Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка4/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Політика. Політичні науки66.2

А 452

Аласанія Т. На роздоріжжі / Т. Аласанія. – Київ : КМ-БУКС, 2016. - 264 с.


66.4

А 808

Аржаковський А. Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке. Погляд з Європи / А. Аржаковський. – Харків : Віват, 2015. - 256 с.66.0

Г 576

Говлет М. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики / М. Говлет, М. Рамеш ; пер. О. Рябова. – Львів : Кальварія, 2004. - 264 с.


66.1

Е 558

Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. Жінки у соціальній і політичній думці / Д. Б. Елштайн ; пер. О. Мокровольский. – Київ : Альтернативи, 2002. - 343 с.


66.4

І-266

Ігнатьєв П. М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці : підручник / П. М. Ігнатьєв. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. - 364 с.


66.4

К 658

Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – Київ : Знання, 2012. - 759 с.


66.1

К 938

Куртуа С. Більшовизм a Ia Francaise / С. Куртуа. – Київ : Темпора, 2012. - 456 с.


66.4(4Укр)

П 217

Пахльовська О. Ave, Europa! : статті, доповіді, публіцистика (1989-2008) / О. Пахльовська. – Київ : Пульсари, 2008. - 656 с.


66.4(4Укр)

Р 980

Рябінін Є. В. Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції України: політологічний аналіз : дис. / канд. політ. н. Є. В. Рябінін. – Київ, 2007. – 206 с.


66.4

Т 304

Тейлор П. Розмови з терористами. Моя подорож від ІРА до Аль-Каїди [Текст] / П. Тейлор ; пер.: С. Андрухович, Г. Карпа. – Київ : Темпора, 2014. – 512 с.


66.4

Т 330

Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу [Текст] : збірник матеріалів шостої інтернет-конференції 27 травня 2016 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 180 с.


66.0

Ш 338

Шварцмантель Дж. Идеология и политика / Дж. Шварцмантель ; пер. Е. В. Пызиной. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2009. – 312 с.Право. Правові науки67.9(4Укр)75

А 288

Адвокатура України [Текст] : підручник / за ред. С. Я. Фурси. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Правова єдність. – 2016. – кн.1 : Організація адвокатури (з практикумом). – 864 с.


67.9(4Укр)401

А 312

Адміністративне право України [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 214 с.


67.9(4Укр)401

А 312

Адміністративне судочинство : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 186 с.


67.52

А 450

Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський , В. В. Пясковський. - 2-е вид., випр. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 2016 с.


67.9(4/8)400

А 507

Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / Т. Р. С. Аллан ; пер. Р. Семківа. – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2008. – 385 с.


67.9(4Укр)408

Б 432

Бєліков О. О. Великий рейдерський словник. Превентивні методи захисту, або Як протистояти рейдерському захопленню / О. О. Бєліков, А. В. Грайворонський, О. М. Хольченко. – Київ : Юстініан, 2013. - 232 с.


67.91

Б 467

Бенуа-Ромер Ф. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору [Текст] / Ф. Бенуа-Ромер, Г. Клебес ; пер. з англ. О. Андрійчук. - Київ : К.І.С., 2007. - 232 с.


67.3(4Укр)

Б 613

Білоус Н. Київ наприкінці ХV - у першій половині ХVII століття. Міська влада і самоврядування [Текст] : монографія / Н. Білоус. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. - 360 с.


67.9(4Укр)410.1

В 191

Васильев С. В. Порівняльний цивільний процес [Текст] : підручник / С. В. Васильев. - Київ : Алерта, 2015. - 352 с.67

В 535

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право : збірник наукових праць / гол. ред. К. В. Балабанов, відп. ред. серії О. В. Філонов. – Маріуполь : МДУ, 2016. – Вип. 11. – 138 с.


67.9(4Укр)401

Г 340

Гендерна політика в системі державного управління [Текст] : підручник / М. М. Білинська, Л. В. Гонюкова, Л. О. Воронько и др. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. – 132 с.


94.8

Г 547

Гловацький І. Влада, суд, адвокатура в афоризмах, сентенціях та прислів'ях / І. Гловацький. – Київ : Апріорі, 2009. – 564 с.


67.91

Д 214

Дахно І. І. Міжнародне економічне право [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. - 3-е вид., пер. і доп. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 272 с.


67.9(4Укр)404

Д 214

Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навчальний посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 550 с.


67.9(4Укр)401

Д 362

Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навчальний посібник / ред. Г. В. Лаврик. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 208 с.


67.9(4Укр)404.2

Д 598

Договірне право України : навч. посібн. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 192 с.


67.9(4Укр)407

Е 457

Екологічне інспектування : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : Олді-плюс, 2014. - 400 с.


67.9(4Укр)407

Е 457

Екологічне інспектування: практикум : навч. посібн. / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : Олді-плюс, 2014. - 228 с.


67.9(4Укр)407

Е 457

Екологічне право України. Загальна частина : навч. посібн. / В. В. Курзова, А. І. Берлач, В. І. Курило и др. – Київ : Алерта, 2015. – 620 с.67.91

Є 243

Європейське право: право Європейського союзу : підручник: у 3-х книгах / за ред. В. І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – Кн. 1: Інституційне право Європейського союзу. – 312 с.


67.91

Є 243

Європейське право: право Європейського союзу : підручник: у 3-х книгах / за ред. В.І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – Кн. 2: Матеріальне право Європейського союзу. – 456 с.


67.91

Є 243

Європейське право: право Європейського союзу : підручник: в 3-х книгах / за ред. В. І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – Кн. 3: Право зовнішніх зносин Європейського союзу. - 408 с.


67.9(4Укр)402

З-132

Завальна Ж. В. Валютне право України [Текст] : навч. посібн. / Ж. В. Завальна, М. В. Старинський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 384 с.


67.9(4Укр)401

З-890

Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві [Текст] : навч. посібн. / упоряд. С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 78 с.


67.9(4Укр)401

З-890

Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві: скарги, заяви, клопотання, відзиви, заперечення, позови : посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 112 с.


67.9(4Укр)410.2

З-890

Зразки процесуальних документів у господарському провадженні [Текст] : навч. посібн. / упоряд. С. М. Грудницька. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 80 с.


67.9(4Укр)411

З-890

Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні з коментарями : практ. Посібн. / А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко, М. І. Леоненко та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 288 с.


67.9(4Укр)411

З-890

Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві [Текст] : навч. посібн. / упоряд. С. С. Чернявський. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 92 с.
67.9(4Укр)411

З-890

Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві: скарги, заяви, клопотання, заперечення, відводи : практичний посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 100 с.


67.9(4Укр)410.1

З-890

Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві [Текст] : навч. посібн. / упоряд. С. О. Короєд. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 108 с.


67.9(4Укр)410.1

З-890

Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві з коментарями : практ. посібн. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 152 с.


67.9(4Укр)400

І 571

Інавгурація: історія та сучасність / за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2013. - 114 с.


67

К 307

Кацавець Р. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посібн. / Р. Кацавець. - Київ : Алерта, 2014. - 126 с.


67.9(4Укр)404.2

К 592

Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності [Текст] : навч. посібн. / Є. В. Козловський. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 272 с.


67.9(4Укр)408

К 647

Кононенко В. І. Не місце серед живих: факти і роздуми [Текст] / В. І. Кононенко, А. М. Чирва. - Київ : Арт Економі, 2010. - 736 с. : іл.


67.91

К 782

Красникова А. В. Имплементация международно-правовых норм в национальное законодательство государств : учебное пособие / А. В. Красникова. – Херсон : Олди-плюс, 2014. - 192 с.


67.52

К 823

Криміналістика [Текст] : навч. посібн. для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 200 с.


67.52

К 823

Криміналістика [Текст] : підручник / В. В. Пясковський [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 544 с.


67.52

К 823

Криміналістика у питаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. / А. В. Іщенко [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 118 с.


67.51

К 823

Кримінологія [Текст] : посібник для підготовки до іспитів / упоряд. Д. Л. Тупчієнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 240 с.


67.9(4Укр)403

Л 330

Лебідь, В. І. Господарське право [Текст] : навчальний посібник / В. І. Лебідь, Н. О. Можаровська, Л. Л. Нескороджена. - К. : Алерта, 2014. - 416 с.


67.9(4Укр)407

Л 566

Лико С. М. Екологічний контроль в агропромисловому комплексі : навчально-методичний посібник / С. М. Лико. – Херсон : Олді-плюс, 2016. - 304 с.


87.4

Л 690

Логіка для юристів [Текст] : навч. посібн. для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 150 с.


67.9(4Укр)404

М 180

Мала енциклопедія господарського права / за ред. Ю. Л. Бошицького, С. І. Бевз. – Київ : Ліра-К, 2013. - 232 с.


67.91

М 520

Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права [Текст] / О. О. Мережко. - Київ : Юстініан, 2010. - 320 с.


67.91

М 580

Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 208 с.67.9(4Укр)400

М 657

Місцеві вибори в Україні. Правове регулювання, порядок проведення, строки проведення, особливості проведення в зв'язку з окупацією Криму та проведенням АТО в окремих регіонах Донецької та Луганської областей України [Текст] : практичн. посібн. / упоряд. Ю. І. Руснак. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 200 с.


67.91

М 930

Мушак Н. Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в Європейських міжнародних організаціях : монографія / Н. Б. Мушак. – Київ : Ліра-К, 2015. - 192 с.


67.93

Н 288

Нариси з міжнародного приватного права [Текст] / О. М. Бірюкова; за ред. А. С. Довгерта. – Київ : Правова єдність. – 2014. – Вип. 3. – 324 с.


67.9(4Укр)410.2

Н 320

Настільна книга судді при розгляді господарських справ. Складання процесуальних документів за Господарським процесуальним кодексом України [Текст] : практичн. посібн. / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 440 с.


67.9(4Укр)404

Н 832

Нормативний помічник оцінювача майна та майнових прав [Текст] : практ. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 510 с.


67.9(4Укр)76

Н 850

Нотаріат України [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 332 с.


67.9(4Укр)76

Н 850

Нотаріат України [Текст] : підручник у трьох книгах / С. Я. Фурса [и др.]. – [Б. м. : б. и.], 2015. – Кн. 1 : Організація нотаріату з практикумом. – 484 с.


67.9(4Укр)7

О-640

Організація судових та правоохоронних органів : підручник / ред. І. Є. Марочкін. – Харків : Право, 2014. – 448 с.


67.9(4Укр)407

О-924

Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека. Законодавство, методики, рекомендації : практичний посібник / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 288 с.


67.9(4Укр)7

П 303

Петренко М. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. / М. Петренко. – Київ : Юстініан, 2014. - 544 с.


67.9(4Укр)400

П 680

Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 грудня 2014 рік) / ред. Ю. С. Шемшученко, В. П. Тихий. – Київ : Ліра-К, 2014. – 291 с.


67.91

П 685

Правова модернізація Ради Безпеки ООН: проблеми теорії та практики : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. О. Волошин, Є. В. Годованик, М. М. Юрлов. – Одеса : Фенікс, 2013. – 270 с.


67.52

П 691

Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. А. Погорецького. – Київ : Правова єдність, 2015. – 168 с.


67.9(4Укр)410.1

П 845

Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин: зразки, коментарі, пояснення : практичний посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 402 с.


67.9(4Укр)400

Р 175

Размєтаєва Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства : монографія / Ю. С. Размєтаєва. – Харків : Финарт, 2013. - 196 с.


67.3

Р 515

Римське приватне право [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 136 с.


67

С 482

Словник законодавчих і нормативних термінів / уклад. М. І. Іншин, І. М. Шопіна, Г. О. Якимов. – Київ : Правова єдність, 2008. – 487 с.


67.9(4Укр)404.4

С 732

Спори про спадщину [Текст] : практ. посібн. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 288 с.


67.9(4Укр)71

С 892

Судова практика з питань господарського права / упоряд. В. І. Борисова, О. М. Жигалкін, О. М. Сибіга, П. В. Хотенець. – Харків : Право, 2012. – 432 с.


67.9(4Укр)404.2

Т 654

Транспортне право України [Текст] : навч. посібник / за ред. Ю. О. Заїки. – К. : КНТ, 2014. – 184 с.67.91

Х 680

Хоббі Ю. С. Міжнародне морське право [Текст] : навч. посібн. / Ю. С. Хоббі. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 267 с.


67.0

Ц 445

Церковне (канонічне) право : підручник / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 640 с.


67.0

Ц 675

Циппеліус Р. Методика правозастосування / Р. Циппеліус ; пер. Р. Корнута. – Київ : Юстініан, 2016. - 192 с.


67.9(4укр)404

Ш 655

Шишка Р. Б. Інвестиційне право України [Текст] : посібник / Р. Б. Шишка . – Київ : Ліра-К, 2015. – 328 с.


67.9(4Укр)404.4

Ш 655

Шишка Р. Б. Спадкове право в Україні [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Шишка , І. М. Сопілко, В. П. Козирєва. – Київ : Ліра-К, 2015. – 216 с.


67

Ю 704

Юридична деонтологія [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 158 с.


67.9(4Укр)410.1

Я 812

Ясинок М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект) [Текст] : монографія / М. М. Ясинок. – Київ : Алерта, 2014. – 352 с.


81.432.1-428

G 64

Gooch G. A Dictionary of Law Enforcement / G. Gooch, M. Williams. – Oxford : Oxford university press, 2013. - 418 с. - (Oxford Paperback Reference)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Гідроботаніка : навч посібник / Ю. Р. Гроховська [и др.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. 376 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : бурун и К, 2013. 268...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Екологія довкілля. Охорона природи : навч посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. К. Кондор, 2011. 292 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Моделювання І прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва. К. Академія, 2010. 400 с....
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Лекции и задачи по элементарной математике : учебное пособие / В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. 2-е изд. М. Наука,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Рівняння математичної фізики: (практикум) : навчальний посібник / О. І. Бобик, В. В. Литвин. Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 256...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка