ФакультетівДата конвертації06.05.2017
Розмір445 b.
#1991- 7 факультетів

 • - 7 факультетів

 • - 37 кафедр

 • - 431 штатний викладач

 • - 4 навчальні корпуси

 • - 4 гуртожитки

 • - ботанічний сад

 • - виробничо-навчальні майстерні

 • - санаторій-профілакторій

 • - наукова бібліотека

 • - спорткомплекс

«Забезпечення єдності педагогічної теорії і практики в умовах модернізації освіти України»

 • «Забезпечення єдності педагогічної теорії і практики в умовах модернізації освіти України»

 • керівникдоктор педагогічних наук, професор А.М. Бойко

 • Виконання науково-дослідної теми було спрямоване на обґрунтування інновацій як універсального засобу й умови оптимізації навчально-виховного процесу у вищій і загальноосвітній школі. Проведене дослідження характеризується інноваційним, міждисциплінарним характером і не має науково обґрунтованих аналогів у вітчизняному педагогічному досвіді.

 • Результати дослідження знайшли відображення в навчальному посібнику «Від теорії – до практики: критеріальні ознаки, відбір і поетапний процес упровадження педагогічних інновацій / А. М. Бойко: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – 268 с.», який упроваджено в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів І-ІV рівні акредитації.«Теорія та методика формування естетичної культури майбутнього вчителя технології в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки»

 • «Теорія та методика формування естетичної культури майбутнього вчителя технології в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки»

 • керівник – доктор педагогічних наук, професор

 • В. П. Титаренко

 • Розроблена трьохетапна технологія формування естетичної культури особистості, яка характеризується універсальним, узагальненим (в тому числі й педагогічним) проявом її естетичної активності.

 • Створено систему формування естетичної культури майбутніх учителів технологій, побудованої на основі інтеграції професійно-орієнтованих дисциплін з іншими (гуманітарними, природничими) та спрямованої на формування у студентів уміння створювати естетичні цінності та готовності здійснювати естетичний вплив. Здійснено апробацію цієї системи в освітніх закладах України, зокрема в Полтавському національному педагогічному університеті. Підготовлено навчальний посібник «Методика вивчення декоративно-прикладної творчості».«Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України»

 • «Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України»

 • керівник – доктор педагогічних наук, професор

 • М. В. Гриньова

 • Виконання науково-дослідної теми спрямоване на розробку організаційно-педагогічних умов, що мають забезпечити ефективну реалізацію виховного потенціалу системи студентського самоврядування. Дане дослідження має інноваційний міждисциплінарний характер та не має науково обґрунтованих аналогів у вітчизняному педагогічному досвіді.

 • Результати досліджень використано для вдосконалення лекційних курсів з нормативних навчальних дисциплін «Педагогіка вищої школи», «Теорія і практика управління навчальним закладом», «Управління навчально-виховним процесом», лідерських тренінгів.«Созологічна характеристика біорізноманітності структурних елементів регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я»

 • «Созологічна характеристика біорізноманітності структурних елементів регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я»

 • керівник – кандидат біологічних наук, доцент Н.О. Смоляр

 • Розроблено основні принципи розбудови регіональної екологічної мережі. Екологічну мережу схарактеризовано як цілісну систему. Структурним елементами екологічної мережі визначено території та об’єкти природно-заповідного фонду (існуючі та перспективні). Розбудову регіональної екологічної мережі визначено дієвою й результативною в контексті відновлення та підтримання екологічної рівноваги регіону та збереження біорізноманітності на видовому, ценотичному, ландшафтному, екосистемному рівнях.«Навчальне і науково-методичне забезпечення курсу світової літератури в загальноосвітніх закладах України»

 • «Навчальне і науково-методичне забезпечення курсу світової літератури в загальноосвітніх закладах України»

 • керівник – доктор філологічних наук, професор О.М. Ніколенко

 • На підставі затвердження нової Концепції літературної освіти України (2011), нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011), а також нової навчальної програми «Світова література» для 5-9 класів загальноосвітніх закладів розпочато розроблення принципово нового навчального забезпечення предмета «Світова література».Спосіб використання надземної маси ехінацеї пурпурової. Патент № 80540. Винахідники: Шершова С.В., Поспєлов С.В., Буйдін В.В. Дата набуття чинності: 10.06.2013.

 • Спосіб використання надземної маси ехінацеї пурпурової. Патент № 80540. Винахідники: Шершова С.В., Поспєлов С.В., Буйдін В.В. Дата набуття чинності: 10.06.2013.

 • Спосіб організації дистанційного експерименту з фізики. Патент № 101981. Винахідники: Дима Я.Ю., Саєнко О.В., Лапека І.В. Дата набуття чинності: 27.05.2013.

 • Кутер для приготування м’ясного фаршу. Патент № 77850. Винахідники: Прасолов Є.Я., Гриценко Л.О. Лозовський А.П., Прасолов Є.Я., Матюха В.В., Палаш А.А., Галич О.А., Слинько В.Г., Костоглод К.Д., Гриценко Л.О., Лапенко В.Т., Лозовський О.С. Дата набуття чинності: 25.02.2013.

 • Спосіб вилучення вуглеводневої сировини із нафтогазоконденсатних пластів. Патент № 79373. Винахідники: Куль А.Й., Синюк Б.Б., Зезекало І.Г., Коваленко В.І. Дата набуття чинності: 25.04.2013.

 • Спосіб контролю і корекції психофізіологічного стану спортсмена. Патент № 83406. Винахідники: Іванов В.І., Саєнко О.В., Степаненко С.В. Дата набуття чинності: 10.09.2013.1. Твір “Біологічні аспекти спортивного відбору та орієнтації”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49713. Автори: Хоменко П.В., Мокляк В.М. Дата реєстрації: 18.06.2013.

 • 1. Твір “Біологічні аспекти спортивного відбору та орієнтації”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49713. Автори: Хоменко П.В., Мокляк В.М. Дата реєстрації: 18.06.2013.

 • 2. Твір наукового характеру “Світова література. Робочий зошит. 5 клас”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51938. Автори: Ніколенко О.М., Мацевко Р.А. Дата реєстрації: 29.10.2013.

 • 3. Твір наукового характеру “Світова література. Зошит для контрольного оцінювання. 5 клас”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51939. Автори: Ніколенко О.М., Мацевко Р.А. Дата реєстрації: 29.10.2013.

 • 4. Хрестоматія зі світової літератури для 5 класу “Золота книжка” (художні твори мовами оригіналів). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51940. Автори: Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. Дата реєстрації: 29.10.2013.5. Книжка для вчителя “Уроки світової літератури в 5 класі”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51941. Автори: Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Орлова О.В. Дата реєстрації: 29.10.2013.

 • 5. Книжка для вчителя “Уроки світової літератури в 5 класі”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51941. Автори: Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Орлова О.В. Дата реєстрації: 29.10.2013.

 • 6. Рукопис книги “Світова література. Хрестоматія. 10 клас”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51943. Автори: Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Люлька В.М., Ларіонова С.Г., Зубенко О.А. Дата реєстрації: 29.10.2013.

 • 7. Рукопис книги “Світова література. Хрестоматія. 11 клас”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51944. Автори: Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Люлька В.М., Ларіонова С.Г., Зубенко О.А. Дата реєстрації: 29.10.2013.

 • 8. Рукопис книги “Хрестоматія зі світової літератури для 5 класу “Срібна книжка” (художні твори в українських перекладах)”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51945. Автори: Ніколенко О.М., Орлова О.В., Конєва Т.М. Дата реєстрації: 29.10.2013.

 • 9. Літературний письмовий твір “Літературно-мистецька Полтавщина: довідник”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47983. Автор: Степаненко М.І. Дата реєстрації: 25.02.2013.«Педагогічні науки»

 • «Педагогічні науки»

 • «Витоки педагогічної майстерності»

 • «Історична пам’ять»

 • «Рідний край»

 • «Філологічні науки»

 • «Філософські обрії»

 • ліцензуються

 • «Етика і естетика педагогічної дії»

 • «Психологія і особистість»СПОРТ

 • СПОРТ

 • Шеметило Едуард

 • ХХVІІ Всесвітня літня Універсіада (Росія, Казань) - І місце (С4 1000 м), ІІ місце (С4 500 м)

 • Дерев'янко В'ячеслав

 • 2 бронзові медалі з боротьби дзюдо у Кубку Європи серед молоді у м. Києві та чемпіонаті Світу серед молоді у м. Люблені (Словенія).

 • МИСТЕЦТВО

 • Супрунова Людмила

 • ІІ міжнародний фестиваль, конкурс

 • фольклорного та сучасного мистецтва

 • «На озері Гарда» (Італія), І місцеГаврилюк Надія

 • Гаврилюк Надія

 • Слов'янський міжнародний студентський конкурс науково-дослідницьких робіт «Педагогический поиск», присвячений 125-річчю від дня народження А.С. Макаренка (Росія, Бєлгород), І місце

 • Матюх Жанна

 • Слов'янський міжнародний студентський конкурс науково-дослідницьких робіт «Педагогический поиск», присвячений 125-річчю від дня народження А.С. Макаренка (Росія, Бєлгород), ІІІ місцеКриницька Олена

 • Криницька Олена

 • Конкурс есе «А.С.Макаренко и воспитание сегодня», присвячений 125-річчю від дня народження А.С.Макаренка (Росія, Нижній Новгород), І місце

 • Мастюх Катерина

 • Конкурс есе «А.С.Макаренко и воспитание сегодня», присвячений 125-річчю від дня народження А.С.Макаренка (Росія, Нижній Новгород), ІІ місце

Іменну стипендію

 • Іменну стипендію

 • Верховної Ради України

 • для найталановитіших

 • молодих учених отримала

 • Яланська Світлана Павлівна –

 • доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної вікової та практичної психології

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Принадність Вашого слова та імені безмежна у часі», присвячена 160-річчю від дня народження Володимира Галактіоновича Короленка. У ході якої було налагоджено співпрацю з Співорганізаторами конференції стали: Спілка уральських народів України; Удмуртський науково-дослідний інститут Російської Федерації та Державний заклад Удмуртської Республіки РФ «Дом дружбы народов».

 • Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Принадність Вашого слова та імені безмежна у часі», присвячена 160-річчю від дня народження Володимира Галактіоновича Короленка. У ході якої було налагоджено співпрацю з Співорганізаторами конференції стали: Спілка уральських народів України; Удмуртський науково-дослідний інститут Російської Федерації та Державний заклад Удмуртської Республіки РФ «Дом дружбы народов».

«Актуальні проблеми вивчення світової літератури в середніх і вищих навчальних закладах», реєстраційний № 0111U000700 – керівник доктор філологічних наук, професор О.М. Ніколенко.

 • «Актуальні проблеми вивчення світової літератури в середніх і вищих навчальних закладах», реєстраційний № 0111U000700 – керівник доктор філологічних наук, професор О.М. Ніколенко.

 • Захист докторської дисертації Кушнірової Т.В. «Типологія та еволюція романних форм у російські літературі першої третини ХХ століття» зі спеціальності 10.01.02 «Російська література». Захист кандидатських дисертацій: Коваленко К.Г. «Формування на рації в повістях А.П. Чехова (типологія і поетика)» зі спеціальності 10.01.02 «Російська література»; Мелащенко М.П. «Проблема імпресіонізму у творчості Б. Пастернака» зі спеціальності 10.01.02 «Російська література».«Культурно-історична детермінація людського потенціалу в процесі формування громадянського суспільства в Україні», реєстраційний № 0111U000701 – керівник доктор філософських наук, професор П.А. Кравченко.

 • «Культурно-історична детермінація людського потенціалу в процесі формування громадянського суспільства в Україні», реєстраційний № 0111U000701 – керівник доктор філософських наук, професор П.А. Кравченко.

 • Захистили кандидатські дисертації: Блоха Я.Є. «Аксіологічні аспекти творчої спадщини В.Г. Короленка (історико-філософський контекст)» зі спеціальності 09.00.05 «Історія філософії»; Руденко І.М. «Інновації як концепт соціально-філософського дискурсу» зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії».«Методолого-теоретичні основи та організаційно-методичні механізми модернізації вищої освіти Полтавщини», реєстраційний

 • «Методолого-теоретичні основи та організаційно-методичні механізми модернізації вищої освіти Полтавщини», реєстраційний

 • № 0111U000702 – керівник доктор педагогічних наук, професор

 • Л.М. Кравченко.

 • Захистили кандидатські дисертації: Кравченко Д.М. «Розвиток професійної підготовки вчителя історії у педагогічних інститутах України (1934-1958 рр.)» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; Скорик Б.С. «Просвітницькі ідеї та навчально-виховна діяльність православних чернечих монастирів Центральної України (кінець XVII-XVIII століття)» зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».«Речення як багаторівнева мовна одиниця», реєстраційний

 • «Речення як багаторівнева мовна одиниця», реєстраційний

 • № 0111U000703 – керівник доктор філологічних наук, професор 

 • М.І. Степаненко.

 • Захистили кандидатські дисертації: Кірічек І.Ю. «Синтагматика відносних прикметників сучасної української мови» зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова»; Петрик О.М. «Функціонально-семантична парадигма іменників опредметненої дії сучасної української мови» зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова».«Шляхи підвищення начально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі», реєстраційний № 0111U000704 – керівник доктор педагогічних наук, професор Н.І. Шиян.

 • «Шляхи підвищення начально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі», реєстраційний № 0111U000704 – керівник доктор педагогічних наук, професор Н.І. Шиян.

 • Захищено кандидатську дисертацію Тесленко М.М «Формування пізнавальної самостійності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін» зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання».

Каталог: img -> zstored -> files
files -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Проект змін до програми Робоча група
files -> Програма література (російська та зарубіжна)
files -> Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
files -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
files -> Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог
files -> Літературне читання
files -> Наказ №653 Про затвердження рішень


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Факультетів iconМетодичні вказівки для вихователів дошкільних закладів та студентів педагогічних факультетів

Факультетів icon7 факультетів 135 кафедр коледжі
Вивчення дії електромагнітного випромінювання на життєздатність клітин І процеси запліднення та ембріогенезу
Факультетів iconРоман Гром’як історія української літературної критики
Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. — Тернопіль: Підручники І посібники, 1999. — 224 с
Факультетів iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Факультетів iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Факультетів iconШкірні та косметичні стигми при деяких внутрішніх хворобах
Методичні рекомендації підготовлені згідно з вимогами, передбаченими типовою програмою для студентів медичних І стоматологічних факультетів...
Факультетів iconМетодичні рекомендації для вчителів фізики середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентів фізико математичних факультетів педагогічних закладів, учнів шкіл
Фізичний експеримент як засіб свідомого засвоєння матеріалу. (методичні рекомендації) – Ніжин – 2012р
Факультетів iconБерезень Газета факультету філології та журналістики 2008 рік Полтавського державного педагогічного університету №13 імені В. Г. Короленка
Харківського університету, який розцінювався як перша ланка майбутнього полтавського вишу. Саме ця подія стала колискою двох братніх...
Факультетів iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Факультетів iconНавчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка