І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра



Скачати 86,93 Kb.
Дата конвертації15.04.2017
Розмір86,93 Kb.

Тема: І. Франко – майстер перекладу сонетів В. Шекспіра

Мета: формувати знання про перекладацьку діяльність І. Я. Франка, його

переклади з англійської мови, удосконалювати навички вільного перекладу

оригіналу вірша й аналізу художнього перекладу на прикладі сонета № 29

В. Шекспіра; розвивати полікультурну й комунікативну компетентності;

виховувати повагу до поетичного слова І. Франка та В. Шекспіра.

Тип: інтегрований урок роботи над перекладом (українська література –

англійська мова)



Унаочнення: портрети І. Франка та В. Шекспіра, мультимедійні презентації

„І. Франко – перекладач з англійської мови” та „My favourite English writer”,

міні-підручник, картка самооцінки, оформлені куточки „ Renaissance” і

„Львівська каварня».



Форми роботи: фронтальна, робота в групах, у парах.

Методи та прийоми: слово вчителя, бесіда, виразне читання й аналіз поезії,

міні-дослідження, порівняльний аналіз.



Перебіг

І. Організаційно-мотиваційний етап

1. Вступне слово вчителів.

Учитель української літератури.

– Мабуть, немає у світі такого народу, до культури якого не сягала Франкова допитлива думка. Невситима душа письменника прагнула черпати з усіх культур, щоб потім передати все це своєму народові, розширюючи його погляди на світ, людство і таким чином збагачуючи власну культуру і вдосконалюючи мистецькі смаки народу. Завдяки перекладам І. Франка сьогодні ми можемо долучитися до культурних надбань англійського народу, у тому числі й творчості В. Шекспіра.



2. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація.

Учитель української літератури.

– Тема нашого уроку: І. Франко – майстер перекладу сонетів

В. Шекспіра. Наша мета – на прикладі сонета № 29 В. Шекспіра розкрити майстерність І. Франка-перекладача.

Сьогоднішній урок буде корисний тим, хто хоче стати перекладачем або пов'язати свою майбутню професію з іноземною чи українською філологією. Цей урок розкриє розуміння дружби В. Шекспіром і буде корисним для тих, хто хоче бути справжнім другом.

Протягом трьох міні-модулів працюватимемо за таким планом:

1-ий міні-модуль – вільний переклад оригіналу сонета № 29 В. Шекспіра;

2-ий міні-модуль – аналіз художнього перекладу сонета № 29 В. Шекспіра, зробленого І. Франком;

3-ій міні-модуль – робота над КСВ (комунікативно-ситуативними вправами).

А помічником вам сьогодні стане міні-підручник (див. додаток 1).
ІІ. Виконавчо-діяльнісний етап

Робота над оригіналом

1. Узагальнення знань за темою «Епоха Ренесансу» (виступ учителя історії).

2. Ознайомлення з біографією та творчістю В. Шекспіра ( виступ учителя англійської мови
3. Робота над оригіналом сонета № 29 В. Шекспіра.

4.1. Визначення поняття «сонет» .

4.2. Виразне читання сонета №29 В. Шекспіра вчителем.

4.3. Робота над незнайомою лексикою .

4.4. Робота учнів над вільним перекладом сонета.

5. Підбиття підсумків 1-го міні-модуля.
ІІ. Виконавчо-діяльнісний етап

Робота над художнім перекладом сонета № 29 В. Шекспіра, зробленим І. Франком

1. Ознайомлення з перекладацькою діяльністю І. Франка.

Учитель української літератури.

- Українська сонетіана майже не поступається російській ані за кількістю вдалих спроб перекладу сонетів, ані за чисельністю оригінальних перекладацьких знахідок і сміливих художніх рішень .

Особлива сторінка української шекспірівської сонетіани пов'язана з Іваном Франком, якого сьогодні поціновують як засновника українського шекспірознавства. Саме він започаткував видання Шекспірових сонетів українською мовою. Протягом всього свого творчого шляху Франко неодноразово повертався до питання про необхідність видання творів Шекспіра українською мовою. Починаючи з 1882 року він переклав 12 сонетів, а саме: 14, 28, 29, 30, 31, 66, 76, 96, 130, 131, 143, що ж до дванадцятого сонету, то назву його не встановлено, оскільки він не відповідає оригіналу жодного із сонетів В.Шекспіра, але є дуже наближений до сонету Лонгвіля із комедії Шекспіра «Марні зусилля кохання» (ІІІ сцена, IV дія).

Українською мовою І. Франко переклав стільки творів, що скільки всі перекладачі разом до нього й після. Жодна література світу не може похвалитися подібним феноменом. Допомогло йому в цьому знання 14 іноземних мов, у тому числі й англійської. Кого і що перекладав І. Франко з англійської мови, дізнаємося за допомогою мультимедійної презентації.

Перегляд мультимедійної презентації „І. Франко – перекладач з англійської мови”

2. Виразне читання художнього перекладу вчителем.

3. Ідейно-тематичний аналіз .

4. Аналіз зображувально-виражальних засобів художнього перекладу.

Колективне заповнення таблиці .

5. Робота в групах. Порівняльний аналіз лексики оригіналу сонета № 29 В. Шекспіра та художнього перекладу І. Франка.

Учитель української літератури.

Сонет є однією з кількох форм ліричної поезії, що виникла в Європі. Термін сонет походить від окітанського слова "sonet" та від італійського "sonetto", обидва означають "маленька пісня" або "маленький звук". За формою це 14 рядковий вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба (коли ритмічні акценти припадають на парні склади), власне з двох чотиривіршів і двох тривіршів. Чотиривірші можуть мати перехресну a-b-a-b (див. сонет Шекспіра) або кільцеву a-b-b-a (див. сонет Франка) риму. Два тривірші можуть сплітатись у дуже різноманітні римові сполучення. У сонеті Існують також і надсонетні утворення. Композиція, що утворюється з 14 сонетів, в яких перший рядок кожного наступного є повторенням останнього рядка попереднього сонету і завершується п'ятнадцятим сонетом, укладеним послідовно з перших рядків усіх попередніх сонетів — називається вінком сонетів. Він зустрічається у багатьох українських поетів. (Б.Грінченко, М. Жук, В. Бобинський, А. Ведмицький, Л. Мосендз, Б. Кравців, О. Тарнавський).



Отже, повчальний сонет Івана Франка:

Голубчики, українські поети,


Невже вас досі нікому навчити,
Що не досить сяких-таких зліпити
Рядків штирнадцять, і вже й є сонети?

П'ятистоповий ямб, мов з міді литий


Два з чотирьох, два з трьох рядків куплети,
Пов'язані в дзвінкі рифмові сплети, —
Лиш те ім'ям сонета слід хрестити.

Тій формі й зміст най буде відповідний;


Конфлікт чуття, природи блиск погідний
В двох перших строфах ярко розвертаєсь.
Страсть, буря, гнів, мов хмара піднімаєсь,
Мутить блиск, грізно мечесь, рве окови,
Та при кінці сплива в гармонію любови.
– Жанр сонета має сталі ознаки: певну комбінацію катренів та терцетів, певне коло тем (про кохання й поезію). Такі стійкі ознаки літературознавець М. Бахтін називає пам'яттю жанру.

Яким чином І. Франко зберіг пам'ять жанру сонета в художньому перекладі?.



  • У чому виявилася майстерність Франка-перекладача? (відповіді учнів)



ІІ. Виконавчо-діяльнісний етап

Творча діяльність учнів

Творча робота в групах над КСВ (комунікативно-ситуативними вправами).

1. Об'єднання в три групи.

2. Ознайомлення із КСВ .

Комунікативно-ситуативна вправа № 1

Відомо, що І. Франко, аби не шокувати гостей спартанською обстановкою у своєму будинку, запрошував їх на зустрічі в якусь каварню (тоді говорили саме каварня, бо там готували каву, а кав'ярнями у Львові називали ресторанчики, де продавали чорну та червону ікру). Уявіть зустріч І. Я. Франка та В. Шекспіра в одній зі львівських каварень. Про що вони могли б поспілкуватися? Складіть і розіграйте діалог.



Комунікативно-ситуативна вправа № 2

Уявіть ситуацію: на уроці літератури ваш однокласник сказав, що не розуміє, що таке сонет. Поясніть йому матеріал, використавши сонет 29

В. Шекспіра та його художній переклад, зроблений І. Франком.
Комунікативно-ситуативна вправа № 3

Вас запросили в якості оформлювача нового видання перекладів з англійської мови, зроблених І. Я. Франком. Якою ви бачите цю книгу? Аргументуйте свою відповідь.



3. Робота в групах.

4. Представлення результатів роботи над КСВ.

ІІІ. Контрольно-корекційний етап

1. Підбиття підсумків. Самооцінка .



2. Рефлексія.

– Що пізнавального для вас було на уроці? Який вид роботи був найцікавішим? Що видалося важким, нецікавим?



  1. Домашнє завдання.

З української літератури:

  • Зробити творчий переклад сонета № 29 українською мовою.

  • Художньо оформити його, застосувавши комп’ютер.

З англійської мови:

  • Вивчити сонет напам’ять англійською мовою.


Додаток № 1
Sonnet 29
WHEN in disgrace with fortune and men’s eyes

I all alone beweep my outcast state,

And trouble deaf heaven with my bootless cries,

And look upon myself, and curse my fate,


Wishing me like to one more rich in hope,

Featur’d like him, like him with friends possess’d,

Desiring this man’s art, and that man’s scope,

With what I most enjoy contented least;

Yet in these thoughts myself almost despising,

Haply I think on thee,—and then my state,

Like to the lark at break of day arising

From sullen earth, sings hymns at heaven’s gate;

For the sweet love remember’d such wealth brings

That then I scorn to change my state with kings.

W. Shakespea re


Сонет 29
Неласкаві на мене щастя й люди,

І на свій стан я, де піду, там плачу,

В глухеє небо і у власні груди

Звертаю зір, клену судьбу ледачу.

Бажаю буть багатшим на надію;

Як сей – буть гарним, як той – друзів мати,

Отсього хист, от того власть дістати,

Все тим не рад, що маю і що вмію.


Аж сам горджусь собою за ті хиби!

Та як тебе згадаю, з мого серця,

Мов жайворонок із плідної скиби,

До неба вранці моя пісня в'ється.


Як лиш твою любов солодку нагадаю,

Своєї долі я й за трон не заміняю.


Додаток № 2

Картка самооцінки

Прізвище, ім'я ___________________________________________
Оціни свою роботу на інтегрованому уроці протягом трьох міні-модулів балами від 0 до 4
1-ий міні-модуль (робота над оригіналом вірша)

0 – я був пасивним спостерігачем;

1 – я відповідав на окремі запитання;

2 - я відповідав на декілька запитань, доповнював відповіді однокласників;

3 - я відповідав на більшу частину запитань, доповнював відповіді однокласників;

4 - я був дуже активним, доповідачем, подавав нові ідеї



2 міні-модуль (робота над художніми перекладами)

0 – я був пасивним спостерігачем;

1 – я відповідав на окремі запитання;

2 - я відповідав на декілька запитань, доповнював відповіді однокласників;

3 - я відповідав на більшу частину запитань, доповнював відповіді однокласників;

4 - я був дуже активним, доповідачем, подавав нові ідеї



3 міні-модуль (творча робота в групах над КСВ)

0 – я був пасивним спостерігачем;

1 – я вніс лише одну пропозицію щодо виконання завдання;

2 - я запропонував декілька ідей, які врахувала група;

3 - я вніс багато пропозицій, брав незначну участь у представленні завдання, вносив

доповнення;



4 - я подавав багато цілком нових ідей, брав активну участь у представленні роботи групи.

Остаточна кількість балів __________________________
Каталог: Metod Rabota


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра icon«Єлизаветинська епоха». Вільям Шекспір. Сонети
...
І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра iconКонспект уроку з зарубіжної літератури 8 клас
Вільям Шекспір (1564–1616) — геніальний англійський драматург І поет доби Відродження. Сонети. Основні теми сонетів В. Шекспіра –...
І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра iconЦікаві факти про шекспіра
Життя великого драматурга Вільяма Шекспіра завжди було оповите якоюсь таємницею, але можна з упевненістю сказати, що збереглася невелика...
І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра iconЦікаві факти про Шекспіра
Життя великого драматурга Вільяма Шекспіра завжди було оповите якоюсь таємницею, але можна з упевненістю сказати, що збереглася невелика...
І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра iconТворчість Вільяма Шекспіра
Шекспір створив безсмертні твори, в яких людство ось вже протягом чотирьох століть знаходить найяскравіше втілення самих себе. Великий...
І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра iconТема. Мотив єдності природи й людини. Патріотизм І ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів» А. Міцкевича. (Слайд 1) Мета
...
І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра iconТа художнього перекладу
Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції...
І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра iconУроках світової літератури в профільній школі
У статті розкрито суть понять художній переклад, теорія та практика перекладу. Виокремлено завдання з практики перекладу для учнів,...
І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра iconУрок Методы : демонстрація, бесіда, гра, змагання Мета
Портрет У. Шекспіра І твори Шекспіра, аудіозапис лютневої музики 16 століття, магнітофон, екран, мультимедійний проектор, комп'ютер,...
І. Франко майстер перекладу сонетів В. Шекспіра iconТворчий доробок Шекспіра
«Венера і Адоніс» і «Знеславлена Лукреція». Всі драматичні твори Шекспіра написані білим віршем з використанням прози. Поєднання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка