Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка8/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,54 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Німецька мова81.432.4-9я7-3

К 305

Kafka Franz=Франц Кафка. Der prozess=Процесс: книга для чтения на немецком языке / Kafka Franz=Франц Кафка. – Санкт-Петербург : КАРО, 2011. - 320 с. - (Modern Prose)


81.432.4-9я7-3

К 305

Kafka Franz=Франц Кафка. Die verwandlung. Erzahlungen. Parabeln: книга для чтения на немецком языке / Kafka Franz=Франц Кафка. – Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 320 с. - (Modern Prose)81.432.4-422

Н 670

Німецько-український, українсько-німецький словник: 470 000 одиниць перекладу / ред. В. Бусел. - Київ; Ірпінь : Перун, 2012. - 1584 с.


81.432.4-4

C 79

Corbeil, Jean-Claude. Mein Erste Visuell Worterbuch = Мій перший візуальний словник : німецька та українська мови / J.-C. Corbeil, A. Archambault. - Київ; Ірпінь : Перун, 2007. - 80 с.: іл.Українська мова81.411.4-4

Б 484

Береза Т. Мова – не калька : словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів : Апріорі, 2015. - 664 с.


81.411.4-5

В 548

Вихованець І. Р. Розмовляймо українською: мовознавчі етюди / І.Р. Вихованець. – Київ : Пульсари, 2012. - 160 с.


81.411.4-4

Г 251

Гвара: автентична львівська абетка / авт.-уклад. Ю. Назарук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. – 76 с.


81.411.4-4

Д 696

Дорошенко Т. С. Словник труднощів української мови / Т. С. Дорошенко. – Харків : Торсінг Плюс, 2012. - 656 с.


81.411.4

М 747

Мозер М. Український П'ємонт? Дещо про значення Галичини для формування, розбудови й збереження української мови / М. Мозер. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2011. - 160 с. - (Університетські діалоги; №14).


81.411.4-4

Н 591

Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомовних слів: походження слів, розгорнуті пояснення, слова-синоніми / Л. І. Нечволод. – Харків : Торсінг Плюс, 2014. – 768 с.


81.411.4-4

Н 730

Новий український тлумачний словник [Текст] : близько 20 000 слів і словосполучень / за ред. В. В. Дубічинського. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 608 с.81.411.4-4

С 482

Словник фразеологізмів української мови / ред. В. О. Винник. – Київ : Наукова думка, 2008. – 1104 с. – (Словники України).


81.411.4-4

С 482

Словник української мови: у 20-ти томах / гол. ред. В. М. Русанівський. – Київ : Наукова думка, 2010. – Т. 1: А - Б. - 912 с. - (Словники України).


81.411.4-4

С 482

Словник української мови: у 20-ти томах / гол. ред. В.М. Русанівський. – Київ : Наукова думка, 2012. – Т. 2: В - Відсріблитися. - 976 с. - (Словники України).


81.411.4-4

Т 495

Тлумачний словник української мови: близько десяти тисяч слів / уклад. Л. О. Ващенко, Г. Г. Германенко, Р. В. Касинюк, О. М. Єфімов. – Київ : Довіра, 2012. - 488 с. - (Словники України).


81.411.4-9

Ш 371

Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947-1953 рр.) [Текст] / Ю. Шевельов. - Київ : Темпора, 2012. - 664 с.


81.411.4-5

Ш 379

Шевчук Ю. Мовна шизофренія guo vadis, Україно [Текст] / Ю. Шевчук. - Брустури : Дискурсус, 2015. - 60 с.Французька мова81.471.1-4

C 79

Corbeil, Jean-Claude. Mon Premier Visuel Dictionnaire = Мій перший візуальний словник : французька та українська мови / J.-C. Corbeil, A. Archambault. - Київ; Ірпінь : Перун, 2007. - 80 с.: іл.Фольклор82.3(3)-6

Д 148

Дайни [Текст] : латиськи народні пісні / упоряд. і пер з латиської Ю. Садловський. - Львів : Астролябія, 2011. - 128 с. : іл.


82.3(0)

К 352

Кемпбел Д. Герой із тисячею облич / Д. Кемпбел ; пер. О. Мокровольського. – Київ : Альтернативи, 1999. - 392 с.82.3(0)

К 903

Куликова Л. Б. Історія розпочиналася з міфів : навчальний посібник / Л. Б. Куликова. – Київ : Пульсари, 2008. - 440 с.: іл. - (Новітній авторський підручник).


82.3(0)-6

К 910

Кун М. А. Легенди і міфи Давньої Греції / М. А. Кун. – Київ : Академія, 2010. - 448 с. - (Альма-матер).


82.3(0)-6

М 682

Міфи Давньої Греції: для серед. та ст. шк. віку / переказ К. Гловацька. – Київ : Веселка; Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 295 с.: іл. - (Світовид).


82.3(0)-6

М 682

Міфи Давньої Греції: твори давньогрецьких авторів: у 2-х книгах / упоряд. А. А. Чічановський. – Київ : Грамота, 2004. – Кн. 1. - 2004. - 608 с.: іл. - (Шкільна бібліотека).


82.3(0)

О-139

Обжирко Н. Про казки і казкарів [Текст] / Н. Обжирко. - Київ : Факт, 2008. - 148 с.


82.3(4Укр)

Р 888

Руснак І. Є. Український фольклор [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - Київ : Академія, 2012. - 304 с.


82.3(0)

С 482

Словник античної мітології [Текст] : справочное издание / упоряд.: І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. - Тернопіль : Богдан, 2006. - 312 с.


82.3(3)-6

Ч-610

Чилійські казки / пер. С. Борщевський. – Львів : Кальварія, 2013. - 120 с.Літературознавство83.3(4Укр)4

Б 240

Барабаш Ю. Дух животворить...Читаємо Сковороду [Текст] / Ю. Барабаш. - Київ : Темпора, 2014. - 478 с.


83.3(4Укр)

Б 240

Барабаш Ю. Не відверну лиця: штрихи до літературної автобіографії / Ю. Барабаш. – Київ : Темпора, 2013. - 756 с.
83.3(2Рос=Рус)5-8

Б 850

Босак М. В. Остання загадка Гоголя: епістолярні ремінісценції / М. В. Босак. – Київ : Пульсари, 2008. - 120 с.


83.3(4Вел)

Б 877

Бредбері М. Британський роман нового часу [Текст] / М. Бредбері ; пер. з англ. В. Дмитрук. - Київ : Ксенія Сладкевич, 2011. - 480 с.


83.3(4Вел)

В 887

Вульф В. Власний простір / В. Вульф ; пер. Я. Чердаклі. – Київ : Альтернативи, 1999. – 112 с.


83.3(4Укр)

Г 610

Голобородько Я. Ю. Елізіум. Інкорпорація стратогем / Я. Ю. Голобородько. – Харків : Фоліо, 2009. - 187 с.


83.3(4Укр)

Г 948

Гундорова Т. Кітч і література: травестії: монографія / Т. Гундорова. – Київ : Факт, 2008. - 284 с. - (Висока полиця).


83.3(4Укр)6

Г 948

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм : монографія / Т. Гундорова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Критика, 2013. - 344 с.


83.3(4Укр)5-8

Г 948

Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / Т. Гундорова. – Київ : Критика, 2006. - 352 с.


83.3(4Укр)6

Д 181

Даниленко В. Г. Лісоруб у пустелі: письменник і літературний процес / В. Г. Даниленко. – Київ : Академвидав, 2008. - 352 с.


83.3(4Укр)

Д 438

Дзюба І. З криниці літ: у трьох томах / І. Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про добрих сусідів і духовну рідню. – 975 с.


83.3(4Укр)

Д 438

Дзюба І. З криниці літ / І. Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – Т. 2: Шевченко і світ. Естетика і культурологія. Знайомство з десятою Музою. "Бо то не просто мова, звуки...". Тернисті дороги порозуміння. – 976 с.83.3(4Укр)

Д 438

Дзюба І. З криниці літ / І. Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 3: Літературні портрети. Дніпровський меридіан. Зі спогадів. – 880 с.


83.3(4Укр)5-8

Д 438

Дзюба И. "Кавказ" Тараса Шевченко на фоне непреходящего прошлого [Текст] / И. Дзюба. - 2-е изд. - Киев : Пульсары, 2011. - 120 с. - (Історія і сучасність).


83.3(4Укр)

Д 438

Дзюба І. На трьох континентах: в трьох книгах / І. Дзюба. – Київ : Кліо, 2013. – Кн. 1. – 807 с.


83.3(4Укр)

Д 438

Дзюба І. М. У літературі й навколо. З боргів давніх і новонабуваних [Текст] / І. М. Дзюба. - Київ : Либідь, 2016. - 424 с.


83.3(4Укр)6-8

І 481

Ільницький М. Три формули мого осягнення Антонича / М. Ільницький. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2011. - 56 с. - (Університетські діалоги; №10).


83.3(0)6

І 907

Історія зарубіжної літератури ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - 2-е вид. стер. - Київ : Академія, 2012. - 432 с. - (Альма-матер).


83.3(4Укр)6

І 907

Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст. У трьох томах [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - Київ : Академвидав. - 1 т. - 2013. - 592 с.


83.3(4Укр)6

І 907

Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст. У трьох томах [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - Київ : Академвидав. - 1 т. - 2013. - 592 с.


83.3(4)

К 193

Канетти Э. Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелиции / Э. Канетти ; пер. с нем. М.Л. Рудницкий. – Москва : Текст, 2014. – 171 с. - (Коллекция)


83.3(4Укр)6

К 560

Ковалів Ю. І. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст.: у 10-ти томах [Текст]: підручник / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2013. – 512 с. – Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – (Альма-матер).
83.3(4Укр)6

К 560

Ковалів Ю. І. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст.: у 10-ти томах [Текст]: підручник / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2015. – Т. 4: У сподіваннях і трагічних зламах. – 2015. – 576 с. – (Альма-матер).


83.3(4Укр)6

К 663

Кореневич Л. Як по струні безодню... Кілька особистих сторінок до біографії шістдесятництва / Л. Кореневич. – Київ : Смолоскип, 2004. - 260 с.


83.3(4Укр)6

К 754

Коцюбинська М. Вітер з України і наші екзистенційні зусилля [Текст] / М. Коцюбинська. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. - 30 с.


83.7

К 964

Кушнір Р. Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи / Р. Кушнір. – Дрогобич : Коло, 2013. - 258 с.


83.3(4Вел)-8

Л 554

Ливергант А. Я. Киплинг / А. Я. Ливергант. - М. : Молодая гвардия, 2011. - 309 с.: ил. - (Жизнь замечательных людей: Малая серия: серия биогр.; вып. 12).


83.3(0)

Л 934

Любов славетних письменників у листах і в житті : збірник художньо-документальних нарисів / упоряд. В. О. Кирилюк. – Київ : Криниця, 2008. - 496 с. - (Серця скоряються коханню).


83.3(4Укр)5-8

М 348

Матусяк А. Химерний Яцків. Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова / А. Матусяк. – Львів : Піраміда, 2010. - 224 с. - (Українська класика: світовий контекст).


83.3(0)

М 364

Махно В. Котилася торба: проза / В. Махно. – Київ : Критика, 2011. - 365 с.


83.3(0)

М 364

Махно В. Парк культури та відпочинку імені Гертруди Стайн: есеї, інтерв'ю / В. Махно. – Київ : Критика, 2006. - 140 с.


83.3(4Укр)6

М 793

Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща / В. Моренець. – Київ : Основи, 2002. - 327 с.83.3(4Укр)6

Н 561

Нестелєєв М. А. На межі. Суїцидальний дискурс українського модернізму [Текст] : монографія / М. А. Нестелєєв. - Київ : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).


83.3(2Рос=Рус)5

О-757

Осповат А. Л. "Печальну повесть сохранить..." [Текст] / А. Л. Осповат, Р. Д. Тименчик. - Москва : Книга, 1987. - 351 с. - (Судьбы книг).


83.3(4Укр)

П 120

Павлишин М. Література, нація і модерність / М. Павлишин. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2013. - 88 с. - (Університетські діалоги; № 18).


83.3(4Укр)6-8

П 509

Поліщук Я. О. І ката, і героя він любив... Михайло Коцюбинський [Текст] : літературний портрет / Я. О. Поліщук. - Київ : Академія, 2010. - 304 с. - (Життя і слово).


83.3(4Укр)5-8

П 845

Процюк С. Чорне яблуко: роман про Архипа Тесленка / С. Процюк. – Київ : Академвидав, 2013. - 192 с. - (Автографи часу).


83.3(4Укр)6

Р 320

Ревакович М. Гендер, географія, мова: у пошуках ідентичності в сучасній українській літературі / М. Ревакович. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2012. - 72 с. - (Університетські діалоги; №15).


83.3(4Укр)

Р 691

Романенко Л. В. Історична постать Устима Кармалюка у фольклорі та літературі [Текст] : монографія / Л.В. Романенко. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2016. – 208 с.


83.3(4)

Р 985

Рябчій І. Двічі по десять: обличчя і голоси / І. Рябчій. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2015. - 240 с.


83.3(4Укр)6

С 470

Слабошпицький М. Веньямін літературної сім'ї [Текст] / М. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2008. – 288 с.


83.3(4Укр)6-8

С 470

Слабошпицький, Михайло.

25 українських поетів на вигнанні [Текст] / М. Слабошпицький. - 2-ге вид. - Київ : Ярославів Вал, 2012. - 720 с.
83.3(4Укр)

С 470

Слабошпицький М. Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші [Текст] : біографія, оркестрована на дев'ять голосів / М. Слабошпицький. - 2-ге вид., доп. - Київ : Ярославів Вал, 2014. - 496 с. - (Бібліотека української літератури).


83.3(4Фра)

С 600

Солерс Ф. Війна смаку: збірка / Ф. Солерс ; пер. з фр. А. Рєпа. – Київ : К.І.С., 2011. - 472 с.


83.3(4Укр)6

С 610

Сом М. З матір'ю на самоті / М. Сом. – Київ : Смолоскип, 2005. - 134 с.


83.3(2Рос=Рус)3

С 896

Сулейменов О. АЗ і Я [Текст] : книга добромисного читача / О. Сулейменов; пер. з рос. – Київ : Вид-во Жупанського, 2009. – 339 с.


83.0

С 916

Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи [Текст] : антологія / за ред. Д. Наливайка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 487 с.


83.3(4Укр)6-8

Т 210

Тарнавський Ю. Квіти хворому: статті, критика, розмови / Ю. Тарнавський. – Львів : Піраміда, 2012. - 384 с. - (Приватна колекція).


83.3(4Укр)

У 450

Українська література межі ХІХ-ХХ століть [Текст] : хрестоматія / за ред. Н. М. Гаєвської. - Київ : Либідь, 2016. - 1216 с.


83.3(4Укр)

У 950

Ушкалов Л. Есеї про українське бароко / Л. Ушкалов. – Київ : Факт, 2006. – 284 с. - (Висока полиця).


83.3(4Укр)4

У 950

Ушкалов Л. Сковорода та інші: причинки до історії української літератури / Л. Ушкалов. – Київ : Факт, 2007. - 552 с. - (Висока полиця).


83.3(4Укр)

Ф 823

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: словник-довідник / уклад. О. І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – Київ : Довіра, 2003. - 735 с.83.01

Ч-170

Чамата Н. Дослідження з поетики: вірш, жанр, композиція [Текст] / Н. Чамата. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 499 с.


83.3(0)

Ч-840

Чудакова М. Не для взрослых. Время читать! [Текст] / М. Чудакова. - Москва : Время, 2012. - 448 с. : ил.


83.3(4Укр)6-8

Ш 379

Шевчук В. На березі часу. Ті, котрі поруч: спогади про сучасників / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. - 576 с.: іл.


63.3(4Укр)46-8

Ш 379

Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2012. - 464 с.


83.3(2Рос=Рус)6

Ю 851

Юрьев О. Писатель как сотоварищ по выживанию [Текст] : статьи, эссе и очерки о литературе и не только / О. Юрьев. - Санкт-Петербург : Изд-во Ивана Лимбаха, 2014. - 336 с.
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка