Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. АндруховаСкачати 257,43 Kb.
Дата конвертації28.09.2017
Розмір257,43 Kb.


Хорольська центральна районна бібліотека

Методично-бібліографічний відділБюлетень містить відомості про нові надходження літератури до бібліотеки за І півріччя 2015 року. Матеріал згруповано за галузями знань, у межах галузі – за алфавітом авторів або назв видань. Інформаційний бюлетень розрахований на всіх тих, хто цікавиться новинками літератури з різних галузей знань.
2. Природничі науки
20.1(4УКР)в7 Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педуніверситету імені В.Г. Короленка [Текст]: Випуск 3(24).- Полтава: , 2002.- 140 с.- Серія "Екологія. Біологічні науки"

20.1(4УКР)в7 Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педуніверситету імені В.Г. Короленка [Текст]: Випуск 4(37).- Полтава: , 2004.- 190 с.- Серія "Екологія. Біологічні науки"

20.1(4УКР)в7 Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педуніверситету імені В.Г. Короленка [Текст]: Випуск 5(63).- Полтава: , 2008.- 186 с.- Серія "Екологія. Біологічні науки"

20.1(4УКР)в7 Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педуніверситету імені В.Г. Короленка [Текст]: Випуск 6(58).- Полтава: , 2007.- 151 с.- Серія "Екологія. Біологічні науки"

22.1+ 65.9(4УКР)я73 Абчук В.А. Математика для менеджеров и экономистов [Текст]: учебник /В.А. Абчук.- СПб.: Михайлова В.А., 2002.- 525 с.

26.17+65.30+ 65.9(4УКР)-56 Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність [Текст]: атлас /авт. проекту Р. Сосса.- К.: Картографія, 2003.- 80 с.: карти.3. Техніка. Технічні науки
30у Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів і винаходів [Текст]: худож.-докум. оповіді /Юліуш Герлінгер; пер. з пол. Д. Андрухова.- К.: Веселка, 2005.- 175 с.: іл.

31.293 Домашний электрик [Текст] /сост. В.В. Онищенко; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова.- Х.: Фолио, 2007.- 350 с.: ил.- (Мир увлечений)

32.973.2 Тёмин Г. 3D Studio MAX 5. Эффективный самоучитель [Текст] /Геннадий Тёмин.- М., СПб., К.: ДиаСофтЮП, 2002.- 464 с.: ил.

4. Сільське господарство
42.349я2 Гминдер А. Грибы. Иллюстрированный справочник. Более 300 видов грибов [Текст] /Андреас Гминдер, Т. Бёнинг.- изд. 3-е.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2014.- 256 с.: ил.

5. Охорона здоров’я. Медичні науки
56.1 Марчук А.І. Судова психіатрія [Текст]: навч. посібник /А.І. Марчук.- К.: Атіка, 2003.- 240 с.
60. Соціологія
60.55 Максвелл Д. Лидерство. 25 ключевых принципов построения взаимоотношений с людьми [Текст] /Джон Максвелл; пер. с англ. О.Г. Белошеев.- Минск: Попурри, 2006.- 368 с.

60.6 Годин А.М. Статистика [Текст]: учебник /А.М. Годин.- изд. 2-е, перераб..- М.: Дашков и К, 2003.- 472 с.63. Історія. Історичні науки
63.3(0)2 Дэникен Э. Каменный век был инным [Текст] /Эрих фон Дэникен; пер. с нем. Д. Красникова.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2009.- 224 с.: ил.

63.3(4УКР)0 Семененко В.І. Невідомі кохання відомих українців [Текст] /Валерій Семененко.- Х.: Школа, 2010.- 160 с.- (Історичний архів: Маленькі таємниці великої історії)

63.3(4УКР)0 Семененко В.І. Хто такі українці? Що таке Україна? [Текст] /Валерій Семененко.- Х.: Школа, 2010.- 160 с.: .- (Історичний архів: Маленькі таємниці великої історії)

63.3(4УКР- 4ПОЛ)6 Ревегук В.Я. Полтавщина в огні української революції (1917-1921 рр.) [Текст] /Віктор Ревегук.- Полтава: Шевченко Р.В., 2014.- 408 с.

63.3(4УКР)635 Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах [Текст] /; упоряд і гол. ред. О. Шевченко.- К.: Ярославів Вал, 2012.- 812 с.: іл.

65. Економіка. Економічні науки
65в6 Назаренко О.М. Основи економетрики [Текст]: підручник /О.М. Назаренко.- К.: ЦНЛ, 2004.- 392 с.

65.01 Мочерний С.В. Основи економічної теорії [Текст]: навч. посібник /С.В. Мочерний, О.А. Устенко.- К.: Академія, 2005.- 504 с.- (Альма-матер)

65.012 Котерова Н.П. Микроэкономика [Текст]: учебное пособие /Н.П. Котерова.- М.: Академия, 2003.- 208 с.

65.012.1873 Горобчук Т.Т. Мікроекономіка [Текст]: навч. посібник /Т.Т. Горобчук.- К.: ЦНЛ, 2004.- 272 с.

65.050.9(4УКР) Теория и практика управления персоналом [Текст] /авт.-сост. Г.В. Щёкин.- 2-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2003.- 280 с.: ил.- Бібліогр. в конце разд.

65.9(4УКР)26 Федоренко В.Г. Інвестознавство [Текст]: підручник /В.Г. Федоренко.- 3-тє вид., допов..- К.: МАУП, 2004.- 480 с.: іл.- Бібліогр.: с. 470-472

65.9(4УКР)26я73 Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів [Текст]: навч. посібник /П.С. Харів.- 3-тє вид., перероб. і допов..- К.: Знання, 2008.- 357 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

66. Політика. Політичні науки
66.4 Сенченко М.І. Латентна світова інформаційна війна [Текст] /М.І.Сенченко.- К.: ФОП Стебляк, 2014.- 384 с.

67. Право. Юридичні науки
67.0 Теория государства и права [Текст]: учебник /под. ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова.- М.: Норма-инфра, 1998.- 570 с.

67.9(4УКР)310я73 Бойко В.Ф. Право людини на правосуддя (Судове право України) [Текст]: навч. посібник /В.Ф. Бойко, В.О. Євдокименко, О.Х. Юлдашев.- К.: МАУП, 2003.- 256 с.: іл.

67.9(4УКР)301 Чехович С.Б. Елементарний курс міграційного права України: Коспект лекцій [Текст]: навч. посібник /С.Б. Чехович.- К.: МАУП, 2004.- 216 с.- Бібліогр.: с. 205-210

67.9(4УКР)304.3я73 Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений [Текст]: учебное пособие /Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова.- 2-е изд., перераб. и доп..- К.: МАУП, 2001.- 232 с.: ил.- Библиогр.: с. 221-231

67.9(4УКР)304.3я73 Дахно И.И. Патентование и лицензирование [Текст]: учебное пособие /И.И. Дахно.- К.: МАУП, 2004.- 216 с.- Библиогр.: с. 209-211

67.9(4УКР)308я7 Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) [Текст]: навч. посібник /О.Ф. Бантишев.- К.: МАУП, 2002.- 128 с.- Бібліогр.: с. 122-12371. Культура. Культурологія
71.4(4УКР- 4ПОЛ) Інформаційно-аналітичний звіт за підсумками роботи галузі культури та туристично-рекреаційної сфери у 2010 році [Текст] /; за ред. Г.І. Фасія.- Полтава: Дивосвіт, 2011.- 158 с.

74. Освіта. Педагогічні науки
74.03(4УКР- 4ПОЛ) Сторінки педагогічної спадщини Карпа Ходосова [Текст]: посібник для вчителів /передм. та упоряд. О.І. Неживого.- Полтава: Полтавський літератор, 2015.- 156 с.

81. Мовознавство

81.4УКР Островський В.І. А українською кажуть так... [Текст] /В.І. Островський, Г.Ф. Островська.- 2-ге вид., доповн., виправл..- Тернопіль: Терно-граф, 2013.- 456 с.


83. Літературознавство
83.3(4УКР) Ушкалов Л.В. Тарас Шевченко [Текст] /Л. Ушкалов; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко.- Х.: Фоліо, 2014.- 122 с.- (Знамениті українці)

83.3(4УКР)6 Ревегук В.Я. В.Г. Короленко. Громадська діяльність письменника (1917-1921 рр.) [Текст] /Віктор Ревегук, Н. Кочерга.- Полтава: Дивосвіт, 2014.- 212 с.: іл.

83.3(4УКР)+ 26.89(4УКР) Україна Тараса Шевченка [Текст] /упоряд. Р.В. Маньковська, В.М. Мельниченко; голова ред. ради Л.М. Новохатько; голов. ред. О.П. Реєнт; худож.-оформ. О.М. Іванова.- Х.: Фоліо, 2014.- 573 с.: іл.

84. Художня література України
84.4(4УКР)1 Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близь Диканьки. Миргород [Текст] /Н.В. Гоголь; вступ. ст. П. Николаева.- М.: Худож. лит., 1984.- 463 с.: ил.

84.4УКР1 Нечуй-Левицький І. Кайдешева сім’я. Гетьман Іван Виговський [Текст] /Іван Нечуй-Левицький; худож. О. Іващенко.- 2-ге вид., стереотип..- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 416 с.: іл.- (Шедеври на всі часи)

84.4УКР1 Самійленко В.І. Слова і думки [Текст]: поетичні твори, статті, автобіографічні нотатки та спогади /Володимир Самійленко; упоряд., пердмова та прим. М.Г. Чорнопиского.- К.: Веселка, 2014.- 335 с.

84.4УКР1 Шевченко Т.Г. Кобзарь [Текст]: стихи и поемы в новых переводах на русский язык /Тарас Шевченко; сост. и предисл. В.Г. Крикуненко.- Чернівці: Букрек, 2014.- 584 с.: ил.

84.4УКР1 Шевченко Т.Г. Чигиринський Кобзар і Гайдамаки: Факсимільне відтворення видання 1844 року [Текст] /Тарас Шевченко; упоряд. С.А. Гальченко.- К.: Кліо, 2014.- 272 с.

84.4УКР6 Вилар С. Замок на скале [Текст] /Симона Вилар.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 368 с.

84.4УКР6 Вилар С. Замок тайн [Текст] /Симона Вилар.- Х.: Клуб семейного досуга, 2005.- 448 с.

84.4УКР6 Вилар С. Коронатор [Текст] /Симона Вилар.- Х.: Клуб семейного досуга, 2007.- 416 с.

84.4УКР6 Вилар С. Обрученная с Розой [Текст] /Симона Вилар.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 512 с.

84.4УКР6 Вилар С. Поединок соперниц [Текст] /Симона Вилар; пред. Е. Дворецкой.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2010.- 576 с.

84.4УКР6 Вилар С. Светорада Золотая [Текст] /Симона Вилар.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2008.- 576 с.

84.4УКР6 Вилар С. Тень меча. Лазарит [Текст]: роман /Симона Вилар; пред. И. Бондаря-Терещенко.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2014.- 592 с

84.4УКР6 Вилар С. Тяжесть венца [Текст] /Симона Вилар.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 512 с.

84.4УКР6 Пантюк С. Війна і ми [Текст]: роман /Сергій Пантюк.- К.: Ярославів Вал, 2012.- 168 с.: іл.- Серія "Червоне та чорне"

84.4УКР6 Роздобудько І. Все, що я хотіла сьогодні. Лікарняна повість [Текст] /Ірен Роздобудько; передм. Л. Вороніної.- 2-ге вид., стереотип..- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 240 с.: іл..

84.4УКР6 Роздобудько І. Одного разу... [Текст]: роман /Ірен Роздобудько; передм. Л. Вороніної.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 224 с.: іл..

84.4УКР6 Роздобудько І. Подвійна гра в чотири руки [Текст]: роман /Ірен Роздобудько; передм. В. Марченко; худож. А. Печенізький.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2015.- 224 с.: іл..

84.4УКР6 Роздобудько І. Якби [Текст] /Ірен Роздобудько.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 256 с.

84.4(4УКР)6 Тютюнник Г.М. Вир [Текст]: роман /Григорій Тютюник.- К.: Дніпро, 1984.- 534 с.

84.4(4УКР)6 Ульяненко О. Сталінка. Дофін Сатани [Текст]: романи /Олесь Ульяненко; худож.-оформ. Д.О. Самойленко.- Х.: Фоліо, 2013.- 507 с.

84.4УКР6 Чіп Б.М. З двох віків, з двох епох [Текст] /Борис Чіп.- К.: Преса України, 2013.- 224 с.

84.4УКР6 Шкляр В. Елементал [Текст]: роман /Василь Шкляр; пер. с англ. М.В. Жученкова.- 2-ге вид..- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 224 с.

84.4УКР6 Шкляр В. Ключ [Текст]: роман /Василь Шкляр.- Х: Фоліо, 2008.- 218 с.- (Література)

84.4УКР6 Шкляр В. Кров кажана [Текст]: роман /Василь Шкляр.- 2-ге вид..- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 272 с.

84.4УКР6 Шкляр В. Маруся [Текст]: роман /Василь Шкляр.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 320 с.

84.4УКР6 Шкляр В. Ностальгія [Текст]: роман /Василь Шкляр; пердм.М. Слабошпицького.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 256 с.

84.4УКР6 Шкляр В. Тінь сови [Текст]: роман /Василь Шкляр; пердм. А. Куркова.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 304 с.

Зарубіжна література
84.4(0) Преступники-сыщики: Криминальные романы [Текст] /сост. и авт. послесл. В.И. Жариков; худож. В.Г. Мищенко, С.П. Комарович.- Мн.: Мока, 1992.- 543 с.: ил.

84(0) Избранные романы [Текст].- М.: Изд. дом Ридерз Дайджест, 2010.- 576 с.

84.4(0) Уаймен Д. Красная мантия [Текст]: роман /Джон Стэнли Уаймен, Королевский фаворит [Текст]: роман/ Поль Феваль.- М.: Вече, 1993.- 416 с.

84.4РОС1 Достоєвський Ф.М. Злочин і кара: Роман на шість частин з епілогом [Текст] /Федір Достоєвський; упоряд., ст. та прим. В. Звиняцьковського; іл. С. Якутовича .- К.: Либідь, 2014.- 672 с.: іл.

84.4РОС6 Брусникин А. Герой иного времени [Текст]: роман /Анатолий Брусникин.- М.: Астрель, 2012.- 416 с.

84.4РОС6 Брусникин А. Девятный Спас [Текст]: роман /Анатолий Брусникин.- М.: Астрель, 2012.- 512 с.

84.4РОС6 Булатова Т. Мама мыла раму [Текст]: роман /Татьяна Булатова.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Бушков А.А. Капкан для Бешеной [Текст]: роман /Александр Бушков.- М.: Олма Медиа Групп, 2010.- 352 с.

84.4РОС6 Бушков А.А. Чертова Мельница [Текст]: роман /Александр Бушков.- М.: Олма Медиа Групп, 2012.- 464 с.- (Сварог - фантастический боевик)

84.4РОС6 Веденская Т. Рыцарь нашего времени [Текст]: роман /Татьяна Веденская.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Артистка, блин! [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: Астрель, АСТ, Полиграфиздат, 2010.- 320 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Девочка с перчатками [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: Астрель, АСТ, 2011.- 320 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Интеллигент и две Риты [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: АСТ, 2015.- 320 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Мимолетности, или Подумаешь бином Ньотона! [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: АСТ, Владимир ВКТ, 2010.- 288 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Трепетный трепач [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: Астрель, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Черт-те что и сбоку бантик [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: АСТ, 2014.- 320 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Шалый малый [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: Астрель, Полиграфиздат, 2012.- 320 с.

84.4РОС6 Володарская О. Седьмая казнь [Текст]: роман /Ольга Володарская.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Воронин А. Груз для Слепого [Текст] /Андрей Воронин.- М.: АСТ, Мн.: Современный литератор, 2000.- 384 с.

84.4РОС6 Воронин А. Слепой в шаге от смерти [Текст]: роман /Андрей Воронин.- Мн.: Современный литератор, 2001.- 416 с.

84.4РОС6 Воронин М. Главный свидетель. Ночной дозор [Текст] /Марина и Андрей Воронин.- Мн.: Современный литератор, 2001.- 352 с.

84.4РОС6 Воронин М. Ночной дозор [Текст] /Марина и Андрей Воронин.- Мн.: Современный литератор, 2001.- 352 с.

84.4РОС6 Вронская Н. Ложь во спасение [Текст] /Наталья Вронская.- М.: Гелеос, Клеопатра, 2007.- 160 с.- (Кружева любви)

84.4РОС6 Вронская Н. Призраки прошлого [Текст] /Наталья Вронская.- М.: Гелеос, Клеопатра, 2007.- 160 с.- (Кружева любви)

84.4РОС6 Гармаш-Роффе Т.В. Силы небесные, силы земные [Текст]: роман /Татьяна Гармаш-Роффе.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (Высокое исскуство детектива)

84.4РОС6 Гармаш-Роффе Т.В. Ягоды страсти, ягоды смерти. Укрыться в облаках [Текст]: романы /Татьяна Гармаш-Роффе.- М.: Эксмо, 2014.- 576 с.- (Двойной детектив высшего качества)

84.4РОС6 Гладкий В.Д. Жизнь в займы [Текст]: роман /Виталий Гладкий.- М.: Центрполиграф, 2007.- 399 с.- (Зона риска)

84.4РОС6 Гладкий В.Д. Ликвидатор [Текст]: роман /Виталий Гладкий.- М.: Центрполиграф, 2005.- 427 с.

84.4РОС6 Гладкий В.Д. Мертвая хватка [Текст]: роман /Виталий Гладкий.- М.: Центрполиграф, 2005.- 413 с.

84.4РОС6 Головачев В. Посторонним вход воспрещен [Текст]: фантастический роман /Василий Головачев.- М.: Эксмо, 2009.- 384 с.- (Стальная Крыса)

84.4РОС6 Горская Е. Дар или проклятие [Текст]: роман /Евгения Горская.- М.: Эксмо, 2015.- 320 с.- (Татьяна Устиновая рекомендует)

84.4РОС6 Гофман Г. Черный генерал [Текст]: роман /Генрих Гофман.- М.: Вече, 2011.- 384 с.- (Военные приключения

84.4РОС6 Грановские Е. Конец пути [Текст]: роман /Евгения и Антон Грановские.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских)

84.4РОС6 Громов А. Первый из могикан [Текст]: фантастический роман /Александр Громов.- М.: Эксмо, 2008.- 384 с.- (Стальная Крыса)

84.4РОС6 Дашкова П.В. Соотношение сил [Текст]: роман /Полина Дашкова.- М.: АСТ, 2014.- 672 с.

84.4РОС6 Живой А. Первый контакт [Текст] /Алексей Живой.- СПб.: Ленинградское издательство, 2010.- 432 с.

84.4РОС6 Земсков А.В. Дойти до Эльбы [Текст]: роман /Андрей Земсков.- М.: Вече, 2011.- 384 с.- (Военные приключения)

84.4РОС6 Знаменская А. Дом. Замок из песка [Текст]: [Ч.1,2]: из романа „Рябиновый мед. Августина” /Алина Знаменская.- М.: АСТ, Астрель, Полиграфиздат, 2011.- 352 с.

84.4РОС6 Знаменская А. Рябиновый мед. Августина [Текст]: роман /Алина Знаменская.- М.: АСТ, Астрель, 2010.- 576 с.

84.4РОС6 Ильин А.А. Господа офицеры [Текст]: лирико-авантюрная сага /Андрей Ильин.- М.: Эксмо, 2005.- 352 с.- (300 лет спустя)

84.4РОС6 Кавун А.О. Кандагар. Забытый экипаж [Текст]: роман /Андрей Кавун, О.Н. Кавун, А.Ю. Орлов.- М.: Русь-Олимп, Астрель, 2010.- 288 с.

84.4РОС6 Калинина Д.А. Бабы Али-Бабы [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2011.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Калинина Д.А. Без штанов - но в шляпе [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Калинина Д.А. Гарем шоколадного зайки [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Калинина Д.А. Любовь до хрустального гроба [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Калинина Д.А. Ночь любви в противогазе [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2010.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Калинина Д.А. Поцелуй вверх тормашками [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2012.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Катериничев П.В. Время барса [Текст]: роман /Петр Катериничев.- М.: Центрполиграф, 2006.- 494 с.

84.4РОС6 Кетро М. Магички [Текст]: роман /Марта Кетро.- М.: Астрель, 2012.- 320 с.

84.4РОС6 Князева А. Ключ от проклятой комнаты [Текст]: роман /Анна Князева.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (Детектив с таинственной историей)

84.4РОС6 Куликова Г.М. Дырка от бублика [Текст]: повесть /Галина Куликова.- М.: Эксмо, 2003.- 320 с.- (Иронический детектив

84.4РОС6 Куликова Г.М. Коллекция ночных кошмаров [Текст]: роман /Галина Куликова.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Детектив от Галины Куликовой)

84.4РОС6 Куликова Г.М. Милая неженка [Текст]: роман /Галина Куликова.- М.: Эксмо, 2012.- 320 с.- (Галина Куликова. Романтическая история)

84.4РОС6 Куликова Г.М. Не царское дело [Текст]: роман /Галина Куликова.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.- (Детектив от Галины Куликовой)

84.4РОС6 Куликова Г.М. Хедхантер без головы [Текст]: роман /Галина Куликова.- М.: Эксмо, 2012.- 320 с.- (Детектив от Галины Куликовой)

84.4РОС6 Курсанова М.В. Любовь пчел трудовых [Текст]: роман /Марина Курсанова.- Х.: Фолио, М.: АСТ, 2000.- 430 с.

84.4РОС6 Левитина Н.С. Кейс. Доставка курьером [Текст]: роман /Наталия Левитина.- М.: Центрполиграф, 2010.- 412 с.- (Женский детектив)

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Силиконовое сердце [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: АСТ, Астрель, Полиграфиздат, 2010.- 320 с.

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Убийства в шоколаде [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: Астрель, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Шашлык из волнистого попугайчика [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: Астрель, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Шоу гремящих костей [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: АСТ, Астрель, 2010.- 320 с.

84.4РОС6 Лютикова Л. Детский сад, штаны на лямках [Текст]: роман /Люся Лютикова.- М.: Астрель, 2013.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Май Н. Найди себе пару [Текст]: роман /Наталия Май.- М.: АСТ, Олимп, Астрель, 2008.- 356 с.

84.4РОС6 Макушкин О.В. Иллюзион [Текст]: роман /Олег Макушкин.- М.: Эксмо, 2007.- 384 с.- (Стальная Крыса)

84.4РОС6 Малышева А.В. Задержи дыхание [Текст]: рассказы /Анна Малышева.- М.: Астрель, АСТ, 2011.- 320 с.

84.4РОС6 Маринина А. Ангелы на льду не выживают [Текст]: роман: в 2-х т. Т. 1 /Александра Маринина.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (А. Маринина. Больше чем детектив)

84.4РОС6 Маринина А. Ангелы на льду не выживают [Текст]: роман: в 2-х т. Т. 2 /Александра Маринина.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (А. Маринина. Больше чем детектив

84.4РОС6 Маринина А. Взгляд из вечности [Текст]: роман: в 3-х кн. Кн. 1: Благие намерения /Александра Маринина.- М.: Эксмо, 2010.- 416 с.- (Королева детектива

84.4РОС6 Маринина А. Последний рассвет [Текст]: роман /Александра Маринина.- М.: Эксмо, 2013.- 480 с.- (А. Маринина. Больше чем детектив)

84.4РОС6 Март М. Обратной стороной кверху [Текст]: роман /Михаил Март.- М.: Астрель, АСТ, 2008.- 320 с.

84.4РОС6 Мельникова И.А. Дикая Лиза [Текст]: роман /Ирина Мельникова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Его величество случай)

84.4РОС6 Мельникова И.А. Колечко с бирюзой [Текст]: роман /Ирина Мельникова.- М.: Эксмо, 2014.- 416 с.- (Его величество случай)

84.4РОС6 Мельникова И.А. Сибирская амазонка [Текст]: роман /Ирина Мельникова.- М.: Эксмо, 2014.- 384 с.- (Его величество случай)

84.4РОС6 Нестерова Н. Целую ручки [Текст]: роман /Наталия Нестерова.- М.: Астрель, 2012.- 320 с.

84.4РОС6 Обухова О.Н. Садовник для дьявола [Текст]: роман /Оксана Обухова.- М.: Центрполиграф, 2010.- 254 с.- (Женский детектив)

84.4РОС6 Петрова Е. Лейна [Текст]: фантастический роман /Елена Петрова.- М.: Арманда, Альфа-книга, 2007.- 472 с.

84.4РОС6 Платова В.Е. И буду век ему верна? [Текст]: роман /Виктория Платова.- М.: Эксмо, 2009.- 352 с.

84.4РОС6 Платова В.Е. Корабль призраков [Текст]: роман /Виктория Платова.- М.: Астрель,АСТ, 2006.- 448 с.

84.4РОС6 Платова В.Е. Кукла для монстра [Текст]: роман /Виктория Платова.- М.: Астрель,АСТ, 2006.- 512 с.

84.4РОС6 Полякова Т. Бочка но-шпы и ложка яда [Текст]: повесть /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2004.- 320 с.- (Авантюрный детектив)

84.4РОС6 Полякова Т. Леди Феникс [Текст]: роман /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2006.- 352 с.- (Авантюрный детектив)

84.4РОС6 Полякова Т. Любов очень зла [Текст]: повесть /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2005.- 320 с.- (Авантюрный детектив)

84.4РОС6 Полякова Т.В. Выйти замуж любой ценой [Текст]: роман /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Авантюрный детектив Т. Поляковой)

84.4РОС6 Пронин В.А. Все они почему-то умирали [Текст]: роман /Виктор Пронин.- М.: Эксмо, 2008.- 352 с.

84.4РОС6 Пронин В.А. Полное затмение [Текст]: роман /Виктор Пронин.- М.: Эксмо, 2008.- 352 с.

84.4РОС6 Райт Л. Алая нить [Текст]: роман /Лариса Райт.- М.: Эксмо, 2013.- 384 с.- (Гармония жизни. Проза Ларисы Райт)

84.4РОС6 Райт Л. Исповедь старого дома [Текст]: роман /Лариса Райт.- М.: Эксмо, 2013.- 416 с.- (Гармония жизни. Проза Ларисы Райт)

84.4РОС6 Рой О. Индус, или Улыбка черного кота [Текст]: роман /Олег Рой.- М.: Эксмо, 2011.- 320 с.

84.4РОС6 Рой О. Ловушка для вершителя судьбы [Текст]: роман /Олег Рой.- М.: Эксмо, 2011.- 320 с.- (Капризы судьбы)

84.4РОС6 Рой О. Письма из прошлого [Текст]: роман /Олег Рой.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (Капризы судьбы)

84.4РОС6 Романова Г.В. Программа защиты любовниц [Текст]: роман /Галина Романова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)

84.4РОС6 Свержин В. Фехтмейстер [Текст]: фантастический роман /Владимир Свержин.- М.: АСТ, 2008.- 416 с.- (Зведный лабиринт)

84.4РОС6 Соломаина Т.Ю. Отойти в сторону и посмотреть [Текст] /Татьяна Соломаина.- М.: Яуза-пресс;Эксмо, 2012.- 256 с.- (Аакушер-ХА! Проза Т. Соломатиной

84.4РОС6 Сороткина Н.М. Венец всевластия, или Жена Ивана Великого [Текст]: роман /Нина Сороткина.- М.: Рипол-классик, Престиж книга, 2005.- 416 с.- (Караван любви)

84.4РОС6 Суворов В. Аквариум [Текст] /Виктор Суворов.- М.: АСТ, 2010.- 336 с.

84.4РОС6 Суворов В. Самоубийство. Зачем Гитлер напал на Советский Союз [Текст] /Виктор Суворов.- новое изд., доп. И перераб..- М.: Добрая книга, 2012.- 376 с.

84.4РОС6 Трауб М. Домик на юге [Текст]: рассказы /Маша Трауб.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (Проза Маши Трауб)

84.4РОС6 Тронина Т.М. Злюка [Текст]: роман /Татьяна Тронина.- М.: Эксмо, 2013.- 384 с.- (Мелодии любви. Романы Т. Трониной)

84.4РОС6 Туголукова И. Двуликий Янус, или Инверсия любви [Текст]: роман /Инна Туголукова.- М.: АСТ, 2005.- 144 с.- (Русский романс)

84.4РОС6 Угрюмов В. Шпион президента [Текст]: Кн. 1: Алмазы, амулеты… и никакого секса /Владимир Угрюмов.- М.: АСТ, СПб: Астрель-СПб, 2005.- 320 с.- (Жесткий роман)


84.4ВЕЛ Адамс П. Мотылек [Текст] /Поппи Адамс; пер. с англ. С. Савченко.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2008.- 352 с.

84.4ВЕЛ Арним Э. Любовь [Текст] /Элизабет фон Арним.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 384 с.

84.4ВЕЛ Арнольд М. Женщина для офицеров [Текст]: роман /Марго Арнольд; пер. с англ. Т.Д. Кириллова.- Мн.: Старый Свет-Принт, 1995.- 363 с.

84.4ВЕЛ Бронте Ш. Шерли [Текст] /Шарлотта Бронте; пер. с англ. И. Грушецкой, Ф. Мендельсона.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2010.- 576 с.

84.4ВЕЛ Джеймс П. Идеальное убийство [Текст]: роман /Питер Джеймс; пер. с англ. Е.В. Нетесовой.- М.: Центрполиграф, 2010.- 126 с.

84.4ВЕЛ Джеймс П. Пророчество [Текст]: роман /Питер Джеймс; пер. с англ. Б.Н. Дмитриевой.- М.: Центрполиграф, 2010.- 413 с.

84.4ВЕЛ Леттс Т. Август: графство Осейдж [Текст] /Трейси Леттс; пер. с англ. О. Буховой и др..- М.: РИПОЛ-классик, 2014.- 256 с.- (Библиотека Романтика)

84.4ВЕЛ Сабатини Р. Любовь и оружье. Венецианская маска [Текст]: роман /Рафаэль Сабатини .- С.-Пб: Тайм-аут, 1992.- 536 с.

84.4ВЕЛ Стокер Б. Талисман мумии [Текст] /Брем Стокер.- СПб.: Альфа, 1993.- 400 с.
84.4ИРЛ Ахерн С. P.S. I love you [Текст] /Сесилия Ахерн.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 384 с.
84.4НІМ Валь С. Роза и кориандр [Текст] /Сюзанна Валь.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 320 с.

84.4НІМ Ванденберг Ф. Наместница Ра [Текст] /Филипп Ванденберг; пер. с нем. Л. Ведерниковой; предисл. М. Кицевой; худож. А. Печенежский.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2009.- 320 с.: ил.

84.4НІМ Гэфс Г. Возлюбленная Пилата [Текст] /Гисберт Гэфс.- Х.: Клуб семейного досуга, 2005.- 384 с.

84.4НІМ Зюскінд П. Парфуми. Історія одного вбивці [Текст]: роман /Патрік Зюскінд; пер. з нім. І.С. Фрідріх; худож.-оформ. Л.Д. Киркач.- Х.: Фоліо, 2006.- 287 с.

84.4НІМ Нолль И. Аптекарша [Текст] /Ингрид Нолль; пер. с ним. Г. Шевченко.- М.: Эксмо, 2013.- 256 с.- (Семейная драма. Проза Ингрид Нолль)

84.4НІМ Нолль И. Прохладой дышит вечер [Текст] /Ингрид Нолль; пер. с ним. А. Кукес.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Семейная драма. Проза Ингрид Нолль)


84.4ПОЛ Брошкевич Е. Образ любви. Повесть о жизни Фридерика Шопена. Письма Шопена [Текст] /Ежи Брошкевич; пер. с пол. Ю. Мирской, пер. с пол. и фр. Г. Кухарского; вступ. ст. И. Бэлзы; ил. И. Кускова.- М.: Правда, 1989.- 544 с.: ил.
84.4ФРА Дюма А. Робин Гуд - король разбойников. Робин Гуд в изгнании [Текст]: романы /Александр Дюма; пер. с фр. Г. Берсенева.- М.: МИКАП, 1993.- 544 с.

84.4ФРА Леви М. Дети свободы [Текст]: роман /Марк Леви; пер. с фр. И. Волевич.- М.: Иностранка, 2013.- 464 с.

84.4ФРА Леви М. Семь дней творения [Текст]: роман /Марк Леви; пер. с фр. А. Кабалкина.- М.: Иностранка, 2014.- 320 с.

84.4ФРА Мюссо Г. Прошло семь лет... [Текст] /Гийом Мюссо; пер. с фр. М. Кожевниковой.- М.: Эксмо, 2014.- 384 с.- (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо)

84.4ФРА Саган Ф. В туманном зеркале [Текст]: романы /Француаза Саган.- М.: Эксмо-Пресс, 1998.- 320 с.- (Очарованная душа)

84.4ФРА Саган Ф. Немного солнца в холодной воде [Текст]: романы /Француаза Саган.- М.: Эксмо-Пресс, 1998.- 368 с.- (Очарованная душа)

84.4ФРА Сарду Р. Прости грехи наши [Текст]: роман /Ромен Сарду.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 448 с.

84.4ФРА Сатклифф К. Игра теней [Текст]: роман /Кэтрин Сатклифф.- Смоленск: Русич, 1993.- 640 с.

84.4ФРА Сент-Екзюпері А. Маленький принц [Текст]: повість /Антуан де Сент-Екзюпері; пер. з фр. Л. Кононовича; з акварелями автора.- 5-е вид..- Л.: Кальварія; К.: Махаон-Україна, 2013.- 96 с.

84.7БРА Коэльо П. Алхимик [Текст] /Пауло Коэльо; пер. с порт. А. Богдановского.- К.: София, 2006.- 224 с.

84.7БРА Коэльо П. Валькирии [Текст] /Пауло Коэльо; пер. с порт. Д. Ружский.- М.: АСТ, Астрель, 2011.- 224 с.

84.7БРА Коэльо П. Мактуб [Текст] /Пауло Коэльо; пер. с порт. А. Богдановского.- М.: АСТ, Астрель, 2011.- 256 с.

84.7БРА Коельо П. Рукопис, знайдений в Аккрі [Текст] /Пауло Коельо; пер. с порт. В. Шовкуна.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 240 с.
84.7КАН Дюпюи М. Доченька [Текст] /Мари-Бернадетт Дюпюи; пер. с фр. Н. Чистюхиной.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2011.- 368 с.
84.7СОЕ Стил Д. Отель "Вандом" [Текст]: роман /Даниэла Стил; пер. з англ. Е. Максимовой.- М.: АСТ, 2014.- 320 с.

84.7СОЕ Уолкер К. Наслаждение и месть [Текст]: роман /Кейт Уолкер; пер. с англ. А.А. Ильиной.- М.: Центрполиграф, 2010.- 158 с.- (Любовный роман)

84.7СОЕ Филлипс С. Блестящая девочка [Текст]: роман /Сьюзен Элизабет Филлипс; пер. с англ. В.В. Копейко.- М.: АСТ, Астрель, Владимир, 2010.- 416

84.7СОЕ Фэйзер Д. Алмазный башмачок [Текст]: роман /Джейн Фэйзер; пер. с англ. В.Д. Кайдалова.- М.: АСТ, 2001.- 320 с.

84.7СОЕ Фэйзер Д. Непокорный ангел [Текст]: роман /Джейн Фэйзер; пер. с англ. В.И.Матвеева.- М.: АСТ-ЛТД, 1997.- 512 с.- (Шарм)

84.7СОЕ Харпер К. Последняя из рода Болейн [Текст] /Карен Харпер; пер. с англ. И предисл. В. Полякова ; хужож. Н. Переходенко.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2011.- 608 с.

84.7СОЕ Хенке К. Сладкое безумие [Текст]: роман /Карен Хенке; пер. с англ. Ю. В. Устименко.- М.: Эксмо-Пресс, 2000.- 384 с.- (Кружево)

84.7СОЕ Хэнкок Л. Одиночество на двоих [Текст]: роман /Люси Агнес Хэнкок; пер. с англ. Н.В. Кузьминой.- М.: Центрполиграф, 2004.- 223 с.- (Цветы любви)

84.7СОЕ Шелдон С. Конец света [Текст]: роман /Синди Шелдон; пер. с англ. А.П. Романова.- М.: АСТ, 2010.- 352 с.

84.7СОЕ Чемберлен Д. Тайная жизнь, или Дневник моей матери [Текст]: роман /Диана Чемберлен; пер. С англ. Н.Б. Лебедевой.- М.: Эксмо, 2014.- 544 с.- (Роман-потрясение.Д. Чемберлен)85. Мистецтво
85.143(4УКР)я6 Масик В.І. Володимир Масик: Живопис. Графіка [Альбом] /Володимир Масик; авт. упоряд. О.Р. Безп’ятова, В.Т. Орлов.- К.: Мистецтво, 1990.- 79 с.: іл.- (Художники України). - Резюме рос. та англ. мовами

85.143(4УКР)я6 Тарас Шевченко мистецька спадщина [Альбом] /перднє сл. Д. Стуса, Т. Чуйко; наук. комент. та упоряд. Ю. Шиленко та ін..- К.: Мистецтво, 2013.- 352 с.: іл.- укр., англ. підтекстівки і перднє слово рос86. Релігія. Містика. Воледумство
86.41 Зима Д. Тайна имени. Как назвать вашего ребенка [Текст] /Дмитрий и Надежда Зима.- М.: РИПОЛ-классик, 2007.- 640 с.

87. Філософські науки
87.7 Грэй Д. Мужчины с Марса, женщины с Венеры [Текст] /Джон Грэй; пер. с англ. под ред. И. Старых.- М.: София, 2012.- 320 с.

88 Психологія
88.5 Фрейд З. Введение в психоанализ [Текст]: лекции /Зигмунд Фрейд; пер. с нем. Г.В. Барышниковой; под. Ред. Е.Е. Соколовой и Т.В. Родионовой.- СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013.- 480 с.

88.53 Хилл Н. Законы успеха. Волшебная лестница к процветанию [Текст] /Наполеон Хилл; пер. с англ. А.Ф. Николаевой.- М.: АСТ, Хранитель, 2007.- 192 с.91. Бібліографічні посібники
91.9я1 Добко Т.В. Вісник: Місячник літератури мистецтва, науки й громадського життя. 1933-1939 [Текст]: системат. покажч. /Тетяна Добко, Б.Д. Ясінський; наук. ред. О.С. Онищенко; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; б-ка Конгресу США; НТШ Америки.- К., Вашингтон, Нью-Йорк: НБУВ, 2002.- 340 с.

92. Довідкові видання
92(4УКР) Енциклопедія Сучаної України [Текст]: Т.14 (Кол-Кос). /Національна академія наук України. Наукове товариство імені Шевченка. Інститут екциклопедичних досліджень НАН України.- К.: НВП Поліграфсервіс, 2014.- 768 с.: іл.

92(4УКР) Енциклопедія Сучаної України [Текст]: Т.15 (Кот-Куз). /Національна академія наук України. Наукове товариство імені Шевченка. Інститут екциклопедичних досліджень НАН України.- К.: НВП Поліграфсервіс, 2014.- 712 с.: іл.Література для дітей


МЛ

84.4РОС6

Амасова А. Кіт Джеймс, агент 009 [Текст] /Аня Амасова, В. Запаренко; пер. з рос. Т. Щегельської.- К.: Астамір-В, 2014.- 208 с.: іл.- (Морські пригоди)

МЛ

84.4РОС6

Амасова А. Пірати Котячого моря: Мумія Бунтівника [Текст] /Аня Амасова, В. Запаренко; пер. з рос. Т. Щегельської.- К.: Астамір-В, 2015.- 144 с.: іл.- (Морські пригоди)

МЛ

84.4РОС6

Амасова А. Пірати Котячого моря: На абордаж! [Текст] /Аня Амасова, В. Запаренко; пер. з рос. Н. Радужної.- К.: Астамір-В, 2015.- 184 с.: іл.- (Морські пригоди)

МЛ

84.4РОС6

Амасова А. Пірати Котячого моря: Острів забутих скарбів [Текст] /Аня Амасова, В. Запаренко; пер. з рос. Н. Радужної.- К.: Астамір-В, 2013.- 176 с.: іл.- (Морські пригоди)

МЛ

82

Анекдоты с героями сказок [Текст] /худож. А. Алир.- М.: Самовар, 2007.- 96 с.: ил.


МЛ

84.4НОР

Вестлі А. Бабуся і восмеро дітей у лісі [Текст]: повісті /Анне-Кат Вестлі; пер. з нор. Н. Іваничук; худож. В. Анікіна.- К.: Махаон-Україна, 2007.- 128 с.: іл.- (Весела компанія)


МЛ

84.4УКР6

Глазовий П.П. Школярикам. Гуморески, баєчки [Текст] /Павло Глазовий; іл. С. Лук’яненко.- К.: Стебеляка, 2011.- 232 с.: іл.

МЛ

84.4(4УКР)

Демкина Т.В. Бананы для Фердинанда [Текст] /Татьяна Демкина; фото автора.- К.: Киевская книжно-журнальная фабрика, 2014.- 20 с.: ил.

МЛ

84.4(4УКР)

Демкина Т.В. Главное дело жизни [Текст] /Татьяна Демкина; фото автора.- К.: Киевская книжно-журнальная фабрика, 2015.- 16 с.: ил.

МЛ

84.4(4УКР)

Демкина Т.В. Птичка, которая предсказала цунами, и другие истории от буль-буля. Для Петеньки и Улечки [Текст] /Татьяна Демкина; фото автора.- К.: Киевская книжно-журнальная фабрика, 2012.- 28 с.: ил.

МЛ

84.4(4УКР)

Демкина Т.В. Путешествие цапли [Текст] /Татьяна Демкина; фото автора.- К.: Киевская книжно-журнальная фабрика, 2013.- 20 с.: ил.

МЛ

82+ 74.200.585.00

Переможці та герої. Хрестоматія для додаткового читання для молодших школярів [Текст] /уклад. Л.Г. Внукова.- Х.: Ранок, 2013.- 192 с.- (Книга для додаткового читання)

МЛ

84.4РОС6

Полякова Т.В. Неутолимая жажда [Текст]: роман /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2011.- 320 с.- (Авантюрный детектив)

МЛ

84.4РОС6

Полякова Т.В. Огонь, мерцающий в сосуде [Текст]: роман /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2012.- 352 с.- (Авантюрный детектив)

МЛ

84.4РОС6

Полякова Т.В. Один неверный шаг [Текст]: роман /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.- (Авантюрный детектив)

МЛ

84.4РОС6

Полянская А. Найти свой остров [Текст]: роман /Алла Полянская.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (От ненависти до любви)

МЛ

84.4ВЕЛ

Поттер А. Мечтай осторожнее [Текст]: роман /Александр Поттер; пер. с англ. Ж. Зайцевой.- М.: Иностранка, 2012.- 432 с.- (О чем мечтают женщины)

МЛ

84.4РОС6

Прокоф’єва С. Латочка та Хмареня [Текст] /Софія Прокоф’єва ; пер. З рос. Н. Косенко; мал.В. Харченка.- Х: Школа, 2015.- 224 с.- (Дитячий бестселер)

МЛ

84.4РОС6

Прокоф’єва С. Маша і Ойка [Текст] /Софія Прокоф’єва ; пер. З рос. Т. Вакуленко; мал. Н. Стельмах.- Х.: Школа, 2015.- 72 с.- (Дитячий бестселер)

МЛ

84.4УКР6

Прокоф’єва С.Л. Пригоди жовтої валізки [Текст]: Повісті-казки /Софія Прокоф’єва ; пер. з рос. Н. Хоменко; худож. Л. Якшис.- К.: Махаон-Україна, 2006.- 128 с.: іл.- (Весела компанія)

МЛ

84.4РОС6

Сербіна О. Автошик Тум та „Юні гонщики” [Текст]: повість-казка /Олеся Сербіна; пер. з рос. Н. Іваничук; худож. В. Коробейніков.- К.: Махаон-Україна, 2011.- 64 с.: іл.- (Дуже прикольна книжка)


МЛ

84.4ВЕЛ

Стронг Д. Вікінг у моєму ліжку та інші історії [Текст] /Джеремі Стронг; пер. з англ. В. Мороз; іл. М. Паленка.- Львів: Видавництво Старого Лева, 2012.- 256 с.: іл.


МЛ

28.6

Тельман Г.С. Домашні улюбленці [Текст] /Ганна Тельман.- Х: Чайка, 2013.- 96 с.: іл.- (Енциклопедія для допитливих)

МЛ

84.4ВЕЛ

У пошуках Немо [Текст] /переказ. з англ. А. Злобенець.- К.: Новий друк, 2012.- 43 с.: іл.


МЛ

84.4РОС6

Усачев А. Розумна собачка Соня [Текст] /Андрій Усачев; пре. З рос. Т. Вакуленко; мал. Є. Житник.- Х: Школа, 2015.- 80 с.: іл.- (Дитячий бестселер)

МЛ

74.262

Федієнко В.В. Математика та логіка [Текст] /В. Федієнко.- Х: Школа, 2008.- 80 с.: іл..

МЛ

84.4УКР6

Ходос С.В. Світові перегони [Текст] /Світлана Ходос; худож. В. Хорошенко.- Х.: Ранок, 2012.- 132 с.: іл.- (Книжки для всієї родини)

МЛ

84.4РОС6

Хрустальова О.М. Лісова сторожа [Текст]: повість-казка /Олена Хрустальова; пер. З рос. Н. Киря"ян.- вид. 2-ге випр..- К.: Національний книжковий проект, 2011.- 192 с.: іл.- (Детективчик)

МЛ

84.4УКР6

Чарська Л.О. Казка про красу [Текст] /Лідія Чарська; іл. А. Савіцької.- Х: Веста, 2011.- 64 с.: іл..

МЛ

84.4УКР6

Чарська Л.О. Князівна Джаваха [Текст] /Лідія Чарська; іл. А. Савіцької.- Х: Ранок, 2013.- 496 с.: іл..

МЛ

84.4РОС6

Черный С. Стихотворения и рассказы для детей [Текст] /Саша Черный; сост. М. Ефремов; худож. Ф.С. Рожанковский.- К.: Вища школа-ХХІ, 2013.- 151 с.: ил.

МЛ

84.4РОС6

Черный С. Стихотворения и рассказы для детей [Текст] /Саша Черный; сост. М. Ефремов; худож. Ф.С. Рожанковский.- К.: Вища школа-ХХІ, 2013.- 151 с.: ил.

Д
Чуковский К. Бармалей [Текст] /Корней Чуковский.- Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2012.- 10 с.: ил.

Д
Чуковский К. Доктор Айболит (по Гью Лофтингу) [Текст] /Корней Чуковский; худож. В. Чижиков.- М.: Малыш, 1976.- 120 с.: ил.


С

84.4УКР6

Андрусяк І. Закоханий Бурундук та інші розбишацькі історії [Текст] /Іван Андрусяк; худож. Ю. Пилипчатіна.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015.- 96 с.:

С

84.4УКР6

Арєнєв В. Дикі володарі [Текст]: оповідання /Володимир Арєнєв.- К.: Зелений пес, 2005.- 192 с.: іл.


С

84.4ФРА

Ассолан А. Приключение капитана Коркорана [Текст]: роман /Альфред Ассолан; пер. с фр. Н.Н. Мазуренко.- М.: Вече, 2008.- 328 с.- (Искатели приключений)

С

84.4РОС6

Бєлянін А. Джек на Сході [Текст]: роман-фентезі /Андрій Бєлянін.- К.: Зелений пес, 2005.- 192 с.: іл.


С

84.4УКР6

Болото А. Краще сидіти вдома... [Текст]: фантастичні повісті /Аліна Болото.- К.: Зелений пес, 2005.- 192 с.: іл.


С

84.4НОР

Вестлі А. Марта і бабуся, бабуся і Мортен [Текст]: повісті /Анне-Кат Вестлі; пер. з норв. Н. Іваничук; іл. В. Анікіна, Н. Анікіної.- К.: Махаон-Україна, 2008.- 136 с.: іл.- Весела компанія

С

84.4ВЕЛ

Вільсон Ч. Робін Гуд [Текст]: переказ балад /Ч. Вільсон, Дж. Макспедден. Айвенго: роман [Текст]/ В. Скот; пер. І.Л. Базилянської; іл. М. Гец.- Х: Школа, 2013.- 528 с.: іл.- (Бібліотека пригод)

С

84.4РОС6

Гераскіна Л.Б. У країні невивчених уроків (Чарівна історія) [Текст] /Лія Гераскіна; пер. з рос. Н. Кир’ян; худ. Н. Бугославська.- К.: Махаон-Україна, 2013.- 160 с.: іл.- (Казкові повісті)

С

84.4ВЕЛ

Дал Р. Матильда [Текст] /Роальд Дал; за ред. О. Негребецького, І. Малковича; пер. с англ. В. Морозова.- К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006.- 272 с.: іл.

С

84.4ВЕЛ

Дал Р. Чарлі і шоколадна фабрика [Текст] /Роальд Дал; за ред. О. Негребецького, І. Малковича; пер. с англ. В. Морозова.- К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005.- 340 с.: іл.

С

84.4УКР6

Дев’ятко Н. Легенда про юну Весну [Текст] /Наталія Дев’ятко; худож. Ю. Даніленко.- Х.: Мачулин, 2015.- 92 с.: іл.

С

84.4УКР6

Есаулов О. Антивірус [Текст]: фантастична повість, оповідання /Олександр Есаулов.- К.: Зелений пес, 2006.- 384 с.


С

84.4ВЕЛ

Кингстон У. Молодой раджа [Текст]: роман /Уильям Кингстон; сост. П. Парамонов.- М.: Вече, 2009.- 256 с.- (Искатели приключений)

С

84.4УКР6

Кокотюха А.А. Подвійний капкан [Текст]: повість /Андрей Кокотюха; іл. Ю. Радіч.- К.: ОСМА, 2015.- 240 с.: іл.- (Всеволод Нестайко радить прочитати)

С

84.4НІМ

Крафт Р. Воздушный пират. Икс-металл [Текст]: романы /Роберт Крафт; сост. П. Парамонов.- М.: Вече, 2009.- 288 с.- (Искатели приключений)

С

84.4ШВЕ

Линдген А. Расмум, Понтус и Растяпа [Текст]: повести /Астрид Линдген; пер. с швед. Е. Тиновидской; ил. Г. Соколова.- М.: Махаон, 2014.- 176 с.: ил.- (Веселая компания)

С

84.4РОС6

Матюшкіна К. Віники лапаті, або Пригоди Вані у личаках і сарафані [Текст]: повість-казка /Катя Матюшкіна; худож. К. Матюшкіна; вірші О. Тимофеєва; пер. з рос. Б. Бойко.- вид. 2-ге випр..- К.: НКП, 2011.- 192 с.: іл.- (Детективчик)

С

84.4РОС6

Матюшкіна К. Кіт да Вінчі. Пірати Кошмарського моря [Текст]: повість-казка /Катя Матюшкіна; худож. К. Матюшкіна; пер. з рос. Г. Хоткевича.- вид. 2-ге випр..- К.: НКП, 2011.- 192 с.: іл.- (Детективчик)

С

84.4РОС6

Матюшкіна К. Кіт да Вінчі. Пограбування банки [Текст] /Катя Матюшкіна; худож. К. Матюшкіна; вірші О. Тимофеєва; пер. з рос. О. Думанська, Н. Кир’ян.- вид. 2-ге випр..- К.: Рідна мова, 2014.- 192 с.: іл.

С

84.4РОС6

Матюшкіна К. Кіт да Вінчі. Посмішка анаконди [Текст]: повість-казка /Катя Матюшкіна; худож. К. Матюшкіна; пер. з рос. Т. Щегельської.- вид. 2-ге випр..- К.: НКП, 2011.- 192 с.: іл.- (Детективчик)

С

84.4РОС6

Матюшкіна К. Лапи вгору! [Текст]: повість-казка /Катя Матюшкіна, К. Оковітая; худож. К. Матюшкіна; вірші О. Тимофеєва; пер. з рос. Н. Тихоновської, Л. Дубас.- вид. 2-ге випр..- К.: НКП, 2011.- 192 с.: іл.- (Детективчик)

С

84.4ФРА

Роні-старший Ж. Печерний лев [Текст]: повість /Жозеф Роні-старший; пер. з фр. А.О. Перепаді; іл. Л.П. Дурасова.- К.: Школа, 2008.- 208 с.: іл.- (Світ неймовірних пригод)


С

84.4ВЕЛ

Свифт Д. Питушествия Гулливера [Текст] /Джонатан Свифт; пересказ с англ. Т.Г. Габбе; худож. О.В. Подивалова.- М.: Самовар, 2004.- 144 с.: ил.

Матеріал підготувала І.В.РедькаНабір тексту І.В. Редька, О.І.Сизонова

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова iconПереклад з німецької
Замок: Роман / Пер з нім., передмова та примітки Н. В. Сняданко; Худож.ілюстратор Яхін; Худож оформлювач Б. П. Бублик. — Харків:...
Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова iconМихайло булгаков ■ майстер І марґарита
Б90 Майстер І маргарита: Роман / Пер з рос. М. А. Білоруса; Передмова І примітки Н. П. Євстаф’євої; Худож.ілюстратор Д. Б. Бублик;...
Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова iconТема: кирило – мефоді вське братство
Наддніпрянської України пер пол. ХІХ ст.;розвивати уміння працювати з документами, аналізувати їх, порівнювати, давати власну оцінку...
Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова iconЮліуш словацький (1809 1849)
Юліуш Словацький народився 4 вересня 1809 р в м. Кременець на Тернопільщині в сім’ї вчителя гімназії. Писати вірші почав рано. Перші...
Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова iconІ розділ: Золота скарбничка казок
Відчиняє двері казка [Текст] : [ збірка казок : для дошк та мол шк віку ] / упоряд. І. А. Біляєва; худож.: П. В. Мірончик, Н. О....
Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова iconТ. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга
Шевченко, Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова....
Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка абонементу художньої літератури
Бегбедер, Ф. 99 франков [Текст] : роман / Фредерик Бегбедер; пер с фр. Ирины Волевич = 99 francs : [roman] / Frederic Beigbeder....
Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова iconБюлетень нових надходжень за березень 015р. Львів 2015 Природа. Природничі науки
Будапешт [Текст] : 64 цветные фотографии / пер с венгр. М. Погань-Берталан; вступ. К. Фехер. 4-е изд. Будапешт : [б и.], 1979. 64...
Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова iconБюлетень нових надходжень за лютий 015р. Львів 2015 Природа. Природничі науки
Біологія [Текст] : навч посібник / А. О. Слюсарев [та ін.]; за ред та пер з рос. В. О. Мотузного. 6-те вид., стер. Київ : Вища школа,...
Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів І винаходів [Текст]: худож докум оповіді /Юліуш Герлінгер; пер з пол. Д. Андрухова iconІсторія фізики – це історія відкриттів, кожне з яких поглиблює наше розуміння природи. Історія фізики – це історія відкриттів, кожне з яких поглиблює наше розуміння природи
Видатний давньогрецький філософ. Узагальнив відомі на той час фізичні знання у праці "Фізика", що складався з восьми книг. Предметом...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка