Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСкачати 300,97 Kb.
Дата конвертації03.08.2017
Розмір300,97 Kb.

Інформаційний бюлетень нових надходжень

до фондів Наукової бібліотеки МДУ

4-й квартал 2015 р.

Екологія. Анатомія

Медичні науки

Соціологія

Історія

Економіка. Економічні науки

Політика. Політичні науки

Право. Юридичні науки

Наука. Наукознавство

Освіта. Педагогічні науки

Фізична культура і спорт

Засоби масової інформації

Філологія. Мовознавство

Англійська мова

Російська мова

Фольклор

Літературознавство

Зарубіжна література

Російська література

Українська література

Художня література

Зарубіжна література

Російська література

Українська література

Мистецтво

Релігія

Філософія

Психологія

Бібліографічні покажчики

Збірники наукових праць

ФРЦК

Екологія


20.1
Г 858
Грицик В.

Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2011. - 292 с.


Медичні науки


56.14
В 180
Вард И.

Фобия / И. Вард. - М. : Проспект, 2002. - 78 с. - (Проблемы психоанализа).


Соціологія


60.842
О-751

Основи реклами і зв'язків із громадськістю : підручник / за ред. В. Ф. Іванова. - К. : "Київський університет", 2011. - 431 с.


Історія


63.3(4Вел)
Б 380
Бедарида Ф.

Черчилль / Ф. Бедарида. - М. : Молодая гвардия, 2014. – 458 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).63(4Укр)
Б 610
Білан С.

Князь і дружина ІХ-ХІІ ст. Іконографія, стрій, типологія, художній образ / С. Білан. – Львів : Ліга - Прес, 2006. - 203 с. : іл.63.3(4Укр)6
Б 833
Бородач В.

На грані двох світів / В. Бородач. - Львів : Каменяр, 2001. - 240 с.63.3(2)6-8
В 701
Волынец А. Н.

Жданов / А. Н. Волынец. - М. : Молодая гвардия, 2013. - 619 с. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).63.3(4Укр)62
Г 703
Горошко ("Сірко") Є.

З Бандерою - через Норільск, Мордовію і Владімірскій централ / Є. Горошко ("Сірко"). – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2003. - 64 с. : іл.63.3(4Укр)
Г 911
Грушевський М.

Ілюстрована історія України / М. Грушевський. - Репр. воспроизведение изд. 1913. - К. : Золоті ворота, 1990. - 524 с.63.3(5Инд)
Ж 810
Жордис К.

Махатма Ганди / К. Жордис. - М. : Молодая гвардия ; М. : Палимпсест, 2013. - 327 с. : ил.63.3(4Фра)
И 205
Иванов А. Ю.

Наполеон / А. Ю. Иванов. - М. : Вече, 2014. - 352 с.63.3(0=Укр)
І 295
Ідзьо В.

Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія : збірник наукових праць / В. Ідзьо. - Львів : БаК, 2002. - 304 с.63.3(2)4
К 588
Кожурин К. Я.

Протопоп Аввакум: Жизнь за веру / К. Я. Кожурин. - М. : Молодая гвардия, 2013. - 396 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).63.3(4Укр)
Л 371
Левицька Н. М.

Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб. / Н. М. Левицька. - К. : Кондор, 2011. - 418 с.63.3(4Укр)6
Л 646

Літопис Голготи України. - Т. 1 : Спогади політв`язнів, репресованих і переслідуваних / гол. ред. В. Цвєтков Львів : Літопис Голготи України, 1993. - 246 с.63.3(4Укр)6
Л 646

Літопис української повстанської армії / опрац. і впоряд. Є. Місило. - Т. 22 : УПА в світлі польських документів, Кн. 1 : Військовий суд Оперативної групи "Вісла". - Львів : Літопис УПА, 1993. - 632 с.63.3(4Фра)
Н 590
Нечаев С. Ю.

Талейран / С. Ю. Нечаев. - М. : Молодая гвардия, 2013. - 388 с. - (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.).63.3(4Укр)
О-562
Ольжич О.

Дух руїни: по сторінках історії / О. Ольжич. - 2-ге вид. - К. : Смолоскип, 2008. – 52 с.63.3(0)5
П 181

Парижская коммуна 1871 года: время - события - люди / по общ. ред. И. А. Бах. - 2-е изд., доп. - М. : Политиздат, 1981. - 376 с. : ил.63.3(4Укр)6
П 296
Петлюра С.

Статті / С. Петлюра ; упоряд. О. О. Климчук ; ред. М. Н. Москаленко. - К. : Дніпро, 1993. – 341 с.63.2
П 441
Подгайко М. К.

Історична географія України : навчальний посібник / М. К. Подгайко. – Маріуполь, 2014. – 226 с.63.3(0)6
П 441
Подгайко М. К.

Сучасна історія Західної Європи та Північної Америки : навчальний посібник / М. К. Подгайко. - Ч. 1. - Маріуполь : МДУ, 2015. - 240 с.63.3(4Укр)6-8
П 636
Постолян Зеновій (Богдан).

Спогади мого життя : автобіографічна повість / З. Постолян. - Львів : Джерело, 2010. – 230 с.63.3(4Фра)
П 775
Прицкер Д. П.

Жорж Клемансо. Политическая биография : монография / Д. П. Прицкер. - М. : Мысль, 1983. - 316 с.63.3(4Укр)46-8
Р 323
Ревуцький С.

Велич і трагдія гетьмана Виговського : історичний нарис / С. Ревуцький. - Львів : Сполом, 2009. - 32 с.63.3(2)6
Р 932
Рыбас С.

Сталин / С. Рыбас. - М. : Молодая гвардия, 2015. - 911 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).63.3(5Инд)
С 301
Семенець О. Є.

Сучасна Індія: наука, технології, стратегічні сектори : монографія / О. Є. Семенець. - К. : КНЕУ, 2006. - 208 с.63.2
С 506
Смирнова И.

Тайная история креста / И. Смирнова. - М. : Эксмо, 2007. - 320 с. : ил.63.3(4Укр)61
С 600
Солдатенко В. Ф.

Українська революція: концепція та історіографія : монографія / В. Ф. Солдатенко. - К. : Книга Пам'яті України, 1997. - 416 с.63.3(4Укр-2Мариуполь)
С 810

150 лет в жизни города : справочное издание / ред. Р. П. Божко. – Мариуполь : Приазовский рабочий, 2013. - 20 с.63.3(4Укр)4
Т 525
Толочко П. П.

Нащадки Мономаха / П. П. Толочко. - К. : Наукова думка, 1972. - 120 с.63.3(2)5
Т 708
Троицкий Н. А.

Царизм под судом прогрессивной общественности 1866-1895 гг. / Н. А. Троицкий. - М. : Мысль, 1979. - 350 с.63.3(4Укр)46
У 697
Уривалкін О. М.

Гетьмани України та кошові Запорозької січі / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. - К. : Дакор ; К. : КНТ, 2008. - 395 с.63.2
Ф 506
Фийнєш Е.

Географічний словник Угорщини (Опис населених пунктів Закарпаття середини ХІХ ст.) : справочное издание / Е. Фийнєш. – Ужгород : Іва, 2011. - 96 с. : іл.63.3(4Укр)6
Ч-371
Чекістське досьє окупованої України : збірник документів у 3 т. / упоряд. Р. М. Круцик. - К. : Преса України.

Том 1. - 2014. - 1048 с.

63.3(4Укр)6
Ч-370
Чекістське досьє окупованої України : збірник документів у 3 т. / упоряд. Р. М. Круцик. - К. : Преса України.

Том 2. - 2015. - 992 с.

63.3(4Укр)6
Ч-370
Чекістське досьє окупованої України : збірник документів у 3 т. / упоряд. Р. М. Круцик. - К. : Преса України.

Том 3. - 2015. - 1216 с.

Економіка. Економічні науки


65.43
М 369
Мацука В. М.

Інвестиційна діяльність в туристичній індустрії : навчальний посібник / В. М. Мацука. - Маріуполь : МДУ, 2015. - 242 с.65.9
О-932

Оцінка наслідків угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС : звіт / ред. О. Шумило. - К. : Міжнародний центр перспективних досліджень, 2007. - 320 с.65.9(4Укр)
Р 640

Розвиток внутрішніх ринків в Україні: добробут завдяки конкуренції : Київ, травень 2003. - К. : Ін-т Економічних Досліджень та Політичних Консультацій, 2003. - 91 с.65.43
Ф 796

Формування і реалізація стратегії розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіону : монографія / Ф. Л. Перепадя [и др.]. - Маріуполь : МДУ, 2013. - 201 с.


Політика. Політичні науки


66.3(4Укр)
К 583
Кожевніков В.

Яка національна ідея українців? Що таке український націоналізм? Хто такі українські націоналісти? / В. Кожевніков. - К., 2013. - 56 с.66.2(4Укр)
К 712
Косів М.

Воскресають лиш там, де є могили : політична публіцистика 1990-2006 (вибране) / М. Косів. - Львів : Піраміда, 2006. - 540 с.66.3(4Укр)
М 912
Мурза К. Г.

Сепаратизм в контексті дезінтеграції держави : автореф. дис. ... канд. політ. н. / К. Г. Мурза. - Маріуполь, 2015. - 20 с.66.3(4Укр)
М 912
Мурза К. Г.

Сепаратизм в контексті дезінтеграції держави : дис. ... канд. політ. н / К. Г. Мурза. - Маріуполь, 2015. - 210 с.66.0
Н 730

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : енциклопедичний словник-довідник / за заг. ред. Н. М. Хоми. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 492 с.66.2
П 440
Подберезкин А. И.

Национальный человеческий капитал: в 5 т. / А. И. Подберезкин. - М. : МГИМО - Университет.Т. 1 : Роль идеологии в модернизации России. - 2012. - 468 с.

66.2
П 440
Подберезкин А. И.

Национальный человеческий капитал: в 5 т. / А. И. Подберезкин. - М. : МГИМО - Университет.Т. 2 : Эволюция идеологии российской политической элиты (1990-2011 гг.). - 2012. - 400 с.

66.2
П 440
Подберезкин А. И.

Национальный человеческий капитал: в 4 т. / А. И. Подберезкин. - М. : МГИМО - Университет.Т. 3 : Идеология русского социализма. - 2011. - 848 с.

66.3(4Укр)
С 642
Сопільник А.

Українська мрія / А. Сопільник. – Мариуполь : Приазовский рабочий, 1998. - 86 с.66.0
С 916

Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / за ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 396 с.66.4
Т 330

Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу : збірник матеріалів п'ятої інтернет-конференції 17 квітня 2015 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова . - Маріуполь : МДУ, 2015. - 161 с.66.0
Т 760
Трофименко А. В.

Інститут лобізму в Канаді: досвід для України : автореф. дис. ... канд. політ. н. / А. В. Трофименко. - Маріуполь, 2015. - 20 с.66.0
Т 760
Трофименко А. В.

Інститут лобізму в Канаді: досвід для України : дис. ... канд. політ. н / А. В. Трофименко. - Маріуполь, 2015. - 248 с.66.2(4Укр)
Ч-468
Черепченко О. О.

Соціально-економічний вимір трансформації політичної системи України : автореф. дис. ... політ. н. / О. О. Черепченко. - Маріуполь, 2012. - 16 с.66.2(4Укр)
Ч-468
Черепченко О. О.

Соціально-економічний вимір трансформації політичної системи України : дис. ... канд. політ. н. / О. О. Черепченко. - Маріуполь, 2013. - 259 с.


Право. Правові науки


67.9(4Укр)401.143.1
Д 790
Дубініна А. А.

Митна справа : підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. - К. : Професіонал, 2010. - 320 с.67.1
К 669
Кормич А. І.

Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / А. І. Кормич. - К. : Правова єдність, 2009. - 312 с.67.9(4Укр)73
П 808

Прокуратура України. Академічний курс : підручник / В. В. Сухонос [и др.]. – Суми : Університетська книга, 2005. - 566 с.67.9(4Укр)400
П 893
Пустовіт Ж. М.

Актуальні проблеми права і свобод людини і громадянина в Україні : навч. посібник / Ж. М. Пустовіт. - К. : КНТ, 2009. - 232 с.


Наука. Наукознавство


72
Ф 681
Фишер Э.

Из моей жизни : автобиография / Э. Фишер ; пер. с нем. Н. С. Гельман. - М. : Наука, 1988. – 256 с.


Освіта. Педагогічні науки


74.00
Б 820
Бордовская Н. В.

Педагогика : учебное пособие / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. - СПб. : Питер, 2007. - 304 с. : ил.74.483
Г 704

Гортаючи сторінки історії : хроніка основних подій з історії жіночої школи імені Королеви Ядвіги у Львові (1879-1944 рр.) / уклад. І. В. Жеребило. - Львів, 2010. - 44 с. : іл.74.04
З-436

Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2011 році : справочное издание. - К. : НАПН України, 2012. - 347 с.74.04
З-436

Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2013 році : справочное издание. - К. : НАПН України, 2014. - 386 с.74.100.575
К 510

Клуб любителей игры / сост. Н. В. Хаткина. - М. : Аст ; Донецк : Сталкер, 2002. - 288 с.74.266.3
К 550
Кобаль В. І.

Методика розвитку пізнавальних інтересів учнів при вивченні історії України засобами краєзнавства : монографія / В. І. Кобаль. - Мукачево, 2014. - 227 с.74.202
М 180
Малафіїк І. В.

Дидактика : навч. посіб. / І. В. Малафіїк. - К. : Кондор, 2009. - 398 с.74.00
М 292
Мартиненко С. М.

Загальна педагогіка : навч. посіб. / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. - К. : МАУП, 2002. – 176 с.74.04
М 710
Мишаткина Т. В.

Педагогическая этика : учебное пособие / Т. В. Мишаткина. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 304 с.74
П 240

Педагогічний дискурс. Студії магістрантів і студентів МДУ / за заг. ред. К. В. Балабанова. - Маріуполь : МДУ, 2015. - 224 с.74
П 279

Перший Український Педагогічний Конгрес : 1935 / ред. М. В. Ріпей. - 2-е вид. – Львів : Рідна школа, 2008. - 244 с.74
П 781

Проблеми освіти : наук.- метод. зб. / гол. ред. В. Г. Кремень. - К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. - 316 с.74.102
С 690

Соціалізація та виховання особистості в дошкільному дитинстві: теоретичні аспекти та методичний супровід : монографія / І. П. Рогальська-Яблонська [и др.]. - Умань, 2013. - 335 с.74.480
С 692

Соціально-педагогічна адаптація студентів : навчально-методичний посібник / Г. П. Асиркіна [и др.] ; за загал. ред. О. А. Удалової. - К., 2015. - 246 с.74
Ф 796

Формування та розвиток майбутнього фахівця: соціально-педагогічний ракурс : міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених, 24-25 травня 2010 року / ред. В. М. Прокоф`єв. - Євпаторія : РІО РВНЗ КГУ, 2010. - 260 с.


Фізична культура і спорт


75
Л 840
Лукашев М. Н.

И были схватки боевые... : рассказы о неизвестных эпизодах из славного прошлого отечественной борьбы, бокса и кулачного боя / М. Н. Лукашев. - М. : Физкультура и спорт, 1990. - 240 с.


Засоби масової інформації


76.10
Л 817
Лощиц Ю. М.

Кирилл и Мефодий / Ю. М. Лощиц. - М. : Молодая гвардия, 2013. - 357 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).76.17
Т 404

Іван Тиктор: талан і талант : монографія / О. Думанська [и др.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2007. - 240 с.


Філологія. Мовознавство


81
А 437

Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій : збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції 25-27 вересня 2014 р. / за заг. ред. С. В. Шепітько. - Маріуполь : МДУ, 2014. - 299 с.80
В 535

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія : збірник наукових праць / гол. ред. К. В. Балабанов. - Вип. 11. - Маріуполь : МДУ, 2014. - 143 с.81
З-710
Знак - сознание - знание : сб. науч. работ / гл. ред. В. И. Теркулов. – Вып. 1. – Горловка : ГГПИИЯ, 2011. - 280 с. - (Знак-сознание-знание).

81
З-710
Знак - сознание - знание : сб. науч. работ / гл. ред. В. И. Теркулов. - Вып. 2. – Горловка : ГГПИИЯ, 2011. - 224 с. - (Знак-сознание-знание).

81.055
М 316
Маслова Н. І.

Про таїну воплоченого слова: світ тексту / Н. І. Маслова. - Кн. 1. - Х. : Майдан, 2011. - 428 с.81.055
М 316
Маслова Н. І.

Про таїну воплоченого слова: світ тексту / Н. І. Маслова. – Кн. 2. - Х. : Майдан, 2011. - 556 с.81.0
Т 350
Теркулов В. И.

Номинатема: опыт определения и описания / В. И. Теркулов. - Горловка : ГГПИИЯ, 2010. - 228 с. - (Знак-сознание-знание).


Англійська мова


81.432.1-9я7-3
Б 259
Barrie, J.M.=Дж. Барри

Peter Pan=Питер Пэн : учебное пособие / J.M.=Дж. Барри Barrie. - М. : Айрис-пресс, 2006. - 224 с. - (Читаем в оригинале).81.432.1-9я7-3
Д 408
Jerome K. Jerome=Джером К. Джером

Three men in a boat=Трое в лодке, не считая собаки: книга для чтения на английском языке / K. Jerome=Джером К. Джером. – СПб. : КАРО, 2007. - 256 с. - (Original Reading).81.432.1-8
П 509
Полищук Е. В.

Читаем и переводим газеты и журналы : учебное пособие / Е. В. Полищук, И. В. Зезекало, И. В. Коробушкин. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2004. - 128 с.


Російська мова


81.411.2-9
В 426

Виды лингвистического анализа в образцах и комментариях : учебное пособие / под ред. А. А. Силки. - 2-е изд., испр. и доп. - Сумы : Университетская книга, 2009. - 254 с.81.411.2-20
Ц 941
Цыганенко Г. П.

Состав слова и словообразование в русском языке / Г. П. Цыганенко. - К. : Радянська школа, 1978. - 152 с.


Українська мова


81.411.4-4
Г 192
Ганич Д. І.

Російсько-український і українсько-російський словник : довідкове видання / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. - К. : Веселка, 1990. - 560 с.81.411.4-2
М 806

Морфологія : термінологічний словник-довідник / Н. Захлюпана [и др.]. - Львів, 2014. - 225 с.81.411.4-4
О-532
Олейник И. С.

Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь : справочное издание / И. С. Олейник, М. М. Сидоренко. - К. : Радянська школа, 1971. - 349 с.81.411.4-4
П 168
Панько Т. И.

Русско-украинский разговорник : справочное издание / Т. И. Панько, Ю. А. Тамбовцев. – Львов : Свит, 1991. - 256 с.81.411.4
Р 151
Радевич-Винницький Я.

Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України / Я. Радевич-Винницький, В. Іванишин. - 6-е вид., доп. – Львів : Апріорі, 2012. - 212 с.81.411.4-4
Р 895

Русско-украинский словарь : в 3-х т. / ред. С. И. Головащук. - Т. 1 : А-М. - К. : Украинская Советская Энциклопедия, 1987. - 848 с.


Фольклор


82.3(4Укр)-6
Б 200

Балади. Кохання та дошлюбні взаємини : художественная лит-ра / упоряд. О. І. Дей. - К. : Наукова думка, 1987. - 472 с. - (Українська народна творчість).82.3(4Укр)-6
Н 301

Народні усмішки : худ. вид. / упор. Ф. Ю. Маківчук. - К. : Державне видавництво художньої літератури, 1959. - 125 с.


Літературознавство

Зарубіжна література


83.3(4Фра)
Б 256
Баронян Ж. Б.

Бодлер / Ж. Б. Баронян. - М. : Молодая гвардия, 2012. - 222 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.).83.3(4Вел)
Д 315
Демурова Н. М.

Льюис Кэрролл / Н. М. Демурова. - М. : Молодая гвардия, 2013. - 414 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).83.3(4)
Л 541
Лещенко М. П.

Ванда Василевська : нарис життя і творчості / М. П. Лещенко. - К. : Дніпро, 1986. - 150 с. - (Літературний портрет).83.3(4Вел)-8
П 127
Падни Джон.

Льюис Кэрролл и его мир / Д. Падни ; пер. с англ. под ред. В. Харитонова. - М. : Радуга, 1982. - 143 с. : ил., портр.83.3(4Фра)
П 707
Прашкевич Г. М.

Жюль Верн / Г. М. Прашкевич. - М. : Молодая гвардия, 2013. – 357 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).83.3(4Фра)
Т 149
Тайяндье Ф.

Бальзак / Ф. Тайяндье. - М. : Молодая гвардия ; М. : Палимпсест, 2013. - 206 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.).83.3(4Фра)
Ф 539
Филлипетти С.

Стендаль / С. Филлипетти. - М. : Молодая гвардия ; М. : Палимпсест, 2012. - 282 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.).83.3(4Фра)
Ф 755
Фоконье Б.

Флобер / Б. Фоконье. - М. : Молодая гвардия ; М. : Палимпсест, 2015. - 297 с. - (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.).83.3(7Сое)-8
Х 370
Хемінгуей Л.

Мій брат Ернест Хемінгуей / Л. Хемінгуей. - К. : Дніпро, 1963. - 164 с.83.3(4Вел)
Ш 175
Шайтанов И. О.

Шекспир / И. О. Шайтанов. - М. : Молодая гвардия, 2013. – 474 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).


Російська література


83.3(2Рос=Рус)6-8
В 756
Воронцов А. В.

Шолохов / А. В. Воронцов. - М. : Вече, 2014. - 384 с. : ил. - (Великие исторические персоны).83.3(2Рос=Рус)
З-264
Замостьянов А. А.

Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век... / А. А. Замостьянов. - М. : Молодая гвардия, 2013. - 445 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).83.3(2Рос=Рус)6-8
З-780
Зобнин Ю.

Николай Гумилев / Ю. Зобнин. - М. : Вече, 2013. - 480 с. : ил. - (Великие исторические персоны).83.3(2Рос=Рус)5-8
М 690
Михайлов В. Ф.

Лермонтов: Один меж небом и землей / В. Ф. Михайлов. - М. : Молодая гвардия, 2013. - 618 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).83.3(2Рос=Рус)6-8
П 501
Поликовская Л. В.

Есенин / Л. В. Поликовская. - М. : Вече, 2010. - 352 с. : ил. - (Великие исторические персоны).


Українська література


83.3(4Укр)5-8
Б 270
Бас В. В.

Шевченків край = Shevchenko land : фотопутівник / В. В. Бас. - К. : Мистецтво, 1989. – 264 с. : фот. цв.83.3(4Укр)5-8
Б 799
Большаков Л. Н.

Добро найкращеє на світі... Пошуки. Роздуми. Підсумки / Л. Н. Большаков. - К. : Дніпро, 1981. - 301 с.83.3(4Укр)5-8
В 496

Вінок Маркіянові Шашкевичу : поезії, статті, виступи, хроніка / упоряд. Р. М. Лубківський. - К. : Радянський письменник, 1987. - 222 с.83.3(4Укр)5-8
В 555
Вишневський М. Ф.

Т.Г. Шевченко : коротка біографія / М. Ф. Вишневський. - К. : Радянська школа, 1961. - 164 с. : іл., портр.83.3(4Укр)4
Г 610
Головаха І.

Філософ-гуманіст Г.С. Сковорода / І. Головаха, І. Стогній. - К. : Політвидав України, 1972. - 76 с.83.3(4Укр)
Г 657
Гончар О.

Про наше письменство : літературно-критичні статті, виступи, етюди / О. Гончар. - К. : Радянський письменник, 1972. - 256 с.83.3(4Укр)6-8
Д 320
Дем'янівська Л. С.

Андрій Малишко: життя і творчість / Л. С. Дем'янівська. - К. : Дніпро, 1977. - 116 с. - (Літературний портрет).83.3(4Укр)
З-382
Захарова Г. М.

Дело поэта Георгия Костоправа (К 110-летию со дня рождения) / Г. М. Захарова. – Мариуполь : Азовье, 2013. - 136 с.83.3(4Укр)5-8
І-457
Ільєнко І.

Григорій Квітка-Основ`яненко / І. Ільєнко. - К. : Молодь, 1973. – 252 с. - (Життя славетних).83.3(4Укр)
Л 119
Лісова Н.

"Я вогонь! Я - вихор!" / Н. Лісова, І. Павлюк. - Львів : Джерело, 2012. - 155 с. : фот.83.3(4Укр)5-8
Л 558
Лизанчук В. В.

Шевченкове слово / В. В. Лизанчук. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. - 184 с.83.3(4Укр)6-8
Л 636

Лист у вічність : спогади про Юрія Яновського / упоряд. Т. Й. Стах. - К. : Дніпро, 1980. - 349 с.83.3(4Укр)6
М 754

Молода нація : альманах. - № 1 : Василь Стус : двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення / ред. Олесь Обертас К. : Смолоскип, 2006. - 400 с.83.3(4Укр)5-8
М 895

Музей - садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник / відп. за вип. М. Онуфрійчук. - 2-ге вид., зі змін. і доп. - Львів : Каменяр, 1976. - 44 с. : іл.83.3(4Укр)5-8
Н 736
Новиченко Л.

Тарас Шевченко - поэт, борец, человек / Л. Новиченко. - К. : Днипро, 1982. - 188 с.83.3(4Укр)5-8
П 324
Пільгук І.

Іван Карпенко-Карий (Тобілевич) / І. Пільгук. - К. : Молодь, 1976. - 296 с. - (Життя славетних).83.3(4Укр)6
П 350

Письменники Радянської України 20-30 роки : нариси творчості / упоряд. С. А. Крижанівський. - К. : Радянський письменник, 1989. - 407 с.83.3(4Укр)5-8
С 242
Сверстюк Є.

Шевченко і час / Є. Сверстюк. - К. : Воскресіння, 1996. - 160 с.83.3(4Укр)6
С 512
Смолич Ю.

Розповіді про неспокій немає кінця. Кн. 3 / Ю. Смолич. - К. : Радянська школа, 1972. - 203 с.83.3(4Укр)
У 450

Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : хрестоматія / за ред. П. В. Білоуса. - К. : Академія , 2011. - 688 с.83.3(4Укр)6
Х 227
Харчук Р. Б.

Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. - 2-е вид. - К. : Академія , 2011. – 248 с.83.3(4Укр)
Ч-592
Чижевський Д. І.

Історія української літератури / Д. І. Чижевський. - К. : Академія , 2003. - 568 с. - (Альма-матер).


Художня література

Зарубіжна література


84(4/8)
А 616

Американская фантастика : в четырнадцати томах. - Т. 1 : 451 по Фаренгейту. Марсианские хроники. Рассказы / Р. Брэдбери. - М. : Все для вас, 1992. - 432 с.84(4/8)
А 616

Американская фантастика : в четырнадцати томах. - Т. 6 : Неукротимая планета. Фантастическая сага. Рассказы / Г. Гаррисон. - М. : Все для вас, 1992. - 416 с.84(4/8)
А 651
Андерсон П.

Собака и Волк: Короли Иса : художественная лит-ра / П. Андерсон, К. Андерсон. - М. : АСТ, 2003. - 572 с.84(4/8)
Б 440
Бель Г.

Біла ворона та інші новели : художественная лит-ра / Г. Бель. - К. : Дніпро, 1969. - 302 с. - (Зарубіжна новела).84(4/8)
Г 212
Гаррисон Г.

Запад Эдема : роман / Г. Гаррисон. - Екатеринбург : Виктори, 1992. - 399 с.84(4/8)
Д 393
Дефо Д.

Робинзон Крузо : роман / Д. Дефо. - СПб. : Азбука ; СПб : Азбука-Аттикус, 2014. - 448 с.84(4/8)
К 189
Камю А.

Сочинения : художественная лит-ра / А. Камю. - М. : Прометей, 1989. – 416 с. - (Библиотека преподавателя педвуза).84(4/8)
К 361
Кері П.

Крадіжка : художественная лит-ра / П. Кері ; пер. з англ. В. Горбатько. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008. - 352 с.84(4/8)
К 363
Керр К.

Дни знамений : роман / К. Керр. - М. : АСТ, 2005. - 468 с.84(4/8)
К 640
Конан Дойл А.

Неизвестная Бейкер-стрит : художественная лит-ра / А. Конан Дойл. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2009. - 384 с.84(4/8)
М 744
Модезитт Л. Э.

Башни Заката : фантаст. роман / Л. Э. Модезитт. - М. : АСТ, 2002. - 544 с.84(4/8)
М 763
Мольер

Пьесы : художественная лит-ра / Мольер. - М. : АСТ ; АСТ Москва, 2009. - 856 с.84(4/8)
М 913
Муркок М.

Хроники Корума : роман / М. Муркок. - М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2006. - 976 с.84(4/8)
Н 440

Незабвенная : сборник / сост. И. П. Тарасевич. - М. : Культура, 1992. - 320 с. - (Зарубежный бестселлер).84(4/8)
Р 509
Рільке Р. М.

Поезії : художественная лит-ра / Р. М. Рільке ; пер. М. Бажан. - К. : Дніпро, 1974. – 280 с.84(4/8)
С 760
Стакпол М.

Естественный отбор : фантастический роман / М. Стакпол. - М. : Армада, 1995. - 377 с. : ил.84(4/8)
Т 615
Торстон Р.

Клан Кречета : фантастический роман / Р. Торстон. - М. : Армада-пресс, 2001. - 320 с. : ил.84(4/8)
У 977
Уэйс М.

Драконы Погибшего Солнца : роман / М. Уэйс, Т. Хикмэн. - М. : Максима, 2005. - 608 с.84(4/8)
Ф 247
Фармер Ф. Х.

Врата времени : художественная лит-ра / Ф. Х. Фармер. - К. : Зовнішторгвидав, 1992. - 320 с.84(4/8)
Ш 581
Шиллер Ф.

Коварство и любовь : художественная лит-ра / Ф. Шиллер. - М. : Эксмо, 2013. - 128 с.


Російська література


84(2Рос=Рус)
А 281
Адамов Г.

Тайна двух океанов: роман / Гр. Адамов ; худож. О. Дергачев. - К. : Веселка, 1988. - 460 с. : ил.84(2Рос=Рус)
А 442
Акунин Б.

Весь мир театр : роман / Б. Акунин. - М. : Захаров, 2011. - 480 с.84(2Рос=Рус)
А 442
Акунин Б.

Внеклассное чтение : художественная лит-ра / Б. Акунин. - М. : АСТ, 2013. - 637 с.84(2Рос=Рус)
А 442
Акунин Б.

Шпионский роман : художественная лит-ра / Б. Акунин. - М. : Астрель, АСТ, 2010. - 399 с.84(2Рос=Рус)
А 655
Андреев Вас.

Канун : повести и рассказы / Вас. Андреев ; авт. предисл. Д. Гранин. - Л. : Художественная литература, 1989. - 448 с.84(2Рос=Рус)
А 941
Афанасьев Р.

Астрал : роман / Р. Афанасьев. - М. : Армада ; М. : Альфа-книга, 2003. - 411 с. : ил.84(2Рос=Рус)
В 934
Высоцкий В.

Выйти живым из боя... : стихотворения / В. Высоцкий. - СПб : Амфора, 2012. - 127 с.84(2Рос=Рус)
Г 299
Гейнце Н. Э.

Аракчеев : роман / Н. Э. Гейнце. - Луганск : Лугань, 1993. - 576 с.84(2Рос=Рус)
Д 217
Дашкова Е.

Записки 1743-1810 : художественная лит-ра / Е. Дашкова ; отв. ред. Ю. В. Стенник. - Л. : Наука, 1985. - 288 с.84(2Рос=Рус)
Д 706
Достоевский Ф. М.

Идиот : роман в четырех частях / Ф. М. Достоевский. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1988. - 543 с. : ил.84(2Рос=Рус)
Д 797
Дубчак А.

Рыжая легкого поведения : роман / А. Дубчак. - М. : АСТ, 2005. - 251 с.84(2Рос=Рус)
Ж 745
Житомирский С.

Ученый из Сиракуз : историческая повесть / С. Житомирский. - М. : Молодая гвардия, 1982. - 191 с. : ил.84(2Рос=Рус)
И 207
Иванов А. С.

Тени исчезают в полдень : роман / А. С. Иванов. - М. : Эксмо, 2010. - 672 с. - (Русская классика).84(2Рос=Рус)
И 896
Истомина Д.

Торговка : роман / Д. Истомина. - М. : Аст ; М. : Олимп, 2001. - 287 с.84(2Рос=Рус)
Р 584
Робски О.

Устрицы под дождем : художественная лит-ра / О. Робски. - М. : Астрель : Аст, 2008. - 317 с.84(2Рос=Рус)
Т 464
Тихонов А.

Остров мечты : художественная лит-ра / А. Тихонов. - СПб. : Крылов, 2006. - 384 с.84(2Рос=Рус)
Я 452
Якименко К.

Проклятие пятого уровня : роман / К. Якименко. - М. : Альфа-книга, 2001. - 392 с. : ил.


Українська література


84(4Укр)
Б 517
Берот В.

Мій друг Юрко Циркуль та інші : шкільний роман / В. Берот. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2010. - 271 с. : іл.84(4Укр)
В 488
Винниченко В.

Намисто : оповідання / В. Винниченко. - К. : Веселка, 1989. - 380 с. : іл.84(4Укр)
Г 954
Гурницька Н.

Мелодія кави у тональності кардамону : роман / Н. Гурницька. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 400 с. : іл.84(4Укр)
Д 217
Дашвар Л.

Биті є. Макар : худож. літ-ра / Люко Дашвар. – Книга 1. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 288 с.84(4Укр)
Д 217
Дашвар Л.

Молоко з кров'ю : роман / Л. Дашвар. - 2-е вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 272 с. : іл.84(4Укр)
Д 217
Дашвар Л.

Село не люди : роман / Люко Дашвар. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 270 с.84(4Укр)
Д 361
Дереш Л.

Намір! : роман / Л. Дереш. - К. : Дуліби, 2006. - 296 с.84(4Укр)
Д 715
Дочинець М.

Многії літа. Благії літа : заповіді 104-річного Андрія Ворона - як жити в щасті і радості / М. Дочинець. - 25-е вид., найповніша версія. - Мукачево : Карпатська вежа, 2011. - 144 с.84(4Укр)
Д 729
Драч І.

Вибрані твори: в 2-х томах : художественная лит-ра / І. Драч. - Т. 2 : Вірші. Драматичні твори. - К. : Дніпро, 1986. - 326 с.84(4Укр)
Д 814
Дудко Н.

Прочти! : художественная лит-ра / Н. Дудко. - Мариуполь, 2012. - 116 с.84(4Укр)
Д 996
Дяк О.

Світ незірваної ожини : вірші / О. Дяк. - Львів : Сполом, 2005. - 96 с.84(4Укр)
Д 996
Дяк О.

Шипшинова моя душа : вірші / Олесь Дяк. - Львів : Сполом, 2003. - 110 с.84(4Укр)
І 472
Ільків О.

У тенетах двох "закриток" : поезія / О. Ільків. - 2-ге вид. - Львів : Каменяр, 2014. - 183 с. : фот. цв.84(4Укр)
К 260
Карпа І.

Піца "Гімалаї" : худож. літ-ра / І. Карпа. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 400 с.84(4Укр)
К 320
Квітка-Основ'яненко Г.

Вибрані твори : худ. вид. / Г. Квітка-Основ'яненко. - К. : Дніпро, 1987. - 312 с. : іл.84(4Укр)
К 560
Ковалівна Н.

Сув'язь українства : худ. вид. / Настка Ковалівна. - Львів : Прес - експрес Львів, 2011. - 146 с. : іл., фот.84(4Укр)
К 612
Коломієць П. П.

Переповнена чаша : повість / П. П. Коломієць, М. К. Єрмоленко. - К. : Політвидав України, 1986. - 220 с.84(4Укр)
К 720
Костенко Л.

Маруся Чурай : історичний роман у віршах / Л. Костенко. - К. : Дніпро, 1982. - 136 с. - (Романи й повісті).84(4Укр)
К 835
Кропивницький М.

Вибрані п'єси : худ. вид. / М. Кропивницький. - К. : Мистецтво, 1977. - 365 с.84(4Укр)
М 193
Малишко А.

Сурмач : поезії / А. Малишко. - К. : Молодь, 1976. – 288 с. - (Поетична бібліотека комсомольця).84(4Укр)
М 342
Матиос М.

Нация : художественная лит-ра / М. Матиос. - М. : Братонеж, 2007. - 320 с.84(4Укр)
М 619
Минко В.

Вибрані твори: в 2-х томах : художественная лит-ра / В. Минко. - Т. 1 : Повісті, спогади, портрети. - К. : Дніпро,1981. - 495 с. : портр.84(4Укр)
М 639
Мирний П.

Повія : роман з народного життя / Панас Мирний. - К. : Радянська школа, 1987. - 351 с.84(4Укр)
М 735

Многоцветье Имён : литературно-художественный альманах. - Вып. 4 : Литературно-творческая студия "Меотида" / ред. А. Воронов. – Донецк : Точка опоры, 2011. - 512 с. - (Творческие Студии Донбасса).84(4Укр)
Н 403
Невидайло М. Г.

Динозаври : вибрані твори / М. Г. Невидайло. - Ужгород : Графіка, 2013. - 108 с. - (Бібліотека журналу "Бористен").84(4Укр)
Н 403
Невидайло М. Г.

Людина людині - вовк! : вибрані твори / М. Г. Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2014. - 85 с. - (Бібліотека журналу "Бористен").84(4Укр)
Н 403
Невидайло М. Г.

Нариси з історії України - від прадавніх літ до сучасності. Буквар патріота України. Публіцистика : вибрані твори / М. Г. Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2013. – 151 с. - (Бібліотека журналу "Бористен").84(4Укр)
Н 403
Невидайло М. Г.

Приносини часів смутенних : вибрані твори / М. Г. Невидайло. - Ужгород : Графіка, 2012. – 220 с. - (Бібліотека журналу "Бористен").84(4Укр)
О-955

Очима серця : ув`язнена лірика / упоряд. В. І. Боровий. - Х. : Основа, 1992. - 384 с.84(4Укр)
П 119
Підмогильний В.

Оповідання. Повість. Романи : худ. вид. / В. Підмогильний. - К. : Наукова думка, 1991. - 800 с. - (Бібліотека української літератури).84(4Укр)
П 146
Пальцун В.

І про замах на тещу : смішні оповідання і дивні пригоди / В. Пальцун. - Львів : Сполом, 2014. - 128 с. : іл.84(4Укр)
С 440
Сковорода Г.

Байки харківські : художественная лит-ра / Г. Сковорода ; авториз. пер. Н. Федорака. - Львів : Свічадо, 2009. - 72 с. : фот.цв. - (Короткі історії для душі).84(4Укр)
С 440
Сковорода Г.

Сад пісень : вибрані твори / Г. Сковорода. - К. : Веселка, 1972. - 200 с. - (Шкільна бібліотека).84(4Укр)
С 771
Старицкий М.

Богдан Хмельницкий : трилогия / М. Старицкий. - Кн. 1 : Перед бурей. - К. : Дніпро, 1991. – 645 с.84(4Укр)
С 771
Старицкий М.

Богдан Хмельницкий : трилогия / М. Старицкий. - Кн. 2 : Буря. - К. : Дніпро, 1991. - 571 с.84(4Укр)
С 771
Старицкий М.

Богдан Хмельницкий : художественная лит-ра / М. Старицкий. - Кн. 3 : У пристани.- К. : Дніпро, 1991. - 623 с.84(4Укр)
С 792
Стельмах М.

Гуси-лебеді летять. Щедрий вечір : повісті / Михайло Стельмах. - К. : Веселка, 1971. - 323 с. - (Шкільна бібліотека).84(4Укр)
С 792
Стельмах М.

Правда і кривда: (Марко Безсмертний) : роман / М. Стельмах. - К. : Дніпро, 1990. - 427 с.84(4Укр)
С 798
Стефак В.

Примха посеред літа : худ. вид. / В. Стефак. - Львів : Сполом, 2012. - 208 с.84(4Укр)
Т 826
Тулуб З.

Людолови : історичний роман / З. Тулуб. – Т. 1. - К. : Дніпро, 1986. - 470 с.84(4Укр)
Т 826
Тулуб З.

Людолови : історичний роман / З. Тулуб. – Т. 2. - К. : Дніпро, 1986. - 571 с.84(4Укр)
Ф 537
Филипчук З.

Сага про юність. Колискова для рокера. Вогник з Вифлеєма : новели, притчі, повісті / З. Филипчук. - Львів : Папуга, 2011. - 190 с.84(4Укр)
Ф 835
Франко І.

Повісті : худ. вид. / І. Франко. - К. : Дніпро, 1971. - 470 с. - (Шкільна бібліотека).84(4Укр)
Ф 835
Франко І.

Поезія та драматичні твори : вибране / І. Франко. - Львів : Каменяр, 1978. - 200 с.84(4Укр)
Я 936
Яцків М.

Муза на чорному коні : оповідання і новели, повісті, спогади і статті / М. Яцків. - К. : Дніпро, 1989. - 846 с.84(4Укр)
Я 936
Яцків М.

Вибрані твори : художественная лит-ра / М. Яцків. - К. : Дніпро, 1973. - 455 с.


Мистецтво


85.3(4Укр)
В 498

Віночок Соломії Крушельницької : поезії і музичні твори, висловлювання визначних діячів культури, репертуар співачки / упоряд. П. Медведик. - Тернопіль : Збруч, 1992. - 128 с. : іл.85.1
Г 725
Гостев А. А.

Леонардо да Винчи / А. А. Гостев. - М. : Молодая гвардия, 2009. - 373 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).85.3(4Укр)
Р 882
Русанов В.

Мар`ян Крушельницький : біографічна повість / В. Русанов. - К. : Молодь, 1985. - 168 с. : фот. - (Уславлені імена).85.3
Ф 531
Филимонов В. П.

Андрей Тарковский: Сны и явь о доме / В. П. Филимонов. - М. : Молодая гвардия, 2011. - 453 с. - (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.).


Релігія


86.38
К 660
Коран. - Т. 1. - Репр. воспроизведение изд. 1907 г. - М. : Алибек, 1992. - 571 с.

86.38
К 660
Коран. - Т. 2. - Репр. воспроизведение изд. 1907 г. - М. : Алибек, 1992. - 572-1169 с.

Філософія


87.3
Г 277
Гегель Г.

Энциклопедия философских наук / Г. Гегель. - Т. 1 : Наука логики. - М. : Мысль, 1974. - 452 с. - (Философское наследие).87.8
Е 864

Естетика : навч. посіб / М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова, В. О. Лозовой. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 208 с.87.6
К 449
Кісь Р.

Зупинити розукраїнювання України? / Р. Кісь. - Львів : Афіша, 2012. - 360 с.


Психологія


88.840
Б 267
Бархаев Б. П.

Педагогическая психология : учебное пособие / Б. П. Бархаев. - СПб. : Питер, 2007. - 448 с. : ил.88.37
Г 506
Гиппенрейтер Ю. Б.

У нас разные характеры... Как быть / Ю. Б. Гиппенрейтер. - М. : АСТ, 2014. - 256 с.88.541
Д 184
Даниш В.

Принципи управління собою та іншими: якщо для вас це має значення / В. Даниш. - Львів : Піраміда, 2013. - 128 с. : іл.88.37
Е 499
Елдредж Д.

Дике серце. Таємниця чоловічої душі / Д. Елдредж. - Львів : Свічадо, 2009. - 232 с.88.53
К 652

Конфліктологія : навч. посіб. / за ред. Г. В. Гребенькова. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 229 с.88.3
М 159
Маклаков А. Г.

Общая психология : учебное пособие / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2012. - 583 с. : ил.88.53
Н 150
Наварро Дж.

Громче слов. Как понять невербальные сигналы / Дж. Наварро, Т. Скьярра Пойнтер. - Мн. : Попурри, 2011. - 288 с. : ил.88.492
П 866

Психотерапия и экстрасенсорика / сост. А. Н. Гопаченко. - Х. : Фолио ; Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 416 с.88.37
Р 697
Романчук О.

Жити серцем / О. Романчук. - Львів : Свічадо, 2008. - 176 с.88.6
Ф 866
Фрейд З.

Психология бессознательного : сборник произведений / З. Фрейд. - М. : Просвещение , 1989. - 448 с.88.6
Ф 866
Фрейд З.

Толкование сновидений / З. Фрейд. - 2-е изд. - К. : Здоров'я, 1998. - 496 с.


Бібліографічні покажчики


91
Г 621

Михайло Голубець : бібліографічний покажчик / уклад. Н. І. Кошик. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 2000. - 148 с.91
Д 560

Петро Васильович Добров: до 70-річчя від дня народження та 45-річчя наукової, педагогічної і громадської діяльності / уклад. Д. В. Пилипенко. - Донецьк : Донбас, 2014. - 200 с. : іл.


Збірники наукових праць


94
Д 254

Дебют : збірник тез доповідей студентів філологічного факультету / за заг. ред. К. В. Балабанова. - Маріуполь : МДУ, 2015. - 365 с.94
Д 254

Дебют : збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов / за заг. ред. К. В. Балабанова. - Маріуполь : МДУ, 2015. - 383 с.


ФРЦК


ФРЦК
А 357

Азовмаш: от идеи до результата. - Мариуполь, 2004. - 40 с. : фот.ФРЦК
А 357

Азовский морской альманах. - Мариуполь, 1996. - 99 с.ФРЦК
А 648

Англо-русский авиационный словарь : справочное издание / сост. В. Н. Дубошин. - М. : Гостехиздат ОГИЗ РСФСР, 1941. - 316 с.ФРЦК
Б 202
Балджи А.

Эллины Приазовья вчера, сегодня, завтра : греческое национальное движение в Украине глазами мариупольского журналиста / А. Балджи. – Мариуполь : Приазовский рабочий, 1995. - 242 с.ФРЦК
Б 799

Большая Советская Энциклопедия. В 65-ти томах : справочное издание / глав. ред. О. Ю. Шмидт. - Т. 12 : ВОДЕН - ВОЛХОВСТРОЙ. - М. : Советская энциклопедия, 1928. - 827 с.ФРЦК
Б 799

Большая Советская Энциклопедия. В 65-ти томах : справочное издание / глав. ред. О. Ю. Шмидт. - Т. 47 : ПРИЗНАК ДЕЛИМОСТИ - РАВЕНСТВО. - М. : Советская энциклопедия, 1940. - 895 с.ФРЦК
Г 286
Гедьо А. В.

Маріупольський грецький суд: історія створення та діяльність / А. В. Гедьо, Н. О. Терентьева, Р. І. Саєнко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. - 480 с.ФРЦК
Г 454
Гец С.

Юрій Васильович Шумський : художня літ-ра / С. Гец. - К. : Мистецтво, 1940. - 182 с.ФРЦК
Д 706
Достоевский Ф. М.

Полное собрание сочинений в двенадцати томах : художественная лит-ра / Ф.М. Достоевский. – Т. 2, ч. 1. - СПб. : А.Ф Маркса, 1894. - 605 с.ФРЦК
Д 706
Достоевский Ф. М.

Полное собрание сочинений в двенадцати томах : художественная лит-ра / Ф.М. Достоевский. – Т. 4, ч. 1 : Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом. - СПб. : А.Ф Маркса, 1894. - 507 с.ФРЦК
Д 706
Достоевский Ф. М.

Полное собрание сочинений в двенадцати томах : художественная лит-ра / Ф. М. Достоевский. - Т. 5, ч. 1 : Преступление и наказание. - СПб. : А.Ф Маркса, 1894. - 546 с.ФРЦК
Д 706
Достоевский Ф. М.

Полное собрание сочинений в двенадцати томах : художественная лит-ра / Ф. М. Достоевский. - Т. 6, ч. 1 : Идиот : роман в четырех частях. - СПб. : А.Ф Маркса, 1894. - 661 с.ФРЦК
Д 706
Достоевский Ф. М.

Полное собрание сочинений в двенадцати томах : художественная лит-ра / Ф. М. Достоевский. - Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя за 1876. - СПб. : А.Ф Маркса, 1895. - 446 с.ФРЦК
Ж 422

Жданов : справочник / сост. Е. П. Кудряшова. - Донецк : Донбас, 1978. - 158 с. : ил.ФРЦК
Ж 479
Жежеленко И. В.

Дирижер и его оркестр / И. В. Жежеленко. - Мариуполь : Новый мир, 2010. - 88 с. : ил.ФРЦК
З-382
Захарова Г.

Мариупольский "Мемориал": к 25-летию создания городского историко - просветительского правозащитного общества "Мемориал" / Г. Захарова. – Мариуполь : Новий мир, 2014. - 138 с.ФРЦК
З-590
Зибер Н. И.

Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно - экономических исследованиях: опыт критико - экономического исследования / Н. И. Зибер. - М. : Государственное социально-экономическое издательство, 1937. - 570 с.ФРЦК
К 240

Карманный русско-английский словарь : 8000 слов / сост. О. П. Бенюх. - 5-е изд. - М. : Советская энциклопедия, 1966. - 767 с.ФРЦК
М 183

Малая Советская Энциклопедия в 10 томах : справочное издание / глав. ред. Н. Л. Мещеряков. - Т. 5 : МАССИКОТ-ОГНЕВ. - М. : Советская энциклопедия, 1931. - 958 с.ФРЦК
М 183

Малая Советская Энциклопедия в 10 томах : справочное издание / глав. ред. Н. Л. Мещеряков. - Т. 7 : ПРЯМАЯ-СКУЛЫ. - М. : Советская энциклопедия, 1932. - 922 с.ФРЦК
Н 624
Никитин А.

Хождение за три моря Афанасия Никитина. 1466-1472 : художественная лит-ра / А. Никитин ; под ред. Б. Д. Грекова. - М. ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1948. - 227 с. - (Литературные памятники).ФРЦК
П 120
Павлий В. А.

Азовское море. Очерки истории торгового и военного мореплавания / В. А. Павлий. - Мариуполь, 1994. - 315 с.ФРЦК
П 179

Папуш И. А.

Бородино-1812. 200 лет. 4-ый Мариупольский Императрицы Елизаветы Гусарский полк / И. А. Папуш. - Мариуполь : Новый мир, 2012. - 76 с. : ил.

ФРЦК
П 315
Пеунов В.

Нить жизни : роман - факт / В. Пеунов. - Мариуполь, 1995. - 600 с.ФРЦК
Т 529
Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений : художественная лит-ра / Л. Н. Толстой. - Т. І / под ред. с примеч. П. И. Бирюкова. - М. : Т-ва И.Д. Сытина, 1913. - 279 с.ФРЦК
Т 529
Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений : художественная лит-ра / Л. Н. Толстой. - Т. ІІІ / под ред. с примеч. П. И. Бирюкова. - М. : Т-ва И.Д. Сытина, 1913. - 296 с.ФРЦК
Т 529
Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений : художественная лит-ра / Л. Н. Толстой. - Т. VІІ / под ред. с примеч. П. И. Бирюкова. - М. : Т-ва И.Д. Сытина, 1913. - 375 с.ФРЦК
Т 529
Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений : художественная лит-ра / Л. Н. Толстой. - Т. ІХ / под ред. с примеч. П. И. Бирюкова. - М. : Т-ва И.Д. Сытина, 1913. - 338 с.ФРЦК
Т 529
Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений : художественная лит-ра / Л. Н. Толстой. - Т. ХІ / под ред. с примеч. П. И. Бирюкова. - М. : Т-ва И.Д. Сытина, 1913. - 229 с.ФРЦК
Т 529
Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений : художественная лит-ра / Л. Н. Толстой. - Т. ХV / под ред. с примеч. П. И. Бирюкова. - М. : Т-ва И.Д. Сытина, 1913. - 246 с.ФРЦК
Т 529
Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений : художественная лит-ра / Л. Н. Толстой. - Т. XVII / под ред. с примеч. П. И. Бирюкова. - М. : Т-ва И.Д. Сытина. - 322 с.ФРЦК
Т 529
Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений : художественная лит-ра / Л. Н. Толстой. - Т. ХХІ / под ред. с примеч. П. И. Бирюкова. - М. : Т-ва И.Д. Сытина, 1913. - 190 с.63.3(4Укр=4Гре)
Т 560
Томазов В.

Греческие страницы украинской истории / В. Томазов, А. Ясь. - Киев : Лыбидь, 2009. - 224 с. : ил.ФРЦК
Э 685

Энциклопедический словарь Русского Библиографического Института "Бр. А. и И. Гранат и К" : справочное издание / под ред. Ю. С. Гамбарова. - Т. 4 : Археология - Бармы. - 7-е изд., совершенно перераб. изд. (11-е повторное). - М. : Русский Библиографический Институт Бр. А и И. Грант и К.). - 639 с.ФРЦК
Э 685

Энциклопедический словарь Т-ва "Бр. А. и И. Гранат и К" : справочное издание / В.Я.  Железнова, М.М. Ковалевскаго и др.; Под ред. Ю.С. Гамбарова. - 7-е, совершенно перераб. изд. - Т.10 : Вехъ - Воздухъ. - М. : Изд. Т-ва "Бр. А. и И. Гранат и К". - 708 ст. : ил.ФРЦК
Э 685

Энциклопедический словарь Русского Библиографического Института Гранат : справочное издание / под ред. Ю. С. Гамбарова. - Т. 30 : НАУКА - ПАВЕЛ ДЬЯКОН. – 11-е стереотипное изд. - М. : Русский Библиографический Институт Бр. А и И. Грант и К. - - 767 с.ФРЦК
Э 685


Энциклопедический словарь Русского Библиографического Института "Бр. А. и И. Гранат и К" : справочное издание / под ред. Ю. С. Гамбарова. - Т. 39 : Симпатическая нервная система - Собаки. - 7-е изд., совершенно перераб. изд. - М. : Главная Контора Т-ва Бр. А и И. Грант и К. - 671-71 с.
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка