Імені м. П. ДрагомановаСторінка29/29
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,89 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Література:


1. Винокур І. С. Старожитності Східної Волині // Праці комплексної експедиції Чернівецького держ. ун-тету. – Т. 8. – Чернівці, 1960.

2. Волинь Радянська (1939–1964 рр.). Збірник документів і матеріалів. – Ч. 3. – Львів: Каменяр, 1971. – 348 с.

3. Дмитрук В. Вибрані часом (краєзнавці Волині 20–30 рр. XX ст.) // Волинський музей. Історія і сучасність. Науковий збірник. – Вип. 2. – Луцьк, 1999. – С. 59-62.

4. Заклекта П. М. Повернула земля музейну експозицію // Слово правди. – Володимир-Волинський, 26 квітня 1995 р.

5. Енциклопедія українознавства. – Т. 10. – Paris; New-York, 1984.

6. Комар В. Громадська і культурна діяльність Арсена Річинського на Волині (за матеріалами ВКМ) // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край. Матеріали IX наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20–23 січня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 64–65.

7. Кот С., Ошуркевич О. Волинський краєзнавчий музей. Доля культурних скарбів України під час другої світової війни: архіви бібліотеки, музеї. – Вип. 1. – К.; Бремен, 1996. – 76 с. // Проблеми едиційної та камеральної археографії. – Вип. 23.

8. Кричевский Е. Ю. Древнее население Западной Украины в эпоху неолита и ранней бронзы // Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР. – Вып. 2. – 1940. – С.

9. Охріменко Г. В., Терський С. В. Археологічна спадщина Яна Фітцке // Час, помнікі, людзі. Памяці рэпрасованых археолагаў: Тезисы дакладаў міжнароднай канферэнцыі (Менск, 27–30 кастрычніка 1993 р.). – Менск, 1993. – С. 89–92.

10.Пастернак Я. Археологія України. – Торонто, 1961. – 760 с.

11. Помер митрополит УАПЦ // Визвольний шлях. – 1997. – Кн. 11. – С. 1407.

12.С. К. Олександр Цинкаловський: життя присвячене Волині // Праці Центру пам’яткознавства. – Вип. 1. – К., 1992. – С. 174-180.

13. Терський С. В. З історії розвитку археології та історичного краєзнавства на Волині до Першої Світової війни // Наукові записки Львівського історичного музею. – Вип. 6. – Ч. 1. – Львів: Українські технології, 1997. – С. 148-179.

14. Терський С. В. Розвиток археології та історичного краєзнавства на Волині у міжвоєнний період (1918–1945 рр.) // Наукові записки Львівського історичного музею. – Вип. 7. – Львів, 1998. – С. 158-179.

15. Терський С. В. Археологія та історичне краєзнавство Волині періоду 1946–1991 рр. // Наукові записки Львівського історичного музею. – Вип. 8. – Львів, 1999г. – С. 196–233.

16. Терський С. В. Участь наукових установ Львова у вивченні старожитностей Волині у міжвоєнний період // Історичні пам'ятки Галичини. Матеріали Другої наукової краєзнавчої конференції (21 листопада 2002 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 337-344.

17. Терський С. В. Дослідження та колекціонування старожитностей Волині львівськими музейними закладами (XIX–1-а пол. XX ст.) // Волинський музей: історія і сучасність. Науковий збірник. Вип. 3. Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції Луцьк-Колодяжне, 18–19 травня 2004 р. – Луцьк, 2004. – С. 241-244.

18. Тиханова М. А. Культура западных областей Украины в первые века н. э. (К вопросу об этногенезе восточных славян) // Материалы и исследования по археологии СССР. – № 6. – 1941. – С. 247-278.

19. Смішко М. Ю. Селище доби полів поховань у Вікнинах Великих // Археологія. – Т.1. – 1947. – С. 111-122.

20. Хведась А. До історії діяльності музейних установ в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1943 рр.) (на матеріалах архівів та музеїв Волинської та Рівненської областей) // Волинь незабутня: Тези V регіональної науково-практичної конференції "Волинські міста, історія, культура, традиції". – Рівне, 1994. – C. 69–72.

21. Хведась А. О. Розвиток краєзнавчих музеїв в західній Україні в кінці XIX – першій половині 40-х рр. XX cт. Джерела і література. (На матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей). – Автореферат ...к. і. н. – Дніпропетровськ, 1997б. – 19 с.

22. Hoffman J. Uwagi do wczesnohistorycznych dziejow Wołyńia // Teki historyczne. – 3–4. – 1952. –

23. Węgrzynowicz Teresa. Zabytki z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Ukrainy i Biłorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. – Warszawa, 2001. – 123 s.

ЗМІСТРОЗДІЛ 1 10

Українське питання напередодні
і в початковий період війни 10


Кучер В. 10

РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА (ВЕРЕСЕНЬ – ЖОВТЕНЬ 1939 Р.):


НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 10

Гаврилів І. 27

ОУН І ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА:


ПЛАНИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ 27

Войцеховский А.А. 35

К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУН и УПА 35Журба М.А. 49

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА


І ПРАКТИКА БІЛЬШОВИЦЬКОГО ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМУ
У СВІТЛІ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ (20-30 рр. XX ст.) 49

Кондратюк Г.Н. 65

Національна освіта у Кримській


АРСР напередодні Другої світової війни 65

Плясецький А.В. 74

СТАНОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН


НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЇНИ 74

РОЗДІЛ 2 79

Внесок українського народу у зміцнення
воєнно-економічної могутності СРСР
і перемогу над ворогом 79


Бідоча Л.М. 79

Українська технічна інтелігенція у формуванні


військово-промислового комплексу на Сході країни: соціально-економічний аспект 79

Галаган В. 88

Внесок жіноцтва України в перемогу


над фашизмом у роки другої світової війни 88

Денисенко В. 102

Діяльність Української


Повстанської Армії в роки другої
світової війни (історіографічний аспект) 102

Коньков В. 107

До 60-річчя визволення України


від фашистських загарбників 107

Крутіков С.О. 116

ПОЛІТИЧНЕ І МОРАЛЬНО-БОЙОВЕ ВИХОВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДІЮЧОЇ АРМІЇ ПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1943-1944 рр 116Муковський І.Т. 124

ВНЕСОК УКРАІНСЬКОГО НАРОДУ В ПЕРЕМОГУ 124Позняк О.В. 129

Трудова взаємодопомога народів СРСР


в роки Великої Вітчизняної війни
(Історіографія Проблеми) 129

Салата О. 133

ЕВАКУАЦІя ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


В ПЕРІОД ОБОРОННИХ БОЇВ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ 133

Харук А.І. 143

Авіаційна промисловість


в Україні напередодні та на початку
другої світової війни (1939-1941 рр.) 143

РОЗДІЛ 3 152

Німецький окупаційний режим
в Україні 152


Багмет М.О., Козирєва М.Е., Щукін В.В. 152

ВИНИЩЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ


НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ МИКОЛАЇВЩИНИ 152

Головко М.Л. 159

Організація українських націоналістів


(мельниківців) у боротьбі за українську
державність на київських теренах (1941 -1942 рр.) 159

Дробот І.І. 162

освіта і Мистецтво України


в роки Другої світової війни 162

Каран В. 167

Київ та його мешканці


в планах фашистсько-окупаційного режиму 167

Клец В.К. 172

ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ “УКРАЇНА” (1941-1943) (за матеріалами сільських управ Дніпропетровської області) 172Кравченко А.А. 176

Остарбайтери: погляд на


проблему крізь призму десятиліть 176

Нестеренко В.А. 184

Громадське життя у


військовій зоні України у 1941-1943 рр. 184

Пилипенко Л., Рященко Д. 194

Битва за Дніпро та визволення


Києва (осінь 1943 р.) 194

Удовик В. 200

Продовольча політика німецької


окупаційної влади в 1941-1944 рр. 200

РОЗДІЛ 4 208

Наслідки війни для українського народу 208

Воробьев В.Н. 208

Участие народа Белоруссии в боях за освобождение


Украины от фашистских захватчиков 208

Воронцов В.Г. 209

Стратегические операции Советской Армии


по освобождению Украины 209

Давиденко Ю. 220

З історії діяльності


польської підпільної організації
“Коменда Оборонців Польських” у 1939-1943 рр. 220

Калугин П. 228

Увековечение событий Великой Отечественной войны


на территории Украины 228

Король В.Ю. 239

ДО ПИТАННЯ ПРО ВІЙСЬКОВІ ВТРАТИ


УКРАЇНСЬКОГО ТА ІНШИХ СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ СРСР
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ І ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВОЄН
(1939-1945) 239

Лоскутов В.В. 253

ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 253Ніколаєнко В.Ю. 255

Битва за Дніпро і визволення Києва.


Правда і вимисли 255

Пащенко В.О. 263

Злети і падіння Феофіла Булдовського 263Половина И.П. 274

Героический подвиг советской молодежи


в годы Великой Отечественной войны 274

Потильчак О.В. 295

Радянські табори для


військовополонених на території
України у 1943 – 1944 рр.: організація і структура 295

Рябухін М.А. 308

Київська стратегічна наступальна


операція і завершальні бої за визволення України 308

Терський С.В. 313

Археологія та історичне


краєзнавство Волині в роки Другої світової війни 313Наукове видання


60-річчя визволення України
від фашистських загарбників:
внесок українського народу в перемогу
над фашизмом у роки Другої світової війни

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
27 жовтня 2004 р.

Матеріали подані мовою оригіналу: українською, російською, білоруською

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен, особливості авторського правопису та інших відомостей.

Підписано до друку Формат 60х84

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.

Умовн. друк. аркушів 39,9.Облік видав арк. 27,3. Наклад 500

Зам №


Віддруковано з оригіналів
01030, м.Київ, вул. Пирогова, 9, кім. 221-а, тел.239-30-85

Редакційний відділ ННЦ “НІТ” НПУ ім.М.П.Драгоманова

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел.239-30-26Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова

Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002* Комбатанти – учасники визвольних змагань в Україні 1917-1921 рр.

ОСУЗ – осередні українські землі – Наддніпрянщина.

* За усною інформацією мешканки Володимира п. Б. музей повторно був відкритий у 1943 р. і продовжував працювати у післявоєнний період.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Схожі:

Імені м. П. Драгоманова iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Імені м. П. Драгоманова iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Імені м. П. Драгоманова iconБібліографічний покажчик
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
Імені м. П. Драгоманова iconІмені М. П. Драгоманова
Наказом мон україни №1528 від 29. 12. 2014 р видання включено до Переліку наукових фахових видань України
Імені м. П. Драгоманова iconІсторія Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Извлечение из Манифеста об учреждении Министерств (8 сент. 1802)// спмнп, 1802–1825. – Т. – С. 1-4
Імені м. П. Драгоманова iconГуманістичні засади діяльності папи римського іоанна павла ІІ
Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова...
Імені м. П. Драгоманова iconПрофесор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
України, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені...
Імені м. П. Драгоманова iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
Імені м. П. Драгоманова iconОсвітньо-інформаційної політики
Я-77 Потенціал І ефективність освітньо-інформаційної політики. К.: Нпу імені М. П. Драгоманова
Імені м. П. Драгоманова iconКнига розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки
Академік апн україни Микола Іванович Шкіль: Нарис про життя І діяльність. Бібліографічний покажчик праць до 70-річчя. – К.: Нпу імені...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка