FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]Сторінка14/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6.58 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   53

РОДОЗНАВЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ. ПОВНОЛІТТЯ В УКРАЇНІ — ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ВИКЛИКС. О. Черепанова д. філос. н., доц.,

Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна)
  1. mail: cherepanovalviv7@ gmail.com


На підставі багаторічного авторського родознавчого досвіду національного виховання студентів обґрунтовано, що за відстоювання незалежності та європейського вибору, Повноліття в Україні набуває світоглядно-ціннісного сенсу як стратегічна суспільно- об’єднуюча національна ідея, а її реалізація передбачає системне упорядкування соціально- гуманітарної політики на суспільному, родинному, державному рівні. Вміщено відгуки та рецензії на підтримку зазначеної ідеї.

Вперше у вітчизняній суспільній науці родознавство розглянуто з позицій філософії освіти, онтологічної персоніфікації суб’єкта культури через універсальну цілісність роду, духовний діалог поколінь. Відтак враховано об’єктивні тенденції інтеркультурної гармонізації багатонаціонального середовища нашої країни.

Дослідження апелює до широкого науково-освітнього співтовариства, педагогів і студентів, діячівкультури, політики, влади, економікиібізнесу, військовоїгалузі, релігійних структур, громадських організацій та ЗМІ — усіх, кого цікавить власний Родовід, родинні традиції, духовне піднесення українського суспільства.

Ключові слова: філософія освіти, культуротворчість, національне виховання, родинне середовище, родознавство, теоретичні підходи, методи дослідження, День Повноліття, національна ідея, державний статус.


FAMILY STUDYING POTENCIAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION.


THE MAJORITY IN UKRAINE, THE IDEA OF STATEHOOD AS SOCIAL CHALLENGE
Svitlana Cherepanova — Doctor of Philisophy, Associate Professor,

Lviv Ivan Franko National University

(Lviv, Ukraine)
Takingintoconsiderationcontinualauthorialfamilystudyingexperienceofnationalupbringing of students it is grounded that within the defending of independence and European choice Majority in Ukraine gains the outlook-valuable sense as strategic social-integrating national idea and its realizations anticipate system regulation of social-humanities policy on the social, family and state level. Reviews and comments on the mentioned above idea are included.

For the first time in domestic social science Family Studying is considered from position of Philosophy of Education, ontological personification of the culture individual through universal

© Cвітлана Черепанова, 2015entirety of family, spiritual dialogue of generations. Then objective tendencies of intercultural harmonization of multinational surrounding of our country are considered.

The research appeals to a wide research and education community, educators and students, culture activists, statesmen, politicians, economy and business, army, religious structures, non- government organizations and Mass Media — to all those interested in their own ancestry, family traditions, spiritual elevation of Ukrainian society.

Key Words: Philosophyof Education, culturecreation, nationalupbringing, familyenvironment, theoretical approaches, methods of research, Majority, national idea, state status.
Актуальність пропонованого дослідження зумовлюють нестабільний і супер- ечливий мегасоціум, глобалізаційні, екологічні, екзистенціальні, гуманітарно- ціннісні ризики, які охоплюють усі сфери буття й життєдіяльності людини, у тому числі освіту, родину, міжпоколінні відносини.

Функціонування національного буття потребує відтворення традицій, цін- ностей культури, духовності, передусім на рівні життєдіяльності родинного се- редовища, виховання й навчання памолоді.

Зазначимо: терміни «памолодь», «юнь», «обрость» українська мова здавна використовує для означення молодого покоління.

Сучасні складні українські реалії, захист незалежності, цілісності, європей- ський вибір — потребують згуртованості народу, об’єднання, усталених світо- глядних, духовних, моральних, ціннісних орієнтирів.

Усталені цінності українського народу історично й духовно зберігають рід — родина — домівка. Родинні цінності віковічно гуртують український соціум.

«Згода дім будує, а незгода руйнує», «Дерево міцне корінням — людина ро- диною» (українські прислів’я).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка