Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСкачати 460,64 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації04.10.2017
Розмір460,64 Kb.
  1   2   3   4   5

Інформаційний бюлетень нових надходжень

до фондів Наукової бібліотеки МДУ

1 квартал 2015 р.

Екологія. Анатомія(1)

Фізико-математичні науки(4)

Географія(5)

Техніка. Технічні науки(2)

Сільське та лісове господарство(1)

Охорона здоровя. Медичні науки(1)

Соціологія(1)

Історія(34)

Економіка. Економічні науки(38)

Політика. Політичні науки(3)

Право. Юридичні науки(65)

Цивільний захист(1)

Освіта. Педагогічні науки(24)

Засоби масової інформації(2)

Філологія. Мовознавство(5)

Англійська мова(3)

Італійська мова(2)

Польська мова(1)

Українська мова(2)

Фольклор(1)

Літературознавство(86)

Російська література(25)

Українська література(3)

Зарубіжна література(47)

Мистецтво(1)

Релігія(7)

Філософія(4)

Психологія(4)

Бібліографічні покажчики(1)

Збірники наукових праць(3)

Екологія. Анатомія


20.1
К 783
Краснянский М. Е.

Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : БУРУН и К, 2013. - 268 с.


Фізико-математичні науки


22
В 235
Ващук Ф. Г.

Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посібник / Ф. Г. Ващук, О. Г. Лавер, Н. Я. Шумило. - К. : Знання, 2008. - 368 с.22
Н 584
Нефьодов Ю. М.

Методи оптимізації в прикладах і задачах : навч. посібник / Ю. М. Нефьодов, Т. Ю. Балицька. - К. : Кондор, 2011. - 324 с.22
Ш 507
Шершнев В. Г.

Математический анализ : учеб. пособие / В. Г. Шершнев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 288 с.22
Ш 507
Шершнев В. Г.

Математический анализ: сборник задач с решениями : учебное пособие / В. Г. Шершнев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 164 с.


Географія


26
С 535
Снисаренко А. Б.

Эвпатриды удачи / А. Б. Снисаренко. - Л. : Судостроение, 1990. - 416 с. : ил.26
Х 383
Хеннинг Р.

Неведомые земли: в 4-х т. / Р. Хеннинг ; пер. с нем.: Л. Ф. Вольфсон, Р. З. Персиц. - Т. 1. - М. : Издательство иностранной литературы, 1961. - 515 с.26
Х 383
Хеннинг Р.

Неведомые земли: в 4-х т. / Р. Хеннинг ; пер. с нем. Е. К. Краснокутской ; пер. с нем. А. Д. Райхштейна. - Т. 2. - М. : Издательство иностранной литературы, 1961. - 519 с.26
Х 383
Хеннинг Р.

Неведомые земли: в 4-х т. / Р. Хеннинг ; пер. с нем. А. В. Лисовской. - Т. 3. - М. : Издательство иностранной литературы, 1962. - 472 с.26
Х 383
Хеннинг Р.

Неведомые земли: в 4-х т. / Р. Хеннинг ; пер. с нем.: А. М. Филлипова, Н. В. Шлыгиной. - Т. 4. - М. : Издательство иностранной литературы, 1963. - 548 с.


Техніка. Технічні науки


3
Л 632
Лисий А. О.

Удосконалення методів проводки суден на каналах та фарватерах в льодових умовах : автореф. дис. ... канд. тех. н. / А. А. Лисий. - Одеса, 2013. - 20 с.32
Н 741
Новожилов, О. П.

Архитектура ЭВМ и систем : учебное пособие для бакалавров / О. П. Новожилов. - М. : Юрайт, 2013. - 527 с.


Сільське та лісове господарство


4
Б 648
Бірта Г. О.

Основи рослинництва і тваринництва : навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 304 с.Охорона здоров’я. Медичні науки

53.57
П 312

Петрунек В. П.

Колыбель неврозов (Заметки врачей психоневрологов) / В. П. Петрунек, Л. Н. Таран. - М. : Знание, 1988. - 192 с.

Соціологія


60.84
М 581

Міжнародне діловодство : методичний посібник з навчальної дисципліни / уклад. В. О. Кудлай. - Маріуполь : МДУ, 2014. - 63 с.


Історія


63.3(4Укр)
А 724

Антонов А. Л.

История Харьковского городского самоуправления 1654-1917 / А. Л. Антонов, В. Л. Маслийчук, А. Ф. Парамонов. - Харьков : Регион-Информ, 2004. - 200 с.

63.3(4Укр=Гре)
Б 310

Бацак Н. І.

Греки Північного Приазов'я: культурно-просвітницький розвиток (кінець ХVIII - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. і. н. / Н. І. Бацак. - К., 1999. - 20 с.

63.3(4Укр)
Б 432

Бєліков О. В.

Циганське населення України (ХVI-XX ст.) : автореф. дис. ... канд. і. н. / О. В. Бєліков. - Донецьк, 2003. - 20 с.

63.3(4Укр)4
Б 754

Бодрухин В. М.

Князівська влада і проблеми державотворення в Україні (ХІІ-ХІV ст.) : автореф. дис. ... д. і. н. / В. М. Бодрухин. - Донецьк, 2005. - 40 с.

63.3(4Ита)
В 682

Волониць В. С.

Історія Італії. Середньовіччя, Ренесанс, Новий і Новітній час : навчальний посібник / В. С. Волониць, Ю. М. Нікольченко, Ю. С. Сабадаш. - Маріуполь : МДУ, 2014. - 237 с.

63.3(4Укр)61
Г 722

Господаренко О. В.

Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на півдні України у 1917-1920 рр.: соціально-економічний аспект : автореф. дис. ... канд. і. н. / О. В. Господаренко. - Донецьк, 2005. - 20 с.

63.3(4Укр)
Г 951

Гуржій І.

Сторінки історії України : довідник для школярів і студентів / І. Гуржій, О. Гуржій, С. Корновенко. - Вип. 1. - Черкаси : Ант, 2007. - 222 с. : іл.

63.3(4Укр)46
Д 504

Дихтярь А. В.

Степная вольница Руси / А. В. Дихтярь. - Кн. 1. - Мариуполь : Новый мир, 2013. - 392 с. : ил.

63.3(0=Укр)
З-197

Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк. 19 грудня 2008 року / ред. кол. І. Драч. - Донецьк : Український Культурологічний Центр, 2008. - 312 с.63.3(4Укр=Гре)
І 440

Ілюк Т. В.

Українсько-грецькі зв'язки в галузі культури та освіти: 1991-2007 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. н. / Т. В. Ілюк. - К., 2009. - 20 с.

63.3(0)
І 907

Історія світових цивілізацій : інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять / уклад. С. В. Тарасов. - Маріуполь : МДУ, 2014.63.3(0)4
І 907

Історія країн Азії та Африки в середні віки : інструктивно-методичні матеріали до виконання ІНДЗ / уклад. А. В. Папазова. - Маріуполь : СПД Кременева Г.Е., 2014. - 37 с.63.3(0)31
І 907

Історія стародавнього сходу : інструктивно-методичні матеріали до виконання МКР / уклад. А. В. Папазова. - Маріуполь : СПД Кременева Г.Е., 2014. - 36 с.63
И 903

Историография античной истории : учебное пособие / под ред. В. И. Кузищина. - М. : Высшая школа, 1980. - 415 с.63.3(5Изр)
К 307

Кацир Я.

Иерусалим в веках / Я. Кацир. - предварительное изд. - Ч. 6 : Иерусалим-столица государства крестоносцев. - Тель-Авив, 1997. - 192 с.

63.3(4Укр-2Маріуполь)
К 680

Коробка В. М.

Громадське управління в містах Катеринославської губернії (1870-1914 рр.) : монографія / В. М. Коробка . - Маріуполь : Акварель, 2014. - 326 с.

63.3(4Укр)
К 784

Красовицкий Б. М.

Столичный Харьков город моей юности / Б. М. Красовицкий. - 2-е изд., испр. и доп. - Харьков : Фолио, 2004. - 111 с. : ил.

63.3(4Укр-2Маріуполь)
М 264

Мариупольский краеведческий сборник 2014 г. : сборник научных статей / ред. кол. Р. П. Божко. - Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2014. - 138 с. : ил.63.3(4Укр)
М 379

Мачулин Л. И.

Тайны подземного Харькова / Л. И. Мачулин. - Харьков, 2005. - 208 с.

63.3(2)6
Н 301

Народное хозяйство СССР 1922-1972 гг. : юбилейный статистический ежегодник. - М. : Статистика, 1972. - 848 с.63.3(4Укр-4Дон)
Н 354

Національна книга пам`яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні : Донецька область / голова редколегії О. Л. Третяк. - Ч. 2 / ред. С. Ф. Блєднов. - Донецьк : Регіон, 2009. - 784 с.63.3(4Фра)
Н 590

Нечаев С. Ю.

Каролина Бонапарт. Раба любви / С. Ю. Нечаев. - М. : Аст-Пресс Книга, 2005. - 256 с.

63.3(0)
Н 789

Нойкирхен Х.

Пираты (морской разбой на всех морях) / Х. Нойкирхен. - К. : Знание, 1992. - 256 с.

63.3(4Укр)
П 180

Парамонов А. Ф.

Энциклопедия фамилий Харьковской губернии : справочное издание / А. Ф. Парамонов. - Кн. 1. - Харьков : Райдер, 2003. - 272 с.

63.3(4Укр)61
П 580

Попов В. Ж.

Повсякденне життя мешканців промислово розвинутих регіонів України в період національно-демократичної революції 1917-1920 рр. : автореф. дис. ... д. і. н. / В. Ж. Попов. - Донецьк, 2014. - 40 с.

63.3(4Укр)46-8
Р 696

Романцова Н. І.

Постать князя Дмитра Вишневецького в українській історіографії ХІХ-початку ХХІ ст. : монографія / Н. І. Романцова. - Маріуполь : МДУ, 2013. - 216 с.

63
Р 839

Руїна Гетьманщини в російській історіографії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять / уклад. С. В. Тарасов. - Маріуполь : МДУ, 2014. - 27 с.63.3(4Укр)4
С 259

Священко З. В.

Соціальні та політичні процеси на Уманщині в період раннього та пізнього середньовіччя : автореф. дис. ... канд. і. н. / З. В. Священко. - Черкаси, 2004. - 20 с.

63.3(5Изр)
С 314

Сенор Д.

Нация умных людей. История израильского экономического чуда / Д. Сенор, С. Сингер. - М. : Карьера Пресс, 2011. - 336 с.

63.3(4Укр)46-8
С 917

Сушинський Б.

Гетьман Мазепа: повернення до Батурина : роман-есе / Б. І. Сушинський. - Коломия : Вік, 2001. - 400 с.

63.3(4Укр)
У 450

Україна і світ: проблеми історії : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 листопада 2014 р. / під загал. ред. К. В. Балабанова . - Маріуполь : МДУ, 2014. - 226 с.63.3(4Укр)63
Ч-930
Чура В. І.

Останній комуністичний експеримент. Перебудова народногосподарського комплексу західних областей УРСР на зламі 80-х - 90-х років ХХ століття : монографія / В. І. Чура. - Львів : Простір-М, 2012. - 400 с.63.2
Ш 241

Шаповалов Г. И.

Корабли веры (Судоходство в духовной жизни древней Украины) : монография / Г. И. Шаповалов. - Запорожье : Дикое Поле, 1997. - 160 с. : ил.

63.3(4Укр=Гре)
Э 472

Эллинское знамя : культурно-исторический альманах Греческого культурного центра "Зорбас" и "Лицея гречанок". - К., 2007. - 48 с. : фот.Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка