І розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина ІллівнаСторінка1/5
Дата конвертації09.09.2017
Розмір0,86 Mb.
  1   2   3   4   5

Відділ освіти

Гусятинської РДА

ЗОШ І-ІІІ ступенів села Городниця
лгі 001

І РОЗДІЛ

Загальні відомості про вчителя

Люба Галина ІллівнаПрофесійне кредо

Учителю, невже ти не стомився

В дитячі душі класти щось нове?!

- Для цього я на світі народилась,

У тому є покликання моє!

Рік народження – 25 червня 1960 р.

Освіта - вища

Закінчила Тернопільський педагогічний інститут в 1984 році.

Спеціальність – Математика і фізика

Стаж педагогічної роботи -28 років

Керівний стаж роботи – 18 років

Курси підвищення кваліфікації -2009 р.

Рік попередньої атестації – 2007р.

Вчитель вищої категорії.

Педагогічне звання «Старший вчитель»

ІІ РОЗДІЛ

Результати педагогічної діяльності

«Життя прекрасне двома речами:

можливістю вивчати математику

й можливістю викладати її».

  С.Пуассон 2010-2011 н.рік

Математика 9 клас 1 учениця отримала свідоцтво з відзнакою

Всього в класі-18 учні
1-3

4-6

7-9

10-12

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Контрольна робота за 1 семестр 2010-2011 н.р.


2

11

8

45

6

33

2

11

Контрольна робота за рік

2

11

7

38

8

45

1

6

  ДПА з алгебри в 9 класі1-3 б - 0 учнів

4-6 б - 9учні

7-9 б -8учень

10-12 б - 1учнів

Математика 6 клас - 13 учнів

Результати успішності учнів на початок року
1-3 б - 0 учнів

4-6 б - 5 учнів

7-9 б -5учнів

10-12 б - 3учень

Якісний показник – 62%

Математика 6 клас - 13 учнів

Результати успішності учнів на кінець року

1-3 б - 0 учнів

4-6 б - 3учнів

7-9 б -6учнень

10-12 б – 4 учень

Якісний показник – 77%

2010-2011 н.рік

Районні олімпіади:

6 клас

з математики - 4 місце

9 клас

з математики - 5 місце

2011-2012 н. рік

Районні олімпіади:

7 клас

з математики - 2 місцеВсеукраїнський математичний конкурс Кенгуру2008 рік

2 учасники відмінний результат

4 учасники добрий результат

2009 рік

1учасник відмінний результат

7 учасників добрий результат

2010 рік

1учасник відмінний результат

4 учасники добрий результат

2011 рік

1учасник відмінний результат

8 учасників добрий результат

2012 рік

24 учні беруть участь у Кенгуру

6 учнів у конкурсі «Логічні задачі»

ІІІ РОЗДІЛ

Науково – методична діяльність

Проблема школи

Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій в умовах інформаційно-комунікаційного простору.

рисунок24

Працюю над проблемою:

«Використання інноваційних

методів навчання на уроках математики

в умовах інформаційно-комунікаційного простору крізь призму модернізації освіти."

Шляхи реалізації проблеми:Початок XXI століття означений складним пошуком нового світорозуміння, педагогічного світовідчуття у всьому світі. За умов змін в українському суспільстві особливого значення набувають питання формування нових життєвих стратегій, компетентності, конкурентоспроможності, посилення гнучкості та мобільності соціальної поведінки молодої людини. За таких умов як ніколи гостро стоїть завдання створення нової філософії освіти, відкритої до прагнень та розвитку життєвого потенціалу людини. На цій основі формується нова педагогіка - педагогіка компетентної людини. Більшість педагогів погоджується з фактом, що якість системи середньої освіти визначається тим, наскільки підготовлені до життя випускники школи. Що знання, вміння і навички, яких набувають учні в процесі вивчення шкільних предметів, не переходять автоматично в таку готовність. Саме компетентніший підхід покликаний подолати прірву між освітою і потребами життя.

Проблема компетентнісно спрямованої освіти сьогодні є основним напрямом пошуків педагогів.

«У житті немає нічого кращого, як вивчати й викладати математику» - писав відомий французький математик С.Д. Пуассон. Сучасні інноваційні методики відкривають широкий простір для творчого пошуку вчителя.

Нині життя заперечує репродуктивні форми навчання. Активна робота кожного учня з урахуванням рівня знань, кругозору, сформованості навчальних умінь – головний напрям учительського пошуку. Урок не повинен бути соловїною піснею вчителя, який дуже добре знає і любить свій предмет.

Сучасний урок – це організація пошуку істини, спроб і помилок учня. Учитель іде на урок не демонструвати себе і свої знання та вміння, а домогтися розкритися кожному учневі. Головною його метою має бути не прагнення дати учням якомога більше інформації, а турбота про глибину та якість набутих ними знань, уміння самостійно здобувати знання і застосовувати їх у житті. Учитель повинен уміти створювати ділову, творчу обстановку, вести діалог, дискусію.

Підтримання бажання вчитися вимагає зміни способів і форм сприйняття нового, створення різних ситуацій для застосування вивченого. Виховання інтересу передбачає реалізацію багатьох методичних прийомів, пошук і застосування різних технологій навчання, а головне - невтомну вчительську працю, самовдосконалення і самоосвіту.

Працюючи 28 років вчителем математики, я завжди щукаю ефективні методи навчання, такі засоби, які активізують навчальну діяльність, стимулюють самостійну роботу учнів, прищеплюють і підтримують інтерес до предмета. Це і привело мене до проблеми «Використання інноваційних методів навчання на уроках математики вумовах інформаційно-комунікаційного простору крізь призму модернізації освіти». На кожному уроці я опираюся на такі складові: • створення атмосфери взаємоповаги та взаєморозуміння між учасниками навчально-виховного процесу;

 • систематичне проведення усної лічби для актуалізації знань учнів;

 • систематичне коригування знань, умінь і навичок;

 • виховання в учнів бажання працювати;

 • усвідомлення учнями практичної спрямованості математичних знань і доцільності використання їх у житті.

Доречною та мудрою є порада В.О. Сухомлинського про те, що у центрі уваги вчителя на уроці має бути не тільки предмет викладу, але й учні: їхні сприймання, мислення, увага, активність розумової праці. Тому на кожному уроці учневі треба більше довіряти, його слід більше поважати, як особистість.

На уроках я використовую активну та інтерактивну моделі навчання.Активна модель навчання

передбачає застосування методів, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень є «суб'єктом» навчання, він виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитання від учнів до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей. Створення атмосфери співробітництва, взаємодії дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Прикладом інтерактивного навчання є парна і групова форми роботи.

Парна і групова робота організовується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок. Це може відбуватися: відразу після викладу вчителем нового матеріалу; на початку нового уроку замість опитування; на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь та навичок; бути частиною повторювально-узагальнюючого уроку.img_1368

Робота в групах

Для організації доброзичливих міжособистісних стосунків разом із учнями ми розробили такі правила: Забороняється:

викрикувати.

обговорювати і критикувати висловлення інших

Дозволяється:

вислуховувати повністю думку товариша;

бути активним;

піднімати руку;

бути уважним;

сміливо висловлювати свої думки;

займатися тільки тим, що вивчається на уроці;

гарно вчитися.

Хочу звернути увагу, що частку «не» ми не використовували. Ці правила не викликають протесту, а навпаки, сприяють співпраці. У будь-який момент уроку я можу звернутися до них. Якщо якийсь із пунктів порушується, звертаю увагу учнів на правила. Це допомагає підтримувати дисципліну на належному рівні, організовувати учнів до плідної роботи.

Після повідомлення теми і проведення мотивації навчання ми з учнями заповнюємо наші «очікування-сонечка». Перший промінець заповнює учитель, наступні промінці заповнюють з радістю учні:Так ми разом з учнями формулюємо мету та завдання уроку.Ефективними на моїх уроках є такі форми роботи.Бліцопитування «учень — учень»: запитай товариша.

Після розв'язування задачі чи прикладу біля дошки пропоную учням класу поставити однокласнику, який щойно працював, п'ять запитань. Оцінюю не лише відповідь учня, а й роботу тих, хто формулював запитання. Відзначаю запитання, що мають дослідницький, творчий характер.Мікрофон.

Цю технологію навчання я використовую під час опитування або на етапі закріплення вивченого матеріалу. Організовую цю роботу так. Ставлю запитання класу і передаю іграшковий мікрофон учневі, він повинен дати відповідь і поставити запитання наступному учневі. Учні передаватимуть «мікрофон» один одному. Ця форма роботи змушує школярів уважно слухати, слідкувати за ходом фронтального опитування. Вправу «Мікрофон» часто поєдную із прийомом «Незакінчені речення». Це сприяє розвитку вміння вільно висловлювати власні ідеї, розвиває вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.«Асокіативний кущ»

Пропоную учням вказати слова (словосполучення), що асоціюються із словами «квадратний корінь з числа а», а далі більш детально повторюються всі відомості згадані учнями. Далі оголошую тему і мету уроку, пропоную учням обєднавшись в групи вивчити самостійно означення п-го степеня та властивості.

О

Обдарованість

У

Успіх


Р

Радість


Урок

К

КмітливістьЯкі асоціації у вас викликає слово «урок»? Розкладемо його по літерам:

Робота в парах.

Ця технологія ефективна для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань. Наведу приклад застосування цієї технології на уроках математики.

На дошці записано завдання у двох варіантах. До дошки виходять двоє учнів, які сидять за однією партою. На зворотній частині дошки, так щоб не бачили учні класу, вони виконують запропоновані завдання. Клас працює в зошитах за варіантами. Після виконання завдання учні обмінюються зошитами і перевіряють розв'язання, звіряючи їх із записаними на дошці.

img_1371

Робота в парахРобота в групах.

На своїх уроках групову роботу організовую так: спочатку ми всі разом розв'язуємо задачу або якесь математичне завдання практичного змісту з повним коментарем та аналізом. Потім я пропоную учням об'єднатися в групи по 4 особи (як правило, це учні, які сидять за сусідніми партами). Кожна група отримує завдання, схоже на те, що розв'язували всі разом. Учні в групах повинні обговорити це завдання, письмово його виконати у зошитах. Хто перший виконав завдання у зошиті, той робить на дошці схематичні записи. Кожна група відповідає біля дошки. Якщо учням була запропонована текстова задача, то вони ілюструють схему до задачі. Завершальним етапом групової роботи є самостійна робота учнів над новим завданням. Продуктивною така форма роботи, на мою думку, буде на етапі формування вмінь і навичок учнів.

Цю технологію я використовую під час закріплення вмінь і навичок. Вона сприяє розвитку спілкування, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку.

img_1426

«Акваріум»

Робота в групахСамостійна робота.

Одним із основних методів активної моделі навчання є самостійна робота. Цьому методу я надаю перевагу, оскільки вважаю, що лише те, що учень зробить самостійно, принесе йому користь, сприятиме виробленню вмінь і закріпленню навичок. Для цього створюю картки для індивідуальної роботи із завданнями різної складності, залучаю учнів до виконання тестових завдань, зокрема на компютері.img_1360

ІКТ на уроках математики

img_1425

ІКТ на уроках математики

Поєднання традиційних форм і видів роботи на уроках математики з компютерною підтримкою дає можливість максимально диференціювати та індивідуалізувати навчання, зробити процес навчання творчим.

Однією з ефективних форм організації колективної та індивідуальної самостійної роботи учнів на уроках математики є систематичне виконання усних вправ на всіх етапах навчання: під час вивчення нового матеріалу і застосування його на практиці. Виконуючи усні вправи, учні не тільки набувають міцних обчислювальних навичок, а насам перед закріплюють теоретичні знання, тренують увагу і память, підвищують свою логічну і загально математичну культуру.

Ігрові моменти.

Спостереження показують, що вивчення програмового матеріалу з використанням ігрових прийомів викликає в учнів активізацію розумової діяльності, сприяє виникненню внутрішньої мотивації до навчання та підвищенню уваги до змісту матеріалу, що вивчається. Під час гри в учнів виховується працездатність, почуття відповідальності за успіхи в навчанні як усього колективу, так і свої особисті. Процес гри, її результати часто спонукають учнів замислитися, як прогалини є в їхніх знаннях та як їх ліквідувати.

В ігрових формах уроків реалізуються ідеї співпраці, змагання, самоуправління, виховання через колектив, виховання відповідальності кожного за навчання та дисципліну в класі.


Так, у 5—6-х класах дуже важливо не тільки дати дітям міцні знання з математики, але й не відштовхнути школярів від її вивчення.

Велике значення має організаційний момент кожного уроку. Ігри, що пропонуються на початку уроку, мають активізувати думку учня, допомогти йому зосередитись і виділити основне, найважливіше, спрямувати увагу на самостійну діяльність.

Часто проводжу оргмомент у вигляді гри «Чи правильно каже вчителька?» На поставлені запитання сама даю відповіді (серед них - правильні та неправильні), а учні у відповідь роблять певні рухи. Наприклад, якщо відповідь правильна, то піднімають праву руку, якщо ні — ліву. Гімнастичні вправи можуть бути різні. Завдання можна формулювати усно, записувати на дошці, проектувати за допомогою кодоскопа тощо.

Для актуалізації опорних знань доручаю учням складати вправи самостійно, пропоную гру «Хто

швидше?»

Аналогічні завдання пропоную учням у вигляді «плодів математичного дерева».

Наприклад, у 8-му класі на уроці з теми «Розв'язування квадратних рівнянь» учні збирають і опрацьовують такі «плоди математичного дерева»На «дереві» завдання, записані у кружечку, — початкового рівня, у прямокутнику — середнього рівня, в овалі — достатнього, у паралелограмі — високого.

Інноваційні технології навчання допомагають забезпечити навчальний процес прийомами і методами, що сприяють покращенню розумової діяльності учнів. Рівень інформатизації розвиває в учнів відчуття, сприймання, мислення, пам'ять, рефлексію, формує способи навчальноїдіяльності, навички пошукової і дослідницької роботи, оскільки репродуктивні методи, що наповнюють пам'ять великим обсягом інформації, не ведуть до розвитку мислення учнів.

Включаючи в систему роботи сучасні стратегії навчання, а саме — дедуктивне, інтерактивне, індуктивне, самостійне навчання, активізуючи з їх допомогою розумову діяльність учнів, учитель значно підвищує розумову активність, основними елементами якої є: 1. самостійність мислення, тобто вміння формулювати запитання та вміння знаходити відповіді на них;

 2. критичність та самокритичність мислення: уміння давати об'єктивну оцінку явищ, власних дій і думок;

 3. цілеспрямованість мислення і вміння здійснювати вибір дій для вирішення будь-якої проблеми;

 4. широта, глибина і гнучкість розуму: вміння конкретно і різносторонньо підходити до поставленої задачі, використовуючи, деформуючи її дані, розв'язуючи обернені, розширені, протилежні задачі;

 5. • дисциплінованість розуму: обгрунтованість, визначеність, несуперечливість висновків;Актуальність досвіду

Інноваційні технології навчання спрямовані на виявлення і максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного школяра, а також формування стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, створення умов для розкриття природної активності особистості. Тобто вирішує ті завдання, які стоять перед школою XXI століття. Важливу роль у будь-якій діяльності, в тому числі навчальній, відіграє мотиваційний компонент, рушійним фактором якого є пізнавальний інтерес.Основна ідея досвіду

Педагогічно змодельоване середовище максимально забезпечує розвиток пізнавального інтересу і мотивації навчальної діяльності по формуванню математичних та ключових компетентностей школярів.Суть досвіду

Розвиток пізнавального інтересу учнів до вивчення математики в умовах умовах інформаційно-комунікаційного простору крізь призму модернізації освіти.Педагогічний хист виявляється у вмінні поєднувати продуктивні інноваційні методики з традиційними, мотивовано моделювати уроки різних типів і структур в умовах інформаційно-комунікаційного простору.

Практичне значення досвіду

Досвід апробовується на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Городниця а його елементи пропагуються на рівні фахових методоб 'єднань освітнього округу району.Новаційна і інноваційна значущість

Реалізація досвіду передбачає максимальний розвиток технологій становлення особистості учня як суб'єкта навчання, компетентної особистості, що прагне змінити на краще власне життя і життя своєї країни.Опис технології реалізації провідної педагогічної ідеї. Власні оцінки та прогнози ефективності

реалізації досвіду.

Інтелект сучасної особистості характеризується, в основному, двома параметрами: 1. рівнем розвитку інформаційної культури;

 2. ступенем сформованості ключових компетентностей.

Інформаційна культура - явище соціальне, вона тісно пов'язана з

загальною культурою особистості і суспільства. Основними її складовими є: 1. висока ступінь відкритості до сприймання нової інформації;

 2. здатність аналітично обробляти інформацію;

навички щодо використання своїх розумових (інтелектуальних)

здібностей; 1. вміння подавати інформацію в зрозумілому вигляді;

 2. ефективно її передавати і використовувати.

Ключові компетентності (міжпредметні та надпредметні компетентності) - здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культурно доцільні види діяльності, ефективно розв'язуючи актуальні, індивідуальні та соціальні проблеми.

Математичні компетентності складають основу для формування предметних, загальногалузевих, а отже, і ключових компетентностей. За визначенням С. А. Ракова «математична компетентність - спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень».До математичних компетентностей можна віднести:

  1. процедурна компетентність - уміння розв'язувати типові математичні задачі;

  2. логічна компетентність - володіння дедуктивними методами доведення та спростування тверджень;


Методичні розробки

Конспекти уроків по темі: «Десяткові дроби»

5 клас

Календарне планування

Урок 1 Десяткові дроби. Запис і читання десяткових дробів.

Урок 2 Розвязування вправ на читання, запис і зображення на числовому промені десяткових дробів. (1066, 1068 а, 1083, 1085, 1075, 1076, 1077)

Урок 3 Розвязування вправ. (Диференційовані навчальні роботи з математики для 5 класу. Г.М. Возняк с. 24).

Урок 4 Порівняння десяткових дробів.

Урок 5 Порівняння десяткових дробів.

Урок 6 Округлення десяткових дробів.

Урок 7 Розвязування вправ.

Урок 8 Додавання десяткових дробів.

Урок 9 Додавання десяткових дробів.

Урок 10 Віднімання десяткових дробів.

Урок 11 Додавання та віднімання десяткових дробів.

Урок 12 Контрольна робота.

Мета:

Розвивальна:

 • Розвивати логічне, раціональне й критичне мислення, сприяти розвитку «ситуації успіху»;

 • Розвивати інтерес до знань, математичну компетентність;

 • Розширювати кругозір(шляхом використання між предметних звязків);

 • Розвивати дослідницькі якості, аналітичні здібності;

 • Пробуджувати уяву, прагнення до творчості;

 • Розвивати слухову і зорову память;

 • Формувати вміння співпрацювати під час виконання групових завдань.

Виховна:

 • Виховувати відповідальність, охайність, самостійність, активність, наполегливість, прищеплювати любов і цікавість до математики.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

І розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна iconРозділ 1 Загальні відомості
«Учитель року» з правознавства, 1-ше місце в номінації «Правознавство» 2010 рік
І розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна iconЦиклограма діяльності ліцею на 2013/2014 навчальний рік понеділок
Загальні відомості про заклад
І розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна iconЗагальні відомості про навчальний заклад
Загальний стан навчального закладу та його готовність до виконання статутної діяльності
І розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна iconПлан роботи Кегичівського ліцею Кегичівської районної ради Харківської області На 2016/2017 навчальний рік
Загальні відомості про заклад
І розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна iconЗагальні відомості

І розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна iconУрок позакласного читання в Тема. Твій друг книга! Гімн книзі. Слайд 1 Мета. Розкрити значення книги в житті людини. Дати учням загальні
Мета. Розкрити значення книги в житті людини. Дати учням загальні відомості про книгу як історичну пам’ятку людства, як коштовний...
І розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна iconЗразок схеми психолого-педагогічної характеристики класного колективу Загальні відомості про клас
Спрямованість класного колективу: мета, зміст І мотиви основних видів колективної діяльності, характеристика моральної атмосфери...
І розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна icon3 Загальні відомості про веб-сайт
Окрім веб-сайтів в мережі Інтернет існують wap-сайти для мобільних телефонів чи комп’ютерів. Сукупність сайтів складає Всесвітню...
І розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна iconЗагальні відомості про мову значення мови в житті суспільства
За допомогою мови люди спілкуються між собою, узагальнюють свій досвід, нагромаджують знання І передають їх один одному. Мова, отже,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка