Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007


Ткачук, Т. Радість пізнання : [розв. пізнав. активності] / Таїсія Ткачук // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 9. – С. 10–11. Трофимова, ОСторінка8/19
Дата конвертації07.05.2017
Розмір2,97 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Ткачук, Т. Радість пізнання : [розв. пізнав. активності] / Таїсія Ткачук // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 9. – С. 10–11.

 • Трофимова, О. Весняні пригоди : [конспект підсумк. заняття з екол. виховання] / Олена Трофимова // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 4. – С. 14–15.

 • Туник, І. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільнят / І. Туник // Палітра педагога. – 2004. – № 3. – С. 24–29 ; № 4. – С. 26–29.

 • Туник, І. Таємниці весняної природи : комплекс. заняття з природознавства, розв. мовлення та аплікації для старш. групи / Ірина Туник // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 5. – С. 14–15 : іл.

 • Улькіна, Т. В. Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Улькіна Тетяна Володимирівна ; [наук. кер. Пов'якель Н. І.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Автореферат, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (14 назв).

 • Фунтікова, О. О. Використання моделей у формуванні знань про час у дошкільників 5–7 років : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Фунтікова Ольга Олександрівна ; наук. кер. К. Й. Щербакова ; НДІ педагогіки України. – Київ : [б. в.], 1993. – 23 с. – Бібліогр.: с. 22–23 (4 назви).

 • Фунтікова, О. О. Педагогічні основи розумового розвитку дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Фунтікова Ольга Олександрівна ; [наук. консультант Приходько М. І.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 1999. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29–32 (37 назв).

 • Фунтікова, О. Педагогічні основи формування початкових математичних уявлень у дітей 4–5-го року життя / О. Фунтікова // Палітра педагога. – 1999. – № 4. – С. 10–13.

 • Хало, З. Зміст та шляхи реалізації завдань інтелектуального розвитку дитини у системі дошкільного виховання / Зоряна Хало // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 167–171. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Харченко, Н. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Харченко Наталія Валентинівна ; [наук. кер. Калмикова Л. О.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Інформ.-видавн. центр т-ва "Знання" України, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

 • Ходатенко, Н. Екологічна стежина : [створення екол.-розвив. предмет. середовища] / Наталя Ходатенко // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 9. – С. 12–13 : іл.

 • Чупахіна, С. Актуальні аспекти досліджень у методиці навчання дітей математики / Світлана Чупахіна // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2003. – Вип. 179 : Педагогіка та психологія. – С. 185–190.– Бібліогр.: с. 190 (6 назв).

 • Шевченко, І. Батьківська педагогіка В. Сухомлинського та розумове виховання особистості дошкільника / І. Шевченко // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 224–225.

 • Шецкін, Г. Математичні таємниці : [дидакт. матеріал з математики] / Геннадій Шецкін // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 5. – С. 26–27 : мал.

 • Шийко, Е. Розвиток пізнавальної сфери на третьому році життя / Емілія Шийко // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 9. – С. 14–17 : іл.

 • Щербакова, К. Й. Деякі аспекти проблеми організації навчання і математичного розвитку дітей дошкільного віку / К. Й. Щербакова // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ін-ту ім. П. Д. Осипенко. (Пед. науки). – Бердянськ, 2000. – № 2 : Матеріали наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми дошкіл. освіти та підготов. фахівців на сучас. етапі". – С. 45–51. – Бібліогр.: с. 51 (9 назв).

 • Щербакова, К. Розв'язування математичних задач: компетентнісний підхід / К. Щербакова, Л. Зайцева // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 11. – С. 20–21 : іл.

 • Я і всесвіт : запрошуємо ознайомитись з досвідом роботи дошкіл. установ : [конспекти занять з народознавства, ознайомлення з довкіллям] // Б-чка вихователя дит. садка. – 2004. – Лют. (№ 3/4). – С. 1–119.

 • Яловська, О. Використання народних загадок при формуванні математичних уявлень у дітей дошкільного віку / О. Яловська // Вища освіта України. – 2003. – № 4. – С. 85–87.

 • Яришева, Н. Ф. Екологічне виховання дошкільників : посіб. для вихователів дит. садків / Надія Федорівна Яришева ; [за заг. ред. В. В. Вербицького] ; Нац. екол.-натураліст. центр учн. молоді. – Київ : Грамота, 2001. – 55 с. – (Екологія і здоров'я).

 • Яришева, Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою : навч. посіб. / Надія Федорівна Яришева. – Київ : Вища школа, 1993. – 255 с. : іл.

 • Яришева, Н. Цільові прогулянки до парків та скверів / Надія Яришева // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 3. – С. 16–18 : іл. ; № 4. – С. 14–15 : іл. ; № 5. – С. 12–13 : іл. ; № 6. – С. 8–9 : іл. ; № 7. – С. 20–21 : іл. ; № 9. – С. 20–21 : іл. ; № 12. – С. 18–19 : іл.


  3.5. Мовленнєва особистість як запорука успішної діяльності дошкільника
  Див. також: 80, 519, 576, 749, 751, 867, 875, 892, 893, 895, 970, 976, 983, 991, 1015, 1022, 1084, 1085, 1122, 1128, 1142, 1374, 1375


  1. Абієва, Д. Є. Особливості розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у двомовному оточенні / Д. Є. Абієва // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – Т. 8, вип. 6. – С. 6–11.

  2. Аматьєва, О. П. Дидактична гра як засіб формування експресії мовлення у дітей старшого дошкільного віку : [дослідж. емоц. виразності мовлення] / О. П. Аматьєва // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2000. – Вип. 12. – С. 46–50. – Бібліогр.: с. 50 (5 назв).

  3. Аніщук, А. М. Особливості мовленнєвого самовираження дошкільників / А. М. Аніщук // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 204–207. – Бібліогр.: 13 назв.

  4. Аніщук, А. М. Характеристика типів мовленнєвого самовираження старших дошкільників / А. М. Аніщук // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 261–270. – Бібліогр.: 9 назв.

  5. Бачинський, П. Материнська мова та інтелект дитини : [роль рід. мови в інтелект. розв. дошкільника] / Петро Бачинський // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 3. – С. 3–5 : іл.

  6. Безбах, Л. В. Роль педагога у навчанні дітей дошкільного віку іноземної мови в домашніх умовах / Л. В. Безбах // Наук. зап. Пед. та іст. науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : НПУ, 2006. – Вип. 61. – С. 11–16. – Бібліогр. в кінці ст.

  7. Березовська, Л. І. Розвиток творчого мовленнєвого самовираження старших дошкільників в ігрових казкових ситуаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Березовська Людмила Іванівна ; [наук. кер. Богуш А. М.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Вид-во Одес. юрид. ін-ту, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв).

  8. Білан, О. Вчимо розповідати за ілюстраціями / О. Білан // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 1. – С. 12–14 : іл.

  9. Білан, О. І. Заняття з розвитку зв'язного мовлення з дітьми старшого дошкільного віку : [навч.-метод. посіб.] / Білан О. І. – Вінниця : Тезис, 2005. – 135 с.

  10. Білан, О. Мовленнєва компетентність дошкільників: сутність та шляхи реалізації / Олександра Білан // Пед. думка. – 2006. – № 3. – С. 40–43. – Бібліогр. в кінці ст.

  11. Білан, О. І. Навчання дітей старшого дошкільного віку розповіді за ілюстраціями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Білан Олександра Іванівна ; [наук. кер. Богуш А. М.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : Вид-во Одес. юрид. ін-ту, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (19 назв).

  12. Богдан, С. Мовлення українських дітей і всесвіт рідного слова / С. Богдан // Дивослово. – 1996. – № 4. – С. 16–21.

  13. Богуш, А. М. Збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних казок : [монографія] / Богуш Алла Михайлівна, Руденко Юлія Анатоліївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського , Півд. наук. центр АПН України. – Одеса : Поліграф, 2005. – 251 с. : іл. – Бібліогр.: с. 190–216 (262 назви).

  14. Богуш, А. М. Культура речевого общения детей дошкольного возраста : метод. пособие для воспитателей дошкол. образоват. учреждений с рус. языком обучения / А. М. Богуш, Е. П. Аматьева, С. К. Хаджирадева. – Одесса : ЮНЦ АПН Украины, 2003. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 176–179 (64 назв.).

  15. Богуш, А. М. Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі : монографія / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська ; Півд. наук. центр АПН України. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2006. – 134 с. – Бібліогр.: с. 121–130.

  16. Богуш, А. М. Методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі : практикум : навч. посіб. / А. М. Богуш, Т. М. Котик. – Київ : Вища школа, 1994. – 157 с.

  17. Богуш, А. М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах : навч. посіб. / А. М. Богуш. – Київ : Вища школа, 1993. – 327 с.

  18. Богуш, А. М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі : практикум : навч. посіб. / Алла Михайлівна Богуш. – Київ : Вища школа, 1995. – 192 с.

  19. Богуш, А . Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / Алла Богуш. – Київ : Слово, 2004. – 374 с. – Бібліогр. в кінці розд.

  20. Богуш, А. М. Развитие речи детей первых трех лет жизни : (метод. пособие для студентов пед. ин-тов дошкол. фак.) / А. М. Богуш ; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. – Одесса : [б. и.], 1993. – 149 с. – Библиогр.: с. 148–149.

  21. Богуш, А. М. Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку / А. М. Богуш // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 112–120.

  22. Богуш, А. М. Теоретичні й методологічні засади формування мовленнєвої компетенції дошкільника / А. М. Богуш // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 1. – С. 5–10.

  23. Богуш, А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Алла Михайлівна Богуш ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2003. – 344 с.

  24. Бондаренко, В. Вивчаємо англійську / Вікторія Бондаренко // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 10. – С. 26–27.

  25. Борова, В. Є. Вплив вад мовлення на спілкування дітей старшого дошкільного віку / В. Є. Борова // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2002. – Ч. 1. – С. 111–114.

  26. Борова, В. Вчимо правильної вимови / В. Борова, Р. Якимчук // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 5. – С. 8–9.

  27. Борова, В. Допомога і контроль : індивід. робота з розв. мов. активності дошкільників / В. Борова, Р. Якимчук // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 11. – С. 6–7.

  28. Борова, В. Є. Розвиток мовного дихання як передумови виховання звукової культури мовлення старших дошкільників / В. Є. Борова // Психол.-пед. основи гуманізації навч.-вихов. процесу в школі та вузі : зб. наук. пр. / Міжнар. ун-т "РЕГІ" ім. С. Дем'янчука [та ін.]. – Рівне, 2002. – Вип. 3. – С. 210–213.

  29. Борова, В. Цей важкий звук Р... / Валентина Борова // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 11/12. – С. 10–12. – Дод.: Вірші.

  30. Борщенко, М. Вивчаємо англійську / Марина Борщенко // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 4. – С. 26–27 : кольор. фотогр.

  31. Буштрук, Г. Нестандартні прийоми розвитку мовлення : [рухливі вправи для старш. дошкіл. віку] / Ганна Буштрук // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 1. – С. 12–13 : іл.

  32. Вчимось рахувати українською мовою : (заняття з укр. мови та математики в старш. групі російськомов. дошкіл. закладу) / Одес. облас. ін-т удоскон. вчителів, Одес. держ. пед. ін-т ім. К. Д. Ушинського [та ін. ; уклад.: В. П. Криворучко, Л. В. Пузирна, А. М. Богуш, Д. М. Демченко]. – Одеса : [б. в.], 1993. – 150 с.

  33. Гавриш, Н. В. Дитячий фольклор – феномен мовленнєвотворчої діяльності / Н. В. Гавриш // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 255–265.

  34. Гавриш, Н. Методика стимулювання мовленнєвої активності дошкільнят у процесі ознайомлення з художнім словом / Н. Гавриш // Рідні джерела. – 2002. – № 3. – С. 28–32.

  35. Гавриш, Н. Навчання розповіді за картиною : активізація розум. та мовлен. діяльн. дошкільнят / Наталя Гавриш // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 1. – С. 7–9 : іл. ; № 2. – С. 9–10 : іл.

  36. Гавриш, Н. В. Психолого-педагогічні основи розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку / Н. В. Гавриш // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 4. – С. 21–30.

  37. Гавриш, Н. В. Розвиток креативності мовлення дошкільнят у процесі ознайомлення з художнім словом / Н. В. Гавриш // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – Луганськ, 2004. – № 1. – С. 84–89.

  38. Гавриш, Н. В. Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Гавриш Наталія Василівна ; [наук. консультант Богуш А. М.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : РВВ СДПУ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27–30 (42 назви).

  39. Гавриш, Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят рідної мови: мета і завдання / Наталя Гавриш // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 7. – С. 12–14 : табл.

  40. Гавриш, Н. В. Розвиток словесної творчості дітей як педагогічна проблема : [словесна творчість як вищий щабель мовлен. розв. дошкільника] / Н. В. Гавриш // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2000. – Вип. 12. – С. 5–12. – Бібліогр.: с. 11–12 (5 назв).

  41. Гавриш, Н. Слово – образ : розв. мов. культури через ознайомлення дітей з нац. фольклором / Н. Гавриш // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 9. – С. 8.

  42. Гавриш, Н. В. Художнє слово і дитяче мовлення : [збірник] / Н. В. Гавриш. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу". Дитячий садок. Бібліотека).

  43. Гавриш, Н. "Я – добрий вовк, у мене ласкаві лапи" : дит. мовлен. творчість / Наталя Гавриш // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 12. – С. 13–15.

  44. Гончаренко, А. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей : поради педагогам / Алла Гончаренко // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 7. – С. 22–23.

  45. Гончаренко, А. М. Фольклорні окраси мовлення: як їх формувати в дитини? : метод. посіб. для вихователів та вчителів / Алла Миколаївна Гончаренко. – Київ : Навчальні посібники, 1997. – 35 с.

  46. Гончаренко, А. Щоб дитина заговорила : [розв. мовлення в ран. дошкіл. віці] / Алла Гончаренко // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 3. – С. 10–12 : іл.

  47. Горбунова, Н. В. Розвиток словника дошкільників на сучасному етапі / Н. В. Горбунова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – Луганськ, 2006. – № 8, ч. 1. – С. 41–46. – Бібліогр.: с. 46.

  48. Данілавічюте, Е. Щоб писати грамотно : [визначення рівня розвитку операцій та функцій дошкільника, які забезпечують процес письма] / Еляна Данілавічюте // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 4. – С. 24–25 : мал. ; № 5. – С. 10–11.

  49. Дем'яненко, С. Дітям про текст як мовленнєве поняття / Світлана Дем'яненко // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 9. – С. 10–11.

  50. Дубиніна, Д. М. Залучення дошкільників до словесного мистецтва / Діна Миколаївна Дубиніна // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – № 2 : Теорія і практика естет. виховання в умовах соціокультурної трансформації. – С. 49–52. – Бібліогр.: 3 назви.

  51. Ємельянова, Н. Л. Збагачення словника дітей шляхом використання жанрів святково-обрядової лексики / Ємельянова Н. Л. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2001. – Вип. 6. – С. 28–33. – Бібліогр.: с. 33 (4 назви).

  52. Захарченко, В. Г. Використання українознавчих універсалій у мовленнєвому розвитку дітей / В. Г. Захарченко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Наук.-метод. центр вищої освіти [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 28. – С. 175–178.

  53. Захарченко, В. Г. Мовленнєвий розвиток дошкільників в сюжетно-рольовій грі : навч.-метод. посіб. / Захарченко Віра Григорівна ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – 59 с. – Бібліогр.: с. 55–58 (60 назв).

  54. Іноземна мова у дошкільному закладі : метод. рек. / підгот. О. Низковська // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 4. – С. 3–7 : іл.

  55. Казанцева, Л. До проблеми володіння українською мовою російськомовних дошкільників / Лариса Казанцева // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 299 : Педагогіка та психологія. – С. 79–91.– Бібліогр.: с. 91.

  56. Калмикова, Л. О. Генезис регулюючої функції мовлення у дітей дошкільного віку / Л. О. Калмикова // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 242–248.

  57. Калмикова, Л. О. Комунікативний підхід до розвитку мовлення дошкільнят / Л. О. Калмикова // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. – С. 51–55.

  58. Калмикова, Л. О. Психолого-педагогічні механізми репрезентації мовленнєвого матеріалу з англійської мови дітям старшого дошкільного віку / Л. О. Калмикова, О. І. Чернякова // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку : матеріали 6-их Костюків. читань, 28–29 січ. 2003 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 1 : Психологічні проблеми навчання особистості. Психологічні проблеми виховання та психічного розвитку особистості. – С. 81–84.

  59. Калмикова, Л. Розвиток описового мовлення : психолінгв. аналіз / Л. Калмикова, Л. Порядченко // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 4. – С. 19–21 : іл.

  60. Калмикова, Л. О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Олександрівна Калмикова. – Київ : Укр. Центр духовн. культури, 2003. – 299 с. – (Вища освіта). – Бібліогр.: с. 272–297.

  61. Карабаєва, І. Підготовка старших дошкільників до оволодіння писемним мовленням : метод. посіб. / Ірина Карабаєва. – Київ : Нора-прінт, 2000. – 66 с. : іл.

  62. Квак, О. В. Використання дидактичної гри у структурі технологічної моделі формування комунікативних умінь у дітей дошкільного віку / Квак О. В. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин, 2004. – № 3. – С. 138–141.– Бібліогр.: с. 141 (8 назв).

  63. Квак, О. В. Дидактична гра у процесі навчання та виховання мовленнєвої особистості дошкільників / О. В. Квак // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Київ : НПУ, 2005. – Вип. 2. – С. 124–129. – Бібліогр. в кінці ст.

  64. Квак, О. Роль дидактичної гри у вихованні і розвитку мовлення дітей дошкільного віку / Квак О. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин, 2003. – № 1. – С. 72–74. – Бібліогр.: с. 74 (9 назв).

  65. Кириченко, О. Бабусина наука : мова і мовлення дітей / Ольга Кириченко // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 12. – С. 10–11 : іл.

  66. Кожевникова, Т. Школа педагогічної майстерності : мовлен. розвиток дошкільнят / Тетяна Кожевникова // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 12. – С. 7–9 : кольор. іл.

  67. Колечко, В. Коли краще починати : про навчання дошкільнят інозем. мови / В. Колечко, О. Першукова // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 3. – С. 10–11 : іл.

  68. Конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку : [зміст етнокульт. програми "Я – українець"] / [Крутій К. Л., Котій Н. І.] ; Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. дошкіл. освіти. – Запоріжжя : ЛІПС, 2007. – 266 с. – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу). – Бібліогр.: с. 266. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

  69. Котик, Т. М. Особливості процесу поняттєтворення на сучасному етапі розвитку української дошкільної лінгводидактики / Т. М. Котик // Наук. зап. Пед. та іст. науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : НПУ, 2005. – Вип. 59. – С. 88–96. – Бібліогр. в кінці ст.

  70. Крайнова, Л. В. Український фольклор як засіб лексичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку / Крайнова Л. В. // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2003. – Вип. 2. – С. 51–56. – Бібліогр.: с. 56 (6 назв).

  71. Кривда, І. Засинаємо й мову вивчаємо : закріплення мов. інформації під час ден. засинання / Ірина Кривда // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 2. – С. 14–15.

  72. Крутій, К. Л. Використання методів і прийомів навчання дітей граматично правильного мовлення / К. Л. Крутій // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 4. – С. 77–87.

  73. Крутій, К. Вимоги до сучасного відкритого мовленнєвого заняття / Катерина Крутій // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 2. – С. 14–17 : табл.

  74. Крутій, К. Л. Мовна та мовленнєва підготовка майбутніх педагогів до роботи з дітьми шестирічного віку : [характеристика мовлен. розвитку дошкільників] / Крутій К. Л. // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 21–27.

  75. Крутій, К. Слова-помічники : використ. службових частин мови у мовленні старш. дошкільнят / Катерина Крутій // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 12. – С. 8–9.

  76. Крутій, К. Тематичний аналіз стану мовленнєвого розвитку дітей в умовах дошкільного навчального закладу / К. Крутій // Психол.-пед. основи гуманізації навч.-вихов. процесу в школі та вузі : зб. наук. пр. / Міжнар. ун-т "РЕГІ" ім. С. Дем'янчука [та ін.]. – Рівне, 2002. – Вип. 3. – С. 31–35.

  77. Крутій, К. Л. Теорія і практика формування граматично правильного мовлення в дітей дошкільного віку (на матеріалі морфології і словотворення) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.12 / Крутій Катерина Леонідівна ; [наук. консультант Богуш А. М.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : ЛІПС, 2005. – 44 с. – Бібліогр.: с. 35–39 (39 назв).

  78. Каталог: load -> pedagogika
   load -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради методичний матеріал до курсу
   load -> Програма соціологічного дослідження
   load -> Урок позакласного читання. «Краса І милозвучність поезії Дмитра Павличка»
   pedagogika -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
   load -> Звіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
   pedagogika -> А. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

  Схожі:

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconПедагогічна бібліографія
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconБібліографічний покажчик
  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
  ...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
  У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка