Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу уСторінка4/5
Дата конвертації19.04.2017
Розмір0,66 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5

Фахові статті:

1. Харук А.І. Фірма "Анатра" та її літаки. З історії авіаційної промисловості України / А.І. Харук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2001. - № 10. – С. 67-70.

2. Харук А.І. Діяльність Ф.Ф. Терещенка у галузі авіації / А.І. Харук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2003. - № 10. – С. 21-25.

3. Харук А.І. Авіамоторна промисловість як складова військово-промислового комплексу: становлення і розвиток в Україні (1910-1941) / А.І. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 502 "Держава та армія". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. – С. 80-84.

4. Харук А.І. Основні етапи розвитку гелікоптеробудування в Україні / А.І. Харук // Військово-науковий вісник. – Вип. 6. – Львів: ЛВІ, 2004. – С. 288-299.

5. Харук А. Сучасна авіаційна періодика України та використання її матеріалів у історичних дослідженнях / А. Харук // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 370-380.

6. Харук А. Деякі особливості розвитку авіаційної промисловості в Україні напередодні та в роки Першої світової війни / А. Харук // Військово-науковий вісник. – Вип. 7. – Львів: ЛВІ, 2005. – С. 299-309.

7. Харук А. Основні напрямки діяльності Київського авіазаводу як складової військово-промислового комплексу СРСР (1920-1941 рр.) / А. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 528 "Держава та армія". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. – С. 100-105.

8. Харук А.І. Стан авіаційної промисловості в Україні на початку Другої світової війни (1939-1941 рр.) / А.І. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 541 "Держава та армія". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. – С. 48-53.

9. Харук А.І. Авіаремонтна галузь України: проблеми і досягнення (1991-2004) / А.І. Харук // Військово-науковий вісник. –Вип.8. –Львів:ЛВІ, 2006.–С.257-265.

10. Харук А.І. Всеволод Таїров та його літаки. Із історії вітчизняної авіаційної промисловості / А.І. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 555 "Держава та армія". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. – С. 99-104.

11. Харук А.І. Деякі аспекти виробничої діяльності Запорізького авіамоторного заводу в 20-30-х рр. ХХ ст. / А.І. Харук // Дослідження з історії техніки. – Вип. 9. – Київ: НТУУ "КПІ", 2006. – С. 11-18.

12. Харук А.І. Проблеми розвитку авіаційної промисловості в Україні у 1916-1918 рр. / А.І. Харук // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Вип. 11. – Луцьк: РВВ "Вежа", 2006. – С. 36-40.

13. Харук А.І. Внесок конструкторського бюро О.К. Антонова у створення військово-транспортної авіації / А.І. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 572 "Держава та армія". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. – С. 133-139.

14. Харук А. Деякі тенденції розвитку авіаційної промисловості України в 20-ті рр. ХХ ст. / А. Харук // Мандрівець. – Тернопіль, 2007. - № 2. – С. 31-36.

15. Харук А.І. Висвітлення історії авіаційної промисловості України в сучасній російській історіографії / А.І. Харук // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Вип. 12. – Луцьк: РВВ "Вежа", 2007. – С. 170-175.

16. Харук А.І. Виробнича і конструкторська діяльність фірми "Анатра" в галузі військової авіації (1912-1917 рр.) / А.І. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 584 "Держава та армія". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. – С. 74-79.

17. Харук А.І. Історія створення легких військово-транспортних літаків у конструкторському бюро О.К. Антонова / А.І. Харук // Військово-науковий вісник. – Вип. 9. – Львів: ЛВІ, 2007. – С. 173-183.

18. Харук А. Використання документів архівів Російської Федерації з метою вивчення історії авіаційної промисловості України / А. Харук // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 147-150.

19. Харук А. Авіаційна промисловість України: історія міжнародного співробітництва / А. Харук // Пам’ять століть. – 2007. - № 6. – С. 151-160.

20. Харук А.І. Основні виробничі програми Запорізького авіамоторного заводу в 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. / А.І. Харук // Дослідження з історії техніки. – Випуск 10. – Київ: НТУУ "КПІ", 2007. – С. 109-119.

21. Харук А.І. Авіаційна промисловість України у 1943-1950 рр. / А.І. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 612 "Держава та армія". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. – С. 170-174.

22. Харук А.І. Розробка конструкторським бюро О.К. Антонова військових літаків спеціального призначення / А.І. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 634 "Держава та армія". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. – С. 103-107.

23. Харук А. Внесок авіаційної промисловості України у створення матеріальної бази морської авіації / А. Харук // Збірник наукових праць "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії". Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 14. – Рівне: РДГУ, 2008. – С. 60-64.

24. Харук А. Історія авіаційної промисловості України: проблема періодизації / А. Харук // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я. Пилипчук. – К., 2008. – Вип. 37. – С. 221-229.

25. Харук А.І. Мілітаризація і централізація як провідні тенденції розвитку авіаційної промисловості України у 30-х рр. ХХ ст. / А.І. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 652 "Держава та армія". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. – С. 139-143.

26. Харук А.І. Проектування та виробництво літаків-винищувачів в Україні (1916-1941 рр.) / А.І. Харук // Військово-науковий вісник. – Випуск 12. – Львів: АСВ, 2009. – С. 153-164.

27. Харук А. Концепція "кавалерійського літака" та спроби її реалізації в Україні / А. Харук // Збірник наукових праць "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії". Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 15. – Рівне: РДГУ, 2009. – С. 290-292.

28. Харук А.І. Військові програми Харківського авіазаводу у 60-80-х рр. ХХ ст. / А.І. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 670 "Держава та армія". – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. – С. 166-171.

29. Харук А.І. Конструкторські роботи з літакобудування в Києві в 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. / А.І. Харук // Питання історії науки і техніки. – 2010. - № 4(16). – С. 16-22.

30. Харук А.І. Деякі питання історії вітчизняного літакобудування періоду 70-х–80-х рр. ХХ ст. // Дослідження з історії техніки: Збірник наукових праць. – Вип. 13. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2010. – С. 87-97.

Матеріали конференцій:

1. Харук А.І. Авіаційна промисловість України напередодні та на початку Другої світової війни / А.І. Харук // 60-річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – С. 140-148.

2. Харук А.І. Проблеми становлення авіаційної промисловості в Україні (1910-1914): людський фактор / А.І. Харук // Матеріали VII Міжнародної науково-практ. конф. „Людина, культура, техніка в новому тисячолітті” – Харків: НАУ ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”. – 2006. – С. 136-137.

3. Харук А.І. Авіаційна промисловість України в ранній радянський період (20-ті роки ХХ ст.) // Матеріали 5-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії техніки". – К.: ПП „ЕКМО”, 2006. – С. 129-132.

4. Харук А. Авіаційна фірма „Анатра” в 1917-1918 рр. / А. Харук // Українське державотворення: проблеми і сучасність. Матеріали ІІІ-ї міжвузівської наукової конференції. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2007. – С. 86-89.

5. Харук А. Деякі тенденції розвитку авіаційної промисловості в Україні в другій половині 40-х – 80-х рр. ХХ ст. / А. Харук // ІІІ Міжнародний конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”. – Луцьк: РВВ „Вежа”. – 2007. – Т. 2 – С. 330-334.

6. Харук А.І. Авіаційне моторобудування в Україні в 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. / А.І. Харук // Матеріали 6-ї Всеукраїнської наукової конференції „Актуальні питання історії техніки”. – Полтава: Terra, 2008. – С. 185-188.

7. Харук А. Проблеми відбудови авіаційної промисловості України в 1943-1945 рр. / А. Харук // Друга світова війна: крізь призму подолання стереотипів. – Львів, 2009. – С. 54-58.

8. Харук А. Українсько-польська співпраця в галузі авіаційної промисловості (1958-2008) / А. Харук // Od Zborowa do NATO (1649-2009). – Toruń: W-wo Adam Marszałek, 2009. – S. 415-421.

9. Харук А.І. Авіаційна промисловість України напередодні та на початку радянсько-німецької війни: мобілізація та евакуація / А. Харук // Актуальні питання історії техніки: Матеріали 6-ї Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2009. – С. 197-202.

10. Харук А.І. Історія авіаційної промисловості України: проблеми історіографії / А.І. Харук // Матеріали 8-ї Всеукраїнської наукової конференції „Актуальні питання історії техніки” – К., 2009. – С. 119-121.

11. Харук А.І. Особистість і науково-технічний прогрес (на прикладі авіаційної промисловості) / А.І. Харук // Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. "Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в ХХІ столітті" – К., 2010. – С. 266.

12. Харук А.І. Олег Костянтинович Антонов та питання перспектив розвитку авіаційної промисловості України / А.І. Харук // Технический музей: история, опыт, перспективы: материалы II международной научно-практ. конференции. – К.: Изд-во Нац. авиац. ун-та "НАУ-друк", 2010. – С. 252-255.

13. Харук А.І. До питання про періодизацію історії авіаційної промисловості України / А.І. Харук // Матеріали 9-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки". – К., 2010. – С. 195-199.

14. Харук А. Військові програми Харківського авіазаводу / А. Харук // Воєнна історія Сіверщини та Слобожанщини. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. – Харків, 2010. – С. 213-217.

Інші публікації:

1. Харук А. Військові програми Харківського авіазаводу (1926-1941 рр.) / А. Харук // Військово-історичний альманах. – 2004. – Ч. 2. – С. 94-108.

2. Харук А. Адаменко, Матиас и другие… Малоизвестные страницы отечественной авиационной промышленности. Завод Адаменко / А. Харук // Авиация и время. – 2006. - № 5. – С. 38-39.

3. Харук А. Адаменко, Матиас и другие… Малоизвестные страницы отечественной авиационной промышленности. Завод Матиас / А. Харук // Авиация и время. – 2006. - № 6. – С. 28-29.

4. Харук А. Адаменко, Матиас и другие… Малоизвестные страницы отечественной авиационной промышленности. Завод Терещенко / А. Харук, Р. Мараев // Авиация и время. – 2007. - № 1. – С. 18-20.

5. Харук А. Производственная деятельность фирмы «Анатра» / А. Харук // Авиация и время. – 2008. - № 1. – С. 36-39.

6. Харук А.І. Деякі питання розбудови авіаційної промисловості в Україні (1916-1918 рр.) / А.І. Харук // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. Тематичний випуск: Історія науки і техніки. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2008. - № 8. – С. 164-170.

7. Харук А. Авиационная промышленность Крыма в годы Первой мировой войны / А. Харук // Military Крым. – 2008. - № 9. – С. 34-37.

8. Харук А.І. Початковий період діяльності Харківського авіазаводу (1926-1939 рр.) / А.І. Харук // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. Тематичний випуск: Історія науки і техніки. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2008. - № 53. – С. 151-159.

9. Харук А. "Анатра": Літаки одеського авіабудівного підприємства /А. Харук, В. Кондратьєв, М. Хайрулін. – К.: Темпора, 2008. – 80 с.

10. Харук А.І. Основні напрями діяльності дослідно-конструкторського бюро О.К. Антонова в 50-х рр. ХХ ст. / А.І. Харук // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Історія науки і техніки. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2009. - № 29. – С. 155-163.

11. Харук А. Проблеми відбудови авіаційної промисловості України (1943-1945 рр.) / А. Харук / Українське державотворення: проблеми і сучасність. Вип. ІІІ. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2009. – С. 156-163.

12. Харук А. Мобілізація авіаційної промисловості в Україні на початку Другої світової війни (1939-1941) / А. Харук // Українське державотворення: проблеми і сучасність. Вип. ІV. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2010. – С. 157-165.
АНОТАЦІЯ

Харук А.І. Авіабудування України як складова військово-промислового комплексу у 1910-ті – 1980-ті роки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010.

Автор здійснив комплексне дослідження історії зародження й розвитку авіаційної промисловості України, розробив раціональну схему її періодизації. Показано вплив військових чинників на формування і розвиток авіабудівної галузі.

У роботі проаналізовано передумови для виникнення авіаційної промисловості (діяльність піонерів авіації), розглянуто особливості становлення галузі напередодні та в роки Першої вістової війни. Досліджено специфіку формування виробничих програм вітчизняних авіазаводів в міжвоєнний період, розглянуто діяльність основних конструкторських колективів (К. Калініна, Й. Немана та ін.), а також заходи з мобілізації та евакуації галузі напередодні та на початку німецько-радянської війни. Висвітлено процеси відбудови та повоєнної конверсії авіабудування в 1943-1950 рр. Відображено еволюцію авіаційної промисловості України на етапі науково-технічної революції (50-ті – 80-ті рр. ХХ ст.). Особлива увага звернута на проектування та виробництво військово-транспортних літаків (КБ О. Антонова), двигунів для них, а також іншої продукції військового призначення. Розглянуті основні особливості передових науково-технічних рішень, що знайшли застосування в авіаційній промисловості.

Упродовж усього досліджуваного періоду авіаційна промисловість України була складовою загальноімперського, а згодом загальносоюзного військово-промислового комплексу. Її розвиток визначався, перш за все, потребами збройних сил і військово-стратегічними міркуваннями. Це наклало відбиток як на організаційну структуру галузі (її підпорядкованість союзному центру), так і на територіальну (зосередженість основних підприємств в східних областях, штучне стримування розвитку українських авіазаводів на користь пріоритетної розбудови авіапромисловості у віддалених районах СРСР), а також на зміст виробничих програм (домінування в них авіатехніки військового призначення).

Ключові слова: Україна, військово-промисловий комплекс, авіаційна промисловість, авіаційний завод, конструкторське бюро, літак, авіаційний двигун.
АННОТАЦИЯ

Харук А.И. Авиастроение Украины как составляющая военно-промышленного комплекса в 1910-е – 1980-е годы. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук по специальности 20.02.22 – военная история. – Национальный университет "Львовская политехника". – Львов, 2010.

В работе обоснована рациональная схема периодизации истории авиационной промышленности Украины. Показаны факторы, оказавшие воздействие на формирование отрасли, в частности, деятельность пионеров авиации. Отображено специфику зарождения промышленного авиастроения в 1910-1913 гг., а также его развитие в годы Первой мировой войны (заводы "Анатра", Терещенко, Адаменко, "Матиас", "Дека" и др.). Предприятия отрасли производили самолеты-разведчики и учебные, осваивали выпуск истребителей и бомбардировщиков. Большинство образцов авиатехники были копиями зарубежных конструкций, лишь на фирме "Анатра" функционировало собственное конструкторское бюро.

Показаны особенности развития авиационной промышленности Украины в период между мировыми войнами. Установлено, что 20-е гг. ХХ в. были временем деградации отрасли, и лишь во второй половине десятилетия начинается её возрождение (в частности, был основан Харьковский авиазавод). 1930-е годы стали временем централизации авиапромышленности, а одновременно – её милитаризации. Производство гражданской авиатехники в Украине сворачивается, а производственные предприятия и конструкторские бюро (К. Калинина, И. Немана) целиком переориентируются на создание и производство военной техники. В середине 30-х гг. в Украине в небольшом количестве производились истребители, но затем основным классом боевых самолетов, проектируемых и производимых отечественной промышленностью, стали легкие одномоторные разведчики и бомбардировщики Р-10 и Су-2. При этом нормальной работе конструкторских коллективов мешала политика союзного центра, вследствие которой КБ К. Калинина было переведено за пределы Украины, а КБ И. Немана прекратило свое существование из-за репрессий. Накануне германо-советской войны наблюдается бурное развитие авиапромышленности Украины, в т.ч. за счет создания новых предприятий, но в первые месяцы войны предприятия отрасли были эвакуированы за пределы Украины.

Освещены процессы воссоздания и послевоенной конверсии авиационной промышленности Украины в 1943-1950 гг., изучены особенности восстановления основных центров отрасли: самолетостроительных заводов Киева и Харькова, а также авиамоторного в Запорожье.

50-е – 80-е гг. ХХ в. ознаменовались вступлением авиационной промышленности Украины в этап научно-технической революции. Определяющее значение имел перевод в 1952 г. в Киев конструкторского бюро О.К. Антонова – благодаря этому в структуре авиапромышленности Украины впервые с довоенных лет появилось звено, способное осуществлять разработку новых образцов авиатехники. КБ О.К. Антонова стало своеобразным интегратором отечественной авиационной промышленности: самолеты, разработанные в нем, с начала 50-х гг. производились киевским авиазаводом, а со средины 80-х гг. – и харьковским; кроме того, большинство типов двигателей, проектируемых и производимых в Запорожье, предназначались для самолетов КБ О.К. Антонова. Если первый серийный самолет Антонова – Ан-2 – задумывался как гражданская машина (хотя впоследствии широко применялся в вооруженных силах), то уже второй – Ан-8 – был военно-транспортным самолетом. Именно с Ан-8 начала формироваться специализация КБ О. Антонова и авиастроения Украины в целом как ведущего в СССР разработчика и производителя самолетов для военно-транспортной авиации. К началу 70-х гг. были разработаны и внедрены в производство (в т.ч. на заводах за пределами Украины) средние военно-транспортные самолеты Ан-8 и Ан-12, тяжелый Ан-22 "Антей" и легкий Ан-26. Во второй половине 70-х – 80-х гг. было развернуто производство легких военно-транспортных самолетов Ан-32 (создан специально для ВВС Индии) и Ан-72, а также тяжелого Ан-124 "Руслан". Началось создание перспективного среднего военно-транспортного самолета Ан-70. Наряду с эти, авиапромышленность Украины производила и гражданскую авиатехнику – пассажирские самолеты Ан-24, Ту-104, Ту-124 и Ту-134, но значительную часть их производства составляли специализированные военные варианты (например, для Ту-124 – 1/3 общего объема выпуска). Авиамоторное производство обеспечивало турбовинтовыми и турбореактивными двигателями не только самолеты разработки КБ О. Антонова, но и другие машины, в частности, учебно-боевые самолеты L-39, строившиеся в Чехословакии, а также вертолеты Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми-24, Ми-26, Ка-27 и Ка-29.

На протяжении всего исследуемого периода авиационная промышленность Украины была составной частью общеимперского, а позже общесоюзного военно-промышленного комплекса. Её развитие определялось, прежде всего, потребностями вооруженных сил и военно-стратегическими соображениями. Это наложило отпечаток как на организационную структуру отрасли (её подчиненность союзному центру), так и на территориальную (сосредоточение основных предприятий в восточных областях, искусственное сдерживание развития украинских авиазаводов в пользу приоритетного строительства авиапромышленности в отдаленных районах СССР), а также на содержание производственных программ (доминирование в них авиатехники военного предназначения).

Ключевые слова: Украина, военно-промышленный комплекс, авиационная промышленность, авиационный завод, конструкторское бюро, самолет, авиационный двигатель.

ANNOTATION

A. Kharuk. Aircraft industry in Ukraine as part of the military-industrial complex in 1910 - 1980. – Manuscript.

Dissertation to receive the degree of Doctor of Sciences in History under specialization 20.02.22 – Military History. – National University "Lviv Polytechnic". Lviv, 2010.The author made a comprehensive exploration of the history of formation and development of aviation industry of Ukraine has developed a rational scheme of periodization. The influence of military factors on the formation and development of aircraft industry.

The paper analyzes the prerequisites for the emergence of the aviation industry (aviation pioneer activity), the peculiarities of formation of the field before and during First World War. The specific character of production programs of domestic aircraft plant in the interwar period, the activity of the major design teams (K. Kalinin, J. Neman et al.) As well as measures to mobilize and evacuate area prior to and at the beginning of the German-Soviet war. Focuses on the process of restoration and conversion of aircraft in the postwar years 1943-1950 reflected the evolution of the aviation industry of Ukraine on the stage of scientific and technological revolution (50's - 80's of XX century.). Particular attention is paid to design and manufacture of military transport aircraft (O. Antonov's DB), engines for them, and other military products. The main features of advanced scientific and technical decisions that have found application in the aviation industry.Throughout the studied period the aviation industry of Ukraine was part of imperial, and later all-union military-industrial complex. Its development was determined, above all, needs armed forces and military-strategic considerations. This influenced how the organizational structure of the industry (its subordination to the Union's center) and the territorial (the main focus for plants in eastern regions, artificial containment of Ukrainian aircraft plants in favor of the priority development of aviation industry in remote areas of the USSR), as well as content production programs (dominance in their aircraft for military use).

Keywords: Ukraine, military-industrial complex, aviation industry, aircraft factories, design offices, aircraft, aircraft's engine.


1 Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г. / В.Б. Шавров – М.: Машиностроение, 1978. – 576 с.; Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг. / В.Б. Шавров – М.: Машиностроение, 1978. – 440 с.; Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России: Период до 1914 г. / П.Д. Дузь – М.: Машиностроение, 1979 – 272 с.; Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России: Период первой мировой войны (1914-1918 гг.). / П.Д. Дузь – М.: Машиностроение, 1989. – 336 с.

2 Степаненко В.А. Киевские самолетостроители / В.А. Степаненко, В.С. Петренко – К.: Политиздат, 1970. – 196 с.

3 Див., напр.: Грацианский А.Н. 50 лет со дня начала испытаний самолета К-5 (1929 г.) / А.Н. Грацианский // Из истории авиации и космонавтики. – Вып. 37. – 1980. – С. 104-106; Козлов П.Я. О работах К.А. Калинина по самолетам схемы "бесхвостка" / П.Я. Козлов // Из истории авиации и космонавтики. – Вып. 61. – 1990. – С. 25-34; Назаров А.С. 40 лет со времени создания двигателя М-88 (1939 г.) / А.С. Назаров, Е.В. Урмин // Из истории авиации и космонавтики. – Вып. 37 – М., 1980. – С. 132-138; Урмин Е.В. Опытное авиамоторостроение в СССР в 20-е – 40-е гг. ХХ в. / Е.В. Урмин // Из истории авиации и космонавтики. – Вып. 23 – М., 1974. – С. 104-125; Пашинцев В.И. 20 лет со дня начала испытаний самолета Ан-24 (1959 г.) / В.И. Пашинцев // Из истории авиации и космонавтики. – Вып. 37. – 1979. – С. 106-108; Сокольский В.Н. Из истории самолетостроения на Украине (Червонские аэропланные мастерские) / Сокольский В.Н. // Труды Института истории естествознания и техники СССР. – М., 1962. – Т. 45. – С. 222-235.

Каталог: bitstream -> ntb -> 13353
ntb -> Особливості формування спеціальних типів житла для бездомних
ntb -> І їх розвиток в україні
ntb -> Видавнича діяльність відділу наукової бібліографії войтович Ірина Остапівна
ntb -> Принципи формування бібліотеки вченого-гуманітарія у середині XX століття (на прикладі Івана Крип’якевича) Литвин Тамара Олександрівна
ntb -> Рукописний фонд Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: особливості комплектування І збереження Дядюк Мирослава Степанівна
ntb -> Енциклопедичні видання ХIХ початку ХХ століття у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» Оробчук Олександра Михайлівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у iconВ. В. Косов історія економічних учень
Гострою є проблема структурної перебудови економіки: зменшується надмірна частка важкої промисловості, оборонно-промислового комплексу,...
Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у iconБондарчук Андрій Іванович
Народився 12 грудня 1936 року в селі Сереховичі Старовижівського району Волинської області
Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у iconКонкурс промислового дизайну „Арт факторія" Районна виставка конкурс промислового дизайну „Арт факторія"
Арт – факторія” проводиться районним відділом освіти Вишгородської районної державної адміністрації та Вишгородським районним Центром...
Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у iconОлександр Ірванець рівне / ровно
Ровно – обласний центр Соціалістичної Республіки України. Численність населення – 120 тис чол за переписом 2001 р. Розвинуте сільськогосподарське...
Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у iconДержавна наукова установа
Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 41
Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у iconМетодичні вказівки до змістового модуля «Наукова комунікація як складова фахової діяльності»
«Наукова комунікація як складова фахової діяльності» для бакалаврів усіх галузей знань
Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у iconПерсональний склад
Фесенко Леонід Іванович – заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду...
Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у iconСьомого скликання
Ом "Луганськ" був підбитий терористами військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил України іл-76. 0 військовослужбовців...
Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у iconБоровий Василь Іванович
Боровий Василь Іванович народився 27 вересня 1923 р в Харкові у робітничій сім’ї. Освіту отримав середню та спеціально-технічну


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка