Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік


Кафедра АТЗ на залізничному транспортіСторінка3/5
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,89 Mb.
1   2   3   4   5

Кафедра АТЗ на залізничному транспорті
См. также: 50, 282
151. Автоматизация процессов диагностики электродвигателей стрелочных переводов в условиях эксплуатации / А. П. Разгонов, А. Б. Руденко, В. В. Скалозуб, О. М. Швец // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 20-22

152. Гаврилюк, В. І.

Автоматизація обробки інформації в системах контролю та діагностування стану стрілочних переводів / В. І. Гаврилюк, В. В. Маловічко, Р. В. Рибалка // Інформ.-керуючі системи на залізн. трансп. - 2009. - № 2. - С. 29-33153. Гаврилюк, В. И.

Модель распределения гармоник тягового тока в рельсовой линии / В. И. Гаврилюк, А. В. Завгородний // Інформ.-керуючі системи на залізн. трансп. - 2009. - № 4. - С. 40-43154. Дуб, В. Ю.

Діагностування стану реле з використанням штучних нейронних мереж / В. Ю. Дуб // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 126-130


155. Защита рельсовых цепей в зоне стыкования систем электротяги / А. П. Разгонов, В. А. Дьяков, А. Ю. Журавлев, С. А. Разгонов // Автоматика, связь, информатика. - 2009. - № 9. - С. 19-22

156. Измерительный диагностический комплекс для проверки реле / А. П. Разгонов, А. В. Андреевских, В. И. Профатилов, Б. М. Бондаренко // Автоматика, связь, информатика. - 2009. - № 10. - С. 14-17

157. Рибалка, Р. В.

Загальнення методу ідентифікації лінійних динамічних систем за допомогою імпульсного сигналу / Р. В. Рибалка, В. І. Гаврилюк, І. О. Романцев // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 131-133158. Рибалка, Р. В.

Порівняльне дослідження кореляційного методу вимірювання електричних характеристик об'єкту при різних тестових сигналах / Р. В. Рибалка, В. І. Гаврилюк, В. В. Безруков // Інформ.-керуючі системи на залізн. трансп. - 2009. - № 2. - С. 13-17159. Рибалка, Р. В.

Узагальнення методу ідентифікації лінійних динамічних систем за допомогою ступеневого сигналу / Р. В. Рибалка // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 154-159160. Сердюк, Т. Н.

Измерение электромагнитных помех в обратной тяговой сети / Т. Н. Сердюк, А. В. Завгородний, В. И. Гаврилюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 134-139
Кафедра безпеки життєдіяльності
См. также: 85, 104, 211, 280
161. Кравец, Виктор Владимирович.

Кватернионные матрицы в нелинейной динамике скоростных транспортных систем / В. В. Кравец, В. В. Кравец, Т. В. Кравец // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 30. - С. 155-160162. Панасенко, В. Я.

Механизация открывания и закрывания разгрузочных крышек люков полувагонов / В. Я. Панасенко, И. В. Клименко // Вагонный парк. - 2009. - № 1/2. - С. 21-23Кафедра станції та вузли
См. также: 171, 175,
163. Болвановська, Т. В.

Аналіз обороту вантажних вагонів та вплив окремих факторів на його величину / Т. В. Болвановська // Вдосконалення експлуатаційної роботи : матеріали семінару [18-19 лютого 2009 р.] / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 13-18164. Журавель, В. В.

Точність гальмування, кількість вагонів у відчепі та показники роботи сортувальної гірки / В. В. Журавель // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 133-136165. Журавель, В. В.

Вплив точності гальмування і кількості вагонів у відчепі на показники роботи сортувальної гірки / В. В. Журавель // Вдосконалення експлуатаційної роботи : матеріали семінару [18-19 лютого 2009 р.] / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 33-35166. Кудряшов, А. В.

Определение рациональных режимов скатывания отцепов с сортировочных горок / А. В. Кудряшов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 149-154167. Мозолевич, Г. Я.

Дослідження впливу способів формування та відправлення поїздів на показники роботи залізничних станцій та напрямків / Г. Я. Мозолевич // Вдосконалення експлуатаційної роботи : матеріали семінару [18-19 лютого 2009 р.] / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 45-49168. Ограничения режимов торможения отцепов на сортировочных горках / В. И. Бобровский, Р. В. Вернигора, А. В. Кудряшов, Л. О. Ельникова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 30-35

169. Чибисов, Ю. В.

Усовершенствование технологии организации перевозок / Ю. В. Чибисов // Вдосконалення експлуатаційної роботи: матеріали семінару [18-19 лютого 2009 р.] / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 7-9
Кафедра УЕР на залізничному транспорті
См. также: 203, 205, 220, 221, 279
170. Журавель, І. Л.

Вплив спеціалізації колій сортувального парку вантажної станції на експлуатаційні показники / І. Л. Журавель // Вдосконалення експлуатаційної роботи : матеріали семінару [18-19 лютого 2009 р.] / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 35-38171. Козаченко, Д. М.

Моделювання роботи залізничного напрямку / Д. М. Козаченко, Г. Я. Мозолевич, О. В. Власюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 144-148172. Козаченко, Д. М.

Модель колійного розвитку для імітаційного моделювання гіркових процесів / Д. М. Козаченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 54-58173. Коробйова, Р. Г.

Адекватность математичних моделей для визначення техніко-експлуатаційних показників роботи станцій / Р. Г. Коробйова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 29-33174. Коробйова, Р. Г.

Підвищення ефективності експлуатації технічних засобів залізничних вузлів при переробці місцевих вагонопотоків : дис. канд. техн. наук: 05.22.20 / Р. Г. Коробйова ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. - Д., 2009. - 152 с.175. Музикіна, Г. І.

Визначення заходів, необхідних для підвищення провізної спроможності залізниць України / Г. І. Музикіна, О. О. Мазуренко, Т. В. Болвановська // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 23-27176. Папахов, О. Ю.

Удосконалення технології взаємодії підприємств гірничо-метулургійного комплексу на напрямку Донбас-Кривбас із використанням жорсткого графіку руху поїздів / О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 155-158
Кафедра фізичного виховання та спорту

177. Ульченко, В. Ф.

Проблемы здоровья подрастающего поколения / В. Ф. Ульченко, Ю. А. Попович // ДІІТ сьогодні. - 2009. - № 1. - С. 3

В статье дается развернутый анализ проблем, связанных со здоровым образом жизни молодого поколения.


Кафедра вищої математики
См. также: 10, 11, 53, 85, 103, 104, 162, 189, 280
178. К выбору рациональных конструктивных схем электродинамических транспортных систем / Н. А. Радченко, Т. Л. Губа, О. В. Звонарева, В. В. Малый // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 18-22


Кафедра колії та коліїного господарства
См. также: 188
179. Витрати, пов'язані з опором руху від колії / Р. С. Липовський, М. І. Уманов, О. В. Губар, О. С. Чернишова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 58-60

180. Дослідження деформативної роботи колії зі скріпленням типу АРС-4 / В. В. Рибкін, М. П. Настечик, О. В. Губар, В. С. Андрєєв // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 125-129

181. К вопросу моделирования пути при исследовании взаимодействия пути и подвижного состава / М. И. Уманов, В. В. Цыганенко, А. Г. Рейдемейстер, Н. В. Халипова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 30. - С. 239-242

182. Рибкін, В. В.

Особливості математичної моделі взаємодії колії та рухомого складу в межах стрілочного переводу / В. В. Рибкін, К. Л. Каленик // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 30. - С. 204-208183. Рыбкин, В. В.

Труды В. А. Лазаряна как генераторы нового поколения математических моделей взаимодействия пути и подвижного состава / В. В. Рыбкин // Академик Лазарян Всеволод Арутюнович / Мямлин С.В., Е. П. Блохин, И. В. Клименко, В. В. Карпенко. - Днепропетровск : ДНУЖТ, 2009. - С. 31-37
Кафедра проектування, будівництва доріг та геодезії
См. также: 235, 247
184. Ануфриева, Е. В.

Технологические свойства бетонов и растворов для подводного бетонирования / Е. В. Ануфриева, Б. Г. Клочко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 149-153


185. Корженевич, И. П.

Влияние плана пути на скорость и эксплуатационные расходы / И. П. Корженевич // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 71-74

186. Корженевич, И. П.

Оценка расхода топлива или электроэнергии через механическую работу локомотива / И. П. Корженевич // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 88-90187. Корженевич, И. П.

Точность съемки плана железнодорожной колеи и пути её повышения / И. П. Корженевич // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 116-120188. Курган, М. Б.

Положення суміжних стрілочних переводів у плані й поздовжному профілі / М. Б. Курган, Т. А. Сенченко, К. В. Мойсеєнко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 75-82189. Курган, М. Б.

Прогнозування зміни тягового-енергетичних показників при виникненні обмежень швидкості / М. Б. Курган, Н. А. Мухіна, О. С. Чернишова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 121-124190. Стеклообразование в силикатных системах и некоторые свойства стекол с заменой аниона кислорода на галоидные ионы / В. И. Большаков, Ю. Л. Савин, А. П. Приходько, Л. С. Савин, Е. Ю. Савин, Д. В. Кононов, Е. Б. Золочина, Б. Г. Клочко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 112-122


Кафедра фізики

191. Заблудовский, В. А.

Влияние высоких перенапряжений при электрокристаллизации на коррозионную стойкость пленок Со-Р / В. А. Заблудовский, А. Н. Гуливец, В. В. Дудкина // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 226-229
Кафедра будівельних конструкцій

192. Банніков, Д. О.

Експериментальні дослідження статичної поведінки сипучого середовища в ємнісній конструкції / Д. О. Банніков // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 103-111


193. Банніков, Д. О.

Сипучий матеріал в ємнісній конструкції / Д. О. Банніков. - Дніпропетровськ : Моноліт, 2009. - 172 с.194. Банніков, Д. О.

Часткові теоретичні задачі роботи ребер жорстокості в ємнісних конструкціях / Д. О. Банніков // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 160-166195. Банников, Д. О.

Вертикальные жесткие стальные емкости: современные концепции формообразования / Д. О. Банников. - Днепропетровск : Моноліт, 2009. - 186 с.196. Банников, Д. О.

Руководство по проектированию вертикальных стальных емкостных конструкций для сыпучих материалов / Д. О. Банников. - Днепропетровск : Новая идеология, 2009. - 56 с.197. Волкова, В. Е.

Идентификация динамических характеристик демпфера по экспериментальным данным / В. Е. Волкова, В. В. Жижко // Сб. науч. тр. / ДонИЖТ. - Донецк, 2009. - С. 77-86198. Кирпа, І. І.

Дослідження напружено-деформированного стану залізобетонного знального елемента, армованого звичайною армотурою, з урахуванням змін №1 до СНиП 2.03.01-84 / І. І. Кирпа, П. О. Пшінько // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 90-95199. Марченко, Т. В.

Порівняльний аналіз форм втрати стійкості тонкостінних стержневих елементів / Т. В. Марченко, Д. О. Банніков // Металеві конструкції. - 2009. - Том 15, № 3. - С. 177-188
Кафедра будівельного виробництва
См. также: 204, 209
200. Руденко, Д. В.

Відновлення експлуатаційних властивостей конструкцій транспортних споруд / Д. В. Руденко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 137-140
Кафедра будівель та будівельних матеріалів
См. также: 67, 71, 74, 270
201. Аспекти політики енергозбереження у стаціонарній теплоенергетиці залізничного транспорту / М. І. Луханін, О. М. Пшінько, С. В. Мямлін, В. В. Кравець, Є. В. Христян // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 1. - С. 7-12 : схем.

202. Афанасьева, Т. И.

Шпаклевка для внутренних работ / Т. И. Афанасьева // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 95-97203. Бімодальні технології перевезень - ключ до нових сегментів транспортного ринку / О. М. Пшінько, С. В. Мямлін, Р. Г. Коробйова, Д. М. Козаченко, Ч. Фоскетт // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 20-

204. Відомчі будівельні норми України. Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному й високошвидкісному русі поїздів. ВБН В 2.3-1-2008 : затв. Мінтранс. та зв'язку України від 05.12.2008 р. № 1479 / Мінтранс. та зв'язку України. Держадмін. залізн. трансп. України ; О.Пшінько, К.Солдатов, А.Краснюк, В.Козак, В.Палій, М.Нетеса. - К. : Поліграфсервіс, 2009. - 119 с.

205. Интероперабельность и европейская сертификация подвижного состава / А. Н. Пшинько, С. В. Мямлин, Д. М. Козаченко и др. // Подвижной состав ХХІ века: идеи, требования, проекты. VI Междунар. науч.-техн. конф. 8-12 июля 2009г. : тезисы докладов / ПГУПС. - СПб., 2009. - С. 227-228

206. Научно-техноэкономический подход и некоторые теоретико-экспериментальные разработки по использованию техногенных отходов в строительстве / В. И. Большаков, Л. С. Савин, А. П. Приходько, А. Н. Пшинько, Ю. Л. Савин, Т. Н. Дубов, Е. Ю. Савин // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 96-101

207. Перспективы создания модифицированного теплоизоляционного неорганического материала на основе алюмосиликатного сырья / А. Н. Пшинько, А. В. Краснюк, В. Н. Гребенников, А. С. Щербак // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 127-129

208. Пшінько, О. М.

Економічний аналіз впливу розвитку інвестицій на заходи з безпеки руху / О. М. Пшінько // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 280-283209. Пшінько, О. М.

Проблеми забезпечення якості об'єктів залізничного транспорту / О. М. Пшінько, М. І. Нетеса, А. В. Краснюк // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й. Й. Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 703-711210. Пшінько, О. М.

У Дніпропетровську готуватимуть залізничників-"міжнародників" / О. М. Пшінько ; бесіду вела Т. Колядинська // Голос України. - 2009. - 10 верес. - С. 18211. Пшинько, А. Н.

Исследование влияния ПАВ на свойства теплоизоляционного материала, стабилизированного шлаком металлического марганца / А. Н. Пшинько, Н. В. Савицкий, А. А. Гончаренко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 100-104212. Пшинько, А. Н.

Исследование влияния шлака металлического марганца на физико-механические свойства вяжущего на основе КВСС при нагревании / А. Н. Пшинько, Н. В. Савицкий, А. А. Гончаренко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение : сб. науч. тр. ПГАСиА. - Днепропетровск, 2009. - Вып. 50. - С. 431-437213. Пшинько, А. Н.

Научная работа ДИИТа на пространстве СНГ и Балтии / А. Н. Пшинько, С. В. Мямлин // Евразия. Вести. - 2009. - Окт. - С. 22214. Пшинько, А. Н.

[Вступительная статья] / А. Н. Пшинько // Академик Лазарян Всеволод Арутюнович / Мямлин С.В., Е. П. Блохин, И. В. Клименко, В. В. Карпенко. - Днепропетровск : ДНУЖТ, 2009. - С. 4215. Пшинько, А. Н.

Локализация зоны загрязнения атмосферы при ликвидации аварии с химически опасным грузом / А. Н. Пшинько, Н. Н. Беляев, Е. Ю. Гунько // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 143-148216. Пшинько, А. Н.

Моделирование загазованности общественного помещения токсиченым газом / А. Н. Пшинько, Н. Н. Беляев, Л. В. Покутнева // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 90-94217. Пшинько, А. Н.

Полимерно-цементные растворы для строительства и ремонта зданий и сооружений / А. Н. Пшинько, В. В. Палий, А. В. Краснюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 130-133218. Пшинько, А. Н.

Численное моделирование распространения загрязняющего вещества в атмосфере с учетом рельефа местности на базе модели отрывных вихревых течений идеальной жидкости / А. Н. Пшинько, Н. Н. Беляев, П. Б. Машихина // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 86-89219. Пшинько, А.

Шаги навстречу / А. Пшинько ; Записала Л. Марценюк // Приднепров. магистраль. - 2009. - 9-15 окт. (№ 39). - С. 3

Ректор ДИИТа профессор А. Пшинько рассказывает о европейском образовании, как устоится на работу после окончания вуза, об электронной библиотеке ДИИТа, о международном сотрудничестве в сфере образования, о программе "TEMPUS", о будущем филиале ДИИТа в Ужгороде.

220. Системний економічний підхід до безпеки руху поїздів / В. В. Шевченко, О. М. Пшінько, С. В. Мямлін, Д. М. Козаченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 236-238

221. Технико-экономический анализ возможности внедрения бимодальной технологии RAILRUNNER / А. Н. Пшинько, С. В. Мямлин, Д. Н. Козаченко, В. М. Бубнов, Ч. Фоскет // Подвижной состав ХХІ века: идеи, требования, проекты. VI Междунар. науч.-техн. конф. 8-12 июля 2009г. : тезисы докладов / ПГУПС. - СПб., 2009. - С. 148-149


Кафедра гідравліки та водопостачання
См. также: 215, 216, 218
222. Багрий, В. М.

Памяти коллеги посвящается / В. М. Багрий // ДІІТ сьогодні. - 2009. - № 8. - С. 2

Статья посвящена А. Г. Савельеву - доценту кафедры "Гидравлики и водоснабжения".

223. Багрий, В. М.

Ура, мы победили!!! / В. М. Багрий // ДІІТ сьогодні. - 2009. - № 8. - С. 3

Студенты специальности "Водоснабжение и водоотведение" разработали новый проект по гидравлической увязке кольцевых водопроводных сетей.

224. Беляев, Н. Н.

Моделирование процесса нейтрализации оксида фосфора в атмосфере / Н. Н. Беляев, О. А. Вергун, Ю. В. Ковтун // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 61-64225. Беляев, Н. Н.

Применение воздушных струй для интенсификации процесса испарения от зоны разлива / Н. Н. Беляев, П. Б. Машихина // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 65-68Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconАлізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна рада з гуманітарного виховання вісник куратора №40 (квітень 2009) дніпропетровськ 2009 Укладач: Дешко Л. К

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік icon01 Д76 Д76 Друковані
Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconБібліографічний покажчик
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconМатеріали десятих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди Дніпропетровськ
Друкується за рішенням вченої ради історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconТ. В. Кушнірова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 20. С. 330-335
Кушнірова Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття: [монографія] / Т. В. Кушнірова. – Полтава : Видавець...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка