І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професорСторінка17/19
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,84 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

786 Там само. – Спр. 1789. – Арк. 159 зв.

787 Там само. – Спр. 1788. – Арк. 154.

788 Там само. – Спр. 1905. – Арк. 45.

789 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. 1. Киевская губерния. – К., 1890. – С. 117.

790 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 2009. – Арк. 37.

791 Там само. – Спр. 1801. – Арк. 158 зв.

792 Там само. – Спр. 1802. – Арк. 156 зв.

793 Характеристики усные, записанные М. В. Волоцким // Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского. – С.62.

794 Волоцькой М. В.Хроника рода Достоевского. – С. 62.

795 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1889. – Арк. 29.

* Набедренник.– чотирикутна довга хустка. Це частина облачення протоієрея, ігумена, архімандрита та за заслуги священика. Набедреник знаходиться на стегні // Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. – Т. 2. – С. 378.796 Распоряжение епархиального начальства // КЕВ. – 1870. – № 22. – С. 137.

** Скуфія, скуфейка – ярмулка, тюбітейка, фес, кімнатна шапочка. Це відзнака білого духовенства // Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. – Т. 4. – С. 214.797 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1890. – Арк. 30 зв.

798 Там само. – Спр. 1965. – Арк. 32 зв.

799 Там само. – Арк. 32 зв.

800 Там само. – Спр. 1804. – Арк. 154 зв. 155.

801 Там само. – Спр. 1965. – Арк. 32–33 зв.

802 Там само. – Спр. 1889. – Арк. 29.

803 Там само. – Спр. 1965. – Арк. 32–33 зв.

804 Там само. – Спр. 1889. – Арк. 29.

805 ЦДІАУ. – Спр. 1965. – Арк. 33.

806 Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевских. – С. 63.

807 ЦДІАУ. – Спр. 1916. – Арк. 28 зв.–29.

808 Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевских. – С. 64.

809 Конашев М. Б. Ф. Г. Доброжанский – генетик, эволюционист, гуманист // Вопросы истории естествознания и техники. – 1991. – № 1. – С. 57.

810 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 840. – Спр. 33. – Арк. 2 зв.–3.

811 Там само. – Арк. 3.

812 Там само. – Арк. 6 зв.

813 Там само.

814 Там само. – Ф. 127.– Оп. 840. – Спр. 33. – Арк. 9–9 зв.

815 Там само. – Арк. 11.

816 Там само. – Арк. 11.

817 Там само. – Арк. 16 зв.

818* Підрахунки наші за: Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Роде наш красний: Село Кальник. – Кн. 1. Документи й дослідження з історії села (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). – С.65; Сім’я священика Войнарського у 1867 р. складалася із 7 осіб. Див: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1807. – Арк. 161. зв.–162.

 Умерли // КЕВ. – 1894. – № 12. – 16 июня. – С. 190–191.

819 Праздные священнические места // Там само.

820 Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Роде наш красний: Село Кальник. – Кн. 1. Документи й дослідження з історії села (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). – С. 74; ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1821. – Арк. 227.

821 Список церквей Киевской епархии и состоящих при них протоиерев и священников за 1894 год // Адрес–календарь личного состава Киевской епархии, с алфавитным списком протоиерев и священников за 1894 год. – М.,1894. – С. 86.

822 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1904. – Арк. 47 зв.

823 Там само.

824 Там само.

825 Кучеренко М. О., Панькова С. М., Шевчук Г. В. Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського). – С. 351–379.

826 КЕВ. – 1895. – № 2. – 16 января. – С. 13.

827 Благочинные церквей вне г. Києва // Адрес-календарь личного состава Киевской епархии, с алфавитным списком протоиерев и священников за 1894 год. – С. 5.

828 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1821. – Арк. 225 зв.–226.

829 КЕВ. – 1895. – № 10. – 16 мая. – С. 135.

830 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1821. – Арк. 225 зв.–226.

831 Кучеренко М. О., Панькова С. М., Шевчук Г. В. Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського). – С. 560.

832 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1966. – Арк. 32 зв.

833 Адрес-календарь личного состава Киевской епархии с алфавитным списком протоиереев и священников за 1894 год. – С. 117.

834 КЕВ. – 1895. – № 17. – 1 октября. – С. 224

835 Адрес-календарь личного состава Киевской епархии с алфавитным списком протоиереев и священников за 1894 год. – С. 86.

836 КЕВ. – 1895. – № 20. – 16 октября. – С. 247–248.

837 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1966. – Арк. 33.

838* Пепіньєрка (франц.) – вихователька навчального закладу, яка готується зайняти посаду наставниці.

 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1966. – Арк. 33.

839 Там само. – Ф. 712. – Оп. 5. – Спр. 353. – Арк. 2.

840 Там само. – Арк. 3.

841 Там само. – Арк. 5 зв.

842 Там само. – Арк. 4.

843 Там само. – Ф. 712. – Оп. 5. – Спр. 353. – Арк. 8.

844 ДАК. – Ф. 16 – Оп. 464. – Спр. 7448. – Арк. 1.

845 Там само. – Арк. 3.

846 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1895. – Арк. 34.

847 Там само. – Арк. 33 зв. – 34.

848 Там само . – Спр. 1966. – Арк. 31.

849 Там само. – Спр. 1826. – Арк. 223.

850 Там само.

851 Там само. – Спр. 1836. – Арк. 364 зв. – 365.

852 Там само. – Спр. 1826. – Арк. 223 зв.

853 Список лицам духовного звания, кои Святейшим Синодом удостоены награждению ко дню рождения Его императорского величества // КЕВ. – 1915. – № 20. – 17 мая. – С.187–188.

854 КЕВ. – 1917. – № 24. – 11 июня. – С.201.

855 ДАК. – Ф.81. – Оп. 51. – Спр. 477.

856 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1836. – Арк. 365.

*Доля зіграла з панотцем злий жарт. Його, як і його брата Віктора Петровича Лещенецького, радянська влада притягнула до слідства за статею 54–10 Кримінального кожексу УСРР. Слідство у справі Тимофія Петровича вело “Уманське РОГПУ” з 21 листопада 1932 по 16 березня 1933 рік. Священика звинувачували, як “найреакційніше налаштованого священика тихонівського напрямку, навколо якого згуртовується блудомисляща інтелігенція з “колишніх людей” і залишки недобитого куркульства”, що проводив в селах Уманщини котрпропоганду (Див.: ДАЧО. – Ф. № Р 5652. – Арк. 34.). Уманські слідчі пропонували засудити його на “вислання на Північ терміном на п’ять років” (Там само. – Арк. 35.). Особлива нарада при Колегії ДПУ УСРР 29 квітня 1933 р. ухвалила “Лещенецького Тимофія Петровича ув’язнити в концтаборі терміном на три роки. Вирок вважати умовним. Із-під варти звільнити” (Там само. – Арк. 37.)857 ДАК. – Ф. 16. – Оп. 464. – Спр. 6086. – Арк.8 зв., 10.

858 Там само. – Арк. 6 зв.

859 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1996. – Арк. 31.

860 Адрес-календарь Киевской епархии за 1901 год. – К.: Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1901. – С. 106.

861 Там само.

862 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1826. – Арк. 223 зв.

863 Там само. – Спр. 1830. – Арк. 223.

864 Там само. – Спр. 1831. – Арк. 227 зв.

865 Там само. – Спр. 1830. – Арк. 223 зв.

866 Там само. – Спр. 1830. – Арк. 227.

867 Там само. – Оп. 1011. – Спр. 1836. – Арк. 364 зв.

868 Там само. – Спр. 1836. – Арк. 365.

869 Там само. – Спр. 2010. – Арк. 42.

870 Мацько В. Перше свято незалежності // Трудова слава. – 1997. – 30 квітня.

871 Хорошун Б. І., Язвінська О. М. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник: У 2-х т. – К.: НТУ, 2007. – Т. 2. – С. 61.

872 Там само. – С. 62.

873 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1807. – Арк. 160 зв.

874 Там само. – Спр. 1802. – Арк. 156.

875 Там само. – Спр. 1803. – Арк. 154.

876 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1804. – Арк. 154.

877 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1805. – Арк. 155 зв.

878 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1806. – Арк. 155 зв.

879 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1901. – Арк. 45 зв.

880 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1904. – Арк. 45 зв.

881 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1906. – Арк. 46 зв.

882 Там само. – Арк. 5 зв.

883 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1812. – Арк. 200 зв.

884 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1805. – Ар к. 157 зв. – 158.

885 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1806. – Арк. 157 зв. – 158.

886 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1807. – Арк. 162 зв.

887 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1905. – Арк. 32 зв.

888 Извлечение из отчета Киевского епархиального и училищного совета за 1892 год // КЕВ. – 1894. – № 11. – І июня. – С. 164.

889 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1803. – Арк. 154.

* Підрахунки наші за матеріалами ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1802. – Арк. 156, Спр. 1803. – Арк. 154, Спр. 1804. – Арк. 154, Спр. 1805. – Арк. 155 зв., Спр. 1806. – Арк.155 зв., Спр. 1807. – Арк. 160 зв., Спр. 1901. – Арк. 45 зв., Спр. 1904. – Арк. 45 зв., Спр. 1905. – Арк. 45 зв., Спр. 1870. – Арк. 201.890 ДАКО. – Ф.384. – Оп. 8. – Спр. 80. – Арк. 71.

891 Там само. – Ф.384. – Оп. 8. – Спр. 79. – Арк. 29, 80, 103, 112, 116, 142, 149, 164, 166, 178, 180; Спр. 80. – Арк. 55, 64, 71, 72, 87, 107, 109.

892 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1965. – Арк. 45 зв.

893 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1965. – Арк. 45 зв.

894 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1965. – Арк. 36 зв.

895 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1965. – Арк. 36 зв.

896 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1802. – Арк. 156 зв.

897 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1961. – Арк. 29 зв.

898Извлечение из отчета Киевского епархиального и училищного совета за 1892 год // КЕВ. – 1894. – № 11. – І июня. – С. 168.

899 Извлечение из отчета Киевского епархиального и училищного совета за 1892 год. – С.171.

900 Там само. – С. 173.

901 Підрахунки наші за: ДАКО. – Ф. 384. – Оп. 8. – Спр. 79, 80.

902 ДАКО. – Ф. 384. – Оп. 8. – Спр. 79. – Арк .49, 51, 60, 62, 75, 87, 93, 100, 120, 133, 138; Спр. 80. – Арк. 53, 76, 87, 86, 101, 115, 114, 133, 132, 158, 172, 180 та ін.

903 ДАКО. – Ф. 384. – Оп. 8. – Спр. 80. – Арк. 86.

904  ЦДІАУ. – Ф. 707. – Оп. 226. – Спр. 19. – 106 арк.

905 Там само.

906 Там само. – Арк. 2 зв.

907 Там само. – Арк. 3.

908 Там само. – Арк. 4 зв.

909 Там само.

910 Там само. – Арк. 4 зв.–5.

911 Там само. – Арк. 6.

912. Там само. – Ф. 707. – Оп. 226. – Спр. 19. – Арк. 8.

913 Там само.

914 Там само. – Арк. 10.

915 Там само. – Арк. 11

916 Там само. – Ф. 707. – Оп. 226. – Спр. 19. – Арк. 12.

917 Там само – Ф. 707. – Оп. 875. – Спр. 2641. – Арк. 15 зв.

918 Там само. – Арк. 15 зв.

919 Там само. – Арк. 17.

920 Там само. – Ф. 707. – Оп. 875. – Спр. 2641. – Арк. 20.

921 Там само.

922 Там само. – Арк. 21 зв.

923 Там само. – Арк. 23.

924 Там само. – Арк. 24.

925 Там само. – Ф. 707. – Оп. 875. – Спр. 2641 – Арк. 27.

926 Там само. – Ф. 127. – Оп. 225. – Спр. 125. – Арк. 24.

927 Там само. – Арк. 24 зв.

928 Там само. – Арк. 24.зв.

929 Там само. – Арк. 24. зв.

* В інших джерелах його по батькові називають Карлович. Див. джерело: Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1889. – С. 168.930 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1890. – С. 117.

* Підрахунки наші за джерелами: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1959. – Арк. 27 зв.; Спр. 1816. – Арк. 215 зв.; Спр. 1818. – Арк. 315 зв.; Спр. 1961. – Арк. 27 зв.; Спр. 1961. – Арк. 29 зв.931 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1890. – С. 117.

932Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1889. – С. 168; Сельские одноклассные народные училища //Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1890. – С. 117.

* Підрахунки наші.933 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1889. – С. 168; Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1890. – С. 117.

934 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1889. – С. 168.

935 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1836. – Арк. 364 зв.

936 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1826. – Арк. 230.

937 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1959. – Арк. 28 зв.

** Щира вдячність за цей матеріал Віктору Васильовичу Мацьку – відомому краєзнавцю України.

*** В деяких інших документах його названо Георгієм. Див.: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1967. – Арк. 33 зв.


938 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1819. – Арк. 215 зв.

939 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1821. – Арк. 227; Спр. 1823. – Арк. 237; Спр. 1967. – Арк. 33 зв.; Спр. 1826. – Арк. 229 зв.

*Милованов Михайло Лаврович народився 30 травня 1862 р. у сім’ї священника с. Попівки Уманського повіту Київської губернії (ДАЖО. – Ф  75. – Оп. 1. – Спр. 36. – Арк. 6 зв., 53 зв.). Поступив у 1879 р. в Коростишівську вчительську семінарю на свій кошт (Там само. – Спр. 81. – Арк. 8). Два роки провчився у першому класі (Там само. – Спр. 36. – Арк. 6 зв.). При відмінній поведінці навчався посередньо (Там само. – Спр. 81. – Арк. 22 зв.). Після закінчення у 1882 р. семінарії займав “учительську посаду” у с. с. Білячки і Даміанівки Полтавської губернії (Там само. – Спр. 81. – Арк. 62).940 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1890. – С. 117–118.

941 Там само Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1891. – С. 114.

942 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1892. – С. 118.

** Підрахунки наші за: Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1891. – С. 114; Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1892. – С. 118.943*** Підрахунки наші за: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1962. – Арк. 29 зв.; Спр. 1819. – Арк. 315 зв.; Спр. 1965. – Арк. 31 зв.; Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1891. – С. 114; Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1892. – С. 118. Ми називаємо різну кількість учнів училища, відповідно до показників, що їх подають ті чи інші джерела.

 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1891. – С. 114.

944 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1894. – С. 126.

945 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1821. – Арк. 226 зв.

946 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1894. – С. 126.

947 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1821. – Арк. 224 зв.

948 ДАКО. – Ф. 348. – Оп. – Спр.80. – Арк. 179 зв. – 180.

949100. Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895 – 1896 учебный год. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1896. – С. 147.

950 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1966. – Арк. 32 зв.

951 Там само. – Арк. 32 зв.

952 ДАКО. – Ф. 348. – Оп.8. – Спр.80. – Арк. 179 зв.

953 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1967. – Арк. 33 зв.

* Підрахунки наші за джерелами: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1966. – Арк. 31 зв.; Спр. 1823. – Арк. 235 зв.; Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1895–1896 учебный год. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1896. – С. 147; Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896 – 1897 учебный год. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1896. – С. 152.954 ДАКО. – Ф. 348. – Оп. 8. – Спр. 80. – Арк. 180.

955 Там само.

956 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1967. – Арк. 32 зв.

957 Сельские одноклассные народные училища // Памятная книжка Киевского учебного округа на 1899 год. – Ч. І. Киевская губерния. – К., 1899. – С. 169.

958 ДАКО. – Ф. 348. – Оп. 8. – Спр. 79. – Арк. 57 зв. – 58.

959 Там само. – Ф. 348. – Оп. 8. – Спр. 79. – Арк. 64 зв.–65.

960 Там само. – Ф. 348. – Оп. 8 – Спр. 80. – Арк. 130 зв.–131.

961 Там само. – Ф. 348. – Оп. 8 – Спр. 80. – Арк. 155 зв.–156.

962 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1826. – Арк. 224 зв.

963 Підрахунки наші за документами: ДАКО. – Ф. 348. – Оп. 8. – Спр. 79. – Арк. 44, 46, 49, 58, 65, 85, 90, 95, 100, 131, 144, 156; Спр. 80. – Арк. 55, 87, 109, 115, 127, 133, 156.

964 ДАКО. – Ф. 348. – Оп. 8.– Спр. 79. – Арк. 35, 90, 162.

965 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 285. – Спр. 67. – Арк. 1.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconАнатолій Іваницький
Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconАнатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії
Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconІ-19 Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії / Ана­толій Іваницький. Вінниця : Нова Книга, 2014. 356 с. іл., фото
Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconЗустріч із видатним українським ученим-наукознавцем коновець Олександр Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету розвитку людини
Коновець Олександр Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету...
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconМ. М. Карабанов доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т. Шевченка

І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconТроян с. С., доктор історичних наук, професор кафедри зовнішньої політики І дипломатії Дипломатичної академії України при мзс україни
Троян Сергей Станиславович. Доктор исторических наук, профессор. Профессор кафедры внешней политики и дипломатической академии Украины...
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconС. А. Копилов доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconСтепан бандера
Відповідальний редактор – заступник Голови Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, професор Владислав...
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconС. А. Копилов доктор історичних наук, професор
Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки кам'янець-подільського національного університету імені івана огієнка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка