Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСкачати 259,21 Kb.
Дата конвертації01.02.2018
Розмір259,21 Kb.

Інформаційний бюлетень нових надходжень
до фондів Наукової бібліотеки МДУ
4-й квартал 2017 р.

Природні науки

Екологія. Природні науки

Соціологія

Історія

Економіка. Економічні наукиПолітика. Політичні науки

Право. Правові науки

Освіта. Педагогічні науки

Засоби масової комунікації

Науково-інформаційна діяльність

Філологія. Мовознавство

Літературознавство

Мистецтво

Філософія

Психологія

Бібліографічні покажчики

ЗбіркиПриродні науки


26В 841

Все о таинственных местах и загадках Земли [Текст] : атлас-справ. / ред. А. Шаронов. - Санкт-Петербург : Кристалл, 2009. - 112 с. : ил. - ISBN 978-5-9603-0105-9.


26.8

В 840

Всё о 1000 чудес света [Текст] : атлас-справ. / ред. С. Ю. Раделов. - Вильнюс : Bestiary, 2012. - 176 с. - ISBN 978-609-456-063-7.


22

Г 599

Гокінг, С. Найкоротша історія часу [Текст] / С. Гокінг, Л. Млодінов ; пер. з англ. І. Андрущенко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 159 с. - ISBN 978-617-12-1054-7.


28

К 142

Казанцева, А. В інтернеті хтось помиляється! Наукові дослідження дискусійних питань [Текст] / А. Казанцева. - Харків : Віват, 2016. - 368 с. : іл. - ISBN 978-617-690-686-5.


28.71

Х 200

Харарі, Ю. Н. Людина розумна: історія людства від минулого до майбутнього [Текст] / Ю. Н. Харарі ; пер. з англ. Я. Лебеденка. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 543 с. - ISBN 978-617-12-1531-3.
Екологія
20.1

С 605

Соломенко, Л. І. Екологія людини [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Соломенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 120 с. - ISBN 978-617-673-490-1.Соціологія60.56

П 581

Попович, О. В. Функції культуротворчості як фактор креативності особистості [Текст] : монографія / О. В. Попович ; рец. Ю. С. Сабадаш. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 371 с. - ISBN 978-966-452-158-8.


60.7

Р 824

Рубл, Б. Прагматизм і плюралізм як рушії розвитку великого міста (Чикаго "позолоченої доби", Москва "срібного віку" та Осака епохи Мейджі) [Текст] / Б. Рубл. - Київ : Стилос, 2010. - 404 с. - ISBN 978-966-8009-95-2.


60.56

Я 628

Янковський, С. В. Уявне та дійсне соціокультурного світотворення: діалектика неоднорідного [Текст] : монографія / С. В. Янковський. - Маріуполь : ПДТУ, 2015. - 540 с. - ISBN 978-966-604-110-7.Історія


63.3(0)Б 434

BELLONA [Текст] : вестник Мариупольского военно-исторического клуба / гл. ред. Ю. Пряник. - Мариуполь : [б. и.], 2016. - Вып. 2. - 100 с.


63.3(0)31

В 263

Вейнберг, И. П. Рождение истории: историческая мысль на Ближнем Востоке середины І тысячелетия до н. э. [Текст] / И. П. Вейнберг. - М. : Наука, 1993. - 352 с. - ISBN 5-02-017249-9.


63.3(2)4

В 350

Вернадский, Г. Русские земли в Средние века [Текст] / Г. Вернадский. - Москва : Ломоносовъ, 2016. - 288 с. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-336-0.


63(4Укр)

Г 510

Гирич, І. Концептуальні проблеми історії України [Текст] / І. Гирич. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-10-1798-5.63.3(2)6

Д 231

Двенадцатый съезд РКП/б/ 17-25 апреля 1923 года [Текст] : стеногр. отчет. - Москва : Политиздат, 1968. - 903 с. - (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза).


63.3(4Укр-2Київ)

Д 363

Дерлеменко, Є. А. Київ [Текст] : фотоальбом / Є. А. Дерлеменко. - Київ : Балтія-Друк, 2003. - 144 с. - ISBN 966-96238-4-7.


63

Д 660

Доманська, Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле [Текст] / Е. Доманська ; пер. В. Склокіна. - Київ : Ніка-центр, 2012. - 264 с. - ISBN 978-966-521-605-6.


63.3(4Вел)

И 353

Изгл, Р. История Англии [Текст] / Р. Изгл. - Москва : АСТ: Астрель, 2010. - 294 с. : ил. - ISBN 978-5-17-047178-2 (АСТ).


63.3(0)31

І-907

Історія європейської цивілізації. Близький Схід [Текст] / пер. з італ. ; за ред. У. Еко. - Харків : Фоліо, 2016. - 1310 с. : іл. - ISBN 978-966-03-7586-4.


63.3(4Укр-2Киев)

К 178

Кальницкий, М. Б. Бизнес и бизнесмены [Текст] / М. Б. Кальницкий. - Киев : Варто, 2011. - 240 с. : ил. - (Киевские истории ; кн. 1). - ISBN 978-966-2321-15-9. - ISBN 978-966-2321-14-2 (серия).


63.3(4Укр-2Киев)

К 178

Кальницкий, М. Б. Гимназии и гимназисты [Текст] / М. Б. Кальницкий. - Киев : Варто, 2014. - 304 с. : ил. - (Киевские истории ; кн. 3). - ISBN 978-966-2321-27-2. - ISBN 978-966-2321-14-2 (серия).


63.3(4Укр-2Киев)

К 178

Кальницкий, М. Б. Зодчество и зодчие [Текст] / М. Б. Кальницкий. - Киев : Варто, 2012. - 336 с. : ил. - (Киевские истории ; кн. 2). - ISBN 978-966-2321-22-7. - ISBN 978-966-2321-14-2 (серия).


63.3(4Укр-2Киев)

К 384

Киев [Текст] : альбом (на испанском языке). - Санкт-Петербург : Яркий город, 2006. - 159 с. - ISBN 5-9663-0038-0.


63.3(4Укр-2Киев)

К 562

Ковалинский, В. В. Киевские хроники [Текст] : события, персоналии / В. В. Ковалинский. - Киев : Варто. - Кн. 1 : Юбилеи 2011. - 2012. - 288 с. : ил. - ISBN 978-966-2321-19-7.


63.3(4Укр-2Киев)

К 562

Ковалинский, В. В. Киевские хроники [Текст] : события, персоналии / В. В. Ковалинский. - Киев : Варто. - Кн. 2 : Юбилеи 2012. - 2012. - 320 с. : ил. - ISBN 978-966-2321-23-4.


63.3(4Укр=Гре)

К 840

Круглий стіл "Історія грецьких сіл Приазов`я" [Текст] : всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених "Українська державність: історія і сучасність" 2 грудня 2011 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова . - Маріуполь : МДУ, 2011. - 44 с.


63.3(4Укр)6

Л 612

Липинський, В. Повне зібрання творів, архів, студії [Текст] / В. Липинський ; голов. ред. Я. Пеленський. - Київ : Український письменник. - (Твори). - Т. 1 : Суспільно-політичні твори (1908-1917) / ред.: І. Гирич, О. Проценко. - 2015. - 784 с.


63.3(4Укр)

М 149

Майданюк, А. А. Дітям про Кам'янець [Текст] / А. А. Майданюк. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І., 2015. - 44 с. : іл. - ISBN 978-617-7052-35-6.


63.3(4Укр)4

М 268

Марков, В. И. О возникновении украинского казачества [Текст] / В. И. Марков. - Москва : Клио, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-906518-20-0.


63.3(2)6

Н 141

Набоков, В. Д. До и после Временного правительства [Текст] : избр. произвед. / В. Д. Набоков. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-89091-485-9.


63.3(2)6

Н 141

Набоков, К. Д. Испытания дипломата [Текст] / К. Д. Набоков. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2014. - 320 с. - ISBN 978-5-89091-474-3.


63.3(4Укр)-8

О-179

Facie ad faciem=Обличчям до обличчя [Текст] : ілюстрований життєпис Михайла Грушевського / авт.-упоряд.: С. Панькова, Г. Кондаурова. - Київ : Либідь, 2017. - 144 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0732-3.


63.3(4Укр)-8

П 330

Пиріг, Р. Я. Михайло Грушевський [Текст] : біогр. нарис / Р. Я. Пиріг, В. В. Тельвак. - Київ : Либідь, 2017. - 576 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0731-6.


63.3(0)-7

С 120

Сабадаш, Ю. С. Ідеї гуманізму в сучасній італійській культурі: Умберто Еко [Текст] : лекція / Ю. С. Сабадаш. - Маріуполь : МДУ, 2011. - 61 с.


63.3(2)5

С 506

Смирнов, В. Н. Политический терроризм Российской империи [Текст] / В. Н. Смирнов. - Харьков : Литера Нова, 2012. - 300 с. - ISBN 978-966-1553-26-1.


63.3(4Укр-2Мариуполь)

С 524

Смык, И. С. 221-я стрелковая дивизия в боях за освобождение Украины [Текст] : военно-исторический очерк / И. С. Смык. - Мариуполь : [б. и.], 1995. - 88 с. - Колекція "Краєзнавство".


63.3(4Укр)-8

У 450

України славні імена [Текст] / упоряд. Л. М. Мацієвська. - Київ : Український рейтинг, 2009. - 240 с. - ISBN 978-966-97103-0-7.63.3(6)

Х 120

Хааг, М. История Египта [Текст] / М. Хааг. - Москва : АСТ: Астрель, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-17-048230-6 (АСТ). - ISBN 978-5-271-15106-4. - ISBN 1-85828-940-8.


63.3(0)

Ч-508

Черчилль, У. Мои великие современники [Текст] / У Черчилль. - Москва : Захаров, 2011. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-8159-1042-3.


63.3(4Укр-2Київ)

Щ 920

Щоб жити. Розуміючи Київ [Текст] : благодійна книга спогадів / Л. І. Потіщук, Є. І. Кам, А. П. Гловньов. - Київ : Самміт-книга, 2015. - 191 с. : іл. - ISBN 978-617-7350-15-5.Економіка. Економічні науки65.43

А 877

Архипов, В. В. Организация роботы сомелье [Текст] : уч. пособ. / В. В. Архипов. - 2-е изд. - Киев : Центр учебной литературы, 2016. - 304 с. - ISBN 978-617-673-415-4.


65.262.10

В 613

Вовчак, О. Д. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 424 с. - ISBN 978-611-01-0319-0.


65.052

Г 950

Гура, Н. О. Облік видів економічної діяльності [Текст] : підручн. / Н. О. Гура. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 392 с. - ISBN 978-611-01-0101-1.


65.26

Е 960

Еш, С. М. Ринок фінансових послуг [Текст] : підручн. / С. М. Еш. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 400 с. - ISBN 978-617-673-346-1.


65.43

З-133

Заваріка, Г. М. Курортна справа [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Заваріка. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 264 с. - ISBN 978-617-673-358-4.65.298

З-781

Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон [Текст] : монографія / за ред. Ю. Г. Козака. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 240 с. - ISBN 978-611-01-0839-3.


65.26

К 562

Коваленко, Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 578 с. - ISBN 978-617-673-187-0.


65.052

К 709

Корягіна, С. В. Маркетинговий аудит [Текст] : навч. посіб./ С. В. Корягіна, М. В. Корягін. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 320 с. - ISBN 978-617-673-304-1.


65.26

М 149

Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / Т. В. Майорова. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 472 с. - ISBN 978-966-364-883-5.


65.43

М 213

Мальська, М. П. Готельний бізнес: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 472 с. - ISBN 978-611-01-0286-5.


65.43

Н 591

Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 344 с. - ISBN 978-966-364-933-7.


65.291.3

О-506

Окландер, М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, М. В. Кірносова. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 208 с. - ISBN 978-617-673-314-0.


65.01

П 321

Пікетті, Т. Капітал у ХХІ столітті [Текст] / Т. Пікетті ; пер. з англ. Н. Палій. - Київ : Наш Формат, 2016. - 696 с. - ISBN 978-617-7279-52-4.65.291.21

П 326

Пінк, Д. Драйв. Дивовижна правда про те, що нас мотивує [Текст] / Д. Пінк ; пер. з англ. Н. Агаджаняна. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 208 с. - ISBN 978-617-12-1057-8.


65.32

П 372

Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Бурик [и др.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 260 с. - ISBN 978-617-673-191-7.


65.26

П 870

Птащенко, Л. О. Фінансовий контролінг [Текст] : навчальний посібник / Л. О. Птащенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 344 с. - ISBN 978-617-673-467-3.


65.052

Р 151

Радецька, Л. П. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. - Київ : Академія, 2007. - 352 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-249-5.


65.052

С 143

Садовська, І. Б. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 688 с. - ISBN 978-617-673-160-3.


65.291.9

Ф 119

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / за ред. І. О. Школьник. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 488 с. - ISBN 978-617-673-334-8.


65.26

Ш 447

Шелудько, В. М. Фінансовий ринок [Текст] : підручник / В. М. Шелудько. - 3-е вид. - Київ : Знання, 2015. - 535 с. - ISBN 978-617-07-0026-1.
Політика. Політичні науки66.4

К 470

Клінтон, Г. Важкі рішення [Текст] / Г. Клінтон ; пер. з англ. Л. Герасимчук. - 2-е вид. - Київ : Наш Формат, 2016. - 544 с. - ISBN 978-617-7279-29-6.


66.3(4Укр)

М 367

Мацієвський, Ю. У пастці гібридності: зигзаги трансформації політичного режиму в Україні (1991-2014) [Текст] : монографія / Ю. Мацієвський. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2016. - 552 с. - ISBN 978-617-614-120-4.


66.4

У 450

Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура [Текст] : монографія / упоряд.: В. Сергійчук, Н. Татаренко. - 2-е вид., допов. - Київ : Український письменник, 2015. - 550 с. - ISBN 978-966-579-439-4.Право. Правові науки67.9(4Укр)401

А 312

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції [Текст] : навч. посіб. / С. Ф. Константінов [и др.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 336 с. - ISBN 978-611-01-0799-0.


67.9(4Укр)404.2

Ж 743

Житлові відносини: законодавство, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 272 с. - ISBN 978-611-01-0648-1.


67.9(4Укр)72

З-801

Золоті сторінки обвинувальних промов українських прокурорів [Текст] / редкол.: В. П. Пшонка, Є. М. Блажівський, Ю. М. Дьомін . - Київ : Алерта, 2013. - 776 с. - ISBN 978-617-566-220-5.


67.91

С 138

Сагайдак, О. П. Посольство і консульство: організація і форми роботи [Текст] : навч. посіб. / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук. - Київ : Знання, 2014. - 317 с. - ISBN 978-617-07-0209-8.67.0

С 422

Скакун, О. Ф Теорія права і держави [Текст] : підручник / О.Ф Скакун. - 4-е вид. - Київ : Алерта, 2016. - 528 с. - ISBN 978-617-566-233-5.


67.9(4Укр)405

Т 781

Трудові відносини: законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 344 с. - ISBN 978-611-01-0647-4.


67.9(4Укр)402

Ф 591

Фінансове право [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 160 с. - ISBN 978-611-01-0443-2.


67.9(4Укр)404.5

Ш 699

Шлюбні відносини. Укладання та припинення шлюбу: законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 264 с. - ISBN 978-611-01-0644-3.


67.9(4Укр)7

Я 812

Ясинок, М. М. Судові дебати: право, психологія, риторика [Текст] : науково-практичний посіб. / М. М. Ясинок. - Київ : Алерта, 2016. - 158 с. - ISBN 978-617-566-376-9.Освіта. Педагогічні науки74.9

А 670

Аникеева, Н. Главное о воспитании детей [Текст] / Н. П. Аникеева. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-496-01558.


74.100.551

Б 734

Богданець-Білоскаленко, Н. І. У барвистому віночку. Збірка українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах [Текст] : хрестоматія / Н. І. Богданець-Білоскаленко. –

2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 288 с. - ISBN 978-617-673-433-8.

74.26

В 406

Взаємозв'язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва у школі [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 березня 2013 р. / ред. В. А. Личковах. - Чернігів : Ієрогліф, 2013. - 233 с. - ISBN 978-966-365-781-4.


74.00

Г 970

Гуткевич, С. О. Науково-освітній простір як ключовий фактор розвитку країн в добу економіки знань [Текст] : монографія / С. О. Гуткевич, І. Г. Оніщенко, С. І. Дичковський. - Київ : НТУУ КПІ, 2014. - 244 с. - ISBN 978-966-622-656-6


74.484.7(4Укр)

І 712

Інститут міжнародних відносин. Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Текст] / за ред. В. В. Скопенка. - Київ : Знання України, 2004. - 278 с. - ISBN 966-316-027-6.


74.03

К 703

Корчак, Я. Любовь к ребенку [Текст] / Я. Корчак. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-496-01334-5.


74.03

К 703

Корчак, Я. Правила життя: педагогіка для дітей та дорослих [Текст] / Я. Корчак ; пер. з пол. Ю. Г. Попсуєнка. - Харків : Фолио, 2016. - 538 с. - ISBN 978-966-03-7633-5.


74.9

К 834

Кронгауз, К. Я погана мати? і 33 інші запитання, які псують життя батькам [Текст] / К. Кронгауз. - Харків : Віват, 2016. - 320 с. - ISBN 978-617-690-692.


74.480

К 840

Кругляк, М. Е. Життя та побут студентства під російської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : монографія / М. Е. Кругляк. - Житомир : Волинь, 2015. - 464 с. - ISBN 978-966-690-205-7.


74.484.7(4Укр)

Л 890

Львівський державний університет фізичної культури [Текст] : довідник / за заг. ред. Є. Приступи. - Львів : ЛДІФК, 2011. - 172 с. - ISBN 978-966-2328-23.74.484.7(4Укр)

Л 890

Львівська політехніка: Litteris et Artibus [Текст] / гол. ред. Ю. Я. Бобало. - Київ : Логос Україна, 2010. - 367 с. - ISBN 978-966-1581-07-3.


74.480.2

М 545

Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посібн. / О. В. Малихін [та ін.]. - Київ : КНТ, 2014. - 262 с. - ISBN 978-966-373-737-9.


74.04(3)

М 581

Міжнародні освітні системи [Текст] : підручник / С. В. Іванов [та ін.]. - Одеса : Апрель, 2014. - 236 с. - ISBN 978-617-7261-12-3.


74.484.7(4Укр)

Н 350

Національний університет водного господарства та природокористування [Текст] / гол. ред. В. А. Гурин. - Київ : Логос Україна, 2007. - 197 с. - ISBN 978-966-2120-05-9.


74.200.55

П 771

Пристинський, В. М. Здоров'язбережувальні технології в організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та підлітками [Текст] : навч. - метод. посібн. / В. М. Пристинський, І. В. Макущенко, А. В. Осіпцов. - Маріуполь : ППНС, 2017. - 224 с. - ISBN 978-617-7413-18-8.


74.484.7(4Укр)

Т 353

Тернопільський національний економічний університет. Історія. Звершення. Особистості [Текст] : довідник / упоряд. Н. Струк. - Киiв : Світ успіху, 2006. - 335 с.


74.480

Ф 796

Формування загальнолюдських цінностей у студентської молоді в контексті фізичного виховання і здорового способу життя [Текст] : колективна монографія / О. В. Вертель [и др.]. - Маріуполь : ППНС, 2017. - 352 с. - ISBN 978-617-7413-17-1.


74.03(4Укр)

Х 944

Хроніка 2000 [Текст] : український культурологічний альманах / гол. ред. Ю. Буряк. - Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв. - Вип. 71 : Україна освітня: історія, персоналії, поступ / авт. проекту А. В. Толстоухов. - 2007. - 860 с.


74.202.4

Ш 378

Шевців, З. М. Основи інклюзивної педагогіки [Текст] : підручник / З. М. Шевців. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 248 с. - ISBN 978-617-673-466-6.


74.9

Ш 850

Шрагіна, Л. 15 табу для мамусь і татусів, або Батьківські помилки з любові до дітей [Текст] / Л. Шрагіна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 144 с. - ISBN 978-617-679-201-7.Засоби масової інформації76.000

М 690

Михайлин, І. Л. Основи журналістики [Текст] : підручник / І. Л. Михайлин. - 5-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 496. - ISBN 978-611-01-0175-2.Науково-інформаційна діяльність78.3

Б 594

Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій [Текст] : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Дніпро, 1-2 грудня 2016 р. / за заг. ред. Т. О. Колесникової. - Дніпро : [б. и.], 2016. - 356 с.


78.6

З-382

Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посібн. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 336 с. - ISBN 978-617-673-175-7.Філологія. Мовознавство81.2-5

Б 875

Браун, Н. П. Странности нашего языка. Занимательная лингвистика [Текст] / Н. П. Браун ; пер. с англ. О. И. Перфильева. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2010. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-386-01761-3.


81.432.1

Б 877

Брегг, М. Приключения английского языка [Текст] / М. Брегг. - 2-е изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2014. - 418 с. - ISBN 978-5-91671-280-3.


81.45

Г 811

Греческий с Йоргосом Феотокасом. Избранные рассказы [Текст] : учебн. пособие / подгот. А. Путина. - Москва : Восточная книга, 2016. – 208 с. - (Метод обучающего чтения Ильи Франка). - ISBN 978-5-7873-0499-2.


81.45

Г 811

Греческий шутя. 100 анекдотов для начального чтения [Текст] : учебн. пособие / подгот. Ю. Чорногор. - Москва : Восточная книга, 2012. - 96 с. - (Метод обучающего чтения Ильи Франка). - ISBN 978-5905971-25-9.


81.411.4-9

Г 872

Громик, Ю. В. Український правопис [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Громик. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 140 с. - ISBN 978-617-673-141-2.


81.411.4-4

З-123

Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів [Текст] : етимологія, тлумачення, застосування / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - Київ : Академія, 2015. - 304 с. - ISBN 978-966-580-456-7.


81.432.1-55

И 243

Ивашкин, М. П. Практикум по стилистике английского языка. A manual of english stylistics [Текст] : учебное пособие / М. П. Ивашкин, В. В. Сдобников, А. В. Селяев. - Москва : АСТ: Восток-Запад, 2005. - 101 с. - ISBN 5-17-032298-4 (АСТ). - ISBN 5-478-00133-3 (Восток-Запад).
81.411.4-4

К 604

Колібаба, Л. Словник дієслівного керування [Текст] : довід. видання / Л. Колібаба, В. Фурса. - Київ : Либідь, 2017. - 656 с. - ISBN 978-966-06-0734-7.


81.432.1-428

М 213

Мальська, М. П. Англо-український словник термінів сфери туризму [Текст] : довід. видання / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 448 с. - ISBN 978-617-673-361-4.


81.2-5

М 545

Методы анализа текста и дискурса [Текст] / С. Тичер [и др.]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2017. - 356 с. - ISBN 978-617-7022-74-8.


81.2-5

О-542

Олійник, С. В. Особливості вираження різнорівневими мовними засобами концептуалізації світу [Текст] : монографія / С. В. Олійник, О. Ф. Пефтієва, Ю. Г. Федорова. - Маріуполь : МДУ, 2017. - 175 с.


81.45-4

Р 489

Рзянин, К. В. Греческий язык. Тематический словарь: 20 000 слов и предложений [Текст] : спр. изд. / К. В. Рзянин, П. А. Рылик. - Москва : Живой язык, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-8033-0789-1.


81.45-4

Р 489

Рзянин, К. В. Греческий язык. Тематический словарь: компактное издание 10 000 слов и предложений [Текст] : спр. изд. / К. В. Рзянин, П. А. Рылик. - Москва : Живой язык, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-8033-0790-7.


81.432.1-8

С 276

Сдобников, В. В. Начальный курс коммерческого перевода. Английский язык [Текст] : учебник / В. В. Сдобников, А. В. Селяев, С. Н. Чекунова. - Москва : АСТ: Восток-Запад, 2006. - 201 с. - ISBN 5-17-034212-8 (АСТ). - ISBN 5-478-00202-Х (Восток-Запад).81.432.1-8

С 276

Сдобников, В. В. 30 уроков устного перевода. Английский язык [Текст] : учебник / В. В. Сдобников, К. Е. Калинин. - Москва : Восточная книга, 2010. - 376 с. - ISBN 978-5-7873-0466-4.


81.432.1-8

С 276

Семко, С. А. Учебник коммерческого перевода. Английский язык [Текст] : учебник / С. А. Семко, С. Н. Чекунова, В. В. Сдобников. - Москва : Восточная книга, 2010. - 288 с. - ISBN 978-5-7873-0532-6.


81.411.4-4

С 916

Сучасний фразеологічний словник української мови [Текст] : спр. вид. / за заг. ред. А. П. Ярещенко. - Харків : Торгсінг Плюс, 2014. - 640 с. - ISBN 978-966-404-916-7.


81.45

Т 664

Тресорукова, И. В. Греческий язык. Справочник по глаголам [Текст] : спр. изд. / И. В. Тресорукова. - Москва : Живой язык, 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-8033-0602-3.


81.45

Т 664

Тресорукова, И. В. Греческий язык. Справочник по грамматике [Текст] : спр. изд. / И. В. Тресорукова. - 3-е изд. - Москва : Живой язык, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-8033-1337-3.
Літературознавство83.3(4Укр)6

А 239

Агеєва, В. Дороги й середохрестя [Текст] : есеї / В. Агеєва. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 352 с. - ISBN 978-617-679-229-1.


83.3(2Рос=Рус)5-8

Б 200

Балабко, О. Микола Гоголь між пеклом і раєм [Текст] / О. Балабко. - Київ : COOP MEDIA, 2016. - 192 с. - ISBN 978-966-97545-2-3.
83.01

Б 729

Бовсунівська, Т. В. Жанрові модифікації сучасного роману [Текст] : монографія / Т. В. Бовсунівська. - Харків : Діса плюс, 2015. - 368 с. - ISBN 978-617-7064-54-0.


83.3(4Укр)5-8

Б 729

Бовсунівська, Т. В. Поетика Тараса Шевченка [Текст] : вибрані статті / Т. В. Бовсунівська. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 224 с. - ISBN 978-966-489-368-5.


83.3(4Укр)

Б 729

Бовсунівська, Т. В. Українська бурлескно-травестійна література першої половини ХІХ століття (в аспекті функціонування комічного) [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Бовсунівська. - Київ : Київський ун-т, 2006. - 178 с. - ISBN 966-594-724-9.


83.3(4Укр)

Б 729

Бовсунівська, Т. В. Феномен українського романтизму [Текст] : монографія / Т. В. Бовсунівська. - Київ : [б. и.]. - Ч. 1 : Етногенез і теогенез. - 1997. - 156 с. - ISBN 966-02-0208-3 (ч. 1).


83.3(2Рос=Рус)6-8

Б 779

Бойд, Б. Владимир Набоков Американские годы [Текст] : биография / Б. Бойд. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2010. - 950 с. - ISBN 978-5-89091-422-4.


83.3(2Рос=Рус)6-8

Б 779

Бойд, Б. Владимир Набоков Русские годы [Текст] : биография / Б. Бойд. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2010. - 696 с. - ISBN 978-5-89091-421-7.


83.3(2Рос=Рус)6-8

Д 424

Джонсон, Д. Б. Миры и антимиры Владимира Набокова [Текст] / Д. Б. Джонсон ; пер. Т. Стрелковой. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2011. - 352 с. - ISBN 978-5-89091-445-3.83.0

Е 458

Екфразис: Вербальні образи мистецтва [Текст] : монографія / за ред. Т. В. Бовсунівської. - Київ : Київський ун-т, 2013. - 237 с. - ISBN 978-966-439-618-6.


83.3(2Рос=Рус)6

И 209

Иванова, Н. Б. Феникс поет перед солнцем [Текст] / Н. Б. Иванова. - Москва : Время, 2015. - 704 с. - (Диалог). - ISBN 978-5-9691-1286-5.


83.3(0)3

Л 433

Лексикон античної словесності [Текст] : довідник / за ред.: М. Борецького, В. Зварича. - Дрогобич : Коло, 2014. - 730 с. - ISBN 978-617-642-097-2.


83.7

О-596

Онуфрієеко, Г. С. Риторика [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієеко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 624 с. - ISBN 978-617-673-463-5.


83.3(0)

С 181

Санд , Ж. Про літературу та мистецтво [Текст] / Ж. Санд ; пер. М. Якубяк. - Львів : Апріорі, 2016. - 264 с. - ISBN 978-617-629-314-9.


83.3(4Фра)

С 784

Стаф, И. К. Цветы риторики и прекрасные литеры. Французская литература позднего Средневековья и раннего Возрождения [Текст] / И. К. Стаф. - Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2016. - 246 с. : ил. - (mediaevalia). - ISBN 978-5-98712-651-6.


83.3(4Укр)6

С 798

Стех, М. Р. Есеїстика у пошуках джерел [Текст] : есеї / М. Р. Стех ; ред. Ю. Буряк. - Київ : Пенмен, 2016. - 744 с. - Содержание: Есеїстика Стеха / К. Москалець. - ISBN 978-617-7443-01-7.


83.3(4Укр)6-8

С 914

Суходуб, З. Ліна Костенко: Любов'ю-Пам'яттю Причастя [Текст] : діалоги з поетесою / З. Суходуб. - Львів : Апріорі, 2016. - 148 с. : іл. - ISBN 978-617-629-335-4.


83.3(2Рос=Рус)

Ш 655

Шишкин, М. П. Русская Швейцария [Текст] : литературно-исторический путеводитель / М. П. Шишкин. - Москва : АСТ: Астрель, 2012. - 606 с. : ил. - ISBN 978-5-17-070385-2 (АСТ). - ISBN 978-5-271-31274-8 (Астрель).
Мистецтво85.1

А 947

Афонькин, С. Всё о чудесах архитектуры [Текст] : спр. изд. / С. Афонькин. - Санкт-Петербург : Кристалл, 2009. - 176 с. : ил. - ISBN 978-5-9603-0099-5.


85.1

Б 906

Букша, К. Малевич [Текст] / К. Букша. - Москва : Молодая гвардия, 2013. - 333 с. - (Жизнь замечательных людей: Малая серия: серия биогр.). - ISBN 978-5-235-03656-7.


85.1

В 841

Все о музеях мира [Текст] : спр. изд. / ред. И. Г. Мосин. - Санкт-Петербург : Кристалл, 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-9603-0190-9.


85.1

Д 850

Духан, И. Н. Эль Лисицкий. 1890-1941. Геометрия времени [Текст] : спр. изд. / И. Н. Духан. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-404-00011-5.


85.1

Е 924

Ефремова, Е. В. Валентин Серов. 1865-1911 [Текст] : спр. изд. / Е. В. Ефремова. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-404-00005-4.


85.37

К 647

Кононенко, В. І. Долі та ролі [Текст] / В. І. Кононенко. - Київ : Мистецтво, 2010. - 160 с. : іл. - ISBN 978-966-577-054-1.85.1

К 730

Вільгельм Котарбінський [Текст] : альбом / упоряд. М. Дроботюк. - Киiв : Українські пропілеї: Український письменник, 2014. - 592 с. : іл. - ISBN 978-966-579-431-8.


85.1

Л 171

Лазарев, М. П. Давид Штеренберг. 1881-1948 [Текст] : спр. издание. / М. П. Лазарев. - Москва : [б. и.], 2006. - 95 с. - ISBN 5-9561-0172-5.


85.1

Л 429

Лейтес, И. А. Владимир Боровиковский. 1757-1825 [Текст] : спр. изд. / И. А. Лейтес. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-404-00009-2.


85.1(4Укр)

П 120

Павельчук, І. Художні моделі абстрактного живопису в Україні 1980-2000 (Епістемологія креації) [Текст] : монографія / І. Павельчук. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. - 216 с. - ISBN 978-966-518-628-1.


85.1

П 189

Парч, С. Франц Марк. 1880-1916 [Текст] : спр. изд. / С. Парч. - Москва : TASCHEN: АРТ-РОДНИК, 2006. - 96 с. - ISBN 5-9561-0199-7.


85.3

Т 708

Троицкий, А. Back in tne USSR [Текст] / А. Троицкий. - Санкт-Петербург : Амфора, 2009. - 262 с. - ISBN 978-5-367-01036-7.


85.1(4Укр)

У 517

Ульяновський, В. І. Диво й дива київського Володимирського собору [Текст] / В. І. Ульяновський. - Київ : Либідь, 2017. - 432 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0730-9.


85.1(4Укр)

Ш 124

Ганна Шабатура [Текст] : альбом / упоряд. С. Шабатура ; авт. тексту А. Палагнюк. - Київ : Родовід, 2004. - 143 с. : іл. - ISBN 966-7845-19-2.85.1

Ш 150

Шагал, М. Моя жизнь [Текст] : автобиографический роман / М. Шагал ; пер. с фр. Н. Мавлевич. - Санкт-Петербург : Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 240 с. - (Арт-книга). - ISBN 978-5-389-04938-3.Філософія87.8

Б 729

Бовсунівська, Т. В. Історія української естетики першої половини ХІХ століття [Текст] / Т. В. Бовсунівська. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. - 344 с. - ISBN 966-7825-40-Х.


87

З-882

Зотов, А. Ф. Современная западная философия [Текст] : учебн. / А. Ф. Зотов. - 2-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2005. - (Классический университетский учебник). - ISBN 5-06-005107-2.


87.4

К 640

Конверський, А. Є. Логіка [Текст] : підручн. для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський. - 5-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 320 с. - ISBN 978-617-673-389-8.


87

Н 340

Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія: Філософія [Текст] : зб. наук. праць / відп. ред. П. М. Кралюк. - Острог : Вид-во нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. - Вип. 15. - 188 с.


87

Н 340

Наукові записки. Серія: Філософія [Текст] : зб. наук. праць / відп. ред. П. М. Кралюк. - Острог : Вид-во нац. ун-ту "Острозька академія", 2013. - Вип. 13. - 186 с. - ISBN 966-7631-79-6.


87

Т 650

Традиція і культура. Ідеї Платона у сучасному бутті [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 грудня 2012 р. - Київ : [б. и.], 2012. - Ч. 1. - 6 с.87

Т 650

Традиція і культура. Ідеї Платона у сучасному бутті [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 грудня 2012 р. - Київ : [б. и.], 2012. - Ч. 2. - 56 с.


87.3

Э 400

Эко, У. От древа к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации [Текст] / У. Эко ; пер. О. А. Попова-Пле. - Москва : Академический проект, 2016. - 559 с. - ISBN 978-5-8291-1716-0.Психологія88.53

Б 510

Берн, Е. Ігри, у які грають люди [Текст] : світовий бестселер із психології стосунків / Е. Берн ; пер. з англ. К. Меньшикова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 256 с. - ISBN 978-617-12-0454-6.


88.49

Б 932

Бутко, М. П. Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 232 с. - ISBN 978-617-673-485-7.


88.5

В 268

Вейк, К. Смыслопроизводство в организациях [Текст] / К. Вейк . - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 320 с. - ISBN 978-617-7022-38-0.


88.52

Г 590

Годин, С. Уроки Икара [Текст] / С. Годин ; пер. с англ. М. А. Бабук. - Минск : Попурри, 2014. - 304 с. : ил. - ISBN 978-985-15-2086-8.


88.53

Е 456

Екман, П. Теорія брехні [Текст] : як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті / П. Екман ; пер. з англ. - Київ : КМ-БУКС, 2015. - 320 с. : іл. - ISBN 978-617-538-181-6.88.836

К 937

Курсінка, М. Ш. Виховання надзвичайної дитини [Текст] : порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей / М. Ш. Курсінка ; пер. з англ. О. Синиця. - Київ : Наш Формат, 2016. - 432 с. - ISBN 978-617-7279-46-3.


88.1

Л 811

Лоуэн, А. Психология тела: биоэнергетический анализ тела [Текст] / А. Лоуэн. - Москва : Прогресс, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-88230-143-8.


88.352

О-700

Орсильо, С. Осознанность или тревога. Перестань беспокоиться и верни себе свою жизнь [Текст] / С. Орсильо, Л. Рёмер. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2016. - 364 с. - ISBN 978-617-7022-66-3.


88.53

Ф 437

Феррацці, К. Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств [Текст] / К. Феррацці ; пер. з англ. І. Грипи. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 350 с. - ISBN 978-617-12-1522-1.


88.6

Ю 500

Юнг, К. Г. Архетип і позасвідоме [Текст] / К. Г. Юнг ; пер.: І. Андрущенко, В. Вишневий. - Киiв : Українські пропілеї: Український письменник, 2010. - 400 с. - (Світло світогляду). - ISBN 978-966-579-419-6.
Бібліографічні покажчики91

З-382

Захарова Галина Михайловна [Текст] : библиогр. указ. / сост. Н. Г. Гераси-мова. - Мариуполь : Новый мир, 2011.


91

К 492

Ніна Федорівна Клименко [Текст] : довід. вид. / упоряд. Є. А. Карпіловська. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. - 92 с. - (Бібліографія вчених України). - ISBN 978-966-489-033-2.91

Л 663

Личковах, В. Бібліографія і культурологічні акровірші [Текст] : довід. вид. / В. Личковах. - Київ : НАКККіМ, 2016. - 96 с. - ISBN 978-966-452-216-5.


91

М 164

Макогон Юрій Володимирович [Текст] : бібліогр. покажчик / уклад. А. В. Гельвіх. - Маріуполь : МДГУ, 2017. - 144 с. - (Праці вчених МДГУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 13).


91

М 264

Мариуполь и Приазовье [Текст] : библиогр. указ. / сост. А. В. Гельвих. - Мариуполь : МГУ, 2013. - Ч. 1. - 32 с. - (Фонд редких и ценных книг. Библиографические указатели ; вып. 1).


91

М 264

Мариуполь и Приазовье [Текст] : библиогр. указ./ сост. А. В. Гельвих. - Мариуполь : МГУ, 2014. - Ч. 2. - 88 с. - (Фонд редких и ценных книг. Библиографические указатели ; вып. 1).
Збірки94

В 535

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія [Текст] : збірник наукових праць / гол. ред. К. В. Балабанов. - Маріуполь : МДУ, 2016. - Вип. 12. - 170 с. - ISSN 2226-2849.


94

В 535

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. К. В. Балабанов . - Маріуполь : МДУ, 2016. - Вип. 17. - 316 с.
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка