Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рікСторінка1/5
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0.89 Mb.
  1   2   3   4   5


ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. А. ЛАЗАРЯНА
Бібліографічний покажчик

за 2009 рік

Укладачі: І. А. Попович, М. В. Сущенко, Н. С. Хорошилова, В. В. Юнаковська


Дніпропетровськ

2010

УДК 016:378

ПЕРЕДМОВА

Бібліографічний покажчик „Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені В.А. Лазаряна” містить бібліографічні описи підручників, навчальних посібників, довідників, дисертацій, статей із періодичних видань, збірників, матеріалів і тез доповідей на конференціях викладачів та співробітників університету за 2009 рік.

Публікації згруповані за кафедрами (підрозділами) вузу. У розділах матеріал розташований за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт. Склад авторів відображено у авторському покажчику.

Бібліографічні описи складено за оригіналами видань, а також взято із пристатейних списків літератури.

Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек.

Кафедра графіки
См. также: 204, 209
1. Краснюк, А. В.

Оптимизация трехмерного моделирования при машиностроительном и строительном конструировании в образовательном процессе / А. В. Краснюк, А. Ф. Татаринов, Т. В. Ульченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 159-1632. Приходько, А. П.

Модификация полимерной композиции для расширения функциональных свойств ремонтных составов / А. П. Приходько, Е. С. Харченко, А. В. Краснюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 96-993. Просторове моделювання твердотільних правильних многогранників (тіл Платона) в системі AutoCAD / П. В. Бездітко, А. В. Краснюк, А. Д. Малий, Н. П. Бочарова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 167-170


Кафедра мостів
См. также: 204
4. Анализ причин аварий мостовых конструкций / Р. С. Железняк, А. Л. Закора, С. В. Ключник, В. В. Марочка, Т. В. Фесенко // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й.Й.Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 616-623

5. Казакевич, М. И.

Избранное : Монография / М. И. Казакевич. - Дніпропетроськ : Нова iдеологiя, 2009. - 524 с.6. Распопов, А. С.

Структура частотных уравнений стержневых систем с распределенными параметрами / А. С. Распопов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 110-1157. Распопов, А. С.

Колебания многоярусных и многопролетных регулярных рам / А. С. Распопов, О. О. Рубан, С. А. Чернышенко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 193-1988. Распопов, А. С.

Применение автоматных методов в задаче об упругих колебаниях многопролетных стержней и рам / А. С. Распопов, О. О. Рубан, С. А. Чернышенко // Техническая механика. - 2009. - № 3. - С. 141-1499. Распопов, А. С.

Применение графов и автоматоров к расчету колебаний дискретно-континуальных балок / А. С. Распопов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 112-11710. Распопов, А. С.

Применение топологических моделей в задаче динамического взаимодействия системы твердых тел / А. С. Распопов, С. П. Русу, В. Е. Артемов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 30. - С. 198-20311. Распопов, О. С.

Динаміка балкових конструкцій мостів під рухомим навантаженням / О. С. Распопов, В. Є. Артьомов, С. П. Русу // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й.Й.Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 712-721
Кафедра тунелів, основ та фундаментів

12. Бадалаха, И. К.

Напряженно-деформированное состояние упругого полупространства, нагруженного равномерно распределенной нагрузкой по площади прямоугольника и по бесконечной полосе / И. К. Бадалаха // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 82-8913. Бадалаха, И. К.

Напряженно-деформированное состояние упругого пространства от погонной линейной нагрузки, действующей на ограниченном и неограниченном протяжении его поверхности / И. К. Бадалаха // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 98-10214. Бадалаха, И. К.

Решение задач теории упругости с раздельным определением чистых и объемных деформаций / И. К. Бадалаха // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 154-15915. Порівняльний аналіз напруженно-деформованого стану двох варіантів підсилення конструкції земляного полотна / В. Д. Петренко, В. Т. Гузченко, О. Л. Тютькін, А. М. Алхтур // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 107-111

16. Правила улаштування основної площадки земляного полотна при виконанні капітального ремонту та модернізації колії. ЦП-0204 : затв. Наказом Укрзалізниці № 557-Ц 25.12.2008 / М-во транспорту та зв'язку України. Держадміністрація залізничного транспорту України. Голов. управ. колійного господарства Укрзалізниці ; розроб. В. Д. Петренко, В. Т. Гузченко, В. П. Купрій, О. Л. Тютькін. - К. : Алькор, 2009. - 43 с.

17. Тютькін, О. Л.

Основи розрахунку тунельних конструкцій у випадку прогресуючого обвалення / О. Л. Тютькін // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 116-12018. Тютькін, О. Л.

Основи енергетичного підходу до аналізу напружено-деформованого стану системи "кріплення-масив" / О. Л. Тютькін // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 141-146
Кафедра філософії і соціології
См. также: 263, 264
19. Айтов, С. Ш.

Духовно-культурні аспекти процесу глобалізації та цивілізаційні і історико-антропологічні дослідження / С. Ш. Айтов // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій : монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 8-1520. Пономаренко, І. Ю.

Виховна робота університеті очима студентів (за матеріалами соціологічного дослідження) / І. Ю. Пономаренко, А. Ткач, П. Федоренко // Вісник куратора. - 2009. - № 40. - С. 3-721. Пономаренко, І. Ю.

Науково-дослідницька діяльність студентів (за результатами соціологічного опитування) / І. Ю. Пономаренко // Вісник куратора. - 2009. - № 39. - С. 3-822. Пустова, Т. О.

Трансформація культурних цінностей в умовах глобалізації / Т. О. Пустова // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій : монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 107-120
Кафедра іноземних мов
См. также: 264
23. Власова, Т.

Единство из различий:Почему украинский политикум обходит молчанием тему мультикультурализма [Электронный ресурс] / Т. Власова, В. Лесной // День. - 2009. - 14 марта (№ 43). - Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/271221/24. Горун, А. О.

Женские образы в произведениях Александра Поупа "похищение локона" и "Элоиза к Абеляру" / А. О. Горун // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій: монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 321-32825. Купцова, Т. А.

Архетипи чоловічого і жіночого в умовах глобалізаційних трансформацій в Україні / Т. А. Купцова // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій : монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 305-320
Кафедра автоматизованого електроприводу
См. также: 41
26. Білухін, Д. С.

Дослідження можливості одержання автоколивань в системі автоматичного регулювання напруги кіл управління з релейним регулятором на основі силового ключа / Д. С. Білухін // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 47-5027. Дубинець, Л. В.

Вплив відхилень параметрів тягових двигунів на якість комутації під час перехідних процесів з урахуванням ослабленого поля / Л. В. Дубинець, А. В. Шаповалова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 51-5528. Кедря, М. М.

Динамические свойства тягового привода как одномерной электромеханической системы / М. М. Кедря, М. Л. Кумпан // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 68-7029. Муха, А. М.

Структурна надійність тягового перетворювача для багатосистемного електровоза з асинхронними тяговими двигунами / А. М. Муха // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 45-5230. Муха, А. М.

Порівняльний аналіз перетворювальних структур тягового приводу перспективних багатосистемних електровозів з тяговими двигунами постійного струму / А. М. Муха // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 93-9831. Муха, А. М.

Уніфікація як критерій порівняльної оцінки структурних схем тягового перетворювача для багатосистемного електровоза / А. М. Муха // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 71-75


32. Шаповалов, А. В.

Підвищення працездатності тягових двигунів електровозів : дис. к. т. н. : 05.22.09 / А. В. Шаповалов ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. - Днепропетровск, 2009. - 207 с. - (ДIIТ)
Кафедра електрорухомого складу залізниць

33. Арпуль, С. В.

Определение рационального мощностного ряда пассажирских электровозов для железных дорог Украины : дис. к. т. н. : 05.22.09 / С. В. Арпуль ; Днепропетровский нац. ун-т железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна. - Днепропетровск, 2009. - 195 с. - (ДИИТ)34. Афанасов, А. М.

Компенсация электрических потерь при взаимной нагрузке тяговых электромашин по схеме Гопкинсона / А. М. Афанасов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 34-3735. Афанасов, А. М.

Условия компенсации механических и магнитных потерь мощности при взаимной нагрузке тяговых электрических машин по схеме Потье / А. М. Афанасов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 59-6236. Афанасов, А. М.

Электромеханические принципы обеспечения взаимной нагрузки электрических машин постоянного тока / А. М. Афанасов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 42-4637. Афанасов, А. М.

Энергетические принципы обеспечения взаимной нагрузки электрических машин постоянного тока / А. М. Афанасов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 34-3838. Гетьман, Г. К.

Выбор параметров номинального режима магистральных электровозов / Г. К. Гетьман, С. В. Арпуль, Р. Н. Демчук // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 3. - С. 11-1439. Модернизация силовой схемы электровоза ДЭ1 / Н. Г. Висин, Б. Т. Власенко, А. И. Кийко, В. В. Ковалев // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 43-50
Кафедра електропостачання залізниць
См. также: 54, 56, 57, 155
40. Бадер, М. П.

Исследование влияния устройств регулирования напряжения тяговой подстанции постоянного тока на смежные устройства / М. П. Бадер, В. П. Семенчук, В. Г. Сыченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 39-4241. К вопросу о противокоррозионной защите опор контактной сети в зоне станций стыкования / В. А. Дьяков, В. Г. Сыченко, О. И. Гилевич и др. // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 26-27

42. Ким, Е. Д.

Электростатические характеристики линейных изоляторов для контактных сетей железных дорог / Е. Д. Ким, В. Г. Сыченко, В. Л. Калмыков // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 72-7643. Кузнецов, В. Г.

Про коефіцієнт завантаження силових трансформаторів тягових підстанцій залізниць / В. Г. Кузнецов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 56-5944. Матусевич, О. О.

Методика проведення експертизи оцінки надійності функціонування системи автоматизованного керування тягового електропостачання електричного транспорту / О. О. Матусевич // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 42-4445. Матусевич, О. О.

Методи підвищення надійності функціонування система керування тягового електропостатчання електричного транспорту на основі експертної інформації / О. О. Матусевич // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 63-6646. Матусевич, О. О.

Підвищення надійності функціонування системи керування тягового електропостачання електричного транспорту на основі експертної інформації з урахуванням важливості показників / О. О. Матусевич // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 84-8847. Надійність і діагностика пристроїв тягового електропостачання : навч. посібник / В. Г.Кузнецов, О. Г.Галкін, О. В.Єфімов, О. О.Матусевич. - Дніпропетровськ : Маковецкий, 2009. - 248 с.

48. Преобразователь формы напряжения для системы электроснабжения контактной сети переменного тока / Н. В. Панасенко, Ю. П. Гончаров, В. В. Замаруев, С. Ю. Кривошеев, А. Е. Иванов, П. П. Морозов, В. Г. Сыченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 76-81

49. Сиченко, В. Г.

Аналіз режимів напруги на приєднаннях тягових підстанцій змінного струму / В. Г. Сиченко, Д. О. Босий // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 82-8750. Сиченко, В. Г.

Електроживлення систем залізничної автоматики : Монографія / В. Г. Сиченко, В. І. Гаврилюк. - Дніпропетровськ : Маковецкий, 2009. - 372 с.51. Тяговый частотно-регулируемый преобразователь с активным фильтром и комбинированной схемой защиты в аварийных режимах / Н. И. Сергиенко, Ю. П. Гончаров, Н. В. Панасенко, В. Г. Сыченко // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 9-16


Кафедра теплотехніки
См. также: 201


Кафедра ТОЕ

52. Артемчук, В. В.

Адгезійний механізм зношування при терті / В. В. Артемчук, М. А. Грічаний, О. В. Лемешев // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 7-1053. Артемчук, В. В.

Статистичний аналіз зносу елементів автозчепних пристроїв / В. В. Артемчук, Н. А. Мухіна, М. А. Грічаний // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 7-1054. Бондар, І. Л.

Електричні системи та мережі нетягових споживачів залізничного транспорту : Навч. посібник для вузів / І. Л. Бондар, О. І. Бондар , В. Г. Сиченко. - Дніпропетровськ : Маковецкий, 2009. - 184 с.55. Бондар, О. І.

Оцінка впливу компенсації реактивної потужності на втрати електроенергії в електромережі залізничного вузла / О. І. Бондар, І. Л. Бондар // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 51-5556. Костін, М. О.

Зниження непродуктивних втрат електроенергії - найважливіша задача підвищення ефективності електроспоживання системами електричної тяги / М. О. Костін, П. Є. Михаліченко, А. В. Петров // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 43-4457. Костин, Н. А.

Гальванонанотехнологии при ремонте подвижного состава железных дорог / Н. А. Костин, Т. Н. Мищенко // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 41-42 : фото, табл., граф.
Кафедра будівельної механіки
См. также: 133, 197, 201, 203, 205, 213, 220, 221, 280
58. Myamlin, V. V.

Asynchronous flexible stream of wagon repair and modeling of its functioning process as aggregated system / V. V. Myamlin // TRANSBALTICA 2009 : proc. of the 6-th int. scientific conf. (Vilnius, April 22-23, 2009). - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2009. - P. 173-17859. Анализ напряженно-деформированного состояния кузова пассажирского вагона модели 61-779 / В. И. Приходько, С. В. Мямлин, Д. А. Ягода, П. А. Ягода, В. Ю. Подлубный // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 3-10 : табл., рис.

60. Барбас, И. Г.

Об Учителе / И. Г. Барбас // ДІІТ сьогодні. - 2009. - № 7. - С. 5

Слово о коллеге и учителе В. А. Лазаряне.

61. Барбас, И. Г.

Об учителе / И. Г. Барбас // Академик Лазарян Всеволод Арутюнович / Мямлин С.В., Е. П. Блохин, И. В. Клименко, В. В. Карпенко. - Днепропетровск : ДНУЖТ, 2009. - С. 1062. Блохін, Є. П.

Академік НАН України Всеволод Арутюнович Лазарян (присвячено 100-річчю від дня народжения генерал-директора колії та будівництва, начальника ДІІТу 1941-1958 рр.) / Є. П. Блохін, С. В. Мямлін, О. М. Бондарєв // Локомотив-информ. - 2009. - №9/10. - С. 26-27; ; Вагонный парк. - 2009. - №9/10. - С. 62-6363. Блохін, Є. П.

Всеволод Арутюнович Лазарян / Є. П. Блохін, С. В. Мямлін, О. М. Бондарєв // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 57-5864. Блохін, Є.

Талановитий вчений, організатор науки / Є. Блохін, С. Мямлін, О. Бондарєв // Магістраль. - 2009. - 14-20 жовт. (№80). - С. 10

Про творчий шлях видатного вченого і педагога академіка В.А. Лазаряна.

65. Блохин, Е. П.

Решение задач о нагруженности поезда / Е. П. Блохин, К. И. Железнов, Л. В. Урсуляк // Подвижной состав ХХІ века: идеи, требования, проекты. VI Междунар. науч.-техн. конф. 8-12 июля 2009г. : тезисы докладов / ПГУПС. - СПб., 2009. - С. 17-18

66. Блохин, Е. П.

Ученый, педагог, организатор науки и образования / Е. П. Блохин // ДІІТ сьогодні. - 2009. - № 7. - С. 2

Статья посвящена научной работе В. А. Лазаряна на кафедре строительной механики ДИИТа.

67. Блохин, Е. П.

Высокоскоростной наземный транспорт мира : учебник для вузов / Е. П. Блохин, А. Н. Пшинько . - Днепропетровск : Изд-во Днепропетр. нац. ун-та железнодорож. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2009. - 240 с.68. Блохин, Е. П.

Испытания подвижного состава железных дорог необходимо проводить в полном объеме во всем диапазоне скоростей движения, предусмотренных техническим заданием / Е. П. Блохин, М. Л. Коротенко // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 26-2869. Блохин, Е. П.

От материальной точки до нелинейной пространственной многомассовой модели поезда / Е. П. Блохин, К. И. Железнов, Л. В. Урсуляк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 30. - С. 36-4770. Блохин, Е. П.

Патент на приоритет / Е. П. Блохин ; беседовал Н. Павленко // Магістраль. - 2009. - 11-17 лют. (№10). - С. 6

Профессор Блохин Е.П. оценивает состояние железнодорожной отрасли и перспективы ее возможного скорого реформирования.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconАлізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна рада з гуманітарного виховання вісник куратора №40 (квітень 2009) дніпропетровськ 2009 Укладач: Дешко Л. К

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік icon01 Д76 Д76 Друковані
Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconБібліографічний покажчик
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconМатеріали десятих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди Дніпропетровськ
Друкується за рішенням вченої ради історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconТ. В. Кушнірова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 20. С. 330-335
Кушнірова Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття: [монографія] / Т. В. Кушнірова. – Полтава : Видавець...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка