Інформаційний бюлетень 84(4Укр)6 ч 46Сторінка5/5
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,59 Mb.
1   2   3   4   5
1

85.314

М91

Муравський Павло

Чистота співу – чистота життя [Текст]: науково – попул. вид./ П. Муравський; упор. О. Шокало. – К. : ВЦ «Просвіта», 2012. – 832 с. – (Б-ка Шевченків. комітету)

Кількість примірників:122

85.101

М11

Мунін Г.Б. та ін.

Видатні болгари в історії України [Текст]: іст. – мист. вид./ Г.Б. Мунін, Х.Й. Роглєв; пер. укр. на болг. мову Павленко Д.І. – К.: Кондор, 2012. – 256с. : іл. – укр., болг. мовами.

Кількість примірників:93

85.я2

Б39

Безклубенко С.

Мистецтво : терміни та поняття [Текст]: Енциклопедичне вид. у 2 т.: Т.1(А-Л) / С. Безкубенко. – К.: ТОВ «Казка», 2012. – 240 с. :іл.

Кількість примірників:14

85.я2

Б39

Безклубенко С.

Мистецтво : терміни та поняття [Текст]: Енциклопедичне вид. у 2 т.: Т.2(М-Я) / С. Безкубенко. – К.: ТОВ «Казка», 2010. – 256 с. : іл.

Кількість примірників:15

85.313

Р63

Рожок Володимир

Стефан Турчак [Текст]: наук. - попул. вид./ В. Рожок; переднє слово Б.Олійника. – К.: Либідь, 2012. – 248 с.; іл.

Кількість примірників:16

85.143

М25

Марголіна І.

Ангели Врубеля [Текст, репродукції картин]: наук. - попул. вид./І. Марголіна; худож.оф. М. Гутмана. – К.: Либідь, 2012. – 144 с., іл.

Кількість примірників:17

85.315

С44

Скорик М.

Камерно – інструментальні твори. У двох зошитах [Ноти]: композ.для скрипки і фортепіано / М. Скорик. – К.:Муз. Україна, 2012. – 296с.

Кількість примірників:18

85

М11

Мунін Г.Б. та ін.

Видатні росіяни в історії України [Текст]: наук. - попул. видання/ Г.Б. Мунін; Є.М. Луняк. – К. : Вид-во Кондор, 2012. – 256 с.: іл.

Кількість примірників:4
1.

83.3

П 16

Панасенко Т.М.

Олександр Довженко [Текст] : науково – попул. вид./ Т. М. Панасенко; худож. Є.В. Вдовиченко. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 120 с.

Кількість примірників :152.

83.3

К 62

Коляда І.А., Кирієнко О.Ю.

Михайло Коцюбинський [Текст] : науково – попул. вид. /І. А. Коляда, О. Ю. Кирієнко; худож. Є. В. Вдовиченко. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 120 с.

Кількість примірників :17
3.

83.3

У 95

Ушкалов Л.

Панас Мирний [Текст]: науково – попул. вид. /Л. Ушкалов; худож. Є.В. Вдовиченко. – Х. : ПЕТ, 2012. – 120 с.

Кількість примірників:144.

83.3

П 16

Панасенко Т.М.

Іван Котляревський [Текст]: науково – попул. вид. / Т.М. Панасенко ; хдож. Є.В. Вдовиченко. – Харків : Сиция, 2012. – 88 с.

Кількість примірників :15
5.

83.3

В 64

Вознюк В.А.

Ольга Кобилянська [Текст]: науково – попул. вид. / В.А. Вознюк; худож. О.М. Артеменко. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 152 с.

Кількість примірників :16
6.

83.3(4Укр)

Ж 87

Жулинський М.

Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям [Текст]: літературознавчий м-л із текстами / М. Жулинський. – К. : Либідь, 2011. – 1152 с., іл.

Кількість примірників : 16
7

83.3(4Укр)

П50

Поліщук Ярослав

І ката, і героя він любив…[Текст]: М.Коцюбинський : літерат. Портрет / Я. Поліщук. – К.: ВЦ «Академія» , 2010. – 304 с.

Кількість примірників:78

83.3(4Укр)

Ш70

Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина [Текст]: путівник / авт. тексту: С.Л. Лаєвський та ін. – К. : Богдана, 2012. – 276 с. : іл.

Кількість примірників:29

83.3(4Укр)

Т19

Тарахан – Береза З.П.

«Заворожи мені, волхве…». Тарас Шевченко і Михайло Щеп кін [Текст]: науково – попул. вид./ З.П. Тарахан – Береза. – К. : Мистецтво, 2012. – 352 с.: іл. – укр., рез. англ. і рос. мовами.

Кількість примірників:110

83.3(0)

У31

Удовиченко Л.М.

Енциклопедія – довідник зі світової літератури [Текст]: довідник/ Л.М. Удовиченко; за заг. ред. Н.М. Кадоб’янської. – К. : Вид. дім «Освіта», 2012. – 144 с.

Кількість примірників:5

1.

86.3

А19

Августін святий

Сповідь [Текст]: літературно – художнє вид. / Святий Августін; перекл. В.С. Бойка; передм. і прим. П.О.Ніколова; худож. – іл.. І.І. Яхін; худож. – оф. Б.П. Бублик. – К.: Шанс, 2012. – 348 с.

Кількість примірників:22.

86.7

Н70

Ніцше Ф.

Людське, надто людське : Книга для вільних умів [Текст]: науково – попул. вид. / Ф. Ніцше; наук. ред. укр. вид. / О. Фешовець; перекл. з нім. К. Котюк. – Львів : Астролябія, 2012. – 408 с.

Кількість примірників:13.

86.37

М89

Музей волинської ікони [Текст]: книга - альбом / В.С. Александрович; С.І.Василєвська та ін. – К. : АДЕФ - Україна, 2012. – 400 с.

Кількість примірників:31.

82.3

В65

Войнович В.М.

Українська міфологія [Текст]: довідкове історико – етнографічне вид. / В.М. Войнович; Худ. – оф. О.Григір; вид. 3-тє. – К.: Либідь, 2012. – 664 с.,іл.

Кількість примірників:22.

82.3(4Укр)

В65

Українські прислів’я і приказки [Текст]: збірка прислів’їв і приказок/ упоряд. Т.М. Панасенко. – Харків : ТОВ «Бібколектор», 2012. – 351 с.

Кількість примірників:4
1.

81.2

Ц61

Цимбалюк Ю.В.

Англо – латинсько – українсько – російський словник афоризмів [Текст]: довідкове вид. / Ю.В. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2012. – 408 с.

Кількість примірників:12.

81.2

П56

Пономарів О.

Культура слова : Мовностилістичні поради [Текст]: науково – попул. вид. / О.Д. Пономарів; передм. І.Дзюби. – 4-те вид., доповн. – К.: Либідь, 2011. – 272 с.

Кількість примірників:23

81.2Анг

А64

Англійсько – український словник, українсько – англійський словник : 250000+250000 : два в одному томі : 500000 од. пер./ під. заг. ред. В. Бусела. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2012. – 1568 с.

Кількість примірників:44

81.2Фра

Ф84

Французько – український словник, українсько – французький словник : 220000+210000 : два в одному томі : 430000 од. пер./ під. заг. ред. В. Бусела. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2012. – 1104 с.

Кількість примірників:25

81.2Укр

В54

Вихованець І.Р.

Розмовляймо українською [Текст]: мовознавчі етюди / І. Вихованець; передм. А.Загнітка. – К.: Унів. вид-во Пульсари, 2012. – 160 с.

Кількість примірників:7

1.

60.56

П65

Почепцов Г.Г.

Контроль над розумом [Текст]: науково – попул. вид. / Почепцов Г.Г. – К.: Видав. дім «Києво – Могилянська академія», 2012.-350 с.

Кількість примірників:11.

65.37

Д46

Ділова лексика : англо – український, українсько – англійський словник [Текст]: довідкове вид. / укладачі : О.М. Акмалдінова, С.С. Краль, О.О. Письменна. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 296 с. – (Серія «Nota beno»)

Кількість примірників:

1.

66.3

М77

Моніторинг Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» : інструментарій і процес [Текст]: практичний посібник. – Київ : Програма сприяння Парламенту, 2012. – 118 с.

Кількість примірників:12.

66.3

К63

Комунікація [Текст]: науково – практичний збірник : влада – медіа – суспільство/ редколегія : Авксентьєв Ю., Багіров В. та ін. – К. : ВПК «Експрес – Поліграф», 2013. – 126 с. - №3. 2013 р.

Кількість примірників:13.

66.3

З19

Законотворчість : Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процесу [Текст]: Програма сприяння Парламенту ІІ/ Базілевич Д.С., Валентайн Е. та ін. – К. :ФОП Москаленко О.М., 2013. – 232 с.

Кількість примірників:11.

53.51

Л17

Лазаридес Л.

Как сбросить до 6 кг. за 7 дней. Лёгкая дзета для похудения [Текст]: попул. узд./ Л. Ларидес; пер. с англ.. Н. Дерев’янко. – Харьков : Книжн. Клуб сем. досуга, 2011. – 304 с.

Кількість примірників:12.

53.59

Д66

Домашній лечебник [Текст]: методы лечения/ сост. Г.В.Сологуб. – Харьков : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2011. – 320 с.: ил. – ( Серия «Домашняя медицинская енциклопедія»)

Кількість примірників:13

51.1(4Укр)

Л65

Ліхтенштейн Е.И.

Помнить о больном [Текст]: наук. - попул. изд./ Е.И. Лихтенштейн; – К. : Здоров’я, 2012. – 152 с.

Кількість примірників:24

5.я2

Ч45

Червяк П.І.

Медична енциклопедія [Текст]: Вид. трете, доповнене./ П.І.Червяк; – К. : Вид.центр «Просвіта», 2012. – 1504 с.

Кількість примірників:61.

46

І75

Іонов І.А.

Тваринництво на вашому подвір’ї [Текст]: універсальний довідник/ І.А.Іонов; Ю.Д. Бойчук; О.В.Зуб; худ. Г. Печенізька. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 352 с. : іл.

Кількість примірників:1

1.

37.248

Ч58

Чиотти Донателла

Фантазии из бисера [Текст]: изд. для организ. досуга / Д. Чиотти; пер. с итал. М.С. Меньшиковой. – М. : ООО ТД «Узд-во Мир книги», 2009. – 96 с. : цв.илл.

Кількість примірників:1


1.

39.1я2

Г15

Галич А.Ю.

Техобслуживание, мелкий ремонт и покраска автомобіля своїми руками [Текст]: справ очник начинающего автомобилиста/ А.Ю. Галич. – Харьков :Книжный Клуб Семейного Досуга, 2012. – 352 с. : ил.

Кількість примірників:1
я2(4Укр)

К49

Климов А.А.

Моя Батьківщина - Україна [Текст]: енциклопедія/ А.А. Климов. – Харків : ТОВ Видавництво «Ранок», 2009. – 144 с. :іл.

Кількість примірників:174.58г

Х43

Хижняк З.І.

Києво – Могилянська академія в XVII-XVIII ст. [Текст]: навч. вид. / енциклопедія/ З.І. Хижняк; худож. оф. О.Я.Остапова – К. : Вид. дім «Києво - Могил. академія», 2012. – 223 с.

Кількість примірників:1


75.578

С36

Сільвестров О.В..

Олег Блохін [Текст]: наук.-попул.вид./ О.В.Сільвестров. – Харків : Фоліо, 2012. – 121 с.

Кількість примірників:478.37

У59

.Універсальна десяткова класифікація (УДК).Зміни та доповнення (2009) [Текст]: довідкове вид./ пер. з англ.; підгот. М.Й. Ахвердова та ін.; кн.. палата України ім.. І. Федорова. – К. : Кн.. палата України, 2012. – 100с.

Кількість примірників:120г

Т56

Тома Л.В.

Володимир Вернадський [Текст]: наук.-попул. вид./ Л.В.Тома – К. : ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія», 2012. – 128с.

Кількість примірників:4
26.89(4Укр)

П22

Пам’ятники національного культурного наследия Украины [Текст,карты]: попул. изд./ сост.А. Глазовой, Ю. Ференцеві, И. Лыльо – К. : Балтия - Друк, 2012. – 288с.:илл.

Кількість примірників:128.71

С28

Середа С.

Упошуках предків. Антропологія та етнічна історія України [Текст]: наук.-попул. вид./ С. Сегеда – К. :Наш час, 2012. – 432с.- (Сер. « Невідома Україна»)

Кількість примірників:2Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень 84(4Укр)6 ч 46 iconЧемеровецька районна бібліотека Інформаційний бюлетень Чемерівці – 2014 Інформаційний бюлетень «Письменники – лауреати Шевченківської премії 1962 – 2012.»
«Письменники – лауреати Шевченківської премії 1962 – 2012.» знайомить з прізвищами і творами лауреатів Національної премії України...
Інформаційний бюлетень 84(4Укр)6 ч 46 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень 84(4Укр)6 ч 46 iconІнформаційний бюлетень №6 Червень 2017 р
У нтб нау продовжується доступ до електронної бібліотеки Міжнародного валютного фонду 9
Інформаційний бюлетень 84(4Укр)6 ч 46 iconІнформаційний вісник 4 (32) 2009 Київ 2009 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (32) 2009 / [редкол. Г. Саприкін (голов ред.), Т. Сопова (відп ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; дз...
Інформаційний бюлетень 84(4Укр)6 ч 46 iconІнформаційний вісник 4 (44) 2012 Київ 2012 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (44) 2012 / [редкол. Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп ред.), О. Виноградова, Т. Якушко];...
Інформаційний бюлетень 84(4Укр)6 ч 46 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка