European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І літератураСторінка1/7
Дата конвертації31.05.2017
Розмір1,43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Коломийський навчально-науковий інститут

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Українська мова і література

2016
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ:
1.1. Адреса: вул. Лисенка, буд. 8, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200

Контактні телефони:

тел. (03433) 2-46-60

Приймальня директора (03433) 2-14-28/ 2-46-60

e-mail: ki@pu.if.ua ; kipny@ukr.net
Інформація про склад керівних органів інституту:

Директор інституту: Плекан Юрій Васильович –

кандидат історичних наук, доцент

тел.: (03433) 2-14-28

e-mail: yurii.plekan@pu.if.ua


Заступник директора: Слипанюк Ольга Василівна –

кандидат біологічних наук, доцент

тел.: (03433) 2-46-60

тел. вн. 209

e-mail: olha.slypaniuk@рu.if.ua

Вчений секретар ради Коломийського інституту:

Марчук Микола Васильович – кандидат історичних наук, доцент

тел.: (03433) 2-46-60

тел. вн. 211

e-mail: mykola.marchuk@pu.if.ua
Методист ЗФН: Федюк Юлія Іванівна

тел.: (03433) 2-46-60

тел.. вн. 208
Диспетчер: Бурмай Світлана Михайлівна

тел.: (03433) 2-46-60

тел.: вн. 208

1.2. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ ВІДПОВІДНОЇ КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ, ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

(вул. Лисенка 8, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200

тел.: (03433) 2-46-60)Склад кафедри:

Марчук Микола Васильович – завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Плекан Юрій Васильович – кандидат історичних наук, доцент

Слипанюк Ольга Василівна – кандидат біологічних наук, доцент

Никируй Ростислав Іванович – кандидат фізико–математичних наук, доцент

Синітович Ярослав Дмитрович – старший викладач

Федюк Юлія Іванівна - старший викладач

Михайлюк Світлана Ярославівна – кандидат філософських наук, доцент

Ковальчук Оксана Василівна – старший лаборант кафедри

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ

(вул. Лисенка 8, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200

тел.: (03433) 2-46-60, тел. вн.: 212)


Склад кафедри:

Ковальчук Михайло Петрович – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Васильчук Микола Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент

Куриляк Леся Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент

Русакова Ольга Валеріївна – кандидат філологічних наук, викладач

Волощук Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, викладач

Наговіцина Христина Мирославівна – кандидат філологічних наук, викладач

Гловацька Ольга Любомирівна – викладач

Кавецький Орест Ярославович – викладач.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

(вул. Лисенка 8, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200

тел.: (03433) 2-46-60)


Склад кафедри:

Поясик Оксана Іванівна завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Микитюк Галина Юріївнакандидат психологічних наук, доцент

Петрів Ольга Петрівнакандидат психологічних наук, доцент

Лаппо Віолетта Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Юрченко Ірина Василівна – старший викладач

Чепіль Марія Василівна – старший викладач

Марчук Леся Петрівнастарший лаборант
2. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОЛОМИЙСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Історія

Термін навчання 4 рокиЛіцензійний обсяг:

денна форма навчання – 0

заочна форма навчання – 20
Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 6.020302 Історія

Термін навчання 4 рокиЛіцензійний обсяг:

денна форма навчання – 0

заочна форма навчання – 20
Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Фізична культура

Термін навчання – 4 рокиЛіцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб
Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання

Термін навчання – 4 рокиЛіцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб
Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Напрям підготовки: Англійська мова та література

Дошкільна освіта

Інформатика

Практична психологія

Термін навчання – 4 рокиЛіцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта

Спеціалізації: Англійська мова та література

Дошкільна освіта

Інформатика

Практична психологія

Термін навчання – 4 рокиЛіцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Спеціалізація: Психологія

Термін навчання – 4 рокиЛіцензійний обсяг:

заочна форма навчання – 25 осібГалузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030102 Психологія

Термін навчання – 4 рокиЛіцензійний обсяг:

денна форма навчання – 0

заочна форма навчання – 25 осіб

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Українська мова і література

Термін навчання – 4 рокиЛіцензійний обсяг:

денна форма навчання – 0

заочна форма навчання – 25 осіб

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020303 Філологія українська мова і література

Термін навчання 4 рокиЛіцензійний обсяг:

денна форма навчання – 20

заочна форма навчання – 20

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Спеціалізації (освітні програми): Англійська мова та література

Дошкільна освіта

Інформатика

Практична психологія

Термін навчання 1 рік

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб
Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація(освітня програма): Фізична культура

Термін навчання – 1 рікЛіцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб


3. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Коломийський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» створений у структурі Прикарпатського університету у червні 1999 р. (наказ Міністерства освіти України № 218 від 24.06.1999 р.).

Формування контингенту студентів здійснюється на умовах державного замовлення, а також за замовленнями фізичних і юридичних осіб.

Важлива роль в системі підготовки фахівців відводиться довузівській підготовці та системі профорієнтаційного відбору на навчання найбільш підготовлених абітурієнтів. Ця робота здійснюється за такими напрямками:

профорієнтаційна робота та безпосередня участь у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл регіону; профорієнтаційна робота при конкурсах-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Коломийського відділення Малої академії наук України; через роботу очно-заочної школи та підготовчих курсів; дня відкритих дверей Коломийського навчально-наукового інституту.

На кафедрах Коломийського навчально-наукового інституту працює 19 штатних викладачів. Серед них 13 кандидатів наук, доцентів (68,4 %).

Для проведення навчального процесу Коломийський навчально –науковий інститут володіє відповідною матеріально-технічною базою. Площа навчально-лабораторних приміщень становить 2108,4 кв. м. Середня площа, яка припадає на одного студента денної форми, становить 10 кв. м. Майбутні фахівці мають змогу навчатись у 43 навчальних приміщеннях, у тому числі приміщення для занять студентів площею 1223,1 кв. м., які оснащені сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою. До послуг студентів інституту створено комп’ютерну лабораторію із 27 персональними комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет, та мультимедійний зал.

Важливою складовою змісту підготовки спеціалістів є забезпечення студентів підручниками і посібниками. У бібліотеці інституту є достатня кількість відповідної літератури.

Коломийський навчально – науковий інститут має належну матеріальну базу для забезпечення викладання фундаментальних, гуманітарних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін. Кафедри оснащені сучасним навчальним обладнанням, комп'ютерною технікою. Кількість студентів, яка припадає на один комп'ютер, становить 12,2 особи.

Навчально-виховний процес здійснюється у 32 аудиторіях, санітарно-технічний стан яких приведений до відповідних вимог.

З метою поліпшення навчально-методичного забезпечення створена бібліотека (загальний фонд 10989 примірників) із читальною залою на 100 місць.

Усі студенти, які потребують житла, повністю забезпечуються місцями у гуртожитку. У навчальному корпусі інституту функціонує мережа громадського харчування: 1студентська їдальня, 1 буфет.

Організація підготовки фахівців здійснюється на основі нормативного і правового забезпечення, яке визначає закон «Про вищу освіту в Україні» від 17 січня 2001 року. Крім того, нормативне і правове регулювання наукової, навчальної і виховної діяльності здійснюється через Статут університету, а також накази і розпорядження ректорату та рішення вчених рад університету та інституту. Навчальний процес організовується з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх знань. Основним документом, через який реалізується план підготовки спеціалістів, є навчальний план. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план. Для навчальної дисципліни складені і постійно оновлюються робочі навчальні програми.

З перших місяців роботи колектив інституту приступив до створення кабінетів історії України, української мови та літератури, англійської мови, композиції та рисунку, інформатики, педагогіки і психології, анатомії людини, філософії Було придбано необхідні підручники і посібники, унаочнення, технічні засоби.

Підвищенню якості знань майбутніх учителів сприяли тісні зв’язки інституту з школами, використання передового досвіду. Значна частина практичних і лабораторних занять переноситься до школи.

Кафедри підтримують тісні зв’язки з педагогічними колективами шкіл міста і області з проблем організації педагогічної практики. Базовими школами є: ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 4, ЗОШ № 8, ЗОШ №9.

Важливу роль у формуванні національної самосвідомості та естетичної вихованості студентів відіграє клуб «Світлиця». Серед основних напрямів діяльності якого слід виділити:  • роботу з укомплектування фондів «Світлиці»;

  • фондову, експозиційну роботу;

  • науково-освітню роботу;

  • навчально-методичну роботу.

При «Світлиці» створена проблемна студентська група, яка вивчає народні художні промисли Прикарпаття, сприяє поповненню її фондів.

4. ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Навчальна дисципліна складається із одного або декількох залікових кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації навчального процесу.

Заліковий кредит – це завершена задокументована частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів зазвичай завершується підсумковим оцінюванням (підсумкове тестування, залік або екзамен). Заліковий кредит складається із модулів (частин програми навчальної дисципліни, поєднаних із формами навчання – лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, усі види практик та консультацій, виконання студентами самостійних та індивідуальних завдань, інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності).

У навчальному процесі використовуються такі методи: за типом (характером) пізнавальної діяльності: інформаційно-рецептивний (лекція, розповідь, робота з підручником, демонстрація, пояснення); репродуктивний метод; проблемний виклад виучуваного матеріалу, частково-пошуковий та дослідницький методи; індуктивний, дедуктивний; наочні (робота з таблицями, схемами тощо); творчий метод; практичні методи (усні і письмові тренувальні вправи); експериментальний метод.

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що передбачені навчальним планом і робочою програмою дисципліни. Знання і вміння студента визначаються за допомогою 100-бальної системи оцінювання, реєструються у відповідних документах (академічних та електронних журналах, відомостях складання іспитів та заліків) з обов’язковим переведенням оцінок у національну шкалу та шкалу ECTS. Навчальні досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, практичні та лабораторні роботи, контрольні роботи, ІНДЗ, наукова робота тощо) оцінюється кількісно (визначається рейтинг), а також виставляється підсумкова оцінка з кожної навчальної дисципліни.

Отже, під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів активно використовуються такі форми і методи контролю:


  1. Поточний контроль якості засвоєння матеріалу теми. Проводиться у вигляді усного опитування (індивідуальне і фронтальне), заслуховування доповідей, перевірка конспектів першоджерел, письмовий контроль (самостійні, контрольні, лабораторні роботи), оцінювання практичного виконання різноманітних завдань та тестування за матеріалом теми.

  2. Модульний контроль якості засвоєння знань, умінь і навичок проводиться у вигляді модульних контрольних робіт, тестування, у тому числі і з використанням електронних варіантів тестових завдань.

  3. Підсумковий контроль якості проводиться у вигляді заліків та екзаменів.

Загальна оцінка виставляється після завершення вивчення навчальної дисципліни. Вона складається із балів за змістовні модулі та за підсумковий контроль (іспит).

Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

26-49

FX

незадовільно

з можливістю повторного складанняне зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисциплінине зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


5. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Графік навчального процесу

на 2016-2017 навчальний рік

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освітаСпеціалізація: Українська мова і література


курс

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень
Номер тижня
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

I

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

К

С

С

К

К

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

С

С

С

К

II

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

К

С

С

К

К

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

С

С

Н

Н

К

III

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

К

С

С

К

К

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

С

С

С

К

IV

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

К

С

С

К

К

П

П

П

П

П

П

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

С

С

Д

Д

К
Т - Теоретичне навчання

С - Екзаменаційна сесія

Н - Навчальна практика

П - Виробнича практика

К - КанікулиД - Державна атестація

Каталог: depart -> Kolomiya -> resource -> file
depart -> О. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
depart -> Р. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
depart -> Ірина барган повернись у реальність
depart -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart -> “хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари
depart -> Ббк 3. Ганна Скорейко, Ірина Яворська
file -> Програма навчального курсу «Дошкільна лінгводидактика»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література iconEuropean credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань 0203 – гуманітарні науки освітньо-кваліфікаційний рівень
Мду : для студ. Окр «Магістр»; спеціальності 02030302 «Мова та література (німецька)» / уклад. І. В. Соколова, Ю. М. Бумбур – Маріуполь,...
European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет

European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050903 Телекомунікації

European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література iconРобоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз
Середня освіта (Мова І література (російська) за освітньою програмою Мова І література (російська) додаткова спеціальність 014 Середня...
European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література iconEuropean credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія

European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література iconПрограма вступних випробувань «дитяча література»
...
European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни
Обговорено та схвалено науково-методичною комісією за спеціальностями 014. 01 – Середня освіта (українська мова І література), 020303...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка