І. Теоретичний турСкачати 125.22 Kb.
Дата конвертації12.01.2018
Розмір125.22 Kb.

Відповіді

на завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії (2012/2013 н. р.)

11 клас

І. Теоретичний тур


 1. Чому сільське господарство України має зональний характер спеціалізації? Відповідь обґрунтуйте конкретними прикладами.

Україна – найбільша держава в Європі. Вона має значну протяжність з півночі на південь і з заходу на схід. Цим пояснюється різноманітність природних умов. У результаті сформувалися три природні зони: мішаних і широколистих лісів, лісостепова і степова, в основу виділення яких береться до уваги кількість тепла і кількість вологи.

Відповідно до природних умов виділяють три зони сільськогосподарської спеціалізації: • Поліська зона: молочно-м’ясне скотарство, картоплярство, льонарство, виробництво зерна;

 • Лісостепова зона: виробництво цукрових буряків, зерна, скотарство, свинарство;

 • Степова зона: вирощування зернових культур, соняшнику; скотарство, виноградарство, овочівництво.

До позазональних відносяться приміські території, а також гірські райони – Карпатський і Кримський.


 1. Поясніть поняття «спеціалізація» та «міжнародний географічний поділ праці». Чи здатна змінюватися з часом спеціалізація країни? Свою відповідь підкріпіть прикладами.

Спеціалізація – переважаючий розвиток тих галузей господарства, для яких на даній території умови є найкращими і більша частина продукції іде на обмін.

Міжнародний географічний поділ праці – спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції й послуг, а також подальший обмін між ними.Кожна країна спеціалізується лише на тих товарах і послугах, для виробництва яких має кращі умови порівняно з іншими країнами світу. Хоча спеціалізація країни є явищем достатньо стабільним, з часом вона може змінюватися. На це можуть вплинути такі чинники:

 • Зміна природних умов і ресурсів (вичерпність, відкриття нових родовищ, опустелювання території);

 • Перехід від традиційних до наукоємних і технологічно складних виробництв. Саме такий процес відбувся в «нових індустріальних країнах»;

 • Вплив НТР, в результаті чого розвиваються нові галузі, які пов’язані з використанням нових джерел енергії, використанням нових матеріалів, у високорозвинених країнах виникли нові галузі спеціалізації. Наприклад, генна і клітинна інженерія, мікробіологія, космізація і т. ін.II. Бліц-тур


 1. 1) Під час антициклону повітря в його центрі малорухливе, відсутній вітер (штиль) і тому промислові викиди: гази, дим і пил концентруються над містом; 2) Під час антициклону утворюються інверсійні шари повітря, які перешкоджають вертикальному руху повітря, внаслідок чого під цими шарами накопичується водяна пара, шкідливі викиди, утворюються часті тумани і шаруваті хмари, що призводить до утворення смогів.

 2. Зовнішні Карпати, Вододільно-Верховинські Карпати, Полонинсько-Чорногірські Карпати, Рахівсько-Чивчинські Карпати (Мармароський масив), Вулканічні Карпати, Передкарпатська підвищена рівнина, Закарпатська низовина.

 3. Дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземи, каштанові, коричневі ґрунти Південного берега Криму. Чорноземи утворюються на лесах і лесовидних суглинках.

 4. Мінімальна висота Сонця у нашій місцевості близько 16º. Це буває у день зимового сонцестояння (22 грудня).

 5. Моноцентрична (Київська, Лондонська, Паризька та ін.), біцентрична (Донецько-Макіївська, Токійсько-Йокогамська та ін.), поліцентрична (Рурська, Верхньосілезька та ін.).

 6. Криворізький, Кременчуцький, Білозерський, Керченський.


III. Практичний тур

 1. Відповідь: абсолютна висота урізу озера становить 1000 м.ІV. Тестові завдання


завдання

Відповідь

1

в

2

г

3

г

4

а

5

г

6

б

7

а

8

г

9

б

10

вВідповіді

на завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії (2012/2013 н. р.)

10 клас

І. Теоретичний тур


 1. Які спільні ознаки мають країни, що розвиваються? На які основні групи вони поділяються? Які особливості економіки нових індустріальних країн?

Країни, що розвиваються – найбільша й найбільш неоднорідна група країн сучасного світу – вона об’єдную понад 120 держав Азії, Африки та Латинської Америки. За умовами економічного і господарського розвитку, а також соціального, вони поділяються на декілька груп:

    • нові індустріальні країни, до яких належить Бразилія, Аргентина,

Мексика, Південна Корея, Філіппіни, Індонезія. Для них характерні високі прибутки та стрімкий розвиток.

    • нафтодобувні країни Перської затоки, а також Лівія, Бруней, Алжир, Габон. Вони вирізняються розвитком за рахунок видобутку та продажу нафти.

    • найменш розвинені країни є найбільшою підгрупою. Сюди належать переважно африканські країни (Сомалі, Танзанія, Ангола та ін.), а також Азії – Афганістан, Непал, Бангладеш і ін. Вони мають низькі доходи.

Цю строкату групу країн, яку називають «третім світом», об’єднує те, що вони мають ще досить низький рівень розвитку, низькі соціально-економічні показники, порівняно невисокі або навіть дуже низькі показники ВВП на душу населення. У них часто висока частка неписьменного населення. У структурі господарства переважає сільське господарство, нерідко монокультурне.

Особливістю розвитку економіки нових індустріальних країн є те, що вони здійснили якісний стрибок у своєму розвитку, покращили соціально-економічні показники. Виділяють НІК першої і другої хвилі. Країни першої хвилі називають «азіатськими тиграми». Взявши за приклад японську модель економіки, вони в короткий термін здійснили «стрибок» у своєму розвитку. Це Сінгапур, Тайвань, Республіка Корея, Гонконг. Друга хвиля – Малайзія, Індонезія, Філіппіни, Таїланд, Аргентина, Мексика, Бразилія. Нові індустріальні країни виробляють половину того, що решта країн, що розвиваються. Провідною в них є обробна промисловість, а економіка зорієнтована на експорт.
 1. Поясніть, чому чисельність населення світу не завжди зростала однаковими темпами. Що таке «демографічний вибух»? Які його наслідки для сучасного світу?

Про кількість населення в світі дізнаються внаслідок проведення перепису населення. Нині кількість населення у світі становить більше 7 млрд. чоловік. Загалом від початку розвитку людської цивілізації кількість жителів Землі постійно зростає. Проте темпи зростання в різні часи були різними, і на це вплинуло ряд причини і подій. Десь до ХVІІ-ХVІІІ століття населення збільшувалось досить рівномірно, без скачків, хоча на його численність впливали війни, епідемії, хвороби. Тому й зростало воно досить повільно. Починаючи з кінця ХVІІІ століття, населення почало зростати швидкими темпами. Проте справжній «демографічний вибух» стався в другій половині ХХ століття. Демографічний вибух – це різке збільшення кількості населення. Найвищий природний приріст спостерігаються у країнах, що розвиваються. Це призводить до виникнення багатьох соціальних проблем, таких як голод, безробіття, низький рівень грамотності.

II. Бліц-тур


 1. Гуки – водоспади, що гуркочуть; горгани, або греготи – кам’яні осипища, жерепи – зарості з напівсланкої гірської сосни.

 2. В епоху альпійського горотворення виникли Альпи, Гімалаї, Атлаські гори, Карпати, Кримські гори та ін.

 3. Мегалополіс – найбільша форма розселення, яка виникає внаслідок зрощення міських агломерацій. Найбільші мегалополіси світу – Босваш, Чипіттс, СанСан (США), Роттердам (Нідерланди - Німеччина), Токайдо (Японія).

 4. Трудові ресурси – це працездатне населення країни (у кожній країні визначається законодавчо), а також працюючі підлітки та пенсіонери. Економічно активне населення – це частина трудових ресурсів, яка безпосередньо зайнята у виробництві, а також безробітні, які активно займаються пошуком роботи. Отже, Все економічно активне населення є частиною трудових ресурсів, але не всі трудові ресурси належать до економічно активного населення.

 5. Хімічна промисловість складається з трьох основних галузей – гірничо-хімічної промисловості, основної хімії та хімії органічного синтезу.

 6. АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії. До її складу входять 10 країн: Індонезія, Сінгапур, Філіппіни, В’єтнам, Лаос, Мянма, Камбоджа, Бруней, Таїланд, Малайзія. Метою створення є забезпечення розвитку країн-учасниць та спільна оборона.

III. Практичний тур


 1. Відповідь: а) мінеральної сировини в країні вистачить на 200 років; б) ресурсозабезпеченість лісовими ресурсами становить 0,3 км2, або 30 га лісу на одного жителя.


ІV. Тестові завдання

завдання

Відповідь

1

г

2

г

3

в

4

в

5

г

6

б

7

в

8

б

9

б

10

в

Відповіді

на завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії (2012/2013 н. р.)

9 клас

І. Теоретичний тур


 1. Що таке густота населення? Поясніть причини неоднакової густоти населення в різних частинах України.

Густота населення – це кількість людей, яка проживає на одиниці площі. Середня густота населення в Україні становить приблизно 77 чол/км² (46 млн. чол. : 603,7 тис км²). Цей показник постійно змінюється, оскільки в останні десятиліття зменшується кількість населення в Україні.

У різних частинах держави густота населення суттєво відрізняється. Найвищою вона є у Донецькій області (понад 170 чол/км²), у Луганській області, у Придніпров’ї, що пояснюється потужним промисловим розвитком цих регіонів. На заході, а саме у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях густота населення теж набагато більша за середню по Україні, бо так склалося історично, на це вплинуло прикордонне положення територій. А от Полісся, південь України мають меншу густоту населення через несприятливі природні умови (заболочення, посуха). Найнижчою густота населення є в Чернігівській області. Вона становить 40 чол/км² .

Таким чином, на густоту населення вплинули економічні, природні, історичні причини.


 1. Що таке економічний потенціал країни? З чого він складається? Коротко оцініть економічний потенціал України.

Економічний потенціал країни – це наявні в країні ресурси (природні, трудові, матеріальні), які вже використовуються, або наявні і будуть використані в майбутньому. Економічний потенціал складається з таких показників: показник ВВП, показник ВНП, національний дохід.

Внутрішній валовий продукт – сукупна вартість всього того, що було вироблено в країні протягом року національним виробником, а також іноземним на території України. Цей показник постійно змінюється і свідчить про стан та рівень розвитку господарства. З його величиною тісно пов'язаний рівень життя громадян

Валовий національний продукт – сукупна вартість всього того, що було вироблено протягом року національним виробником в межах держави, а також за її межами.

Національний дохід – сукупність доходів в результаті розвитку всього господарства. Його розраховують на душу населення. Нині він становить приблизно 7000 доларів США, що небагато в порівнянні з розвиненими країнами світу.II. Бліц-тур


 1. Міста погруповані за відстанню між ними. На «третьому» місці пара Дніпропетровськ-Запоріжжя.

 2. Уральські гори – герцинське горотворення, гори Атлас – альпійське горотворення, Скандинавські гори – каледонське горотворення, Аппалачі – каледонське і герцинське горотворення.

 3. Найістотніші риси нинішньої демографічної ситуації в Україні – низька народжуваність, переважання смертності над народжуваністю, від’ємний природній приріст, депопуляція, зростання у віковій структурі людей похилого віку.

 4. У Кримських горах виділяють такі фізико-географічні області: Передгірська лісостепова, Головне гірсько-лучно-лісове пасмо, Кримське південнобережне субтропічне Середземномор’я.

 5. Літакобудування – Київ, Харків; автомобілебудування – Запоріжжя, Луцьк, Кременчук, Львів; суднобудування – Миколаїв, Херсон, Київ, Керч, Севастополь; тракторобудування – Харків, Дніпропетровськ.

 6. В Україні є три райони розвитку чорної металургії: Придніпровський – орієнтація на сировину, Донецький – орієнтація на паливо, Приазовський – орієнтація на вигідне транспортне положення.III. Практичний тур


 1. Відповідь: чисельність населення у місті N наприкінці року становила 392800 осіб.

ІV. Тестові завдання


завдання

Відповідь

1

б

2

в

3

б

4

в

5

в

6

в

7

б

8

г

9

б

10

в


Відповіді

на завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії (2012/2013 н. р.)

8 клас

І. Теоретичний тур


 1. Що таке картографічні проекції? Для чого вони необхідні? Чи можна створити дрібномасштабну карту без спотворень? Відповідь обґрунтуйте.

- Картографічна проекція – математичний спосіб зображення земної поверхні на площині.

- Обґрунтувати, для чого застосовують картографічні проекції (наша Земля – геоїд; перенести таку фігуру на карту дуже складно, тому спочатку відображають на кулю, а потім переносять зображення на площину).

- Зобразити дрібномасштабну карту на площині неможливо без спотворень. Чим більша поверхня зображується на карті, тим більше буде спотворень. На планах і великомасштабних картах спотворень буде менше. Будуть спотворюватися кути, площі, довжини ліній, форми географічних об’єктів.


 1. Який період в історії пізнання Землі називають Епохою Великих географічних відкриттів? Поясніть чому.

- Епоха Великих географічних відкриттів – період в історії пізнання землі, який охоплює кінець ХV – середину ХVІІ століть.

- Початок цьому періоду поклав Генріх Мореплавець, кораблі якого намагались знайти шлях до Індії, але не досягли навіть півдня Африки.

- Першими досягли південного краю Африки кораблі Бартоломеу Діаша.

- У ХV столітті знайшов шлях до Індії португальський купець Васко да Гама.

- У період Великих географічних відкриттів італійський мореплавець Христофор Колумб намагався досягти Індії, рухаючись на захід. У 1492 році його експедиція досягла берегів Центральної Америки. Була відкрита нова частина світу, хоча Колумб був переконаний, що то Індія.

- До цього періоду належить і здійснення першої навколосвітньої подорожі Фернаном Магелланом у 1519-1522 роках.

- Походи землепрохідців (Єрмак Тимофієвич, Семен Дежньов, Єрофей Хабаров, Іван Москвітін).

- Спроби досягти невідомої землі на півдні (1605 рік – Віллем Янсзон; 1642 рік – Абел Тасман).Отже, у зв’язку з розвитком мореплавства стало можливим здійснювати довготривалі морські експедиції на далекі відстані, тому цей час ознаменувався багатьма відкриттями як на суші так і на воді, тому епоха дістала назву «Великих географічних відкриттів».


II. Бліц-тур


 1. Зміна дня і ночі; виникнення сили Коріоліса; сплющення Землі біля полюсів.

 2. Такий материк єдиний – Австралія.

 3. Волино-Подільській плиті, Галицько-Волинській западині, Передкарпатському прогину відповідають неузгоджені форми рельєфу – височини (Передкарпатська, Волинська) і горбогірні пасма (Розточчя).

 4. Це гора Берда (515 м), що знаходиться в межах Хотинської височини на території Чернівецької області.

 5. Усі вершини висотою понад дві тисячі метрів знаходяться в межах масиву Чорногора: Говерла, Бребенескул, Петрос, Ребра, Піп-Іван Чорногорський, Гутин-Томнатик.

 6. Циклон приносить влітку дощі і зниження температури повітря, а взимку потепління, відлигу, снігопади.III. Практичний тур

 1. Відповідь: перша група альпіністів зупинилася на висоті 4 000 м, а друга на висоті 3 000 м.


ІV. Тестові завдання


завдання

Відповідь

1

б

2

в

3

в

4

в

5

б

6

г

7

а

8

в

9

б

10

бПоділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

І. Теоретичний тур iconТеоретичний тур;; 11 клас Тест А
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи...
І. Теоретичний тур iconТур Коновалов К., Замрій Д. Художник: роман / К. Тур-Коновалов, Д. Замрій. – Х. Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 368 с

І. Теоретичний тур iconПублічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика

І. Теоретичний тур iconПоетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
Розділ І. Національна міфологія сша: історико-теоретичний та культурологічний аспекти 15
І. Теоретичний тур iconМіністерство культури України Управління культури, національностей та релігій
Українська музична культура очима молоді: теоретичний, історичний І педагогічний аспекти
І. Теоретичний тур iconПрограма з української літератури (для організацій освіти з українською мовою навчання) 5-9 класи
Бронич І. О., вчитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії доз «Республіканський український теоретичний...
І. Теоретичний тур iconСиро-Винний тур Закарпаттям” (зимовий варіант) Дата проведення туру
Карпати, замки, вина, сири, все найкраще, що може запропонувати гостинне Закарпаття
І. Теоретичний тур iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
Органічний навчальний тур, що охоплює виробництво, переробку та реалізацію органічної продукції
І. Теоретичний тур iconЗавдання на районний тур Всеукраїнської олімпіади з історії
Назвіть місто, де коронували французьких королів, відоме також своїм готичним собором: а ліон; б нансі; в орлеан; г реймс


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка