Художня культура 9-11 класи І. Вступна частинаСкачати 498,75 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації11.06.2017
Розмір498,75 Kb.
  1   2   3   4   5

Художня культура

9-11 класи

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Головною метою курсу художньої культури в школі є особистісний  художньо-естетичний  розвиток учнів, формування в них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, виховання потреби в творчій реалізації і духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культури.

Основними завданнями курсу в школі є:

- збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

- опанування учнями художньо-практичних умінь та навичок, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

- розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу;

- виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.

Організовуючи навчально-виховний процес на уроках художньої культури, варто використовувати різні методи, що є актуальними в системі мистецької освіти, зокремазагальні:

метод розповіді та бесіди;

метод наочності;

ігровий метод;

метод порівняння і зіставлення;

метод узагальнення

та спеціальні:

метод художньо-педагогічної драматургії;

метод драматизації;

метод «зруйнування»;

метод «емоційного заряду»;

метод забігання наперед і повернення до вивченого матеріалу.

ІІ. ПРОГРАМНЕ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Програма авторів Л.Масол, Н.Миропольська «Художня культура» 9-11 класи (Художньо-естетичний цикл. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5-11 класи. К.: Перун Ірпінь, 2005 р.)Тематична структура курсу


Тематика

Кількість годин


Художня культура-9 клас

35 годин, 1 година на тиждень, із них 4 години – резервний часРозділ І. Мистецтво в просторі культури

16 год.


Тема 1. Види і мова мистецтв.

Тема 2. Візуальні мистецтва.

Тема3. Жанрова палітра музичного мистецтва.

Тема 4. Театр як синтез мистецтв.

Тема 5. Екрані мистецтва.

Тема 6. Поліхудожній образ світу.

Узагальнення


1 год.

4 год.


3 год.

2 год.


3 год.

1 год.


2 год.

Розділ ІІ. Основи художньої культури

19 год.

Тема 1. Художня культура як духовне явище.

Тема 2. Художня культура і світ людини.

Тема 3. Художні напрями та стилі.

Тема 4. Художня культура і середовище.

Тема 5. Художня культура рідного краю.

Тема 6. Полікультурний образ світу.

Узагальнення


2 год.

2 год.


6 год.

2 год.


3 год.

2 год.


2 год.

Художня культура- 10 клас

17,5 годин - 0,5 години на тиждень

Тема1.Художня культура України від найдавніших часів до кінця ХVІ ст.

3 год.

Тема 2. Художня культура ХVІІ – ХVІІІ ст.

3 год.

Тема 3. Українська художня культура ХІХ ст.

4 год.

Тема 4. Українська художня культура ХХ ст.

6 год.

Узагальнення

1,5 год.

Художня культура- 11 клас

17,5 годин - 0,5 години на тиждень

Розділ І. Візуальні мистецтва

9 год.

Тема 1. Архітектура світу

Тема 2. Скульптура – гімн людині (1год.)


1год.
Особливостями організації навчально-виховного процесу є такі позиції:

Розуміння мистецтва – це творчий процес співпереживання та інтерпретації, що носить активно діалогічний характер. Саме “діалог культур” дає змогу особистості не тільки прилучитися до вітчизняних і загальнолюдських цінностей, а й самовизначитися у світі культури, включитися в її творення, удосконалюючи насамперед власний духовний світ.

На уроці має панувати атмосфера святковості, гармонії й доброзичливості, яка сприяла б передачі аури творів мистецтв та викрешувала б іскру емоційної позитивної енергії, яку можна отримати тільки в мистецтві.

Педагог має бути комунікативно виразним, аби учні не тільки розуміли, а й позитивно сприймали як мовлення учителя, так і паралінгвістичний контекст мови (доречність жестів, міміки, зовнішній вигляд тощо) та елементарно володіли цим мистецтвом самі.Уроки „Художньої культури” мають розвивати в учнів почуття успіху від власних досягнень у царині мистецької культури, впевненості в спроможності самостійно вирішувати художні завдання.

Резервний час може використовуватися на тематичне оцінювання, регіональний компонент, узагальнення розділу (теми), відвідування виставок, музеїв тощо.

ІІІ. ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ СФОРМОВАНІ В УЧНІВ

9 класу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ І. Мистецтво в просторі культури

 • Учень називає найвидатніших митців світу та їхні твори;

 • розпізнає види та жанри мистецтва;

 • описує засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

 • характеризує художньо-образний зміст творів; основні художньо-мовні засоби мистецтва (візуального, музичного, хореографічного, театрального, екранних);

 • пояснює роль мистецтва у житті , зміст понять (у межах програми);

 • формулює власні враження, отримані під час спілкування з мистецтвом;

 • порівнює художні засоби візуального, музичного, хореографічного, театрального мистецтва, кіномистецтва;

 • аналізує та інтерпретує художні твори за змістом та мовними засобами;

 • оцінює значущість різновидів мистецтва для сучасної людини;

 • аргументує оцінні судження щодо ролі мистецтва у власному житті;

 • використовує спеціальну мистецьку термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

 • показує на карті пам’ятні місця рідного краю, пов’язані з розвитком мистецтва і культури;уміє толерантно вести дискусію з питань мистецтва (візуального, музичного, хореографічного, театрального, кіномистецтва);

 • знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти
Розділ ІІ. Основи художньої культури

 • Учень називає основні художні стилі і напрями;

 • розпізнає зразки народної і професійної , світської і сакральної художньої культури (у межах програми);

 • спостерігає за особливостями розвитку художньої культури рідного краю;

 • характеризує особливості художніх стилів і напрямків;

 • пояснює значення художньої культури в розвитку людства, сенс понять «діалог культур», «духовна культура», «масова культура», «полікультурний»;

 • наводить приклади взаємодії народної і професійної художньої культури;

 • формулює власні враження , отримані під час спілкування з шедеврами української та зарубіжної художньої культури, зразками мистецтва рідного краю;

 • порівнює твори різних національних і авторських стилів, фольклор народів світу;

 • класифікує твори мистецтва за художніми напрямами;

 • аналізує та інтерпретує художній зміст творів мистецтва;

 • оцінює значущість мистецтва в діалозі культур; роль ЗМІ у поширенні мистецьких цінностей;

 • аргументує оцінні судження щодо ролі художньої спадщини в житті людини та суспільства;

 • використовує спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності;

 • показує на карті місцезнаходження найвизначніших пам’яток української та зарубіжної художньої культури;

 • уміє толерантно вести дискусію, знаходити джерела для художньої освіти


Загальна кількість годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

Дати контрольних робіт

І семестр

16

1

2

2
ІІ семестр

19

1

2

2
усього

35
4

4


Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Художня культура 9-11 класи І. Вступна частина iconХудожня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
Художня культура 9-11 класи І. Вступна частина iconУроків з предмета «Художня культура»
Підготували члени міської динамічної групи вчителів художньої культури з питань розробки уроків з предмета «Художня культура» для...
Художня культура 9-11 класи І. Вступна частина iconВидатні англійські письменники та їх твори 8 клас
Вступна частина If you want to be famous after you are
Художня культура 9-11 класи І. Вступна частина iconМедицина та художня культура
Передмова
Художня культура 9-11 класи І. Вступна частина iconХудожня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с

Художня культура 9-11 класи І. Вступна частина icon«Осип Назарук. Роксоляна»
Міжпредметні зв’язки: художня культура, мистецтво, етнографія, українська література
Художня культура 9-11 класи І. Вступна частина iconУроків «Художня культура»
Перлини готики. Взірці архітектури бароко. Архітектура класицизму. Модерн в архітектурі
Художня культура 9-11 класи І. Вступна частина iconУроків курсу «Художня культура»
Перлини готики. Взірці архітектури бароко. Архітектура класицизму. Модерн в архітектурі
Художня культура 9-11 класи І. Вступна частина iconУрок 9 клас «Художня культура» Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія. Зарниці Юлії Миколаївни вчителя вищої кваліфікаційної категорії

Художня культура 9-11 класи І. Вступна частина iconУрок аукціон для 10 класу, з предмету художня культура
Відродження; розвиток духовно-творчого потенціалу, художніх здібностей, умінь аналізувати й оцінювати твори мистецтва різних видів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка