Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка4/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Політика. Політичні науки66.2

А 452

Аласанія Т. На роздоріжжі / Т. Аласанія. – Київ : КМ-БУКС, 2016. - 264 с.


66.4

А 808

Аржаковський А. Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке. Погляд з Європи / А. Аржаковський. – Харків : Віват, 2015. - 256 с.66.0

Г 576

Говлет М. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики / М. Говлет, М. Рамеш ; пер. О. Рябова. – Львів : Кальварія, 2004. - 264 с.


66.1

Е 558

Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. Жінки у соціальній і політичній думці / Д. Б. Елштайн ; пер. О. Мокровольский. – Київ : Альтернативи, 2002. - 343 с.


66.4

І-266

Ігнатьєв П. М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці : підручник / П. М. Ігнатьєв. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. - 364 с.


66.4

К 658

Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – Київ : Знання, 2012. - 759 с.


66.1

К 938

Куртуа С. Більшовизм a Ia Francaise / С. Куртуа. – Київ : Темпора, 2012. - 456 с.


66.4(4Укр)

П 217

Пахльовська О. Ave, Europa! : статті, доповіді, публіцистика (1989-2008) / О. Пахльовська. – Київ : Пульсари, 2008. - 656 с.


66.4(4Укр)

Р 980

Рябінін Є. В. Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції України: політологічний аналіз : дис. / канд. політ. н. Є. В. Рябінін. – Київ, 2007. – 206 с.


66.4

Т 304

Тейлор П. Розмови з терористами. Моя подорож від ІРА до Аль-Каїди [Текст] / П. Тейлор ; пер.: С. Андрухович, Г. Карпа. – Київ : Темпора, 2014. – 512 с.


66.4

Т 330

Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу [Текст] : збірник матеріалів шостої інтернет-конференції 27 травня 2016 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 180 с.


66.0

Ш 338

Шварцмантель Дж. Идеология и политика / Дж. Шварцмантель ; пер. Е. В. Пызиной. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2009. – 312 с.Право. Правові науки67.9(4Укр)75

А 288

Адвокатура України [Текст] : підручник / за ред. С. Я. Фурси. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Правова єдність. – 2016. – кн.1 : Організація адвокатури (з практикумом). – 864 с.


67.9(4Укр)401

А 312

Адміністративне право України [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 214 с.


67.9(4Укр)401

А 312

Адміністративне судочинство : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 186 с.


67.52

А 450

Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський , В. В. Пясковський. - 2-е вид., випр. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 2016 с.


67.9(4/8)400

А 507

Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / Т. Р. С. Аллан ; пер. Р. Семківа. – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2008. – 385 с.


67.9(4Укр)408

Б 432

Бєліков О. О. Великий рейдерський словник. Превентивні методи захисту, або Як протистояти рейдерському захопленню / О. О. Бєліков, А. В. Грайворонський, О. М. Хольченко. – Київ : Юстініан, 2013. - 232 с.


67.91

Б 467

Бенуа-Ромер Ф. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору [Текст] / Ф. Бенуа-Ромер, Г. Клебес ; пер. з англ. О. Андрійчук. - Київ : К.І.С., 2007. - 232 с.


67.3(4Укр)

Б 613

Білоус Н. Київ наприкінці ХV - у першій половині ХVII століття. Міська влада і самоврядування [Текст] : монографія / Н. Білоус. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. - 360 с.


67.9(4Укр)410.1

В 191

Васильев С. В. Порівняльний цивільний процес [Текст] : підручник / С. В. Васильев. - Київ : Алерта, 2015. - 352 с.67

В 535

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право : збірник наукових праць / гол. ред. К. В. Балабанов, відп. ред. серії О. В. Філонов. – Маріуполь : МДУ, 2016. – Вип. 11. – 138 с.


67.9(4Укр)401

Г 340

Гендерна політика в системі державного управління [Текст] : підручник / М. М. Білинська, Л. В. Гонюкова, Л. О. Воронько и др. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. – 132 с.


94.8

Г 547

Гловацький І. Влада, суд, адвокатура в афоризмах, сентенціях та прислів'ях / І. Гловацький. – Київ : Апріорі, 2009. – 564 с.


67.91

Д 214

Дахно І. І. Міжнародне економічне право [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. - 3-е вид., пер. і доп. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 272 с.


67.9(4Укр)404

Д 214

Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навчальний посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 550 с.


67.9(4Укр)401

Д 362

Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навчальний посібник / ред. Г. В. Лаврик. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 208 с.


67.9(4Укр)404.2

Д 598

Договірне право України : навч. посібн. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 192 с.


67.9(4Укр)407

Е 457

Екологічне інспектування : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : Олді-плюс, 2014. - 400 с.


67.9(4Укр)407

Е 457

Екологічне інспектування: практикум : навч. посібн. / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : Олді-плюс, 2014. - 228 с.


67.9(4Укр)407

Е 457

Екологічне право України. Загальна частина : навч. посібн. / В. В. Курзова, А. І. Берлач, В. І. Курило и др. – Київ : Алерта, 2015. – 620 с.67.91

Є 243

Європейське право: право Європейського союзу : підручник: у 3-х книгах / за ред. В. І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – Кн. 1: Інституційне право Європейського союзу. – 312 с.


67.91

Є 243

Європейське право: право Європейського союзу : підручник: у 3-х книгах / за ред. В.І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – Кн. 2: Матеріальне право Європейського союзу. – 456 с.


67.91

Є 243

Європейське право: право Європейського союзу : підручник: в 3-х книгах / за ред. В. І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – Кн. 3: Право зовнішніх зносин Європейського союзу. - 408 с.


67.9(4Укр)402

З-132

Завальна Ж. В. Валютне право України [Текст] : навч. посібн. / Ж. В. Завальна, М. В. Старинський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 384 с.


67.9(4Укр)401

З-890

Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві [Текст] : навч. посібн. / упоряд. С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 78 с.


67.9(4Укр)401

З-890

Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві: скарги, заяви, клопотання, відзиви, заперечення, позови : посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 112 с.


67.9(4Укр)410.2

З-890

Зразки процесуальних документів у господарському провадженні [Текст] : навч. посібн. / упоряд. С. М. Грудницька. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 80 с.


67.9(4Укр)411

З-890

Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні з коментарями : практ. Посібн. / А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко, М. І. Леоненко та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 288 с.


67.9(4Укр)411

З-890

Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві [Текст] : навч. посібн. / упоряд. С. С. Чернявський. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 92 с.
67.9(4Укр)411

З-890

Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві: скарги, заяви, клопотання, заперечення, відводи : практичний посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 100 с.


67.9(4Укр)410.1

З-890

Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві [Текст] : навч. посібн. / упоряд. С. О. Короєд. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 108 с.


67.9(4Укр)410.1

З-890

Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві з коментарями : практ. посібн. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 152 с.


67.9(4Укр)400

І 571

Інавгурація: історія та сучасність / за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2013. - 114 с.


67

К 307

Кацавець Р. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посібн. / Р. Кацавець. - Київ : Алерта, 2014. - 126 с.


67.9(4Укр)404.2

К 592

Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності [Текст] : навч. посібн. / Є. В. Козловський. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 272 с.


67.9(4Укр)408

К 647

Кононенко В. І. Не місце серед живих: факти і роздуми [Текст] / В. І. Кононенко, А. М. Чирва. - Київ : Арт Економі, 2010. - 736 с. : іл.


67.91

К 782

Красникова А. В. Имплементация международно-правовых норм в национальное законодательство государств : учебное пособие / А. В. Красникова. – Херсон : Олди-плюс, 2014. - 192 с.


67.52

К 823

Криміналістика [Текст] : навч. посібн. для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 200 с.


67.52

К 823

Криміналістика [Текст] : підручник / В. В. Пясковський [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 544 с.


67.52

К 823

Криміналістика у питаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. / А. В. Іщенко [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 118 с.


67.51

К 823

Кримінологія [Текст] : посібник для підготовки до іспитів / упоряд. Д. Л. Тупчієнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 240 с.


67.9(4Укр)403

Л 330

Лебідь, В. І. Господарське право [Текст] : навчальний посібник / В. І. Лебідь, Н. О. Можаровська, Л. Л. Нескороджена. - К. : Алерта, 2014. - 416 с.


67.9(4Укр)407

Л 566

Лико С. М. Екологічний контроль в агропромисловому комплексі : навчально-методичний посібник / С. М. Лико. – Херсон : Олді-плюс, 2016. - 304 с.


87.4

Л 690

Логіка для юристів [Текст] : навч. посібн. для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 150 с.


67.9(4Укр)404

М 180

Мала енциклопедія господарського права / за ред. Ю. Л. Бошицького, С. І. Бевз. – Київ : Ліра-К, 2013. - 232 с.


67.91

М 520

Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права [Текст] / О. О. Мережко. - Київ : Юстініан, 2010. - 320 с.


67.91

М 580

Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 208 с.67.9(4Укр)400

М 657

Місцеві вибори в Україні. Правове регулювання, порядок проведення, строки проведення, особливості проведення в зв'язку з окупацією Криму та проведенням АТО в окремих регіонах Донецької та Луганської областей України [Текст] : практичн. посібн. / упоряд. Ю. І. Руснак. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 200 с.


67.91

М 930

Мушак Н. Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в Європейських міжнародних організаціях : монографія / Н. Б. Мушак. – Київ : Ліра-К, 2015. - 192 с.


67.93

Н 288

Нариси з міжнародного приватного права [Текст] / О. М. Бірюкова; за ред. А. С. Довгерта. – Київ : Правова єдність. – 2014. – Вип. 3. – 324 с.


67.9(4Укр)410.2

Н 320

Настільна книга судді при розгляді господарських справ. Складання процесуальних документів за Господарським процесуальним кодексом України [Текст] : практичн. посібн. / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 440 с.


67.9(4Укр)404

Н 832

Нормативний помічник оцінювача майна та майнових прав [Текст] : практ. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 510 с.


67.9(4Укр)76

Н 850

Нотаріат України [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 332 с.


67.9(4Укр)76

Н 850

Нотаріат України [Текст] : підручник у трьох книгах / С. Я. Фурса [и др.]. – [Б. м. : б. и.], 2015. – Кн. 1 : Організація нотаріату з практикумом. – 484 с.


67.9(4Укр)7

О-640

Організація судових та правоохоронних органів : підручник / ред. І. Є. Марочкін. – Харків : Право, 2014. – 448 с.


67.9(4Укр)407

О-924

Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека. Законодавство, методики, рекомендації : практичний посібник / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 288 с.


67.9(4Укр)7

П 303

Петренко М. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. / М. Петренко. – Київ : Юстініан, 2014. - 544 с.


67.9(4Укр)400

П 680

Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 грудня 2014 рік) / ред. Ю. С. Шемшученко, В. П. Тихий. – Київ : Ліра-К, 2014. – 291 с.


67.91

П 685

Правова модернізація Ради Безпеки ООН: проблеми теорії та практики : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. О. Волошин, Є. В. Годованик, М. М. Юрлов. – Одеса : Фенікс, 2013. – 270 с.


67.52

П 691

Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. А. Погорецького. – Київ : Правова єдність, 2015. – 168 с.


67.9(4Укр)410.1

П 845

Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин: зразки, коментарі, пояснення : практичний посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 402 с.


67.9(4Укр)400

Р 175

Размєтаєва Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства : монографія / Ю. С. Размєтаєва. – Харків : Финарт, 2013. - 196 с.


67.3

Р 515

Римське приватне право [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 136 с.


67

С 482

Словник законодавчих і нормативних термінів / уклад. М. І. Іншин, І. М. Шопіна, Г. О. Якимов. – Київ : Правова єдність, 2008. – 487 с.


67.9(4Укр)404.4

С 732

Спори про спадщину [Текст] : практ. посібн. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 288 с.


67.9(4Укр)71

С 892

Судова практика з питань господарського права / упоряд. В. І. Борисова, О. М. Жигалкін, О. М. Сибіга, П. В. Хотенець. – Харків : Право, 2012. – 432 с.


67.9(4Укр)404.2

Т 654

Транспортне право України [Текст] : навч. посібник / за ред. Ю. О. Заїки. – К. : КНТ, 2014. – 184 с.67.91

Х 680

Хоббі Ю. С. Міжнародне морське право [Текст] : навч. посібн. / Ю. С. Хоббі. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 267 с.


67.0

Ц 445

Церковне (канонічне) право : підручник / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 640 с.


67.0

Ц 675

Циппеліус Р. Методика правозастосування / Р. Циппеліус ; пер. Р. Корнута. – Київ : Юстініан, 2016. - 192 с.


67.9(4укр)404

Ш 655

Шишка Р. Б. Інвестиційне право України [Текст] : посібник / Р. Б. Шишка . – Київ : Ліра-К, 2015. – 328 с.


67.9(4Укр)404.4

Ш 655

Шишка Р. Б. Спадкове право в Україні [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Шишка , І. М. Сопілко, В. П. Козирєва. – Київ : Ліра-К, 2015. – 216 с.


67

Ю 704

Юридична деонтологія [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 158 с.


67.9(4Укр)410.1

Я 812

Ясинок М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект) [Текст] : монографія / М. М. Ясинок. – Київ : Алерта, 2014. – 352 с.


81.432.1-428

G 64

Gooch G. A Dictionary of Law Enforcement / G. Gooch, M. Williams. – Oxford : Oxford university press, 2013. - 418 с. - (Oxford Paperback Reference)
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка