Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка8/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Німецька мова81.432.4-9я7-3

К 305

Kafka Franz=Франц Кафка. Der prozess=Процесс: книга для чтения на немецком языке / Kafka Franz=Франц Кафка. – Санкт-Петербург : КАРО, 2011. - 320 с. - (Modern Prose)


81.432.4-9я7-3

К 305

Kafka Franz=Франц Кафка. Die verwandlung. Erzahlungen. Parabeln: книга для чтения на немецком языке / Kafka Franz=Франц Кафка. – Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 320 с. - (Modern Prose)81.432.4-422

Н 670

Німецько-український, українсько-німецький словник: 470 000 одиниць перекладу / ред. В. Бусел. - Київ; Ірпінь : Перун, 2012. - 1584 с.


81.432.4-4

C 79

Corbeil, Jean-Claude. Mein Erste Visuell Worterbuch = Мій перший візуальний словник : німецька та українська мови / J.-C. Corbeil, A. Archambault. - Київ; Ірпінь : Перун, 2007. - 80 с.: іл.Українська мова81.411.4-4

Б 484

Береза Т. Мова – не калька : словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів : Апріорі, 2015. - 664 с.


81.411.4-5

В 548

Вихованець І. Р. Розмовляймо українською: мовознавчі етюди / І.Р. Вихованець. – Київ : Пульсари, 2012. - 160 с.


81.411.4-4

Г 251

Гвара: автентична львівська абетка / авт.-уклад. Ю. Назарук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. – 76 с.


81.411.4-4

Д 696

Дорошенко Т. С. Словник труднощів української мови / Т. С. Дорошенко. – Харків : Торсінг Плюс, 2012. - 656 с.


81.411.4

М 747

Мозер М. Український П'ємонт? Дещо про значення Галичини для формування, розбудови й збереження української мови / М. Мозер. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2011. - 160 с. - (Університетські діалоги; №14).


81.411.4-4

Н 591

Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомовних слів: походження слів, розгорнуті пояснення, слова-синоніми / Л. І. Нечволод. – Харків : Торсінг Плюс, 2014. – 768 с.


81.411.4-4

Н 730

Новий український тлумачний словник [Текст] : близько 20 000 слів і словосполучень / за ред. В. В. Дубічинського. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 608 с.81.411.4-4

С 482

Словник фразеологізмів української мови / ред. В. О. Винник. – Київ : Наукова думка, 2008. – 1104 с. – (Словники України).


81.411.4-4

С 482

Словник української мови: у 20-ти томах / гол. ред. В. М. Русанівський. – Київ : Наукова думка, 2010. – Т. 1: А - Б. - 912 с. - (Словники України).


81.411.4-4

С 482

Словник української мови: у 20-ти томах / гол. ред. В.М. Русанівський. – Київ : Наукова думка, 2012. – Т. 2: В - Відсріблитися. - 976 с. - (Словники України).


81.411.4-4

Т 495

Тлумачний словник української мови: близько десяти тисяч слів / уклад. Л. О. Ващенко, Г. Г. Германенко, Р. В. Касинюк, О. М. Єфімов. – Київ : Довіра, 2012. - 488 с. - (Словники України).


81.411.4-9

Ш 371

Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947-1953 рр.) [Текст] / Ю. Шевельов. - Київ : Темпора, 2012. - 664 с.


81.411.4-5

Ш 379

Шевчук Ю. Мовна шизофренія guo vadis, Україно [Текст] / Ю. Шевчук. - Брустури : Дискурсус, 2015. - 60 с.Французька мова81.471.1-4

C 79

Corbeil, Jean-Claude. Mon Premier Visuel Dictionnaire = Мій перший візуальний словник : французька та українська мови / J.-C. Corbeil, A. Archambault. - Київ; Ірпінь : Перун, 2007. - 80 с.: іл.Фольклор82.3(3)-6

Д 148

Дайни [Текст] : латиськи народні пісні / упоряд. і пер з латиської Ю. Садловський. - Львів : Астролябія, 2011. - 128 с. : іл.


82.3(0)

К 352

Кемпбел Д. Герой із тисячею облич / Д. Кемпбел ; пер. О. Мокровольського. – Київ : Альтернативи, 1999. - 392 с.82.3(0)

К 903

Куликова Л. Б. Історія розпочиналася з міфів : навчальний посібник / Л. Б. Куликова. – Київ : Пульсари, 2008. - 440 с.: іл. - (Новітній авторський підручник).


82.3(0)-6

К 910

Кун М. А. Легенди і міфи Давньої Греції / М. А. Кун. – Київ : Академія, 2010. - 448 с. - (Альма-матер).


82.3(0)-6

М 682

Міфи Давньої Греції: для серед. та ст. шк. віку / переказ К. Гловацька. – Київ : Веселка; Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 295 с.: іл. - (Світовид).


82.3(0)-6

М 682

Міфи Давньої Греції: твори давньогрецьких авторів: у 2-х книгах / упоряд. А. А. Чічановський. – Київ : Грамота, 2004. – Кн. 1. - 2004. - 608 с.: іл. - (Шкільна бібліотека).


82.3(0)

О-139

Обжирко Н. Про казки і казкарів [Текст] / Н. Обжирко. - Київ : Факт, 2008. - 148 с.


82.3(4Укр)

Р 888

Руснак І. Є. Український фольклор [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - Київ : Академія, 2012. - 304 с.


82.3(0)

С 482

Словник античної мітології [Текст] : справочное издание / упоряд.: І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. - Тернопіль : Богдан, 2006. - 312 с.


82.3(3)-6

Ч-610

Чилійські казки / пер. С. Борщевський. – Львів : Кальварія, 2013. - 120 с.Літературознавство83.3(4Укр)4

Б 240

Барабаш Ю. Дух животворить...Читаємо Сковороду [Текст] / Ю. Барабаш. - Київ : Темпора, 2014. - 478 с.


83.3(4Укр)

Б 240

Барабаш Ю. Не відверну лиця: штрихи до літературної автобіографії / Ю. Барабаш. – Київ : Темпора, 2013. - 756 с.
83.3(2Рос=Рус)5-8

Б 850

Босак М. В. Остання загадка Гоголя: епістолярні ремінісценції / М. В. Босак. – Київ : Пульсари, 2008. - 120 с.


83.3(4Вел)

Б 877

Бредбері М. Британський роман нового часу [Текст] / М. Бредбері ; пер. з англ. В. Дмитрук. - Київ : Ксенія Сладкевич, 2011. - 480 с.


83.3(4Вел)

В 887

Вульф В. Власний простір / В. Вульф ; пер. Я. Чердаклі. – Київ : Альтернативи, 1999. – 112 с.


83.3(4Укр)

Г 610

Голобородько Я. Ю. Елізіум. Інкорпорація стратогем / Я. Ю. Голобородько. – Харків : Фоліо, 2009. - 187 с.


83.3(4Укр)

Г 948

Гундорова Т. Кітч і література: травестії: монографія / Т. Гундорова. – Київ : Факт, 2008. - 284 с. - (Висока полиця).


83.3(4Укр)6

Г 948

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм : монографія / Т. Гундорова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Критика, 2013. - 344 с.


83.3(4Укр)5-8

Г 948

Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / Т. Гундорова. – Київ : Критика, 2006. - 352 с.


83.3(4Укр)6

Д 181

Даниленко В. Г. Лісоруб у пустелі: письменник і літературний процес / В. Г. Даниленко. – Київ : Академвидав, 2008. - 352 с.


83.3(4Укр)

Д 438

Дзюба І. З криниці літ: у трьох томах / І. Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про добрих сусідів і духовну рідню. – 975 с.


83.3(4Укр)

Д 438

Дзюба І. З криниці літ / І. Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – Т. 2: Шевченко і світ. Естетика і культурологія. Знайомство з десятою Музою. "Бо то не просто мова, звуки...". Тернисті дороги порозуміння. – 976 с.83.3(4Укр)

Д 438

Дзюба І. З криниці літ / І. Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 3: Літературні портрети. Дніпровський меридіан. Зі спогадів. – 880 с.


83.3(4Укр)5-8

Д 438

Дзюба И. "Кавказ" Тараса Шевченко на фоне непреходящего прошлого [Текст] / И. Дзюба. - 2-е изд. - Киев : Пульсары, 2011. - 120 с. - (Історія і сучасність).


83.3(4Укр)

Д 438

Дзюба І. На трьох континентах: в трьох книгах / І. Дзюба. – Київ : Кліо, 2013. – Кн. 1. – 807 с.


83.3(4Укр)

Д 438

Дзюба І. М. У літературі й навколо. З боргів давніх і новонабуваних [Текст] / І. М. Дзюба. - Київ : Либідь, 2016. - 424 с.


83.3(4Укр)6-8

І 481

Ільницький М. Три формули мого осягнення Антонича / М. Ільницький. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2011. - 56 с. - (Університетські діалоги; №10).


83.3(0)6

І 907

Історія зарубіжної літератури ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - 2-е вид. стер. - Київ : Академія, 2012. - 432 с. - (Альма-матер).


83.3(4Укр)6

І 907

Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст. У трьох томах [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - Київ : Академвидав. - 1 т. - 2013. - 592 с.


83.3(4Укр)6

І 907

Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст. У трьох томах [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - Київ : Академвидав. - 1 т. - 2013. - 592 с.


83.3(4)

К 193

Канетти Э. Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелиции / Э. Канетти ; пер. с нем. М.Л. Рудницкий. – Москва : Текст, 2014. – 171 с. - (Коллекция)


83.3(4Укр)6

К 560

Ковалів Ю. І. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст.: у 10-ти томах [Текст]: підручник / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2013. – 512 с. – Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – (Альма-матер).
83.3(4Укр)6

К 560

Ковалів Ю. І. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст.: у 10-ти томах [Текст]: підручник / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2015. – Т. 4: У сподіваннях і трагічних зламах. – 2015. – 576 с. – (Альма-матер).


83.3(4Укр)6

К 663

Кореневич Л. Як по струні безодню... Кілька особистих сторінок до біографії шістдесятництва / Л. Кореневич. – Київ : Смолоскип, 2004. - 260 с.


83.3(4Укр)6

К 754

Коцюбинська М. Вітер з України і наші екзистенційні зусилля [Текст] / М. Коцюбинська. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. - 30 с.


83.7

К 964

Кушнір Р. Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи / Р. Кушнір. – Дрогобич : Коло, 2013. - 258 с.


83.3(4Вел)-8

Л 554

Ливергант А. Я. Киплинг / А. Я. Ливергант. - М. : Молодая гвардия, 2011. - 309 с.: ил. - (Жизнь замечательных людей: Малая серия: серия биогр.; вып. 12).


83.3(0)

Л 934

Любов славетних письменників у листах і в житті : збірник художньо-документальних нарисів / упоряд. В. О. Кирилюк. – Київ : Криниця, 2008. - 496 с. - (Серця скоряються коханню).


83.3(4Укр)5-8

М 348

Матусяк А. Химерний Яцків. Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова / А. Матусяк. – Львів : Піраміда, 2010. - 224 с. - (Українська класика: світовий контекст).


83.3(0)

М 364

Махно В. Котилася торба: проза / В. Махно. – Київ : Критика, 2011. - 365 с.


83.3(0)

М 364

Махно В. Парк культури та відпочинку імені Гертруди Стайн: есеї, інтерв'ю / В. Махно. – Київ : Критика, 2006. - 140 с.


83.3(4Укр)6

М 793

Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща / В. Моренець. – Київ : Основи, 2002. - 327 с.83.3(4Укр)6

Н 561

Нестелєєв М. А. На межі. Суїцидальний дискурс українського модернізму [Текст] : монографія / М. А. Нестелєєв. - Київ : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).


83.3(2Рос=Рус)5

О-757

Осповат А. Л. "Печальну повесть сохранить..." [Текст] / А. Л. Осповат, Р. Д. Тименчик. - Москва : Книга, 1987. - 351 с. - (Судьбы книг).


83.3(4Укр)

П 120

Павлишин М. Література, нація і модерність / М. Павлишин. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2013. - 88 с. - (Університетські діалоги; № 18).


83.3(4Укр)6-8

П 509

Поліщук Я. О. І ката, і героя він любив... Михайло Коцюбинський [Текст] : літературний портрет / Я. О. Поліщук. - Київ : Академія, 2010. - 304 с. - (Життя і слово).


83.3(4Укр)5-8

П 845

Процюк С. Чорне яблуко: роман про Архипа Тесленка / С. Процюк. – Київ : Академвидав, 2013. - 192 с. - (Автографи часу).


83.3(4Укр)6

Р 320

Ревакович М. Гендер, географія, мова: у пошуках ідентичності в сучасній українській літературі / М. Ревакович. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2012. - 72 с. - (Університетські діалоги; №15).


83.3(4Укр)

Р 691

Романенко Л. В. Історична постать Устима Кармалюка у фольклорі та літературі [Текст] : монографія / Л.В. Романенко. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2016. – 208 с.


83.3(4)

Р 985

Рябчій І. Двічі по десять: обличчя і голоси / І. Рябчій. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2015. - 240 с.


83.3(4Укр)6

С 470

Слабошпицький М. Веньямін літературної сім'ї [Текст] / М. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2008. – 288 с.


83.3(4Укр)6-8

С 470

Слабошпицький, Михайло.

25 українських поетів на вигнанні [Текст] / М. Слабошпицький. - 2-ге вид. - Київ : Ярославів Вал, 2012. - 720 с.
83.3(4Укр)

С 470

Слабошпицький М. Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші [Текст] : біографія, оркестрована на дев'ять голосів / М. Слабошпицький. - 2-ге вид., доп. - Київ : Ярославів Вал, 2014. - 496 с. - (Бібліотека української літератури).


83.3(4Фра)

С 600

Солерс Ф. Війна смаку: збірка / Ф. Солерс ; пер. з фр. А. Рєпа. – Київ : К.І.С., 2011. - 472 с.


83.3(4Укр)6

С 610

Сом М. З матір'ю на самоті / М. Сом. – Київ : Смолоскип, 2005. - 134 с.


83.3(2Рос=Рус)3

С 896

Сулейменов О. АЗ і Я [Текст] : книга добромисного читача / О. Сулейменов; пер. з рос. – Київ : Вид-во Жупанського, 2009. – 339 с.


83.0

С 916

Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи [Текст] : антологія / за ред. Д. Наливайка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 487 с.


83.3(4Укр)6-8

Т 210

Тарнавський Ю. Квіти хворому: статті, критика, розмови / Ю. Тарнавський. – Львів : Піраміда, 2012. - 384 с. - (Приватна колекція).


83.3(4Укр)

У 450

Українська література межі ХІХ-ХХ століть [Текст] : хрестоматія / за ред. Н. М. Гаєвської. - Київ : Либідь, 2016. - 1216 с.


83.3(4Укр)

У 950

Ушкалов Л. Есеї про українське бароко / Л. Ушкалов. – Київ : Факт, 2006. – 284 с. - (Висока полиця).


83.3(4Укр)4

У 950

Ушкалов Л. Сковорода та інші: причинки до історії української літератури / Л. Ушкалов. – Київ : Факт, 2007. - 552 с. - (Висока полиця).


83.3(4Укр)

Ф 823

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: словник-довідник / уклад. О. І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – Київ : Довіра, 2003. - 735 с.83.01

Ч-170

Чамата Н. Дослідження з поетики: вірш, жанр, композиція [Текст] / Н. Чамата. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 499 с.


83.3(0)

Ч-840

Чудакова М. Не для взрослых. Время читать! [Текст] / М. Чудакова. - Москва : Время, 2012. - 448 с. : ил.


83.3(4Укр)6-8

Ш 379

Шевчук В. На березі часу. Ті, котрі поруч: спогади про сучасників / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. - 576 с.: іл.


63.3(4Укр)46-8

Ш 379

Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2012. - 464 с.


83.3(2Рос=Рус)6

Ю 851

Юрьев О. Писатель как сотоварищ по выживанию [Текст] : статьи, эссе и очерки о литературе и не только / О. Юрьев. - Санкт-Петербург : Изд-во Ивана Лимбаха, 2014. - 336 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Гідроботаніка : навч посібник / Ю. Р. Гроховська [и др.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. 376 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : бурун и К, 2013. 268...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Екологія довкілля. Охорона природи : навч посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. К. Кондор, 2011. 292 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Моделювання І прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва. К. Академія, 2010. 400 с....
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Лекции и задачи по элементарной математике : учебное пособие / В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. 2-е изд. М. Наука,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Рівняння математичної фізики: (практикум) : навчальний посібник / О. І. Бобик, В. В. Литвин. Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 256...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка