Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСкачати 148,85 Kb.
Дата конвертації15.03.2018
Розмір148,85 Kb.

Інформаційний бюлетень нових надходжень
до фондів Наукової бібліотеки МДУ
3-й квартал 2017 р.

Техніка. Технічні науки

Сільське і лісове господарство

Соціологія

Історія

Економіка. Економічні наукиПолітика. Політичні науки

Культурологія

Освіта. Педагогічні науки

Фізична культура

Науково-інформаційна діяльність

Філологія. Мовознавство

Англійська мова

Українська література

Зарубіжна література

Релігія


Філософія

Психологія

Бібліографічні покажчики

Техніка. Технічні науки32

О-760

Остапов, С. Е. Технології захисту інформації [Текст] : навч. посіб. / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. - Київ : Родовід, 2014. - 428 с. - ISBN 978-617-7105-10-6.Сільське і лісове господарство4

К 782

Краснов, В. П. Фітоекологія з основами лісівництва [Текст] : навч. посіб. / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. - Суми : Університетська книга, 2012. - 415 с. : іл. - ISBN 978-966-680-587-7.


51.28

А 724

Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури [Текст] : навч. посіб. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - Київ : Професіонал: Центр учбової літератури, 2017. - 336 с. - ISBN 978-966-370-112-7. - ISBN 978-966-364-956-6.


Соціологія60.5

О-759

Оссовський, В. Л. Соціологія громадської думки [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Оссовський. - Киiв : Фоліант: Стилос, 2005. - 186 с. - ISBN 966-8474-32-5.Історія63.3(0)32

Б 208

Балух, В. О. Історія античної цивілізації: у трьох томах [Текст] : підручн. / В. О. Балух. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - Т. 1 : Стародавня Греція. - 656 с. : іл. - ISBN 978-966-482-000-1.


63.3(0)32

Б 208

Балух, В. О. Історія античної цивілізації: у трьох томах [Текст] : підручн. / В. О. Балух. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - Т. 2 : Стародавній Рим. - 848 с. : іл. - ISBN 978-966-482-011-7.


63.3(0)32

Б 208

Балух, В. О. Історія античної цивілізації: у трьох томах [Текст] : підручн. / В. О. Балух. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - Т. 3 : Практикум. - 544 с. : іл. - ISBN 978-966-482-015-5.


63.3(0)4

Б 208

Балух, В. О. Історія середніх віків: у двох томах [Текст] : навч. посіб. / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2010. - Т. 1 : Раннє середньовіччя. - 496 с. : іл. - ISBN 978-966-482-023-0.


63.3(0)4

Б 208

Балух, В. О. Історія середніх віків: у двох томах [Текст] : навч. посіб. / В. О. Балух, В. П. Коцур. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - Т. 2 : Високе і пізнє середньовіччя. - 616 с. : іл. - ISBN 978-966-482-025-4.


63.3(0)-7

Б 208

Балух, В. О. Культура Античності [Текст] : підручн. / В. О. Балух, В. П. Коцур. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 632 с. : іл. - ISBN 978-966-482-039-1.


63.3(0)4

Б 208

Балух, В. О. Практикум з історії середніх віків [Текст] : навч. посіб. / В. О. Балух, О. В. Балух, В. П. Коцур. - 2-ге вид., стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 424 с. : іл. - ISBN 978-966-482-032-2.
63.3(4)

Б 208

Балух, В. О. Ранньомодерна Європа [Текст] : підручн. / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 704 с. : іл. - ISBN 978-966-482-040-7.


63.3(4Укр)

Є 223

Єврейське населення та розвиток єврейського національного руху на Буковині в останній чверті ХVІІІ-на початку ХХ ст. [Текст] : зб. матеріалів та документів / упоряд.: О. Добржанський, М. Кушнір, М. Никирса. - Чернівці : Наші книги, 2007. - 464 с. - ISBN 978-966-482-001-8.


63(4Укр)

І-901

Історик Борис Кругляк: наукове надбання Житомирщини України і світу: праці, спогади, матеріали [Текст] : збірник / упоряд. М. Кругляк. - Житомир : Волинь, 2014. - 648 с. : іл. - ISBN 978-966-690-170-8.


63.3(0)

І-907

Історія сучасного світу: соціально-політична історія ХV-XXI століть [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю. А. Горбаня. - 4-те вид., перероб. і доп. - Київ : Знання, 2012. - 438 с. - ISBN 978-617-07-0018-6.


63.3(4Укр)

І-907

Історія України з найдавніших часів до наших днів. Практикум для студентів неспеціальних факультетів [Текст] : навч. посіб. / упоряд.: С. В. Герегова, М. Р. Гуйванюк, Г. М. Скорейко. - 4-е вид., доп. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 340 с. - ISBN 978-966-482-016-2.


63.3(0=Укр)

К 563

Ковальчук, О. О. Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки [Текст] / О. О. Ковальчук, Т. В. Марусик. - Чернівці : Наші книги, 2010. - 224 с. - ISBN 978-966-482-029-2.


63.3(4)

К 823

Кріль, М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : навч. посіб. / М. М. Кріль. - 3-тє вид. випр. і допов. - Київ : Знання, 2013. - 278 с. - ISBN 978-617-07-0126-8.


63.3(2)

О-664

Орлова, Т. В. Історія пострадянських країн [Текст] : підручн. / Т. В. Орлова. - Київ : Знання, 2014. - 502 с. - (Університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0090-2. - ISBN 978-617-07-0078-0 (серія).63.3(0)6

С 418

Сич, О. І. Світ у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.: основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. / О. І. Сич, А. В. Мінаєв. - Чернівці : Наші книги, 2011. - 200 с. - ISBN 978-966-482-026-1.Економіка. Економічні науки88.541

Г 799

Грей, К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры [Текст] / К. Грей ; пер. с англ.: П. К. Власов, Е. Г. Стрелкова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2008. - 196 с. - ISBN 966-8324-34-Х.


88.541

К 436

Кирхлер, Э. Дизайн работ в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, Э. Хельцл ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - 2-е изд., испр., перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 204 с. - (Психология труда и организационная психология; т. 3). - ISBN 978-966-8324-12-3.


88.541

Л 365

Левинсон, Г. Ассессмент организаций [Текст] : пошаговое руководство по эффективному консультированию / Г. Левинсон ; пер. с англ. О. В. Свинченко. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. - 424 с. - ISBN 978-966-8324-79-6.


88.541

М 594

Миколайчик, З. Решение проблем в управлении. Принятие решений и организация работ [Текст] / З. Миколайчик ; пер. с пол. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2004. - 472 с. - ISBN 966-8324-09-9.


88.49

М 747

Мозер, К. Психология маркетинга и рекламы [Текст] / К. Мозер ; пер. нем. С. С. Димитров. - 2-е изд., испр., доп., перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 336 с. - ISBN 978-617-7022-03-8.


88.541

М 982

Мюллер, А. П. Организационная коммуникация [Текст] : структуры и практики / А. П. Мюллер, А. Кизер ; пер. с англ. А. А. Киселева. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. - 438 с. - ISBN 966-8324-19-6.


78.6

П 141

Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2016. - 480 с. - ISBN 978-966-2609-07-3.88.541

П 711

Предпринимательская ориентация в организации. Внутреннее предпринимательство [Текст] / М. Эбнер [и др.] ; ред. Э. Кирхлер ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 284 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 6). - ISBN 978-966-8324-62-8.Політика. Політичні науки66.0

К 787

Крауз-Мозер, Б. Теории политики: методологические принципы [Текст] / Б. Крауз-Мозер ; пер. с пол. И. А. Руденок. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2008. - 256 с. - ISBN 978-966-8324-48-2.


66.0

Ш 310

Шахай, А. Философия политики [Текст] / А. Шахай, М. Якубовски ; пер. М. Н. Сумская. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. - 234 с. - ISBN 978-966-8324-77-2.Культурологія88.5

С 347

Сидорова, В. В. Культура образа. Кросс-культурный анализ образа сознания [Текст] / В. В. Сидорова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2012. - 220 с. - ISBN 978-966-8324-86-4.Освіта. Педагогічні науки74.200

А 662

Андрощук, І. В. Методика виховної роботи [Текст] : навч. посіб. / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 320 с. - ISBN 978-966-10-3655-9.


74.480.2

К 203

Каплінський, В. В. Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / В. В. Каплінський. - Київ : КНТ, 2017. - 225 с. - ISBN 978-966-373-825-3.


74р

Ш 378

Шевців, З. М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : монографія / З. М. Шевців. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 384 с. - ISBN 978-617-673-635-6.


Фізична культура75

П 771

Присяжнюк, С. І. Фізичне виховання [Текст] : навч. посіб. / С. І. Присяжнюк. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 504 с. - ISBN 978-966-364-682-4.


91

С 247

Свістельник, І. Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної культури і спорту [Текст] : бібліографічний покажчик з анотаціями / І. Свістельник. - Київ : Кондор, 2009. - 446 с. - ISBN 978-966-351-219-8.Науково-інформаційна діяльність78.6

П 141

Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2016. - 480 с. - ISBN 978-966-2609-07-3.Філологія. Мовознавство81.2-5

Б 311

Бацевич, Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики [Текст] : підручн. / Ф. С. Бацевич. - Київ : Академія, 2011. - 304 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-368-3. - ISBN 978-966-580-310-2 (серія).


81.2-5

Б 311

Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручн. / Ф. С. Бацевич. - 2-ге вид., доп. - Київ : Академія, 2009. - 376 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-302-7.


81.2-5

Б 902

Бугайски, М. Язык коммуникации [Текст] / М. Бугайски ; пер. с пол. Э. Г. Артеменко. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 544 с. - ISBN 978-966-8324-66-6.Англійська мова81.432.1-2

Б 242

Барановская, Т. В. Грамматика английского языка [Текст] : сб. упр. / Т. В. Барановская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Славянский дом книги: Айрис-пресс, 2016. - 384 с. - (Вас ждет успех!). - ISBN 978-5-8112-3384-7.Українська література84(4Укр)

Б 880

Броварна, Ю. Кіновар [Текст] : літ.-худ. вид. / Ю. Броварна. - Київ : Гамазин, 2016. - 96 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-279-047-4.


84(4Укр)

Г 676

Горбунов, А. Ctrl+Alt+F11. Робот - не вовк [Текст] : літ.-худ. вид. / А. Горбунов. - Київ : Гамазин, 2016. - 352 с. - ISBN 978-966-279-052-8.


84(4Укр)

Г 948

Гунько, О. На вулиці генія [Текст] : зб. поезій / О. Гунько. - Київ : Гамазин, 2012. - 96 с. - ISBN 978-966-1515-45-0.


84(4Укр)

Д 667

Домонтович, В. Самотній мандрівник простує по самотній дорозі [Текст] : романізовані біографії / В. Домонтович. - Київ : Спадщина, 2012. - 380 с. - ISBN 978-966-2685-12-1.


84(4Укр)

Д 994

Дядченко, Л. Плата за доступ [Текст] : поезії / Л. Дядченко. - Київ : Гамазин, 2011. - 116 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-28-3.


84(4Укр)

З-342

Зарахович, А. Чехонь [Текст] : поэзии / А. Зарахович. - Київ : Гамазин, 2011. - 110 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-20-7.


84(4Укр)

К 431

Кирик, П. Робота [Текст] : зб. оповід. / П. Кирик. - Київ : Смолоскип, 2016. - 160 с. - (Лауреати "Смолоскипа"). - ISBN 978-617-7173-33-4.


84(4Укр)

К 568

Ковтун, Т. М. Не повертайся спиною до звіра [Текст] : роман / Т. М. Ковтун. - Київ : Гамазин, 2012. - 360 с. - ISBN 978-966-2938-90-6.


84(4Укр)

К 629

Коляда, Р. Лю-мінор [Текст] : поезії / Р. Коляда. - Київ : Гамазин, 2016. - 112 с. : іл. - ISBN 978-966-279-044-3.


84(4Укр)

К 962

Кушко, Н. Надія і демон самотності [Текст] : вибрані поезії / Н. Кушко. - Чернівці : Книги - ХХІ: Meridian Czernowitz, 2016. - 96 с. - ISBN 978-617-614-139-6.


84(4Укр)

М 997

М'ятович, В. П. Номенклатурний декамерон [Текст] : роман / В. П. М'ятович. - Київ : Ярославів Вал, 2016. - 640 с. - ISBN 978-617-605-023-0.


84(4Укр)

Н 561

Нестерова, Ю. Сотворіння [Текст] : зб. поезій / Ю. Нестерова. - Київ : Гамазин, 2012. - 132 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-42-9.


84(4Укр)

П 191

Пасічник, Н. Пастух бджіл [Текст] : зб. поезій / Н. Пасічник. - Київ : Гамазин, 2012. - 116 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-70-2.


84(4Укр)

С 722

Спірідончева, А. Весна-поетеса [Текст] : поетична збірка / А. Спірідончева. - Київ : Факт, 2009. - 128 с. - ISBN 978-966-359-313-5.


84(4Укр)

С 773

Старун, В. Намистина мостів [Текст] : зб. поезій / В. Старун. - Київ : Гамазин, 2012. - 132 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-68-9.


84(4Укр)

С 856

Стринаглюк, Л. Бентежні видива [Текст] : зб. поезій / Л. Стринаглюк. - Київ : Гамазин, 2012. - 88 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-54-2.


84(4Укр)

Т 236

Татчин, С. Семисвічник [Текст] : поезії / С. Татчин. - Київ : Гамазин, 2016. - 160 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-279-045-0.


84(4Укр)

Ф 354

Федюк, Т. Халва [Текст] : книга нових віршів / Т. Федюк. - Київ : Гамазин, 2014. - 128 с. - ISBN 978-966-279-012-2.


84(4Укр)

Ф 354

Федюк, Т. Хуга [Текст] : поезії / Т. Федюк. - Київ : Гамазин, 2011. - 144 с. - ISBN 978-966-1515-23-8.


84(4Укр)

Ч-190

Чапай, А. Авантюра XL [Текст] : збірка / А. Чапай. - Харків : Віват, 2017. - 352 с. - ISBN 978-617-690-886-9.
84(4Укр)

Щ 158

Щавурський, Б. Реквієм для греко-католика [Текст] : вірші та переклади / Б. Щавурський. - Київ : Гамазин, 2011. - 164 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-19-1.


84(4Укр)

Я 302

Ягода, М. Паралельні світи [Текст] : поезії / М. Ягода. - Київ : Гамазин, 2011. - 132 с. - (Зона Овідія). - ISBN 978-966-1515-21-4.Зарубіжна література84(4/8)

Б 877

Брешан, І. Азартні ігри з долею [Текст] : роман / І. Брешан ; пер. з хорват. І. Маркова. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2017. - 176 с. - ISBN 978-617-614-141-9.


84(4/8)

В 180

Варгас Льйоса, М. Витівки кепського дівчиська [Текст] : роман / М. Варгас Льйоса ; пер. В. С. Бойко. - Харків : Фоліо, 2010. - 475 с. - ISBN 978-966-03-5302-2.


84(4/8)

В 549

Вічан, Д.

Ніщо не заперечить ночі [Текст] : роман / Д. Вічан ; пер. з фр. Н. Якубовська. - Харків : Віват, 2017. - 384 с. - ISBN 978-617-690-804-3.
84(4/8)

Г 527

Гласко, М. Красиві двадцятилітні [Текст] : літ.-худ. вид. / М. Гласко ; пер. з пол. О. Бойченко. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2017. - 224 с. - ISBN 978-617-614-166-2.


84(4/8)

К 125

Кавабата, Я. Країна снігу [Текст] : оповідання, повісті / Я. Кавабата ; пер. з япон. І. Дзюба. - Харків : Фоліо, 2008. - 251 с. - (Бібліотека світової літератури). - ISBN 978-966-03-4459-4.


84(4/8)

К 845

Крус, Х. І. Світогляд [Текст] : твори / Х. І. Крус ; пер. з ісп. С. Борщевський. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - Кн. 3. - 112 с. - ISBN 978-617-7192-68-7 (кн. 3).


84(4/8)

М 744

Модіано, П. Щоб не загубитися у місті [Текст] : роман / П. Модіано ; пер. з фр. Я. Коваль. - Київ : Вид-во Жупанського, 2017. - 144 с. - (Лауреати Нобелівської премії). - ISBN 978-966-2355-78-9.84(4/8)

Н 210

Накадзава, К. Босоногий Ген [Текст] : роман / К. Накадзава. - Київ : Гамазин, 2009. - Т. 1. - 240 с. : іл. - ISBN 978-966-1515-50-4.


84(4/8)

Н 210

Накадзава, К. Босоногий Ген [Текст] : роман / К. Накадзава. - Київ : Гамазин, 2011. - Т. 2. - 256 с. : іл. - ISBN 978-966-1515-47-4.


84(4/8)

С 120

Сааді Ш. Бустан [Текст] : поема / Ш. Сааді ; пер. М. Ільницький. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. - 528 с. - (Скарби Сходу). - ISBN 978-966-10-4610-7. - ISBN 978-966-10-0388-9.


84(4/8)

С 120

Сааді Ш. Гулістан (Трояндовий сад) [Текст] : поема / Ш. Сааді ; пер. Р. Гамада. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. - 368 с. - (Скарби Сходу). - ISBN 978-966-10-4609-1. - ISBN 978-966-10-0388-9 (серія).


84(4/8)

С 792

Стемповський, Є. Вибрані есе [Текст] : зб. / Є. Стемповський ; пер. з пол. В. Дмитрук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2017. - 336 с. - ISBN 978-617-614-167-9.


84(4/8)

У 747

Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам'ять [Текст] : із сучасної німецької прози / пер. з нім. ; упоряд.: М. Іваницька, Т. Супрун. - Київ : Критика, 2015. - 312 с. - ISBN 978-966-8978-90-6.Релігія86.37

Б 208

Балух, В. О. Культурно-просвітницькі та ідейно-ціннісні виміри осмислення християнського вчення [Текст] : монографія / В. О. Балух. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 464 с. - ISBN 978-966-2771-38-1.


86

Д 630

Докаш, В. І. Загальне релігієзнавство [Текст] : навч. посіб. / В. І. Докаш. - 2-ге вид., доопраць., доп. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 784 с. - ISBN 978-966-482-036-0.


86.2(4Укр)

Ш 677

Шкрібляк, М. В. "Церковний Переяслав" на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій ранньомодерної України-Руси [Текст] : монографія / М. В. Шкрібляк. - 2-ге вид., доп. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 400 с. - ISBN 978-617-608-059-6.Філософія87.8

Р 151

Радеев, А. Е. Ницше и эстетика [Текст] / А. Е. Радеев. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 304 с. - ISBN 978-617-7022-05-2.Психологія88.541

В 581

Власов, П. К. Психология замысла организации [Текст] : принципы формирования стратегии / П. К. Власов. - 2-е изд. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2003. - 284 с. - ISBN 966-8324-00-5.


88.541

Г 799

Грей, К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры [Текст] / К. Грей ; пер. с англ.: П. К. Власов, Е. Г. Стрелкова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2008. - 196 с. - ISBN 966-8324-34-Х.


88.351.2

З-172

Заика, Е. В. Экспериментальные исследования памяти. Основные методики и результаты исследований [Текст] / Е. В. Заика. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 396 с. - ISBN 978-617-7022-08-3.


88.37

К 305

Кафтанджиев, Х. Мифологические архетипы в коммуникации [Текст] / Х. Кафтанджиев. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2016. - 268 с. - ISBN 978-617-7022-94-6.


88.541

К 436

Кирхлер, Э. Дизайн работ в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, Э. Хельцл ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - 2-е изд., испр., перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 204 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 3). - ISBN 978-966-8324-12-3.


88.541

К 436

Кирхлер, Э. Мотивация в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, К. Родлер ; пер. с нем. - 2-е изд., испр. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2008. - 168 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 1). - ISBN 966-95859-3-7.


88.541

К 436

Кирхлер, Э. Принятие решений в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, А. Шротт ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - 2-е изд., испр. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2009. - 176 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 4). - ISBN 978-966-8324-58-1.88.541

К 436

Кирхлер, Э. Управление в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, К. Родлер ; пер. с нем. С. С. Димитров. - 2-е изд., испр., перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. - 124 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 2). - ISBN 978-617-7022-13-7.


88.47

К 887

Кудерміна, О. І. Психологія особи як суб'єкта правоохоронної діяльності [Текст] : монографія / О. І. Кудерміна. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 416 с. - ISBN 978-966-482-031-5.


88.4

Л 218

Ламперт, К. Психология отелей, ресторанов и баров [Текст] / К. Ламперт ; пер. с нем. А. В. Коченгин. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 272 с. - ISBN 978-617-702-34-2.


88.541

Л 365

Левинсон, Г. Ассессмент организаций [Текст] : пошаговое руководство по эффективному консультированию / Г. Левинсон ; пер. с англ. О. В. Свинченко. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. - 424 с. - ISBN 978-966-8324-79-6.


88.492

М 149

Майер, К. Свобода внутреннего "Я". Внутренняя игра. Метод раскрытия собственного потенциала [Текст] / К. Майер ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - 2-е изд., испр. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 208 с. - ISBN 978-617-7022-44-1.


88.541

М 523

Мерманн, Э. Мотивация персонала [Текст] / Э. Мерманн ; пер. с нем. А. В. Коченгин. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 176 с. - ISBN 978-617-7022-43-4.


88.541

М 594

Миколайчик, З. Решение проблем в управлении. Принятие решений и организация работ [Текст] / З. Миколайчик ; пер. с пол. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2004. - 472 с. - ISBN 966-8324-09-9.


88.541

М 982

Мюллер, А. П. Организационная коммуникация [Текст] : структуры и практики / А. П. Мюллер, А. Кизер ; пер. с англ. А. А. Киселева. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. - 438 с. - ISBN 966-8324-19-6.


88.541

П 711

Предпринимательская ориентация в организации. Внутреннее предпринимательство [Текст] / М. Эбнер [и др.] ; ред. Э. Кирхлер ; пер. с нем. О. А. Шипилова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 284 с. - (Психология труда и организационная психология ; т. 6). - ISBN 978-966-8324-62-8.88.5

С 347

Сидорова, В. В. Культура образа. Кросс-культурный анализ образа сознания [Текст] / В. В. Сидорова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2012. - 220 с. - ISBN 978-966-8324-86-4.


88.541

С 836

Страх в работе менеджеров. Психология и инновационный менеджмент [Текст] / под ред. Й. Фраймута ; пер. с нем.: О. А. Шипилова, И. В. Разваляева. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. - 416 с. - ISBN 966-8324-13-7.


88.541

Э 450

Элвессон, М. Организационная культура [Текст] / М. Элвессон ; пер. с англ. П. К. Власов.- Харьков : Гуманитарный Центр, 2005. - 460 с. - ISBN 966-8324-17-Х.Бібліографічні покажчики91

С 247

Свістельник, І. Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної культури і спорту [Текст] : бібліографічний покажчик з анотаціями / І. Свістельник. - Київ : Кондор, 2009. - 446 с. - ISBN 978-966-351-219-8.
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка