І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професорСторінка18/19
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,84 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

966 Там само. – Ф. 127. – Оп. 285. – Спр. 67. – Арк. 1зв.

967 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1789. – Арк. 159 зв.

968 Там само. – Ф. 712. – Оп. 2. – Спр. 107. – Арк. 3 зв. – 4.

969 Там само.

970 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1786. – Арк. 1767 зв.

971 Підрахунки наші за джерелом: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1788. – Арк. 154 зв.

972 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1786. – Арк. 177 зв.

973 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1802. – Арк. 156 зв. – 158.

974 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1960. – Арк. 28 зв.

975 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1965. – Арк. 32 зв.

976 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1960. – Арк. 28 зв. ; Спр. 1819. – Арк. 215 зв.

977 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1965. – Арк. 32 зв.

978 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1966. – Арк. 33 зв.; Спр. 1967. – Арк. 33 зв.

979 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1966. – Арк. 32 зв.

980 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1967. – Арк. 33 зв.

981 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1904. – Арк. 44 зв.; Спр. 1812. – Арк. 200 зв.

982 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1801. – Арк. 158–159.

983 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1802. – Арк. 156 зв.–157.

984 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1807. – Арк. 161 зв.

*Жінка у кожному приході, призначена духовним правлінням повіту для випікання ритуальних хлібців – проскурок : Див Толковый словарь живого Великорусского языка Владимира Даля. – СПб.; М., 1882. – Т. 3. – С. 508.985 ІР НБУНАНУ. – Ф. 175. – Спр. 1816. – Арк. 1.

986 Там само.

987 Кучеренко М. О., Панькова С. М., Шевчук Г. В. Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського). – С. 562.

988 ДАК. – Ф. 108. – Оп. 93. – Спр. 1181. – Арк. 1.

989 Столетие Первой Киевской гимназии (180 – 1811–1911 гг.). – Т. 1. Именные списки и биографии должностных лиц и воспитанников гимназии. – К.: Типогафия С. В. Кульженко, 1911. – С. 292.

990 ДАК. – Ф. 108. – Оп. 93. – Спр. 1181. – Арк. 3.

991 Там само. – Арк. 3.

992 Там само. – Арк. 4.

993 Там само.

994 Там само. – Ф. 16. – Оп. 477. – Спр. 157. - Арк. 609.

995 Там само. – Ф. 108. – Оп. 93. – Спр. 1181. – Арк. 1.

996 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1836. – Арк. 365.

997 Там само. – Ф.127. – Оп. 1011. – Спр. 1960. – Арк. 28 зв., Спр. 1819. – Арк. 19, Спр. 1961. – Арк. 28 зв., Спр. 1856. – Арк. 365 та ін.

998 Там само. – Ф.127. – Оп. 1011. – Спр. 1823. – Арк. 237, Спр. 1917. – Арк. 33 зв., Спр. 1966. – Арк. 32 зв.

999 ДАКО. – Ф. 1187. – Оп. 1. – Спр. 99. – Арк. 4.

1000 ЦДІАУ. – Ф. 712. – Оп. 6. – Спр. 1039. – Арк. 11 зв.–13 зв.

1001 Там само. – Ф. 712. – Оп. 6. – Спр. 1046. – Арк. 3 зв.

1002 ДАКО. – Ф. 1187. – Оп. 1. – Спр. 99. – Арк. 5.

1003 ЦДІАУ. – Ф. 712. – Оп. 5. – Спр. 353. – Арк. 2.

1004 Там само. – Арк. 3.

1005 Там само. – Арк. 4.

1006 Там само. – Арк. 5.

1007 Там само. – Ф. 712. – Оп. 5. – Спр. 353. – Арк. 8.

1008 ДАК. – Ф. 16. – Оп. 464. – Спр. 7448. – Арк. 1.

1009 Там само. – Арк. 2 зв.

1010 Там само. – Арк. 2 зв., 3.

1011 Кучеренко М. О., Панькова С. М., Шевчук Г. В. Вказана праця. – С. 564.

1012 ДАКО. – Ф. 1187. – Оп. 1. – Спр. 99. – Арк. 2 зв.

1013 Там само. – Арк. 3 зв.

1014 ЦДАВОВУ. – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 774. – Арк. 76.

1015 Там само.

1016 ЦДАВОВУ. – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 774. – Арк. 76.

1017 Там само – Ф.127. – Оп. 1011. – Спр. 1966. – Арк. 32.

1018 Там само.

1019 Там само. – Ф.127. – Оп. 1011. – Спр. 1826. – Арк. 224 зв.

1020 Там само.

1021 Там само.

1022 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1836. – Арк. 365.

1023 ДАК. – Ф. 81. – Оп. 51. – Спр. 477. – Арк.

1024.ДАК – Ф. 16. – Оп. 464. – Спр. 6086. – Арк. 8 зв, 10.

1025 Там само. – Арк. 3.

1026 Там само.

1027 Там само. – Арк. 2.

1028 Кучеренко М. О., Панькова С. М., Шевчук Г. В. Зазнач праця. – С. 528.

1029 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1836. – Арк. 364 зв.– 365.

1030 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1836. – Арк. 365 зв.–366.

1031 Столетие Киевской первой гимназии (1809–1811–1911 гг. ). – Т. 1. Именные списки и биографии должностных лиц и воспитанников. – С. 335.

1032 Там само. – С. 291.

1033 Там само. – С. 335.

1034 ДАК. – Ф. 16. – Оп. 464. – Спр. 4112. – Арк. 2.

1035 Павлычко Д. Два дня с Ярославом Ивашкевичем // Воспоминания о Ярославе Ивашкевиче. – М., 1987. – С.192–193.

1036 Казьмирчук М. “Україна – Батьківщина моя”: кілька штрихів до біографії Ярослава Івашкевича // Марія Казьмирчук. Село Кальник: поступ до промислового суспільства (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.) Зошит № 2. Документи й дослідження. – К., 2006. – С. 30.

1037 Списки учеников Киевской 4-ой гимназии за 1910–11 учебный год. – К., 1910. – С. 40.

1038 Именная ведомость о студентах Императорского университета Св. Владимира на 1860–1861 учебный год. – Б.м. и г. – С. 9–10.

1039 ДАК. – Ф. 16. – Оп. 464. – Спр. 4112. – Арк. 8.

1040 Там само. – Ф. 16. – Оп. 465. – Спр. 1545. – Арк. 3 зв.

1041 Там само. – Ф. 16. – Оп. 465. – Спр. 1590. – Арк. 2.

1042 Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Роде наш красний: Село Кальник. Кн. І. Документи й дослідження з історії села (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). – К., 2006. – С.11.

* 9–11 жовтня 2007 р. у м. Кіровограді на міжнародній конференції “Польська родина на Україні” ми зустрілись з польським івашкевичезнавцем доктором Радославом Романюком і обмінялись думками з приводу питання про закінчення Я. Івашкевичем університету Св. Володимира. Результатом дискусії став висновок, що польський митець університету не закінчив. Він його полишив 1 червня 1917 р. Підставою цього були спогади польського поета, про які знав польський колега. Уважне прочитання розписки колишнього студента університету Св. Володимира підтвердили правоту пана Радослава, оскільки в ній не йде мова про отримання диплома, а тільки деяких документів, які приймались до університету під час вступу студента, та довідки про навчання в університеті.1043 ДАК. – Ф. 16. – Оп.464. – Спр. 4112. – Арк. 8 зв.

1044 Мельник Віктор. “На Україні я дозрів як письменник” // Україна молода. – 2006. – 12 грудня. – С. 12.

1045 Казьмирчук Марія. Вказана праця. – С.28.

1046 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1827. – Арк. 217 зв.

1047 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1827. – Арк. 217 зв.

1048 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1828. – Арк. 216 зв.

* Підрахунки наші за документами: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1902. – Арк. 217 зв.; Спр. 1904. – Арк. 216 зв.1049 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1826. – Арк. 222 зв.

1050 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1830. – Арк. 222 зв.

1051 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1831. – Арк. 222 зв.

1052 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1832. – Арк. 298 зв.; Оп. 1009. – Спр. 1102. – Арк. 41 зв.; Оп. 1011. – Спр. 2009. – Арк. 38 зв.

** Так у тексті – Авт.

1053 ІХ отчет попечителя Киевского учебного округа о состоянии начальных училищ за 1910 год. – К., 1911. – С. 7.

1054 Весь Юго-Западный край. – К., 1913. – С. 553.

1055 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1836. – Арк. 363 зв.

1056 Там само.

1057 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 2010. – Арк. 43 зв.

1058 ДАКО. – Ф. 384. – Оп. 8. – Спр. 79. – Арк. 90, Спр. 80. – Арк. 162.

1059 Мацько В.В. Перше свято незалежності // Трудова слава. – 1997. – 30 квітня.

1060* Селітра – третя складова пороху (селітра, дерев’яне вугілля і сірка), виробляється з селітряної кислоти, поташу (лужна сіль, яку виробляють із деревного та трав’яного попелу), спеціально обробленої землі туком (жир, сало, в’язь). // Даль В. Толковый словарь великорусского языка. – Т. ІV. – С. 172, 441.

 Jablonovskiego Aleksandr. Zrodla dziejowe. – T. ХХ. Polska ХVІ wieku. – Warszawa, 1894. – S. 349.

1061 Там само.

1062Jablonowskiego Aleksandr. Zrodla dziejowe. – Т. ХХІІ. Polska ХVІ wieku pod wzqledem Geoqraficzno-statvstvcznvm. – Т. ХІ. – Warszawa, 1897. – S. 716.

* Янчинські, очевидно, з’явилися на Брацливщині вже 1545 р. Їм належав Кальник на Собі, з якого часу вони стали називатися Кальницькими, а также Цибулів, у верхів’ї Угор. Тикіча. Тільки під кінець ХVІ ст. перед 1599 р. маєтки ці переходять в чужі руки, а остаточно в 1608 р. отримують від спадкоємців князі Корецькі. (Jablonowskiego Aleksandr., Т. ХІІ. – С. 628).1063 Руликовський Едвард. Кальни / Переклад з польської Г. Казакевича // Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Кальницький козацький полк (1648–1711 р. р.). – С. 83.

1064 http:// Litopys.org. ua. – С. 21.

1065 Руликовський Едвард. Кальни / Переклад з польської Г. Казакевича // Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Кальницький козацький полк (1648–1711 р. р.). – С. 83.

** Ободенські – гніздо їх Ободне в степу між верхів’ями Кашланки до Бугу, Кобильної до Десниці і Росоховатої до Собу, належало їм ще у 1629 р. Ще вони володіли у 1629 р. Іллінцями на Собі (1590 р. “селище Лінці”). Скоріш за все, їм належав верхній Гайсин (передмістя Липовця), на тій же річці, отриманий від князів Острозьких на початку 17 ст. Крім того їм належав (1570, 98) якийсь Унручів. (Jablonowskiego Aleksandr, Т. ХІІ, С. 627).1066 Руликовський Едвард. Кальни / Переклад з польської Г. Казакевича // Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Кальницький козацький полк (1648–1711 р. р.). – С. 83.

1067 Jablonowskiego Aleksandr. Zrodla dziejowe. – Т. ХХІІ. Polska ХVІ wieku pod wzqledem Geoqraficzno-statvstvcznvm. – Т. ХІ. – Warszawa, 1897. – S. 604.

1068 Там само. – Т. ХХІ. Polska ХVІ wieku pod wzqledem Geoqraficzno-statvstvcznvm. – Т. Х. – Warszawa, 1894. – S. 593.

1069 Там само. – S. 648.

1070 Там само. – S. 383.

1071 Там само. – S. 526.

1072 Там само. – S. 553.

1073 Там само. – S. 559.

1074 Там само. – S. 125 (у книзі помилково надрукована стор. 225).

1075 Там само. – S. 542.

1076 Там само. – S. 540.

1077 Там само. – S. 358.

1078 Jablonowskiego Aleksandr. Zrodla dziejowe. – Т. ХХІІ. Polska ХVІ wieku pod wzqledem Geoqraficzno-statvstvcznvm. – Т. ХІ. – Warszawa, 1897. – S. 502.

1079 Там само. – С. 83.

1080 Руликовський Едвард. Кальни / Переклад з польської Г. Казакевича // Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Кальницький козацький полк (1648–1711 р. р.). – С. 84.

1081 Там само. – С. 84.

1082 Там само. – С. 85.

1083 Там само.

1084 Там само.

1085 Там само. – С. 87.

1086 Jablonowskiego Aleksandr. Zrodla dziejowe. – Т. ХХІ. Polska ХVІ wieku pod wzqledem Geoqraficzno-statvstvcznvm. – Т. Х. – Warszawa, 1894. – S. 431.

1087 Там само. – S. 433.

1088 Там само. – Т. ХІ. – Warszawa, 1897. – S. 631.

1089 http://museum.vn.ua

* Ординарний професор Санкт-Петербурзького педагогічного інституту Євдоким Зябловський у своїй праці так пояснював виготовлення селітри: “збирають селітряну землю в котел і заливають її теплою водою, коли луг досить збагатиться, то добавляють алкалоїдної солі, які випалюють із степової трави або соломи; після все це очищають, і селітра кристалізується. Вилужену землю складають в спеціальні великі і круглі пагорби, і залишають для впливу на неї повітря на 4, 6, або 10 років, коли вона знову стає придатною до виробництва”. Див.: Землеописание Российской империи для всех состояний Евдокима Зябловского. – Ч. ІІ. – СПб.: Императорская АН, 1810. – С. 372.1090 Руликовський Едвард. Кальни / Переклад з польської Г. Казакевича // Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Кальницький козацький полк (1648–1711 р. р.). – С. 89.

1091 Землеописание Российской империи для всех состояний Евдокима Зябловского. – Ч. VІ. – СПб.: Печатано в типографии Ф. Дрейхслера, 1810. – С. 25.

1092 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 274. – Спр. 67. – Арк. 1.

1093 Там само. – Оп. 1036. – Спр. 306. – Арк. 1.

1094 Там само. – Арк. 4.

1095 Підрахунки наші за кн.: Колесник Вікторія. Відомі поляки в історії Вінниччини: Біографічний словник. – С. 531–532.

1096 Колесник Вікторія. Відомі поляки в історії Вінниччини: Біографічний словник. – С. 532.

1097 ЦДІАУ. – Ф. 486. – Оп. 9. – Спр. 28. – Арк. 48.

1098 Там само. – Оп. 1. – Спр. 1180. – Арк. 176 зв.

1099 Там само. – Арк. 188 зв.

1100 Там само. – Арк. 176 зв.

1101 Там само. – Арк. 177 зв.

1102 Колесник Вікторія. Відомі поляки в історії Вінниччини: Біографічний словник. – С. 533.

1103 ЦДІАУ. – Ф. 422. – Оп. 796. – Спр. 62 б. – Арк. 1 зв.

1104 Там само. – Оп. 799. – Спр. 372. – Арк. 4.

1105 Там само. – Оп. 796. – Спр. 62 б. – Арк. 4 зв.

1106 Там само. – Ф. 533. – Оп. 2. – Спр. 285. – Арк. 56 зв.

1107 Там само. – Ф. 422. – Оп. 435. – Спр. 36. – Арк. 138 зв., 139.

1108 Підрахунки наші за: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1009. – Спр. 139. – Арк. 136; Там само. – Оп. 1011. – Спр. 1801. – Арк.  60 зв.; Там само. – Оп. 1011. – Спр. 1788. – Арк. 157 зв.

1109 Підрахунки наші // Там само.

1110 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1012. – Спр. 1118. – Арк. 510 зв., 521 зв. 523 зв.

1111 Там само. – Спр. 1149. – Арк. 77 зв., 78, 79.

1112 Там само. – Спр. 1171. – Арк. 181.

1113 Там само. – Арк. 180, 181 зв.

1114 Там само. – Спр. 1239. – Арк. 435.

1115 Там само. – Арк. 435.

1116 Там само. – Спр.1326. – Арк. 144.

1117 Там само. – Спр.1257. – Арк. 325.

1118 Там само. – Спр.1368. – Арк. 294.

1119 Там само. – Арк. 293, 293 зв., 294 зв., 295 та ін.

* “Хлопець Максим селянина Григорія Казимира” 25 лютого 1812 р. взяв шлюб з дівчиною Гафією селянина Федора Дехтяра. Свідками на весіллі були Федір Качмар та Іван Паламар. (ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1012. – Спр.1355. – Арк. 310 )1120 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1012. – Спр.1355. – Арк. 309.

1121 Там само. – Спр.1380. – Арк. 312 зв.

1122 Там само. – Ф. 486. – Оп. 5. – Спр. 320. – Арк. 6 зв.–7.

1123 Там само. – Оп. 3. – Спр. 179. – Арк. 100.

1124 Там само. – Арк. 141.

1125 Там само. – Арк. 95.

1126 Там само. – Арк. 185.

1127 Там само. – Арк. 1–1 зв.

1128 Центральний державний військово-історичний архів Російської Федерації. – Ф. 422. – Оп. 1. – Спр. 1824. – Арк. 1, 2 та ін.

1129 ЦДАВОВ. – Ф. 48. – Оп. 1. – Спр. 11. – Арк. 7.

1130 Якушкин И. Д. Записки // Декабристы: Избранные сочинения у двух томах. – Т. 2. – М.: Изд-во Правда, 1987. – С. 394–395.

1131 ЦДІАУ. – Ф. 692. – Оп. 1. – Спр. 237. – Арк. 11 зв.–12.

1132 Список населенных мест Киевской губернии. Изд.-е 3 Киевского губернского статистического комитета. – К., 1895. – С. 362.

1133 Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в ХVІІІ века. – Т. 2. Крестьянский вопрос в царствование императора Николая І. – СПб.: Типогр. Товарищества “Общественная польза”, 1888. – С. 103–104.

1134 Гуржій  І. О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст. – К., 1954. - с.; Казьмирчук Г. Д., Соловйова Т. М.  Соціально-економічний розвиток Правобережної України в першій чверті ХІХ століття. – К.: 1998. – 174 с.

1135 Крижанівська Оксана. Поміщицькі селяни Правобережної України у 30–50-х роках ХІХ ст. (умови життя, суспільно-політичний світогляд, соціальний темперамент). – К.: У надзаголов.: НАН України. Інститут історії, 2008. – 184 с.

1136 Сергієнко Г. Я.Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів. – К.: Наукова думка, 1971. – С. 114–115; Марахов Г. И. Социально-политическая борьба на Украине в 20–40-е годы. – К.: Изд-во Киевского университета, 1979. – С. 71–80.

1137 Юр’єв Олексій. Нововиявлені документи про покарання учасників польського повстання 1830–1831 рр. // Проблеми історії та історіографії України: Програма і матеріали науково-практичної конференції, ...- К.: Науковий світ, 2009. – С. 13–15.

1138 ЦДІАУ. – Ф. 486 – Оп. 1. – Спр. 1180. – Арк. 269–270.

1139 Там само. – Ф. 442. – Оп. 799. – Спр. 372. – 1–20 зв.та ін.

1140 Там само. – Оп. 72. – Спр. 403, ч. ХІ. –. 429 арк. та ін.

1141 Там само. – Оп. 799. – Спр. 372. – Арк. 1.

1142 Там само. – Оп. 1796. – Спр. 62 б. – Арк. 1 зв

1143 Там само.

1144 Там само. – Оп. 74. – Спр. 407, ч. ІІ. – Арк. 62

1145 Там само. – Арк. 63

1146 Там само. – Арк. 356 зв.

1147 Там само. – Спр. 403, ч. ХІ. – Арк. 191 зв.–192 зв.

1148 Там само. – Оп. 799. – Спр. 372. – Арк. 1 зв.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconАнатолій Іваницький
Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconАнатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії
Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconІ-19 Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії / Ана­толій Іваницький. Вінниця : Нова Книга, 2014. 356 с. іл., фото
Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconЗустріч із видатним українським ученим-наукознавцем коновець Олександр Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету розвитку людини
Коновець Олександр Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету...
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconМ. М. Карабанов доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т. Шевченка

І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconТроян с. С., доктор історичних наук, професор кафедри зовнішньої політики І дипломатії Дипломатичної академії України при мзс україни
Троян Сергей Станиславович. Доктор исторических наук, профессор. Профессор кафедры внешней политики и дипломатической академии Украины...
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconС. А. Копилов доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconСтепан бандера
Відповідальний редактор – заступник Голови Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, професор Владислав...
І. Н. Войцехівська доктор історичних наук, професор iconС. А. Копилов доктор історичних наук, професор
Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки кам'янець-подільського національного університету імені івана огієнка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка