Херсонської областіСкачати 107,06 Kb.
Дата конвертації17.08.2017
Розмір107,06 Kb.


УКРАЇНА
НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА РАДА


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІР І Ш Е Н НЯ

ХХV сесії районної ради шостого скликання

31 жовтня 2012 рок № 310
Про призначення директора

комунального закладу „Нижньосірогозька

школа естетичного виховання ”
Розглянувши клопотання начальника відділу культури і туризму Нижньосірогозької районної державної адміністрації Москаленко Тетяни Вікторівни від 10 липня 2012 року № 01-12/113 про призначення директора комунального закладу „Нижньосірогозька школа естетичного виховання”, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку, підприємництва; обліку, управління та приватизації комунального майна, та керуючись п. 20 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
вирішила:
1. Призначити на посаду директора комунального закладу „Нижньосірогозька школа естетичного виховання” Пірогову Світлану Анатоліївну.

2. Доручити голові районної ради укласти контракт з Піроговою Світланою Анатоліївною терміном на 5 (п’ять) років.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку, підприємництва; обліку, управління та приватизації комунального майна (голова Коробков О.І.).

Голова районної ради В.І.Мельничук


БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Прізвище, ім’я, Пірогова Світлана Анатоліївна

по батьковіГромадянство громадянка України
Число, місяць і 05 травня1970 року

рік народження
Місце народження Україна, Херсонська область Нижньосірогозький район

с. Верби

Освіта базова вища І-ІІ рівня акредитації, Херсонське державне музичне училище культури, спеціальність - «Фортепіано», кваліфікація – викладач музичної школи, 1990 рік
Науковий ступінь, вчене звання не має
Володіння мовами українською, російською вільно
Нагороди, почесні звання не має
Загальний стаж роботи 26 років

30.06.1986 – 01.09.1986

01.09.1986 – 22.06.1990

01.08.1990 – 01.05.2005

01.06.2005 – 01.11.2005

01.11.2005 - по теперішній часТрудова діяльність
Масова робітниця підсобного господарства радгоспу «Червоний партизан»
Навчання в Херсонському державному музичному

училищі
Викладач Нижньосірогозької дитячої музичної школи

Директор Нижньосірогозької дитячої музичної школи

Директор школи естетичного вихованняДодаток

до рішення XXV сесії районної ради

шостого скликання

від 31 жовтня 2012 року № 310


КОНТРАКТ

з Керівником комунального закладу «Нижньосірогозька школа естетичного виховання»

смт  Нижні Сірогози 1 листопада 2012 року


Нижньосірогозька районна рада Херсонської області, в особі голови районної ради Мельничука Володимира Івановича, з одного боку, та громадянка Пірогова Світлана Анатоліївна (далі – Керівник), з другого боку, керуючись ст. 21 Кодексу Законів про Працю України, ст. 65, 78, п.6 ст. 73 Господарського кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” з наступними змінами і доповненнями, уклали цей Контракт про таке:

Пірогова Світлана Анатоліївна призначається на посаду Керівника комунального закладу «Нижньосірогозька школа естетичного виховання» (далі – Заклад) на термін 5 років з 1 листопада 2012 року до 1 листопада 2017 року.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. За цим Контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) комунальним закладом, забезпечувати його діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за Закладом майна, а Нижньосірогозька районна рада зобов’язується створювати належні умови для організації праці Керівника.

1.2. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Керівником та Нижньосірогозькою районною радою.

1.3. Керівник є повноважним представником комунального закладу під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків, визначених Статутом закладу, іншими нормативними актами.

1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Нижньосірогозькій районній раді в межах, установлених законодавством, Статутом закладу, та цим Контрактом.
ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Статутом закладу та цим Контрактом.

2.2. Керівник щорічно звітує на пленарному засіданні Нижньосірогозької районної ради про стан фінансово – господарської діяльності комунального закладу.

2.3. Керівник зобов’язується:

2.3.1. Виконувати та забезпечувати виконання рішень, розпоряджень Нижньосірогозької районної ради.

2.3.2. Неухильно дотримуватись вимог Статуту та цього Контракту.

2.3.3. Забезпечувати діяльність Закладу, відповідно до вимог, визначених галузевим управлінням та чинним законодавством.

2.3.4. Приймати рішення, що не суперечать чинному законодавству, рішенням, розпорядженням Нижньосірогозької районної ради та Статуту.

2.3.5. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати працівникам закладу.

2.3.6. Забезпечувати своєчасне надання закладом звітності та інформації, передбаченої законодавством України, Статутом та цим Контрактом.

2.3.7. Постійно підвищувати рівень своїх знань та кваліфікації, необхідних для виконання посадових обов’язків.

2.3.8. Повідомляти Нижньосірогозьку районну раду про виявлені недоліки в роботі закладу.

2.3.9. Здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за 10 днів до закінчення строку дії цього Контракту, а також передати справи новопризначеному Керівникові в останній день строку дії Контракту. Передача справ полягає у проведенні інвентаризації майна та коштів; належному оформленні та наданні документації (наказів, планів, програм тощо); передачі печатки, ключів від сейфів і службових приміщень тощо, які знаходяться у Керівника.

Передача оформлюється підписанням акта приймання – передачі.

2.4. Керівник має право:

- діяти від імені закладу, представляти його інтереси на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судових органах;

- укладати від імені закладу господарські та інші угоди;

- видавати від імені закладу доручення;

- відкривати від імені закладу рахунки в банках та органах державної казначейської служби України у Нижньосірогозькому районі;

- користуватися правом розпорядження коштів закладу;

- заохочувати та накладати на працівників стягнення;

- в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для працівників закладу;

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Статутом закладу і цим Контрактом до компетенції Керівника.

2.5. Нижньосірогозька районна рада має право:

- вимагати від Керівника достроковий звіт та пояснення про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління закладом та розпорядженням його майном, накладати стягнення відповідно до чинного законодавства.

2.6. Нижньосірогозька районна рада зобов’язується:

- інформувати про регіональні потреби в послугах закладу;

- надавати інформацію на запит Керівника;

- звільнити Керівника в разі закінчення строку дії Контракту, достроково – за вимогою Керівника, а також за рішенням сесії Нижньосірогозької районної ради;

- організувати систему контролю за діяльністю закладу;

- здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом майна.

2.7. Нижньосірогозька районна рада делегує Керівникові повноваження щодо проведення колективних переговорів, укладення Колективного договору в закладі та укладення Трудових договорів з працівниками закладу.

2.8. Керівник укладає Трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов’язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.9. При укладанні Трудових договорів з працівниками, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом закладу, генеральною та галузевою угодами, Колективним договором і фінансовими можливостями закладу.


ІІІ. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЕРІВНИКА
3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Керівникові закладу нараховується заробітна плата за рахунок коштів районного бюджету.

3.1.1. Заробітна плата Керівника складається з посадового окладу, розмір якого встановлюється штатним розписом, а також надбавок, премій, винагород, які визначаються згідно з чинним законодавством;

3.1.2. Умови підвищення заробітної плати, встановлення надбавок за інтенсивність праці та особливий характер роботи, премій, винагород за підсумками роботи тощо, визначаються згідно вимог чинного законодавства та призначаються на підставі наказу відділу культури і туризму Нижньосірогозької районної державної адміністрації – головного розпорядника бюджетних коштів.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених Контрактом, погіршення якості роботи, відділ культури і туризму Нижньосірогозької районної державної адміністрації може скасовувати або зменшувати надбавки і доплати Керівникові.

3.2. Керівникові надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи із середньомісячного заробітку керівника, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Одночасно з наданням відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку, поділу на частини тощо) за погодженням з начальником відділу культури і туризму Нижньосірогозької районної державної адміністрації та з подальшим інформуванням Нижньосірогозької районної ради.


ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим Контрактом.

4.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством.


V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
5.1. Внесення змін та доповнень до цього Контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей Контракт припиняється:

5.2.1. У разі закінчення терміну його дії;

5.2.2. За згодою сторін;

5.2.3. До закінчення терміну дії Контракту у випадках, передбачених пунктами 5.3, 5.4 цього Контракту;

5.2.4. З інших підстав, передбачених законодавством та цим Контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний з ініціативи Нижньосірогозької районної ради до закінчення терміну його дії :

5.3.1. У разі систематичного невиконання Керівником обов’язків, покладених на нього цим Контрактом, та статутних завдань закладу;

5.3.2. У разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених Контрактом, в результаті чого для закладу настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і таке інше);

5.3.3. У разі невиконання закладом зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів та Пенсійним фондом, а також невиконання закладом зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

5.3.4. Інших підстав, передбачених законодавством.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення терміну його дії:

5.4.1. У випадку систематичного невиконання Нижньосірогозькою районною радою своїх зобов’язань за Контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до суттєвого погіршення результатів діяльності закладу;

5.4.2. У разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за Контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. У разі дострокового припинення Контракту з незалежних від Керівника причин йому встановлюються додаткові гарантії та компенсації.

5.6. Протягом двох останніх місяців терміну дії Контракту сторони можуть укласти угоду про продовження дії Контракту на новий строк. Якщо така угода до дня закінчення дії Контракту не буде укладена, Контракт вважається припиненим.

5.7. Якщо розірвання Контракту проводиться на підставах, встановлених у Контракті, але не передбачених чинним законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 КзпП України.
VІ. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
6.1. Цей Контракт діє з 1 листопада 2012 року до 1 листопада 2017 року.

6.2. Інші умови Контракту: Керівник зобов’язаний не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією закладу та Нижньосірогозької районної ради, що набувається ним при виконанні посадових обов’язків.


VII. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про Заклад:

Повна назва: Комунальний заклад «Нижньосірогозька школа естетичного виховання»
Адреса: 74701, Херсонська обл.,

смт Нижні Сірогози, вул. Височина,67


Директор комунального закладу: Пірогова Світлана Анатоліївна

7.2. Відомості про Нижньосірогозьку районну раду:

Повна назва:

Нижньосірогозька районна рада Херсонської області

Адреса: 74701, Херсонська обл.,

смт Нижні Сірогози, вул. Леніна, 7

Голова районної ради: Мельничук Володимир Іванович

7.3. Відомості про директора комунального закладу:

Пірогова Світлана Анатоліївна

7.4. Цей Контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються в кожної із сторін і мають однакову юридичну силу

Підписи сторін:

Голова Нижньосірогозької Директор комунального закладу

районної ради

________________ В.І.Мельничук _____________ С.А. Пірогова


1 листопада 2012 року 1 листопада 2012 року
Каталог: materials
materials -> Вічне І живе шевченкове слово
materials -> Ігор Стамбол українська мемуарна та щоденникова література ХХ століття як засіб протидії апологетизації тоталітаризму
materials -> Я – Українець. Оце І вся моя біографія Наш проект: «Я – українець. Оце І вся моя біографія»
materials -> Стереотипи сприйняття жителів Західної на Східної України
materials -> Рішення про поширення фінграмотності в Україні останні тенденції у світі освіти інтерв’ю з Миколою Дмитренко з нагоди 45-річчя Черкаського інституту: спогади, думки, плани
materials -> Мета: всебічно дослідити основу сну. Мета: всебічно дослідити основу сну
materials -> Боротьба з туберкульозом. Погляд педагога
materials -> Йного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Херсонської області iconДержавний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області
Херсонської області. 1944-2014 рр.: Збірник документів / Уклад.: А. В. Євдокимова, І. В. Лопушинська, І. Ю. Сінкевич, О. І. Стукалова,...
Херсонської області iconХерсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні
Дейнек Т. П., учитель вищої категорії, Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради
Херсонської області iconПоложення про взаємодію Скадовського районного суду Херсонської області із засобами масової інформації та журналістами, затвердженого наказом №25-од від 09. 03. 2017 Пам’ятка для представників змі
Додаток 3 до Положення про взаємодію Скадовського районного суду Херсонської області із засобами масової інформації та журналістами,...
Херсонської області iconТези науково-дослідницької роботи
Прізвища І прізвиська жителів села Новоолександрівка Нововоронцовського району Херсонської області
Херсонської області iconНавчально-методичне забезпечення заняття
Навчальна мета: Вивчити основні історичні події на території Приморської сільської ради Скадовського району Херсонської області
Херсонської області iconХерсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісний підхід на уроках української мови та літератури, світової літератури Укладачі
У збірці представлено досвід вчителів української мови та літератури, світової літератури Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Херсонської області iconЗірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» пригодницька повість сучасної письменниці
Дорохіна С. М., у читель української мови та літератури Дудчанського загальноосвітнього об´єднання «дитячий садок – школа І-ІІІ ступенів...
Херсонської області iconОпис власного педагогічного досвіду з проблеми «Формування І розвиток музичних компетентностей дошкільника та школярів» вчителя музичного мистецтва, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший вчитель»
Дудчанське зосшп I-III ступенів с. Дудчани Нововоронцовського району Херсонської області
Херсонської області iconКонкурсу художньої творчості «Таврійський барвограй»
«Таврійський барвограй» серед учнів, вихованців, слухачів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів Херсонської області»,...
Херсонської області iconНеможливо не закохатися, не прикипіти серцем до цього неповторного куточка Херсонщини, сповненого героїчними сторінками історії, роботящими людьми
Херсонської області. Землі її розділяє звивистий Інгулець, повітря її – це суміш ароматів духмяного степу І рукотворних соснових...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка