Філософська І соціально-історична проблематика роману г. МелвіллаСкачати 152,61 Kb.
Дата конвертації14.04.2017
Розмір152,61 Kb.

Практичне заняття № 1

Тема: ФІЛОСОФСЬКА І СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ Г. МЕЛВІЛЛА «МОБІ ДІК»
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Романтизм, песимізм, скептицизм, аболіціонізм, універсалізм, фанатизм; філософський роман, соціальний роман, морський роман; художній символ; провіденціальність; пуритани.


ЗАВДАННЯ:

 1. Прочитати Г. Мелвілла «Мобі Дік». Зробити записи у літературному щоденнику.

 2. Виявити у творі ознаки роману-епопеї, роману з історії звичаїв, роману філософського, соціального, морського, фантастичного.

 3. Виконати завдання на с. 142-143 навчального посібника (Лаврова А.О. Література американського романтизму).

 4. Підготувати повідомлення “Зв’язок перших творів Г.Мелвілла («Тайпі» та «Ому») з соціально-філософською думкою Америки 40-х рр.” та «Біблійні паралелі роману Г.Мелвілла «Мобі Дік».


ПЛАН.

 1. Філософсько-естетичні аспекти романтизму як творчого методу і літературного напряму.

 2. «Мобі Дік» Г.Мелвілла – роман про Людину і людство.

 3. «Китобійний» аспект роману.

 4. Соціальний аспект «Мобі Діка»:

а) символіка назви корабля «Пеквод»;

б) Вілдад і Старбек як символи вчорашнього дня і сьогодення Америки;

в) Ахав як втілення майбутнього країни.


 1. «Мобі Дік» як філософський роман:

а) символіка образу Білого Кита;

б) питання про основні типи пізнавальної свідомості;

в) проблема «вищої сили».
ЛІТЕРАТУРА:


 1. Мелвілл Г. Мобі Дік / З англ. пер. Ю.Лісняк; Передм. Ю.Ковальова. – К., 1984. – (Вершини світового письменства, кн. 48).

 2. Анастасьєв М. Пекод та його команда (Герман Мелвілл) // Вікно в світ. — 1999. — № 4. — С. 65-73.

 3. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе ХІХ в. – М., 1972. – С. 226-269.

 4. Гіленсон Б. Герман Мелвілл // Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник. У 2-х  т. / За ред. Н.Михальської та Б.Щавурського. – Т. 2 : Л – Я. – Тернопіль, 2006. – С. 148-150.

 5. Ковалёв Ю. Герман Мелвилл и американский романтизм. – Л. : Худож. литература, 1972. — С. 149-232.

 6. Лаврова А.О. Література американського романтизму. – Кам.-Подільський, 2010. – С. 3-4; 88-93; 133-151.

 7. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму: Підручник. – К. : Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. — С. 402-413.

 8. Щербина С. «Мобі Дік» Г. Мелвілла : взаємодія притчового і міфологічного // Вікно в світ. — 1999. — № 4. — С. 121-128.


Практичне заняття № 2

ТЕМА: ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ЛІРИКИ Ф. І. ТЮТЧЕВА

Основні поняття: : пантеїзм, паралелізм, хронотоп, хаос і космос, романтична двосвітовість, релігійно-філософські мотиви.

Завдання:

1. Прочитати поезії Тютчева. Зробити записи у літературному щоденнику.

2. Виявити основні мотиви творчості Тютчева.

3. Підготуйте повідомлення на тему «Історія кохання Тютчева та Денісьєвої», «Вплив поезії Фета на творчість російських символістів І. Анненський, А. Блок та ін.»

4. Ознайомитись з аналізом віршів у «Практикумі» (№9 списку літератури) та виконати письмово аналіз одного з віршів Тютчева (на вибір, крім тих, які проаналізовані у підручнику).

5. Вивчити напам‘ять: «Весенняя гроза», «Silentium», «Эти бедные селенья».


План

1. Пантеїстичні аспекти світосприйняття Ф.І. Тютчева. Людина і природа в ліриці поета: паралелізм життя все природного і людського, буття і побуту («Не то, что мните вы», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной», «Весенняя гроза», «Осенний вечер», «Летний вечер» и др.).

2. Часопросторова парадигма лірики Тютчева як віддзеркалення його художньої філософії (час космічний, історичний, особистий).

3. Категорії Хаосу і Космосу як основи буття і життя людської душі («День и ночь», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Как сладко дремлет сад темно-зеленый», «Тени сизые смесились», «Как океан объемлет шар земной...»).

4. Філософія кохання як «поєдинку рокового» («О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Предопределенье» и др.).

5. Релігійні мотиви в ліриці Тютчева («Эти бедные селенья», «Пошли, Господь, свою отраду...», «Я лютеран люблю богослуженье...», «Не знаю я, коснется ль благодать», «О вещая душа моя...» и др.).


Література

1. Лотман Л. М. Тютчев / Л. М. Лотман // История русской литературы : В 4 т. — Т. 3 : Расцвет реализма. — Л., 1982. — С. 411-426.

3. Берковский Н. Я. Ф.И. Тютчев / Н. Я. Берковский // О русской литературе. — Л., 1985. — С. 163–199.

4. Кожинов В. В. Тютчев / В. В. Кожинов // История всемирной литературы : В 9 т. — Т. 6 — М., 1989. — С. 344–349.

7. Поспелов Г. Н. Поэзия Тютчева / Г. Н. Поспелов // История русской литературы ХIХ в. — М., 1981. — С. 139-156.

8. Титянин К. А. Русская литература второй половины ХIХ ст. — Каменец-Подольский, 2006. — С. 127-152.

9. История русской литературы второй половины ХIХ века. Поэзия : Практикум; Хрестоматия / Редактор-составитель Н.Н. Старыгина. — М. : Флинта : Наука, 2000. — С. 33-54, 76-87, 333-383.
Практичне заняття № 3

ТЕМА: ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ РОМАНУ БАЛЬЗАКА «ШАГРЕНЕВА ШКІРА»

Основні поняття: реалізм, класичний (критичний) реалізм, роман, реалістичний роман.

Завдання:


 1. Прочитати роман О. де Бальзака «Шагренева шкіра». Зробити записи у літературному щоденнику.

 2. За допомогою наукової літератури визначте зміст понять «реалізм» (етапи розвитку, основні естетичні принципи класичного реалізму), «реалістичний роман»)

 3. Схарактеризуйте естетичні погляди Бальзака (передмова до «Людської комедії»).

 4. Підготувати повідомлення «Творча доля О. де Бальзака», «Особливості розвитку французької реалістичної прози і місце в ній О. де Бальзака», «"Людська комедія" О. де Бальзака».


План.

 1. Специфіка французького реалізму.

 2. Історія створення роману, його місце у «Людській комедії» О. де Бальзака.

 3. Жанрова специфіка твору. Проблемно-тематичний рівень роману.

 4. Поетика роману (своєрідність сюжету, композиції, стилю, художніх прийомів).

 5. Духовне обличчя героя часу в романі. Засоби створення характерів.

 6. Фаустівські мотиви, образи, ремінісценції в романі «Шагренева шкіра»

Література: 1. Обломиевский Д. Бальзак. Этапы творческого пути.– М., 1961.

 2. Ионкис Г. Оноре Бальзак. Книга для учащихся старших классов. – М. : Просвещение, 1988.

 3. Бальзак Оноре. Думки про мистецтво. – К. : Мистецтво,1981.

 4. Кучборская Е. Творчество Бальзака. – М. : Высшая школа, 1970

 5. Моруа Андре. Прометей, или Жизнь Бальзака.– Радуга, 1983.

 6. Вядро Ш. Бальзак на Україні.–Дніпро, 1970,№12.

 7. Затонский Д.В. Бальзак // Затонский Д.В. Европейский реализм XIX в. Линии и лики. – К., 1984.

 8. Наливайко Д. Оноре Бальзак. – К., 1985.Практичне заняття №4

Тема: ФІЛОСОФІЯ МОДЕРНІЗМУ В ТВОРЧОСТІ В. ВУЛФ
(роман «Місіс Делловей»)


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Модернізм; матеріалізм, спіритуалізм; імпресіонізм; психологізм; естетичний маніфест; традиції, новаторство; «потік свідомості»; художній простір, художній час; есе.ЗАВДАННЯ:

 1. Прочитати роман В. Вулф «Місіс Делловей». Зробити записи у літературному щоденнику.

 2. Законспектувати статтю В. Вулф «Сучасна художня проза».

 3. Визначити, до якого типу романістів (відповідно до її власної класифікації) належить Вірджинія Вулф.


ПЛАН:

 1. Діяльність В. Вулф у контексті англійського модернізму.

 2. Естетичний маніфест В. Вулф – стаття «Сучасна художня проза». Розуміння «реальності» Вірджинією Вулф.

 3. Ствердження нових принципів художньої зображальності у романі «Місіс Делловей»:

  1. В. Вулф про зображення людини у художньому творі;

  2. Час і простір у романі;

  3. Імпресіонізм прози Вулф;

  4. Своєрідність психологізму Вулф; прийоми передачи «потоку свідомості»;

  5. Миттєвості буття» та їхня функція у романі. Поняття «мінливого» та «вічного».

 4. Тема Кларисси і тема Септімуса Сміта у їхньому зв’язку та взаємодії.


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Вулф В. Статьи // Писатели Англии о литературе. – М., 1981.

 2. Гениева Е.Ю. Вирджиния Вулф // Иностр.лит. – 1991. – № 9. – С. 29-31.

 3. Дудова Л.В., Михальская Н.П., Трыков В.П. Модернизм в зарубежной литературе. – М., 2001.

 4. Ивашева В.В. Вирджиния Вулф // Ивашева В.В. Литература Великобритании ХХ века. – М., 1984. – С. 58-66.

 5. Михальська Н.П. Вулф, Вірджинія // Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – У 2-х т. – Т. 1 : А – К. – Тернопіль, 2005. – С. 320-324.

 6. Павлычко С.

 7. Форстер Э.М. Вирджиния Вулф // Форстер Э.М. Избранное. – Л., 1977.- С. 295-312.Практичне заняття № 5

ПОЕТИКА РОМАНУ ДЖ. ФАУЛЗА «МАГ» ЯК ВИРАЖЕННЯ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО СВІТОБАЧЕННЯ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Постмодернізм; інтертекстуальність, алюзія, інтелектуальна гра, лейтмотив; художній простір, художній час.ЗАВДАННЯ:

 1. Прочитати роман Дж. Фаулза «Маг». Зробити записи у літературному щоденнику.

 2. Визначити, як моделюється художній простір роману через систему алюзивних порівнянь (Фраксос – Рай – Тартар). Як він співвідноситься з еволюцією світосприйняття головного героя Ніколаса.

 3. Визначити, як організується смисловий зміст роману за допомогою домінантних алюзій та алюзій локальної дії (ситуативних).

 4. Законспектувати статтю Фаулза «The Aristos».

 5. Підготувати повідомлення на тему: «Способи створення алюзивної іронії в тексті».

ПЛАН:

 1. Особливості постмодерністського коду в творчості Фаулза: «світ як хаос»; принцип гри; інтертекстуальність; авторська маска.

 2. Семантика заголовку роману «Маг» та її розгортання у тексті.

 3. Специфіка художнього простору роману. Використання алюзивної назви – Фраксос. Семантика острова. Тип алюзії.

 4. Особливості характеристики художнього простору через систему алюзивних порівнянь. Роль алюзій у створенні художнього часу в романі. Час міфологічний та реальний.

 5. Алюзія як тип інтелектуальної гри ( домінантні алюзії: Моріс Кончис – маг; Ніколас Ерф – Тезей; Лілія – Аріадна; пані Де Сейтас – Деметра, Астарта; локальні алюзії: Ніколас – Тантал, Сізіф; Лілія – Персефона; алюзія-лейтмотив: образ Посейдона).


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Английская література. 1945 – 1980. – М., 1987.

 2. Бушманова Н. Дерево и чайка в открытом окне : Беседа с Джоном Фаулзом. – Вопросы литературы. - 1994. – № 1.

 3. Михальська Н.П. Фаулз, Джон // Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – У 2-х т. – Т. 2 : Л – Я. – Тернопіль, 2005. - С. 654-658.

 4. Павлычко С. Игра в действительность : Философское содержание и магия театра в творчестве Джона Фаулза // Литература и рбщественное сознание Запада. – К., 1990.

 5. Фаулз Дж. The Aristos (Аристос) //Писатели Англии о литературе. – М., 1981.

 6. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. – М., 1996.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

РОМАН Т. ГАРДІ «ТЕСС З РОДУ Д’ЕРБЕРВІЛЛІВ»

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Реалізм; натуралізм; позитивізм; дидактизм;фаталізм; вікторіанство; патріархальність; трагічне; автобіографізм; роман; цикл; середовище.

ЗАВДАННЯ:

 1. Прочитати роман «Тесс з роду д’Ербервіллів» і зробити записи у читацькому щоденнику.

 2. Підготувати повідомлення на тему «Філософська лірика Т. Гарді».


ПЛАН:

 1. Художньо-філософські погляди Т. Гарді. Трагічно-песимістичне світосприйняття..

Художньо-естетична концепція письменника.

 1. «Вессекській цикл» як «романи характерів і середовища». Трактування Томасом Гарді «середовища».

 2. Роман «Тесс з роду д’Ербервіллів» як трагічна історія юної дівчини (творча історія роману; автобіографізм; сюжет і система персонажів; особливості конфлікту і композиції; проблема патріархальності і цивілізації у романі; символіка).

 3. Характер Тесс як результат факторів спадковості, соціальних умов і втручання Фатуму.

 4. Концепція долі в романі.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Демурова Н. Томас Гарди, прозаик и поэт // http://www.lib.ru/INPROZ/GARDI/hardy0_1.txt_with-big-pictures.html

 2. Кеттл А. XIX век // Кеттл А. Введение в историю английского романа. – М., 1966. – С. 266-271 (Гл. «Томас Харди»).

 3. Кузьмин Б. А. Томас Харди // Б. Кузьмин о Голдсмите, о Байроне, о Блоке. – М., 1957. - С. 644-647.

 4. Орлова О. Творческая эволюция Томаса Гарди // http://city-2.narod.ru/o/o41.html

 5. Урнов М.В. Томас Гарди. Очерк творчества. – М., 1969. - 150 с.Практичне заняття № 7

«ЗЛОЧИН І КАРА» Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО – НОВИЙ ТИП РОМАНУ
Основні поняття: реалізм, класичний (критичний) реалізм; роман, реалістичний роман, філософський роман,кримінальний роман; авантюрний роман; памфлет; утопічність; мотив; поліфонізм; символ; антипод; внутрішній монолог.
Завдання:

 1. Прочитати роман Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара». Зробити записи у літературному щоденнику.

 2. Схарактеризуйте естетичні погляди Ф.М. Достоєвського.

 3. Скласти конспект другої глави «Герой і позиція автора по відношенню до героя в творчості Достоєвського» монографії М.М. Бахтіна «Проблеми поетики Достоєвського» (2-е изд. – М., 1963. – С. 62-103).


ПЛАН

 1. Ідеї філософа-індивідуаліста Макса Штирнера і їх відображення в романі. Народження культу «надлюдини», проголошеного невдовзі Ф. Ніцше. Творча історія роману. Еволюція ідейного задуму.

 2. Злочин як сюжетна основа роману. Принципова відмінність «Злочина і кари» від традиційного кримінально-авантюрного роману. Соціально-психологічний аспект розкриття теми злочину і покарання.

 3. Роль статті в ідейній підготовці до злочину. Філософсько-етичне обґрунтування «теорії» Раскольникова. Протирічність характеру Раскольникова. Процес наростання «бунту Раскольникова» і «багатоступеневість» мотивів його злочину.

 4. Система «двійників» Раскольникова (Лужин, Свідригайлов, Лебезятников) як форма полеміки автора з героєм. «Варіанти» теорії Раскольникова. Елементи памфлетності у зображенні «двійників».

 5. Антиподи Раскольникова (Порфірій Петрович, Разуміхин, Соня Мармеладова). Сутність суперечок Раскольникова із ними. Їх контраргументи. Ідейно-композиційне значення образу Соні.

 6. Моральна катастрофа Раскольникова. Тема покарання (кари) в інтерпретації Достоєвського. Душевна боротьба героя. Ідейно-символічна роль снів Раскольникова.

 7. Духовне переродження Раскольникова і його прихід до «Сончиної правди». Епілог роману. Протирічність і утопічність позитивної програми Достоєвського.

 8. Поліфонічні та монологічні первні в структурі роману. Самоаналіз героя і роль внутрішнього монологу як важливішого засобу в розкритті характеру Раскольникова.


Література:__Бахтин_М.М.'>Література:

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963.

Белов С. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» : Комментарий. – М., 1984.

Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова. – М., 1976.

Кашина Н.В. Эстетика Достоевского. – М., 1989.

Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. – М., 1986.

Кожинов В. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского // Три шедевра русской классики. – М., 1971.

Курляндская Г.Б. Нравственный идеал героев Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. – М., 1988. – С. 58-101; 149-185.

Практичне заняття № 8

ЕСТЕТИЗМ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ К. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.

РОМАН О. ВАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ».

КАЗКИ О. ВАЙЛЬДА
Основні поняття: естетизм, символізм; літературна казка, роман;
Завдання:

 1. Прочитати роман О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» та збірки його казок «Щасливий Принц» і «Гранатовий будиночок». Зробити записи у літературному щоденнику.

 2. Схарактеризуйте естетичні погляди О. Вайльда.

 3. Підготувати повідомлення на тему «Поетична спадщина Оскара Вайльда» і «Оскар Вайльд і його драматургія».


ПЛАН

 1. Своєрідність і основні напрямки розвитку англійської літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 2. Поняття про естетизм. Світоглядні та художньо-естетичні чинники естетизму.

 3. Особливості естетизму О. Вайльда: чинники становлення; авторська концепція мистецтва, принципи образності.

 4. Проблематика і поетика роману «Портрет Доріана Грея (творча історія роману; ідейно-тематичні аспекти, конфлікт етики й естетики в творі; особливості сюжету і композиції; система персонажів; умовність у художній структурі роману).

 5. Своєрідність жанру літературної казки в творчості О. Вайльда. Збірки «Щасливий Принц» і «Гранатовий будиночок».

 6. Християнський етичний ідеал у казках Вайльда. Ідеї східної філософії у казках Вайльда.

Література:

 1. Акимова О.В. Этика и естетика Оскара Уайльда : Уч. пос.. – СПб., 2008. – 192 с.

 2. Аствацатуров А. Мир сказок Оскара Уайльда // Уайльд О. Гранатовый домик : Сказки. – СПб., 2009. – С. 242-270.

 3. Аствацатуров А.А. Эстетизм и Оскар Уайльд // История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. – СПб., 2004. – С. 498-524.

 4. Лаврова А.А. Оскар Уайльд и категории суфийской философии, символики и поэтики // Наук. праці К-ПНУ імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 30. – Кам.-Подільський, 2012. – С. 183-188.

 5. Лаврова А.А. Сад Инфанты и лес Карлика (опит интерпретации символов в сказке Оскара Уайльда» День рождения Инфанты»). – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1_p_1_fil/020lavrov.pdf

 6. Лаврова А.А. Эстетические воззрения Оскара Уайльда и суфизм. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://science.crimea.edu/zapiski/2012/filologiya/uch_25_3_1fn/0063.pdf

 7. Ланглад Ж., де. Оскар Уайльд, или Правда масок. – М., 2006. – 325 с.

 8. Матюшкіна Т.П. Портрет-совість : Матеріали до вивчення роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. - № 2. – С. 37-38.

 9. Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. – СПб., 2007. – С. 5-26.

 10. Урнов М.В. Оскар Уайльд // Урнов М.В. На рубеже веков : Очерки английской литературы. – М., 1970. – С. 149-171.

 11. Чуковский К. Оскар Уайльд // Уайльд О. Счастливый Принц : Сказки. – СПб., 2007. – С. 132-206.

 12. Эллман Р. Оскар Уайльд : Биография. – М., 2012. – 704 с.


Практичне заняття № 9

МОДЕРНІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПОВІСТЬ ДЖ. КОНРАДА «СЕРЦЕ ПІТЬМИ»

План.


 1. Основні тенденції розвитку англійської прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 2. Повість «Серце пітьми» у творчій біографії Дж. Конрада.

 3. Соціально-історичне тло і проблемний комплекс твору.

 4. Часопросторова організація повісті.

 5. Наративна структура твору. Капітан Марлоу як розповідач і персонаж сюжетної історії.

 6. Система персонажів «Серця пітьми». Образ Куртца.

 7. Образна символіка твору. Образ-символ «пітьми».

Література 1. Эстетизм и ранний модернизм: механизмы литературного развития “Портрет Дориана Грея” О. Уайльда. “Сердце тьмы” Дж. Конрада // Електронний ресурс. Режим доступу : www.licey.net

 2. Аствацатуров А. А. Конрад / А. А. Аствацатуров // История западноевропейской литературы. ХІХ век: Англия. / Учеб. пос. для студентов филол. фак. высш. учеб. заведений. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ; М. : Издательский центр "Академия", 2004. – С. 452-469.

 3. Вахрушев В. Конрад, Джозеф / В. Вахрушев // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т.1: А—К / За ред. H. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2005. — С. 783-785.

 4. Гениева Е. Ю. Конрад / Е. Ю. Гениева // История всемирной литературы: В 8 томах. — М. : Наука, 1983—1994. — Т. 8. — 1994. — С. 378—381.

 5. Зарубежная литература конца XIX — начала XX века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. М. Толмачёв, Г. К. Косиков, А. Ю. Зиновьева и др.; Под ред. В. М. Толмачёва. — М. : Издательский центр «Академия», 2003. — С. 254-255, 296-299.

 6. Конрад Дж. О литературе / Джозеф Конрад // Вопросы литературы. — М., 1978. — № 7. — С. 202—227.

 7. Соловьева Е. Конрад, Джозеф // Энциклопедический словарь английской литературы ХХ века / отв. ред. А. П. Саруханян ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН. — М. : Наука, 2005. — С. 206-209.


Практичне заняття № 10

ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ДЗЕН

У ПОВІСТІ Я. КАВАБАТА «ТИСЯЧА ЖУРАВЛІВ»

Основні поняття:

Етика і естетика дзен; дзуйхíцу; монó-но авáре; югéн; сáбі; ва; сáторі; чайна церемонія; ікебана; кодекс бусідó; художній образ; художній символ; художня деталь; асоціативне мислення.

ПЛАН:

 1. Своєрідність японської культурної традиції.

 2. Життєвий і творчий шлях Ясунарі Кавабата.

 3. Етика й естетика дзен і естетичні погляди Кавабата. Значення «краси» в естетичній концепції автора.

 4. Естетична і філософська багатоплановість повісті «Тисяча журавлів»:

а) сутність чайної церемонії та її мотиву повісті;

б) образ речей у повісті та їх зв'язок з персонажами (Тікако, Кікудзі, Оота-сан, Юкіко, Фуміко); роль художньої деталі у розкритті авторського задуму;

в) символічний план повісті;

г) зображення життя природи.Література:

 1. Аністратенко Л.С. Елементи символізму у творчості Ясунарі Кавабата // Сходознавство. – 2006. – № 35/36. – С. 3-14.

 2. Герасимова М.П. Поиски неизменного в условиях перемен : Кавабата Ясунари // Япония второй половины ХХ века : Проблемы и судьбы. – М. : Восточная література, 2003. – С. 149-163.

 3. Грищенков Р.В. Ясунари Кавабата // Отражённая луна. – СПб. : «Издательский дом “Кристалл”», 2001. – С. 5-20.

 4. Дзюб І. Прекрасної Японії син // Кавабата Я. Країна снігу. – Х. : Фоліо, 2008. – С. 3-8. – (Б-ка світової літ-ри).

 5. Кеба О.В., Шулик П.Л. Ясунарі Кавабата. «Тисяча журавлів» : Матеріали до вивчення. – Кам.-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 104 с.

 6. Кибальчич Л. Кавабата Ясунарі // Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Т. 1 : А – К. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – С. 696-697.

 7. Рехо К. Современный японський роман. – М. : Наука, 1977. – 303 с.

 8. Тарнапольская Г.М. Эстетика Японии : Учебное пособие. – Томск : СибГМУ, 2008. – 32 с. – Режим доступа : www.academia.edu/4362778/Тарнапольская_Г.М._

 9. Федоренко Н.Т. Кавабата Ясунари : Краски времени. – М. : Советский списатель, 1982. – 463 с.

 10. Чегодарь Н.И. Кавабата Ясунари (1899 – 1972) // Литературная жизнь Японии между двумя мировыми войнами. – М. : Восточная литература, 2004. – С. 147-160.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла iconПроблематика роману К. Вольф «Роздуми про Крісту Т.» у літературній критиці зміст вступ – 4 Проблематика роману К. Вольф «Роздуми про Крісту Т.»
Крісти Вольф досліджували багато науковців, зокрема, М. Рудницький, Г. Е. Воротнікова, Д. Затонський та ін. Зокрема низька критиків...
Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла icon«Влада золота» і справжні життєві цінності у повісті О. де Бальзака
Проблематика твору, соціально-історична зумовленість, персонажів неоднозначність образу Гобсека. Художні особливості повісті «Гобсек»....
Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла iconОсобливості сюжету та проблематика роману М. Фріша „Homo Фабер

Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла iconПідготував викладач яготинського цпто остапенко л.І. Урок о. Де бальзак – видатний французький письменник, зачинатель соціально-психологічного роману. „Людська комедія”
Урок о. Де бальзак – видатний французький письменник, зачинатель соціально-психологічного роману. „Людська комедія” – самобутній...
Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла iconПроблематика роману Джона Стейнбека «Грона гніву»
Філософські концепції натуралізму, трансценденталізму, ідеї Томаса Джеферсона, традиції психологізму Ф. Достоєвського
Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла iconІ рівень Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману

Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла iconРоман Уласа Самчука «Марія». Історична основа, зміст, проблематика твору
Мати гарну мету мало. Потрібно формувати характер, сталити волю, аби досягти її. Уласу Самчуку це вдалося. Його творчість справді...
Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла iconОсобливості стилю І проблематика роману П. Коельйо "Заїр"
Принцип повторюваності перетворюється на стиль художнього мислення з притаманними йому тяжінням до стилізації, цитування, переінакшенням,...
Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла iconЖанрові особливості роману В. Лиса «Століття Якова» Актуальність теми
Актуальність теми дослідження полягає у зростанні наукового інтересу до жанру історичного роману та українського історичного роману...
Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла iconУсний журнал «Від рицарського роману – до роману Сервантеса»
Відродження в Іспанії. Передумови створення Сервантесом роману «Дон Кіхот». Нелегка доля Сервантеса. Роман «Дон Кіхот» пародія на...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка