FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]


ПОСТМОДЕРНІЗМ: ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИСторінка3/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

ПОСТМОДЕРНІЗМ: ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИО. О. Базалук — д. філос. н., проф.,

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
E-mail: bazaluk@ukr.net
Предметом дослідження є філософія освіти та її рефлексія на освітній процес. На основі аналізу робіт попередників автор представив нову структуру філософії освіти, яка збагачує розуміння її предмета, цілей і методів дослідження. Автор представив філософію освіти, як пі- раміду, в основі якої знаходяться узагальнюючі положення про людину як суб’єкт і об’єкт до- слідження, що акумульовані в філософської антропології. Перший поверх піраміди займає пси- хологія, як наука, що вивчає закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки. Вінчає«піраміду» педагогіка. Авторвикориставдіалектичнийметод, системно-структурний, структурно-функціональний, а також методи: порівняння, аналізу та синтезу.

Основними висновками проведеного дослідження є доказ, що філософія освіти у своєму новому розумінні — це не тільки теоретичні осмислення основ і проявів освітнього проце- су, а й практика, безпосереднє втілення теоретичних напрацювань в освіті в повсякденне життя. Використовуючи історико-філософський аналіз, автор показав, що філософія осві- ти не просто залежить від стану розвитку соціальної філософії (і філософії в цілому), а й через свій методологічний апарат, реалізує усталені філософські (світоглядні) парадигми в різних педагогічних практиках.

Ключові слова: філософія освіти, педагогіка, педагогічні практики, філософська антро- пологія, історія філософії, освіта, світоглядна парадигма, філософія, Пайдейя, філософська рефлексія.


Postmodernism: PhilosoPhy of education


Oleg Bazaluk — Doctor of Philosophy, Professor,

Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University

(Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine)
The subject of the research is the philosophy of education and its reflection on the educational process. Based on the analysis of predecessors’ works the author presented the new structure of the philosophy of education which enriches the understanding of its subject, targets and methods of research. The author presented the philosophy of education as a pyramid, the base of which are generalizing the situation of man as a subject and object of research accumulated in the philosophical anthropology. The first level of the pyramid takes psychology as a science which studies the origin, development and functioning of the psyche. Pedagogy crowns the “pyramid”. The author used the dialectical, system-structural, structural-functional method, as well as methods of comparison, analysis and synthesis. The main conclusion of the study is to prove that the philosophy of education in their new understanding is not only a theoretical understanding of basics and demonstrations of the educational process, but also a practice, the direct embodiment of the theoretical developments in the education in the everyday life. Using historical and philosophical analysis, the author

© Базалук О. О., 2015shows that the philosophy of education does not just depend on the state of social philosophy (and philosophy in general), but also through its methodological apparatus it realizes the established philosophical (ideological) paradigm in the different pedagogical practices.

Key Words: philosophy of education, pedagogy, educational practice, philosophical anthropology, history of philosophy, education, worldview paradigm, philosophy, paideia, philosophical reflection.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка