Художня спадщина: студії


В грудях сміливість до великого (курсив наш. – Ф.П.)Сторінка10/12
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,98 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

В грудях сміливість до великого (курсив наш. – Ф.П.)


Бою... [1; т.1; с.27].
Виступаючи в ролі наставника, організатора, ліричний герой запевняє своїх однодумців: “Сійте! На пухку, на живу ріллю / Впадуть сімена думки вашої!” “Рілля” – це свідомість селянства, народу.

Хоча слово “сіяти” в другій частині твору зберігає своє пряме значення, а в третій набирає переносного (сіяти – поширювати вільнолюбні ідеї, виховувати громадянську активність) – в обох компонентах зміст виливається в одну естетичну форму – ліричний заклик. І тільки пролог – зображальна картина. Емоційна тональність поезії життєрадісна, вона закладена в системі мікрообразів, якими характеризується весняне небо, весняне поле, праця хлібороба та народолюбців, і підсилюється риторичними фігурами в сукупності з білим віршем.

В один день (26 березня 1880 р.) І.Франко написав сповнений оптимізму вірш “Гріє сонечко” і невелику надзвичайно мінорну поезію “Вже сонечно знов по лугах”. Три катрени цього твору, як і веснянки попередників, побудовані на антитезі: мажорний етюд весни і трагічні факти селянського життя. І ще одна істотна особливість композиції: у першій строфі гіперболою дається загальна образна характеристика економічного і соціального становища селяства (“І знов по широких полях / Полились ріки людського поту”), а у двох наступних воно конкретизується різноплановими фактами. Перший: “По голій, тісній толоці / Знов худоба худа шкандибає”. Другий: “Дорогою тягнеться віз – / Секвестратор в село за податки”. Це – описова лірика, в самих названих фактах відчувається вболівання розповідача за селян та осуд влади в особі збирача податків, яка призводить до повного зубожіння трудівників. І хоча картини весняної природи безхмарні, домінуючий настрій у цьому творі – глибокий смуток.

У десятій поезії циклу “Весно, ох, довго ж на тебе чекати” теж йдеться про долю селянства, становище якого ускладнила пізня та ще й холодна весна. Трагічна інтонація твору нагнітається від першого до останнього рядка різними засобами. Перші дві строфи – це драматизована за допомогою апострофи медитація ліричного героя, який з докорами звертається до весни: “Чом замість себе до вбогої хати / Голод і холод, руїну і страти / В гості ти шлеш?”, “О маю, / Чом же мерцем ти приходиш на світ?” Далі нанизуються лаконічні картини сільського буття, які ввібрала в себе соціальна свідомість ліричного суб’єкта:


Стогін іде по селищах убогих,

Діти гуртами на задавку мруть,

Сіна нема й стебельця в оборогах,

Гине худібка, по долах розлогих

Води ревуть [1; т.1; с.31–32].
Хід авторського асоціативного мислення такий же, як і в попередньо розглянутій поезії: узагальнення, створене метафорою-метонімією (“Стогін іде по селищах убогих”), переходить в ланцюг конкретних фактів, заряджених розпукою. Але й це ще не кульмінація. Суб’єкт мовлення прагне передати психологічний стан самих страдників: в останній строфі звучить думка селян з приводу лиха:
“Згинем, – люд шепче. – Таж горе не сáме

Звикло ходить. Або пошесть прийде,

Або – не дай Боже – Польща настане” [1; т.1; с.32].
Прямою мовою досягається вражаюча естетична дійовість: самі постраждалі усвідомлюють свою приреченість. Але суб’єкт мовлення не обмежується лишень констатацією безвихіддя, він додає свою емоційну репліку: “От як сей рік зустрічають селяни, / Весно, тебе”.

Ця заключна фраза виконує композиційно інтегральну роль, нею досягається структурна завершеність поезії, оскільки вона й починається зверненням до весни.

Ліричний герой Франкових веснянок емоційно реагує й на щоденні біди селян, як, наприкад, у дев’ятому вірші “Ще щебече у садочку соловей”. Це зразок повістувальної лірики. Особливістю композиції є те, що розповідач подає життя сільських дівчат у двох часових вимірах: як було і як є тепер. перше й друге конкретизується. В минулому весною “співом все село гуло”, а “На вишеньці висвистує соловій”. А нині дівчата:
... з роботи перемучені спішать,

Руки й ноги, мов відрубані, болять,

Не до жартів їм, сердешним, та пісень,

Лиш спочити б, наробившися весь день! [1; т.1; с.32]


Лірична свідомість розчиняється в самому об’єкті зображення. Неприродність, негуманність соціальних обставин, у яких живуть дівчата, оцінюється ще й з погляду солов’я:
Важко якось соловію щебетать,

Важко весну, хоч як красну, зустрічать,

Голосить природи радість на весь мір,

Наче людському нещастю на докір.


А ще жаль йому й супірниць, що їх спів

По селу враз з його свистом гомонів [1; т.1; с.32].


І розповідач і соловей – це різні естетичні форми вираження авторського вболівання за долю тих, хто є окрасою народу, його майбуття. Ця стурбованість підсилюється у фіналі ще одним фактом:
Що то жде їх?.. Шлюб з нелюбом, рій дітий,

Та в’їдливая свекруха й муж лихий [1; т.1; с.31].


Несподіваний перехід від соціального до побутового аспекту зображення життя й особливо зміна повістування на діалогічну форму створюють враження емоційного вибуху проти всього нелюдського, що вбиває природний потяг жінки до краси, до гармонії, перетворює її в жертву суцільного насильства.

Крім колективного образу інтелігентів-сіячів, І.Франко у циклі “Веснянки” малює духовні, моральні портрети окремих учасників “великого бою”, у різних життєвих обставинах. У п’ятій поезії накреслюється ідеальний образ народолюбця, до рівня якого хоче піднятися сам автор. За формою втілення задуму вірш “Земле моя, всеплодющая мати” – це діалогізована медитація, апострофа тут – це не лише засіб викладу емоційних думок високої напруги. Уявний співрозмовник – земля – стає образом-символом батьківщини, народу, що інтерпретується автором як головне джерело снаги і відповідальності для свідомого патріота. Висхідна градація, що лежить в основі всього вірша, карбований ритм, утворюваний чотирьохстопним дактилем в трьох рядках та усіченим четвертим рядком з риторичним вигуком, – передають надзвичайно високу інтенсивність інтелектуально-духовного життя ліричного героя. Він – максималіст. І хоча образи ворогів народу, а, значить, і його самого, виписані абстрактно – “неправда”, “пута”, “кривда”, – ліричний герой постає яскравою особистістю. Він хоче бути непохитним і нездоланним у бою, високогуманним, сповненим “чистої любові” до людей. Як митець, суб’єкт мовлення прагне володіти вогненним словом, щоб ним “душі стрясать”, “правді служити”, “неправду палити”, а своїм світлим ідеалом “в серце кривди влучать”.

Пуантом твору є остання просьба ліричного героя до землі-матері:
Дай працювать, працювать, працювати,

В праці сконать! [1; т.1; с.28].


Кінцівка збагачує твір філософським мотивом, концентруючи увагу на сенсі людського життя. Завдяки обраній композиції, яскравому образному слову автор уник голої публіцистичності, декларативності в зображенні свого ідеалу громадянина.

У вірші “Земле, моя всеплодющая мати” немає образу весни ні з прямим, ні з переносним значенням, але твір органічно вписується в цикл, оскільки його герой – це один із тих сіячів-народолюбців, що наближають весну в суспільстві. А народ тут – не лише рілля, терен діяльності патріотів, а й джерело сил, духовної снаги.

Про високу мораль і духовність інтелігента І. Франко веде мову й у вірші-посланні “Не забудь, не забудь”. Композиційно твір складається з двох частин, кожна з яких має свою будову, що відповідає плину емоційних думок адресанта. Першу частину послання утворюють три катрени і після них семирядкова строфа. Зміст зводиться до поради молодим сучасникам зберегти на все життя “чисті пориви” юності, щоб на подальших життєвих шляхах, “в самоті і глуші” уникнути мозолів, які ймовірно “наростуть на руках і душі”. Ця доля, як розмірковує автор послання, обмине цільну людину. В семирядковій строфі накреслюється її образ:
Лиш хто любить, терпить,

В кім кров живо кипить,

В кім надія ще лік,

Кого бій ще манить,

Людське горе смутить,

А добро веселить, –

Той цілий чоловік [1; т.1; с.29].
Цим духовним портретом могла б закінчитися поезія. Але адресант хоче розширити коло співрозмовників, на яких можна вплинути. Друга частина твору починається з інтонаційного спаду. Адресант звертається до тих, кому не під силу все життя бути “чоловіком цілим”, – та радить: “Будь хоч хвилечку ним”, хоча б у юності. І пояснює, яке це може мати значення для людини, що “з великих доріг / Любві, бою за всіх” зійде на манівці або в неї “Зсушить серце жура, / Сколять ноги терни”. Після цього інтонація послання набирає нових емоційних відтінків, піднесення:
О, тоді май життя

Вдячно ти спом’яни!

О, тоді ясні сни

Оживлять твою путь... [1; т.1; с.29–30]


Сонячний ідеал юності може знову надати глибшого сенсу людському життю, – переконує поет. Послання має обрамлення, воно закінчується тією ж настановою, якою починалося: “Юних днів, днів весни / Не забудь, не забудь!”

Образ весни, “юних днів”, у цьому творі набирає нового змісту; це не лише молодість, а й символ повноцінного життя з громадянськими обов’язками і плідною працею.

Психологічний портрет конкретного “цілого чоловіка” зображено й у восьмій поезії “Лице небесне прояснилось”. Ліричний герой твору – сам автор. Це підказують дата написання (29 березня 1880 року) і ситуація: суб’єкт мовлення – в’язень. І, як не дивно, збудником ліричного настрою стає зовнішній предметний світ, шматочок неба, який видно через вікно камери. В’язень милується небесним краєвидом, олюднює побачене, помічає зміни, емоційно реагує на них. Чисте від хмар небо, освітлене сонцем, – “блиском розкоші займилось”, тому і породжує надію. В ліричного героя, як зізнається він, “в тюрмі аж серце мліє”. Коли ж на “безмірному просторі” з’явилась “маленька хмарка”, настрій змінюється, бо
Щось в ній мутиться і трепече,

Немов у серце молодече

Ввірветься думка сумовита,

Тривоги хмаркою вповита [1; т.1; с.30].


Це, звичайно, смуток самого ліричного героя. Далі мінор переходить у світліший стан, коли “промінь сонця гнеть зцілує / З лиця небес хмаринку тую”. Але радість нетривка, пильне око в’язня помічає:
Лиш на рісницях золотистих

Дві-три краплиночки зависли [1; т.1; с.30].


Така мінливість настроїв, небурхливий прояв їх дає право віднести поезію до жанру елегії. Але кінцівка твору випадає з цієї тональності. Асоціативне мислення спостерігача переводить побачене в соціальний аспект:
О небо, кришталеве море,

Що защеміло в серці твоїм

В тій хвилі? Чи землі дрібної

Велике непроглядне горе?.. [1; т.1; с.30].


Елегійний плин думок несподівано змінився на гостро-драматичну інтонацію, викликану соціальним змістом тої проблеми, що її постійно тримає в собі свідомість і почуттєва сфера в’язня. Таке поетове порушення “чистоти” жанру органічне, воно дозволяє висвітлити глибинну сутність ліричного героя, який завжди залишається самим собою, страдником за знедоленими.

У такий же спосіб розгортається ліричний сюжет в одинадцятій автобіографічній поезії. Внутрішнє життя суб’єкта мовлення постає як процес самообсервації. Досягається це за допомогою апострофи та висхідної градації. У двох катренах повністю і двох рядках третьої (останньої) строфи ліричний герой веде перелік своїх бажань: “Радісним співом вітати” весну, втонути в її красі, “забути себе”, перетворитися в яструба, щоб “плавать в блакиті”, в траву ніжну, у хвилю і навіть в музику, щоб “гратись в вечірнім теплі”. І після цих нібито радісних чи просто примхливих прагнень несподіваний намір:


Вмерти, з життя розплистися на волю,

В рідній землиці спочити від сліз... [1; т.1; с.32]


В останніх двох рядках, які надають завершеності самоаналізу, вихлюпується з душі ліричного героя зізнання про причину такого трагічного стану:
Щоб не чуть в серці пекучого болю,

Людської муки не бачити скрізь! [1; т.1; с.32]


Форма інтроспекції, градація підводять читача до сприйняття вражаючого зойку зболілої від народних страждань душі. Образом весни, як втіленням краси й гармонії в природі, пристрасно увиразнюється думка про негуманність, потворність людського суспільства.

Глибоким сумом пройняті всі твори, у яких розкривається сприйняття ліричного героя соціальних бід народного життя. Але цей настрій не є домінуючим у циклі. Крім образів народолюбців, І.Франко продовжує художньо освоювати проблему незалежності України. У дванадцятій поезії осмислюється питання шляху українського народу до своєї держави.

Складається твір із трьох частин, хоча графічно автор виділив дві. Перші п’ять рядків становлять собою діалог неозначено-особових персонажів. Засіб характерний для народних пісень:
Ой, що в полі за димове?

Чи то вірли крильми б’ються?

Ні, то Доля грядки копле,

Красу садить, розум сіє,

Примовляє, приспівує... [1; т.1; с.32]
Розповідне речення, у якому міститься відповідь на поставлені запитання, – це експозиція і зав’язка. Безсполучниковий перелік усіх діянь Долі надає викладу енергійності, переконує у високій результативності її праці. У структурі всього твору стає зрозумілим, що образ Долі за своєю сюжетно-композиційною функцією є алегоричним втіленням історичної, трудової і духовної діяльності народу, нації. Краса, яку садить Доля, – це мистецькі таланти народу, його культура, духовність. Розум – інтелект нації.

Вся наступна частина твору – монолог Долі. Спочатку вона звертається до Краси та до Розуму, визначаючи їхні життєві завдання, поведінку. Краса при цьому характеризується як феномен, що для свого процвітання, служіння людям потребує свободи; їй наказано йти “поміж люди”, до кожного зокрема, не дати себе “в пута вкути”, а в неволі засохнути “без розплоду”. А Розумові випадає вирішальна історична роль, бо він повинен іти громадами, охоплювати все суспільство. Накази, які Доля віддає Розуму, виливаються у завершену одинадцятирядкову строфу, побудовану на висхідній градації. Масштабними метафорами соціально-історичного змісту І.Франко накреслює шлях української нації до здобуття своєї держави. Наказова, водночас піднесена інтонація забезпечує стрімке розгортання емоційних думок. Називаються просвітницькі завдання для розуму. Перше з них – “Порви пута віковії, / Що скували думку людську!” – означає повернути народові відчуття своєї національної ідентичності. Друге:


Двигни з пітьми люд робучий,

Двигни з пітьми – та до мене!

Розхитай в нім ясні думи,

Розрости бажання волі [1; т.1; с.33].


“Ясні думи”, “бажання волі” – ознаки свідомої своїх прав нації. Найвищого рівня пафос наказів розуму сягає у фіналі:
Виплекай братерську згоду,

Поєднай велику силу,

Щоби разом, дружно стала,

Щастя, волі добувала! [1; т.1; с.33]


Національну злагоду, згуртованість усіх українців, розмежованих кордонами, І.Франко підносить як обов’язкову умову для досягнення мети. Накази втілилися в образний ланцюг дієслів (порви, двигни, розхитай, розрости, виплекай, поєднай), на які падають логічні наголоси і які відбивають сам реальний процес впливу розуму на суспільство. У такий спосіб створюється враження невідворотності ходи національної історії, розвитку її на шляху прогресу. Бадьора настроєвість підсилюється окличними інтонаціями і темпоритмом, сформованим чотирьохстопним хореєм, жіночими клаузулами і білим віршем.

Явного образу весни в цьому творі немає. Але він присутній у підтексті з переносним значенням. Адже Доля виконує весняні види робіт (копле, садить, сіє) і закликає до весняної, тобто корінної, перебудови суспільства, до відродження української нації.

Жанр поезії “Ой, що в полі за димове?” з погляду на її зміст не можна визначити лише як ліричний заклик, хоча образ Долі – це форма вираження авторських поглядів і діянь. Поняття алегорія не вміщує в себе всю своєрідність жанру цієї поезії. У цьому творі І.Франко вилив у художню форму програму дій для своєї нації.

Останні три вірші циклу “Веснянки” автобіографічні. У тринадцятому і чотирнадцятому поет осмислює суспільне покликання власної творчості. Це інтроспекції, які набирають нових жанрових ознак, але за композиційною структурою вони між собою не схожі.

Тринадцята поезія “Веснянії пісні” на початку будується на апострофі, але вона не витримується до кінця. Ліричний герой, звертаючись до своїх творів, тобто до себе самого, нанизує вервечку гірких запитань: чому вони “так безутішні”, чому для них “не сяє сонце в небесах” і “весела квітка не цвіте”, чому їх зміст “вбогі села, людський біль”. Наступні три строфи мають форму традиційної літературної веснянки: на лоні красивої природи люди живуть без любові в душі, “бідний гине мужик”, “тільки тьма й неволя п’є народну кров”.

А завершується цей авторський вилив співчуття народові виявом своїх мистецьких переконань. Для митця існує альтернатива: задля моди краще співати “Про красу природи, / Ніж про людський плач”. Проте він твердо заявляє про свій свідомий патріотичний вибір:


Але не для моди

Се співаю я,Каталог: visnyk
visnyk -> Вісник львів. Ун-ту серія філол. 2004. Вип. 33. Ч. С. 121-128
visnyk -> Національної академії мистецтв
visnyk -> Академії мистецтв україни
visnyk -> Розділ 3 Розвиток маркетингу в апк
visnyk -> Вісник львів. Ун-ту серія філол. 2004. Вип. 35. С. 3-6 Visnyk LVIV univ. Ser. Philol. 2004. №35. P. 3-6 Літературна теорія та історична поетика
visnyk -> Вісник львів. Ун-ту серія філол. 2004. Вип. 33. Ч. С. 74-81 visnyk LVIV univ. Ser. Philol. 2004. №33. Part P. 74-81 стиль течія жанр
visnyk -> Академії мистецтв україни
visnyk -> 23 (282) грудень 2013 вісник луганського національного університету імені тараса шевченка
visnyk -> Лінгвостилістика ’38 національна зумовленість лексичних конотацій в українському поетичному тексті людмила Бублейник
visnyk -> В. Ун-ту серія філол. 2004. Вип. 33. Ч. С. 3-12 visnyk LVIV univ. Ser. Philol. 2004. №33. Part P. 3-12 Естетика модернізму І постмодернізму


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Художня спадщина: студії iconФілологічні студії збірник наукових праць
Філологічні студії : зб наук пр студентів І магістрантів. – Полтава : пнпу, 2011. – Вип. VІ. – 160 с
Художня спадщина: студії iconСекція мистецтвознавство Дослідження життя та творчості народної художниці Катерини Білокур
Розділ ІІ художня спадщина України – творчість народної художниці Катерини Білокур
Художня спадщина: студії iconХудожня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
Художня спадщина: студії iconВісник львівського університету філософсько-політологічні студії
Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2010. Вип. 285 с
Художня спадщина: студії iconКультурна спадщина. Світ казковий І правдивий
Мета: ознайомити учнів із поняттям «культурна спадщина», культурно-історичними пам’ятками України та свого села, творчістю відомої...
Художня спадщина: студії iconКультурна спадщина України
Культурна спадщина України : бібліогр покажч. / уклад.: В. В. Степко, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська, А. А. Чернявська; Київ нац...
Художня спадщина: студії iconЄвропейські історичні студії

Художня спадщина: студії iconУрок №1 Тема. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва
Мистецтво – це найбільш концентричне І цілісне відображення життя. Завдячуючи цьому художня література – сховище духовного І соціального...
Художня спадщина: студії iconУроків з предмета «Художня культура»
Підготували члени міської динамічної групи вчителів художньої культури з питань розробки уроків з предмета «Художня культура» для...
Художня спадщина: студії iconЛітературна спадщина Бориса Грінченка Борис Грінченко жив І працював у XIX столітті, але його діяльність І творча спадщина як ніколи актуальні сьогодні
Борис Грінченко жив І працював у XIX столітті, але його діяльність І творча спадщина як ніколи актуальні сьогодні. Хто ж він за переконаннями,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка