Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчанняСторінка1/4
Дата конвертації01.07.2017
Розмір1,04 Mb.
  1   2   3   4


ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ГЛОБИНСЬКОЇ РДА

ГЛОБИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 3
Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання

Автор


Галига Валентина Олександрівна,

учитель української мови та літератури

м. Глобине – 2014

ЗМІСТ

Вступ …… 3

Основні типи здібностей учнів …… 4

Упровадження технології особистісно зорієнтованого навчання …… 5

Використання елементів сучасних педагогічних технологій .……8

Висновки .……8

Публікації вчителя (перелік) ..….10

Література ……11

Додатки

1.Типи уроків за технологією особистісно зорієнтованого навчання ..….122. Види диференційованого та індивідуального підходу до учнів ..….13

3. Прийоми диференціації на уроках (за типологією особистісно зорієнтованого навчання) ..….14

4. Види і форми роботи на уроках української літератури ..….17

5. Положення  про шкільне товариство «Шукач» .….19

6. План роботи шкільного наукового товариства «ШУКАЧ» ..….20

7. Диференційовані завдання (за рівнями складності) для 8 класу .….21

8. Урок української мови в 6 класі «Відмінювання іменників ІІІ відміни» .….27

9. Маршрут уроку української мови учня 6 класу ..…. 36

10. Урок української мови в 7 класі «Модальні частки. Правопис часток -бо,

-но, -то, -от, -таки». ..…. 38

11. Урок української літератури у 8 класі «Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи в п’єсі «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого» ..42

12. Урок української мови в 9 класі «Повторення вивченого у 8 класі. Просте ускладнене речення, розділові знаки в ньому» …..52

13. Урок української мови в 7 класі «Твір-опис зовнішності людини» ..…. 64

14. Виховні заходи

15. Роботи членів шкільного наукового товариства «ШУКАЧ»


 1. ВСТУП

Кожна історична епоха диктувала свої погляди на навчання й виховання. Сьогодні життя висуває суспільний запит на формування особистості, здатної мислити критично, неординарно, винятково, креативно. На допомогу вчителеві приходять нові технології, спрямовані на індивіда в колективі. Учителю важливо вміти мотивувати творчість школярів, стимулювати їх до творчого здобуття знань, сприяти становленню самостійної творчості у різних сферах життя. У Концепції розвитку загальної середньої освіти: «Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвивальна, культурологічна складова, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, уміє використовувати набуті знання й уміння для творчого розв’язання проблем, критично осмислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни».

У педагогічній діяльності автора роботи апробовується спосіб інтеграції окремих елементів сучасних технологій, мета яких розвивати індивідуальні здібності учнів, формувати особистість, здатну самостійно здобувати знання. Чільне місце серед займає технологія особистісно зорієнтоване навчання (далі ОЗН).

«Особистісно зорієнтоване навчання надає кожному учневі, опираючись на його здібності, нахили, інтереси, цінності та суб’єктний досвід, можливість реалізувати себе в пізнавальній та іншій видах діяльності», – писав Сергій Іванович Подмазін. Досліджували цю технологію також А. М. Фасоля, В. В. Сєриков, В. Ф. Паламарчук. Практично впроваджує в роботу ОЗН заслужений учитель України, нині директор Української школи-гімназії (м. Сімферополь) Валентина Василівна Лаврик.

Принципи, на яких базується особистісно зорієнтоване навчання - не передавати знання учневі в готовому вигляді, а навчити його самостійно добувати їх, творчо працювати, доходити висновку, висловлювати думку. Навчити кожного учня здобувати знання, розвивати індивідуальні здібності кожної дитини.2.1. ОСНОВНІ ТИПИ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

Кожна дитина – це неповторна індивідуальність, немає дітей без нахилів, задатків. І завдання педагога – знайти, побачити, відчути, у якому напрямку треба працювати, щоб із кожного індивідума «виростити» особистість. У дитини шкільного віку є вже певні нахили і здібності, розкриті або не розкриті.Основні типи здібностей, які необхідно розвивати

учителю-предметнику в учнів

1. Академічні здібності, по-іншому сказати, – уміння «навчатись», з такими дітьми приємно працювати, якщо вони не занудьгують. Для цих дітей необхідний свій темп навчання, робота на уроці повинна бути спланована для цих дітей за особливим графіком, вони можуть бути помічниками вчителя (перевірити роботу іншого учня, пояснити матеріал, який вони зрозуміли найперші в класі); ці діти однаково здібні до всіх предметів навчальної програми, правильно спланована робота з ними допоможе вчителеві й учню зробити процес навчання цікавим і необтяжливим. Часто у дітей з академічними здібностями поєднуються й творчі здібності, але буває, що навпаки – творчі діти вчаться не на тому рівні, на якому могли б.

2. Творчі здібності у певній галузі можна розподілити на підвиди:

 • літературні (діти, літературно обдаровані, пишуть вірші, оповідання (хоча можуть і не зізнаватись у цьому) на теми, які їх хвилюють)

Засоби для розвитку творчих літературних здібностей:

 • використання творчих видів роботи (твори, вірші, кросворди, ребуси, есе тощо);

 • право вибору теми творчої роботи, своя власна тема (для уроків розвитку мовлення);

 • право вибору способу вивчення теми (кросворд, тест, тези, скласти питання до теми тощо);

 • зміна видів діяльності на уроці.

 • образотворчі здібності (з метою мотивації до вивчення предметів цих дітей можна залучати до виготовлення літературних газет, оголошень про знаменні літературні дати, наочності до уроку. Часто ці діти залишаються поза нашої уваги, як такі, що не мають здібностей до вивчення української мови та літератури, однак через заохочення до того, що їм цікаво, можна заохотити їх і до вивчення мови й літератури. Наприклад, на уроках розвитку мовлення можна запропонувати цим учням оформити творчу роботу на окремому аркуші, проілюструвати малюнками; при вивченні теми «Лексикологія. Фразеологія» намалювати ілюстрації до фразеологізмів, омонімів тощо);

 • дизайнерські здібності. Через зацікавленість учня подавати результати своєї роботи з використанням новітніх комп’ютерних технологій можна залучити його до вивчення мовної чи літературної теми у вигляді дослідження, виступу на конференції чи на уроці.

3. Інтелектуальні здібності можуть поєднуватись із академічними здібностями – і тоді це переможці предметних олімпіад і конкурсів, а може й бути навпаки – дитина, розумово обдарована, не має оцінного підтвердження в школі, бо їй не вистачає терпіння в оволодінні знаннями. Тут важливу роль відіграє особистість учителя і правильна поведінка з цими учнями: по-перше,створення ситуації успіху; по-друге, урахування особливостей учня при підготовці до уроку (вибір інтелектуальних завдань, вправ з підвищеним рівнем складності.); по-третє, залучення цих учнів до інтелектуальних ігор, конкурсів з предмету, участь їх у роботі шкільного товариства «Шукач» (додатки 5, 6, 15).

2.2. УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Ураховуючи нахили та інтереси учня, можна спланувати роботу на уроці так, що один і той самий навчальний матеріал вивчається учнями по-різному. Саме проведення уроків за технологією ОЗН дає можливості для розвитку індивідуальних здібностей учнів. Серед обов’язкових умов планування й проведення уроку ОЗН: мотивація діяльності учня, позитивний настрій, створення ситуації успіху, взаємопідтримки; діалогічна форма спілкування; індивідуальна, парна та групова робота; вибір рівня засвоєння виучуваного матеріалу та способів його фіксації; варіантивність завдань; оцінювання результатів. Обов’язковим елементом є рефлексія учня над власною діяльністю. Оцінювання школяра проводиться в порівнянні з його попередніми успіхами й планованими цілями. Типологія уроків ОЗН з їх структурою подана у додатку 1.

Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів вимагає індивідуально-диференційованого підходу як при проведенні уроків, так і в позаурочний час при організації індивідуальної роботи учнів (додатки 2,3).

З метою реалізації індивідуального підходу до кожного учня використовується «Маршрут уроку учня», що сприяє виконанню таких завдань: • установка на план роботи на уроці;

 • індивідуальне визначення мети уроку;

 • поетапне оцінювання діяльності учня;

 • індивідуальний темп вивчення теми;

 • можливість вибору учнем завдань на уроці (варіативність). (Додаток 9)

Види завдань для розвитку інтелектуальних здібностей:

 • знайти «зайве»;

 • визначити «спільне» між словами, словосполученнями, реченнями, мовними явищами; вивести правило;

 • зіставити (порівняти) мовні явища, знайти «спільне» й відмінне;

 • проаналізувати слово (за певним критерієм), словосполучення, речення;

 • проаналізувати виступ, доповідь, твір, схему-таблицю товариша, поставити до нього питання; оцінити;

 • вибіркова, розподільча, вибірково-розподільча робота;

 • робота із залученням додаткової літератури (виділити головне – скласти опорний конспект або схему, пояснити її однокласникам; доповнити (або спростити – залежно від вимог певного матеріалу) таблицю підручника);

 • знайти помилки в роботі товариша, прокоментувати їх.

Види завдань для розвитку творчих здібностей:

 • міні-твори, пов’язані з виучуваним матеріалом. (Наприклад, при вивченні вставних слів у 8 класі задано твір на тему: «Роль слова «будь ласка» у повсякденному житті». У 7 класі при вивченні теми «Вигук» учні писали твір «Правила ввічливості», використовуючи слова-вигуки, що виражають увічливість; у 8 класі при вивченні теми «Звертання» – твір-лист до друга про шкільне життя тощо);

 • твори на лінгвістичну тему, зокрема шестикласники з метою повторення й узагальнення знань із тем розділу «Морфологія» писали твір-казку про кожну частину мови, при чому діти мали право вибору: складати казку або повідомлення у науковому стилі, що давало можливість для реалізації індивідуальних нахилів;

 • складання питань за темою, завдань-вправ, тестів для однокласників;

Сприяє розвиткові індивідуальних здібностей на уроках української літератури використання творчих завдань та робота пошукового характеру. Форма організації діяльності учнів – групова, парна або індивідуальна (групи чи пари визначаються за типом здібностей учнів). (Додаток 4).

З метою розвитку індивідуальних творчих здібностей проводяться виховні заходи з української літератури: • літературні композиції;

 • літературні читання;

 • шкільні конкурси читців поезій;

 • конкурси ілюстрацій, творів, кросвордів на літературні теми;

 • предметні тижні;

 • усні журнали;

 • щомісячні літературні зустрічі на тему «Знаменні дати місяця».

Робота в цьому напрямку планується таким чином, щоб кожна дитина була задіяна на етапі підготовки чи проведення того чи іншого заходу, залежно від її нахилів, здібностей та вподобань. Отже, протягом навчального року кожна дитина 5-9 класів виявляє свою творчість, відчуває себе успішною.

 1. 3. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

На уроках української мови та літератури, окрім особистісно зорієнтованого навчання, використовуються елементи інших педагогічних технологій, зокрема: «Розвиток критичного мислення» (ЧПКМ) (розроблена американськими вченими Куртом Мередітом, Джеані Стілом, Чарльзом Темплом та Скотом Вальтером), «Розвивальне навчання» (теоретики: Д. Б. Єльконін, В. В. Давидов), адаптивна технологія навчання А. С. Границької.Методи й прийоми педагогічних технологій:

 • «асоціативний кущ» і «гранування» (ЧПКМ);

 • «моделювання» (розвивальне навчання (Д.Б.Єльконін, В.В.Давидов));

 • робота з текстом: Що я знав? – Хочу дізнатись… – Що я дізнався з тексту? (за технологією ЧПКМ);

 • «ситуація інтелектуального розриву», «знайди помилку» (розвивальне навчання);

 • створення “ситуації успіху”;

 • самоконтроль, взаємоконтроль (адаптивна технологія навчання А.Границької);

 • поетапна оцінка діяльності учнів на уроці.

ВИСНОВКИ

Отож, провідною ідеєю моєї педагогічної роботи є організація навчальної діяльності, за якої дитина стає активним учасником процесу засвоєння знань – суб'єктом учіння, що викликає зацікавлення учнів навчальним матеріалом і процесом оволодіння ним. Діти вчаться ставити навчальні завдання й досягають їх, усвідомлюючи, що навчання – це корисний і, водночас, цікавий процес.Про ефективність системи роботи автора свідчать результати начальних досягнень учнів (більшість навчаються на достатньому й середньому рівнях), а також - результати участі учнів у всеукраїнських конкурсах. У 2012-2013 н.р. одна учениця нагороджена дипломом ІІ ступеню на районному конкурсі «Мій голос на захист природи», а також зайняла 3-є місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з української мови і літератури, один учень брав участь у Всекримському конкурсі учнівських українознавчих науково-дослідницьких робіт, присвяченому життю і творчості Т.Г. Шевченка (м. Сімферополь), на якому зайняв у 2-х номінаціях І і ІІ місця. Захист науково-дослідницької роботи проходив у режимі «он-лайн». У Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус» одна учениця стала лауреатом олімпіади в номінації «українська мова». У 2013-2014 н.р. Диплом – І ступеня – одна учениця – ІІІ Всекримський конкурс українознавчих науково-дослідницьких робіт, присвячений життю і творчості Т.Г. Шевченка. Всеукраїнська олімпіада «Олімпус» - Диплом лауреата з української мови та літератури: одна учениця. На Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» - Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня одна учениця. Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня - одна учениця. Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня: три учениці. На районному етапі обласного конкурсу творчих робіт учнівської та студентської молоді «Я відкриваю світ собі щодня» в номінації «Художньо-публіцистичні твори» – дві учениці ІІ місце й ІІІ місце. У 2014-2015н.р. у конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика дипломи ІІІ ступеня одержали 2 учениці.

ПУБЛІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ НА ПЕДАГОГІЧНУ ТЕМАТИКУ
Глобинська районна інформаційна громадсько-політична газета «Зоря Придніпровя»

 • «Школо, до побачення!» (№46 від 18 червня 2013 р.);

 • «Наукове товариство учнів» (№39 від 27 травня 2014 р.);

 • «Шляхами подвигу і слави» (від 5 жовтня 2013 р.).


Журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»:

 • № 10/2014 «Твір-опис зовнішності людини»;

 • № 11/2014 «Повторення вивченого у 8 класі. Просте ускладнене речення, розділові знаки в ньому»;

 • № 12/2014 «Таблиці з орфографії»


Учительський журнал on-lain (Видавнича група «Основа»)

 • «Урок української мови в 9 класі» (сертифікат від 16.10.2014 р.);

 • «Урок української літератури «І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (сертифікат від 19.11.2014 р.)


ЛІТЕРАТУРА

 1. Границкая А.С. Научись думать и действовать: Книга для учителя – М: «Просвещение», 1991

 2. Лаврик В. Типологія уроків як форма організації собистісно зорієнтованого навчання української мови в сучасній школі // Українська мова і література в школі, 2006. №4

 3. Подмазін С. І. Особистісно орієнтована освіта (соціально-філософський аналіз) : Дис... д- ра філос. наук: 09.00.03 / Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2006. — 418арк. — Бібліогр.: арк. 392-418 // http://www.disslib.org/osobystisno-oriyentovana-osvita.html

 4. Подмазін С.І. Особистісно-зорієнтована освіта як особливий вид діяльності. // Завуч, 2001. – № 20.

 5. Подмазін С.І. Проблема змісту сучасної освіти. // Директор школи, 2001. – № 4.

 6. Подмазін С.І. Психологія особистісно-зорієнтованого навчання. // Завуч, 2001. – № 21.

 7. Подмазін С.І. Технологія особистісно-зорієнтованого уроку. // Завуч, 2001. – № 21.

 8. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес: принципи, технології // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 37 – 43.

 9. Подмазін С.І. Філософські основи особистісно-зорієнтованої освіти. // Завуч, 2001. – № 20.

 10.  Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: цілепокладання, рефлексія, оцінка // Українська мова та література. – 2004. – № 7. – С.2-9. 11. Подмазін С.І. Особистісно орієнтована освіта: сутність і зміст // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 15

Додаток 1

Типологія уроків у технології особистісно зорієнтованого навчанняТип уроку

Етапи урокуВступний урок

1.Тема

2. Мета

3. Мотивація

4. Вивчення нового матеріалу.

5. Результат уроку. 6. Рефлексія


1.

Урок вивчення нового матеріалу

1.Мовленнєва розминка

2.Тема (виводять учні)

3. Мета (виводять учні)

4. Мотивація

5.Актуалізація опорних знань

6.Рефлексія (тематична)

7.Вивчення нового матеріалу.

8. Рефлексія2.

Урок удосконалення знань, умінь, навичок

1.Мовленнєва розминка

2.Тема (виводять учні)

3. Мета (виводять учні)

4. Мотивація

5.Актуалізація опорних знань

6.Застосування знань на практиці.

7. Рефлексія


3.

Урок узагальнення і систематизації знань, умінь, навичок

1.Мовленнєва розминка

2.Тема (виводять учні)

3. Мета (виводять учні)

4. Мотивація

5.Актуалізація опорних знань

6.Закріплення навички застосування знань на практиці.

7. Рефлексія. 8.Результат уроку


4.

Комбінований урок

1.Мовленнєва розминка

2.Тема (виводять учні)

3. Мета (виводять учні)

4. Мотивація

5.Визначення форми вивчення нового матеріалу

6. Вивчення нового матеріалу.

7. Рефлексія

8. Закріплення знань, умінь, навичок

9.Результат уроку


5

Урок контролю й оцінки

Перевірка рівня засвоєння знань, умінь, навичок

Додаток 2.

Види диференційованого та індивідуального підходу до учнів

Диференційовані уроки

Диференційовані і індивідуальні завдання


Індивідуальний підхід для підвищення мотивації вивчення предметів у учнів передстандартного рівня

Індивідуальна робота з обдарованими учнями


Додаток 3

- роздатковий ди-дактичний мате-ріал;

- різнорівневі тести;

- індивідуальні домашні завдан-ня на відпрацю-вання навичок правопису з ура-хуванням індиві-дуальних проб-лем учня (робота над помилками);

- різнорівневі са-мостійні і конт-рольні роботи.

- індивідуальний підхід до особис-тості дитини;

- метод проектів;

- додаткові індивідуальні заняття;

- додаткові

індивідуальні зав-дання, посильні для дитини;

- групова робота при соціально значущій ролі дитини.- науково-до-слідницька ді-яльність учнів під керівництвом учителя;

- метод проектів;

- додаткові зав-дання творчого характеру;

- робота школи «Ерудит»;

- олімпіади, конкурси;

- участь у нау-ковопрактичних конференціях.Додаток 3.

Прийоми диференціації на уроках (за типологією особистісно зорієнтованого навчання)

Тип уроку


1 А. Вступний урок

1.Урок вивчення нового матеріалу.

2. Урок удосконалення знань

3. Урок узагальнення й систематиза-ції вивченого

Прийоми диференціа-ції

1.Визначення індивідуаль-них проблем у знаннях з по-переднього матеріалу, ін-дивідуальне домашнє зав-дання на повторення попередньо-го матеріалу.

2.Робота з підручником

і додаткови-ми джерела-ми за рівня-ми (скласти схему нової теми; виділи-ти основні поняття, прак-тичні навич-ки; скласти схему повто-рення при ви-вченні певної теми).3.Визначення плану вивчення теми, побудова технологічної карти (озна-йомлення з картою вчи-теля)

4.Надання права вибору рівня вивченняї теми


1.Робота з підручником (досліджен-ня). Матеріал дослідження (за рівнями): підручник, додаткова література. Результат дослідження (за рівнями): скласти опор-ний конспект, план (підготувати відповідь за опорним кон-спектом або планом), скласти схе-му (доповни-ти схему), скласти таб-лицю (за-повнити таб-лицю), скласти пи-тання з теми (відповісти на питання теми).

2. Визначення індивідуаль-них проблем, індивідуальне домашнє завдання (ураховуючи проблеми кож-ної дитини). Домашнє зав-дання підви-щеного рівня: скласти зав-дання для од-нокласників (тести, впра-ви); викорис-товувати його на наступних уроках.1.Актуалізація знань теорії

Форма прове-дення (за рівня-ми): опитування, взаємоопитува-ння; тести, скла-дені й проведе-ні учнем;

практична діаг-ностична робо-та.

2.Визначення індивідуальних проблем,

індивідуальна робота з лікві-дації певних проблем через: тести, складені за рівнями;

диференційовані завдання (роз-датковий мате-ріал).

Індивідуальне домашнє завдання (ураховуючи проблеми кож-ного учня).

Домашнє завдання підвищеного рівня: скласти завдання для однокласників (тести, вправи), використовува-ти його на нас-тупних уроках.


1.Актуаліза-ція знань з теми

Форма про-ведення (за рівнями):

скласти уза-гальнюючу схему (до-повнити схе-му – урахо-вуючи проб-леми учнів), скласти уза-гальнюючий тест; скласти словниковий диктант, що включає всі орфограми, вивчені в те-мі.

2.Визначення індивідуаль-них проблем

Індівідуальна робота з ліквідації цих проблем шляхом ви-користання диференці-йованого роздаткового матеріалу.

Індивідуальне домашнє завдання (ураховуючи особливості кожної дитини)

Додаток 4.Види і форми роботи на уроках української літератури

Вид роботи

Форма

Порівняльний аналіз

- героїв;

- творів;

- стилів письменників;

- літературних творів з театральною постановкою або екранізацією


Робота в групах (парах), індивідуальна робота.

Диспути з теми твору, при характеристиці персонажів

Робота в групах (парах)

Суд (звинувачення і захист) над літературним героєм

Робота в групах

Лист

- до письменника від читача;

- до героя від читача;

- до персонажа від іншого персонажа;

- колективний лист до письменника, героя.


Робота в групах (парах), індивідуальна робота.

Інсценування уривків твору.

Робота в групах (парах), індивідуальна робота.

«Авторське крісло»

«Крісло героя»Індивідуальна робота.

План твору:

- простий;

- складний;

- цитата.Робота в групах (парах), індивідуальна робота.

«Паспорт» письменника (персонажа)

Работа в группах (парах).

Ілюстрації до творів (дом.завдання)

Індивідуальна робота.

«Придумай продовження (або фінал) твору».

«Придумай поради героєві»Робота в групах (парах), індивідуальна робота.

Читання за ролями, виразне читання, читання цитат із творів на задану тему
Робота з науковою літературою:

- скласти опорний конспект статті;

- скласти тези статті;

- тематичні виписки;

- скласти опорний конспект статті;

- міні-дослідження.Робота в групах (парах), індивідуальна робота.

Додаток 5

ГЛОБИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ
ПОЛОЖЕННЯ 
про шкільне товариство «Шукач» 


1. Загальні положення

Товариство «Шукач» організовано на базі Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів для учнів 5-9 класів. за чотирма секціями: українська мова, українська література, українознавство, фольклористика.2. Основними завданнями роботи товариства є:

- формування мотивації у вивченні української мови та літератури школярів;

- розвиток інтелектуального потенціалу учнівської молоді;

 виховання творчої особистості на засадах українознавства як цілісної системи освіти та виховання;

- формування навичок здійснення науково-практичного дослідження.

3. Номінації:

- українська мова;

- українська література;

- народознавство;

- українознавство;

- фольклористика.4. Підсумки роботи товариства

Щорічно проводиться науково-практична конференція, на якій члени товариства захищають науково-дослідницькі роботи. Визначення переможців конференції проводиться у 2 етапи: 1. експертна оцінка роботи;

 2. виступ-захист.

Переможці й призери нагороджуються грамотами навчального закладу.
Додаток 6

ПЛАН

роботи шкільного наукового товариства «ШУКАЧ»

№ п/п

Дата

Тема засідання

Примітки

1

Листопад 2014 р.

Вимоги до науково-дослідницької роботи. Вибір наукової теми членами товариства. Актуальність теми.
2.

Грудень 2014 р.

Структура науково-дослідницької роботи. Вступна частина.
3.

Січень

2015 р.


Вимоги до основної частини науково-дослідницької роботи.
4.

Лютий

2015 р.


Висновки науково-дослідницької роботи.
5.

Березень

2015 р.


Вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи. Правила оформлення бібліографії.
6.

Квітень 2015 р.

Відкрите засідання – звіт. Науково-практична конференція предметів філологічного циклу
Додаток 7.Диференційовані завдання (за рівнями складності) для 8 класу

Прикладка як різновид означення.

Картка №1 (підвищений рівень)

Відредагувати речення, знайти прикладку. Скласти власні речення з цими прикладками. Розберіть речення синтаксично.

Вірш заповіт написаний поетом Шевченко у 1845 році. Більшу половину літніх канікул ми провили на паро-плаві Тарас Шевченко. Учні восьмикласники хороше попрацювали на уроці.
Картка № 2 (базовий рівень)

Виправити помилки. Знайти і підкреслити прикладку. Розберіть речення синтаксично.

Вірш заповіт написаний поетом Шевченко у 1845 році. Більшу частину літніх канікул ми провили на паро-плаві Тарас Шевченко. Учні восьмикласники добре попрацювали на урокі.
Картка № 3 (передстандартний рівень)

Виправити помилки на написання прикладки. Прикладку підкресліть

Розберіть речення синтаксично.

Вірш заповіт написаний поетом Шевченком у 1845 році. Більшу частину літніх канікул ми провели на пароплаві Тарас Шевченко. Учні восьмикласники добре попрацювали на уроці
Картка №4 (підвищений рівень)

Згрупуйте словосполучення, запишіть їх правильно. Визначте принцип класифікації. Скласти з ними речення.

Місто красень, місто Київ, гарне місто, наше місто, її місто, Оленчин зошит, лист Оленки, буркун трава, завод велетень, дівчина красуня, Волга ріка, ріка Дніпро.
Картка № 5 (базовий рівень)

Згрупуйте словосполучення, запишіть їх правильно. Визначте принцип класифікації.

Місто красень, місто Київ, гарне місто, наше місто, її місто, Оленчин зошит, лист Оленки, буркун трава, завод велетень, дівчина красуня, Волга ріка, ріка Дніпро.
Картка № 6 (предстандартний рівень)

Запишіть словосполучення правильно, виправте помилки, підкресліть прикладки.

Місто красень, місто Київ, гарне місто, наше місто, її місто, Оленчин зошит, лист Оленки, буркун трава, завод велетень, дівчина красуня, Волга ріка, ріка Дніпро.
Порівняльний зворот.

Картка № 7 (підвищений рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, виправте помилки у словах. Розберіть речення синтаксично. Поясніть позділові знаки графічно.

Як паросль виноградної лози пликайте мову. Він готувався до завтрішнього дня немов борець до нечуванного змаганя. Треба навчитися шанувати Батьківщину мов матір. Повітря тут особливо прозоре ніби скляне.
Картка № 8 (базовий рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, виправте помилки у словах. Розберіть речення синтаксично.

Як паросль виноградної лози пликайте мову. Він готувався до завтрішнього дня немов борець до нечуванного змаганя. Треба навчитися шанувати Батьківщину мов матір. Повітря тут особливо прозоре ніби скляне.Картка № 9 (предстандартний рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки,якщо потрібно, на місці рисок, виправте помилки у словах. Підкресліть члени речення.

Як паросль виноградної лози плекайте мову. Він готувався до завтрашнього дня немов борець до нечуванного змаганя. Треба навчитись шанувати Батьківщину мов матір. Повітря тут особливо прозоре ніби скляне.
Картка № 10 (підвищений рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, виправте помилки у словах. Розберіть речення синтаксично. Поясніть позділові знаки графічно.

Наче зачарованний дививсь Василько на вогонь. Нетреба забувати заслуг Максима Рильського як перекладача. Співак ніби злився воєдинно з тисячною аудиторією слухачів. Після зустрічі з Василем вона ніби світилася.
Картка № 11 (базовий рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, виправте помилки у словах. Розберіть речення синтаксично.

Наче зачарованний дививсь Василько на вогонь. Нетреба забувати заслуг Максима Рильського як перекладача. Співак ніби злився воєдинно з тисячною аудиторією слухачів. Після зустрічі з Василем вона ніби світилася
Картка № 12 (предстандартний рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки,якщо потрібно, на місці рисок, виправте помилки у словах. Підкресліть члени речення.

Наче зачарованний дививсь Василько на вогонь. Нетреба забувати заслуг Максима Рильського як перекладача. Співак ніби злився воєдинно з тисячною аудиторією слухачів. Після зустрічі з Василем вона ніби світиласяКартка № 13 (підвищений рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, виправте помилки у словах. Розберіть речення синтаксично. Поясніть позділові знаки графічно.

Ліс зустріл мене як друга. Цілий день як у ступі товчешся та ще й виспатися недають. Гори ніби висіли у повітрі. Очі наче блакитні озера. Остап Вишня відомий як майстер гумору.
Картка № 14 (базовий рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, виправте помилки у словах. Розберіть речення синтаксично.

Ліс зустріл мене як друга. Цілий день як у ступі товчешся та ще й виспатися недають. Гори ніби висіли у повітрі. Очі наче блакитні озера. Остап Вишня відомий як майстер гумору.
Картка № 15 (предстандартний рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки,якщо потрібно, на місці рисок, виправте помилки у словах. Підкресліть члени речення.

Ліс зустріл мене як друга. Цілий день як у ступі товчешся та ще й виспатися недають. Гори ніби висіли у повітрі. Очі наче блакитні озера. Остап Вишня відомий як майстер гумору.
Картка № 16 (підвищений рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, виправте помилки у словах. Розберіть речення синтаксично. Поясніть позділові знаки графічно.

І нічка тихая мов чарівниця прибралася у зорі золоті. Червоніли хмари неначе обсипані квітами. Марко наче води в рот набрав. Друзі висівайте доброту бо вона як хліб потрібна людям. Свіжий перший сніг немов укрив гори й долини тонким полотном. Дві машини тепер у нас та однаково крутимось як білка в колесі.
Картка № 17 (базовий рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, виправте помилки у словах. Розберіть речення синтаксично.

І нічка тихая мов чарівниця прибралася у зорі золоті. Червоніли хмари неначе обсипані квітами. Марко наче води в рот набрав. Друзі висівайте доброту бо вона як хліб потрібна людям. Свіжий перший сніг немов укрив гори й долини тонким полотном. Дві машини тепер у нас та однаково крутимось як білка в колесі.
Картка № 18 (предстандартний рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки,якщо потрібно, на місці рисок, виправте помилки у словах. Підкресліть члени речення.

І нічка тихая мов чарівниця прибралася у зорі золоті. Червоніли хмари неначе обсипані квітами. Марко наче води в рот набрав. Друзі висівайте доброту бо вона як хліб потрібна людям. Свіжий перший сніг немов укрив гори й долини тонким полотном. Дві машини тепер у нас та однаково крутимось як білка в колесі.
Звертання. Вставні слова

Картка №19 (підвищений рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки при звертанні. Розберіть речення синтаксично.

Складіть власні речення із цими ж словами-звертаннями.

О рідне слово що без тебе я… Що ти зробив мій друже? Дівчата хлопці нумо до роботи! Спасибі вам діточки що побачила вас укупі за стільки літ.
Картка № 20 (базовий рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки при звертанні. Розберіть речення синтаксично. Перебудуйте речення так, щоб звертання було в іншому місці речення.

О рідне слово що без тебе я… Що ти зробив мій друже? Дівчата хлопці нумо до роботи! Спасибі вам діточки що побачила вас укупі за стільки літ.
Картка № 21 (передстандартний рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки при звертанні. Розберіть речення синтаксично.

О рідне слово що без тебе я… Що ти зробив мій друже? Дівчата хлопці нумо до роботи! Спасибі вам діточки що побачила вас укупі за стільки літ.
Картка № 22 (підвищений рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки, виправте помилки у словах. Розберіть речення синтаксично. Поясніть позділові знаки графічно. Перебудуйте речення так, щоб звертання було в іншому місці речення.

Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має! Самим духом брат ситий не будеш. Моя любов, я вся перед тобою. Рости рости моя пташка мій маковий цвіт.
Картка № 23 (базовий рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки при звертанні. Розберіть речення синтаксично.Виправте граматичні помилки при звертанні

Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має! Самим духом брат ситий не будеш. Моя любов, я вся перед тобою. Рости рости моя пташка мій маковий цвіт.
Картка № 24 (передстандартний рівень)

Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки при звертанні. Розберіть речення синтаксично. Виправте граматичні помилки при звертанні

Мова рідна слово рідне хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має! Самим духом брат ситий не будеш. Моя любов я вся перед тобою. Рости рости моя пташка мій маковий цвіт.Додаток 8.Урок української мови в 6 класі

ТЕМА. Відмінювання іменників ІІІ відміни.МЕТА навчальна: навчитись змінювати іменники ІІІ відміни.

розвивальна: розвивати мислення, увагу;

виховна: виховувати любов до матері.

ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу

ОБЛАДНАННЯ: роздатковий матеріал (маршрути уроку), наочність.

ХІД УРОКУОрг.частина (перевірка готовності класу до уроку, побажання успіху).

Епіграф уроку: Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Т.Г.Шевченко

Обговорення епіграфа

 1. Перевірка домашнього завдання (Актуалізація опорних знань)

Завдання 1. МІНІ-ТЕСТ

 1. До першої відміни належать:
  а) іменники жіночого роду на приголосний;
  б) іменники чоловічого та середнього роду із закінченнями –о, -е, -я, нульовим;
  в) іменники чоловічого, жіночого та спільного роду на -а (-я).
  2. До І відміни належать іменники:
  а) пісня, суддя, Ілля;
  б) Микола, зілля, груша;
  в) хлібина, сорочка, волосся.
  3. До ІІ відміни належать іменники:
  а) степ, простір, насип;
  б) жовч, суміш, любов;
  в) сирота, староста, хліб.
  4. Закінчення -а у формі родового відмінка однини мають іменники:
  а) вальс, теніс, футбол;
  б) ліс, пісок, інститут;
  в) Київ, Львів, Миколаїв.

САМОПЕРЕВІРКА
Правильні відповіді:

 1. В

 2. А

 3. А

 4. ВОцінювання - 2 бали

Бесіда
Дай відповіді на питання, наводячи приклади (усно).

ПИТАННЯ

 1. Чи змінюються іменники за родами?

 2. Які є числа іменника? Чи змінюються іменники за числами? Які іменники не змінюються за числами?

 3. На які типи відмін розподіляються іменники?

 4. Які іменники належать до І відміни? Наведіть приклади.

 5. Які іменники належать до ІІ відміни? Наведіть приклади.

Оцінювання - 1 бал

Завдання 2. Розподіліть іменники за відмінами Вітер, сестра, рушник, пісня, кілограм, груша, цукор, подорожІ відміна

ІІ відміна

сестра

Вітер

пісня

рушник

груша

кілограм
цукор

подорож

САМОПЕРЕВІРКАОцінювання - 2 бали

Проблемна ситуація: слово «подорож»


 1. Визначення теми і мети уроку

Тему повідомляє вчитель; мету визначають учні (письмово)

 1. Мотивація

 • Для чого нам потрібна ця тема?

(Щоб уміти правильно вживати й писати іменники, щоб наше мовлення – усне й писемне – було грамотним і багатим)

Учитель. Сьогодні, як і завжди кожен із вас зможе отримати 12 балів. Для цього вам треба добре попрацювати на кожному етапі уроку за допомогою маршруту уроку.

 1. Робота над вивченням теми

Робота з підручником. Прочитай у підручнику, які іменники належать до ІІІ відміни (с.142)

Провідміняй у зошиті за зразком слова: зустріч, розповідь,, визнач закінчення, що спільного у змінюванні слів?

Відмінювання іменників третьої відміни
Н.      подорож __          зустріч розповідь                              

Р.      подорожі                                       


Д.      подорожі                                         
Зн.     подорож   __                                           
Ор.    подорожжю                                 
М.     (у) подорожі                           
Кл.     подороже                                        
САМОПЕРЕВІРКА

Оцінювання - 2 бали

Завдання. Прочитайте, подані в дужках іменники ставлячи в потрібній формі. Визначте їхні відмінки (усно).
1. Пильнуй, мій сину, заповіді батька свого, не відкидай навчання (мати) твоєї. (З Біблії). 2. Маю я святе синівське право з (мати) побуть на самоті. (В. Симоненко). 3. На сонці тепло, а біля (мати) добре. 4. Як на ті чорнобривці погляну, бачу (мати) стареньку. (М. Сингаївський). 5. У (мати) немає вихідних, шершавіють, немов коріння, руки. (М. Малахута).

 Завдання 4. Усно провідміняйте іменник матиОцінювання - 3 бали

Виховна бесіда

 • А як ви називаєте свою матір?

 • До якої відміни належать ці іменники?

 • Скажіть, коли доречно до найріднішої людини застосовувати іменник ІІІ відміни, коли – І відміни.

 • Складіть речення із словом мати (усно).

 • Яка орфограма є в слові в орудному відмінку?

 • Чи була ця орфограма в іменниках із попереднього завдання?

 • Зате там була інша орфограма. Яка?


Спостереження над мовою – виведення правил

Орудний відмінок іменників ІІІ відміни

 1. Сіль – сіллю

Молодь - молоддю

Правило-схема:Н. в.

Ор. в.

Приголосний

Приголосний+ Приголосний ю

 1. Повість – повістю

Честь - честю

Правило-схема:Н. в.

Ор. в.

Приголосний+ Приголосний

Приголосний+ Приголосний ю

 1. Любов – любов’ю

Верф - верф’ю

Правило-схема:Н. в.

Ор. в.

м, в, п, б, ф

м, в, п, б, ф’ ю
 1. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання . Поставте іменники у формі орудного відмінка однини. Запишіть їх правильно (з подвоєнням, без подвоєння та з апострофом). Звіртеся з таблицями

Зразок: Сіль – сіллю

Тінь, суміш, північ, кількість, область, пам'ять, любов, Білорусь, кіновар, мати.

Словникова робота:

кіновар (тлумачний словник) - с.281


САМОПЕРЕВІРКА


Оцінювання - 2 бали

 1. Рефлексія

 • Чи досягли ви мети уроку?

 • Яка оцінка за урок? Чи справедлива вона?

 • Оберіть питання, у якому ви відчули труднощі під час вивчення теми:

    1. Змінювання іменників І і ІІ відміни (повторення вивченого).

    2. Змінювання іменників ІІІ відміни.

    3. Змінювання іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

    4. Змінювання іменника ІІІ відміни мати
 1. Підготовка до дом.завдання

Домашнє завдання з української мови

    1. Знати теорію - с.150, 160.

    2. Вправа 302 ( 6 речень - на 6 балів)

    3. + Вправа 303 (на 12 балів)

    4. Індивідуальне завдання – картки 1-4

Картки 1-4

       1. Змінювання іменників І і ІІ відміни (повторення вивченого).

Користуючись теорією на с.144, 147, 150, 151 та таблицею «Родовий відмінок іменників ІІ відміни», виконай завдання.

Завдання. Визначте групу кожного іменника; провідміняйте їх за відмінками.

Сажа, сторона, праця.


Завдання 2. Поставте іменники у родовому відмінку однини.

Сад, портфель, плач, вівторок, зал, льон, бензин, град, грім, дощ, колосок, Байкал, сантиметр, квадрат, присудок.       1. Змінювання іменників ІІІ відміни.

Користуючись теорією на с. 160, виконай завдання.

Завдання. Провідміняйте іменники за відмінками.

Височінь, блакить, фальш,кров, Об.       1. Змінювання іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

Користуючись теорією (правила-схеми), виконай завдання.

Завдання. Запишіть іменники в орудному відмінку однини.

Педаль, жовч, ненависть, скритість, мораль, путь, діагональ, мазь, вуаль, подорорж, мідь, віддаль, область, користь, тінь, заполоч, каламуть, синь, даль, чернь, зелень, сухість, спадковість, неповторність, сіль, тінь, ніжність. 1. Змінювання іменника ІІІ відміни мати

Користуючись зразком змінювання іменника ІІІ відміни мати, виконайте вправу й завдання.

Н.      мати

Р.       матері                                      
Д.      матері                                  
Зн.     матір
Ор.    матір’ю                               
М.     (у) матері                           
Кл.     мати (матір)                                        

Вправа 299 (речення 3, 7, 8) – на 9 б.

Завдання. Скласти 3 речення з іменником ІІІ відміни мати так, щоб це слово було вжито в різних відмінках – 12 балів

Додаток 9.Маршрут уроку української мови

Учня 6 класу _______________________________________________________________________ТЕМА.. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ІІІ ВІДМІНА.

МЕТА__________________________________________________________________________І етап – повторення вивченого

Завдання 1 МІНІ-ТЕСТ 2 бали

 1. До першої відміни належать:
  а) іменники жіночого роду на приголосний;
  б) іменники чоловічого та середнього роду із закінченнями –о, -е, -я, нульовим;
  в) іменники чоловічого, жіночого та спільного роду на -а (-я).
  2. До І відміни належать іменники:
  а) пісня, суддя, Ілля;
  б) Микола, зілля, груша;
  в) хлібина, сорочка, волосся.
  3. До ІІ відміни належать іменники:
  а) степ, простір, насип;
  б) жовч, суміш, любов;
  в) сирота, староста, хліб.
  4. Закінчення -а у формі родового відмінка однини мають іменники:
  а) вальс, теніс, футбол;
  б) ліс, пісок, інститут;
  в) Київ, Львів, Миколаїв.

САМОПЕРЕВІРКА
Оцінка
Дай відповіді на питання, наводячи приклади (усно).

ПИТАННЯ _____ 1 бал

 • Чи змінюються іменники за родами?

 • Які є числа іменника? Чи змінюються іменники за числами? Які іменники не змінюються за числами?

 • На які типи відмін розподіляються іменники?

 • Які іменники належать до І відміни? Наведіть приклади.

 • Які іменники належать до ІІ відміни? Наведіть приклади.

Оцінка
Завдання 2. Розподіліть іменники за відмінами 2 бали

І відміна

ІІ відмінаВітер, сестра, рушник, пісня, кілограм, груша, цукор, подорож.

Оцінка
ІІ етап – вивчення нового матеріалу

Визнач мету уроку.

Робота з підручником. Прочитай у підручнику, які іменники належать до ІІІ відміни (с.142)

Провідміняй у зошиті за зразком слова: зустріч, розповідь,, визнач закінчення, що спільного у змінюванні слів?

Відмінювання іменників третьої відміни 2 бали                  
Н.      подорож __          зустріч розповідь                              

Р.      подорожі                                       


Д.      подорожі                                         
Зн.     подорож   __                                           
Ор.    подорожжю                                 
М.     (у) подорожі                           
Кл.     подороже                                        

Додаткове завдання: скласти речення, у якому будуть використані іменники з попереднього завдання.

Завдання 3. Прочитайте, подані в дужках іменники ставлячи в потрібній формі. Визначте їхні відмінки (усно). 3 бали                  
1. Пильнуй, мій сину, заповіді батька свого, не відкидай навчання (мати) твоєї. (З Біблії). 2. Маю я святе синівське право з (мати) побуть на самоті. (В. Симоненко). 3. На сонці тепло, а біля (мати) добре.

Додаткове завдання : 4. Як на ті чорнобривці погляну, бачу (мати) стареньку. (М. Сингаївський). 5. У (мати) немає вихідних, шершавіють, немов коріння, руки. (М. Малахута).  Завдання 4. Усно провідміняйте іменник мати

Оцінка
Орудний відмінок іменників ІІІ відміни

 1. Сіль – сіллю

Молодь - молоддю

Правило-схема:

Н. в.

Ор. в. 1. Повістьповістю

Честь - честю

Правило-схема:

Н. в.

Ор. в. 1. Любовлюбовю

Верф - верфю

Правило-схема:

Н. в.

Ор. в.ІІІ етап – закріплення вивченого матеріалу 2 бали                  

Завдання 5. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини. Запишіть їх правильно (з подвоєнням, без подвоєння та з апострофом). Звіртеся з таблицями

Тінь, суміш, північ, кількість, область, пам'ять, любов, Білорусь, кіновар (тлумачний словник), мати.


Зразок: Сіль – сіллю

САМОПЕРЕВІРКА
Оцінка
Додаткове завдання: скласти речення, у якому будуть використані іменники з попереднього завдання.

Усього за урок - ______б.

ІV етап – підсумок уроку

Завдання 6. Оберіть питання, у якому ви відчули труднощі під час вивчення теми:

 1. Змінювання іменників І і ІІ відміни (повторення вивченого).

 2. Змінювання іменників ІІІ відміни.

 3. Змінювання іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

 4. Змінювання іменника ІІІ відміни мати

Додаток 10

Урок української мови в 7 класі


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання iconВідділ освіти, сім’ї та молоді глобинської райдержадміністрації глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Галига В. О
Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання
Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання iconКіровоградської міської ради кіровградської області
Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних І творчих здібностей...
Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання iconКомунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Козятинської міської ради Вінницької області»
Розділ І. Науково-теоретичні основи розвитку творчих здібностей учнів
Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання iconВідділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації
«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології шляхом використання інноваційних методів навчання»
Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання iconГлобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 тарас шевченко І полтавщина
У час глобалізації та євроінтеграції необхідно зберегти культурну спадщину нації, оскільки вона є формотворчою складовою духовності,...
Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання iconКуріньківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Мета: познайомити школярів із життям І творчістю славетної землячки, на прикладі біографії Марії Башкирцевої вчити учнів досягати...
Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання iconВикористання інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва
Тема, над якою працює наша кафедра: ( Слайд №3) Розвиток творчих та фізичних здібностей, формування пізнавальної активності учнів...
Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання iconІнтелектуальна гра для учнів 11 класів Мета: систематизувати знання учнів з теми «Олександр Довженко»
«Олександр Довженко», з’ясувати рівень знань біографії письменника та його творів, сприяти формуванню та розвитку інтелектуальних...
Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання iconСтратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
Вони переконані, що школа має бути не просто навчальним закладом, не традиційним „передавачем знань”, а закладом, де „навчають жити”....
Глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання iconТворчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей
Розділ Теоретичні основи розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка