Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядуванняСкачати 115.29 Kb.
Дата конвертації17.08.2017
Розмір115.29 Kb.

Формування громадської компетентність учнів

через органи учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування – управління життєдіяльністю шкільного колективу, здійснюване учнями школи разом з учителями та батьками, засноване на ініціативі, самостійності, творчості, відповідальності, взаємодопомозі, і організаторських здібностях учнів.

В своєї діяльності учнівське самоврядування керується Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Статутом школи.

Діяльність учнівського самоврядування в ЗОШ № 126 не шкодить природі, людині, суспільству.

Діяльність учнівського самоврядування має на меті: формування й розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадської позицію, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Діяльність учнівського самоврядування направлена на :


 • Досягнення школярами відповідного освітнього та культурного рівня;

 • адаптацію учнів до життя в суспільстві;

 • виховання у учнів громадськості, патріотизму, працьовитості, поваги до прав і свобод людини.

Завдання організації учнівського самоврядування в школі є:

  1. забезпечення необхідних умов для розвитку особистості та творчої самореалізації школярів згідно їх потреб;

  2. забезпечення умов для захисту прав та інтересів учнів;

  3. формування якостей особистості за допомогою організації їх життя і діяльності;

  4. соціальний захист учнів, надання допомоги учням в пізнанні себе та оточуючих;

  5. сприяти згуртуванню учнівського колективу, пізнанню того, що особистісне проява кожного можливе лише у колективі.

Свою роботу учнівське самоврядування ЗОШ № 126 здійснює згідно таких принципів: добровільність, гуманізм, демократизм, творча активності та ініціатива.

Основу учнівського самоврядування складають класні учнівські колективі, які керуються в своєї діяльності Положенням про класні органи самоврядування (додаток № ) . Вищим органом учнівського самоврядування є класні учнівські збори, які збираються по мері необхідності, але не ріже одного разу на чверть.

На класних учнівських зборах обирається організатор класу, його заступник, Рада класу, в склад якого входять творчі групи (Навчання, Дисципліна, Дозвілля, Еколог, Затишок, Пошук). Кожний учень класу обов’язкове отримає доручення. Тривалість доручення вирішує кожний класний колектив самостійне. Доручення в класному колективі можуть бути постійні та тимчасові (на час проведення конкретної творчої справи). В наший школі прийняти такі доручення учнів:


 1. відповідальний за відвідування – веде журнал відвідування учнями учбових занять, кожного дня , кожний четвер звітує про кількість відсутніх учнів і причину з якою учня не було в школі;

 2. відповідальний за збереження меблі – слідкує за станом меблі в навчальному кабінеті, в слід необхідності організує дрібний ремонт;

 3. еколог – здійснює природоохоронну діяльність через різноманітні форми пропаганди, відповідальний за проведення екологічних суботників;

 4. прес – центр – відповідає за випуск класної газети, здійснює взаємозв'язок з загально шкільним прес – центром та редколегій шкільної газети, готує матеріали для рубрики “Вісті з класів”;

 5. відповідальний за журнал – згідно наказу школи відповідає за збереження журналу під час перерви;

 6. відповідальний за озеленення класу – створює умови для поповнення навчального кабінету квітами, доглядає за ними;

 7. відповідальний за зовнішній від – веде роботу по роз’ясненню вимог до зовнішнього вигляду учнів школи, готує необхідну інформацію про культуру та естетику одягу;

 8. відповідальний за чергування учнів класу по школі, допомагає класному керівнику здійснювати чергування, контролює стан чергування;

 9. відповідальний за чергування по класу – складає графік чергування учнів по класу, стежить за його виконанням;

 10. відповідальний за збереження підручників – стежить за станом підручників, проводить рейд “Збережемо книгу”, керує акції “Допоможемо бібліотеці”, відповідає за здачу підручників до бібліотеці.

Класні учнівські збори делегує 5 учнів на засідання загальноучнівської конференції, яка традиційно проводиться на початку навчального року.

Взаємозв’язок класного колективу з Радою Учнів школи здійсняється через депутатів, які обираються класними зборами.

Вищим органом шкільного учнівського самоврядування є загально учнівська конференція. Норма представництва від кожного класу визначає Рада учнів. Згідно рішення Ради учнів вона складає 5 учнів від класу.

Загальноучнівська конференція збирається не ріже 1 разу на рік та по мері необхідності. Загально учнівська конференція приймає рішення з всіх питань діяльності учнівського самоврядування більшістю голосів представників від класу

Загальне керівництво діяльністю учнівським самоврядування в період між роботою Загально учнівської конференцію здійснює Рада учнів школи.

Рада учнів – виконавчий орган шкільного самоврядування і грає роль сполучної ланки в діяльності всіх органів учнівського самоврядування, направляє дії органів класного самоврядування, співпрацює з педагогічним колективом школи, виступає ініціатором колективних творчих справ.

До складу Ради учнів входять творчі групи : навчання, дозвілля, затишок, еколог, дисципліна, прес – центр, шкільне наукове товариство “Інтелектуал”, Рада музею.

Раду учнів формується з учнів 8-11 класів шляхом виборів з кандидатів на альтернативних засадах під час проведення загально учнівської конференції.

Керівництво Радою учнів здійснюють Голова та його заступник. Голова Ради учнів забезпечує погоджене функціонування и взаємодія органів шкільного учнівського самоврядування, організує та направляє діяльність Ради учнів.

Рада учнів здійснює свою діяльність відповідно основним напрямкам розвитку школи і не суперечить правовим нормам держави.

К компетенції Ради учнів відноситься:


 • надання допомоги класному учнівському самоврядуванню, педагогам в організації всіх сторін життя учнівського колективу;

 • участь в управлінні життям школи, повсякденною діяльністю учнівського колективу;

 • визначення змісту, форм діяльності учнівського самоврядування.

Взаємозв’язок з класними органами учнівського самоврядування Рада учнів здійснює через організаторів класів та їх заступників.

Навчальна комісія покликана виховувати в учнів відповідальне ставлення до навчання, свідому дисципліну на уроках. Навчальна комісія є ініціатором проведення в школі різноманітних інтелектуальних ігор (“Учень року”, “Найрозумніший”, усний журнал “За сторінками твоїх підручників”, ігри “Що? ДЕ? Коли?”), які допомагають учнів зацікавитися навчанням. Навчальна комісія тісно співпрацює з шкільним клубом “Інтелектуал”. Гравці клубу є переможцями та призерами районних обласних, міських та учасниками Всеукраїнських іграх команд “Що?, ДЕ?. Коли?”.

Основними напрямками роботи комісії є боротьба с пропусками уроків, порушення на уроках дисципліни, організація взаємодопомоги учням, особливо тім хто тривало хворів, контроль за станом виконання письмових домашніх робіт, контроль за станом підручників. В старших класах від примусових заходів відмовились. Тих, хто не може або хоче якісно оволодівати програмним матеріалом, ми орієнтуємо на професійне навчання після закінчення 9 класу. Проте ці учні, перебуваючи в стенах школи не повинні заважати навчатися цім, хто хоче вчитися.

Консультант групи навчання заступник директора з навчально – виховної роботи.

З метою підтримки інтелектуального і духовного розвитку учнівської молоді в школі створено шкільне наукове товариство “Інтелектуал”, яке охоплює учнів 8-11 класів. Головним завдання ШНТ є: створення умов для творчого вдосконалення учнівської молоді, виявлення розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань, створення додатковій освіті учнів шляхом залучення до творчої діяльності, пропаганда пріоритету знань. ШНТ організує свою діяльність у формі шкільних секції відділень МАН, наукових гуртків, клубів, конференцій, зльотів, творчих звітів, виставок, олімпіад, турнірів.

Результатом діяльності ШНТ “Інтелектуал” є 1 місце в районі по кількості призових місць в районних олімпіадах (55 призових місць) і захистах науково – дослідницьких роботах МАН (7 перших місць), 2 місто в міському конкурсі “Історія моєї родини”, 1 місце в конкурсі робіт “Україна від краю до краю”. Кожний рік з метою популяризації пріоритету знань у квітні в школі проходить свято “Дякуємо вам, батьки”, де відбувається церемонія нагородження кращих учнів школи, привітання батьків цих учнів.

Консультантами ШНТ є заступник директора з інформатизації навчально-виховного процесу школи, учителя – предметними, практичний психолог школи.Група “Дисципліна”. Основна її задача – виховання свідомої дисципліни в учнів у позаурочний : в школі (на перервах і після уроків) та поза школою. Група “Дисципліна” об’єднує учнів 10-11 класів. Консультантом є заступник директора з виховної роботи.

Основні напрямками роботи групи: • організація і контроль за чергування класів по школі;

 • попередження правопорушень серед учнів школи;

 • правова освіта (вивчення правил для учнів, організація зустрічей з юристами, працівниками правоохоронних органів).

Група “Еколог”. Основна задача - формувати екологічну культуру вивчати глобальні проблеми сучасності з питань екології, допомогти школярам усвідомити, що людина – частина природи, а природа є першоосновою існування людини; формувати почуття відповідальності за природу як національну і загальнолюдську цінність; залучення учнів до активної природоохоронної діяльності.

Консультантом є вчителя біології та праці.

Головної справою групи “Еколог” стала акція “Зелена планета”, яка триває з квітня по жовтень місяці – створення біля школи алеї квітів, учні кожного класу самі висаджують квіти, доглядають за ними на протязі літа.

Ця акція сприяє розвитку любові до праці, природи, творчої співпраці вчителів та учнів, розвиває добрі взаємини школи, дітей і батьків.Прес – центр. Основна задача - забезпечення гласності в діяльності органів учнівського самоврядування, сприяння розвитку ініціативи та демократії в школі. До складу прес – центру входять Головний редактор, його заступник, шкільний інформаційний центр, кореспонденти, художники, комп’ютерні дизайнери. Газета виходить української та російської мовами.

Консультанти прес – центру – директор школи, учителя – словесники.

Напрямки роботи прес – центру: випуск шкільної комп’ютерної газети “Школьник”. Перший номер цій газети вийшов в 2002 році. Інформацію про діяльність органів учнівського самоврядування можливо знайти і комп'ютерному сайті школи. Крім того в школі працює щомісячна стінгазета. У кожному класі створені редколегії. Традиційними стали конкурси класних стіннівок до Дня вчителя, Нового ріку, 8 Березня, Дня перемоги.

Підготовка газет вимагає залучення дітей до різноманітних форм діяльності. Це – написання дописів, збір інформації, обговорення тем рубрик, комп’ютерний набір і розпечатка, комп’ютерна правка, макетування, верстка.

Створення шкільної газети прояв творчої співпраці вчителів та учнів, розвиває добрі взаємини школи, дітей і батьків.

Тематика газет віддзеркалює проблеми шкільного життя: навчання, дозвілля, творчість, питання історії школи, Ії традиції. В газеті вперши друкуються вірші починаючих поетів. У дітей зайнятих газетою підвищується грамотність, навички поетичної творчості, мотивація до навчання.

26 жовтня 1996 році на честь 60- річчя заснування школи було відкрито Музей історії школи. Виявилось, що історія школи тісно пов’язана з історією країни і долями її керівників, вчителів, випускників, настільки багата та різноманітна, що зацікавила усіх і збагатила шкільне життя. Шкільний музей став центром навчально – виховної роботи. У різні форми його діяльності залучені всі класи школи. Керує роботою Музею історії школи Рада музею. Очолює Раду музею Голови Ради. До складу Ради Музею входять: лекторська група, група екскурсоводів, група пошук, група обліку фондів музею, організатори зустрічей. Традиційно 1 вересня в День Знань учні 1 класів відвідують Музей історії школи, де зібрані цікаві експонати, знайомиться з долею випускників різних літ, біографії учителів, які працювали в школі. Продовження залучення дітей до історії школи, міста, різних країн стало відкриття 2000 році Залу слов'янських народів, а 2001 році гатерії Харкову – 350. Пошукова, лекторська – екскурсійна робота, зустрічі з випускниками різних років, людьми цікавих біографії і професії, ветеранами війни і праці, тематичні конференції і вечори, літературна – музична композиція “Харків пам’ятає” дають змогу зберігати, передавати, зміцнювати добрі традиції школи, виховувати національну свідомість, патріотизм, любов до рідного міста та Батьківщини, толерантне ставлення до людей різних національностей.

В цьому навчальному році Рада музею працює над пошуком різних матеріалів, присвячених 350- річчю заснування міста Харкова. Кожний клас отримав пошукове завдання. Підсумок пошуковій роботи буде підведений на фестивалі пошукових робіт в березні 2004 року.

В 2001 році в школі була створена дитяча громадська організація “Шкільні товариші”. Вона об’єднає учнів 1-8 класів. Діяльність дитячої організації будується згідно чинного законодавства. Передмовою створення організації стала необхідність залучення дітей молодшого і середнього шкільного віку до учнівського самоврядування.

Основна мета ДШО:

допомогти кожному члену організації розкрити та затвердити себе, розвивати здібності дітей та підлітків, спрямовувати на виконання корисних справ, необхідних для суспільства.

Основними напрямками роботи ДШО “Шкільні товариші” • Я – громадянин України;

 • “Ми – здоровий спосіб життя;

 • “Навчання – головна справа”.

ДШО покликає дати дітям перші кроки сучасної демократії, виховувати у дитини почуття господаря, уміння нести особисту відповідальність за справи колективу, формувати громадську думку, розвивати ініціативу і самостійність.

Основною структури ДШО “Шкільні товариші” є творчі групи в класних колективах. Вищим органом ДШО “Шкільні товариші” є загальна конференція. Виконуючим органом Рада добрих справ.

Теми конференцій (зборів) різноманітні.

Презентація. Цей збір проводиться для дітей та їх батьків для знайомства з діяльністю ДШО “Шкільні товариші”. Лідер ДШО “Шкільні товариші” розповідає про організацію та її традиційні справи.

Прийом в організацію. Тут ДШО “Шкільні товариші” приймає у свій склад нових членів.

Свято. Проводиться у зв’язку з якось подією: День народження ДШО, Новорічний вогник, Вечір – аукціон, усний журнал, театралізоване представлення.

Вибори. Участь в виборах лідера ДШО “Шкільні товариші”.

Тривога. Це терміновий збір членів ДШО “Шкільні товариші”.

Допомога. Готується всіма членами ДШО “Шкільні товариші”. В ході підготовці визначається кому потрібна допомога, як краще її організувати.

Старт справ . Завдання – продумати, у яких справах братиме участь;

Скоординувати роботу з річним планом роботи школи.

Першочергове значення в школі надаємо роботі з активом. Основна задача школи активу: виявлення учнів, які мають нахил до організаторської роботи, їх навчання та виховання. Організаторські здібності учнів допомагає виявити практичний психолог школи, використовував різні анкети, мікродослідження, тести.

Напрямки роботи: • вироблення в активу навиків організаторської роботи;

 • надання допомоги в плануванні;

 • організація ділових, ролевих ігор;

 • аналіз виконаної роботи та закладання літопису школи, класу;

 • консультація.

Консультантами школи активу є заступник директора з виховної роботи.

В кожної школі є діти та підлітки із сумнівною громадською та моральної орієнтацією. Вони як правило мають добрі організаторські здібності, але включити їх до участі в системі самоврядування не вдається. Тому значну увагу в школі додають роботі з неформальними лідерами. Куратором цієї форми роботи є практичний психолог школи. На підставі психологічних досліджень проводиться спочатку виявлення учнів, які мають задатки неформальних лідерів. Після виявлення таких учнів ведеться робота з корекції поведінки підлітків, а потім і залучення їх до участі в громадськім житті школи та класу.

Учнівське самоврядування – це результат цілеспрямованих педагогічних зусиль по формуванню учнівського колективу, який забезпечує формування ряду позитивних якостей (поваги до демократичних цінностей, норм співжиття, почуття солідарності, причетності, відповідальності, критичного мислення). Учнівське самоврядування – це педагогічна технологія. Тому без керівництва, допомозі вчителів не обійтися. Першої та основної умовою існування учнівського самоврядування є правильне педагогічне керівництво.

Рішенням педагогічної ради школи за кожної творчої групою, радою учнів, Радою музею, ШНТ, ДШО “Шкільні товариші”, Прес –центром, класними колективами закріплені учителя – консультанти, класні керівники.

Координує роботу органів учнівського самоврядування директор школи. Він безпосередньо працює з центральними органами учнівського самоврядування (Радою учнів).

Класні керівники працюють з активом класу, учнями класу, класними зборами, проводять дослідження, анкетування учнів за допомогою практичного психолога школи.

Учителя – консультанти здійснюють роботу по керівництву загальношкільними органами творчими групами.

Практичний психолог школи проводить психологічне спостереження, дослідження, корекцію поведінки учнів, допомагає класним керівникам та учителям – консультантам .Робота педагогічного колективу школи з органами учнівського самоврядування (класними та шкільними) будується на принципах демократизму, гуманізму, поваги до дитини як особистості, створення емоційно – комфортної обстановки. Висока міра узгодженості дій педагогів і мирне вирішення конфліктів створює атмосферу злагоди і довіри.
Каталог: uploads -> editor
editor -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування iconУчнівське самоврядування
Діяльність учнівського самоврядування спрямовується на підвищення якості освіти, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог...
Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування icon«Я громадянин України»
Обрати органи учнівського самоврядування в класі. Провести вибори членів учкому, зібрати інформацію про зайнятість учнів в позаурочний...
Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування iconПро місцеве самоврядування в Україні
Котовської міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, керуючись...
Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування
З розвитком дитячого та молодіжного лідерського руху актуальним стало питання аналізу діяльності органів учнівського самоврядування,...
Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування iconМетодичні рекомендації до проведення уроків місцевого самоврядування, присвячених Дню місцевого самоврядування в Україні
Однак значна кількість дітей залишається поза межами активної громадської діяльності, що в майбутньому, як свідчить практика життя,...
Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування iconПрезентація учнівського самоврядування «козацька січ» зош І – ІІ ст. №9 м. Ковеля Школа козацького гарту

Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування icon“Від а до Я”― інформаційно-публіцистична газета ради міського учнівського самоврядування “Нова генерація міста”
Від а до Я"― інформаційно-публіцистична газета ради міського учнівського самоврядування "Нова генерація міста"
Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування iconУчнівське самоврядування білозерського району
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема виховання соціально активної, творчої, компетентної...
Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування iconТеми засідань ради учнівського самоврядування Дні проведення засідань — 2-й І 4-й четвер місяця. Вересень
Визначення структури ради на навчальний рік. Розподіл обов'язків серед членів ради
Формування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування iconЗвіт про виховну роботу Вишнівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів за І семестр 2012-2013 н р
Виховна робота здійснюється на засадах демократизму, використання виховного потенціалу учнівського самоврядування І спрямовується...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка