Глибинний екологічний опірСторінка19/33
Дата конвертації15.03.2018
Розмір6,85 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33

Фільтрація і відбір
Усім групам варто займатися фільтрацією і відбором рекрутів (формально та неформально), причо-му особливо пильно – в підпіллі. У відкритому русі безпека теж важлива, але порушення безпеки в цих групах навряд чи буде фатальним. Тому тут ми приділимо особливу увагу технікам, застосовуваним


підпільними групами.

161


Існує багато різноманітних методів фільтрації (якісь – поверхневі, інші – суворі), але тільки деякі


 • них використовуватимуться в кожній окремо взятій групі. Орієнтовна послідовність методів скла-дається з:


Попередня фільтрація та відбір кандидатів: ще до того, як почати спілкування з потенційним ре-крутом або починати більш значущий процес відбору, група може звернути увагу на показники того, на що здатний кандидат, враховуючи вже наявні у нього навички, те, як він раніше висловлювався від-носно до чиновників, історію його участі в боротьбі проти влади або дані про інші причини, за якими він може відноситися до можновладців негативно (наприклад, смерть близьких).
Фізична перевірка: група може фізично перевірити наявність у кандидата пристроїв прослухову-вання, посвідчень тощо. Звісно, про таке заздалегідь кандидата не попереджають.
Рекомендації та порука: рух опору або допоміжні структури можливо вже мають у своєму розпо-рядженні людей, які знають кандидата довгі роки і можуть за нього поручитися або дати свою харак-теристику. Однак однієї поруки мало. Якби її було досить, то один впроваджений агент міг би ввести багато інших. Крім того, у поручителів може бути упереджений погляд на близьких друзів або родичів, і особливо на коханих.
Перевірки особистої історії: член групи може дізнатися у кандидата інформацію про його мину-ле, вчинки, освіту, досвід роботи, місця проживання тощо. Той, хто ставить питання потім перевіряє сумісність внутрішніх елементів історії, логічність, доступність перевірки, щоб відфільтрувати ін-форматорів, які вигадують або приховують певні моменти своєї історії. Зазвичай потрібна перевір-ка історії і спілкування з окремими людьми з оточення кандидата. Незважаючи на те, що перевірка офіційних даних і даних з Інтернету може бути зручним варіантом, їх можуть фальсифікувати, щоб надати агенту прикриття, тому лише на такі дані покладатися не можна. Складніше сфальсифікувати записи в газетах, які можна знайти в бібліотеках, проте резонансні історії в минулому кандидата мо-жуть робити його непридатним для роботи в підпіллі. Перевірка минулого також може дати інформа-цію про надійність людини.
Стеження і спостереження: деякі групи вели стеження або певним чином вели спостереження за потенційними рекрутами. Стеження може допомогти перевірити їхнє минуле, визначити, чи зустрі-чаються вони з урядовими агентами та зібрати більше інформації. (Крім того, стеження допомагає з’ясувати наявність іншого стеження за тією ж людиною).
Спосіб життя і характерні звички: деякі групи відсіюють членів на підставі їхньої пристрасті до наркотиків або інших неприйнятних звичок чи дій (зловживань, наприклад), які суперечать кодексу поведінки групи або піддають групу ризику.
Інтерв’ю та політична перевірка: кандидатам можуть ставити питання про їхні політичні переко-нання, а також їх можуть попросити прочитати і погодитися з певними матеріалами, списками ключо-вих постулатів, кодексом поведінки. Ефективними швидше за все виявляться питання відкриті (коли, як, де, чому, як саме ...), а провідних (прямих) питань (Ти цього хочеш? Ти з цим згоден?) варто уника-ти. Інтерв’ю повинні займати стільки часу, скільки необхідно.
Інтуїція і довіра: ці методи є основними, але не є непогрішними. Остаточний тест будь-якого кан-дидата – інтуїція, чуття нутром у членів групи. Якщо члени групи не впевнені, що можуть довіряти кандидату, то неважливо, чи є ця людина інформатором – рекрут не може приєднатися до групи, тому що вже наявні члени не зможуть працювати з ним. Група повинна бути цілком впевнена, що кандидат зможе впоратися з обов’язками.
Тестове завдання: найчастіше кандидат може отримати тестове завдання. Воно може означати, що


людина повинна просто показати свої здібності та вміння дотримуватися вказівок.

162


Як варіант, його можуть попросити виконати нелегальну дію в присутності інших членів групи. Це може застерегти їх від дачі показань проти інших членів групи, оскільки ці люди можуть дати свідчен-ня проти них самих в суді. Звісно, вже траплялося, що заслані агенти дозволяли спровокувати себе, щоб наблизитися до групи.
Посвята в членство і клятва: якщо кандидат проходить попередню перевірку та фільтрацію, то ця людина може бути попередньо допущена до групи. Це може означати, що він скаже клятву вірності групі або руху опору, обіцянку зберігати таємницю і пристойну поведінку. Клятва має враховувати або відкрито стверджувати, що рекрут розуміє, чим загрожує порушення клятви. У збройних групах опору покаранням за співпрацю з ворогом майже завжди була смерть. Такі клятви були настільки ефективними, що в кінці дев’ятнадцятого століття уряд Англії оголосив, що вже одна тільки клятва вірності Луддита була підставою для винесення смертного вироку.
Випробувальний період: після приєднання до групи для рекрута може наступати випробувальний період. У цей період від нового члена можуть зажадати участі в більшій кількості місій, при цьому інформація, що ідентифікує інших членів групи, може бути від нього прихована до завершення ви-пробувального періоду. Перш ніж запрошувати людину в групу, потрібно повністю переконатися в її благонадійності та якостях. Підпільні групи не можуть просто попросити людину піти: вона знає, хто вони такі. Вербувальники не стануть вільно ділитися інформацією. Вербувальники можуть не гово-рити, чи є вони членами підпілля. Фактично, деякий обсяг роботи з вербування може виконуватися допоміжним персоналом, які володіють малим об’ємом небезпечної інформації.


  • рекрутів має бути холоднокровність, щоб впоратися зі стресовими ситуаціями, та навички робо-ти в невеликій групі або групі соратників. Вони повинні продемонструвати готовність прийняти нові для себе норми поведінки групи, але при цьому мати сильний внутрішній стрижень, щоб витримати труднощі деяких ситуацій. Вони повинні розуміти наслідки затримання. Члени підпільного опору та-кож повинні бути готові опинитися за ґратами, якщо необхідно, чи то на 5, 10 або більше років. Лю-дина, від якої залежать кілька утриманців, нечасто підходить для підпільної роботи. Самотня особа
 • маленькими дітьми виявиться в жахливому становищі, якщо їй буде загрожувати в’язниця. У такій ситуації не може бути рішення без негативних наслідків для дітей цієї людини, її товаришів або для них усіх.

Пильно ставтеся до тривожних ознак у рекрутів. Стурбованість повинні викликати нездатність по-казати і довести періоди власного минулого, що перевіряються. Ухиляння або нездатність відповісти на питання можуть прямо вказувати на проблему. Вербувальники повинні також обережно спостері-гати проблеми поведінки та психіки, а особливо – схильність до насильства. Минуле з епізодами ім-пульсивної і безвідповідальної поведінки може виявитися небезпечним для групи. Вербувальники по-винні дуже обережно ставитися до людей, в минулому у яких були пристрасть до наркотиків, оскільки підпільні групи засновані на довірі, а впійманому наркоману довіряти не можна. Кандидатам також може бути відмовлено, якщо вони занадто відомі бойові активісти. Відомо, що поліція стежить за та-кого роду людьми. Вербувальники також повинні обережно ставитися до людей з досвідом співпраці
 • владою або якщо у кандидатів є проблеми з вірністю. Якщо їхні родичі мають подібні проблеми або працюють в поліції, то це теж може викликати підозру.

Організації опору повинні вирішити, що вони будуть робити з «відкинутими» кандидатами. Якщо хороших кандидатів занадто багато, щоб надати навчання всім, то їх можна повністю залучити пізніше. Якщо кандидату можна довіряти, але йому бракує досвіду і навичок, то його можна спрямувати в ряди допоміжного персоналу або продовжувати давати невеликі завдання. Якщо кандидат підозрюється в тому, що він інформант або агент, то підпільна організація може вирішити перервати з ним комуніка-цію або спробувати підтвердити свої підозри і пустити дезінформацію, не допускаючи при цьому цю людину до групи.


Під час перегляду кандидатів можна також оцінювати по тому, як їхні навички та здібності найкра-


ще вписуються в групу і яке додаткове навчання їм потрібне.

163


Крім того, аналіз насправді не завжди запобігає потраплянню рекрута в групу: аналіз триває по-стійно, але вже в іншій формі. У книзі про відбір волонтерів Лінда Л. Графф пише, що «простіше, зовсім небезпечно припускати, що після відбору кандидата, ризики закінчилися, навіть якщо відбір був суворим». Вона продовжує, пропонуючи організаціям «використовувати такі механізми як робота зі зв’язками, оцінювання ефективності роботи, уважний нагляд, звіти про ефективність, оцінювання виконуваних і виконаних програм ... раптові перевірки на місцях, а також чітка політика з дисципліни та виключення з організації », щоб гарантувати те, що кандидати й надалі влаштовують організацію.


 • 1980-х підпільний АНК (Африканський Національний Конгрес) користувався багатьма з цих ме-тодик відбору у вербуванні. Стівен Дейвіс пояснює: «Просування підпілля було завжди традиційно дуже небезпечним через ризик завербувати інформаторів поліції через незнання. Щоб мінімізувати ризик, Конгрес прийняв політику суворого відбору при прийомі, і при цьому наказував покарати тих кандидатів, яких підозрювали у співпраці з режимом. Послідовність дій з вербування зазвичай по-чиналася з таємної зустрічі вуличного осередку, де складався список потенційних членів, які жили в кварталі. Це могли бути імена жителів, які брали участь в недавньому марші або шкільному бойко-ті, таким чином продемонстрували спостерігачам АНК деякий ступінь політичної свідомості. Члени починали перевірки безпеки кожного з кандидатів, щоб визначити їх надійність і політичні погляди. Одному члену осередку доручалося таємно зустрітися з одним потенційним рекрутом. Кандидат от-римував тестове завдання, наприклад, виступити в ролі координатора протестної поховальної колони. Якщо людина проходила тест, то його попередньо зараховували в осередок.

Як тільки рекрут приймає запрошення, починається процес ініціації. АНК приділяє особливу увагу навчанню історії партії, її філософії та стратегії. «Нам не потрібна просто людина, яка володіє пісто-летом, – стверджує ... Табо Мбекі, – нам потрібен політичний активіст, який розуміє, за що ми бо-ремося.» (Як бачимо, АНК прагнув мілітаризувати радикалів, а не радикалізувати мілітантів). «Почи-нається процес ініціації, – продовжує Дейвіс, – і під опікунством свого контакту, новий кадре повинен вивчити Хартію Свободи та прийняти стандарти поведінки, що існують для всіх членів, і включають заборону на атаки проти цивільних, підтримання дисципліни. Якщо рекрут проходить ці перевірки, то він зазвичай стає членом підпілля АНК. Агент контролю дає новобранцю кодове ім’я та навчає ме-тодам таємного зв’язку в осередку. Крім того, цей агент дає новобранцю базові навички використання вогнепальної зброї і вибухівки».


Лідер осередку, можливо, в результаті консультацій з колегами більш високого рівня, наказує но-вобранцям низку завдань. Цей суворий процес відбору гарно спрацював для АНК, і без нього їм би не вдалося повалити апартеїд.
Тренування та інкультурація рекрутів
Новим бійцям потрібно два види навчання. З одного боку, їм потрібно навчання культурі, тобто їм потрібно розвинути спільну з іншими членами культуру, щоб вони всі могли працювати злагоджено.


 • іншого боку, їм потрібно здобути конкретні навички, необхідні для роботи. Частково загальна куль-тура спирається на загальну культуру опору, а частково формується всередині групи. Багато базових навичок ведення опору також є загальними для більшості груп.

Цей факт підказує нам, що існує необхідність у своєрідній «базовій підготовці активістів», яка по-винна бути доступною, і активно рекомендованою для тих, хто хоче бути частиною культури опо-ру. Багато навичок, яким навчають і без того викладаються в багатьох неполітичних колах. А багато політичних груп, вочевидь, взагалі не знають про те, які навички потрібні для успішного опору. На-вички, що знаходяться в межах закону, повинні бути повсюдно поширені в культурі опору, до спи-ску входять такі: аналіз пригноблення та тренування, фасилітація груп, прийняття рішень, вирішення конфліктів, антикризове управління, основи історії опору, базові знання про методи організації опору та стратегії, базові навички виживання, в тому числі, поза цивілізацією, невідкладна допомога, зміц-нення норм і атрибутів культури опору, фізичні тренування та самозахист, комунікації, враховуючи
безпечні комунікації.

164


Деякі з цих навичок – технічного характеру і їх можна легко освоїти, користуючись безліччю джерел. Інші – є глибоко політичними за своєю природою та їх повинні викладати люди, що займаються ор-ганізацією відкритого активізму, можливо люди, яких ми називали б «кадре».
Навчання володінню вогнепальною зброєю має бути майже повсюдним у культурі опору. Одним


 • аспектів тут є самозахист, але це не головна причина. Важко прийняти усвідомлене рішення щодо володіння зброєю, якщо немає навіть початкових навичок її використання. Володіння зброєю є важ-ливою для її демістифікації, тому що будь-який активіст, який виступає проти влади рано чи пізно зіткнеться зі зброєю (як мінімум, з прихованою погрозою її застосування). Знання зброї також важ-ливе для розуміння історії культури, яка поширилася і зміцнилася завдяки насильству. Неможливо по-справжньому зрозуміти історію влади в цій культурі й історію збройного, і навіть неозброєного опору, без володіння вогнепальною зброєю. Розробка стратегії опору без уміння стріляти – це як спро-ба зрозуміти комунікацію в сучасному світі без досвіду вимови і написання слів.

Якщо ці навички розвиватимуться повсюдно, то новобранцям потрібно буде дуже мало «наздога-няти». Це дасть змогу кадре опору, особливо підпільним кадре, сконцентрувати увагу на формуванні особливих навичок, які потрібні для застосування стратегії та тактики.


Питання: Рух опору заплямують, зроблять цапом-відбувайлом і виставлять еко-терористами в мас-медіа. Чи є альтернатива, яку можна протиставити цьому?
Деррік Дженсен: Альтернативні канали інформації є, але протиставити їх цій чорнусі? Ні. Альтер-нативні канали страждають байдужістю і сповнені взаємної ворожнечі. Більш широке питання: чи існує інформаційне поле, що підтримує серйозний опір у боротьбі проти вбивства планети? І відпо-відь: на жаль, немає. Навіть так звані журнали природи завзято впираються, відмовляючись просува-ти будь-що, крім компосту і велосипедів. Швидше, я сказав би, багато читачів відмовляються. Одна з цілей [Глибинного Екологічного опору] – допомогти створити літературу опору – абсолютно необхід-ну літературу опору – це допоможе створити значущу медіа-платформу для опору.
Потрібні всі формати: від коміксів до книг, від графіті до кухонних розмов. Нам потрібно обговорю-вати це відкрито. Один з надзвичайно важливих імпульсів до розвитку опору – розмови про опір. Це реальність кожного руху опору в минулому і залишиться реальністю до тих пір, поки існуватиме рух опору. Ми повинні викласти всі варіанти на стіл і відкрито обговорювати їх, чесно, завзято.

165


Розділ 11:

shape 65shape 66shape 67shape 68shape 64


БЕЗПЕКА
АРІК МАКБІЛ
«Ті, хто безперервно переймався виживанням, вижили, але мало хто з них домігся більшого. Завдати удару, а по-тім вижити – в цьому було справжнє випробування.»
М.Р.Д. Фут, історик про рухи опору Другої Світової Війни
Ми живемо в епоху невпинного політичного переслідування і нам не варто очікувати його при-пинення. Чим ефективнішим і серйознішим буде опір, тим жорстокішим буде переслідування його членів і союзників. Перш ніж все буде краще, все буде гірше, та Грін Скейр – тому ключовий приклад. Навіть люди, які беруть ззовні невинну участь ризикують найлютішими переслідуваннями за умови, що їх дії ефективні та сприймаються можновладцями, як загроза. Відкриті активісти повинні бути стурбовані безпекою більше, ніж підпільники, бо відкриті активісти відкриті для дій влади проти них.
На щастя, активісти, які працюють проти переслідування урядом, вигадали способи боротьби з використанням корпоративної культури безпеки. Згідно з обов’язковим для прочитання буклетом «Культура безпеки: Керівництво для активістів», культура безпеки – це «культура, де люди знають свої права і, що ще важливіше, заявляють про них. Люди, які належать до культури безпеки також знають, що поведінка складається з аспектів безпеки, і вони швидко приступають до навчання людей, які через забудькуватість або незнання, або через власну слабкість, беруть участь у небезпечній поведінці. Така усвідомленість щодо безпеки стає культурою, коли група в цілому робить порушення безпеки в групі суспільно неприйнятною».
«Керівництво» вказує на шість головних тем, які не можна обговорювати. Ось вони:


 • Власна або чиясь участь у підпільній групі;
 • Чиєсь бажання брати участь в підпіллі;
 • Запитувати в інших, чи є вони членами підпілля;
 • Розповідь про свою або чиюсь участь у нелегальних діях;
 • Чия-небудь підтримка подібних дій;
 • Власні або чиїсь плани щодо здійснення майбутніх акцій.

Ключова проблема тут виникає через згадки конкретних деталей. Говорити про конкретних людей, групи, місця, мету, події та інші конкретні деталі – погана думка, навіть у вигляді жарту, пліток або припущення. Такі розмови відрізняються від обговорення опору і нелегальних дій в цілому стилем узагальнення. Як стверджує «Керівництво», « абсолютно легально, безпечно і бажано, щоб люди вислов-лювалися на підтримку заподіяння шкоди та всіх форм опору».166


Автори пишуть, що існують три, і тільки три, конкретні винятки з цих загальних правил. Перше: коли Ви безпечним чином плануєте акцію з довіреними членами своєї групи соратників. Навіть все-редині групи соратників важливо обмежити поширення інформації та обговорення для тих, хто буде фактично брати участь в акції. Запам’ятати тут потрібно одне: знає той, кому треба знати. У гарній культурі опору доступ до інформації мають тільки ті люди, яким потрібно її мати.
Другий виняток: після арешту, суду й осуду члена опору. В цьому випадку, людина може захотіти висловитися про дії, за які її було засуджено й отримано покарання. Однак у цьому випадку людина має висловлюватися обережно, щоб не підставити інших і не поставити під удар активних підпільни-ків. З того моменту, як методичка «Культура безпеки» була написана, Ріда Коронадо було заарешто-вано і посаджено за ґрати за публічне обговорення деталей раніше скоєних ним дій, за які він раніше відсидів термін. Зауважте, якщо можновладці хочуть Вас переслідувати, вони можуть зробити це, в тому числі, й за обговорення раніше скоєних дій. З цієї причини другий виняток не є абсолютним.
Третій виняток, зазначений в буклеті «Культура безпеки», – анонімні листи і комюніке для ЗМІ. Однак, зазначає автор, робити це потрібно дуже обережно. Сама по собі передача інформації має бути анонімною і безпечною. Також з повідомлень потрібно ретельно видаляти всю можливу ідентифіка-ційну інформацію, мовні та діалектичні підказки, й інші сліди.
Також може бути і четвертий виняток, який не обговорювався в буклеті «Культура Безпеки». Бага-тьом найбільш ефективним рухам опору і повстанським рухам, що обговорювалися в розділі, присвя-ченому стратегії, притаманна робота в режимі «відкритого джерела» (open source), де ефективні атаки


 • тактичні прийоми швидко копіюються іншими групами. Щоб не винаходити колесо, інструкції та інформація за специфікою тактики має бути поширеною різними осередками. Тут можливе обгово-рення цілей та іншої інформації, що зазвичай не обговорюється. Коли подібний обмін відбувся, важ-ливо приховати ідентифікаційну інформацію та інші деталі операції: секретні або не пов’язані з темою безпосередньо, а самі інструкції повинні передаватися безпечними каналами. У Армії США є широка бібліотека практичних посібників. Аналогічна підбірка посібників для підпілля була б безцінною.

Порушення безпеки, якщо і трапляються, то з різних причин. Іноді люди пліткують або спекулюють інформацією про те, хто скоїв конкретні дії, або ставлять некоректні запитання. Деякі можуть брехати або приписувати певні дії собі, щоб сформувати до себе довіру. Деякі активно натякають на власну участь в підпільних або нелегальних діях. Всі подібні прояви - безглузді, а іноді – й зовсім ідіотські та небезпечні. Деякі з учасників Грін Скейр були заарештовані та посаджені за грати тому, що їхні товариші порушували безпеку подібним чином. Іноді люди роблять так, тому що вони імпульсивні. Іноді вони перебувають під впливом токсичних речовин. Так чи інакше, такі порушення поширюють плітки, що досягають вух інформаторів. Люди, які чинить таке, по суті, несвідомо виступають у ролі інформаторів.


Якщо Ви зіткнетеся з подібного роду поведінкою, першою реакцією має бути спроба навчити люди-ну. Люди не народжуються з вбудованою культурою безпеки, вони могли просто не зіткнутися з хоро-шим джерелом інформації і навчанням на цю тему. Чітко заявіть людині, при можливості приватно і ввічливо, що її дії порушують правила безпеки. Поясніть, що саме людина скоїла і чому культура без-пеки важлива, а потім вкажіть їй на гарні джерела інформації з цієї теми. Не дозволяйте порушенням проходити непоміченими і перетворюватися на звичку.
Деякі люди, на жаль, не здатні або не бажають дотримуватися правил культури безпеки і можуть стати хронічними порушниками. Вони можуть робити це ненавмисне, ви можете їм симпатизувати,


 • вони навіть можуть бути вашими друзями. Але вони також можуть виявитися інформаторами: на-вмисно або випадково. Єдиний надійний спосіб роботи з такими порушниками – відрізати їх від дже-рела інформації. Зазвичай, це означає, що їх потрібно попросити покинути групу, не відвідувати збори
 • місця, які використовуються для організації. Дозволити залишитися, як жорстоко б це не прозвучало, це навмисно створювати слабкі місця в системі безпеки. Було б набагато жорстокіше дати змогу потен-
ційним інформаторам залишитися і піддати інших активістів ризику переслідування.

167

Каталог: book
book -> Конспект уроку з літературного читання Тема уроку: Тарас Григорович Шевченко Матеріал для читання Андрій М’ястківський
book -> С. Й. Татаринов
book -> Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
book -> Переклад: european islamic research center (eirc)
book -> Книга розміщена на сайті
book -> О. Щепан від Матері Божої Лоретанської (Тадеуш Праскевич). Босий Кармеліт «У тіні Гострої Брами»
book -> Книга розміщена на сайті


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33

Схожі:

Глибинний екологічний опір iconЛекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
Опір матеріалів – це наука про інженерні методи розрахунку на міцність, жорсткість І стійкість елементів машин І споруд
Глибинний екологічний опір iconТема. Культура І духовне життя в Україні в роки непу
Політика більшовиків у царині культури. “Українізація”. Г. Гринько, О. Шумський, М. Скрипник. Опір “українізації”
Глибинний екологічний опір iconЖиття, віддане словесності
Максима Рильського нсп україни. Подвижник Франківського взірця, всеосяжний гуманітарій, науковець, перекладач, критик та історик...
Глибинний екологічний опір iconКурс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг»
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля»
Глибинний екологічний опір iconВиховний захід «планета захворіла» (екологічний журнал) Мета
Землі, плакати «Природа – наш спільний дім»; вислів М. Пришвіна про природу «Рибі – вода, птиці – повітря, звірю ліси, степи, гори....
Глибинний екологічний опір iconК. Д. Ушинського “шхуна “колумб”: поетика закритого твору
Лахтак”, “Шхуна Колумб”, “Мандрівники”, згодом роман “Глибинний шлях”. Молодого письменника насамперед турбувало питання якісного...
Глибинний екологічний опір iconНаказ №1072 Про проведення міського освітнього проекту «Екологічний марафон»
На виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки, з метою проведення освітньо-інформаційних...
Глибинний екологічний опір iconОсвітній проект «в світі дерев»
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...
Глибинний екологічний опір iconЗалишенець. Чорний ворон
Армія унр опинилася інтернованою за колючим дротом колишніх польських союзників. Однак збройна боротьба ще роками тривала майже на...
Глибинний екологічний опір iconЗалишенець. Чорний ворон Василь Шкляр
Армія унр опинилася інтернованою за колючим дротом колишніх польських союзників. Однак збройна боротьба ще роками тривала майже на...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка