FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]


сучасну форму й нову якість соціалізації поколіньСторінка18/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53
  Навігація по даній сторінці:
 • ВІДГУК

сучасну форму й нову якість соціалізації поколінь;


 • стратегічну суспільно-об’єднуючу національну ідею.


  Ваше ставлення?

  Додаток. Відгуки. Рецензії Актуальний досвід національного виховання

  (Черепанова С.О. Філософія родознавства: Навч. посіб. /Передмова проф.

  В.Г.Скотного. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. — 460 с.)
  У контексті сучасних тенденцій глобалізації й інформатизації особливої ак- туальності набувають проблеми модернізації освітньої системи України з ура- хуванням системної інтеграції європейської освіти. При цьому особливо важ- ливо поєднувати пріоритети національного виховання, національні культурно- освітні традиції та європейський освітній вектор.

  Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) визначила осно- воположні принципи національного виховання: гуманізм, демократизм, на- ступність і спадкоємність поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, успадкування духовних надбань українського народу.

  Відтак культура родинного середовища, духовність відносин рід-покоління, безперечно, пріоритетні напрями теорії і практики національного виховання. У виданні висвітлено багаторічний авторський досвід національного вихо- вання студентів на засадах гуманітарно-культуротворчої стратегії філософії осві- ти. Методологія діалогу культур і особистісно орієнтованого вивчення «Україн- ської та зарубіжної культури» нетрадиційно реалізуються в науково-пошуковій діяльності студентів за проектами «Родовід — духовний діалог поколінь», «Діа-

  лог культур: Україна в звичаях і традиціях: Родознавство».


  Такі дослідження, безумовно, розвивають зацікавлене вивчення української культури, активізують творчу діяльність студентів, визначають їх ціннісні орі- єнтири. Пізнання історії, культурних здобутків Роду (українська національна традиція передбачає знання свого походження до сьомого коліна) трактується як духовна основа соціалізації поколінь.

  Висвітлено національні історичні форми соціалізації молоді. Згідно з аргу- ментацією автора, сучасною формою соціалізації молоді доцільно розглядати День Повноліття урочисте прилучення до духовної спадщини країни (набут- тя статусу громадянина) і Роду. За Конституцією України (ст. 70) повна дієздат- ність особи настає у 18 років. Відзначаючи День Повноліття, варто у присутності найстарших представників Роду, усієї родини, колег, близьких друзів передати нащадкам (синові, доньці, онукам) родинний літопис, символічне дерево Роду (генеалогічну схему, альбом фотографій) з настановами шанувати предків, при- множувати духовність Роду — нації — України.

  Родинне середовище акумулює історичний етносоціокультурний досвід предків, який для наступних поколінь набуває значення цінності. У діалогічно- му спілкуванні виявляється суспільно-історична й особистісна необхідність по- колінь одне для одного, самоусвідомлюється причетність до родинного серед- овища, Роду загалом.

  Діалогічні відносини поколінь — універсальна умова особистісного буття, становлення і розкриття людської сутності. А найголовніша сутність людини полягає у її творчій самореалізації.

  Дослідження Родоводу автор розглядає як форму творчого освоєння результа- тів, засобів, предметів культуротворчої суспільно-історичної діяльності народу. В такий спосіб студенти активно прилучаються до національної культури, усвідом- люючи особистісне буття органічною частиною цілісного людського універсуму.

  В посібнику обґрунтовано теоретичні підходи і методи вивчення генеалогії, вміщено фрагменти родинних літописів, які є результатом змістовної дослід- ницької діяльності студентів.

  Авторська програма родознавчих досліджень впроваджена у навчальних закладах різних рівнів акредитації Це — Дрогобицький педагогічний інститут імені Івана Франка (тепер — Університет), Військовий інститут при університе- ті «Львівська політехніка» (тепер — Національний університет «Львівська по- літехніка»); львівські коледжі: Медичний, Банківський (тепер — Банківський інститут Національного банку України), Педагогічний (Національного універ- ситету імені Івана Франка). Ця програма знайшла послідовників у Криму (Се- вастопольський національний технічний університет).

  Видання належить до актуальних прикладів національного виховання моло- ді засобами культури. Воно зацікавить викладачів культурологічних дисциплін, фахівців з педагогіки, зокрема педагогіки родинного виховання, учнів і студен- тів, батьків, усіх, кого турбує духовне становлення нових поколінь незалежної України.


  Доктор філософських наук, професор,

  ректор Дрогобицького державного педагогічного університету

  імені Івана Франка В.Г. Скотний

  ВІДГУК


  на пропозицію доктора філософських наук С. О. Черепанової щодо започаткування в Україні Дня Повноліття
  Обговорено і затверджено на засідання кафедри філософії і соціальних наук ДВНЗ «Криворізький національний університет».

  Протокол №2 від 14.11.2013 р.
  На зазначеному засіданні кафедри філософії і соціальних наук проведено об- говорення ініціативи доктора філософських наук Черепанової Світлани Олек- сандрівни щодо започаткування в Україні Дня Повноліття.

  Вперше така ідея як результат багаторічних родознавчих пошуків представ- лена в докторській дисертації С.О.Черепанової «Культуротворчий потенціал фі- лософії освіти: особистість — наука — мистецтво» (2012).

  День Повноліття обґрунтовано автором як суспільно-об’єднуюча націо- нальна ідея, як сучасна форма і нова якість соціалізації поколінь, а головне — системно-структурне впорядкування молодіжної, соціальної, гуманітарної по- літики на державному, суспільному, родинному рівні.

  Дану ініціативу актуалізують сучасні кризові обставини людського та етно- національного буття, духовна інфляція, ціннісна девальвація та культурна ін- волюція, які посіли місце свободи, суверенності та відповідальності людини і суспільства.

  Свято ж Повноліття покликано привернути увагу молоді й старших поколінь до необхідності духовно-ціннісної мотивації, підвищення самосвідомості осо- бистості з набуття прав та обов’язків громадянина, відповідального ставлення до майбутнього родинного життя, виконання соціальної ролі батьків, професій- ного самовизначення тощо.

  Отже, вважаємо доцільним підтримати ініціативу доктора філософських наук С.О.Черепанової щодо започаткування в Україні Дня Повноліття як дер- жавного свята.


  Відзив склала

  доктор філософських наук, професор кафедри філософії і соціальних наук

  ДВНЗ «КНУ» Т.В.Цимбал

  Завідувач кафедри філософії і соціальних наук ДВНЗ «КНУ», доктор філософських наук,

  професор В.Ф.Капіца


  Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Зарубіжна література
  2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
  2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
  2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
  2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
  2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
  2015 -> Автобіографія


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53

  Схожі:

  FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

  FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

  FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

  FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

  FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
  Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
  FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

  FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

  FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

  FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

  FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка