Фоменко В. К. Прес-служби та інформаційні агентства: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності "Журналістика". Харків, 2007 сСторінка3/3
Дата конвертації20.03.2018
Розмір0,51 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3
Допоміжна література.
1.Шомели Жан, Уисман Денис. Связи с общественностью. 9-е изд.- СПб: Издательский Дом «Нева», 2003.-C.42-54

ТЕМА СЬОМА


Основи управління мас-медіа для створення паблісіті
Основні визначення поняття паблісіті.

Делівіринг як форма управління інформаційними потоками в засобах масової інформації. Залежність функції делівірингу від моніторингу.

Реагування на помилки. Інформаційне замовлення засобам масової інформації. Форми співпраці з редакціями.

Індивідуальні форми роботи прес- служб з журналістами. Ексклюзивні інтерв‘ю для провідних видань. Практика запрошення авторитетних журналістів на корпоративні заходи.

Колективні форми роботи прес-служб з журналістами. Організація брифінгів, прес-конференцій, прес-турів. Особливості проведення виїзної прес-конференції. Роль фуршету у додатковому інформаційному контакті журналістів з представниками органу влади чи фірми. Режими “з перших уст” та “не для розголошення”. Проблема інформаційних “викидів” – незапланованих заяв ньюс-мейкерів.

Типові помилки при проведенні колективних заходів для представників преси. Можливі нештатні ситуації, їх вирішення. Засоби запобігання таким ситуаціям.

Журналістський пул та колективні повідомлення.

Організація телевізійного інтерв‘ю керівника органу влади чи компанії. Організація фотосесії.


Сучасні інформаційні технології в практиці роботи прес-служб. Корпоративні сайти. Веб-прес-офіс. Три форми спілкування з пресою через сайти: розсилка новин через адміністратора сайту, відсутність розсилки- тільки виставляння новин в Інтернеті, розсилка повідомлень та коментарів прес-секретарем. Практичні приклади на досвіді інвестиційної компанії SigmaBleyzer, Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, підприємства “Вестрон”.
Організація віртуальних прес-конференцій. Досвід УНІАН, Укрінформу.

Використання електронної пошти. Система розсилок.

Формування та використання бази даних.

Основні документи, які готують та розповсюджують прес-служби.

Прес-реліз, прес-анонс, бекграунд, інформаційні аркуші, історії успіху. Прес-зошит як нова форма документу прес-служби. Використання західними компаніями в Україні такого універсального документа як media-advisory.

Класифікація документів прес-служб за В.Ворошиловим.

Технологія підготовки прес-релізу як одного з базових та найбільш вживаних документів прес-служб. Вимоги до формату, стилю та інформаційного приводу. Типові помилки. Оптимальні схеми розповсюдження прес-релізів.
Спічрайтерство. Основні стандарти підготовки промов керівників високого рангу. Використання словників, популярних висловів, діалектичних конструкцій.

Типові помилки.


Спін-доктор. Управління механізмами формування новин. П,ять типів використання “спіну” за Д.Уотсом.
Допоміжна література.


 1. Ворошилов В.В.Современная пресс-служба. – СПб.:Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 256 с.
 1. Гартон Энни. Паблисити: жми сюда.-СПб.:Питер, 2003.-267 с.
 1. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер».- 2002. – 352 с. 1. Райс Эл, Райс Лора. Расцвет пиара и упадок рекламы: Как лучше всего представить фирму. – М.:ООО “Издательство АСТ”, ЗАО НПП “Ермак”, 2004.- С.173- 178.
 1. Салеван Маргеріт. Надійна прес- служба: Довідник професіонала.- Вашингтон:Видання Держдепартаменту США, 2002. – 72 с.
 1. Тертычный Александр. Пресс-релиз- сырье для журналиста// Журналист.-2001.-№8- С.75-76

ТЕМА ВОСЬМА

Сучасні функції та завдання прес-служб у бізнесових структурах

Німецька модель комунікацій як найбільш ефективна для України. Основні аспекти інформаційної роботи у такій моделі. Вплив комунікацій сфери бізнесу на розвиток суспільства. Принципи та можливості технології корпоративна ідентичність Corporate Identity або CI.

Брендінг. Участь прес-служб у формуванні позитивного бренду виробника та дистриб‘ютора на загальнодержавному та реґіональному рівні. Семантичні основи створення формули бренду. Поняття дорогого та дешевого бренду. Наявність у формулі бренду культурних та асоціативних шарів. Використання архетипів як новітня та найбільш ефективна технологія брендінгу.

Ребрендінг. Розробка та інформаційна підтримка м‘якого та жорсткого ребрендінгу.

Створення географічного бренду. Бренди для країн, міст. Класичні приклади “Париж- місто вогнів”, “Рим- вічне місто”. Критерії правильного нового бренду: правдоподібність, присутність у фразі алітерації з назвою країни або міста, відповідність тим уявам, що вже склалися. Історія розробки бренду для міста Сіднея, столиці Австралії, на час проведення тут Олімпійських ігор.

Інформаційні основи репутаційного менеджменту. Поняття про об‘єкт та суб‘єкт інформаційного процесу. Комплекс інформації як об‘єкт інформаційного процесу. Активність- головна риса будь-якого суб‘єкту. Реактивність суб‘єкту. Суб‘єктно-об‘єктна мобільність.

Формування репутації як презентація суб‘єкту інформаційного процесу. Розкрутка учасника інформаційного процесу. Паспортизація установок як початок будь-якої роботи по формуванню репутації. Трьохмірна система координат: позиціювання статусу суб‘єкту інформаційного процесу, інтенсивність статусу, направленість статусу (відповідність установкам аудиторії). Поняття інфляції статусу.

Робота ньюсмейкера у заданій системі координат. Поняття wasted words dog.

Коментар. Проблема передозування коментарів з уст перших осіб. Поняття службового коментаря.

Роль прес-служб у створенні та розміщенні історій, що можуть сформувати позитивну репутацію політика або ділової людини.

Участь прес-служб у рекламних акціях. Створення текстових, відео та аудіо продуктів з метою реклами фірми або товару.

Допоміжна література.


 1. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер».- 2002. – 352 с.
 1. Сухотерин Л., Юдинцев И. Информационная работа в государственном аппарате. www.smi-nn.com/библиотека
 1. Фоменко Владимир. Не бросайте камни в стеклянные замки// Бизнес- Харьков.- 1995.- 15 авг.
 1. Фоменко Владимир. Как ваше слово отзовется// Бизнес- Харьков.- 1995.- 4 июн.

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАННЬ


До 1 травня кожного року студент дистанційної форми навчання зобов‘язаний подати на кафедру журналістки для перевірки викладачем перед іспитом контрольну роботу, яка є свідченням його самостійного опанування дисципліною і відіграє роль допуску до іспиту.

Контрольна робота складається з двох розділів:

1.Розкриття змісту категорій новинної журналістики.

2.Розробка інформаційних заходів прес-службами.


Студент зобов‘язаний виконати один із запропонованих варіантів контрольної роботи. Підставою для виконання контрольних робіт є вивчення навчальної літератури.

Обсяг контрольної роботи має бути таким: • Перше завдання- не більше двох друкованих аркушів формату А-4,

 • Друге завдання- 4- 6 друкованих аркушів формату А-4 (Word, 14 кегль, полуторний інтервал) з описом етапів підготовки та проведення заходу прес-служби.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1
1. Підготувати варіанти повідомлення Укрінформу або УНІАН про відкриття у обласному центрі заводу з виробництва цегли для різних видів споживачів інформації: загальнодержавних газет та телебачення, районних газет, економічних видань, закордонних передплатників.
2. На підставі самостійно зібраної інформації про кількість та характер публікацій по обраній студентом темі провести кількісний моніторинг, зробити висновки та рекомендації. Підготувати проект однієї або декількох публікацій для забезпечення позитивного інформаційного балансу.

Варіант 2
 1. Підготувати по довільно обраній студентом темі три варіанти повідомлення інформаційного агентства з різними варіантами форми вступної частини: узагальнюючий, модифікований та анонімний вступи.

 2. Розробити домінуючий інформаційний мотив (інформаційний простір на вибір студента– Харківська область, Україна, або інше) . Визначити терміни та технології введення цього мотиву до інформаційного простору. Підготувати зразок публікації з таким мотивом або серії.

Варіант 3
 1. Підготувати по довільно обраній студентом темі 5-6 варіантів повідомлення інформаційного агентства з різними варіантами початку вступної частини.

 2. Розробити пропозиції щодо інформаційної підтримки бренду “Харківській національний університет імені В.Н.Каразіна”. Підготувати зразок публікації, технологію залучення комунікаційних каналів.

Варіант 4
 1. Підготувати по довільно обраній студентом темі 5-6 варіантів повідомлення інформаційного агентства з різними варіантами вступу з містками.

 2. Запропонувати план створення веб-прес-офісу за умов кризової ситуації у бізнесовій компанії. Підготувати зразки інформації для сайту.

Варіант 5
 1. Підготувати по довільно обраній студентом темі 4-5 варіантів повідомлення інформаційного агентства з різними варіантами вживання граматичного часу у подачі новин.

 2. Розробити план інформаційної роботи міськвиконкому Харкова або іншого міста щодо доведення до населення рішення про збільшення тарифів на послуги транспорту. Надати зразки матеріалів для преси.

ІСПИТ
Студенти заочної форми навчання складають іспит письмово.

Студенти дистанційної форми навчання складають іспит письмово. Студент обирає для виконання один варіант із наведених нижче білетів і письмово відповідає на всі запитання в ньому. Відповіді мають бути розгорнутими. Іспит у формі контрольної роботи надсилається для перевірки на кафедру журналістики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТА НА ІСПИТІ
Оцінка “відмінно” виставляється за вичерпну відповідь на всі запитання, розгорнуту аргументацію усіх положень. Така відповідь має бути логічною та послідовною, містити приклади з практики та посилання на учбову літературу. Відповідь має бути викладена гарною мовою, відзначатись точним вживанням термінів.
Оцінка “добре” виставляється за відповідь, яка містить повне, але не вичерпне за сумою виявлених знань висвітлення усіх запитань білета, скорочену аргументацію основних положень, має певні порушення логіки й послідовності викладення матеріалу, у якій теоретичні питання не підкріплено прикладами з практики. У відповіді допускаються стилістичні помилки, неточне вживання термінів.
Оцінка “задовільно” виставляється за відповідь, яка містить неповне за сумою виявлених знань висвітлення усіх запитань, поверхово аргументує положення відповіді, допускає композиційні диспропорції, порушення логіки і послідовності викладу матеріалу. Мова відповіді містить чимало помилок.
Оцінка “незадовільно” виставляється за відповідь, що містить неправильне висвітлення заданих питань, помилкову аргументацію, допускає помилкові умовиводи, неправильне посилення на факти і їх тлумачення, мова близька до суржику.

Питання до екзаменаційних квитків


1.

1.Характеристика різних видів моніторингу інформаційного простору.

2.Діяльність світових інформаційних корпорацій на прикладі Альянсу “Світові ділові новини”.

3. Запропонуйте зміни до плану інформаційної роботи обласної організації партії Х, котра постійно виступає як об’єкт інформаційного простору, хоча для досягнення позитивного результату має діяти як суб’єкт.


2.


 1. Новітні продукти он-лайнового моніторингу. Їх роль у розвитку бізнесу.

2.Інформаційне агентство як ефективний вид бізнесу. Агентства, засновані бізнесменами.

3.Розробіть пропозиції по протидії інформаційному нападу споживачів, незадоволених продукцією компанії, у якій ви працюєте прес-секретарем. Вони створили власний веб-сайт, з якого розповсюджують негативну інформацію. Розгляньте два варіанти: така інформація поки використовується тільки електронними виданнями, її вже почали друкувати інформаційні агенції.

3.

1.Проблема інсайду цільової аудиторії при організації комунікації.2. Порівняльна характеристика світових агентств Рейтер та АП.

3.Розробіть пропозиції для м‘якого ребрендінгу компанії АТ “У.П.Е.К” (Українська промислова енергетична компанія). На початку свого існування займалась енергетикою та промисловістю, нині пріоритетні напрямки- сільгоспмашинобудування, машинобудування, фінанси.

4.

1.Медіа-планування у практиці роботи прес-служб.Основні поняття. Роль у організації ефективної комунікації.2. Інтернет-портали як ключові суб‘єкти сучасного віртуального інформаційного простору. Поняття News-колектор.

3.Розробіть систему інформаційної підтримки для підприємства “Харківський верстатобудівний завод”, який працює у насиченому і агресивному конкурентному середовищі. Відділ економічної безпеки заводу блокує вихід значної частини інформації про самі верстати, умови контрактів. Тому прес-служба заводу має шукати нестандартні шляхи.


5.


1.Проблема інфляції статусу суб’єкта інформаційного процесу. Шляхи розв,язання.

2. Інформаційні агентства Харкова. Історія і сьогодення.

3. Запропонуйте план інформаційної роботи для харківського банку Х, який з високої трибуни на підставі сфабрикованих конкурентами даних був звинувачений у фінансових махінаціях, доведенні до банкрутства підприємств-своїх клієнтів.
6.

1.Інформаційна карта світу у системі моніторингу ЗМК. Основні поняття, можливі висновки на її підставі.

2.Сучасні стандарти інформаційних повідомлень. Характеристика окремих структурних елементів новинарного повідомлення.

3. Розробити план введення до інформаційного простору міста Харкова непопулярного рішення міської влади, наприклад, підвищення цін на транспортні послуги.

7.

1.Інформаційний баланс. Визначення, застосування у практиці роботи прес-служб. Основні поняття, можливі висновки на її підставі.2. Основні продукти Рейтерс як провідного постачальника ділової інформації на українському та російському ринках.

3. Запропонувати план створення веб-прес-офісу за умов кризової ситуації у фінансовій компанії. Причина кризи, як приклад, неспроможність викупити власні облігації на вимогу інвесторів, які раніше придбали ці цінні папери.


8.

1.Нормоутворюючі інформаційні мотиви у практиці роботи прес-служб. Розробка, введення та підтримка у інформаційному просторі.

2. Інформаційний ринок країн Європи.

3. Підготувати для закордонного читача інформаційну підбірку про соціальне-культурне життя Харкова або іншого українського міста на вибір.


9.

1.Психологічний медіа- портрет корпорації як форма зовнішнього моніторингу ЗМІ у комунікаційному процесі медіа-команд.

2. Інформаційний ринок країн Азії.

3. Розробити план створення інформаційного майданчика на базі регіонального інформаційного агентства. Додати план можливих прес-конференцій, схему їх організації та висвітлення.


10.

1.Паспортизація соціальних установ при інформаційному забезпеченні репутаційного менеджменту.

2. Світові інформаційні агентства. Визначення статусу, позиції на міжнародному ринку інформації.

3. Розробити план створення фондового майданчика на кшталт такого у Прайм-ТАРС на базі реґіонального інформаційного агентства. Зазначити потенційних партнерів, їх інтереси, план взаємодії зі ЗМІ, тощо.

11.

1.Дифузія інформації. Використання у комунікаційному процесі.2. Міжнародні агентства ділової інформації. Порівняльна характеристика лідерів ринку ділової інформації.

3.Запронувати план збільшення реалізації продукції реґіонального інформаційного агентства. Агентство діє на ринку, де також представлені міжнародні та національні агенції, є два місцевих конкурента. Реґіон – на вибір студента.


12.


1.Джерела динаміки інформаційного простору. Використання у практиці роботи медіа-команд.

2. Провідні інформаційні агентства України. Порівняльний аналіз.

3. Визначити ключових комунікаторів та схему роботи з ними прес-служби органу місцевого самоврядування при проведенні інформаційної кампанії по адміністративно-теріторіальній реформі. Реґіон на вибір студента.

13.


1.Організація роботи прес- служб за умов кризової ситуації. 2.Внесок українських поетів та письменників у створення та розвиток інформаційних агентств України.

3.Розробити план інформаційної роботи для прес-служби органу влади міста- районного центру (наприклад, Лозова) з метою залучення інвесторів до місцевої промисловості. Робота має бути спрямована на потенційних інвесторів в Україні, Російській Федерації, Швеції.


14.

1.Організація інформаційної оборони прес-службою владної структури.

2. Передумови створення та розвиток першого у світі інформаційного агентства. Охарактеризувати особливості підходу З.Вайшенберга.

3. Запропонуйте інформаційні приводи для підтримки бренду українського виробника продуктів харчування на основі теорії архетипів.


15.


1.Внутрішньокорпоративна робота прес- служб. Організація внутрішньокорпоративної газети.

2. Інформаційні агентства і держава. Фінансова підтримка, контроль, особливості роботи на інформаційному ринку.

3. Розробити план роботи прес-служби міської влади за умов кризової ситуації, як приклад, аварії водопровідної мережі.
16.

1.Корпоративний веб- сайт як ефективний засіб формування позитивного іміджу компанії. Завдання, структура.

2. Міжнародні асоціації інформаційних агентств. Основні функції, проблеми, які вирішуються такими структурами.

3.Запропонувати ідею географічного бренду міста Харкова та план його інформаційної підтримки.

17.
1.Інформаційна та корпоративна безпека бізнесової структури.

2. Роль інформаційних агентств України у формуванні позитивного зовнішнього іміджу держави.

3.Підготувати інформаційний блок для Укрінформу про візит до Харкова Президента або Прем‘єр-міністра України. (У програмі візиту відвідання Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, тракторного заводу, студентської лікарні.)

18.


1.Веб- сайт, створюваний прес- службою під час кризової ситуації.

2.Програма реформування Укрінформу, затверджена урядом України у вересні 2005 року. Додаткові заходи уряду у липні 2006 року.

3.Провести коректування повідомлень про подію для ЗМІ на основі технології спін-доктора. Подія- умовна, на вибір студента.

19.


1.Організація боротьби з чутками, які завдають шкоди компанії. Постановка фільтрів.

2.Особливості роботи інформаційних агентств для закордонного споживача інформації.

3.Розробити програму інформаційної роботи прес-служби компанії- виробника харчових продуктів за умов кризи- попаданню на ринок неякісного товару.
20.

1.Організація протидії інформаційному нападу конкурентної компанії.

2.Створення та розвиток державного інформаційного агентства України.

3. Розробити програму внутрішньокорпоративної роботи прес-служби підприємства при внутрішній кризовій ситуації- необхідності скорочення персоналу при проведенні реструктуризації виробництва.


21.

1.Організація роботи медіа-команди за умов неочикуваної кризи.

2.Форми власності інформаційних агентств. Зв,язок між формою власності та ролью на ринкові на прикладі світових агентств.

3. Розробити систему інформаційної відкритості органу влади – районної або міської ради депутатів (адміністрації). Зазначити канали для діалогу влада- громадяни, взаємовідносини з вищими органами влади.

22.

1.Урахування домінанти аудиторії при побудові комунікації.2. Конкуренція та співпраця у діяльності інформаційних агентств.

3.Розробити план інформаційної оборони банку за умови кризи- обвинуваченні з боку конкурентів у відмиванні брудних грошей.

23.

1.Застосування технології спін-доктора у комунікаційному процесу. Прийоми, аналіз можливостей.2.Діяльність інформаційних агентств на території України у 1917- 1918 роках.

3.Підготувати feature-story на довільну тему.

24.

1.Функції прес- служби у інтегрованих бренд-комунікаціях.2.Роль та значення Харкова у створенні та становленні інформаційних агентств України.

3.Підготувати підбірку новин за технологією інформаційної асиметрії для інформаційного простору на вибір студента.

25.

1. Кодекс честі прес-секретаря за М.Вілардом. Порівняння західних та українських реалій.2. Функції онлайнової інформаційної системи LEXIS-NEXIS, її взаємодія з інформаційними агентствами світу.

3. Підготувати зразки інформаційних повідомлень за тематикою на вибір студента, які при введенні в інформаційний простір зможуть дати ефекти резонансу та відлуння.


ЛІТЕРАТУРА


1.Обов‘язкова 1. Вайшенберг Зігфрід. Новинна журналістика: Навчальний посібник.-К.:Академія Української преси, 2004.- 262 с.
 1. Виллард Майкл. Пиарщик. – Москва, Киев.: “Vidalia House”, “Саммит-Книга”, 2004. – 456 с.
 1. Ворошилов В.В.Современная пресс-служба. – СПб.:Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 256 с.
 1. Гартон Энни. Паблисити: жми сюда.-СПб.:Питер, 2003.-267 с.
 1. Зверевский Валерий, Глаголев Александр. Информационная дипломатия Украины// Правда Украины.- 2003.- 20 март.
 1. Иванова Кира. Копирайтинг:секреты составления рекламных и PR-текстов.- СПб.:Питер, 2005.- 144 с.
 1. Каппон Рене. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Професійний порадник/ Пер. з англ.А.Іщенка. – К.: Вид.дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 158 с.
 1. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник. Вид. 3-е доп. і поліп. – К.: ЦУЛ, 2002.- С.68-72.
 1. Михайлов А.І. Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”: Буклет. –К.: “Укркоопреклама”, 2003.- 28 с.
 1. Почепцов Г.Г.Информация & дезинформация.-К.:Ника-Центр,Эльга, 2001.-256 с.
 1. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер».- 2002. – 352 с.
 1. Райс Эл, Райс Лора. Расцвет пиара и упадок рекламы: Как лучше всего представить фирму. – М.:ООО “Издательство АСТ”, ЗАО НПП “Ермак”, 2004.- С.173- 178.
 1. Салеван Маргеріт. Надійна прес- служба: Довідник професіонала.- Вашингтон:Видання Держдепартаменту США, 2002. – 72 с.
 1. Сухотерин Л., Юдинцев И. Информационная работа в государственном аппарате. www.smi-nn.com/библиотека
 1. Тертычный Александр. Пресс-релиз- сырье для журналиста// Журналист.-2001.-№8- С.75-76
 1. Фоменко Владимир. Не бросайте камни в стеклянные замки// Бизнес- Харьков.- 1995.- 15 авг.
 1. Фоменко Владимир. Как ваше слово отзовется// Бизнес- Харьков.- 1995.- 4 июн.
 1. Хорошилов А.В.,Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие. – СПб.:Питер, 2004.-176 с.
 1. Чамара Віктор. На перехрестях історичних і буденних подій//Факт.- 2003.- 16 трав.
 1. “Українське законодавство: засоби масової інформації”.-К.: IREX ПроМедіа, 2000.- 312 с.
 1. Шомели Жан, Уисман Денис. Связи с общественностью. 9-е изд.- СПб: Издательский Дом «Нева», 2003.-C.42-54

2.Додаткова


1.Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров.- М.: Гном-пресс, 1997.- 256 с.

2.Бірюков Олександр. Володимир Нарбут: пам‘ять суворої Колими//Факт.-К.,2003.- 16 трав.
3.Васильева Юлия. Номер не пройдет//Ведомости.- М.,2004.-2 сент.
4.Ганженко Мария. Как заварить кашу// Бизнес. – К.,1999.- 15 нояб.
5.Гельфандбейн Г.М.Генерал и адъютант. – Харьков. «Прапор», 1965.-С.20-24
6.Деникина Инна. Банки и Public Relation: знакомство еще не состоялось// Бизнес.- К., 1997.- 8 апр.
7.Лавріненко Юрій. Розстріляне відродження: Антологія 1917- 1933. Поезія- Проза- Драма- Есей. 2- е вид.- К: “Смолоскип”, 2003.- 974 с.
8.Михайлов Анатолій. Шляхи поліпшення форм і методів роботи підрозділів агентства в Інтернет-простору відповідно до вимог часу та інформаційної стратегії Укрінформу//Службові документи Укрінформу.-Київ, 2004.- Жовтень.- С.5-10.
9.Кін Джон. Мас-медіа і демократія: монографія.- К.: “К.І.С.- Київ. Інформація. Сервіс”, 1999.- 134 с.
10.Коротаева Мария.Был бы повод…//Маркетинг и реклама.-Харьков, 1997.-номер 3-4
11.Кристал Мария.Современное PRавописание//Управление компанией.- М.,2004.- 26 июля
12.Крюков Александр.Редактор Владимир Нарбут//Подъем.- 1987.-№11.- С.112-119.
13.Крылов Игорь. «Информационный повод». Как и зачем его использовать//Стратегия. Деловые новости.- К.,1995.- 29 авг.
14.Моисеев В.А. Паблик рилейшнс. Теория и практика. – К.: ВИРА- Р, 1999.- 376 с.
15.Новак Володимир. Одеські сторінки в історії агентства//Факт.- К., 2003.- 16 трав.
16.Пожидаева Вера. Слух как средство рекламы// Рекламное измерение.- М., 1996. 14 сент.
17.Почепцов Г.Г. Имиджеология: теория и практика: литературно- художественное издание. – К.: АДЕФ- Украина, 1998.- 390 с.
18.Прокопенко І.Ф. Харків- моя мала батьківщина.- Харків. «ОВС». 2003.- 544 с.
19.Семенова Екатерина. Сделайте мне приятно.Ну что вам стоит// Курская правда.- Курск, 2004.- 25 июня
20.Смолич Ю.К. Я обираю літературу. Твори у восьми томах. Том восьмий.- К.:”Дніпро”, 1986.- С. 143-175.
21.Степнова Анна. Если газета- прокурор, то ПРщик- адвокат. Управление информацией на рынке СМИ//Деловое Поволжье.- Волгоград, 2004.- 26 апр.
22.Степнова Людмила. Антикризисный PR... внутри компании//Русский предприниматель.- М., 2004. – 8 окт.

23.Тимофейцев Сергей. Рейтинг ростовских пресс-служб//Вечерний Ростов.- Ростов-на-Дону, 2004.- 21 мая


24.Ткаченко Л.В. Позвольте представить: Сборник очерков.- К.: ДИНАУ, 2000.- 234 с.
25.Уилкокс Деннис. Как создавать РR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ.: Пер с анг. - М.: Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт": Издательский Дом "Инфра-М" , 2004.- 761 с.
26.Фінклер Юрій. Лінгвістичні прийоми маніпулювання свідомістю авдіторії: досвід мас-медіа.//Збірник Харківського історико-філологічного товариства/ Харківський державний педагогічний університет, Харківське історико-філологічне товариство.- Харків,2004.- Т-10.- С.243-251.

27.Фоменко Владимир. Как нанести ущерб своей фирме, или кое-что об антирекламе// Бизнес-Информ.- Харьков, 1993.- 15 нояб.


28.Фоменко Владимир. Доплыть бы до дальнего берега.// Бизнес- Информ. – Харьков, 1994.- 10 окт.

29.Шайгородская Лариса. Слово крупного калибра// Бизнес.-К., 2002.-29 мая


30.Шелковый Сергей. Петербург и Харьков в биографии Владимира Нарбута//Слобідський край.- Харьков, 2004.- 31 лип.
31.Doty Dorothy. Publicity and Public Relations.- New York: Barrons, 1990.- 232 p.
32.Falk Edgar. 1,001 ideas to create retail excitement.- New Jersey: Prentice Hall, 1994. –304 p.
33.Holtz Shel. Public relations on the net.- New York, 1998. – 332 p.

Інтернетові джерела

 1. www.ukrinform.com.ua
 1. www.itar-tass.com
 1. www.interfax.ru/history.html
 1. www.rian.ru
 1. www.ap.org
 1. http://about.reuters.com
 1. www.xinhua.org
 1. www.afp.com
 1. www.worldbusinessnews.com
 1. www.newseum.org

Фоменко


Володимир Костянтинович

ПРЕС-СЛУЖБИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА


Методичні матеріали для студентів зі спеціальності “Журналістика”

Редактор І.Л.Михайлин

Підписано до друку Формат 60 х 84 1/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Об-вид. арк. 1,5


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Філологічний факультет, кафедра журналістики.


61077, м. Харків, майдан Свободи, 4,

тел. (057) 707-52-30.

Видавничий центр ХНУ.

PAGE µ35§PAGE µ2§

Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Фоменко В. К. Прес-служби та інформаційні агентства: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності \"Журналістика\". Харків, 2007 с iconЛ. М. Хавкіна історія української журналістики
Хавкіна Л. М. Історія української журналістики: Короткий семінарій. Методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика»....
Фоменко В. К. Прес-служби та інформаційні агентства: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності \"Журналістика\". Харків, 2007 с iconКафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни я – студент для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні...
Фоменко В. К. Прес-служби та інформаційні агентства: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності \"Журналістика\". Харків, 2007 с iconНавчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»

Фоменко В. К. Прес-служби та інформаційні агентства: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності \"Журналістика\". Харків, 2007 с iconЮ.І. Прасул основи наукових досліджень
Основи наукових досліджень з географії та картографії: Практичні роботи для студентів 2 курсу освітньо-професійної підготовки бакалавра...
Фоменко В. К. Прес-служби та інформаційні агентства: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності \"Журналістика\". Харків, 2007 с iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання...
Фоменко В. К. Прес-служби та інформаційні агентства: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності \"Журналістика\". Харків, 2007 с iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста»
«Літературна праця журналіста» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 030301 «Журналістика» / Укл.: О. Ю. Пода....
Фоменко В. К. Прес-служби та інформаційні агентства: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності \"Журналістика\". Харків, 2007 с iconІмені академіка Степана Дем’янчука
Вступного іспиту із теорії І методики журналістської творчості для студентів спеціальності 03030101 Журналістика
Фоменко В. К. Прес-служби та інформаційні агентства: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності \"Журналістика\". Харків, 2007 с iconМетодичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит" денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит"
Фоменко В. К. Прес-служби та інформаційні агентства: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності \"Журналістика\". Харків, 2007 с iconКонспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка