Імені в. І. ВернадськогоСкачати 167,42 Kb.
Дата конвертації20.12.2019
Розмір167,42 Kb.


ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ТЕОРІЇ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА


КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ

XVI МІЖНАРОДНІ АХМАТІВСЬКІ ЧИТАННЯ
«ТВОРЧІСТЬ АННИ АХМАТОВОЇ В РУСІ ЕПОХ І КУЛЬТУР»
16-17 травня 2019 р., м. Київ

Запрошуємо Вас взяти участь у XVI Міжнародних Ахматівських читаннях «Творчість Анни Ахматової в русі епох і культур», які відбудуться 16-17 травня 2019 р. у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (м. Київ).

Ахматівські читання були організовані в Криму в 1999 році та вперше проведені в місті Євпаторія кафедрою російської та світової літератури Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. З того часу Міжнародні читання, присвячені творчості Анни Ахматової, щорічно збирали широке коло ахматознавців для обміну думками та науковими проектами. До 2014 року в Криму було проведено п’ятнадцять Ахматівських читань.. У 2015 році Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського переміщений в Київ, нині ТНУ відновлює проведення цих щорічних конференцій.

Мета проведення конференції: з’ясувати вектори вивчення життя і творчості Анни Ахматової, визначити основні проблеми дослідження ахматовської поетики, виявити інтегруючі літературні і естетичні фактори в поетичній системі автора. Результатом конференції має стати обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної філологічної науки в Україні та світі, а також публікація результатів досліджень та видання сертифікатів кожному учаснику конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська та російська.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


1. Творчість Анни Ахматової та світова література.

2. Український контекст творчості й біографії Анни Ахматової.

3. Анна Ахматова і «київський текст» російської літератури.

4. Ахматівська традиція у російській поезії ХХ – ХХІ ст.

5. Творчість Анни Ахматової в інтермедіальному просторі.

6. Лінгвістичні аспекти дослідження творчості Анни Ахматової.

7. «Прозреть слова сквозь времена»: до 100-річчя смерті Н. В. Недоброво.
Матеріали конференції будуть опубліковані в «Українському Ахматівському збірнику» - окремому випуску наукового журналу «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації», який включено до Переліку наукових фахових видань України з філологічних наук відповідно до Наказу МОН України від 04.04.2018 № 326 (додаток 9).

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ


Для участі у конференції необхідно

1. до 10 квітня 2019 року (включно):

1.1 заповнити довідку про автора та прикріпити до неї файл зі статтею за посиланням https://goo.gl/k1seVL

Назва прикріпленого файлу має включати в себе прізвище автора та ініціали (Наприклад:


Кушнір ТМ_Стаття; Кушнір ТМ_Внесок)


1.2. сплатити організаційний внесок у розмірі 280 грн. для учасників, які планують очну участь або 100 грн. для заочних учасників та надіслати квитанцію електронну адресу оргкомітету konffiz@gmail.com

Реквізити для сплати у ПАТ КБ “Приватбанк”:

Поповнення карткового рахунку № 4731185614454236 Попова Олена Анатоліївна.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з організацією конференції, друком програм тощо.

2. Після отримання відгуку про прийняття статті до збірника наукових праць надіслати на електронну адресу редакції conf.filology@tnu.org.ua відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату публікаційного внеску у розмірі 550 грн. (реквізити будуть надані разом із повідомленням про прийняття статті до друку).

Учасникам з інших країн, а також у разі сплати внесків у відділеннях інших банків України або через Інтернет прохання звертатися до оргкомітету konffiz@gmail.com

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням, друком та розсилкою журналу, а також виготовленням сертифікатів.

Проїзд, проживання, харчування – за власні кошти учасників.
З приводу участі в конференції звертатися за контактами:

Свенцицька Еліна Михайлівна – професор кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор філологічних наук, професор; +38 095 413 40 66, elinasvm@gmail.com

Пахарєва Тетяна Анатоліївна - професор кафедри світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор, +38 050 232 89 91, paharevata@ukr.net

Координатор підготовки і проведення конференції:

Гарачковський Олександр Ігорович - (+380) 66 589 3752, konffiz@gmail.com

Кафедра слов’янської філології та журналістики ТНУ імені В.І.Вернадського

Сподіваємось на плідну наукову співпрацю!


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До збірника приймаються літературознавчі статті, присвячені творчості Анни Ахматової та її контекстуальному оточенню. Відповідність до спрямованості збірника є обов’язковою умовою публікації.

Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок формату А4 (297 x 210), береги: ліворуч –25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних у редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.

Послідовність розміщення структурних елементів:

Індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки.Прізвище та ініціали автора(-ів).

Назва статті українською, російською та англійською мовами.

Анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами.

Обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.


Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.

Висновки із дослідження і перспективи в цьому напрямку.

Бібліографічний список. Посилання на джерела необхідно робити у тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».Приклад оформлення наукової статті можна завантажити на офіційному сайті видання за посиланням:http://philol.vernadskyjournals.in.ua/example.pdf


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Імені в. І. Вернадського iconРозділ / List Видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
України імені В. І. Вернадського (1950–2011) / V. Vernadsky National Library of Ukraine book exchange publications (1950–2011)
Імені в. І. Вернадського iconНаціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...
Імені в. І. Вернадського iconРозділ / List Видання Національної бібліотеки України імені
...
Імені в. І. Вернадського iconНаціональна академія наук україни національна бібліотека україни імені в. І. Вернадського яворська уляна Петрівна

Імені в. І. Вернадського iconЗасновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека
Редакційна колегія: Н. Іванова (відповідальна за випуск), Ю. Половинчак, Т. Дубас
Імені в. І. Вернадського iconМіжнародна наукова конференція "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства"
Церемонія передачі в дар Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського книг та наукових журналів з бібліотек ран від імені...
Імені в. І. Вернадського iconВ. Горовий. Редакційна колегія
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...
Імені в. І. Вернадського iconВ. Горовий Редакційна колегія
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка