Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка13/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,54 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Релігія86.37

А 766

Апокрифи Клари Гудзик: збірник статей та нарисів / ред. Л. Івшина. – 2-ге вид., доп. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 544 с. – (Б-ка газети "День").


86.37

Б 510

Бернацкий А. С. Сто великих тайн Библии [Текст] / А. С. Бернацкий. – Москва : Вече, 2014. – 432 с. – (100 великих).


86.37

Б 595

Біблія у гравюрах Гюстава Доре. – Львів : Апріорі, 2011. – 488 с.: іл.


86.2

Г 437

Гессен Й. Сенс життя / Й. Гессен ; пер. М. Маурітссона. – Київ : Пульсари, 2009. – 136 с. – (Християнські філософи; Вип. 5)


86.2

І-907

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія: в 2-х томах / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Т. 1. – 448 с.


86.2

І-907

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія: у 2-х томах / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Т. 2. - 2014. – 336 с.


86.2

І-907

Історія релігій світу : навчальний посібник / В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 536 с.


86.2(4Укр)

Л 371

Левицька Г. І. Подвижник [Текст] : повість-хроніка / Г. І. Левицька, М. Й. Левицький. – Київ : Пульсари, 2007. – 304 с. : іл. – (Особистості української сучасності).


86.3

О-587

Онищук І. Східні церкви: державно-конфесійні відносини : навч. посіб. / І. Онищук, С. Онищук. – Дрогобич : Коло, 2014. – 476 с.


86.37

П 326

Пінкерс С. Джерела християнської моралі: її метод, зміст та історія / С. Пінкерс ; пер. з фр. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 608 с.


86.37

С 179

Самые известные сюжеты Ветхого завета [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / сост. А. Ю. Астахов. – Москва : Белый город, 2010. – 104 с. : ил.


86.37

С 179

Самые известные сюжеты Нового Завета [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / сост. А. Ю. Астахов. – М. : Белый город, 2014. – 104 с. : ил.


86.33

С 380

Сінг Р. Іскра Божества / Р. Сінг ; пер. з англ. Ю. Розгін. – Київ : Пульсари, 2013. – 144 с.


86.2(4Укр)

С 470

Сліпий Й. Спомини / Й. Сліпий ; ред. І. Дацько, М. Горяча. – Лівів ; Рим: УКУ. – 608 с.: ил.


86.37

Т 580

Топачевський А. О. З Божого саду. Рослини і тварини у Святому Письмі / А. О. Топачевський. – Київ : Веселка, 2014. – 279 с.: іл.


86.2(4Укр)

Ф 844

Француженко-Вірний М. Великі митрополити України / М. Француженко-Вірний. – Київ : Смолоскип, 2013. – 160 с.


67.0

Ц 445

Церковне (канонічне) право : підручник / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 640 с.


86.2(4Укр)

Ш 487

Шептицький А. Перше слово Пастиря / А. Шептицький. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 176 с. – (Моє місто; № 40).Філософія87.6

А 728

Антропосфера: сучасні інтерпретації : монографія / М. М. Кисельов, Т. В. Гардашук, С. І. Грабовський та ін. – Київ, 2015. – 192 с.


87.3

Б 469

Беньямін В. Щодо критики насильства [Текст] : статті та есеї / В. Беньямін ; пер. з нім. І. Андрущенко. – Київ : Грані-Т, 2012. – 312 с. – (De profundis).


87.3

Б 898

Брюкнер П. Тиранія каяття: есе про західний мазохізм / П. Брюкнер ; пер. П. Таращук. – Київ : Темпора, 2013. – 216 с.


87.8

В 490

Вино і філософія. Симпозіум думки і келихи / упоряд. Ф. Олгоф. – Київ : Темпора, 2010. – 368 с.


87.3

Д 404

Джеймс В. Прагматизм / В. Джеймс. – Київ : Альтернативи, 200. – 143 с.


87.3(0)5

Д 463

Дільтей В. Історія молодого Гегеля [Текст] / В. Дільтей ; пер. з нім. О. Литвиненко ; наук. ред. Ю. Кушаков. – Київ : Три крапки, 2008. – 306 с.


87.3

Д 487

Дистихи Катона [Текст] / пер. з латин. А. Содомора. – Київ : Грані-Т, 2009. – 320 с.


87.7

Е 881

Етика науки: виклики сучасності : монографія / М. М. Кисельов, Т. В. Гардашук, С. І. Грабовський та ін. – Ніжен, 2014. – 248 с.


87.3(4Укр)

З-128

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період / О. Забужко. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2009. – 156 с. – (Висока полиця).


87.8

Ї 31

Їжа і філософія. Їжте, пийте і будьте щасливі / упоряд. Ф. Олгоф ; пер. П. Таращук. – Київ : Темпора, 2011. – 346 с.87.4

К 630

Комаха Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л. Г. Комаха. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 360 с.


87.8

К 886

Кугай А. И. Абсурд зла в формате иронии [Текст] / А. И. Кугай. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2016. – 176 с.


87.3

Л 126

Лабрюєр Ж. Характери, або звичаї нинішнього віку / Ж. Лабрюєр ; пер. Г. Малець. – Київ : Пульсари, 2009. – 364 с. – (Християнські філософи).


87.3

Л 330

Ле Бра-Шопар А. Філософський зоопарк: від отваринення до вилучення з людства / А. Ле Бра-Шопар ; пер. з фр. В. Шевченко. – Київ : Пульсари, 2009. – 312 с.


87.6

Л 360

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление / Л. Леви-Брюль ; пер. с фр. Б.И. Шаревская. – Москва : Академический проект, 2015. – 430 с.


87.6

Л 360

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении / Л. Леви-Брюль ; пер. з фр. Б. И. Шаревская. – Москва : Академический проект, 2015. – 428 с.


87.3(4Укр)

Л 632

Лисий І. Філософська і мистецька культура [Текст] : збірник праць / І. Лисий. – Київ : Академія, 2004. – 368 с.


87.4

Л 690

Логіка для юристів [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 150 с.


88.53

М 459

Мейтус В. Массы, движения, революции [Текст] / В. Мейтус, В. Мейтус. – Киев : Ника-Центр, 2008. – 504 с.


87.3

Н 703

Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше. – Харьков : Виват, 2016. – 432 с. – (Циники).87.3

П 206

Паточка Я. Негативний платонізм; Вічність та історичність; Єретичні есе про філософію історії / Я. Паточка. – Київ : Основи, 2001. – 374 с.


87.8

П 320

Пиво і філософія. Невивчене пиво не варто пити / упоряд. С. Гейлз. – Київ : Темпора, 2010. – 264 с.


87.3

С 241

Свендсен Л.Фр.Г. Філософія свободи / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер. з норвезьк. С. Волковецька. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2016. – 336 с.


87.3(2)

С 603

Соловьев В. С. Философские начала цельного знания [Текст] / В. С. Соловьев. – М. : Академический Проект, 2011. – 383 с. – (Философские технологии: русская философия).


87.3

С 721

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат / Б. Спіноза ; пер. В. Литвинов. – Київ : Основи, 2003. – 237 с.


87.2

С 910

Суханцева В. К. Метафизика культуры [Текст] / В. К. Суханцева. – Киев : Факт, 2006. – 368 с.


87.7

Т 874

Туренко В. Э. "Ромео и Джульетта": философское осмысление романтической любви : монографія / В. Э. Туренко. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – 146 с.


87.3(4Укр)

Ф 534

Филиппенко Н. Г. Киевское религиозно-философское общество (1908-1919). Очерк истории [Текст] : монография / Н. Г. Филиппенко. – Киев : Парапан, 2009. – 140 с.


87.3(0)6

Ф 944

Фуллбрук Э. Секс и философия. Переосмысление де Бовуар и Сартра / Э. Фуллбрук, К. Фуллбрук ; пер. А.С. Пономаренко. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. – 320 с.


87.7

Х 182

Хамитов Н. Этика и естетика : словарь ключевых терминов / Н. Хамитов, С. Крылова, С. Минева. – Киев : КНТ, 2009. – 336 с.
87.2

Ш 120

Шаап С. Прощання із Всемогутнім: переоцінка етичного життя [Текст] / С. Шаап ; пер. з англ. І. Лозовий. – Київ : Вид-во Жупанського, 2012. – 294 с. – (Філософія).


87.3(0)6

Ш 120

Шаап С. Человек как мера. Учение Ницше о ресентименте [Текст] / С. Шаап ; пер. с голландского О. Пархомова. – Киев : Изд-во Жупанского, 2008. – 205 с.
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка