«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літературиСкачати 58,72 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір58,72 Kb.


Методична розробка для викладачів до практичного заняття

по темі «Ich bin Mediziner»

Текст: Ich bin Mediziner

Граматична тема: Artikel. Funktion und Gebrauch des Artikels.
1.Навчальна мета: Навчити студентів користуватися новими лексичними одиницями для побудови речень та використання їх у певних мовних ситуаціях. Навчити формувати діалогічні єдності, вести бесіду на тему «Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури.
2.План і організаційна структура практичного заняття
з/п

Етапи та основні питання

Час у хвилинах

Оснащення заняття

1.

Організаційні заходи

2 хв.
2.

Оголошення теми, мети заняття

3 хв.

3.

Вступне слово викладача

5 хв.

4.

Контроль лексичного матеріалу по темі "Ich bin Mediziner"

10хв.

5.

Опитування студентів :

  • читання і перклад тексту;

  • виконання вправ по тексту;

  • переказ тексту;

  • складання монологу на тему: "Моя біографія"

45 хв

6.

Пояснення граматичного матеріалу Artikel. Funktion und Gebrauch des Artikels

10 хв

7.

Тренувальні вправи по граматичному матеріалу Funktion und Gebrauch des Artikels

10 хв

8.

Підсумки, виставлення та аргументація оцінок, завдання для вивчення наступної теми

5 хв.


3.Методика проведення заняття.
3.1. Підготовчий етап

У короткому вступі викладач розкриває суть навчальної та виховної мети заняття, оголошує питання для обговорення, які практичні заняття будуть виконувати студенти.


3.2 Питання для обговорення і поточного контролю знань студентів.
Еталони відповіді
1. Лексичний матеріал по темі " Ich bin Mediziner"

Студент повинен знати переклад поданих нижче слів та словосполучень, вміти їх правильно вимовляти та застосовувати у реченнях.der Arzt

лікар

der Beruf

професія

von Beruf sein

бути за професією

erhalten

отримувати

kränklich

хворобливий

leichtfallen

давтися легко

der Mediziner

медик

der Kinderarzt

педіатр


der Rentner, -

пенсіонер

die Kindheit,

дитинство

von Kindheit an

з дитинства

der Studentenzirkel

студентський гурток

krank

хворий

das Studienjahr

навчальний рік, курс

im ersten Studienjahr stehen

бути на першому курсі

das Studium

навчання (в вузі)

das Krankenhaus, - häuser

лікарня

die Krankenschwester, -n

медсестра

studieren an Dat

навчатися в

schwärmen für Akk

захоплюватись

bestehen aus Dat

складатися з

bestehen in Dat

полягати в


sich interessieren für Akk.

цікавитися
  1. Читання та переклад тексту.Студенти читають текст, звертаючи увагу на правильну вимову слів, наголос та інтонацію. Особливу увагу слід звернути на читання та переклад нових лексичних одиниць. Студенти беруть участь у виправленні фонетичних та лексичних помилок.
3. Згрупувати синоніми:
1. studieren a) wohnen

2. erhalten b) das Fach

3. der Beruf c) lernen

4. leben d) bekommen1-c, 2-d, 3-b, 4-a
4. Згрупувати антоніми:
1. leicht a) gesund

2. krank b) schwer

3. leichtfallen c) wenig

4. viel d) schwerfallen1-b, 2-a, 3-d, 4-c
5. Вставити у речення відповідні слова, які знаходяться під рискою. Перекласти речення на українську мову.
1. Als Fach studiert er Zoologie. Він вивчає зоологію як фах.

2. Meine Schwester interessiert sich für Chemie. Моя сестра цікавиться хімією.

3. Die Aufgabe der Medizinschwester besteht in der Hilfe dem Kranken. Завданням медсестри є допомога хворим

4. Viele Studenten unserer Gruppe schwärmen für Anatomie. Багато студентів нашої групи захоплюються анатомією.

5. Ihre Schwester studiert an der Universität. Її сестра вчиться в університеті.

6. Unsere Gruppe besteht aus 25 Studenten. В нашій групі 25 студентів

_________________________________________________________________

studieren an + Dat., schwärmen für + Akk., bestehen aus + dat., sich interessieren für Akk., bestehen in Dat., studieren Akk.6. Скласти речення з наступними словами і словосполученнями. Перекласти речення на українську мову.
1.Dieser Student, an der Fakultät für Heilkunde, studieren. Dieser Student studiert an der Fakultät für Heilkunde.

2. Mein Freund, stehen, im ersten Studienjahr. Mein Freund steht im ersten Studienjahr.

3.Das Studium, leichtfallen , ihm. Das Studium fällt ihm leicht.

4.Mein älterer Bruder, sein, Student. Mein älterer Bruder ist Student.

5. Unsere Großeltern, mit uns, wohnen, zusammen. Unsere Großeltern wohnen zusammen mit uns.

6. Von Kindheit an, wollen, meine Schwester, werden, Lehrerin. Von Kindheit an, will meine Schwester Lehrerin werden.

7.Alle Studenten, fleißig, unsere Gruppe, lernen. Alle Studenten unserer Gruppe lernen fleißig.

7. Дати відповіді на питання.
1.Was ist Oleg Iwanow? 2. Seit wann wollte er Arzt werden? 3. An welcher Fakultät studiert Oleg? 4. Geht sein Wunsch in Erfüllung? 5.Fällt ihm das Studium leicht? 6.Wofür interessiert sich Oleg? 7.Besucht er einen wissenschaftlichen Studentenzirkel? 8.Erhält er ein Stipendium? 9.Aus wieviel Personen besteht seine Familie? 10.Was sind die Eltern und die Großeltern von Oleg? 11.Wer führt den Haushalt der Familie? 12.Was will Olegs Schwester werden?
8. Переказати текст на основі поданих словосполучень
Student des ersten Moskauer Medizinischen Setschenow-Instituts;

von Kindheit an;

das Studium fällt ihm leicht;

ein Stipendium erhalten;

aus 6 Personen bestehen;

von Beruf sein.


9. Розповісти про себе і свою сім"ю
3.3. Повторення граматичного матеріалу (Funktion und Gebrauch des Artikels)
3.4. Виконання тренувальних вправ
1.Пояснити, чому вживається або не ввживається артикль.
1. Als Fach studiert er Zoologie. 2. Meine Schwester interessiert sich für Chemie. 3. Die Aufgabe der Medizinschwester besteht in der Hilfe dem Kranken. 4. Viele Studenten unserer Gruppe schwärmen für Anatomie. 5. Ihre Schwester studiert an der Universität. 6. Unsere Gruppe besteht aus 25 Studenten.
3.5 Підведення підсумків заняття, виставлення оцінок, їх обгрунтування та завдання для самостійного вивчення наступної теми.
Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури iconГроші,їх функції та види
...
«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури iconУсний твір-опис природи за власним спостереженням
Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів про опис, його будову; формувати вміння І навички правильно користуватися дібраним...
«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури iconВеселка у фізиці й ліриці
Мета: навчальна: узагальнити знання учнів про оптичні явища, глибше осмислити навчальний матеріал, привести його до певної системи;...
«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури iconМета: повторити І узагальнити вивчений матеріал; вчити висловлювати власну думку щодо прочитаного; розвивати логічне мислення, уміння правильно та лаконічно відповідати на запитання

«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури iconЛітературна гра-квест «Як пройти до бібліотеки?»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про книги І бібліотеку; розвивати творчі здібності, уяву, допитливість, спостережливість,...
«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури iconУрок для 6 класу) Запрошуємо на розмову про літературу довідкову
Мета. Узагальнити знання учнів про довідкову літературу, розкрити її значення в житті людини; розширити знання з історії виникнення...
«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури iconУрок читання 1 клас Тема. Учіться розповідати про себе. М. Павленко «я оля Маляренко»
Мета. Вчити учнів за зразком складати розповідь про себе, правильно будувати речення. Розвивати зв’язне мовлення, уміння робити висновки,...
«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури iconЗакон термоди­наміки для пояснення теплових явищ, узагальнити знання про фізичні основи теплових двигунів. Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань. Обладнання
Формувати науковий світогляд на основі першого закону термоди­наміки; систематизувати знання про закон збереження енергії та його...
«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури iconТема: Свято Букваря
Мета: Узагальнити знання учнів, одержані при вивченні першої навчальної книги. Перевірити, як учні засвоїли вивчене. Виховувати любов...
«Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури iconУрок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
Мета. Вчити учнів сприймати змальовані словами образи природи рідної землі у прозових І віршованих текстах, узагальнити знання учнів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка