Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рікСторінка4/5
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,89 Mb.
1   2   3   4   5

226. Беляев, Н. Н.

Численное моделирование загрязнения акватории реки / Н. Н. Беляев, Л. В. Покутнева // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 69-72227. Беляев, Н. Н.

Моделирование процесса рассеивания токсичного газа в условиях застройки / Н. Н. Беляев // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 83-85228. Беляев, Н. Н.

Нейтрализация облака токсичного газа в атмосфере / Н. Н. Беляев, В. М. Лисняк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 91-95


229. Долина, Л. Ф.

Практикум по очистке пылегазовых выбросов промышленных и аграрных предприятий : учебное пособие для вузов / Л. Ф. Долина. – Д.: Континент, 2009. - 253 с. -

230. Лисняк, В. М.

Защита атмосферы при аварии с химически опасным грузом / В. М. Лисняк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 73-76231. Природоохранные мероприятия при ликвидации аварийных разливов на железнодорожном транспорте / Н. Н. Беляев, И. В. Калашников, А. Н. Луценко, Е. Ю. Райц // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 130-133


Кафедра хімії та інженерної екології
См. также: 224
232. Безовська, М. С.

Відпрацьовані оливи: утворення, зберігання, регенерація / М. С. Безовська, Ю. В. Зеленько, Л. О. Яришкіна // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 33-37233. Зеленько, Ю. В.

Принципы рационального природопользования в ликвидационных мероприятиях во время транспортных аварий с нефтепродуктами / Ю. В. Зеленько // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 134-137234. Ніколаєв, К. Д.

Ресурсозбереження та ресурсозберегаючі технології в галузі екологічного туризму / К. Д. Ніколаєв, В. М. Ісаєнко, Ю. В. Зеленько // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 77-81
Кафедра економіки та менеджменту

235. Бараш, Ю. С.

Сравнение видов транспорта с учетом устойчивого развития общества / Ю. С. Бараш, И. П. Корженевич, П. А. Лихопек // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 210-214236. Гненный, О. Н.

Совершенствование порядка компенсации в денежной форме за утерянные (поврежденные) грузовые вагоны других государств / О. Н. Гненный // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 226-233237. Міщенко, М. І.

Дослідження структури витрат на утримання об'єктів інфраструктури залізниць / М. І. Міщенко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 255-259238. Міщенко, М. І.

Вплив витрат інфраструктури та планування й прогнозування експлуатаційних витрат залізниць / М. І. Міщенко // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 23-25239. Міщенко, М. І.

Залежність експлуатаційних витрат інфраструктури від основних показників діяльності залізниць / М. І. Міщенко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 257-261240. Міщенко, М. І.

Проблеми розвитку залізничного транспорту зарубіжних країн / М. І. Міщенко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 214-221241. Міщенко, М. І.

Проблеми формування загальноєвропейської транспортної політики / М. І. Міщенко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 262-267242. Міщенко, М. І.

Формування інфраструктури залізниць в умовах реструктуризації / М. І. Міщенко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. - К. : НАУ, 2009. - С. 265243. Романко, В. І.

Продуктивність праці працівників локомотивного господарства Укрзалізниці / В. І. Романко, О. В. Романко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 268-271244. Шевченко, В. В.

Оцінка економічної ефективності заходів з підвищення безпеки руху поїздів / В. В. Шевченко, О. М. Гненний // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 287-290
Кафедра обліку, аудиту та інтелектуальної власності

245. Бобиль, В. В.

Трансформація корпоративних структур в умовах становлення сучасного ринкового господарства України / В. В. Бобиль // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 182-186


246. Булгакова, Ю. В.

Проведення реструктуризації залізничного транспорту України в умовах світової фінансової кризи / Ю. В. Булгакова, Г. С. П'ятигорець // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 239-242247. Вплив фінансово-економічної кризи на діяльність залізничного транспорту України / Ю. С. Бараш, І. П. Корженевич, Ю. П. Мельянцова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 212-220

248. Дребот, Х. В.

Деякі аспекти економічного розвитку рейкового транспорту в Україні / Х. В. Дребот, М. П. Сначов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 227-231249. Марутяк, О. Р.

Проблеми оптимізації витрат у сучасних ринкових умовах / О. Р. Марутяк, А. В. Шульга // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 209-213250. Пинчук, Е. П.

Социокультурные и методологические аспекты экономического развития в глобализирующемся обществе / Е. П. Пинчук // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій: монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 52-58251. Сначов, Н. П.

Пути усовершенствования мотивации труда на железнодорожном транспорте / Н. П. Сначов, А. А. Пашнюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 273-278252. Черевко, А. В.

Социально-трудовая адаптация молодежи в условиях мирового экономического кризиса / А. В. Черевко, Н. П. Сначов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 279-283
Кафедра фінансів та банківської справи

253. Каламбет, С. В.

Формування ринку корпоративних облігацій в Україні з метою залучення інвестиційних ресурсів на підприємстві / С. В. Каламбет, І. М. Міро // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 236-239

254. Каламбет, С. В.

Покращення спільного економічного функціонування банківської системи і ринку страхових послуг / С. В. Каламбет, Л. В. Сухіченко-Лялька // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 199-203255. Каламбет, С. В.

Управління операційними грошовими потоками підприємства : монографія / С. В. Каламбет, А. М. Якимова. - Дніпропетровськ : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізничного трансп. iм. акад. В.Лазаряна, 2009. - 122 с.256. Каламбет, С. В.

Шляхи підвищення прибутковості комерційного банку / С. В. Каламбет, І. В. Непийвода // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 194-198257. Фуканчик, І. І.

Оптимізація активних операцій банку / І. І. Фуканчик, А. М. Якимова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 231-235258. Якимова, А. М.

Проблеми підвищення прибутковості комерційного банку / А. М. Якимова, І. В. Непийвода // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 239-243
Кафедра економічної теорії
См. также: 264
259. Клочко, А. А.

Изменение роли науки и образования в условиях информационной экономики / А. А. Клочко // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій: монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 168-178260. Мирошник, Н. В.

Теоретичні засади управління фінансами / Н. В. Мирошник // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 253-256261. Радионова, Н. В.

Необходимость формирования концепции рационального маркетингового поведения в современных рыночных условиях / Н. В. Радионова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 265-267


Кафедра філології та перекладу

262. Билан, Н. И.

Общее в механизмах моделирования когнитивных сцен русских и английских пословиц в свете глобализационных процессов мирового сообщества / Н. И. Билан // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій: монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 140-147263. Власова, Т. И.

Теория феминизма и гендерное равенство: идеи, и дискуссии / Т. И. Власова, О. П. Власова // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій : монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 272-286264. Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій : монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. ; За ред. Т.І. Власової. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - 404 с.

265. Миронова, Т. Ю.

Вдохновенная деятельность на общем фоне человеческой жизни / Т. Ю. Миронова // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій: монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 121-139
Кафедра ЕОМ

266. Доманская, Г. А.

Выбор энергосберегающих режимов работы электротяговых сетей на базе нечеткого описания их состояния / Г. А. Доманская // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 63-67267. Жуковицький, І. В.

Проблеми та перспективи автоматизації управління локомотивним господарством УЗ / І. В. Жуковицький, А. Б. Устенко, О. Л. Зіненко // Інформ.-керуючі системи на залізн. трансп. - 2009. - № 2. - С. 38-42Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій
См. также: 71, 74, 123, 151
268. Івченко, Ю. М.

Інтеграція мережного обладнання АСК ВП УЗ та АСК ПП УЗ, з підключення його до ЄМПД / Ю. М. Івченко, В. Г. Івченко, О. М. Гондар // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 143-146269. Ільман, В. М.

Інтервальні об'єкти та їх гармонічні структури / В. М. Ільман, В. В. Скалозуб // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 147-153270. Нечай , В. Я.

Планирование выполнения работ как задача о назначении с неоднородной системой ограничений / В. Я. Нечай , В. Ф. Худенко, С. Ю. Разумов // Проблеми економіки транспорту : тези доп. Міжнар. наук. конф. - Дніпропетровськ, 2009.271. Разумов, С. Ю.

Автоматизированное планирование расписания занятий высших учебных заведений / С. Ю. Разумов // Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ, 2009.272. Разумов, С. Ю.

Спеціалізована модель задачі призначення для складання розкладу занять вищих навчальних закладів / С. Ю. Разумов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 176-179273. Скалозуб, В. В.

Автоматизированное нечетко-статистическое управление при моделировании расписания движения пассажирских поездов / В. В. Скалозуб, Е. С. Блохин // Інформ.-керуючі системи на залізн. трансп. - 2009. - № 4. - С. 98-104274. Скалозуб, В. В.

Многокритериальные модели задачи анализа транспортных сетей с учетом специализированных свойств носителей потоков / В. В. Скалозуб, Л. А. Паник // Інформ.-керуючі системи на залізн. трансп. - 2009. - № 3. - С. 79-84275. Скалозуб, В. В.

Нейросетевые модели диагностики электродвигателей постоянного тока / В. В. Скалозуб, О. М. Швец // Інформ.-керуючі системи на залізн. трансп. - 2009. - № 4. - С. 7-11276. Швець, О. М.

Діагностика електродвигунів стрілкових переводів на основі нейронно-мережного моделювання даних спектрального розкладання струмів / О. М. Швець // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 184-189277. Шинкаренко, В. И.

Структурные модели алгоритмов в задачах прикладного программирования. Формальные алгоритмические структуры / В. И. Шинкаренко, В. М. Ильман, В. В. Скалозуб // Кибернетика и системный анализ. - 2009. - № 3. - С. 3-14
Кафедра прикладної математики

278. Босов, А. А.

Математическое моделирование зависимых отказов технического объекта / А. А. Босов, Т. С. Гришечкина, Л. Н. Савченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 129-132279. Босов, А. А.

Математичне моделювання раціонального використання ресурсів залізничної станції (повідомлення 1) / А. А. Босов, К. У. Єлісеєнко, О. І. Харченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 205-209280. Пути совершенствования конструкции тележки грузового вагона / А. А. Босов, С. В. Мямлин, В. Я. Панасенко, И. В. Клименко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 27-32


Кафедра військової підготовки
См. также: 156
281. Бондаренко, Б. М.

Методы проверки реле с помощью измерительного диагностического комплекса / Б. М. Бондаренко // Інформ.-керуючі системи на залізн. трансп. - 2009. - № 4. - С. 127-133282. Бондаренко, Б. М.

Обгрунтування оптимальних характеристик оптичного каналу вимірювання механічних параметрів електромагнітних реле / Б. М. Бондаренко, А. П. Разгонов, В. І. Профатилов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 121-125283. Основи управління Держспецтрансслужби / М. І. Мальков, А. В. Радкевич, С. О. Яковлєв, Р. З. Камінський. - Дніпропетровськ : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2009. - 151 с.

284. Радкевич, А. В.

Дослідження необхідності створення аварійно-рятувальних підрозділів Держспецтрансслужби для оперативного реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом / А. В. Радкевич, С. О. Яковлєв, О. І. Шаптала // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 134-136Інші підрозділи університету

285. Гречин, В. А.

Программа "КУРСОР", или новый "ДЕКАН" / В. А. Гречин // ДІІТ сьогодні. - 2009. - 30 груд. (№9). - С. 3

Сотрудниками вычислительного центра введена в эксплуатацию программа "База данных университета", которая размещена на сервере ДИИТа, это дает возможность эффективно управлять учебным процессом.


Бібліотека
См. также: 264
286. Колесникова, Т. О.

Роль науково-технічної бібліотеки у формуванні нової свідомості користувачів інформації з пріоритетним використанням державної мови / Т. О. Колесникова, Н. І. Долматова // Вісник куратора. - 2009. - № 40. - С. 8-10287. Колесникова, Т.

Бібліотечні міфи інформаційного суспільства / Т. Колесникова // Освіта регіону. - 2009. - № 4. - С. 155-161288. Колесникова, Т. О.

Європейські університети і бібліотеки: крізь століття до інформатизації / Т. О. Колесникова // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій : монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 260-270289. Колесникова, Т. О.

Інформатизація бібліотек ВНЗ залізничної галузі як головна умова доступу до світових знань / Т. О. Колесникова // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 36-40290. Колесникова, Т.

Сучасна бібліотека вищої школи очима студентів: за результатами соціологічного дослідження / Т. Колесникова // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 7. - С. 26-30291. Колесникова, Т.

Сучасні бібліотечно-інформаційні міфи: спостереження практика / Т. Колесникова // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2009. - № 3. - С. 2-7292. Хитрич, О. В.

Удосконалення конструкції дільничної станції П / О. В. Хитрич // Вдосконалення експлуатаційної роботи : матеріали семінару [18-19 лютого 2009 р.] / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 62-66
Львівський факультет
См. также: 102, 264
293. Баб'як, М. О.

Динаміка взаємодії рухомих контактуючих поверхонь на прикладі струмоприймачів електрорухомого складу / М. О. Баб'як, А. Я. Куліченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 30. - С. 19-26294. Баран, Р. Т.

Про організаційно-правові засади нової редакції Повітряного кодексу України / Р. Т. Баран, Л. М. Баран, // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 28. - С. 204-209295. Баран, Р. Т.

Організаційно-правові основи застосування повітряних суден в аграрному секторі економіки України / Р. Т. Баран, Л. М. Баран // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 206-211296. Вознюк, О. М.

Релігія як носій моральних вартостей в сучасному світі / О. М. Вознюк, А. Б. Поцелуйко // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій : монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 80-88297. Вплив багаторазових раптових змін в режимі навантаження на деформування пластичних матеріалів / М. Г. Чаусов, Й. Й. Лучко, А. П. Пилипенко та ін. // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й.Й.Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 289-298

298. Гнатів, Ю. М.

Побудова розв'язків деяких рівнянь термопружності кусково-однорідних тіл / Ю. М. Гнатів // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й.Й.Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 15-18299. Джус, В. С.

Математична модель безпечної деформації буферних елементів залізничних вагонів при ударі / В. С. Джус, А. Я. Куліченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 27. - С. 10-13Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconАлізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна рада з гуманітарного виховання вісник куратора №40 (квітень 2009) дніпропетровськ 2009 Укладач: Дешко Л. К

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік icon01 Д76 Д76 Друковані
Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconБібліографічний покажчик
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconМатеріали десятих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди Дніпропетровськ
Друкується за рішенням вченої ради історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconТ. В. Кушнірова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 20. С. 330-335
Кушнірова Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття: [монографія] / Т. В. Кушнірова. – Полтава : Видавець...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка