Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик КиївСкачати 412,87 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації17.04.2017
Розмір412,87 Kb.
  1   2   3
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії

Києвознавці
Михайло Олександрович

Рибаков
Бібліографічний

покажчик
Київ 2008

Третій випуск бібліографічного покажчика з серії „Києвознавці” присвячено краєзнавцю, києвознавцю, кандидату історичних наук, вчителю історії за фахом Михайлу Олександровичу Рибакову, який свій творчий шлях присвятив вивченню невідомих та маловідомих сторінок історії міста Києва.

Видання містить статтю про творчий та життєвий шлях києвознавця Михайло Олександрович Рибаков: сторінки життя

та творчості”, бібліографічний покажчик його творів та літератури про нього. В покажчику представлено також М.О. Рибакова як упорядника, рецензента, публікатора невідомих творів відомих авторів, наукового редактора.

Видання розраховане на викладачів, студентів, учнів, бібліотечних працівників, екскурсоводів, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Упорядник, комп’ютерний набір - Н.Б. Грищенко, зав.відділом

краєзнавчої літератури та

бібліографії

Редактор - Г.І. Гамалій, головний бібліограф

Національної парламентської

бібліотеки України

Комп’ютерний дизайн - Л.В. Проценко, зав.сектором відділу

нових інформаційних

технологій

Відповідальний за випуск - Р.М. Коваленко заст. директора


Публічна бібліотека імені Лесі Українки

Відділ краєзнавчої літератури та

бібліографії, 2008

З М І С Т


Від упорядника.................................................................................................. 4

Михайло Олександрович Рибаков: сторінки життя

та творчості.........................................................................................................5

Видання творів М.О. Рибакова......................................................................... 9

Статті М.О. Рибакова зі збірників, альманахів та

періодичних видань…………………………………………………………. 12
М.О. Рибаков - упорядник ............................................................................. 27

М.О. Рибаков - рецензент ..............................................................................28

М.О. Рибаков - науковий редактор …………………………………………28

Публікації невідомих творів відомих авторів та вступні статті

М.О. Рибакова до них …………………………...............................................28
Статті про життя та творчість М.О. Рибакова ................................................33
Іменний покажчик…………………………………………..…….…….……..35
ВІД УПОРЯДНИКА
Бібліографічний покажчик „Михайло Олександрович Рибаков” –третій випуск серії „Києвознавці”.

Покажчик відкривають основні дати життя та творчості

М.О. Рибакова.

У краєзнавчих колах, серед знаних істориків-науковців, дослідників добре відоме ім’я М. О. РИБАКОВА. Він ґрунтовно вивчає історію Києва. Активно популяризує свої дослідження. Про це свідчать його статті та книги про наше славетне місто, що виходять з друку протягом кількох десятиліть.Бібліографічний покажчик “Михайло Олександрович Рибаков” відображає майже весь доробок історика – краєзнавця і києвознавця. Матеріали до розділу “Михайло Олександрович Рибаков: сторінки життя та творчості” містять фактографічну інформацію про його життя, участь у пошуковій, дослідницькій роботі та громадському житті міста Києва.

Бібліографічна частина складається з семи розділів: „Видання творів М.О. Рибакова”, „Статті М.О. Рибакова зі збірників, альманахів та періодичних видань ”, „М.О. Рибаков – упорядник”, „М.О. Рибаков - рецензент”, „М.О. Рибаков - науковий редактор”, ”Публікації невідомих творів відомих авторів та вступні статті М.О. Рибакова до них” та ”Статті про життя та творчість М.О. Рибакова”. В розділах “Видання творів

М.О. Рибакова”, “Статті М.О. Рибакова зі збірників, альманахів та періодичних видань” матеріал розміщено за хронологією, а в межах року - за абетковим принципом. В інших розділах матеріал подано за абеткою. Завершує видання іменний покажчик, до якого увійшли всі прізвища, що зустрічаються у бібліографічних записах.

Більшість публікацій, що ввійшли до покажчика, були переглянуті de visu у фондах Національної парламентської бібліотеки України, Публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва та особистому архіві

М.О. Рибакова.

Бібліографічний покажчик містить понад 360 описів публікацій з 1968 року по 2007 рік. В покажчик не ввійшли описи статей, опублікованих автором у 50-х рр. ХХ ст. в газетах-багатотиражках, тому що вони не збереглися.

Колектив бібліотеки висловлює щиру подяку кандидату історичних наук, громадському діячеві Михайлові Олександровичу за виявлену довіру та активне сприяння в підбірці матеріалів для бібліографічного покажчика.

Рибаков Михайло Олександрович
Киянин, краєзнавець,

відомий києвознавець,

кандидат історичних наук


Михайло Олександрович Рибаков: сторінки життя та

творчості
Народився 26 травня 1929 року в Києві.

В 1941 році закінчив 4 класи київської середньої школи № 131.

Протягом 1941-1945 рр. перебував з батьками в евакуації в
м. Куйбишеві (зараз - Самара, Росія), де у 1943-45 рр. працював на військовому заводі учнем кресляра в КБ, згодом - учнем електромонтера. Нагороджений медаллю “За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны”.

В 1947-1951 рр. навчався на історичному факультеті Київського державного педінституту імені О.М. Горького (нині Нац. ун-т імені
М. Драгоманова), який закінчив з відзнакою.

Упродовж 1951-2001 рр. працював у школах м. Києва учителем історії, суспільствознавства і географії. Багато років викладав історію в середніх школах № 11, 136. Викладаючи улюблений предмет, він водночас прагнув пробудити у своїх учнів інтерес і до історії не такої давньої – подвигу народу у боротьбі проти німецьких окупантів (1941-1945 рр.). Учні СШ № 136 під керівництвом Рибакова М.О. вели наполегливий пошук воїнів, які визволяли рідне місто. Ентузіаст своєї справи, Михайло Олександрович був одним з організаторів шкільного музею бойової слави 136 –ї стрілецької дивізії, яка в 1943 році брала участь у визволенні нашого міста від фашистських загарбників. Михайло Олександрович удостоєний звання “Відмінник народної освіти”.

З 1969 року грунтовно займається краєзнавством і києвознавством. Коло питань – вивчення невідомих та маловідомих сторінок історії Києва.

Багато років обирався членом Президії Дарницької районної організації Товариства охорони пам’ятників історії та культури, був активним членом лекторської групи товариства “Знання”, прочитав десятки лекцій в навчальних та культурних закладах, громадських організаціях, промислових підприємствах Дарницького і Дніпровського районів


м. Києва. Брав активну участь у створенні музеїв: історії Дарниці, станції Дарниця, заводу “Вулкан”, Дарницького фанерного заводу, сучасного музею Київського цирку (в приміщенні дирекції приватного цирку
М.М. Кобзова) та ін.

В 1982 році в Московському державному історико-архівному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: “Источники для историко-краеведческого изучения (на опыте анализа источников по истории Киева)”, яку підготував на кафедрі архівознавства та спеціальних історичних дисциплін Київського державного університету імені
Т.Г. Шевченка (нині Київський Національний Університет імені
Т.Г. Шевченка) під керівництвом завідуючого кафедрою, доктора історичних наук, професора В.І. Стрельського.

З 1992-2001 рр. працював провідним науковим співробітником Музею історії м. Києва.

40 років свого життя М. Рибаков присвятив вивченню історії Києва. За його результатами написано та упорядковано дев’ять книг, кілька брошур, опубліковано понад 180 матеріалів в журналах, збірниках, альманахах, газетах, переважно історико-краєзнавчої тематики. Його перу належать книги “Боевой подвиг дарничан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.” (1973 р.) (разом з Т.Г. Васильчуковим ); “Киевский цирк: люди, события, судьбы” (два видання: 1995 та 2006 рр.); “Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва(1997 р.), Юбилей Пушкина в Киеве(1999 р.); “Хрещатик відомий і невідомий”(2003 р.); “Вулиця архітектора Городецького” (2007 р.). Він упорядкував два видання збірника “Правда історії. Діяльність єврейської культурно-просвітницької організації “Культур - Ліга” у Києві (1918-1925)” (1995 та 2001 рр.) та збірку “Герб міста Києва” (2003 р.).

Декілька робіт М. Рибаков присвятив історії київського Лівобережжя. Опубліковано численні розвідки з питань топоніміки і топографії Києва. Значну кількість статей (60) опубліковано у таких енциклопедичних виданнях, як Киев. Энциклопедический справочник” (рос. - 1986 р.); “Мистецтво України. Біографічний довідник”, (1997 р. ); Мистецтво України. Енциклопедія”, (т.1, 1995 р.) Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Енциклопедичне видання”, (кн.1, ч.2, 2004 р.) ”Енциклопедія історії України”; 100 віршів 26-ти авторів у виданні “Киев. Русская поэзия. ХХ век. Поэтическая антология” (т.1, 2003; т.2,
2004 рр.).

В передмові до цих видань упорядник Ю. Каплан цікаво розповів про дослідницьку роботу М. Рибакова:

“Почти до самого конца 1918 года Киев был пристанищем, одним из последних, наряду с Одессой и Крымом, домашних адресов целой плеяды будущих поэтических звезд первой волны эмиграции, что легко проследить по биографическим справкам, публикуемым в антологии. Благодаря неоценимой помощи известного киевоведа, кандидата исторических наук Михаила Александровича Рыбакова, в чьем уникальном архиве собрано более семисот произведений, опубликованных в киевской периодике того времени, нам удалось с большой степенью достоверности воссоздать поэтический бытнеобыкновенно спрессованного культурного пространства тогдашнего Киева, воскресить забытые ныне имена Александра Вознесенского, LoLo, Гарольда, Николая Агнивцева, Валентина Горянского, совсем неизвестных широкой публике Натана Венгрова, Ираиды Куниной, познакомить читателей с впервые опубликованными в Киеве стихами Дона Аминадо, Даниила Ратгауза, великого певца Леонида Собинова, прозаика Валентина Катаева, журналиста Михаила Кольцова и др.”

Досліджуючи матеріали спецфондів, що були раніше недоступні для науковців, М. Рибаков виявив понад 700 невідомих нині творів російськомовних авторів, видрукованих у київських газетах і журналах 1910-20-х рр., і найбільше - 1918-1919 рр. Він опублікував близько 120 творів М. Агнівцева, В. Асмуса, М. Бернера, І. Буніна, О. Дейча, Дон-Амінадо, І. Еренбурга, Ю. Зозулі, М. Кольцова, О. Купріна, О. Плєщєєва,


Д. Ратгауза, В. Регініна, А. Соболя, О. Толстого, К. Треньова, І. Шмельова, Т. Щепкіної – Купернік та інших діячів культури, більшість з яких у 1918-1919 рр. перебувала в Києві.

Багато років Михайло Олександрович присвятив вивченню життя і творчості нашого земляка, письменника, поета, перекладача, публіциста, літературознавця, театрознавця, редактора, видавця, журналіста Сергія Бердяєва (1860-1914), відомого своїми демократичними переконаннями та українофільськими поглядами. За роки радянської доби був опублікований лише один (!) його вірш. М. Рибаков виявив понад 500 творів С. Бердяєва, з яких майже 100 написані українською мовою. Він опублікував 15 статей про життя і творчість подружжя С. і О. Бердяєвих, а також близько 40 творів з літературної та епістолярної спадщини С. Бердяєва.

М.О. Рибаков знаний й шанований в краєзнавчих колах. Він співпрацює з краєзнавцями нашого міста. Так, спільно з відомою дослідницею, істориком - краєзнавцем, громадським діячем Людмилою Андріївною Проценко, він підготував та опублікував (1987 р.) працю про учасників війни 1812 року, похованих у Києві. Проводиться також спільна робота з автором багатьох праць з історії Києва М. Кальницьким, провідним музеєзнавцем Л. Федоровою та ін. Веде переписку і зустрічається з краєзнавцем з Одеси академіком В. Файтельберг-Бланком та ін.

Щоб знайти відповіді на багато складних запитань, що виникають при написанні того чи іншого матеріалу, М.О. Рибаков здійснює довготривалі пошуки за різноманітними джерелами, фондами державних і особистих архівів (Центральні і місцеві архіви в Києві, Чернігівський обласний державний архів, архіви Москви, Санкт-Петербурга,), музеїв Києва, Москви, Одеси, Чернігова тощо. Листувався з архівними і музейними закладами Москви, Одеси, Чернігова. Понад десять років працює з раніше закритими сховищами, “спецфондами” і “спецхранами” Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Творчий доробок М.О. Рибакова за сорок років пошукової діяльності (1968-2008 рр.) нараховує понад 450 публікацій (книг, статей, брошур, розвідок) невідомих творів відомих авторів.

Зараз він підготував матеріали для “Зводу пам’яток історії та культури України. Київ. Енциклопедичне видання, кн.1, ч.3, (понад 60 статей з топоніміки Києва та ґрунтовний матеріал з історії київських театрів), книгу, присвячену 100-річчю Київського зоопарку, майже 100 персоналій для другого видання “Кияни. Біографічний словник”.Видання творів М.О. Рибакова
1973
1. Боевой подвиг дарничан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: (Материал для лекторов, политинформаторов, агитаторов, учителей) / Дарниц. РК КПУ г. Киева, район. орг. об - ва “Знание” Дарниц. р-на, Дарниц. район. орг. об - ва охраны памятников истории и культуры / [Т.Г. Васильчуков, М.А. Рыбаков]. – К., 1973. – 57 с. – (К 30-летию освобождения Киева и Дарницы от немецко - фашист. захватчиков).
1976
2. Об итогах развития народного хозяйства Дарницкого района за годы восьмой пятилетки и задачи на девятую пятилетку (1971-1975 гг.): (В помощь пропагандистам, политработникам, агитаторам) / Отдел пропаганды и агитации Дарниц. РК КП Украины; Район. орг. об - ва “Знание”. – [К., 1976]. – 18 с.
1982
3. Источники для историко-краеведческого изучения (на опыте анализа источников по истории Киева) Специальность 07.00.09. – историография и источниковедение: Автореф. дис. канд. ист. наук / М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – К., 1982. – 26с.
1984
4. 50 славных лет: (К 50-летию образования Дарниц. р-на г. Киева): (Материал для пропагандистов, агитаторов, лекторов, учителей, политинформаторов) / Дарниц. райком Компартии Украины г. Киева; Район. орг. об-ва охраны памятников истории и культуры. – [К.], 1984. –
25 с.
1993
5. Справа Бейліса і українська громадськість. – К., 1993. – 25 с.- (Наведені відгуки представників укр. громадськості стосовно ганебної судової справи у Києві, 1913 р.).

6. Харківський район м. Києва: (Корот. іст. нарис) . – [К., 1993. – 26 с.]. – (До п’ятиріччя Харк. р-ну м. Києва, 1993 р.).


1995
7. Киевский цирк: люди, события, судьбы. – К.: ВИПОЛ, 1995. – 174 с.: ил.

Дане видання – перша праця з історії київського цирку. Книга ілюстрована фотоматеріалами, частина яких раніше не друкувалась.


1997
8. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. – К.: Кий, 1997. – 374 с.: іл.

Це своєрідний збірник історико-краєзнавчих та культурологічних нарисів про Київ. В ньому висвітлені питання адміністративно-територіального поділу міста у різні часи, наведені відомості про топографію міста, будинки та вулиці, яких вже не існує в сучасному Києві.


1998
9. Харківський район. 10 років: [Буклет]. – К., [1998]. – [15 с.].
1999
10. Юбилей Пушкина в Киеве. - К.: Кий, 1999.- 269 с.: ил. – Содерж.: Драгоценные крупицы; Столетний юбилей А.С. Пушкина в Киеве; Портреты из Каменки; Париж-Киев; Кто такая Анна Ганнибал?

В книгу увійшли вірші поетеси Л. Каплі (Видавської - Мельник).


2003
11. Хрещатик відомий і невідомий. – К.: Кий, 2003. – 504 с.

У книзі розповідається про історію, а головне – про культурну роль центральної вулиці Києва – Хрещатика. Розглянуто широкий комплекс питань історії і розвитку культурних закладів, що в різний час існували на Хрещатику: навчальні заклади, культурні та освітні товариства, видавництва, бібліотеки, книгарні тощо. Приділено увагу також і культурі бізнесу на Хрещатику.


2006
12. Киевский цирк: люди, события, судьбы. Изд. 2-е, доп. и испр. – К.: Атика, 2006. – 304 с.

Обидва видання книги (1995, 2006 рр.) – перша і поки що єдина спроба висвітлення історії провідного цирку України, єдиного, що має статус Національного.

Книга розповідає про історію виникнення цирку у Києві, його розвиток, роль в культурному житті міста.
2007
13. Вулиця архітектора Городецького: Історико-краєзнавчі нариси. – К.: Фенікс, 2007. – 228 с.

Ця книга – перший докладний опис вулиці архітектора Городецького (колишньої - Миколаївської, Карла Маркса), що називалася ”Київським Парижем” де діяли такі мистецькі центри, як театр М.М. Соловцова, цирк П.С. Крутікова, театральний комплекс М.П. Лівського, інші культурні заклади – клуби, товариства тощо.Статті М.О. Рибакова зі збірників, альманахів та періодичних видань
1968
14. Музей історії Дарниці: [Історія створення музею] // Вечір. Київ. – 1968. – 5 черв.
1969
15. Подвиг рыбака: К 50-летию освобождения Киева от деникинцев // Комсом. знамя. – 1969. – 16 дек.
1970
16. Архіви свідчать: [Про історію Микільської та Воскресенської Слобідок] // Київ. правда. – 1970. – 2 жовт. – (Читач просить розповісти) .

17. Вождю революції: 45 років тому у Києві було відкрито перший пам’ятник Леніну // Київ. правда. – 1970. – 1 трав.

18. “Выражаем твердую уверенность...”: Страницы героич. летописи железнодорожников Киева: [Подробиці відновлення Дарниц. залізнич. мосту в 1920 р.] // Правда Украины. – 1970. – 6 июня.

19. До 100-річчя Південно-Західної залізниці: [Історія виникн. і буд-ва ] // Укр. іст. журн. – 1970. - № 6. – C. 123- 125.

20. Звідки пішла Дарниця // Київ. правда. – 1970. – 18 серп. – (Сторінки історії).

21. Монумент на площі: [Про відкриття у Києві першого пам’ятника


В.І. Леніну, 1925 р.] // Рад. освіта. – 1970. – 4 квіт.

22. Мужність “Таращанця”: [Про подвиг екіпажу бронепотягу на ст. Дарниця, який протистояв наступаючим денікінським військам, серп.


1919 р.] // Україна. – 1970. - № 49. - С. 10.

23. Музей історії Дарницького району м. Києва: [Історія створення музею] // Укр. іст. журн. – 1970. - № 10. – С. 149-150.

24. 45 років тому :[Історія виникн. масиву Березняки] // Вечір. Київ. – 1970. – 8 листоп.

25. Прошло сто лет: Юбилей железной дороги: [Про маловідому сторінку історії з-ці, відкритої в Києві] // Правда Украины. – 1970. - 13 февр.

26. Так організовували „гостинну зустріч” цареві: [Про поїздку Миколи ІІ через Дарницю до Полтави на відзначення 200-річчя Полтавської битви (1909 р.)] // Укр. іст. журн. – 1970. - № 9. – С. 81-83.


1971
27. Біля джерел традиції: [Про перші київ. суботники і недільники] // Київ. правда. – 1971. - 16 квіт. - (Сторінки історії).

28. “Леніну – залізничники. 1925 рік”: [Про відкриття пам’ятника Леніну в Києві на Вокзал. площі] // Молода гвардія. – 1971. – 13 жовт.


1972
29. Вперше у київському небі: [Про перший політ на літаку нашого земляка, професора Київ. політехн. ін-ту Кудашова О.С.] // Київ. правда. – 1972. – 13 трав.

30. Діти комуни: [Про історію комуни “Ленінськ” в Києві] // Україна. – 1972. - № 20. - С. 14 –15.

31. З історії виникнення і діяльності Слобідського районного комітету РСДРП (б) – КП (б)У 1917-1922 // Укр. іст. журн. – 1972. - № 2. – С. 85-92.

32. “Лук’янівська перлина”: [Про створення і діяльн. дит. інтернаціонал. комуни „Ленінськ” у Києві (1923-1931 рр.)] // Молода гвардія. – 1972. – 26 трав.

33. Одна з перших: [Про виникн. і діяльн. першої піонер. орг. в Дарниці] / Й. Злотник, М. Рибаков // Дніпро. – 1972. - № 7. – С. 64- 69.

34. Попередники: [Про попередників київ. піонерів, які називали себе “юками”] // Молода гвардія. – 1972. - 16 трав. – (Піонерії - 50).

35. Ровесниця революції: [Про колишню піонервожату, патріотку, підпільницю Білоїван Ганну Хомівну] // Молода гвардія. – 1972. - 9 трав. – (Піонерії - 50).

36. Свідомі однодумці батьків: [Про створення дит. труд. колонії на Київщині, квіт. 1923 р.] // Молода гвардія. – 1972. - 29 квіт. – (Піонерії - 50).

37. Червоний галстук Дарниці: [Гурток “Червоні слідопити” СШ № 195 та його пошукова робота з історії піонер. орг. Дарниц. р-ну] // Молода гвардія. – 1972. – 16 квіт. – (Піонерії - 50).
1973
38. А ще більше справ – попереду: [Про діяльність гуртка “Червоні слідопити” учнів 7- х кл. СШ № 136 м. Києва] // Молода гвардія. – 1973. - 20 січ.

39. Вони – з “Ленінська”: [Про розшук колишніх вихованців і вихователів “Ленінська” – інтернац. дит. комуни] // Київ. правда. – 1973. – 10 черв. – (Сторінки історії).

40. Є у книги друзі: [Про книжк. базу “Київкниготоргу”] // Київ. правда. – 1973. – 23 січ.

41. Здобуте в боях : [Історія святкування першотравн. свят] // Київ. правда. – 1973. – 1 трав. - (Сторінки минулого).

42. Зустріч з ветераном: [Зустріч учнів з ветеранами 136-ї стрілец. дивізії, які в роки війни визволяли Дарницю (1943 р.)] // Молода гвардія. – 1973. - 24 жовт.

43. Они были первыми: [Про окремі сторінки літопису “піонер. респ.”] // Комсом. знамя. – 1973. - 19 мая. – (С Лениным в сердце).

44. Піонерський салют героям: [Зустріч піонерів СШ № 136 з ветеранами стрілец. дивізії, яка брала участь у визволенні Києва] // Вечір. Київ. – 1973. - 9 жовт.

45. Сонце на погонах: [Про дир. бази “Київкниготоргу” киянина- полковника С.М. Ніжинського] // Вечір. Київ. – 1973. - 17 берез.

46. Час, уперед!: [Буд-во в країні у роки першої п’ятирічки] // Кн. для читання з історії СРСР. – К., 1973. – С. 156-162.
1974
47. З літопису боротьби трудящих Дарницького району м. Києва проти німецько-фашистських загарбників // Арх. України. – 1974. – № 5. – С. 42-47.

48. Крокуй вперед, піонерське плем’я!: Від дітей України: [Матеріал керівника дарниц. слідопитів - листи до Н.К. Крупської від дітей України] // Молода гвардія. – 1974. - 19 трав.

49. Ленінське піклування про дітей: [Про ради захисту дітей, перші спілки та інші орг. дітей] // Рад. шк. – 1974. - № 1. – С. 30-36.

50. На вічну дружбу: [Про знайд. лист до Леніна від Голови Української Ради захисту дітей] // Молода гвардія. – 1974. - 21 квіт. – (Завтра – день пам’яті В.І. Леніна).

51. По следам одного поиска: [Розповідь про підпільника Діесперова Е.Е., який був учасником підпіл. орг. на заводі „Вулкан” в Дарниці] // Правда Украины. – 1974. – 3 марта. – (Никто не забыт).

52. Подвиг “Таращанца”: [Про подвиг екіпажу бронепотягу на станції Дарниця у 1919 р.] // Правда Украины. – 1974. – 25 июня.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconГоловне управління культури київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
Бібліографічний список літератури присвячено видатному українському письменнику, драматургу І режисеру, одному з засновників української...
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconГоловне управління культури київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи олійник Борис Ілліч
Бібліографічний список підготовлено до 77-ої річниці від дня народження Героя України, видатного українського поета, перекладача,...
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconДепартамент культури виконавчий орган київської міської ради (київської міської державної адміністрації) публічна бібліотека імені лесі українки для дорослих
Киянин, фаховий інженер, спеціаліст в галузі водопостачання та водовідведення, історик, музейщик, відомий крає-києвознавець
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconДепартамент культури
«Київ на сторінках преси» інформує про найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої літератури та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка