Голобуцький володимир ОлексійовичСкачати 63,46 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір63,46 Kb.

ГОЛОБУЦЬКИЙ Володимир Олексійович (15(28).07.1903, с. Великий Бір Суразького повіту Чернігівської губернії – 21.01.1993, м. Київ) – доктор історичних наук (1948 р.), професор (1949 р.), лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1980 р.).

У 1930 р. закінчив історико-економічне відділення педагогічного факультету Північно-Кавказького державного університету (Ростов-на-Дону). У 1930-1934 рр. викладав у м. Грозний. У 1934-1937 рр. – аспірант, викладач Ленінградського педагогічного інституту ім. О.І. Герцена. У 1937-1940 рр. – доцент, завідувач кафедри історії народів СРСР Краснодарського педагогічного інституту.

У 1938 р. захистив кандидатську дисертацію “Дипломатичні зносини Московського уряду з Богданом Хмельницьким до Земського Собору 19 лютого 1651 р.”. Науковий керівник – Б.Д. Греков.

У 1940-1942 рр. – доцент Ленінградського педагогічного інституту ім. О.І. Герцена. 1942-1943 рр. – викладач педагогічного училища с. Аксубаєво Аксубаєвського району Татарської АРСР.

У 1943-1947 рр. – завідувач кафедри історії СРСР Казанського державного університету. У 1947-1949 рр. – завідувач кафедри, декан історичного факультету Чернівецького державного університету.

28 січня 1947 р. захистив докторську дисертацію “Чорноморське козацтво (нариси соціальної історії)”. Науковий керівник – Б.Д. Греков. 20 листопада 1948 р. ВАК затвердив докторський ступень В.О. Голобуцького.

З 1947 по 1979 р. працював у Інституті історії АН УРСР. У 1951-1953 рр. був завідувачем кафедри історії СРСР Київського педагогічного інституту. У 1961-1971 рр. – завідувач кафедри історії народного господарства Київського інституту народного господарства. У 1972-1984 рр. – старший науковий співробітник – консультант Інституту економіки АН УРСР.

Зробив значущий внесок у дослідження історії козацтва на півдні України.

В соціально-економічних дослідженнях В.О. Голобуцького теорія класової боротьби стала головуючою. Питання соціального розшарування козацтва, шляхи поповнення козацтва, становище втікачів, старшини та сіроми, боротьба сіроми за свою долю — ось наріжні питання дослідження історії південного краю останньої чверті XVIII століття. Згідно з В.О. Голобуцьким в основі всіх діянь старшини покладена логіка економічних інтересів, що “керувала запорозькими багатіями, які потребували робочої сили, оберігала масу втікачів від переслідування”.

Роботи В.О. Голобуцького насичені документальними відомостями, але для нього головним стає логічне нагромадження історичних фактів для підтвердження заздалегідь відомих висновків. У такому нагромадженні присутність “несуттєвих” помилок не мала значення. Особливо це стосується прізвищ. Крім того, у використанні документальних матеріалів зустрічаються чисельні недоречності, які дають підставу для сумнівів.

Водночас, услід за історіографічною традицією та державною установкою, В.О. Голобуцький виходив з положення про класові інтереси старшини. Саме тому, на його думку, питання про територію та географічне положення мало цікавило сірому та середні верстви козацтва. Це була прерогатива заможного козацтва, а сірому таке положення більше цікавило з точки зору заробітку. У доказах своєї концепції класовості автор йде на нелогічність і свідомо закриває очі, коли йдеться про напрямки державної політики. Простежується типове для дослідників радянського часу намагання перейти до дослідження соціально-економічної історії, де можна було сховатися за щитом класової боротьби.

Нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапору (1960 р.).


Публікації про В.О. Голобуцького та рецензії на його праці:


 • Подвижник // Літературна газета. – 1993. – 4 березня.

 • Білоконь С. Голобуцький Володимир Олексійович // Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія “Українські історики”. – Вип. 1. – К., 1998. – С. 58-60.

 • Бойко А.В. Південна Україна останньої чверті XVIII століття: аналіз джерел. К., 2000. – С. 36-37.

 • Лях С.Р. Голобуцький Володимир Олексійович // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.; Запоріжжя, 2002. – С. 108.

 • Горак В. Знавець козацької доби (Володимир Голобуцький) // Історичний журнал. – 2003. – № 4-5. – С. 118-124.

 • Гриневич В. Він не вмів кивати, куди треба // Голос України. – 2003. – 29 липня. – С. 5.

 • Мороз В. Подвиг громадянина і вченого // Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 5-9.

 • Михайлина П., Федорук А. Видатний український історик ХХ століття (до 100-річчя від дня народження В.О. Голобуцького) // Буковинський журнал. – 2005. – № 1. – С. 77-83.

 • Юсов. С. Кристалізація наукових пріоритетів В. Голобуцького та її перші наслідки в контексті інтелектуальної біографії вченого // Український історичний збірник. – Вип. 8. – К., 2005. – С. 468-482.

 • Юсов. С. Наукова й педагогічна діяльність В. Голобуцького в роки Великої Вітчизняної війни та повоєнний період // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 89-105.

 • Володимир Олексійович Голобуцький (1903-1993 рр.): Біобібліографія / Автор-укладач С.Л. Юсов, відповідальний редактор В.М. Даниленко – К., 2006. – 160 с.

 • Юсов С.Л. Наукова і педагогічна діяльність Володимира Голобуцького: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К., 2010. – 20 с.

 • Михайлина П.В. Голобуцький Володимир Олексійович // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25291

 • Юсов С.Л. Історик Володимир Голобуцький (1903-1993): життя, наукова і педагогічна діяльність: [монографія] / Нац. акад. наук. України, Ін-т історії України. – К.: [б. в.], 2011. – 334 с.: портр.


Книги В.О. Голобуцького, що стосуються історії Південної України:


 • Черноморское казачество / Отв. ред. Ф.П. Шевченко. АН УССР. Институт истории. – К.: Изд-во АН УССР, 1956. – 414 с.

 • Запорожское казачество. – К.: Госполитиздат УССР, 1957. – 461 с.

 • Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734-1775 / АН Української РСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 415 с.

 • Гомін, гомін по діброві. Історичні розповіді про запорізьке козацтво / Мал. А. Базилевича. – К.: Дитвидав УРСР, 1962. – 175 с.; з іл.

 • Гомін, гомін по діброві: Історичні розповіді про запорізьких козаків / Для серед. та старш. шкільн. віку. Мал. А. Базилевича Вид. 2-е (доп. та виправл.). – К.: Веселка, 1968. – 224 с.; з іл.

 • Запорозьке козацтво. – К.: Вища школа, 1994. – 539 с.

 • Гомін, гомін по діброві: історичні розповіді про запорозьких козаків / В.О. Голобуцький; худож. А. Базилевич. – Д.: Січ, 2003. – 208 с.

 • Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.). – Д.: Січ, 2004. – 424 с. 

 • Чорноморське козацтво / упоряд., пер. з рос. і портр. авт. І.В. Голобуцький; передмов. та післямова П.В. Голобуцький. – Д.: Січ, 2008. – 416 с.


Вибрані статті В.О. Голобуцького, що стосуються історії Південної України:


 • Запорізька Січ і її роль в історії українського народу // Комуніст України. – 1955. – № 7. – С. 62-73.

 • До історії соціально-економічного розвитку Запоріжжя після зруйнування Січі // Наукові записки ЧДУ. – Т. 18. – Серія історичних наук. – Вип. 1 / Ред. кол.: М.К. Алегберлі. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1956. – С. 3-21.

 • Гайдамацкое движение на Запорожье во время “Колиивщины” и крестьянского восстания под предводительством Е.И. Пугачева // Исторические записки. – Т. 55. – М., 1956. – С. 310-343.

 • Запорозьке козацтво на початку XVIII ст. // 250 років Полтавської битви. 1769-1959. 3б. ст. / Відп. ред. В.А. Дядиченко / Інститут історії АН УРСР. – К., 1959. – С. 106-120.

 • Виникнення Запорозької січі // Книга для читання з історії Української РСР. – К.: Радянська школа, 1960. – С. 56-61.

 • Виступ запорозької сіроми в 1768 році // Книга для читання з історії Української РСР. – К.: Радянська школа, 1960. – С. 218-224.

 • Ліквідація Запорізької Січі // Український календар на 1963 р. – Варшава, Українське сусп.-культ. тов-во в Польщі, 1962. – С. 164-170.

 • Запорожская Сечь // Вопросы истории. – 1970. – № 12. – С. 93-106.

 • Сечь Запорожская // Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1976. – Т. 23. – Стб. 968-970.


Анатолій Бойко, Вікторія Константінова
Каталог: Projects -> Doslidnyky P U
Projects -> Сiчень 1 січня – 95 років тому (1919 р.) у м. Катеринославі народився Ігор Петрович Владіміров, видатний театральний режисер І педагог, актор театру І кіно, народний артист СРСР. Ігор Владіміров
Doslidnyky P U -> Саєнко валерій Миколайович
Doslidnyky P U -> Андрєєв віталій Миколайович
Doslidnyky P U -> Капарулін юрій Валерійович
Doslidnyky P U -> Сапожников ігор Вікторович
Doslidnyky P U -> Диплом за спеціальністю "Юрист"
Doslidnyky P U -> Варнеке борис Васильович
Doslidnyky P U -> Линниченко іван Андрійович
Doslidnyky P U -> Юрченко петро Осипович
Doslidnyky P U -> Рубінштейн сергій Лазарович


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Голобуцький володимир Олексійович iconДовідка керівника підприємства Білик Віктор Олексійович, народився 07лютого 1960 року

Голобуцький володимир Олексійович iconПедагогічний стаж 49 років
Доскоч Ізидор Олексійович народився 14 травня 1940 року в м. Підгайці Тернопільської області
Голобуцький володимир Олексійович iconКиїв – 2010 р масляк петро Олексійович. День Незалежності (роман гіперреалістичної фантастики). – Київ: Бібліотека інтернет-порталу «Народний Оглядач»
Масляк петро Олексійович. День Незалежності (роман гіперреалістичної фантастики). – Київ: Бібліотека інтернет-порталу «Народний Оглядач»....
Голобуцький володимир Олексійович iconАвтобіографія яковенко Володимир Васильович
Яковенко Володимир Васильович, народився 26 сепрня 1950 року в м. Жданові Донецької області
Голобуцький володимир Олексійович iconАвтобіографія ковальчук Володимир Олегович
Ковальчук Володимир Олегович, народився 01 червня 1964 року в м. Маріуполі, Донецької області
Голобуцький володимир Олексійович iconАвтобіографія жигіль Володимир Геннадійович
Жигіль Володимир Геннадійович, народився 9 березня 1963 року у м. Маріуполі, Донецької області
Голобуцький володимир Олексійович iconВолодимир Винниченко (26 липня 880 — березня 1951) Життєвий шлях письменника…
Володимир Винниченко народився 14 липня 1880 року (за ст ст.), в місті Єлисаветграді Херсонської губернії в робітничо-селянській...
Голобуцький володимир Олексійович iconВолодимир Іванович Дідківський
Наш земляк, член Національної Спілки письменників України, лауреат Білоцерківської міської літературно-мистецької премії ім. І. С....
Голобуцький володимир Олексійович iconВолодимир Павлович Науменко – ще один призабутий наш славний земляк
Виконувати цей найсвятіший обов‘язок допомагало й те, що Володимир Науменко влітку жив із сім‘єю неподалік Канева, у власному хуторі...
Голобуцький володимир Олексійович icon18 лютого 1890 р. – у м. Катеринославі народився Володимир Михайлович Корецький
Катеринославі народився Володимир Михайлович Корецький, видатний український вчений-юрист, Герой Соціалістичної праці. Помер 25 липня...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка