«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»Сторінка1/15
Дата конвертації12.10.2017
Розмір2,31 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу
з дисципліни

«Етика ділового спілкування»
на 2010-2011 навчальний рік

напряму підготовки

7.050109 «Управління персоналом і економіка праці»

8.050109 «Управління персоналом і економіка праці»

програми професійного спрямування

«Управління персоналом і економіки праці»

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри УПЕП

"11" травня 2010 р.

протокол № 9


Зав. кафедрою Т.А.Костишина


ВСТУП
Мета вивчення дисципліни “Етика ділового спілкування”:набуття глибоких теоретичних знань і практичних навичок ділового спілкування за етичними нормами сучасного суспільства, а також - формування у майбутніх спеціалістів уяви етичного мислення сфери бізнесу.

Теоретичною і методологічною основою курсу є праці вітчизняних і зарубіжних спеціалістів в області менеджменту, соціології, психології.

Актуальність вивчення дисципліни “Етика ділового спілкування” обумовлена необхідністю дотримання норм та правил європейської етики та етикету на підприємствах країни.

Предмет вивчення етики ділового спілкування – сукупність норм, традицій та звичних норм спілкування, особливості сучасної моралі та моральності, їх зовнішнього виявлення в діловій сфері.

Курс “Етика ділового спілкування” базується на вивчених раніше дисциплінах, таких, як філософія, політична економія, політологія, соціологія, основи психології та педагогіки, основи права, основи менеджменту, теорія систем та системний аналіз та ін.

Завдання вивчення дисципліни “Етика ділового спілкування” – теоретична і практична підготовка майбутніх спеціалістів з наступних питань: сутність та поняття етики та етикету ділового спілкування; зовнішній вигляд та імідж сучасного бізнесмена; індивідуальне діалогове спілкування; етика ділового спілкування по телефону; етика ділового спілкування з аудиторією; етичні проблеми організації та проведення ділових нарад та засідань; етика комерційних переговорів; організація та проведення ділових прийомів; етика ділового листування; етика невербального спілкування; особливості етики ділового спілкування в міжнародних відносинах; етика та етикет у комерційної діяльності.

Навчальним планом з курсу “Етика ділового спілкування” для студентів всіх спеціальностей передбачено 54 години занять, в т. ч. 14 лекції, 10 практичних занять та 20 позааудиторна самостійна робота.


Тематичний план курсу

№ п/п

Назва теми курсу

Кількість годин

Всього

Аудиторні заняття

Само­стійнаробота

лекції

Практичні заняття

1

Поняття етики та етикету. Поняття спілкування

6

2

2

2

2

Зовнішній вигляд та імідж сучасного бізнесмена

6

2

2

2

3

Індивідуально-діалогове спілкування

6

2

2

2

4

Етика та етикет телефонного спілкування

6

2

2

2

5

Етика та етикет колективних форм спілкування

6

2

2

2

6

Етика та етикет публічного виступу перед аудиторією

4

-

-

2

7

Організація та проведення ділових прийомів

6

2

-

2

8

Етика невербального спілкування

6

2

-

2

9

Особливості ділового спілкування та етикету в різних країнах

6

-

-

2

10

Спеціальні види етики та етикету

2

-

-

-

Разом

54

14

10

20ПРОГРАМА КУРСУ

Етика ділового спілкування”Тема 1. Поняття етики та етикету. Поняття спілкування
Етика - як наука, сутність і поняття. Мораль і моральність – сутність та поняття. Фундатор етики – Арістотель.

Спілкування - сутність і поняття. Спілкування як науково – практична проблема.. Моральні передумови ділового спілкування. Психологічна природа спілкування. Структура спілкування (комунікація, інтеграція, перцепція). Види професійного спілкування. Технологія спілкування. Зв’язок етики ділового спілкування з іншими дисциплінами.

Етикет – сутність та поняття. Види етики і етикету (придворний, повсякденний, діловий, гостьовий, професійний, дипломатичний та інші). Протокол. Структура етикету (норми поведінки у громадських місцях, правила привітання, правила представлення та знайомства, правила звертання, вимоги до ділового одягу, правила поведінки та обов’язки чоловіків та жінок, грошові відносини). Організація навчання етиці та етикету. Етика та етикет в міжособистістній комунікації. Етика та етикет в семіотичному аспекті. Етикет та система цінностей. Основні принципи етикету.

Історія етики і етикету. Розвиток етики и етикету в античному світі. Розвиток етики и етикету в Західний Європі. «Протестантська етика и дух капіталізму» (Макс Вебер, Вернер Зомбарт и Эрих Фромм). Розвиток етики и етикету на Сходе. Біблія – перший навчальний посібник з етики та етикету. Розвиток етики и етикету в Азії. Етика конфуціанства. Розвиток етики и етикету в слов’янських країнах. Розвиток етики и етикету в Україні. Сучасна етика та етикет у українському суспільстві.


Тема 2. Зовнішній вигляд та імідж сучасного бізнесмена

Імідж – сутність і поняття. Види іміджів. Імідж офісу та його складові. Флористика – сутність та значення для оформлення офісу. Ділова атрибутика. Корпоративний імідж. Культура мови. Постава і хода. Візитні картки – сутність, зміст інформації карток, випадки користування.

Зовнішній вигляд бізнесмена. Чоловічий одяг і деталі туалету. Вечірній одяг. Методи зав’язування чоловічих краваток.

Зовнішній вигляд бізнеследи. Жіночий одяг і деталі туалету. Вечірній одяг. Етика та етикет використання прикрас. Прикраси і обряди. Використання косметики та парфумерії, макіяж та зачіска.

Імідж політика та його складові.
Тема 3. Індивідуально-діалогове спілкування

Ділова бесіда – сутність та поняття. Функції бесіди. Види бесід. Підготовка до проведення ділової бесіди. Психологічне значення форми столу для спілкування.

Технологія та техніка проведення ділової бесіди (встановлення контакту в бесіді; орієнтування в ситуації та людях; обговорення проблеми і прийняття рішення). Класифікація типів співрозмовників. Аргументування положень, що висуваються. Уміння слухати. Уміння говорити. Правила етикету, яких треба дотримуватись під час бесід з клієнтами. Захист від некоректного співрозмовника. Чай та кава під час спілкування. Стенограма та аудіо запис розмови за допомогою диктофону.

Особливі види бесід. Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими. Бесіда виховного характеру. Технологія спілкування за допомогою перекладача.. Заборонені теми для ділового спілкування. Заборонені дії співрозмовників у діловому спілкуванні. Технологія закінчення бесіди (вихід із контакту).


Тема 4. Етика та етикет телефонного спілкування.
Телефон як засіб телефонного спілкування. Особливості телефонного спілкування.

Загальні правила телефонного спілкування. Правила телефонної розмови, коли телефонують вам. Правила телефонної розмови, коли телефонуєте ви.

Взаємодія керівника та секретаря під час користування телефоном. Правила користування телефаксом. Етика телефонної розмови з автовідповідачем.

Спеціальні випадки користування телефоном. Особливості користування телефоном у готелі. Телемаркетинг – сутність та поняття. Інтерактивне спілкування. Замовлення товарів по телефону. Правила користування телефоном – автоматом. Етика та етикет користування стільниковим телефоном. Телефонна розмова з хуліганом і брутальною людиною.


Тема 5. Етика та етикет колективних форм спілкування
Організація і проведення ділових засідань і нарад в колективі. Наради - сутність та поняття. Випадки необхідності скликання нарад. Види нарад. Етика змісту учасників нарад. Підготовка і проведення засідань і нарад. Раціональне проведення ділових нарад. Національні особливості проведення нарад. Вимоги до ведучого наради. Нетрадиційні форми колективних форм спілкування.

Підготовка і проведення комерційних переговорів. Переговори - сутність та поняття. Підготовка до проведення переговорів. Види підготовки до переговорів. Зміст учасників делегації. Представлення повноважень. Правила поведінки на переговорах. Технологія (етапи, стратегія та тактика) ведення переговорного процесу. Неформальні відносини в процесі переговорів. Типові помилки під час переговорів.

Підготовка та проведення конференції.
Тема 6. Етика та етикет публічного виступу перед аудиторією

Публічний виступ перед аудиторією – роль та значення у сфері бізнесу. Види публічних виступів перед аудиторією.

Підготовка до виступу перед аудиторією. Механізм виникнення страху перед публічним виступом. Вибір теми і врахування слухацької аудиторії. Виступ за попередньо складеним текстом або імпровізація.

Техніка публічного виступу. Стиль, тип і манери виступаючого. Правила початку виступу. Правила розгортання виступу і заволодіння увагою слухачів.

Культура мови виступаючого. Ділова риторика. Дохідливість мови. Грамотність мови.

Наочність, її значення під час публічного виступу.

Характеристика окремих видів публічних виступів перед аудиторією. Офіційний виступ жінок. Неофіційний виступ жінок. Виступ жінок перед великою аудиторій. Виступ жінок по телебаченню. Офіційний виступ чоловіків. Неофіційний виступ чоловіків. Виступ чоловіків перед великою аудиторій. Виступ чоловіків по телебаченню.
Тема 7. Організація та проведення ділових прийомів.

Гостева етика та етикет. Види ділових прийомів – сутність та поняття. Офіційні та неофіційні ділові прийоми. Ділові прийоми з обслуговуваним і без обслуговування. Офіційні ділові прийоми та їх характеристика (сніданок, ланч, обід, вечеря, “а-ля-фуршет”, коктейль, прийом – келих шампанського, прийом – келих вина, прийом – банкет-чай). Неофіційні ділові прийоми та їх характеристика (пікнік, барбек’ю, шашлик, бранч, келих вина з сиром, чоловіча вечірка, жіноча вечірка, та інші).

Підготовка, організація і проведення прийомів. Згода на відвідування прийому. Відхід з гостей або прийому.

Подарунки в ділових відносинах. Види подарунків Вибір подарунка.. Гроші на подарунок. Етика і культура грошових відносин. Весільний подарунок. Вручення подарунків. Квіти у подарунок. Чого не можна і не треба дарувати.

Етика і етикет поведінки в ресторані . Вибір ресторану. Місце зустрічі при відвідуванні ресторану. Призначення вестибуля ресторану. Представлення за ресторанним столиком. Ресторанне меню. Правила користування французьким меню.

Правила сервірування столу. Правила поводження з різноманітними стравами і напоями. Що і як їсти. Поведінка і розмови за столом. Тости і бесіди за столом. Вимова тостів.


Тема 8. Етика невербального спілкування.

Невербальні комунікації – сутність та поняття. Невербальне спілкування. Функції невербального спілкування. Структура невербального спілкування (етика погляду, міміка, жестикуляція, інтонація і тембр голосу, пози і осанка тощо).

Розпізнання внутрішнього психічного стану людини за невербальними аспектами спілкування. Жести й міміка, що свідчать про брехню. Етика різних видів рукостискань. Етика поцілунків та обіймів

Тату та татуаж - сутність та функції. Історія тату та татуажа – їх сучасна інтерпретація. Пірсінг – сутність та походження.

Вимоги до невербальних проявів спілкування у діловій сфері. Ненормативне невербальне спілкування. Ненормативні жести. Міжнаціональні відміни невербального спілкування.


Тема 9. Особливості ділового спілкування та етикету в різних країнах.
Етика та етикет ділового спілкування у Північно-Американських країнах (Сполучені Штати Америки, Канада, Латинська Америка).

Етика та етикет ділового спілкування у країнах Європи (Велика Британія, Франція, Італія, Скандинавія, Нідерланди, Німеччина, Греція, Іспанія).

Етика та етикет ділового спілкування у країнах Сходу та Південно-Східної Азії (Ізраїль, Ближній Схід, Китай, Японія, Туреччина).

Порівняння етики та традицій ділового спілкування в Україні з етикою та традиціями, що склалися за кордоном.
Тема 10. Спеціальні види етики та етикету
Особливості дипломатичного протоколу та етикету. Дипломатичний протокол та етикет – їх складові (агреман, екзекватура, акредитація, вірчі і відкличні грамоти, взаємність, державний герб, державний гімн, державний прапор, «Джентльменські» угоди, драгоман, дуайєн, нунцій, персона грата і персона нон грата, повноваження офіційних осіб, салют, салют націй, спеціальні аташе, старшинство, non paper). Консулська діяльність (консул, консулський округ, консулський патент, консулсьтво, віза, посвідка на проживання).

Військовий етикет: сутність та поняття. Військовий етикет. Військова честь. Офіцерська честь. Честь мундира. Військові суди честі. Дуелі. Етикет для кадетів (про пристойне положення корпуса; про похід; про мови і розмови). Службовий етикет військовослужбовця (відносини: начальник-підлеглий, підлеглий-начальник; поводження військових у громадських місцях; етикет військовослужбовця на офіційних заходах; порядок представлення військових).

Спортивна етика та етикет (на тенісному корті; на яхті; на лижах; на ковзанах; під час гри в кеглі (боулінг); на прогулянці верхи; на полюванні.).

Етика та етикет листування. Види листів (діловий лист; особистий лист; рекомендаційний лист). Вимоги до ділового листування. Форма ділового листа. Складові частини ділового листа. Зразки різних листів (вдячний лист; лист - запрошення; лист - прохання; лист - співчуття; лист - поздоровлення.). Папір для особистих і ділових листів. Оформлення конвертів . Листівка (листівки для неофіційної кореспонденції; вдячні листівки з тисненою печаткою; вітальні листівки; різдвяні листівки діловим партнерам.). Оформлення телеграм, факсів і електронної пошти.Етикет у локальних мережах та мережі Інтернет. Етикет у локальних комп'ютерних мережах. Етикет у мережі Інтернет (правила користування електронної поштою; етикет телеконференцій і дискусійних груп; етикет протоколу FTP - File Transfer Protocol — протоколу переміщення файлів; етикет веб – сторінок.).

Каталог: Metod
Metod -> Конспект уроку з літературного читання Тема уроку: Тарас Григорович Шевченко Матеріал для читання Андрій М’ястківський
Metod -> Хрестоматі я з літературного читання для 2 класу 2013
Metod -> Тарас Григорович Шевченко (1814-1861)
Metod -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
Metod -> Українська література, 5-12 кл
Metod -> Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури
Metod -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
Metod -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
Metod -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці»

«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці» iconКонспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання

«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці» iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці» iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці» iconАналіз виховної роботи сзш №14 за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність...
«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці» iconОфіційно-діловий стиль — мова ділових паперів
Основна функція офіційно-ділового стилю інформативна (повідомлення). Сфера вживання ділового стилю зумовлює його жанрову розгалуженість,...
«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці» iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці» iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік назва бібліотеки Кількість читачів
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка