Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка13/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Релігія86.37

А 766

Апокрифи Клари Гудзик: збірник статей та нарисів / ред. Л. Івшина. – 2-ге вид., доп. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 544 с. – (Б-ка газети "День").


86.37

Б 510

Бернацкий А. С. Сто великих тайн Библии [Текст] / А. С. Бернацкий. – Москва : Вече, 2014. – 432 с. – (100 великих).


86.37

Б 595

Біблія у гравюрах Гюстава Доре. – Львів : Апріорі, 2011. – 488 с.: іл.


86.2

Г 437

Гессен Й. Сенс життя / Й. Гессен ; пер. М. Маурітссона. – Київ : Пульсари, 2009. – 136 с. – (Християнські філософи; Вип. 5)


86.2

І-907

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія: в 2-х томах / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Т. 1. – 448 с.


86.2

І-907

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія: у 2-х томах / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Т. 2. - 2014. – 336 с.


86.2

І-907

Історія релігій світу : навчальний посібник / В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 536 с.


86.2(4Укр)

Л 371

Левицька Г. І. Подвижник [Текст] : повість-хроніка / Г. І. Левицька, М. Й. Левицький. – Київ : Пульсари, 2007. – 304 с. : іл. – (Особистості української сучасності).


86.3

О-587

Онищук І. Східні церкви: державно-конфесійні відносини : навч. посіб. / І. Онищук, С. Онищук. – Дрогобич : Коло, 2014. – 476 с.


86.37

П 326

Пінкерс С. Джерела християнської моралі: її метод, зміст та історія / С. Пінкерс ; пер. з фр. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 608 с.


86.37

С 179

Самые известные сюжеты Ветхого завета [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / сост. А. Ю. Астахов. – Москва : Белый город, 2010. – 104 с. : ил.


86.37

С 179

Самые известные сюжеты Нового Завета [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / сост. А. Ю. Астахов. – М. : Белый город, 2014. – 104 с. : ил.


86.33

С 380

Сінг Р. Іскра Божества / Р. Сінг ; пер. з англ. Ю. Розгін. – Київ : Пульсари, 2013. – 144 с.


86.2(4Укр)

С 470

Сліпий Й. Спомини / Й. Сліпий ; ред. І. Дацько, М. Горяча. – Лівів ; Рим: УКУ. – 608 с.: ил.


86.37

Т 580

Топачевський А. О. З Божого саду. Рослини і тварини у Святому Письмі / А. О. Топачевський. – Київ : Веселка, 2014. – 279 с.: іл.


86.2(4Укр)

Ф 844

Француженко-Вірний М. Великі митрополити України / М. Француженко-Вірний. – Київ : Смолоскип, 2013. – 160 с.


67.0

Ц 445

Церковне (канонічне) право : підручник / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 640 с.


86.2(4Укр)

Ш 487

Шептицький А. Перше слово Пастиря / А. Шептицький. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 176 с. – (Моє місто; № 40).Філософія87.6

А 728

Антропосфера: сучасні інтерпретації : монографія / М. М. Кисельов, Т. В. Гардашук, С. І. Грабовський та ін. – Київ, 2015. – 192 с.


87.3

Б 469

Беньямін В. Щодо критики насильства [Текст] : статті та есеї / В. Беньямін ; пер. з нім. І. Андрущенко. – Київ : Грані-Т, 2012. – 312 с. – (De profundis).


87.3

Б 898

Брюкнер П. Тиранія каяття: есе про західний мазохізм / П. Брюкнер ; пер. П. Таращук. – Київ : Темпора, 2013. – 216 с.


87.8

В 490

Вино і філософія. Симпозіум думки і келихи / упоряд. Ф. Олгоф. – Київ : Темпора, 2010. – 368 с.


87.3

Д 404

Джеймс В. Прагматизм / В. Джеймс. – Київ : Альтернативи, 200. – 143 с.


87.3(0)5

Д 463

Дільтей В. Історія молодого Гегеля [Текст] / В. Дільтей ; пер. з нім. О. Литвиненко ; наук. ред. Ю. Кушаков. – Київ : Три крапки, 2008. – 306 с.


87.3

Д 487

Дистихи Катона [Текст] / пер. з латин. А. Содомора. – Київ : Грані-Т, 2009. – 320 с.


87.7

Е 881

Етика науки: виклики сучасності : монографія / М. М. Кисельов, Т. В. Гардашук, С. І. Грабовський та ін. – Ніжен, 2014. – 248 с.


87.3(4Укр)

З-128

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період / О. Забужко. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2009. – 156 с. – (Висока полиця).


87.8

Ї 31

Їжа і філософія. Їжте, пийте і будьте щасливі / упоряд. Ф. Олгоф ; пер. П. Таращук. – Київ : Темпора, 2011. – 346 с.87.4

К 630

Комаха Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л. Г. Комаха. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 360 с.


87.8

К 886

Кугай А. И. Абсурд зла в формате иронии [Текст] / А. И. Кугай. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2016. – 176 с.


87.3

Л 126

Лабрюєр Ж. Характери, або звичаї нинішнього віку / Ж. Лабрюєр ; пер. Г. Малець. – Київ : Пульсари, 2009. – 364 с. – (Християнські філософи).


87.3

Л 330

Ле Бра-Шопар А. Філософський зоопарк: від отваринення до вилучення з людства / А. Ле Бра-Шопар ; пер. з фр. В. Шевченко. – Київ : Пульсари, 2009. – 312 с.


87.6

Л 360

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление / Л. Леви-Брюль ; пер. с фр. Б.И. Шаревская. – Москва : Академический проект, 2015. – 430 с.


87.6

Л 360

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении / Л. Леви-Брюль ; пер. з фр. Б. И. Шаревская. – Москва : Академический проект, 2015. – 428 с.


87.3(4Укр)

Л 632

Лисий І. Філософська і мистецька культура [Текст] : збірник праць / І. Лисий. – Київ : Академія, 2004. – 368 с.


87.4

Л 690

Логіка для юристів [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 150 с.


88.53

М 459

Мейтус В. Массы, движения, революции [Текст] / В. Мейтус, В. Мейтус. – Киев : Ника-Центр, 2008. – 504 с.


87.3

Н 703

Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше. – Харьков : Виват, 2016. – 432 с. – (Циники).87.3

П 206

Паточка Я. Негативний платонізм; Вічність та історичність; Єретичні есе про філософію історії / Я. Паточка. – Київ : Основи, 2001. – 374 с.


87.8

П 320

Пиво і філософія. Невивчене пиво не варто пити / упоряд. С. Гейлз. – Київ : Темпора, 2010. – 264 с.


87.3

С 241

Свендсен Л.Фр.Г. Філософія свободи / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер. з норвезьк. С. Волковецька. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2016. – 336 с.


87.3(2)

С 603

Соловьев В. С. Философские начала цельного знания [Текст] / В. С. Соловьев. – М. : Академический Проект, 2011. – 383 с. – (Философские технологии: русская философия).


87.3

С 721

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат / Б. Спіноза ; пер. В. Литвинов. – Київ : Основи, 2003. – 237 с.


87.2

С 910

Суханцева В. К. Метафизика культуры [Текст] / В. К. Суханцева. – Киев : Факт, 2006. – 368 с.


87.7

Т 874

Туренко В. Э. "Ромео и Джульетта": философское осмысление романтической любви : монографія / В. Э. Туренко. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – 146 с.


87.3(4Укр)

Ф 534

Филиппенко Н. Г. Киевское религиозно-философское общество (1908-1919). Очерк истории [Текст] : монография / Н. Г. Филиппенко. – Киев : Парапан, 2009. – 140 с.


87.3(0)6

Ф 944

Фуллбрук Э. Секс и философия. Переосмысление де Бовуар и Сартра / Э. Фуллбрук, К. Фуллбрук ; пер. А.С. Пономаренко. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. – 320 с.


87.7

Х 182

Хамитов Н. Этика и естетика : словарь ключевых терминов / Н. Хамитов, С. Крылова, С. Минева. – Киев : КНТ, 2009. – 336 с.
87.2

Ш 120

Шаап С. Прощання із Всемогутнім: переоцінка етичного життя [Текст] / С. Шаап ; пер. з англ. І. Лозовий. – Київ : Вид-во Жупанського, 2012. – 294 с. – (Філософія).


87.3(0)6

Ш 120

Шаап С. Человек как мера. Учение Ницше о ресентименте [Текст] / С. Шаап ; пер. с голландского О. Пархомова. – Киев : Изд-во Жупанского, 2008. – 205 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Гідроботаніка : навч посібник / Ю. Р. Гроховська [и др.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. 376 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : бурун и К, 2013. 268...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Екологія довкілля. Охорона природи : навч посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. К. Кондор, 2011. 292 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Моделювання І прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва. К. Академія, 2010. 400 с....
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Лекции и задачи по элементарной математике : учебное пособие / В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. 2-е изд. М. Наука,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Рівняння математичної фізики: (практикум) : навчальний посібник / О. І. Бобик, В. В. Литвин. Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 256...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка