Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик КиївСкачати 412.87 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації17.04.2017
Розмір412.87 Kb.
1   2   3

2004
238. Возвращение Вертинского: [Маловідомі сторінки життя
О. Вертинського, пов’язані з Києвом] // Киев. регион. – 2004. – 18 - 24 марта.

239. Вронский Василий Михайлович: Штрихи к портрету: [Життя та діяльн. видат. актора] // Аристократ. – 2004. – № 6. – С. 68 -73.

240. Житловий будинок поч. 20 ст., в якому проживав Гарнич-Гарницький Є.Ф. // Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Кн.1, ч. ІІ: М – С. – К.: Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві „Укр. енцикл.” ім. М.П. Бажана, 2004. – С. 995.

241. Житловий будинок 1898-99, в якому проживали Бердяєв С.О., Лоначевський-Петруняка Т.І. / Б. Єрофалов, М. Кальницький,


М. Рибаков, Л. Федорова // Там само. – С. 1117 - 1119.

242. Житловий будинок 1910-11, в якому бував Бабель І.Е., проживали Стасюк М.М., Шейнін Є.П. / М. Кальницький, М. Рибаков, Л. Толочко,


Д. Яневський // Там само. – С. 1105 - 1106.

243. Міський сад, 18-20 ст. / М. Кальницький, Ю. Нельгівський,


С. Панькова, М. Рибаков // Там само. – С. 730 - 732.

244. Пам’ятник Пушкіну О.С., 1899. / О. Говдя, М. Рибаков // Там само. – С. 865 - 866.

245. Парк ім. О.С. Пушкіна, 1902. / В. Галайба, Ю. Нельгівський,
М. Рибаков // Там само. – С. 894 - 895.

246. Первая Всероссийская олимпиада // Аристократ. – 2004. - № 7. – С.72-79.

247. Первые еврейские театры в Киеве // Доля єврейських громад Центральної та Східної Європи в першій половині ХХ століття: Зб. наук. пр.: Матеріали конф. 26-28 серп. 2003 р./ Ін-т юдаїки, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2004. – С. 289-311.

248. Садиба Балабух, кін. 18-19 ст. / Д. Малаков, В. Отченашко,


М. Рибаков, Л. Толочко // Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Кн.1, ч. ІІ: М – С. – К.: Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві „Укр. енцикл.” ім. М.П.Бажана, 2004. – С. 1076 - 1077.

249. Садиба 1881-82, 1895-96, в якій проживав Бердяєв М.О., містилося Київське вегетаріанське товариство / І. Абрамова, М. Кадомська,


М. Рибаков // Там само. – С. 1015 - 1016.

250. Садиба 1873-74, в якій проживали Давидов Ю.Л., родина Чистякових, Стороженко А.В. / М. Кальницький, М. Рибаков, Л. Федорова // Там само. – С. 1049.

251. Садиба 1874, в якій проживав Крутіков П.С., містився Український Червоний Хрест / О. Друг, О. Кучерук, М. Рибаков, Т. Трегубова // Там само. – С. 1017 - 1018.

252. Садиба 1899-1900, в якій проживали Бєляєв І.І., родина Дейчів /


В. Горбик, М. Кальницький, М. Рибаков, Т. Товстенко // Там само. –
С. 668-669.

253. Хрещатик в культурно-мистецькому житті Києва кінця ХІХ ст. – 1917 р.: [Художні вист. на Хрещатику (друга половина ХІХ ст. – 1919 р.)] // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – / Зб. ст. Вип.7. - К., 2004. – С. 161-173. – НАН України, Ін-т історії України.


2005
254. Дейч Олександр Йосипович // Енциклопедія історії України. Т.2: Г-Д / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2005. – С. 310.

255. Екстер Олександра Олександрівна // Енциклопедія історії України. Т.3: Е-Й / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2005. – С. 25-26.

256. Єврейський народний університет // Енциклопедія історії України. Т.3: Е-Й / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2005.-
С. 89.

257. На благо Отечества: [Про пам’ятник П.А. Столипіну в Києві] // Аристократ. – 2005. - № 3. – С. 32-33.

258. Оперета – мій кумир: (З історії оперети у Києві) // Київ. старовина. – 2005. - № 4. – С. 71- 92.

259. Погляд у вічність: Нариси з історії київського лівобережжя // Дарниця сьогодні. – 2005. – квіт. – С. 3 – 14. – (Спецвип. до 70-річчя Дарниц. р-ну). – Зміст: Звідки пішла Дарниця; Від міської околиці – до промислового центру; Бойовий подвиг дарничан (1941 – 1945); Роки трудових досягнень.


2006
260. “Игривы Брейтмана остроты…”: [Біогр. нарис про відомого київ.
ж-ста і видавця початку ХХ ст. Г.Н. Брейтмана] // Егупец. – 2006. - № 16. – С. 149-159.

261. Київський літературно-артистичний клуб (КЛАК) 1912-1920 р. // Київ. старовина. – 2006. - № 1. – С. 87- 109.


2007
262. Київський Державний єврейський театр // Енциклопедія історії України. Т.4: Ка-Ком / Ред. кол. В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2007. – С. 256-257.

263. Невідомі та маловідомі сторінки історії театрального життя Києва: (70-і рр. Х1Х ст. – 1920-і рр. ) // Київ. старовина. – 2007. –№ 6. - С. 54- 88.

264. Храм мистецтва: (Про київ. театр „Соловцов” ) // Київ. старовина. – 2007. - № 3. – С. 49-66.
М.О. Рибаков - упорядник

265. Герб міста Києва: Київ. міськ. рада, Фонд гуманіт. прогр. міста Києва; / Упоряд. М.О. Рибаков. – К., 2003. - 52 с.– ( Київ.іст. довід; Вип. 1).

Короткий нарис про герб Києва складений на підставі використання численних праць істориків – геральдиків та ілюстрованого матеріалу.

266. Правда історії: діяльність єврейської культурно - просвіт. організації “Культур- Ліга” у Києві /1918-1925/: Зб. док. і матеріалів / Уклад.:
М.О. Рибаков. – К.: [ВІПОЛ], 1995. – 168 с. – Подано 125 док.

267. Правда історії: діяльність єврейської культурно - просвіт. організації “Культур- Ліга” у Києві /1918-1925/: Зб. док. і матеріалів / Уклад.:

М.О. Рибаков. - 2-е вид., виправл. і доповн. – К.: Кий, 2001. – 207 с. - Подано 200 док.

М.О. Рибаков - рецензент
268. О городе родном: Рецензирует читатель // Комсом. знамя. – 1980. - 26 нояб.- Рец. на кн.: Хинкулова Л.Ф. Літературні зустрічі. - К.: Рад. письм., 1980.

269. О скорбном бесчувствии и чувствительной скорби // Collegium. – 1994. - № 1 (3).- С. 183-188. - Рец. на кн.:Анисимов А.Л. Скорбное бесчувствие. На добрую память о Киеве, или грустные прогулки по городу, которого нет. – К.: “TABACHUK Ltd”, 1992. – 264 с.

270. Путівник по Булгаковському Києву // Collegium. – 1995. - № 1/2. –
С. 277-286. – Рец. на кн.: К.В. Широцький. Київ. Путівник. – репринтне відтворення видання 1917 року. - Київ, УКСБ “Кобза”, 1994 р.

271. [Рецензія] // Кіевлянинъ. – 2002. – 6-12 июня. – Рец. на кн.:

Буткевич В.В. Киев. Прогулки по местам Паустовского. – К.: “Київський Дім”, 2002. – 102 с.

272. Украдена муза: трагедія на сцені і в житті // Кіно-театр. – 2004. - № 7. – С. 59-60. – Рец. на кн.: Лоев М. Украденная муза: Воспоминания о киев. Гос. евр. театре им. Шолом-Алейхема. (Х; К; Черновцы, 1925 – 1950). – К.: Дух і Літера, 2004. – 248 с.


М.О. Рибаков - науковий редактор
273. Д. Л. Стефанович. Шулявка та Жовтневий район в історії Києва / Наук. ред. М.О. Рибаков. – К., ”Кий”, 2001. – 215 с.
Публікації невідомих творів відомих авторів

та вступні статті М.О. Рибакова до них
274. Аверченко А. [Неизвестные фельетоны] / Публ. М. Рыбакова // Радуга. – 2001. - № 1 /2. – С. 103-129.

275. Аверченко А. [Фельетоны] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Ренессанс. – 2001. - № 2. – С. 146-152.

276. Те саме // Радуга. – 2002. - № 4. – С. 126-131.

277. Агнивцев Н. [Стихотворения] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Ренессанс. – 2001. – № 2. – С. 85-86. – (Возвращаются в Киев поэты).

278. Агнивцев Н. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 329-332.

279. Агнивцев Н. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 376-378.

280. Альде (А. Дейч). К 120-летию со дня смерти И.С. Тургенева:
(И.С. Тургенев 22. авг. 1883 - 22 авг. 1913) / Публ. М. Рыбакова // Ренессанс. – 2003. - № 3. – С. 140-142.

281. Амфитеатров А. Испытание и смерть: [До річниці смерті


Г.В. Плеханова] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Ренессанс. – 2001. - № 4 . – С. 139-142. – (Поиски и находки).

282. Асмус В. О великом пленении русской культуры: [Стаття] / Публ.


М. Рыбакова // Ренессанс. – 2003. - № 3. – С. 142-149.

283. Асмус В. Шарль Гуно: [Стаття] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Ренессанс. – 2003. – № 4. – С. 146- 149.

284. Бердяєв С. А суд останній – гірший, ніж наруга [Вірші] / Публ. М.О. Рибакова // Україна. – 1991. - № 16. – С. 8/9. – Зміст: Борець; До сина; З вірша: „В Москві [моїм синам]”; Из А.Ч. Суинберна. Вперед [РондоРондо]; Мужицька пісня (для земляків-українців); Свята могила [на спомин Мик. Вас. Ковалевського]; До України; Фінська пригода; Пам’яті Т.Г. Шевченка.

285. Бердяєв С. [Вірші] / Публ. М. Рибакова // Київ. – 1994. – № 5/6. – С. 120-129. – Зміст: „Вернусь на чесну Україну!”: Вночі; Родина; Друзі і вороги; Новий рік; Моїм синам; Білокам’яна; Українське горе; Цьвітньова мелодія; „Москальофіли”; Чиновництво; Доля України; Божий дар; Брату русину.

286. Бердяев С. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 17- 18.

287. Бердяев С. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 17-21.

288. Бернер Н. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003 – С. 227-228.

289. Бернер Н. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 259-260.

290. Буонаротти Микеланджело [Стихотворения] / Перевод А. Дейча ; Публ. М. Рыбакова // Современ. Ренессанс. – Кн.1. – Вып.4. – 2001. – С. 4. – (Поэты Возрождения).

291. Бунин И. Пост; Северянин И. Разоружение; Собинов Л. „Апельсиновая даль…”, „Давно-ль в сиянии ликующей весны…” [Стихотворения] / Публ. и вступ. ст. М. Рыбакова // Ренессанс. – 2001. -


№ 3. – С. 134-139.

292. Бунин И. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова

// Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 347-351.

293. Венгров Н. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 368-369.

294. Венгров Н. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 417- 418.

295. Вертинский А. Моя невеста [Рассказ] / Публ., вступ. ст. М.Рыбакова // Ренессанс. – 2004. - № 1. – С. 130-138. – (Поиски и находки).

296. Вознесенский А. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 24-27.

297. Вознесенский А. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 28-30.

298. Гарольд. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. - С. 21-24.

299. Гарольд. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 24-28.

300. Горянский В. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 326-328.

301. Горянский В. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 373-375.

302. Горянский В. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Ренессанс. – 2002. - № 4. – С. 49-51. – (Возвращаются в Киев поэты).

303. Два гренадера. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 38- 39.

304. Два гренадера. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С.47- 48.

305. Дейч А. Крах пролетарского искусства [Статья] / Публ., вступ. ст.


М. Рыбакова // Ренессанс. – 2001. - № 4. – С. 137-139. – (Поиски и находки).

306. Дейч А. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 35- 38.

307. Дейч А. [Стихи] /Публ., вступ. сл. М.Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 44- 47.

308. [Дейч А., Мейерхольд: Статья] / Публ. М.Рыбакова // Ренессанс. – 2002. - № 1. – С. 129-131. – (Поиски и находки).

309. Дон-Аминадо (А.П. Шполянский): [Стихотворения] / Публ.
М. Рыбакова // Егупец. – 2001. - № 9. – С. 264-279.

310. Катаев В. [Стихотворение] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 367.

311. Катаев В. [Стихотворение] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. - С. 414.

312. Кольцов М. [Фельетоны, рассказы] / Публ. М. Рыбакова // Радуга. – 2002. - № 6. – С. 155-164.

313. Кольцов М. Фельетоны 1918-1919 годов / Публ. М. Рыбакова // Егупец. – 2003. - № 11. – С. 264-284.

314. Кольцов М. Юренева (К бенефису]; Гарольд [Стихотворение]; Тэффи [Рассказ]; Л. Никулин [Стихотворения] / Публ. М. Рыбакова // Ренессанс. – 2002. - № 3. – С. 41-50.

315. Кунина И. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 369-370.

316. Кунина И. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 418- 419.

317. Куприн А.И. [Статьи и фельетоны] / Публ. М. Рыбакова // Радуга. – 2000. - № 2. – С. 110-134.

318. LoLo ( Л.Г. Мунштейн). Стихи и эпиграммы / Публ. М. Рыбакова // Егупец. – 2004. - № 14. – С. 364- 374.

319. LoLo. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 19-20.

320. LOLO. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 22- 24.

321. Николаев Н. Гурзуф: (Памяти А.С. Пушкина) [Стихотворение] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 21- 22.

322. Никулин Л. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 356- 358.

323. Никулин Л. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю.Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004 . – С. 402- 404.

324. Перре Ф.К. На острове Казачьем: [Спогади ветерана 136 стрілк. дивізії; Подробиці бойових дій за острів Козачий на Дніпрі біля Києва (1943 р.)] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Радуга. – 1983. - № 10. – С. 144- 150.

325. Плещеев А. – Дом Шевченко [Статья] / Публ. М. Рыбакова // Ренессанс. – 2001. - № 3. – С. 138-139.

326. Плещеев А. [Стихотворение] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 303- 304.

327. Полуянская Н. Картинки старого Киева: Городской быт на рубеже ХІХ – ХХ веков / Публ. и вступ. ст. М.А. Рыбакова // Collegium. – 1995. -
№ 1/2. – С. 235- 252.

328. Полуянская Н. Николай Александрович Бердяев / Публ., вступ. ст.


М. Рыбакова // Куранты. – 1993. – 20 марта.

329. Ратгауз Д. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 304-305.

330. Регинин В. (Раппопорт). Capre Diem: [Статья] / Публ., вступ. ст.
М. Рыбакова // Ренессанс. – 2002. - № 1. – С. 126-127. – (Поиски и находки).

331. Регинин В. Киевское… на разных языках: Стихо-диалог Вас. Регинина / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 316- 317.

332. Регинин В. Киевское… на разных языках: Стихо-диалог Вас. Регинина / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 364-365.

333. Руденков И. Фельетоны / Публ. М. Рыбакова // Радуга. – 2003. - № 8. – С. 101– 104.

334. Сандомирский М. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 43-44.

335. Собинов Л. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 305-306.

336. Собинов Л. [Стихи] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004 . – С. 352.

337. Соболь А. Три статьи: Киевские настроения; Вина интеллигенции

(к вопросу о евр. театре); Он / Публ., М. Рыбакова // Егупец. – 2000. - № 7. – С. 305- 311.

338. Тихий К. (А. Дейч) [Стихотворение] / Публ., вступ. сл. М. Рыбакова // Ренессанс. – 2001. - № 2. – С. 87.

339. Толстой А. Два рассказа: Крепкое развлечение; Необыкновенная встреча / Публ. М. Рыбакова // Радуга. – 2000. – № 3/4. – С. 124-128.

340. Тренев К. У моря: Рассказ / Публ. М. Рыбакова // Радуга. – 2000. -


№ 3/4. – С. 129-135.

341. Тулуб З. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбаков // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 34- 35.

342. Тулуб З. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбаков // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. - С. 41-43.

343. Тулуб П. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбаков // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 30- 32.

344. Широцький К. Знамениті українські артисти - співці XYII-XYIII віку / Публ. М. Рибакова // Музика. – 1993. - № 3. – трав. - черв. – С. 24- 25. – (Забуті імена).

345. Шмелев И. Загадка [Рассказ] / Публ. М. Рыбакова // Радуга. – 2001. - № 3/4. – С. 138- 152.

346. Щепкина-Куперник Т. [Стихотворение] / Публ., вступ. ст.
М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2003. – С. 309.

347. Щепкина-Куперник Т. [Стихотворение] / Публ., вступ. ст.


М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. – К.: ООО “ЮГ”, 2004. – С. 355.

348. Эльснер В. [Стихи] / Публ., вступ. ст. М. Рыбакова // Киев. Русская поэзия. ХХ век: Поэт. антол. / Сост., вступ. ст. Ю. Каплана. - К.: ООО “ЮГ”, 2004. - С. 34-36.


Статті про життя та творчість М.О. Рибакова
349. Гончаренко П. От сердца к сердцу: [Бесіда З. Біленко з
М. Рибаковим з приводу вид. кн. “Весны мы всходы молодые”] // Учит. газ. – 1977. – 19 мая.

350. Жарких М.І. Нові досягнення києвознавця: [Про кн. М.О. Рибакова “Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва”] // Археометрія та охорона історико-культур. спадщини. – 1998. – № 2. – С. 128-129.

351. Имени дивизии: [Про пошукову роботу учнів СШ № 136 під керівництвом М. Рибакова] // Комсом. знамя. – 1980. - 9 мая.

352. Іваненко Л. Ні, не це!: [Про кн. М.О. Рибакова “Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва”] // Укр. слово. – 1998. – 26 берез.

353. Карамаш С. Невідоме про Київ: [Про кн. М.О. Рибакова “Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва”] // Хрещатик. – 1997. – 16 груд.

354. Карамаш С. Як будувався Київ: [Про кн. М.О. Рибакова “Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва”] // Київ. будівельник. – 1997. – 25 груд.

355. Кейбис В. Имя со знамени: [Про організовану М. Рибаковим зустріч учнів київ. шк. № 136 з учасниками бойових дій за визволення Києва в 1943р.] // Правда Украины. – 1980. – 10 мая.

356. Котвицкий П. Народ их не забудет: [Про активістів створення музею історії Дарниці, в т.ч. про краєзнавця- педагога М. Рибакова] // Рабочее слово. – 1975. – 25 июля.

357. Кульова В. Енциклопедія Хрещатика: Михайло Рибаков оприлюднив незнані сторінки з життя центральної вулиці столиці // Хрещатик. – 2004. – 8 лип.

358. [Культорологічна асоціація МІАУ-культ]: Десятка кращих новинок березня // Діло. Практика. – 1998. – 6-13 квіт. - (Йдеться зокрема про кн. М.О. Рибакова “Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва”).

359. Ланенко Г. Пошук – це завжди цікаво: [Пошук. робота учнів СШ
№ 136 під керівництвом М. Рибакова] // Молода гвардія. – 1977. – 22 трав.

360. Маховський О. “Як тебе не любити, Києве мій!”: [Про кн. М.О. Рибакова “Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва”] // Шулявка. – 1998. – 1 січ.

361. Недялкова Т. Рівняння на героїв: СШ № 136 присвоєно звання військової дивізії: [Про пошук ветеранів військової дивізії та роботу “червоних слідопитів” школи під керівництвом вчителя історії М.О.Рибакова] // Вечір. Київ. – 1980. – 9 мая.

362. Синякова С. Командир “червоних слідопитів”: [Про керівника гуртка “червоних слідопитів” М. Рибакова] // Вечір. Київ. – 1974. – 12 лют.

363. Третяк Н. Цирк “на долоні”: [Про передачу документ. матеріалів
М.О. Рибакова Музею циркового мистецтва] // Укр. культура. – 2007. -
№ 8. – С. 6-7.

364. Яров Є. Прилучення до подвигу: [Про гурток слідопитів, який займається пошуковою роботою ветеранів війни під керівництвом вчителя історії М. Рибакова] // Прапор комунізму. – 1985. – 19 черв.


Іменний покажчик

До покажчика включено прізвища співавторів, укладачів, редакторів, а також осіб, яким присвячено матеріали. Номери, що відносяться до прізвищ осіб, котрим присвячено матеріали, наводяться в дужках.


Абрамова І. - 249

Аверченко А. – (218),274,275,276

Агнівцев М. – 277,278,279

Альде (О.Й.Дейч) - 280

Амфітеатров А. - 281

Анісімов О.Л. – (269)

Аннато П.Ф. – (191,197)

Асмус В. – 282,283

Бабель І.Е. – (242)

Байков С.В. – (100, 152, 170,185,216)

Балабухи (купецький рід)- (220,248)

Бєляєв І.І. – (252)

Бейліс М.М. – (5)

Бердяєв М.О. – (249)

Бердяєв С.О. – (174,175,178,179,180,181,184,187,188,190,198,

205,228,235,241), 284,285,286,287

Бердяєва О.Г. – (181,235)

Береговський М.Я. – (229)

Бернер М. – 288,289

Біленко З.Я. - (349)

Білоїван Г.Х. - (35)

Бородай М.М. – (230)

Брейтман Г.Н. – (260)

Буонарроті М. – 290

Буткевич В.В. – (271)

Бунін І. – 291,292

Васильчуков Т.Г. - 1

Венгров Н. – 293,294

Вертинський О. – (238),295

Вознесенський О.С. – (199),296,297

Вронський В.М. – (239)

Вяльцева А.Д. – (192,200)

Галайба В. - 245

Ганнібал Г.С. – (10,58,70)

Гарнич-Гарницький Є.Ф. – (240)

Гарольд (Левинський І.М.) – 298,299,314

Глінка М.І. – (111,112, 122)

Говдя О. - 244

Голованов О.В. – 180,181,187,189

Гончаренко П. - 349

Горбик В. - 252

Городецький В.В. – (13, 82)

Горянський В. – 300,301,302

Гуно Ш. – (283)

Давидов Ю.Л. – (201,250)

Дар’ял О.В. – (202)

Дейч О.Й. (Альде) – (211,219,254),280,305,306,307,308

Діесперов Е.Е – (51)

Дон-Амінадо (А.П. Шполянський) - 309

Друг О. – 251

Екстер О.О. - (255

Ельснер В. - 348

Єлісєєви (брати)– (233)

Єрофалов Б. – 241

Жарких М.І. - 350

Зінов’єва Т.М. - 53

Злотник Й. – 33

Іваненко Л. - 352

Індржишек І. – (194)

Кадомська М. - 249

Кальницький М.Б. – 241,242, 243,250,252

Каплан Ю.- 278,279,286,287,288,289,292,293,294,296,297,298,299,

300,301,303,304,306,307,310,311,315,316,319,320,321,322,323,329,

331,332,334,335,336,341,342,343,346,347,348

Капля Л.К. (Видавська-Мельник) – (10)

Карамаш С. – 353,354

Катаєв В. – 310,311

Кейбіс В. - 355

Ковалевський М.В. – (284)

Кольцов М. – (133,224),312,313,314

Корчагін П. – (71, 78)

Котвицький П. - 356

Крупська Н.К. – (48)

Крутіков П.С. – (13,251)

Кудашов О.С. – (29)

Кудрицький А.В. – 117,197

Кульова В. - 357

Куніна І. – 315,316

Купрін О.І. – (207),317

Кутузов М.В. – (157,210)

Кучерук О. - 251

Лабінський М.Г. – 197

Ланенко Г. - 359

Лев’єль Г. – (189)

Ленін В.І. – (17, 21, 28, 50, 91, 128)

Линник В. - 73

Лівський М.П. – (13)

Ліндер М. (Лев’єль Г.) – (109,189,193)

Лоєв М. – (272)

LoLo (Л.Г. Мунштейн)– 318,319,320

Лоначевський-Петруняка Т.І. – (241)

Луначарська С.М. - (62,75)

Луначарський А.В. – (53,54,56,58,105,113)

Луначарський М.В. - (75,105)

Малаков Д. – 248

Маховський О. - 360

Мейєрхольд В. – (219),308

Микола ІІ – (26)

Мунштейн Л.Г. – 318

Недялкова Т. - 361

Нельгівський Ю. – 243,245

Ніколаєв М.І. – (226,227),321

Нікулін Л.В. – 314,322,323

Ніжинський С.М. – (45,55)

Островський М. О. – (72,74,79,80)

Отченашко В. – 248

Панькова С. - 243

Паустовський К.Г. – (271)

Перре Ф.К. - 324

Петровський Г.І. – (61,65,69,74,80)

Плєханов Г.В. – (281)

Плєщєєв А.О. – 325,326

Подвойський М.І. – (120)

Полуянська Н. – 327,328


Проценко Л. - 156

Пушкін О.С.- (10,58,70,154,244,245,321)

Ратгауз Д. – 329

Регінін В.(Раппопорт) – 330,331,332

Ростовцева О.Я. – (105)

Руденков І. – 333

Сандомирський М. - 334

Сєвєрянін І. – 291

Синякова С. - 362

Собінов Л.В. – 291,335,336

Соболь А. - 337

Соловцов М.М. – (13)

Стасюк М.М. – (242)

Стефанович Д.Л. - 273

Столипін П.А. – (257)

Стороженко А.В. – (250)

Суінберн А.Ч. - 284

Султан Н. – 67, 77

Тамарін М. – (176)

Тарасова А.К. – (62)

Тихий К. (А.Дейч) - 338

Товстенко Т. - 252

Толочко Л.П. – 242,248

Толстой О.М. – (212),339

Трегубова Т. - 251

Треньов К.А. – (212),340

Третяк Н. - 363

Тулуб З.П. – 341,342

Тулуб П. - 343

Тургенєв І.С. – (280)

Турдиєв С. – (114)

Теффі (Лохвицька Н.О.) - 314

Федорова Л.Д. – 241,250

Хінкулов Л.Ф. – (268)

Чистякови (родина) – (250)

Шевченко Т.Г. – (284,325)

Шейнін Є.П. – (242)

Широцький К.В. – (182),270,344

Шмельов І. - 345

Шполянський А.П. (Дон-Амінадо)– 309

Щепкіна-Купернік Т.А. – 346,347

Щербина Н.І. – (73)

Яневський Д. – 242

Яров Є.І. – 364Ячейкін Ю. – (176)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconГоловне управління культури київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
Бібліографічний список літератури присвячено видатному українському письменнику, драматургу І режисеру, одному з засновників української...
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconГоловне управління культури київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи олійник Борис Ілліч
Бібліографічний список підготовлено до 77-ої річниці від дня народження Героя України, видатного українського поета, перекладача,...
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconДепартамент культури виконавчий орган київської міської ради (київської міської державної адміністрації) публічна бібліотека імені лесі українки для дорослих
Киянин, фаховий інженер, спеціаліст в галузі водопостачання та водовідведення, історик, музейщик, відомий крає-києвознавець
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconДепартамент культури виконавчий орган київської міської ради (київської міської державної адміністрації) публічна бібліотека імені лесі українки для дорослих
Киянин, фаховий інженер, спеціаліст в галузі водопостачання та водовідведення, історик, музейщик, відомий крає-києвознавець
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconДепартамент культури
«Київ на сторінках преси» інформує про найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої літератури та...
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconДепартамент культури
«Київ на сторінках преси» інформує про найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої літератури та...
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconДепартамент культури
«Київ на сторінках преси» інформує про найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої літератури та...
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconДепартамент культури
«Київ на сторінках преси» інформує про найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої літератури та...
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconДепартамент культури
«Київ на сторінках преси» інформує про найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої літератури та...
Головне управління культури І мистецтв київської міської державної адміністрації публічна бібліотека імені лесі українки відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Києвознавці Михайло Олександрович Рибаков Бібліографічний покажчик Київ iconДепартамент культури
«Київ на сторінках преси» інформує про найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої літератури та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка