І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робітСкачати 181,89 Kb.
Дата конвертації29.01.2018
Розмір181,89 Kb.


І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України
Контрольні завдання з історії, 11 клас (грудень, 2014 рік)
Базова дисципліна «Історія України»

Результати оцінювання (по завданням)

Сума балів

Шифр роботи

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

Сума балів

I

II

III

IV 

V

VI

VII 

VIII

IX

максимальний бал

2

2

2

 2

4

4

4

5

5

Отримана кількість балів


І РІВЕНЬ (максимальна кількість балів – 8)

Виберіть одну правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання І (2 б)

1. Пакт про ненапад між Німеччиною та СРСР було укладено?

а) 23 серпня 1939 б) 1 вересня 1939 в) 17 вересня 1939 г) 28 вересня 1939


2. Першим секретарем ЦК КП(б)У протягом 1948-49 рр. був:

А) М.Хрущов Б) Л.Мельников В) Л.Каганович Г)О.Кириченко


Завдання ІI (2 б)
3. Співпраця населення або громадян держави з ворогом в інтересах загарбників на шкоду самій державі або її союзників:

А) голокост Б) фашизм В) колабораціонізм Г) нацизм


4. Що в роки Великої Вітчизняної війни називалося «східним валом»?

А) радянські укріплення вздовж лівого берега Дніпра

Б) німецькі укріплення вздовж правого берега Дніпра

В) лінія радянсько-польського кордону, що існував у 1921-1939рр.

Г) східний кордон третього рейху
Завдання ІII (2 б)

5. Які із зазначених тверджень указують на особливості відбудови в Україні після Другої світової війни?


  1. Відбудова здійснювалася за рахунок іноземної допомоги

  2. Відбудова здійснювалася згідно з чітким директивним планом

  3. Пріоритетними при відбудові були визначені галузі важкої промисловості та енергетики

  4. Відбудова ускладнювалася голодом 1947 р. і збройною боротьбою на західноукраїнських землях

  5. Найшвидшими темпами відбудовувався житловий фонд, бо 10 млн. осіб не мали даху над головою

  6. Відбудова економіки України здійснювалася як складова загальносоюзної економіки

  7. Для реалізації планів відбудови використовувалася праця полонених та ентузіазм населення

А) 1, 2,3,4,5 Б) 1,2,3,5,7 В) 2,3,4,6,7 Г) 1,2,5, 6,7
6. Яку назву отримав ідеологічний наступ на радянське суспільство сталінського режиму після завершення другої світової війни:

А) «Лисенківщина» Б) «Жданівщина» В) «Волобуївщина» Г) «Шумськізм»


Завдання ІV (2 б)

7. П’ятирічкою відбудови вважається:

А) третя Б) четверта В) п’ята Г) шоста


8. Прочитайте уривок і позначте назву міста, де відбулися описані події:

«8-10 березня 1946 року відбувся церковний собор. На ньому «ініціативна група» запропонувала «возз’єднання УГКЦ» з православ’ям і поверненням до РПЦ, ліквідацією Берестейської церковної унії 1596 року і повний розрив з Ватиканом»

А) Брест Б) Київ В) Львів Г) ТернопільІІ РІВЕНЬ (максимальна кількість балів – 12)

Завдання V (4 б)
Установіть хронологічну послідовність подій: (кожна правильна відповідь – 1 бал)

А) Корсунь-Шевченківська операція1

2

3

4

Б) Карпатсько-Ужгородська операція

В) визволення Харкова

Г) визволення Києва від нацистських загарбників
Завдання VІ (4 б)
Установіть відповідність: (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1 примусове виселення окремих осіб або народів з місця постійного проживання;

2 насильницьке об’єднання самостійних селянських господарств у колективні господарства;

3 перехід землі, підприємств, банків із приватної власності у власність держави;

4 створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства країни

А депортація1

2

3

4

Б індустріалізація

В колективізація

Г мобілізація

Д націоналізація


Завдання VIІ (4 б)

Позначте характерні риси «радянізації» західноукраїнських земель

(кожна правильна відповідь – 1 бал)

А) Створення національних органів влади;

Б) Поширення радянського законодавства;

В) Відновлення приватної власності на землю;

Г) Націоналізація промислових підприємств;

Д) Конфіскація поміщицького та інших великих землеволодінь і передача землі селянам;

Е) Запровадження платного навчання та медичного обслуговування;

Є) Розширення мережі навчальних закладів усіх рівнів; заснування бібліотек,клубів.1

2

3

4


ІІІ РІВЕНЬ (максимальна кількість балів – 10)

Завдання VIIІ (5 б)
Складіть історичний портрет представника, зображеного на фото, за планом:

1)Назвіть прізвище та ім’я історичного діяча.( 1 бал)

2)Назвіть найбільш вагомі його досягнення(2 бали)

3)Висловіть власну оцінку його діяльності в повоєнний період (2 бали)

мануїльський дмитро захарович.jpg


Завдання ІX (5 б)
Заповніть таблицю «Рух опору в Україні в роки війни»
радянський

націоналістичний

Командири, лідери (1 бал)Мета (1 бал)Основні райони дій (1 бал)Діяльність та значення

(2 бали)
І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України
Контрольні завдання з історії, 9 клас (грудень, 2014 рік)
Базова дисципліна «Історія України»

Результати оцінювання (по завданням)

Сума балів

Шифр роботи

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

Сума балів

I

II

III

IV 

V

VI

VII 

VIII

IX

максимальний бал

2

2

2

 2

4

4

4

5

5

Отримана кількість балів

І РІВЕНЬ (максимальна кількість балів – 8)

Виберіть одну правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання І (2б)
1. Які українські землі на початку ХІХ ст. входили до складу Російської імперії.

1) Лівобережжя.

2) Правобережжя.

3) Слобідська Україна.

4) Галичина.

5) Закарпаття.

6) Буковина.

7) Південна Україна.


А) 2,3,6,7 Б) 1,2,3,7 В) 2,4,5,7 Г) 2,4,5,6
2. Що передбачала аграрна реформа Марії-Терезії та Йосифа ІІ на західноукраїнських землях?

А) звільнення селян від особистої залежності від поміщиків;

Б) переселення безземельних селян до малоосвоєних земель;

В) звільнення селян із невеликими наділами землі без викупу;

Г) збільшення повинностей і податків, які сплачували селяни

Завдання ІІ (2б)
3. Хто заснував 1816 р. У Перемишлі перше просвітницьке Товариство греко-католицьких священників?

А) М. Левицький Б) Й.Лозинський В) І.Могильницький Г) І. Лаврівський


4. «Холерні бунти» в Закарпатті відбувалися:

А) 1774 Б) 1831 В) 1833 Г) 1848


Завдання ІІІ (2б)
5. Хто з названих історичних діячів належав до полтавської масонської ложі «Любов до істини»?

А) Т.Шевченко Б) М.Костомаров В) П.Куліш Г) І. Котляревський


6. Територія якої губернії була охоплена селянським рухом під проводом У.Кармелюка?

А) Київська Б) Волинська В) Подільська Г) Катеринославська


Завдання ІV (2б)

7. Ким були діячі культури, імена яких наведено: Остап Вересай, Андрій Шут, Іван Крюковський?

А) актори Б) кобзарі В) художники Г) письменники


8.Яке поняття відповідає наведеному визначенню?

«Сукупність найважливіших уявлень про перспективи свого майбутнього розвитку, що підтримується переважною більшістю певної національної спільноти»

А) національно-визвольний рух;

Б) національне відродження;

В) нація;

Г) національна ідея


ІІ РІВЕНЬ (максимальна кількість балів – 12)

Завдання V (4 б)
Установіть хронологічну послідовність подій:

(кожна правильна відповідь – 1 бал)


1

2

3

4

А) Видання альманаху «Русалка Дністровая»

Б) Відкриття Київського університету

В) Відкриття Харківського університету

Г) Видання «Кобзаря» Т.Шевченка


Завдання VІ (4б)

Установіть відповідність між назвою таємної організації та його учасниками:

(кожна правильна відповідь – 1 бал)

1 П. Пестель А) Товариство об’єднаних слов’ян

2 М.Муравйов Б) Малоросійське таємне товариство

3 В.Лукашевич В) Південне товариство

4 Брати Борисови Г) Північне товариство


1

2

3

4

Д) «Любов до істини»

Завдання VІI (4б)

Назвіть ознаки кризи феодально-кріпосницьких відносин у Російській імперії першої половини ХІХ століття : (4 правильних відповіді, кожна правильна відповідь – 1 бал)
А) витіснення селян на неродючі віддалені землі та їх знеземелення;

Б) поширення посівів технічних культур;

В) неефективне екстенсивне господарювання;

Г) застосування новітньої сільськогосподарської техніки;

Д) поширення урочної системи та панщини;


1

2

3

4

Е) використання найманої праці;

Є) існування військових поселень
ІІІ РІВЕНЬ (максимальна кількість балів – 10)

Завдання VIII (5 б)
Прочитайте уривок із документа і дайте відповіді на запитання.

«Мислі кирило-мефодіївських братчиків зоставили глибокий слід, вони жили далі і будили політичну і соціальну українську мисль…Від Кирило-Мефодіївського братства веде свою історію весь новий український політичний рух» (М.Грушевський, історик)
1) Хто і коли створив Кирило-Мефодіївське братство? (1 бал)

2) Якими були причини його виникнення? ( 2 бали)3) Охарактеризуйте практичну діяльність братчиків. У чому полягало історичне значення діяльності кирило-мефодіївців? (2 бали)

Завдання ІX (4 б)
Заповніть таблицю «Гурток «Руська трійця»


Засновники

(1 бал)

Причини і мета створення

(2 бали)

Діяльність та історичне значення

(2 бали)

І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України
Контрольні завдання з історії, 9 клас (грудень, 2014 рік)
Базова дисципліна «Історія України»

Результати оцінювання (по завданням)

Сума балів

Шифр роботи

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

Сума балів

I

II

III

IV 

V

VI

VII 

VIII

IX

максимальний бал

2

2

2

 2

4

4

4

5

5

Отримана кількість балів


І РІВЕНЬ (максимальна кількість балів – 8)

Виберіть одну правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання І (2б)

1. Хто був лідером партії «Українська народна партія» (УНП), заснованої в 1902 році:

А) Д.Антонович Б) М.Міхновський В) С.Єфремов Г) М.Меленевський2. Найпоширеніша форма монополії в Україні:

А) трест;

Б) синдикат;

В) концерн;

Г) картель.

Завдання ІІ (2б)

3. Столипінську аграрну реформу було розпочато:

А)1905 Б) 1906 В)1907 Г) 19114. Яка українська організація була в роки Першої світової війни заснувала національне військове формування – легіон :

а) ГУР; б) ЗУР; в) СВУ; г) ТУП.Завдання ІІІ (2б)

5. Прочитайте визначення та позначте поняття, яке відповідає його змісту:

«Тимчасове захоплення збройними силами однієї держави території іншої держави»

А) агресія Б) анексія В) інкорпорація Г) окупація6. Прочитайте уривок з документа та визначте його назву:

«Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від
нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського
народу.

Зо всіма сусідніми державами, як то: Россія, Польща, Австрія,


Румунія, Туреччина та інші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але
ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української
Республіки.»

А) І Універсал Б) ІІ Універсал В) ІІІ Універсал Г) ІV УніверсалЗавдання ІV(2б)

7. Представники якої політичної партій не входили до Центральної Ради на момент її створення 4 березня 1917 року?

А Українська соціал-демократична робітнича партія;

Б Українська соціал-демократична робітнича партія більшовиків;

В Українська партія соціалістів-самостійників;

Г Українська партія соціалістів-революціонерів.

8. Прочитайте факти біографії історичного діяча та визначте його прізвище:

«Професор історії, організатор української науки, політичний діяч і публіцист. Голова Центральної Ради Української Народної Республіки (1917–1918). Багаторічний голова Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові(1897–1913), завідувач кафедри історії Львівського університету (1894–1914), дійсний член Чеської АН (1914), ВУАН (1923) таАН СРСР (1929), автор понад 2000 наукових праць.»

А) С.Петлюра Б) В.Винниченко В) С.Єфремов Г) М.ГрушевськийІІ РІВЕНЬ (максимальна кількість балів – 12)

Завдання V (4б)

Установіть хронологічну послідовність подій:

( кожна правильна відповідь – 1 бал)

А) Проголошення УНР1

2

3

4

Б) Утворення УЦР

В) Більшовицький переворот в Петрограді

Г) ІІ Універсал ЦР
Завдання VI (4б)

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

(кожна правильна відповідь – 1 бал)

1) Генеральний Секретаріат;

2) Народний Секретаріат;

3) Центральна Рада;

4) Український національний конгрес.

А) Перший радянський уряд України, утворений у грудні 1917 р. на з'їзді рад у Харкові;

Б) Представницький орган (парламент), створений у березні 1917 р, українськими політичними партіями;

В) Перший український уряд, вищий розпорядницький орган державної влади в Україні з липня 1917 до січня 1918р.;

Г) Політична організація, утворена у серпні 1914р. у Галичині, основною метою якої було проголошення самостійності й соборності України;

Д) Перший представницький форум українського руху, що відбувся у Києві у квітні 1917р. та висунув вимогу надання Україні національно-територіальної автономії.1

2

3

4

Завдання VII (4б)

У яких боях у роки Першої світової війни брав участь підрозділ Українських січових стрільців (УСС):
А) узяття фортеці Перемишль;

Б) бій за гору Маківка;

В) визволення Львова;

Г) оборона Карпатських перевалів;

Д) бій на горі Лисоня;

Е) похід у складі німецької армії на Лівобережну Україну;Є) похід у складі австрійської армії на Правобережну Україну.


1

2

3

4


ІІІ РІВЕНЬ (максимальна кількість балів – 10)

pyotr stolypin loc 07327.jpg

Завдання VIII (5б)

Складіть історичний портрет історичного діяча, вміщеного на фото, за планом:

  1. Назвіть прізвище та ім׳я історичного діяча (1 бал)

  2. Назвіть найбільш вагомі його досягнення (2 бали)

  3. Висловіть власну оцінку його діяльності (2 бали)Завдання ІX (5б)

Заповніть таблицю «ІІ Універсал УЦР»


Дата прийняття

(1 бал)

Основні положення

(2 бали)

Історичне значення

(2 бали)


Каталог: files -> docs -> 2015
2015 -> Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
docs -> Тернопільський міськрайонний суд тернопільської області
docs -> Зміст навчального матеріалу Кількість годин
docs -> Хорол — районний центр Полтавської обла­сті — має багату й цікаву історію. Старовинне місто було свідком визначних історичних подій, бачило на своєму віку багатьох великих людей — І. П. Котляревського, Т
2015 -> Презентація присвячена 60-річчю правління королеви Великобританії Єлизавети ІІ
2015 -> Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави
2015 -> Урок 11. Дата Тема: Нідерланди


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт iconТематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення
Місце України у системі міжнародних відносин
І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт iconНаказ №61 Про підсумки міських історичних читань «Шляхами українського державотворення» та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з історії України, історичного краєзнавства, всесвітньої історії, етнології та археології
Про підсумки міських історичних читань «Шляхами українського державотворення» та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з історії...
І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт iconНауково-дослідницьких робіт

І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт iconОрієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт
Екологічне забруднення – загроза зростання онкогенного ризику І злоякісних захворювань
І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт iconОрієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт Відділення математики Секція математики

І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт iconОрієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук
Екологічне забруднення – загроза зростання онкогенного ризику І злоякісних захворювань
І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт iconТези науково-дослідницьких робіт членів нош «Думка» м. Дніпродзержинськ Упорядники: Галушко С. В
Галушко С. В., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист
І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт iconКонкурсу дослідницьких робіт «Шевченко явище незбагненне» Напрямок: «Стежками долі Кобзаря»
Тараса Шевченка, осмислення та усвідомлення його ролі І місця у процесі самовизначення українців; дослідження фактів, що пов’язують...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка