Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. сСторінка1/3
Дата конвертації18.08.2017
Розмір0,65 Mb.
  1   2   3

Деражня 2011 рік


Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання . Посібник для вчителя.– Деражня, 2011 .- с. 48
Рекомендовано методичною радою Деражнянського районного методичного кабінету (протокол № 1 від 22.02. 2011 року)

Автор: Гуменюк А.С. – вчитель Божиковецької ЗОШ І-ІІІ ст..

Рецензент: Піщенко Н.С. – методист РМК

Вступ


У навчально-методичному посібнику містяться різноманітні цікаві завдання: від елементарних, репродуктивних – до евристичних, творчих, які сприятимуть збагаченню емоційно-естетичного досвіду учнів, формуванню культури почуттів. Запропонований матеріал дасть можливість з’ясувати рівень оволодіння вмінням аргументувати особисту позицію, що важливо для проведення дискусій з приводу мистецтва.

Посібник може використовуватися учителями художньої культури при виявленні рівня опанування учнями знань, розуміння інформаційного матеріалу, усвідомлення ключових понять. При цьому вирішальними мають бути не кількісні показники (скільки учень знає назв картин, кінофільмів, музеїв чи прізвищ композиторів, художників, акторів тощо), а наскільки усвідомлено орієнтується в специфіці мови того чи іншого виду мистецтва, в особливостях його жанрової палітри, від яких залежить і розуміння твору мистецтва.

Художньо-практичні завдання дадуть можливість учню реалізувати свої творчі здібності в різних сферах художньої діяльності.

Успіхів, нових знань, гарного настрою!Розділ І Мистецтво в просторі культури.

Тема 1. «Види і мова мистецтва»

1 Урок. «Види і мова мистецтва»

1.Аналітичне завдання:

Прослухайте вірш С. Вінокурова, проаналізуйте думки поета:

Пещерный человек учился рисовать,

Не находя в изяществе резона,

Тяжелым камнем начал выбивать

Фигуру угловатого бизона.

Случайно шаг! Опасная стезя!

Он кончил, и впервые с сотворенья,

Из глаз звериных длинная слеза

Устало потекла от удивленья.

И страшной тайной творчества влеком,

Он чувствовал – назад уж нет возврата,

Когда он первобытным кулаком

Стирал слезу светло и виновато.

Косматый, дикий, шкура за спиной,

Лицо разодрала ему гримаса,

Он радости был полон неземной,

Что слаще меда и сытнее мяса.

С.Винокурова2. Доповніть текст:

Кольором на полотні в живописі, звуком в …, рухом і пластикою в …, грою в…, словом в … .3. Творчі завдання (доповніть висловлювання):

1. Мистецтво – це форма пізнання світу, мислення в образах за допомогою ….(відповідь - кольору, слова, руху, звуку).

2. Художник зображає навколишній світ, свої відчуття від перебування в ньому за допомогою … в живописі, … в графіці, …в музиці, в театрі та кіно. У людини, що сприймає твір мистецтва, виникають відчуття, що нагадують про зустріч з червоним, гучним, кривим, ніжним. (відповіді - кольору, малюнка, звуків, жестів, міміки)

3. Результат відображення типового (загального, що найчастіше повторюється, характерного) в дійсності у вигляді естетичної реальності, яка передається засобами мистецтва: словом, звуком, фарбами, пластикою є … ( відповідь - художнім образом).


4. Обґрунтуйте головну ідею вірша М. Заболоцького:

Раздумья заштрихованные дали,

Печали наплывающий туман,

Березовую рощу увидали –

И сразу говорим мы: Левитан!

Увидели деревню в день осенний,

Над красным кленом бледную луну –

И, вглядываясь зорко в тишину,

Мы повторяем про себя: Есенин!

Сиреневые складки Арарата

Клубится зной и зреет виноград,

И вечер, и закат, как зной граната

«Сарьян!» - с улыбкой люди говорят.

5. Завдання: Мистецтво називають «мисленням в образах». Напишіть, як Ви розумієте поняття «художній образ».

Тема 2. Візуальні мистецтва
2 урок. «Архітектура і скульптура – візуальні мистецтва»
1. Вправа-спостереження.

Встановіть відповідність між поданими словосполученнями та доповніть їх словами, які виражають емоції:


Будівля театру

Будівля храму

Парки

Будівля стадіону

простору, відпочинку

святкового піднесення.

простору, бадьорості.

спокою, умиротворення
2. Інтерактивне завдання:

Продовжіть речення: «Для мене архітектура і скульптура це - …»3. Відповісти письмово на одне з завдань:

(Завдання обирається учителем)

 • Назвіть 7 архітектурних творів мистецтва, які б ви віднесли до чудес світу. Вкажіть країни, де вони розташовані.

 • Назвіть прізвища 7 митців скульптурного жанру, назву їх творів, яких ви вважаєте найкращими.

 • З’ясувати, будівлі яких архітектурних стилів збереглися у вашому місті. Учням сільської місцевості слід визначити, якими є особливості забудов у тій місцевості, де вони мешкають; як ці забудови пов’язані зі своєрідністю праці та побуту села.

 • Дати порівняльний аналіз давніх та сучасних будівель у вашій місцевості. В чому їх різниця?

4. Завдання : Поясніть вислів Й.Гете «Архітектура – це безмовна музика».

5. Заповніть таблицю своїх уподобань мистецьких епох:

назва епох

стильові особливості архітектури

приклади споруд

АнтичністьСередньовіччяВідродженняКласицизмНовий часСьогодення
3 Урок. «Графіка і живопис – види візуального мистецтва».
1. Доповніть таблицю прізвищами майстрів, які внесли вагомий внесок у розвиток жанру:

живопис

графіка

Жанри

Виразні засоби

Майстри

Різновиди

Виразні засоби

Майстри2. Закінчіть речення:

  1. До візуального мистецтва належать … .

  2. Рисунок і гравюру охоплює такий вид мистецтва, як … .

  3. До тиражної графіки належить …

  4. Є такі графічні матеріали …

  5. Засоби виразності графіки - …

  6. Художнє відтворення видимого світу за допомогою кольорів – це … .3. Запишіть у таблиці прізвища художників, що, на ваш погляд, залишили яскравий слід в історії мистецтва:

країна


прізвище(а) художника(ів)

назва(и) твору(ів)

епоха (стиль)

Україна


Росія


Італія


Франція


Німеччина


Іспанія


США


за вашим вибором

 1. Розгадайте кросворд, ключовим словом якого буде основний засіб виразності живопису:

1) Спосіб зображення об’ємних тіл на площині. 2. Один з основних кольорів. 3. Дошка для малювання 4. Один з основних кольорів 5. Один із жанрів живопису.


П

е

р

с

п

е

к

т

и

в

а


ж

о

в

т

и

йм

о

л

ь

б

е

р

т
с

и

н

і

й


п

о

р

т

р

е

т
4 урок. «Художня фотографія, комп’ютерна графіка – види візуального образотворчого мистецтва».
1. Завдання: Зробіть статистичний аналіз застосування фотографії у житті, мистецтві. Зробіть прогностичне маркетингове дослідження на тему «Використання фотографії у майбутньому». Свої викладки зробіть у формі таблиці:

Фотографія у сучасності та у майбутньому

Сучасність

Майбутнє


Спосіб використання

місце

приклад

Спосіб використання

місце

приклад


2. Практичні завдання:

1.Намалювати афішу до виставки художньої фотографії за темами: «Літопис шкільного життя», «Портретна галерея», «Краса довкілля»..

2.Зробити ескіз художньої фотографії у техніці «колаж», використовуючи вирізки з журналів, з можливою домальовкою фону чи окремих елементів (робота у парах).

3. Інтерактивна гра.

Інтерактивна гра «Мікрофон». Починається гра зі слів «Фотографія та комп’ютерна графіка…». Кожен учень повинен доповнити слова попереднього учня. Доповнення – не більше одного речення.4. Завдання: Створіть колаж із фотографій, групуючи їх за тематикою або за жанром. Придумайте назву композиції.

5 урок. «Декоративно-ужиткове мистецтво – феномен народної творчості»

1. Гра «Сніговий ком». Дія гри полягає в тому, що відповідь на питання формується поступово, учні по черзі відповідають на питання додаючи важливі моменти, риси у колективній формі відповіді.

Питання до гри з учнями:

- Які види мистецтва відносять до просторових?

- Назвіть їх спільні риси?

- В чому специфіка скульптури та архітектури як видів мистецтва?

- Які жанри живопису ви знаєте? Назвіть відомих представників кожного з жанрів.

- В чому специфіка графіки як виду мистецтва?2. Заповнити таблицю:


Декоративно-ужиткове мистецтво

Види або жанри

Техніка та матеріали

3. Творче завдання

 • Створити ляльку-іграшку (паперову, з пластиліну, солоного тіста, ниток, тканини, рукавичну, маріонетку, вертепну).

Іграшку з пластиліну слід виконувати у такій послідовності:

 • Поділіть пластилін на дві непропорційні частини. З першої зробіть тулуб. Для цього розкачайте пластилін і утворіть товстий валик, кінці якого зігніть дугою, стекою зробіть розрізи. Пальцями рук утворіть передні та задні ноги.

 • З другої частини пластиліну зліпіть тоненький валик, зігніть його дугою. Це буде шия та голова. З одного боку відтягніть пластилін для мордочки.

 • Зробіть маленькі вушка та з'єднайте з загальною формою. Стекою -виділіть очі, ніс. Зарівняйте нерівності та згладьте шви, надайте фігурі характерних ознак.

 • Порівняйте її зі зразком. Готову фігуру розфарбуйте та нанесіть орнамент згідно з тим, до якого промислового регіону вона належіть (Косів, Опішня).

Рецепт солоного тіста: 2 частини муки, 1 частина солі змішати з невеликою кількістю води, щоб вийшло пластичне тісто.

4.Завдання:

Знайди потрібне словосполучення, що стійко склалося с часом у зв’язку з посиленим розвитком і перевагою виробництва, або напрямку художнього мистецтва у діяльності певних країн.Венеціанське

Перські


Бразильський

Димківська

Петриківський

Українська

Китайська


Вишиванка

Порцеляна

Карнавал

Скло


Килими

Розпис


Іграшку


5. Викресліть зайве. Декоративно-ужиткове мистецтво: ринок, глечик, музей, писанка, вишиванка, кераміка, пейзаж, скульптура, ювелірний виріб, мозаїка, бісер, вироби з дерева, лозоплетіння, чеканка, дизайн, архітектура, фотографія.

Тема 3. «Жанрова палітра музичного мистецтва».

6 урок. «Музичне мистецтво. Різновиди музики. Вокальні музичні жанри».
1. Пошуково – евристичні запитання до учнів:

 1. Звукове дзеркало буття людей, що це?

 2. Чи може музика зробити людину злою, жорстокою, слабкою? Які властивості цієї музики?

2. Проблемно - пошукова дискусія з учнями на тему: «Хто, для кого, для чого створює музику?».

Запитання до пошуково-аналітичної дискусії:

 1. Як виконується запропонована Вам музика?

 2. Хто може бути її виконавцем?

 3. Чи пов'язана прослухана музика з літературним текстом?

 4. Які особливі засоби вокальної та хорової музики вам до вподоби?

Слухання, спостереження та інтерпретація музичних творів.

3. Заповніть таблицю та складіть каталог академічної музики яку полюбляє ваша родина.


Члени родини

Улюблені народні пісні

Улюблені авторські пісні

Класична музика

інше

1.

2.

3.
4. Закінчіть речення:

 1. За сприйманням музика – це … мистецтво.

 2. Вихідний структурний елемент музики – … .

 3. Існує два види музичної творчості:

1) …

2) … .


  1. Другий в свою чергу поділяється на: … .

  2. Назвіть відомих вам композиторів ХVIII ст. … .

  3. Назвіть відомих вам композиторів ХІХ ст. … .6. Заповніть таблицю.

Музичні жанри

Вокальні

Інструментальні

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
  1. Назвіть відомі вам напрямки музики масових жанрів.
  1. Заповніть таблицю.

Музичні інструменти

Струнні

Смичкові

Клавішні

Духові
  1. Створіть своєрідний розклад музичних творів, які допомогли б вам провести день приємно та цікаво.

призначення музики

назва твору

автор, виконавець

для прокиданнядля зарядкидля допомоги у навчаннідля спілкування з друзямидля розвагдля спілкування з родиноюдля засипання
7 урок. «Камерна і симфонічна музика»

1. Прослухати та визначити на слух сюїту і твір камерної музики. Учитель обирає музичний твір за доцільністю за своїм смаком. (Орієнтовний матеріал до сприйняття: Григ. Сюїта «Пер Гюнт».

2. Завдання: Поясніть твердження: «Камерна музика – дитя свого часу».

3. Завдання: Спростуйте твердження: «Образне різноманіття сюїти заважає цілісному сприйняттю твору».

4. Вікторина:

 1. Слово симфонія грецького походження в перекладі означає…

 2. «Батьком симфонії» вважається…

 3. Віденські класики, це композитори…

 4. Симфонічний оркестр - великий колектив музикантів виконуючих симфонічні твори. Симфонічний оркестр складається з трьох груп інструментів: духові, струнні інструменти, …

 5. Класична музика, це…

 6. Фахівці доказали, що використання симфонічної музики стимулює зростання тварин, збільшує надої молока, приріст ваги, зростання рослин тому, що…

 7. В учбових закладах обов’язково потрібно ознайомитись з творчістю композиторів…

Показ портретів композиторів будуть інтегрувати навчально-виховний процес та служити підказкою на відповіді вікторини.

8 урок. «Музичний театр – особливий чарівний світ».

 1. Викресліть зайве. «Опера складається з різних номерів - це: арії, аріозо, мізансцени, дуети, хорові сцени, балетні номери, пісні, каватини, тріо, інтродукції, симфонічні антракти, діалоги, речитативи, монологи».
 1. Заповніть таблицю:
опера

балет

спільне
відмінне


 1. Визначте особливості балетної хореографії:

класичний танець

характерний танець

 1. Заповніть таблицю власних уподобань в номінації «опера»:
автор опери

назва опери

стильовий напрямок

українська


зарубіжна

 1. Заповніть таблицю власних уподобань в номінації «балет»:
автор балету

назва балету

стильовий напрямок

український


зарубіжний

 1. Обміркуйте і доведіть. Рок-опера - це трансформація жанру, чи відособлення жанру, переродження чи щось інше?
 1. Ви – головний продюсер конкурсу «Гремі». Кого з виконавців ви б номінували на премію? В якій послідовності?
 1. У вас романтичне побачення. На який концерт ви б запросити кохану людину?Тема 4. «Театр як синтез мистецтв».

9 урок. «Яскравий і загадковий світ театру».

1. Запитання до учнів:

 • Яку роль у творчості того чи іншого режисера грають принципи життєвої подібності, коли сцена стає «виразом життя»?

 • Як часто і широко постановник використовує метафори?

 • Як він ставиться до театральної традиції?

2. Творче завдання:

1. Створіть образ-маску – сучасну, венеціанську, грецьку, японську, африканську, слов’янську. Спробуйте написати літературний етюд для вашої театральної маски.

2.Як залежить декор від образу, що його створює?

3. Завдання : Я знаю, що театр виник у … столітті в … (країна).


 1. Поясніть афоризм: «Життя – театр, а люди у ньому-актори».

 2. Доповніть список потрібних театру професій: актор, режисер…
 1. Зробіть власну «алею кінозірок»:українські актори

зарубіжні актори
7. Ви – продюсер. Який літературний твір ви б обрали для сценарію театральної постановки? Кого з режисерів і акторів ви б запросили?


 1. Що б ви хотіли змінити у сучасному театрі? Чому? Обґрунтуйте відповідь.
 1. На яку театральну виставу ви б хотіли запросити кохану людину?
 1. Складіть п’ятірку кращих театрів світу.назва театру

країна, де знаходиться театр
10 урок. «На танцювальному фестивалі».

1. Дискусія на тему: «Усе життя – театр?»

Учитель направляє дискусію по певному напрямку, де повинні бути знайдені відповіді на такі питання: • Особливості театрального мистецтва.

 • Стиль театру.

Обрання певного вислову, або визначення свого відношення до театру.

Приклади висловів:
Театр – це місце для театральних уявлень|вистава,подання,представлення|.
Театр – це окремий світ|світ|, з|із| людськими інтригами, радощами, драмами.
Театр – не просто місце, де грають актори …
Театр - місце, де живуть актори… живуть ще одним життям.
2. Як ви розумієте вислови:

1. Танець, що зображує мелодію, є луною, що повторює те, що говорить музика.

Французький балетмейстер Жан-Жорж Новер
2. Міркування над висловом:

В своїй книзі «Душею виконаний політ» відомий радянський танцівник М. Габович пише: «Якось у фойє театру я випадково підслухав сповідь одного глядача: „Ніколи не думав, що можна станцювати молитву. А що зробила Галина Уланова? Вона виліпила настільки величний образ нареченої, яка прийшла до вінця, що у вас перехоплює подих...»


3. Практичні завдання:

 1. Знайдіть в енциклопедії опис народних танців (вальс, полька, мазурка, кадриль, галоп).

 2. Презентуйте народний танець будь-якої країни Європи.

 3. Розкажіть, що вам відомо про країну вальсів – Австрію?

 4. Подайте біографічні відомості Й.Штрауса – «батька» вальсу.

 5. Які вальси, покладені на ноти, вам відомі?Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с iconСвітова література. 11 клас. Посібник для вчителя. Частина Деражня, 2011. с

Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с iconХудожня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с iconУрок 9 клас «Художня культура» Тема Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Хореографія. Зарниці Юлії Миколаївни вчителя вищої кваліфікаційної категорії

Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с iconУроків з предмета «Художня культура»
Підготували члени міської динамічної групи вчителів художньої культури з питань розробки уроків з предмета «Художня культура» для...
Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій
Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с iconХудожньо-естетичний цикл
Одне з найважливіших завдань 2010/2011 навчального року впровадження нового змісту освіти в 10 класі старшої школи. Предметом художньо-естетичного...
Художня культура. 9 клас. Різнорівневі завдання. Посібник для вчителя.– Деражня, 2011. с iconДо програми курсу за вибором
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка