Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСкачати 148.85 Kb.
Дата конвертації15.03.2018
Розмір148.85 Kb.

Інформаційний бюлетень нових надходжень
до фондів Наукової бібліотеки МДУ
3-й квартал 2017 р.

Техніка. Технічні науки

Сільське і лісове господарство

Соціологія

Історія

Економіка. Економічні наукиПолітика. Політичні науки

Культурологія

Освіта. Педагогічні науки

Фізична культура

Науково-інформаційна діяльність

Філологія. Мовознавство

Англійська мова

Українська література

Зарубіжна література

Релігія


Філософія

Психологія

Бібліографічні покажчики

Техніка. Технічні науки32

О-760

Остапов, С. Е. Технології захисту інформації [Текст] : навч. посіб. / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. - Київ : Родовід, 2014. - 428 с. - ISBN 978-617-7105-10-6.Сільське і лісове господарство4

К 782

Краснов, В. П. Фітоекологія з основами лісівництва [Текст] : навч. посіб. / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. - Суми : Університетська книга, 2012. - 415 с. : іл. - ISBN 978-966-680-587-7.


51.28

А 724

Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури [Текст] : навч. посіб. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - Київ : Професіонал: Центр учбової літератури, 2017. - 336 с. - ISBN 978-966-370-112-7. - ISBN 978-966-364-956-6.


Соціологія60.5

О-759

Оссовський, В. Л. Соціологія громадської думки [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Оссовський. - Киiв : Фоліант: Стилос, 2005. - 186 с. - ISBN 966-8474-32-5.Історія63.3(0)32

Б 208

Балух, В. О. Історія античної цивілізації: у трьох томах [Текст] : підручн. / В. О. Балух. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - Т. 1 : Стародавня Греція. - 656 с. : іл. - ISBN 978-966-482-000-1.


63.3(0)32

Б 208

Балух, В. О. Історія античної цивілізації: у трьох томах [Текст] : підручн. / В. О. Балух. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - Т. 2 : Стародавній Рим. - 848 с. : іл. - ISBN 978-966-482-011-7.


63.3(0)32

Б 208

Балух, В. О. Історія античної цивілізації: у трьох томах [Текст] : підручн. / В. О. Балух. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - Т. 3 : Практикум. - 544 с. : іл. - ISBN 978-966-482-015-5.


63.3(0)4

Б 208

Балух, В. О. Історія середніх віків: у двох томах [Текст] : навч. посіб. / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2010. - Т. 1 : Раннє середньовіччя. - 496 с. : іл. - ISBN 978-966-482-023-0.


63.3(0)4

Б 208

Балух, В. О. Історія середніх віків: у двох томах [Текст] : навч. посіб. / В. О. Балух, В. П. Коцур. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - Т. 2 : Високе і пізнє середньовіччя. - 616 с. : іл. - ISBN 978-966-482-025-4.


63.3(0)-7

Б 208

Балух, В. О. Культура Античності [Текст] : підручн. / В. О. Балух, В. П. Коцур. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 632 с. : іл. - ISBN 978-966-482-039-1.


63.3(0)4

Б 208

Балух, В. О. Практикум з історії середніх віків [Текст] : навч. посіб. / В. О. Балух, О. В. Балух, В. П. Коцур. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 424 с. : іл. - ISBN 978-966-482-032-2.
63.3(4)

Б 208

Балух, В. О. Ранньомодерна Європа [Текст] : підручн. / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 704 с. : іл. - ISBN 978-966-482-040-7.


63.3(4Укр)

Є 223

Єврейське населення та розвиток єврейського національного руху на Буковині в останній чверті ХVІІІ-на початку ХХ ст. [Текст] : зб. матеріалів та документів / упоряд.: О. Добржанський, М. Кушнір, М. Никирса. - Чернівці : Наші книги, 2007. - 464 с. - ISBN 978-966-482-001-8.


63(4Укр)

І-901

Історик Борис Кругляк: наукове надбання Житомирщини України і світу: праці, спогади, матеріали [Текст] : збірник / упоряд. М. Кругляк. - Житомир : Волинь, 2014. - 648 с. : іл. - ISBN 978-966-690-170-8.


63.3(0)

І-907

Історія сучасного світу: соціально-політична історія ХV-XXI століть [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю. А. Горбаня. - 4-те вид., перероб. і доп. - Київ : Знання, 2012. - 438 с. - ISBN 978-617-07-0018-6.


63.3(4Укр)

І-907

Історія України з найдавніших часів до наших днів. Практикум для студентів неспеціальних факультетів [Текст] : навч. посіб. / упоряд.: С. В. Герегова, М. Р. Гуйванюк, Г. М. Скорейко. - 4-е вид., доп. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 340 с. - ISBN 978-966-482-016-2.


63.3(0=Укр)

К 563

Ковальчук, О. О. Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки [Текст] / О. О. Ковальчук, Т. В. Марусик. - Чернівці : Наші книги, 2010. - 224 с. - ISBN 978-966-482-029-2.


63.3(4)

К 823

Кріль, М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : навч. посіб. / М. М. Кріль. - 3-тє вид. випр. і допов. - Київ : Знання, 2013. - 278 с. - ISBN 978-617-07-0126-8.


63.3(2)

О-664

Орлова, Т. В. Історія пострадянських країн [Текст] : підручн. / Т. В. Орлова. - Київ : Знання, 2014. - 502 с. - (Університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0090-2. - ISBN 978-617-07-0078-0 (серія).63.3(0)6

С 418

Сич, О. І. Світ у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.: основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. / О. І. Сич, А. В. Мінаєв. - Чернівці : Наші книги, 2011. - 200 с. - ISBN 978-966-482-026-1.Економіка. Економічні науки88.541

Г 799

Грей, К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры [Текст] / К. Грей ; пер. с англ.: П. К. Власов, Е. Г. Стрелкова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2008. - 196 с. - ISBN 966-8324-34-Х.


88.541

К 436

Кирхлер, Э. Дизайн работ в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, Э. Хельцл ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - 2-е изд., испр., перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 204 с. - (Психология труда и организационная психология; т. 3). - ISBN 978-966-8324-12-3.


88.541

Л 365

Левинсон, Г. Ассессмент организаций [Текст] : пошаговое руководство по эффективному консультированию / Г. Левинсон ; пер. с англ. О. В. Свинченко. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. - 424 с. - ISBN 978-966-8324-79-6.


88.541

М 594

Миколайчик, З. Решение проблем в управлении. Принятие решений и организация работ [Текст] / З. Миколайчик ; пер. с пол. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2004. - 472 с. - ISBN 966-8324-09-9.


88.49

М 747

Мозер, К. Психология маркетинга и рекламы [Текст] / К. Мозер ; пер. нем. С. С. Димитров. - 2-е изд., испр., доп., перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 336 с. - ISBN 978-617-7022-03-8.


88.541

М 982

Мюллер, А. П. Организационная коммуникация [Текст] : структуры и практики / А. П. Мюллер, А. Кизер ; пер. с англ. А. А. Киселева. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. - 438 с. - ISBN 966-8324-19-6.


78.6

П 141

Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2016. - 480 с. - ISBN 978-966-2609-07-3.88.541

П 711

Предпринимательская ориентация в организации. Внутреннее предпринимательство [Текст] / М. Эбнер [и др.] ; ред. Э. Кирхлер ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 284 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 6). - ISBN 978-966-8324-62-8.Політика. Політичні науки66.0

К 787

Крауз-Мозер, Б. Теории политики: методологические принципы [Текст] / Б. Крауз-Мозер ; пер. с пол. И. А. Руденок. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2008. - 256 с. - ISBN 978-966-8324-48-2.


66.0

Ш 310

Шахай, А. Философия политики [Текст] / А. Шахай, М. Якубовски ; пер. М. Н. Сумская. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. - 234 с. - ISBN 978-966-8324-77-2.Культурологія88.5

С 347

Сидорова, В. В. Культура образа. Кросс-культурный анализ образа сознания [Текст] / В. В. Сидорова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2012. - 220 с. - ISBN 978-966-8324-86-4.Освіта. Педагогічні науки74.200

А 662

Андрощук, І. В. Методика виховної роботи [Текст] : навч. посіб. / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 320 с. - ISBN 978-966-10-3655-9.


74.480.2

К 203

Каплінський, В. В. Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / В. В. Каплінський. - Київ : КНТ, 2017. - 225 с. - ISBN 978-966-373-825-3.


74р

Ш 378

Шевців, З. М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : монографія / З. М. Шевців. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 384 с. - ISBN 978-617-673-635-6.


Фізична культура75

П 771

Присяжнюк, С. І. Фізичне виховання [Текст] : навч. посіб. / С. І. Присяжнюк. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 504 с. - ISBN 978-966-364-682-4.


91

С 247

Свістельник, І. Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної культури і спорту [Текст] : бібліографічний покажчик з анотаціями / І. Свістельник. - Київ : Кондор, 2009. - 446 с. - ISBN 978-966-351-219-8.Науково-інформаційна діяльність78.6

П 141

Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2016. - 480 с. - ISBN 978-966-2609-07-3.Філологія. Мовознавство81.2-5

Б 311

Бацевич, Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики [Текст] : підручн. / Ф. С. Бацевич. - Київ : Академія, 2011. - 304 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-368-3. - ISBN 978-966-580-310-2 (серія).


81.2-5

Б 311

Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручн. / Ф. С. Бацевич. - 2-ге вид., доп. - Київ : Академія, 2009. - 376 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-302-7.


81.2-5

Б 902

Бугайски, М. Язык коммуникации [Текст] / М. Бугайски ; пер. с пол. Э. Г. Артеменко. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 544 с. - ISBN 978-966-8324-66-6.Англійська мова81.432.1-2

Б 242

Барановская, Т. В. Грамматика английского языка [Текст] : сб. упр. / Т. В. Барановская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Славянский дом книги: Айрис-пресс, 2016. - 384 с. - (Вас ждет успех!). - ISBN 978-5-8112-3384-7.Українська література84(4Укр)

Б 880

Броварна, Ю. Кіновар [Текст] : літ.-худ. вид. / Ю. Броварна. - Київ : Гамазин, 2016. - 96 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-279-047-4.


84(4Укр)

Г 676

Горбунов, А. Ctrl+Alt+F11. Робот - не вовк [Текст] : літ.-худ. вид. / А. Горбунов. - Київ : Гамазин, 2016. - 352 с. - ISBN 978-966-279-052-8.


84(4Укр)

Г 948

Гунько, О. На вулиці генія [Текст] : зб. поезій / О. Гунько. - Київ : Гамазин, 2012. - 96 с. - ISBN 978-966-1515-45-0.


84(4Укр)

Д 667

Домонтович, В. Самотній мандрівник простує по самотній дорозі [Текст] : романізовані біографії / В. Домонтович. - Київ : Спадщина, 2012. - 380 с. - ISBN 978-966-2685-12-1.


84(4Укр)

Д 994

Дядченко, Л. Плата за доступ [Текст] : поезії / Л. Дядченко. - Київ : Гамазин, 2011. - 116 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-28-3.


84(4Укр)

З-342

Зарахович, А. Чехонь [Текст] : поэзии / А. Зарахович. - Київ : Гамазин, 2011. - 110 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-20-7.


84(4Укр)

К 431

Кирик, П. Робота [Текст] : зб. оповід. / П. Кирик. - Київ : Смолоскип, 2016. - 160 с. - (Лауреати "Смолоскипа"). - ISBN 978-617-7173-33-4.


84(4Укр)

К 568

Ковтун, Т. М. Не повертайся спиною до звіра [Текст] : роман / Т. М. Ковтун. - Київ : Гамазин, 2012. - 360 с. - ISBN 978-966-2938-90-6.


84(4Укр)

К 629

Коляда, Р. Лю-мінор [Текст] : поезії / Р. Коляда. - Київ : Гамазин, 2016. - 112 с. : іл. - ISBN 978-966-279-044-3.


84(4Укр)

К 962

Кушко, Н. Надія і демон самотності [Текст] : вибрані поезії / Н. Кушко. - Чернівці : Книги - ХХІ: Meridian Czernowitz, 2016. - 96 с. - ISBN 978-617-614-139-6.


84(4Укр)

М 997

М'ятович, В. П. Номенклатурний декамерон [Текст] : роман / В. П. М'ятович. - Київ : Ярославів Вал, 2016. - 640 с. - ISBN 978-617-605-023-0.


84(4Укр)

Н 561

Нестерова, Ю. Сотворіння [Текст] : зб. поезій / Ю. Нестерова. - Київ : Гамазин, 2012. - 132 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-42-9.


84(4Укр)

П 191

Пасічник, Н. Пастух бджіл [Текст] : зб. поезій / Н. Пасічник. - Київ : Гамазин, 2012. - 116 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-70-2.


84(4Укр)

С 722

Спірідончева, А. Весна-поетеса [Текст] : поетична збірка / А. Спірідончева. - Київ : Факт, 2009. - 128 с. - ISBN 978-966-359-313-5.


84(4Укр)

С 773

Старун, В. Намистина мостів [Текст] : зб. поезій / В. Старун. - Київ : Гамазин, 2012. - 132 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-68-9.


84(4Укр)

С 856

Стринаглюк, Л. Бентежні видива [Текст] : зб. поезій / Л. Стринаглюк. - Київ : Гамазин, 2012. - 88 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-54-2.


84(4Укр)

Т 236

Татчин, С. Семисвічник [Текст] : поезії / С. Татчин. - Київ : Гамазин, 2016. - 160 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-279-045-0.


84(4Укр)

Ф 354

Федюк, Т. Халва [Текст] : книга нових віршів / Т. Федюк. - Київ : Гамазин, 2014. - 128 с. - ISBN 978-966-279-012-2.


84(4Укр)

Ф 354

Федюк, Т. Хуга [Текст] : поезії / Т. Федюк. - Київ : Гамазин, 2011. - 144 с. - ISBN 978-966-1515-23-8.


84(4Укр)

Ч-190

Чапай, А. Авантюра XL [Текст] : збірка / А. Чапай. - Харків : Віват, 2017. - 352 с. - ISBN 978-617-690-886-9.
84(4Укр)

Щ 158

Щавурський, Б. Реквієм для греко-католика [Текст] : вірші та переклади / Б. Щавурський. - Київ : Гамазин, 2011. - 164 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-19-1.


84(4Укр)

Я 302

Ягода, М. Паралельні світи [Текст] : поезії / М. Ягода. - Київ : Гамазин, 2011. - 132 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-21-4.Зарубіжна література84(4/8)

Б 877

Брешан, І. Азартні ігри з долею [Текст] : роман / І. Брешан ; пер. з хорват. І. Маркова. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2017. - 176 с. - ISBN 978-617-614-141-9.


84(4/8)

В 180

Варгас Льйоса, М. Витівки кепського дівчиська [Текст] : роман / М. Варгас Льйоса ; пер. В. С. Бойко. - Харків : Фоліо, 2010. - 475 с. - ISBN 978-966-03-5302-2.


84(4/8)

В 549

Вічан, Д.

Ніщо не заперечить ночі [Текст] : роман / Д. Вічан ; пер. з фр. Н. Якубовська. - Харків : Віват, 2017. - 384 с. - ISBN 978-617-690-804-3.
84(4/8)

Г 527

Гласко, М. Красиві двадцятилітні [Текст] : літ.-худ. вид. / М. Гласко ; пер. з пол. О. Бойченко. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2017. - 224 с. - ISBN 978-617-614-166-2.


84(4/8)

К 125

Кавабата, Я. Країна снігу [Текст] : оповідання, повісті / Я. Кавабата ; пер. з япон. І. Дзюба. - Харків : Фоліо, 2008. - 251 с. - (Бібліотека світової літератури). - ISBN 978-966-03-4459-4.


84(4/8)

К 845

Крус, Х. І. Світогляд [Текст] : твори / Х. І. Крус ; пер. з ісп. С. Борщевський. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - Кн. 3. - 112 с. - ISBN 978-617-7192-68-7 (кн. 3).


84(4/8)

М 744

Модіано, П. Щоб не загубитися у місті [Текст] : роман / П. Модіано ; пер. з фр. Я. Коваль. - Київ : Вид-во Жупанського, 2017. - 144 с. - (Лауреати Нобелівської премії). - ISBN 978-966-2355-78-9.84(4/8)

Н 210

Накадзава, К. Босоногий Ген [Текст] : роман / К. Накадзава. - Київ : Гамазин, 2009. - Т. 1. - 240 с. : іл. - ISBN 978-966-1515-50-4.


84(4/8)

Н 210

Накадзава, К. Босоногий Ген [Текст] : роман / К. Накадзава. - Київ : Гамазин, 2011. - Т. 2. - 256 с. : іл. - ISBN 978-966-1515-47-4.


84(4/8)

С 120

Сааді Ш. Бустан [Текст] : поема / Ш. Сааді ; пер. М. Ільницький. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. - 528 с. - (Скарби Сходу). - ISBN 978-966-10-4610-7. - ISBN 978-966-10-0388-9.


84(4/8)

С 120

Сааді Ш. Гулістан (Трояндовий сад) [Текст] : поема / Ш. Сааді ; пер. Р. Гамада. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. - 368 с. - (Скарби Сходу). - ISBN 978-966-10-4609-1. - ISBN 978-966-10-0388-9 (серія).


84(4/8)

С 792

Стемповський, Є. Вибрані есе [Текст] : зб. / Є. Стемповський ; пер. з пол. В. Дмитрук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2017. - 336 с. - ISBN 978-617-614-167-9.


84(4/8)

У 747

Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам'ять [Текст] : із сучасної німецької прози / пер. з нім. ; упоряд.: М. Іваницька, Т. Супрун. - Київ : Критика, 2015. - 312 с. - ISBN 978-966-8978-90-6.Релігія86.37

Б 208

Балух, В. О. Культурно-просвітницькі та ідейно-ціннісні виміри осмислення християнського вчення [Текст] : монографія / В. О. Балух. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 464 с. - ISBN 978-966-2771-38-1.


86

Д 630

Докаш, В. І. Загальне релігієзнавство [Текст] : навч. посіб. / В. І. Докаш. - 2-ге вид., доопраць., доп. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 784 с. - ISBN 978-966-482-036-0.


86.2(4Укр)

Ш 677

Шкрібляк, М. В. "Церковний Переяслав" на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій ранньомодерної України-Руси [Текст] : монографія / М. В. Шкрібляк. - 2-ге вид., доп. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 400 с. - ISBN 978-617-608-059-6.Філософія87.8

Р 151

Радеев, А. Е. Ницше и эстетика [Текст] / А. Е. Радеев. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 304 с. - ISBN 978-617-7022-05-2.Психологія88.541

В 581

Власов, П. К. Психология замысла организации [Текст] : принципы формирования стратегии / П. К. Власов. - 2-е изд. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2003. - 284 с. - ISBN 966-8324-00-5.


88.541

Г 799

Грей, К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры [Текст] / К. Грей ; пер. с англ.: П. К. Власов, Е. Г. Стрелкова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2008. - 196 с. - ISBN 966-8324-34-Х.


88.351.2

З-172

Заика, Е. В. Экспериментальные исследования памяти. Основные методики и результаты исследований [Текст] / Е. В. Заика. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 396 с. - ISBN 978-617-7022-08-3.


88.37

К 305

Кафтанджиев, Х. Мифологические архетипы в коммуникации [Текст] / Х. Кафтанджиев. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2016. - 268 с. - ISBN 978-617-7022-94-6.


88.541

К 436

Кирхлер, Э. Дизайн работ в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, Э. Хельцл ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - 2-е изд., испр., перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 204 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 3). - ISBN 978-966-8324-12-3.


88.541

К 436

Кирхлер, Э. Мотивация в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, К. Родлер ; пер. с нем. - 2-е изд., испр. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2008. - 168 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 1). - ISBN 966-95859-3-7.


88.541

К 436

Кирхлер, Э. Принятие решений в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, А. Шротт ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - 2-е изд., испр. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2009. - 176 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 4). - ISBN 978-966-8324-58-1.88.541

К 436

Кирхлер, Э. Управление в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, К. Родлер ; пер. с нем. С. С. Димитров. - 2-е изд., испр., перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. - 124 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 2). - ISBN 978-617-7022-13-7.


88.47

К 887

Кудерміна, О. І. Психологія особи як суб'єкта правоохоронної діяльності [Текст] : монографія / О. І. Кудерміна. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 416 с. - ISBN 978-966-482-031-5.


88.4

Л 218

Ламперт, К. Психология отелей, ресторанов и баров [Текст] / К. Ламперт ; пер. с нем. А. В. Коченгин. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 272 с. - ISBN 978-617-702-34-2.


88.541

Л 365

Левинсон, Г. Ассессмент организаций [Текст] : пошаговое руководство по эффективному консультированию / Г. Левинсон ; пер. с англ. О. В. Свинченко. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. - 424 с. - ISBN 978-966-8324-79-6.


88.492

М 149

Майер, К. Свобода внутреннего "Я". Внутренняя игра. Метод раскрытия собственного потенциала [Текст] / К. Майер ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - 2-е изд., испр. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 208 с. - ISBN 978-617-7022-44-1.


88.541

М 523

Мерманн, Э. Мотивация персонала [Текст] / Э. Мерманн ; пер. с нем. А. В. Коченгин. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 176 с. - ISBN 978-617-7022-43-4.


88.541

М 594

Миколайчик, З. Решение проблем в управлении. Принятие решений и организация работ [Текст] / З. Миколайчик ; пер. с пол. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2004. - 472 с. - ISBN 966-8324-09-9.


88.541

М 982

Мюллер, А. П. Организационная коммуникация [Текст] : структуры и практики / А. П. Мюллер, А. Кизер ; пер. с англ. А. А. Киселева. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. - 438 с. - ISBN 966-8324-19-6.


88.541

П 711

Предпринимательская ориентация в организации. Внутреннее предпринимательство [Текст] / М. Эбнер [и др.] ; ред. Э. Кирхлер ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 284 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 6). - ISBN 978-966-8324-62-8.88.5

С 347

Сидорова, В. В. Культура образа. Кросс-культурный анализ образа сознания [Текст] / В. В. Сидорова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2012. - 220 с. - ISBN 978-966-8324-86-4.


88.541

С 836

Страх в работе менеджеров. Психология и инновационный менеджмент [Текст] / под ред. Й. Фраймута ; пер. с нем.: О. А. Шипилова, И. В. Разваляева. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. - 416 с. - ISBN 966-8324-13-7.


88.541

Э 450

Элвессон, М. Организационная культура [Текст] / М. Элвессон ; пер. с англ. П. К. Власов.- Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. - 460 с. - ISBN 966-8324-17-Х.Бібліографічні покажчики91

С 247

Свістельник, І. Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної культури і спорту [Текст] : бібліографічний покажчик з анотаціями / І. Свістельник. - Київ : Кондор, 2009. - 446 с. - ISBN 978-966-351-219-8.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Гідроботаніка : навч посібник / Ю. Р. Гроховська [и др.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. 376 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : бурун и К, 2013. 268...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Екологія довкілля. Охорона природи : навч посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. К. Кондор, 2011. 292 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Моделювання І прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва. К. Академія, 2010. 400 с....
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Лекции и задачи по элементарной математике : учебное пособие / В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. 2-е изд. М. Наука,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Рівняння математичної фізики: (практикум) : навчальний посібник / О. І. Бобик, В. В. Литвин. Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 256...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Артамонов Б. Б. Топографія з основами картографії : навч посіб. / Б. Б. Артамонов, В. П. Штангрет. – Львів : Новий Світ-2000, 2013....
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка