FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]Сторінка23/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   53

Резюме

Рід відходить і рід приходить, а земля зостається навік…Книга Екклесіаст
Пропозицію надання державного статусу Дня Повноліття зумовлює багато- літній авторський досвід національного виховання студентів на засадах родо- знавства (від 1992 р. — до тепер). Родове самопізнання дає змогу осмислити іс- торію й духовні вартості роду цілісним духовним утворенням, а відтак людино- і культуротворчий потенціал філософії освіти.

Духовний діалог поколінь постає ціннісним орієнтиром національного бут- тя. Осмислення історії роду, суспільно-історичної діяльності попередніх по- колінь активізує творчу самореалізацію особистості, духовно-ціннісну й мора- льно-етичну мотивацію діяльності, життєвого шляху. Через культурні форми духовності людина опановує буття в його світоглядно-ціннісному, інтерсуб’єк- тивному, екзистенціальному сенсі.

Світоглядно-ціннісний вимір духовності, простору і часу, нелінійність куль- турного процесу методологічно вагомі для родознавства як міжпоколінного ду- ховного діалогу, коли для нащадків — предки онтологічно є суб’єктами спорід- нення.

Родознавча рефлексія виявляє духовно-ціннісний смисл системи «родина- нація-світ». Відповідно життєвий світ культури постає як свій, людяний, осво- єний і духовно збагачений людиною задля самої себе, предків та нащадків, де міра людського засвідчує духовність міжпоколінної комунікації.

Український філософ Григорій Сковорода зазначив: «тілесним не нап’ється дух». Віддаючи належне духовним здобуткам інших народів, він обстоював роз- виток освіти рідною мовою, пізнання традицій національної культури, що збе- рігають пам’ять народу про власну «криницю чисту».

У духовному відродженні України особливе соціокультурне значення має встановлення наукової достовірності історичної й культурної місії у Франції Анни Ярославни (донька князя Ярослава Мудрого, дружина французького ко- роля Генріха I).

Як відомо, Анна Ярославна заснувала монастир і церкву св. Вікентія у Сан- лісі, поблизу Парижа. Дотепер збереглися грамота-хартія (1060 р.) Анни Ярос- лавни про заснування монастиря і споруджена у романському стилі каплиця. Неподалік від входу до каплиці розміщено скульптуру Анни на повний зріст: вона зображена з короною на голові, в одній руці тримає королівський скіпетр, у другій — модель церкви. На постаменті донедавна був напис:

«Анна руська, королева французька, засновниця храму в 1060 р.»

Унаслідок плідної співпраці українських та французьких дослідників, за під- тримки відповідних державних установ обох країн й активної участі нащадка Анни Ярославни — графа Генріха VII Паризького, напис змінено:


«Анна Київська — королева Франції».


Саме цей напис чітко вказує на країну походження нашої видатної співвіт- чизниці.
Глибокою духовністю просякнуті слова рід родина народ Україна. До- слідження родоводу, генеалогічні схеми, родинний літопис, традиції й держав- ний статус Повноліття активізують історичну та родову пам’ять, поєднують ми- нуле й майбутнє, наповнюючи духовно-ціннісним смислом особистісне буття.

References

Ініційовані авторські проекти


Навчальні видання з грифом МОН України / за ред.

С. О. Черепанової

Черепанова, 1994 — Українська культура: історія і сучасність: навч. посіб. ; [за ред. Черепанової С.О.]. — Львів: Світ, 1994. — 456 с. Іл. Затверджено Мі- ністерством освіти України як навчальний посібник для студентів уні- верситетів і педагогічних інститутів

Черепанова, 1994 — Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. вид. ; [за заг.ред. Яртися А.В., Шендрика С.М., Черепанової С.О. ]. — Львів: Світ, 1994. — 496 с. Затверджено Міністерством освіти України як навчаль- ний посібник для студентів університетів і педагогічних інститутів

Черепанова, 2001 — Черепанова С.О. Проблема людини в українському мисте- цтві: навч. посіб. /Світлана Черепанова — Львів: Світ, 2001. — 296 с.: Іл. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист 22.03.2002 № 14/18.2-314)

Черепанова, 2003 — Черепанова С.О. Українська та зарубіжна культура: про- грама для студентів гуманітарних факультетів педагогічних навчальних закладів. — Наук.-метод. Центр: Дрогобицький державний педагогіч- ний університет імені Івана Франка; Інститут вищої освіти АПН України, 2003. — 52 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як програму для студентів гуманітарних факультетів педагогічних на- вчальних закладів (лист 22.03.2002 № 14/18.2-611)

Черепанова, 2003 — Крвавич Д.П., Овсійчук. В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: навч. посіб.: У 3 ч. ; [передмова проф. В.Скотного; заг. ред., худож. оформ. С.О.Черепанової]. — Ч.1. — Львів: Світ, 2003. — 256 с. + 16 вкл. Іл.

Черепанова, 2004 — Крвавич Д.П., Овсійчук. В.А., Черепанова С.О. Українське мис- тецтво: навч. посіб.: У 3 ч. ; [передмова проф. С.Павлюка; заг. ред., худож. оформ. С.О.Черепанової]. — Ч.2. — Львів: Світ, 2004. — 268 с. + 80 вкл. Іл.

Черепанова, 2004 — Крвавич Д.П., Овсійчук. В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: навч. посіб.: У 3 ч.; [заг. ред., худож. оформ. С.О.Черепанової].— Ч.3. — Львів: Світ, 2005. — 268 с. + 80 вкл. Іл. Рекомендовано Міністер- ством освіти і науки України (лист № 14 /18.2- 289 від 07.02.2002)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка