Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007Сторінка7/19
Дата конвертації07.05.2017
Розмір2,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Горопаха, Н. М. Розвиток пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання / Н. М. Горопаха // Оновлення змісту і методів дошкіл. освіти в Україні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1999. – Вип. 5. – С. 36–44 : табл. – Бібліогр.: с. 44 (12 назв).

 • Гра дошкільника: теорія і практика : дайджест 5 / Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. дошкіл. освіти ; упоряд. Г. І. Григоренко. – Запоріжжя : ЛІПС, 2007. – 193 с. – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу). – Рос. мовою.

 • Грегуль, Л. Щоб навчання було цікавим : використ. логіч. ігор та вправ для розв. пізнав. активності старш. дошкільників / Л. Грегуль, Л. Шовкова // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 2/3. – С. 18–19 : іл.

 • Гурковська, Т. Л. Особистісний розвиток дитини раннього віку : [розв. пізнав. активності дошкільників] / Т. Л. Гурковська // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти : матеріали методол. семінару АПН України, 16 груд. 2004 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – С. 321–326. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Демидова, Ю. О. Інноваційні підходи щодо визначення рівня пізнавальної самостійності старших дошкільників / Ю. О. Демидова // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин : НДУ, 2006. – № 5. – С. 12–15. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Демидова, Ю. О. Конструктивна діяльність як фактор інтеграції пізнавальних, естетичних та практичних задач / Ю. О. Демидова // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – № 2 : Теорія і практика естет. виховання в умовах соціокультурної трансформації. – С. 60–67. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Демидова, Ю. О. Формування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Демидова Юлія Олексіївна ; [наук. кер. Щербакова К. Й.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Науковий світ, 2007. – 20 с.

 • Демидова, Ю. Формуємо пізнавальну самостійність у старших дошкільнят / Юлія Демидова // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 10. – С. 10–13 : іл.

 • Дметерко, Н. В. До питання про психологічні особливості розуміння і аналізу пізнавальної задачі дітьми старшого дошкільного віку : [результати дослідж. з рішення задач дітьми] / Н. В. Дметерко // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 11. – С. 63–71. – Бібліогр.: с. 71 (8 назв).

 • Дметерко, Н. В. Особливості формування розумових здібностей у дітей старшого дошкільного віку за допомогою нетрадиційних форм навчання математиці / Н. В. Дметерко // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 269–273.

 • Дметерко, Н. В. Пізнавальна задача як компонент інтелектуальної готовності старших дошкільників до навчання у школі / Н. В. Дметерко // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 10. – С. 28–35. – Бібліогр.: с. 35 (6 назв).

 • Досвід екологічного виховання в ДНЗ : [планування роботи, конспекти занять, дидакт. ігри, екол. досліди] // Б-чка вихователя дит. садка. – 2005. – Січ. (№ 1/2). – С. 1–120.

 • Дубинка, М. Подорожі до джерел думки і слова : роль уроків мислення у розв. пізнав. інтересів : до 80-річчя від дня народж. Василя Сухомлинського / Микола Дубинка // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 7. – С. 22–23.

 • Дудова, Т. Сюжетно-рольова гра – школа життя / Тетяна Дудова // Дошкіл. виховання. –2003. – № 8. – С. 7–9 : іл.

 • Єлманова, С. В. Допитливість – якісна характеристика пізнавальної діяльності дошкільнят / С. В. Єлманова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ ; Житомир, 2005. – Вип. 7. – С. 114–118. – Бібліогр.: с. 118 (6 назв).

 • Єлманова, С. В. Закономірності розвитку допитливості в процесі пізнавальної діяльності старших дошкільнят / С. В. Єлманова // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Сер. Пед. науки. – Полтава, 2005. – Вип. 6. – С. 213–218. – Бібліогр.: с. 218 (5 назв).

 • Єлманова, С. В. Розвиток пізнавальної діяльності дошкільнят як передумова їх успішного навчання в школі / С. В. Єлманова // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 23-25 квіт. 2001 р. / Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава, 2001. – С. 177–178.

 • Єлманова, С. Таємниці довкілля : організація дослідів з дітьми старш. дошкіл. віку / Світлана Єлманова // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 12. – С. 22–24.

 • Єлманова, С. В. Типи проявів допитливості старших дошкільнят у природі / С. В. Єлманова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 233–237. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Єлманова, С. В. Формування допитливості старших дошкільнят у природопізнавальній діяльності / С. В. Єлманова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 271–277. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Єрменчук, А. Творення інтелекту : [логіко-мат. розвиток дошкільнят] / Алла Єрменчук // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 9. – С. 20–22.

 • Жулідова, Л. Інтелектуальні ігри в розумовому розвитку дошкільнят / Людмила Жулідова // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 2. – С. 14–15 : іл.

 • Заїка, А. Математика з пелюшок / Антоніна Заїка // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 1. – С. 28–29 : іл.

 • Зайцева, Л. І. Вивчення особливостей елементарної математичної компетентності старших дошкільників / Л. І. Зайцева // Наук. зап. Пед., іст. та фіз.-мат. науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 49. – С. 67–75.

 • Зайцева, Л. Елементарна математична компетентність / Лариса Зайцева // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 7. – С. 12–15 : кольор. іл.

 • Зайцева, Л. І. Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Зайцева Лариса Іванівна ; [наук. кер. Щербакова К. Й.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (6 назв).

 • Захарова, В. Л. Природа й типологічні особливості дитячої творчості / В. Л. Захарова // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин : НДУ, 2006. – № 5. – С. 10–11. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Іванчук, В. П. Особливості розв'язання задач старшими дошкільниками на співвідношення / В. П. Іванчук // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 11. – С. 89–94. – Бібліогр.: с. 93–94 (6 назв).

 • Ікуніна, З. І. Вплив знань про геометричні фігури на розумовий розвиток дітей старшого дошкільного віку / З. І. Ікуніна, В. І. Прокопенко // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 248–252.

 • Ікуніна, З. І.. Педагогічне керівництво при формуванні мислительної операції порівняння у старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ікуніна Зінаїда Іванівна ; наук. кер. Петренко Г. Г. ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 1994. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (8 назв).

 • Ікуніна, З. І. Умови формування розумових операцій у дошкільників при проведенні дидактичних ігор та занять / З. І. Ікуніна, І. В. Трубник // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 10. – С. 52–60. – Бібліогр.: с. 60 (5 назв).

 • Калита, Ю. Для розвитку пізнавальної сфери : [вправи] / Юлія Калита // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 10. – С. 29.

 • Конюхова, Т. Авторська казка про природу : [екол. виховання дошкільнят] / Тетяна Конюхова // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 2. – С. 7–9 : іл.

 • Конюхова, Т. С. Характеристика загальних підходів до екологічної освіти й виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі / Т. С. Конюхова // Освіта Донбасу. – 2006. – № 5. – С. 62–67.

 • Кот, Н. М. Екологічне виховання дошкільників спільно з родиною : метод. рек. для вихователів, батьків та студ. дошкіл. відділень пед. вузів / Наталія Михайлівна Кот. – Київ : НПУ, 1999. – 30 с.

 • Кот, Н. М. Екологічний тренінг з дошкільниками / Н. М. Кот // Наук. зап. Пед. та іст. науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 41. – С. 70–71.

 • Кот, Н. М. Роль дошкільних навчальних закладів в екологічному вихованні дітей і дорослих : [форми роботи з сім'єю] / Н. М. Кот // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Сер. Пед. науки. Психол. науки. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 78–85. – Бібліогр.: с. 85 (9 назв).

 • Кот, Н. М. Сучасні підходи змісту екологічного виховання дошкільників / Н. М. Кот // Вісник : зб. наук. ст. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова : матеріали звіт.-наук. конф. викладачів : до 170-річного ювілею. – Київ : НПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 60–62.

 • Кот, Н. М. Творчий розвиток дошкільнят у пізнанні природи / Н. М. Кот // Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 183–185.

 • Кравченко, Г. Б. Використання дилемних ситуацій у процесі ознайомлення дошкільників з довкіллям / Г. Б. Кравченко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2000. – Вип. 89 : Педагогіка та психологія. – С. 52–58.

 • Крайнова, Л. В. До проблеми інтелектуального та мовленнєвого розвитку дошкільників засобами екологічного виховання / Л. В. Крайнова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип. 22. – С. 127–132. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Криворучко, Т. Логіко-математичні ігри / Тетяна Криворучко // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 2. – С. 10–13 : іл. – Дод.: Конспекти контрол. сюжетно-ігрових занять.

 • Кривошея, Т. Математика в природі для дошкільнят / Тетяна Кривошея // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 8. – С. 21–23.

 • Кудикіна, Н. Забезпечення системно-діяльнісного підходу до керівництва іграми дітей дошкільного віку / Надія Кудикіна // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 157–160. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Лаврентьєва, Г. Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі / Галина Лаврентьєва // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 1 . – С. 10–12 : іл.

 • Лаврентьєва, Г. Розвивальне предметно-ігрове середовище : європ. досвід та новіт. підходи / Г. Лаврентьєва // Палітра педагога. – 2001. – № 4. – С. 11–13.

 • Ладивір, С. Не готові знання, а вміння їх здобувати : від розвитку – до саморозвитку / Світлана Ладивір // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 8. – С. 3–6 : іл.

 • Ладивір, С. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів / Світлана Ладивір // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 10. – С. 4–7 : іл.

 • Лисенко, Н. В. Формування першооснов екологічної культури дошкільнят / Н. В. Лисенко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 3. – С. 61–66.

 • Литвиненко, І. Багатоканальна діяльність – засіб розвитку пізнавальної активності / Ірина Литвиненко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 4. – С. 22–24 : іл.

 • Литвиненко, І. С. Формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку / І. С. Литвиненко // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку : матеріали 6-их Костюків. читань, 28–29 січ. 2003 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 1 : Психологічні проблеми навчання особистості. Психологічні проблеми виховання та психічного розвитку особистості. – С. 89–93. – Бібліогр.: с. 92–93 (14 назв).

 • Литвиненко, І. С. Формування пізнавальної активності як засіб розвитку індивідуальності дошкільників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Литвиненко Ірина Сергіївна ; [наук. кер. Васильєв Я. В.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : АТОЛ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 17 (6 назв).

 • Лобода, С. Ф. Розвиваємо розумові здібності та кмітливість / С. Ф. Лобода // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 10 . – С. 12–13 : іл. – Дод.: Приклади ігор.

 • Лохвицька, Л. В. Вплив творчого керівництва вихователя на процес формування у дітей пізнавальних інтересів / Л. В. Лохвицька // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 359–362.

 • Лохвицька, Л. Пізнавальні інтереси в системі самореалізації особистості дошкільника / Л. Лохвицька // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 82–89.

 • Лохвицька, Л. Розвивальне середовище для дітей раннього віку / Любов Лохвицька // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 11. – С. 12–14 : табл.

 • Лохвицька, Л. Сходинками пізнання навколишнього світу / Л. Лохвицька // Школа першого ступеня: теорія і практика : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 2. – С. 91–104.

 • Лохвицька, Л. В. Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Лохвицька Любов Василівна ; [наук. кер. Артемова Л. В.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Науковий світ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв).

 • Лохвицька, Л. Формування пізнавальних інтересів у навчально-ігровому середовищі / Любов Лохвицька // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 10. – С. 8–10 : іл.

 • Лупійко, Л. В. Екологічна культура та її формування у дітей старшого дошкільного віку засобами народного природознавства України / Лупійко Л. В. // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2003. – Вип. 2. – С. 121–125. – Бібліогр.: с. 124 (6 назв).

 • Мазур, З. Працездатність – чинник нестабільний : [активізація пізнав. діяльності дошкільника] / Зінаїда Мазур // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 1. – С. 24–25 : кольор. іл.

 • Маленькі мислителі : [добірка статей з розв. логіч. мислення, творч. здібностей та уяви дошкільників] // Б-чка вихователя дит. садка. – 2003. – Груд. (№ 23/24). – С. 1–126.

 • Малікова, Ю. В. Оволодіння дітьми старшого дошкільного віку перцептивними діями : [розв. сенсор. сфери дитини] / Малікова Ю. В. // Наук. пр. Сер. Педагогіка : наук.-метод. журн. / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилян. акад.". – Миколаїв, 2006. – Т. 50, вип. 37. – С. 161–165. – Бібліогр.: с. 165 (6 назв).

 • Малікова, Ю. В. Сенсорне виховання в сучасній теорії і практиці дошкільної освіти / Малікова Ю. В. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2005. – № 3/4. – С. 154–159. – Бібліогр.: с. 159 (10 назв).

 • Марочко, Г. С. Формування у дітей старшого дошкільного віку дбайливого ставлення до природи (на матеріалі рослинного світу) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марочко Галина Сергіївна ; [наук. кер. Артемова Л. В.] ; АПН України, Ін-т педагогіки . – Київ : [б. в.], 1993. – 23 с. – Бібліогр.: с. 22–23 (12 назв).

 • Марусинець, М. Розвиток пізнавальної активності : психол. умови та дидакт. засоби / Маріанна Марусинець // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 11/12. – С. 7–9 : іл.

 • Маршицька, В. Лісові ігри : [використ. екол. ігор та завдань на заняттях і в повсякд. житті] / Вікторія Маршицька // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 10. – С. 20–21 : іл.

 • Маршицька, В. Природа розкриває свої таємниці : [формув. пізнав. активності у дошкільників через проведення дослідів] / Вікторія Маршицька // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 7. – С. 14–15 : іл.

 • Математика і природа : [конспект заняття для молодшої та старшої груп] / розроб. Л. Мацюк // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 7. – С. 14–15.

 • Меналюк, Г. Ф. Розвиток мислення в процесі формування елементарних математичних уявлень [у дошкільників] / Г. Ф. Меналюк // Оновлення змісту і методів дошкіл. освіти в Україні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1999. – Вип. 5. – С. 63–66. – Бібліогр.: с. 66 (8 назв).

 • Меналюк, Г. Вчимо доводити власну думку : [розв. мислення дошкільнят на заняттях з математики] / Галина Меналюк // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 1. – С. 14–15 : іл.

 • Мухацька, Б. Стимулювання пізнавальної активності дітей у дитячому садку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Божена Мухацька ; [наук. консультант Артемова Л. В.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2001. – 41 с. – Бібліогр.: с. 33–37 (39 назв).

 • Мухоморина, Л. Типы взаимоотношений "взрослый-ребенок" в процессе организации познавательной деятельности дошкольников / Людмила Мухоморина // Проф. творчість: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. облас. ін-т удоскон. вчителів. – Київ ; Запоріжжя, 1999. – Вип. 16 : Шляхи розвитку здібностей у дітей дошкільного віку, ч. 1. – С. 136–139.

 • Обухівська, А. Формування елементарних математичних уявлень у дітей під час підготовки до школи: (форма, розмір, простір, час) / А. Обухівська, Н. Стадненко, Т. Ілляшенко // Почат. школа. – 2003. – № 3. – С. 6–10.

 • Ознайомлення дошкільників із довкіллям : зб. дидакт.-метод. матеріалів на допомогу вихователям та батькам за освіт. технологією "Довкілля" / авт.-розробники: А. Богуш, В. Ільченко ; упоряд. Любомира Калуська // Дит. садок. – 2006. – Груд. (чис. 47). – С. 2–21.

 • Олійник, Л. Давайте пограємо! : дидакт. посібники для розв. сенсорики / Лія Олійник // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 11/12. – С. 24–25 : іл.

 • Пирятинська, Л. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку під час праці в природі / Людмила Пирятинська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2003 р. : у 5 т. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Європ. ун-т [та ін.]. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – Т. 4. – С. 258–262.

 • Плохій, З. П. Виховання екологічної культури дошкільників : метод. посіб. / Зоя Павлівна Плохій ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Ред. журн. "Дошкільне виховання", 2002. – 173 с. : іл.

 • Плохій, З. Формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят / Зоя Плохій // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 7. – С. 19–21 : іл.

 • Позднякова, В. В. Логіко-математичний розвиток дошкільнят: інноваційні аспекти альтернативної технології математичної освіти / В. В. Позднякова, Н. В. Заплаткіна // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин : НДУ, 2006. – № 5. – С. 64–66. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Позднякова, В. В. Ситуативне моделювання як технологія навчання лічби дітей старшого дошкільного віку / Позднякова В. В., Марущак А. // Освіта Донбасу. – 2005. – № 4. – С. 69–72.

 • Позднякова, В. Діагностика логіко-математичної грамотності дошкільників / Валентина Позднякова // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 299 : Педагогіка та психологія. – С. 150–156.– Бібліогр.: с. 156 (5 назв).

 • Ревенко, С. П. Развитие естественнонаучных обобщений у детей дошкольного возраста в свете научной школы Г. С. Костюка / С. П. Ревенко // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку : матеріали 6-их Костюків. читань, 28–29 січ. 2003 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 2 : Методологічні обрії психологічної науки. Інноваційні напрями в психології і розвиток ідей Г. С. Костюка у сучасній психологічній науці. – С. 149–155. – Бібліогр.: с. 155 (4 назви).

 • Рогальська, Н. В. Розумове виховання дітей дошкільного віку в традиціях народної педагогіки / Н. В. Рогальська // Укр. дошкілля : наук. зап. Уман. держ. пед. ун-ту : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ, 2000. – С. 71–76.

 • Роганова, М. В. Модель процесу формування у дошкільників ціннісного відношення до природи засобами мистецтва / М. В. Роганова // Наука і сучасність. Сер. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2001. – Т. 25. – С. 133–139.

 • Сбоєва, Л. Для розвитку творчого мислення : [проведення інтегр. занять мат. змісту] / Людмила Сбоєва // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 5. – С. 18–19 : іл.

 • Сбоєва, Л. Математичний бал : заняття-розвага для старш. дошкільнят / Людмила Сбоєва // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 12. – С. 20–21 : іл.

 • Смелянська, Н. Міні-уроки для "чомусиків" / Ніна Смелянська // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 9 . – С. 7–9 : іл.

 • Старченко, В. Логіко-математичний аспект дошкільної освіти / Валентина Старченко // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 7. – С. 22–23.

 • Старченко, В. А. Сучасний погляд на логіко-математичну компетентність дошкільників / В. А. Старченко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 285–291. – Бібліогр.: с. 291 (8 назв).

 • Степанова, Т. Індивідуалізація і диференціація навчання дітей дошкільного віку математики : монографія / Тетяна Степанова. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 183 с. : табл. – Бібліогр.: с. 145–163 (277 назв).

 • Стеценко, І. Логіки світу : розв. логіч. мислення дітей 5-го року життя / Ірина Стеценко. – 2-ге вид. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 111 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу". Дитячий садок. Бібліотека. Початкова освіта. Бібліотека).

 • Суржанська, В. А. Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Суржанська Вікторія Анатоліївна ; [наук. кер. Бурма Г. В.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Курсор, 2004. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 назв).

 • Татаринова, С. Апробація технології формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку / Світлана Татаринова // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 299 : Педагогіка та психологія. – С. 197–203.

 • Каталог: load -> pedagogika
  load -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради методичний матеріал до курсу
  load -> Програма соціологічного дослідження
  load -> Урок позакласного читання. «Краса І милозвучність поезії Дмитра Павличка»
  pedagogika -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
  load -> Звіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
  pedagogika -> А. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

  Схожі:

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconПедагогічна бібліографія
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconБібліографічний покажчик
  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
  ...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
  У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка