Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка5/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Культурологія71

І 241

Івашина О. О. Загальна теорія культури [Текст] : навч. посіб. / О. О. Івашина. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 215 с.


71

К 629

Колянкевич Л. Світ культурних дійств / Л. Колянкевич ; пер. З. Рибчинська. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2009. – (Університетські діалоги; №9).71

К 906

Культура. Завтра : збірник есеїв і публіцистики. – Київ : Адеф-Україна, 2015. – 272 с.


71

М 508

Менцвель А. Родинна Європа – вперше / А. Менцвель ; пер. З. Рибчинська. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2007. – 48 с. – (Університетські діалоги; №5).


71

Р 225

Рансьєр Ж. Учитель-незнайко. П'ять уроків розкрипачення розуму [Текст] / Ж. Рансьєр ; пер. із фр. А. Рєпа. – Київ : Ніка-центр, 2013. – 168 с.


71

С 665

Сосновська Д. Університет на роздоріжжі історій / Д. Сосновська. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2011. – 64 с. – (Університетські діалоги; №13).


71

С 720

Співак Г. Ч. В інших світах [Текст] : есеї з питань культурної політики / Г. Ч. Співак ; пер. з англ. – Київ : Всесвіт, 2006. – 480 с.


87.2

С 910

Суханцева В. К. Метафизика культуры [Текст] / В. К. Суханцева. – Киев : Факт, 2006. – 368 с.


71

Ч-592

Чижевський К. Лінія повернення: про практику прикордоння у діалозі з Чеславом Мілошем / К. Чижевський ; пер. з пол. К. Москалець. – Львів : Кальварія, 2013. – 248 с. – (Ідеї та Історії).


71

Ч-592

Чижевський К. Чужий - Інша - Свої: розмова над берегом ріки / К. Чижевський ; пер. Н. Бабалик. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2011. – 96 с. – (Університетські діалоги; №12).


71

Ч-755

Чорненький Я. Я. Культурологія: теоретико-практичний курс [Текст] : навч. посіб. / Я. Я. Чорненький. – Київ : Професіонал, 2007. – 416 с.


71

Я 440

Як писати про культуру? / Д. Бадьйор, М. Савка,В. Бондар та ін. – Київ : АДЕФ, 2015. – 236 с.
71

Я 933

Яцино М. Культура индивидуализма / М. Яцино ; пер. А. В. Комаристова. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2012. – 280 с.Наука. Наукознавство72

Б 865

Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень з психології [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.


72

К 823

Кримський Агатангел. Нариси життя і творчості [Текст] / відп. ред.: О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей, Е. Г. Циганкова. – Київ : Стилос, 2006. – 564 с. – (Наукова спадщина сходознавців).


72

М 269

Марковський М. П. Роль гуманістики в сучасному суспільстві / М. П. Марковський. – Львів : Центр гуманітарних досліджень, 2007. – 64 с. – (Університетські діалоги; №2).


72

П 141

Палеха Ю. Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навч. посібн. / Ю. Палеха, Н. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2015. – 336 с.Освіта. Педагогічні науки74.200.54

Б 246

Барб-Галль Ф. Як розмовляти з дітьми про мистецтво ХХ століття. Від модернізму до сучасного мистецтва / Ф. Барб-Галль ; пер. з фр. С. Рябчук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 176 с.


74.04(3)

Г 236

Гатто Д. Т. Вчитель 2.0. Як розв'язати проблему американського шкільництва / Д. Т. Гатто ; пер. Т. Дитина. – Львів : Літопис, 2016. – 168 с.


74.04(3)

Г 236

Гатто Д. Т. Зброя масового навчання. Мандрівка вчителя темними світами обов'язкового шкільництва / Д. Т. Гатто ; пер. Г. Сташків. – Львів : Літопис, 2016. – 210 с.


74.04(3)

Г 236

Гатто Д. Т. Прихована програма обов'язкової шкільної освіти. Отуплення / Д. Т. Гатто ; пер. О. Літвіняк. – Львів: Літопис, 2016. – 100 с.74.3

Д 261

Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління [Текст] : монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 403 с.


74.3

Д 261

Дегтяренко Т. М. Науково-методичні основи управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги [Текст] : монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 260 с.


67.9(4Укр)401

Д 362

Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посібн. / ред. Г. В. Лаврик. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 208 с.


74.04

Д 506

Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : підручник / І. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2015. – 304 с.


74.268.1Укр

Д 692

Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах [Текст] : навч. посібн. / В. Ф. Дороз. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 386 с.


74.1

Д 717

Дошкільна освіта в персоналіях (до ювілею професора К. Й. Щербакової) [Текст] / упоряд. О. Г. Брежнєва, Л. В. Макаренко. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2016. – 248 с.


74.4

Д 999

Дяченко Н. О. Педагогічні задачі у професійній підготовці майбутніх викладачів [Текст] : учебное пособие / Н. О. Дяченко. – Київ : Ліра-К, 2015. – 840 с.


74.00

З-179

Зайченко І. В. Педагогіка [Текст] : підручник / І. В. Зайченко. – 3-е вид., пер. та доп. – Київ : Ліра-К, 2016. – 608 с.


76.005

І 259

Івшина Л. Мої університети / Л. Івшина. – Київ : Вид-во Українська прес-група, 2006. – 204 с. – (Б-ка газети"День").


74.03

Л 373

Левківський М. В. Історія педагогіки [Текст] : підручник / М. В. Левківський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2016. – 380 с.


74.268.1

М 545

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : підручник / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова. – Київ : Академія, 2010. – 328 с.


74.00

О-572

Омельяненко С. В. Педагогіка: тестові завдання [Текст] : навч. посіб. / С. В. Омельяненко. – Київ : Знання , 2008. – 391 с.


74.26

О-751

Основи спостережень за станом довкілля : навч. посібник / за ред. С. М. Панченка, Л. В. Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 352 с.


74р

П 240

Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей / гол. ред. Г. І. Сотська. – Київ : Талком, 2016. – Вип. 7 : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. О.П. Рудницької. – 312 с.


74.480

С 408

Сисоєва С. О. Теорія і практика вищої освіти [Текст] : навч. посібн./ С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 338 с.


74.484(4Укр)

Ф 668

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2014. – 456 с.


74.6

Ч-440

Чепіль М. М. Порівняльна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / М. М. Чепіль. – Київ : Академвидав, 2014. – 216 с. – (Альма-матер).


74.489.8

Ш 817

Шофолов Д. Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування : монографія / Д. Л. Шофолов. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 238 с.


74.26

Щ 616

Щербан Т. Д. Вичення елементів алгебри в початковій школі [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Щербан, Г. В. Щербан. – Київ : Кондор, 2015. – 278 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Гідроботаніка : навч посібник / Ю. Р. Гроховська [и др.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. 376 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : бурун и К, 2013. 268...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Екологія довкілля. Охорона природи : навч посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. К. Кондор, 2011. 292 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Моделювання І прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва. К. Академія, 2010. 400 с....
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Лекции и задачи по элементарной математике : учебное пособие / В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. 2-е изд. М. Наука,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Рівняння математичної фізики: (практикум) : навчальний посібник / О. І. Бобик, В. В. Литвин. Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 256...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка