Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка6/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Фізична культура і спорт75.3

Г 125

Гаврош О. У пошуках Івана Сили: документальні нариси / О. Гаврош. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 88 с. – (Post Sckriptum).


Засоби масової інформації76.000.8

А 746

Аньєс І. Підручник із журналістики: пишемо для газет / І. Аньєс ; пер. А. Андрусяка. – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2013. – 544 с.


76.17

Б 811

Бондар Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста [Текст] : справочное издание / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. – Київ : Персонал, 2010. – 400 с.


76.005

В 311

Вергелес Т. В. Моя грішна журналістика [Текст] : автобіографічне есе / Т. В. Вергелес. – Львів : Аверс, 2014. – 304 с.


76.006

В 428

Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне [Текст] : монография / за ред. В. О. Пигулевского. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. – 404 с.


76.005

І 259

Івшина Л. Мої університети / Л. Івшина. – Київ : Вид-во Українська прес-група, 2006. – 204 с. – (Б-ка газети"День").


86.2

І-907

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія: в 2-х томах / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Т. 1. – 448 с.


86.2

І-907

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія: у 2-х томах / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Т. 2. – 336 с.


63.3(2)6

К 207

Капусцінський Р. Імперія / Р. Капусцінський ; пер. Д. Матіяш. – Київ : Темпора, 2012. – 210 с.


76.1

К 734

Котлобулатова І. П. Книгарі та книгарні в минулому Львова / І. П. Котлобулатова. – Львів : Аверс, 2005. – 240 с.76.17

О-754

Особливості редагування тексту у програмі з MS Word : методичні рекомендації / автор-уклад. О. В. Дейниченко. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 28 с. – (Сер. "Інноваційні технології в бібліотеці"; вип. 4).


76.005

П 120

Павлів В. Репортаж: між фактами та емоціями : практичний посібник для журналістів / В. Павлів. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2015. – 120 с.


76.023(4Укр)

П 438

Погребенник Ф. Український раритет. Періодичні, продовжування видання і неперіодичні збірники ХІХ-ХХ ст. (1846-1986) / Ф. Погребенник, В. Погребенник. – Дрогобич : Коло, 2011. – 300 с.


76.000.0

П 551

Померанцев П. Нічого правдивого й усе можливе. Пригоди в сучасній Росії / П. Померанцев ; пер. з англ. А. Бондар. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2015. - 240 с.


76.006

Р 693

Романов А. А. Реклама: между социумом и маркетингом / А. А. Романов. – Москва : МаркетДС, 2002. – 300 с.


63.3(7)

Ф 179

Файлінг Т. Короткі мандрівки з Боготи / Т. Файлінг ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2014. - 264 с.


76.10

Ш 788

Шомракова И. А. Всеобщая история книги [Текст] : учебное пособие / И. А. Шомракова, И. Е. Баренбаум. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 392 с.


63.3(4Чеш)

Щ 761

Щигель М. Зроби собі рай / М. Щигель ; пер. А. Бондар. – Київ: Темпора, 2010. – 324 с.


63.3(4Пол)

Щ 761

Щигель М. Неділя, що відбулась у середу / М. Щигель ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2013. – 316 с.Науково-інформаційна діяльність78.3

А 954

Ахмадова Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки [Текст] : учеб.-практ. пособие / Ю. А. Ахмадова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 264 с. – (Библиотека ).78.3

Б 594

Библиотековедение. Общий курс [Текст] : учебник / С. А. Басов, А. Н. Ванеев, М. Я. Дворкина ; ред.: А. Н. Ванеев, М. Н. Колесникова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 240 с. – (Учебник для бакалавров).


78.3

Б 595

Библиотечный контент сквозь призму жанров : методические рекомендации по написанию текстов / сост. С. В. Назарьева. – Мариуполь : МГУ, 2016. – 56 с. – (Сер. "Библиотекарю-практику"; вып. 1).


78.3

Б 825

Борисова О. О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности [Текст] : учеб.-практ. пособие / О. О. Борисова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 320 с. – (Библиотека ).


78.3

В 171

Ванеев А. Н. Библиотековедение в России конца ХХ века. Общетеоретические концепции и дискуссии [Текст] : учебное пособие / А. Н. Ванеев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. –248 с.


78.3

В 191

Васильев И. Г. Социологические исследования в библиотеках [Текст] : практ. пособие / И. Г. Васильев, М. Е. Илле, Д. К. Равинский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 176 с. – (Библиотечный практикум).


78.3

В 260

Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность [Текст] : сб. публикаций / под ред. П. Годвина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 238 с.


78.0

Д 194

Данціг Ш. Навіщо читати : есеї / Ш. Данціг ; пер. з фр. З. Борисюк. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2015. – 216 с. – (Колекція проЧитай).


78.3

Е 502

Електронний каталог та електронна картотека статей: здійснення пошуку (на прикладі АРМ "Читач" САБ "ІРБІС" наукової бібліотеки Маріупольського державного університету) : методичні рекомендації / автор-уклад. О. В. Дейниченко. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 40 с. – (Сер. "Інноваційні технології в бібліотеці"; вип. 1).


78.3

И 883

Использование современных технологий для создания библиотечного информационного продукта : материалы ІІІ городской научно-практической конференции библиотек г. Мариуполя 31 октября 2013 г. / под ред. А.П. Шакулы. – Мариуполь : МГУ, 2014. - 72 с.78.3

І-665

Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ [Текст] : матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2008 р. м. Донецьк, Україна / редкол. А. А. Садєков та ін. – Донецьк : ДонНУЕТ ім. М. І. Туган-Барановського, 2008. – 177 с.


78.3

І 907

Історія розвитку бібліотеки України для дітей (кінець ХІХ-ХХ ст.) [Текст] / наук. ред. Л. П. Каліберда. – Київ : Ліра-К, 2015. – 592 с.


78.3

К 211

Каракоз О. О. Цензура в публічних бібліотеках України 1917-1939рр. [Текст] : монографія / О. О. Каракоз. – Київ : Ліра-К, 2015. – 180 с.


78.5

К 572

Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология [Текст] : учебник / Д. Я. Коготков. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 304 с. – (Библиотека ).


78.3

Л 574

Лиллиан Дж. Лучшие библиотечные программы с низким бюджетом для молодежи, подростков, детей [Текст] / Дж. Лиллиан. – С-Петербург : Профессия, 2015. – 176 с.


78.3

М 344

Матлина С. Г. Публичная библиотека. Пути инновационного развития [Текст] : избранное / С. Г. Матлина. – С-Петербург : Профессия, 2009. –376 с. – (Библиотека ).


78.3

М 740

Мобильные библиотеки. Мобильные библиотечные онлайновые услуги [Текст] : сб. публ. / ред.: Д. Недхэм, М. Элли ; пер. с англ. под общ. ред. Я. Л. Шрайберга. – С-Петербург : Профессия, 2012. – 368 с.


78.3

Н 340

Науково-дослідна діяльність наукової бібліотеки Маріупольського державного університету : матеріали І науково-методичного семінару 29 листопада 2012 р. / ред. А. П. Шакула. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 153 с.


78.3

Н 340

Науково-дослідна діяльність наукової бібліотеки Маріупольського державного університету : матеріали ІІ науково-методичного семінару 27 лютого 2014 р. / ред. А. П. Шакула. – Маріуполь : МДУ, 2014. – 84 с.78

Н 340

Науково-дослідна діяльність наукової бібліотеки Маріупольського державного університету : матеріали ІІІ науково-методичного семінару 26 лютого 2015 р. / ред. А. П. Шакула. – Маріуполь : МДУ, 2015. – 101 с.


78.3

Н 340

Науково-дослідна діяльність наукової бібліотеки Маріупольського державного університету : матеріали ІV науково-методичного семінару 25 лютого 2016 р. / ред. А.П. Шакула. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 149 с.


78.3

П 804

Прокопенко Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України : монографія / Л. І. Прокопенко. – Київ : Ліра-К, 2015. – 220 с.


78.3

Р 584

Робота з ключовими словами, змістом, анотацією, що надаються в електронному каталозі. особливості оформлення електронних документів і праць викладачів : метод. рек-ції / автори-уклад. О. В. Дейниченко, О. В. Мулько, М. Л. Шевцова. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 52 с. – (Сер. "Інноваційні технології в бібліотеці"; вип. 2).


60.56

С 498

Слющинський Б. В. Інформаційна культура: загальний курс / Б. В. Слющинський. – Мариуполь, 2016. – 646 с.


78.5

С 741

Справочник библиографа [Текст] : спр. изд. / ред.: Г. Ф. Гордукалова, Г. В. Михеева. – 4-е изд., испр. и доп. – С-Петербург : Профессия, 2014. – 768 с.


78.3

С 789

Створення віртуальних виставок: методика, web-сервіси, робота з MS Power Point : методичні рекомендації / автор-уклад. О. В. Дейниченко, Д. А. Дунук. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 24 с. – (Сер. "Інноваційні технології в бібліотеці"; вип. 3).


78.3

С 904

Суслова И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой [Текст] : учебное пособие / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. – С-Петербург : Профессия, 2008. – 192 с. – (Библиотека ).


78.3

Т 479

Тищенко М. Н. Общедоступные (публичные) библиотеки в системе местного самоуправления [Текст] : практическое пособие / М. Н. Тищенко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 368 с. – (Библиотека ).


78.3

У 677

Управление библиотекой/медиатекой гимназии [Текст] : практическое пособие для руководителей образовательных учреждений / Н. В. Абу-Эль-Хассан, Т. Н. Беркалиев, Т. В. Захарчук. – С-Петербург : Профессия, 2008. – 288 с. – (Школьная библиотека ХХІ век).


78.5

Ф 753

Фокеев В. А. Библиографическая наука и практика [Текст] : терминологический словарь / В. А. Фокеев. – С-Петербург : Профессия, 2008. – 272 с. – (Библиотека ).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Гідроботаніка : навч посібник / Ю. Р. Гроховська [и др.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. 376 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : бурун и К, 2013. 268...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Екологія довкілля. Охорона природи : навч посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. К. Кондор, 2011. 292 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Моделювання І прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва. К. Академія, 2010. 400 с....
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Лекции и задачи по элементарной математике : учебное пособие / В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. 2-е изд. М. Наука,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Рівняння математичної фізики: (практикум) : навчальний посібник / О. І. Бобик, В. В. Литвин. Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 256...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка