Інформаційно-методичний центрСторінка1/3
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,51 Mb.
  1   2   3

Інформаційно-методичний центр

Управління освіти

виконавчого комітету Славутської міської ради
Костюкевич Оксана Вікторівна,

вчитель світової літератури

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» № 5


c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\open_book.jpg

Славута - 2012Автор:

Костюкевич Оксана Вікторівна,

вчитель світової літератури

НВК «Загальноосвітня школа І - ІІІст., гімназія» № 5


Практичний порадник.

Вивчення творчості М.Булгакова

із використанням інтерактивних методик
Надається методична та практична допомога вчителям-філологам в організації роботи з курсу світової літератури, а також у систематизації й узагальненні накопичених знань із використанням мультимедійних засобів навчання (тести різних форм та рівнів складності, графічні зображення, музика, відео), спрямованих на здобуття знань, вдосконалення вмінь та навичок учнів.

Цикл уроків відповідає навчальній програмі для старшої профільної 11-річної школи «Світова література. 10-11 класи. Академічний рівень».

Зміст складають розробки уроків. Активному засвоєнню матеріалу сприятиме додатковий матеріал, рекомендована література до розділу. Також містяться рекомендації з організації роботи з книгою на заняттях.
Рецензенти:

Трофімова В.Ю. - засупник директора з науково-методичної роботи,

Шульга Н.П.- керівник міського методичного об'єднання


Рекомендовано рішенням методичної ради інформаційно-методичного центру управління освіти

(протокол № 1 від 16.01.2012).
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА

ВСТУП ..………………….................................................................................... 6


ОСНОВНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ І. «ЛЕЖАЩИЙ ВО ЗЛЕ МИР…» Система уроків із вивчення життя та творчості Михайла Опанасовича Булгакова. ............................................... 7

РОЗДІЛ ІІ. КНИЖКИ, ЯКІ НАС ОБИРАЮТЬ ………………………….. 40

ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 43

ДЖЕРЕЛА ........................................................................................................... 45

ПЕРЕДМОВА


Від правильного виховання дітей

залежить благоустрій усього народу.

Джон Локк
Для того, щоб навчити іншого,

потрібно більше розуму,

ніж для того, щоб навчитись самому.

М. Монтень
Література - це перша колиска емоцій і мрій, котра може стати мудрою вихователькою учнів. Перед сучасною освітою стоїть безліч завдань, які передбачають не просто забезпечення учнів якісними знаннями, а й формування компетентної особистості, здатної до адекватної оцінки оточуючих подій, спроможної творчо вирішувати поставлені перед нею завдання, а головне - не стати знівельованою особистістю у вирі асоціативних проявів суспільства.

Безперечно, життя додає нових штрихів до сьогоднішніх ідеалів: ми знаходимося в постійному політичному круговерті, підпадаємо під вплив і релігії, і нових культурних утворень... Як в такому безмежному світі залишитися особистістю з чіткими моральними переконаннями, гідним патріотом, мати незаангажоване бачення подій, які оточують? Мабуть, одним з найвпливовіших культурних осередків є навчальний заклад, який залишається державою в державі, виконує власну місію і надає ґрунт для задоволення освітніх та моральних потреб учня.

У різні періоди культурного розвитку людства літературі відводили різне місце в ряді інших видів мистецтва - від ведучих до одного з останніх. Але лише у ХVIII ст. Гегель стверджував, що «у словесного мистецтва у відношенні як його змісту, так і способу викладу незмірно більш широке поле, чим у всіх інших мистецтв». Звертання Данте, У.Шекспіра, Й.В.Ґете, О.С.Пушкіна, Ф.І.Тютчева, Л.М.Толстого, Ф.М.Достоєвського, Т.Манна до релігійно-філософської проблематики допомогло створити літературні шедеври.

Література – «перше серед рівних» мистецтво. Міфологічні і літературні сюжети і мотиви часто кладуться до основи багатьох добутків інших видів мистецтва - живопису, скульптури, театру, балету, опери, естради, програмної музики, кіно. Саме така оцінка можливостей літератури по-справжньому об'єктивна.

Кардинальні і часом суперечливі соціально-економічні переміни, процеси гуманізації, деформалізації в незалежній українській державі значною мірою актуалізують проблеми збагачення освітнього простору.
Звісна річ, що можливості шкільного курсу світової літератури — важливої складової вітчизняної літературної освіти — надзвичайно великі. Тим паче, коли художній твір, запропонований для текстуального вивчення, опановується не на інформативному рівні, а відповідно до основних параметрів літературного розвитку школярів.

Результативність літературної підготовки учнів старших класів загальноосвітньої школи значно підвищиться за умов удосконалення і погли-блення змісту шкільного курсу літератури з урахуванням сучасних досягнень літературознавчої науки. .


Донині зберігає свою актуальність положення: «На відміну від уроків природничого циклу та й ряду гуманітарних предметів... у яких вирішальне значення має аспект... понятійний, урок літератури має два аспекти: науковий (літературознавчий...) і емоційно-естетичний, що визначається сприйняттям образно-художнього смислу твору як явища мистецтва.»¹

Я обрала тему «Рукописи не горять!» (до 120 річниці від дня народження Михайла Опанасовича Булгакова), тому що ця людина належить до числа небагатьох романістів та філософів, вчинки яких породила земля.

¹ В.Неділько. Концептуальні питання викладання літератури в середній школі.

Метою пропонованої роботи є надання методичної допомоги вчителям-філологам в організації роботи з курсу методики літератури, а також у систематизації й узагальненні накопичених знань з досвіду викладання світової літератури у школі.

Запропоновна робота має характер інформаційно-реферативного дослідження. Було досліджено: біографія М.Булгакова, його твори.

У роботі використані теоретичні методи: аналіз, синтез (поєднання отриманих при аналізі частин у єдине ціле), пояснення та перехід від абстрактного до конкретного. Емпіричні методи: спостереження, опис.ВСТУП

Лише дві речі дивують та захоплють мене -

зоряне небо наді мною

і моральний закон у мені.

І. Кант.

15 травня 2011 року виповнилося 120 років від народження Михайла Булгакова, який народився в Києві і де пройшло його дитинство та юність. Він палко і щиро любив Київ все своє життя. Любив так ніжно й пристрасно, яким буває тільке перше, світле кохання. «Немає гарнішого міста на світі, ніж Київ», - казав Булгаков в своєму оповіданні «Я вбив» вустами доктора Яшвина, в якому легко вгадати автора.

Михайло Опанасович Булгаков (1891-1940) - російський прозаїк і драматург. Його творчості, що відбивала дух трагічної доби 20-30-х років російської історії, був притаманний пафос ствердження загальнолюдських духовних цінностей.

Булгаков, як і його Майстер, категорично не бачить різниці між написаним та дійсністю. Різниці між минулим та теперішнім немає. Це дає можливість письменнику розглядати сучасність із позиції вічності та через призму християнських цінностей.

Письменник із незвичайною долею: основна частка його літературної спадщини стала відома світу тільки через чверть столітя після його смерті.

c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\218086--32145738-m750x740.jpg

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Розділ 1

«Лежащий во зле мир...»

Урок 1. Михáйло БУЛГÁКОВ (1891–1940). Життєвий і творчий шлях російського письменника. Булгаков і Київ. Творчий шлях письменника до «внутрішньої еміграції».¹

Мета: допомогти учням визначити основні віхи життєвого та творчого шляху письменника; розглянути питання його зв’язку з Україною; вдосконалювати навички самостійної роботи з довідковою літературою; виховувати гуманістичні ідеали.

Обладнання: портрет М.Булгакова, комп’ютер, фотографії історичних місць Києва, виставка книг письменника.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу із використанням інтерактивних

методів навчання.Хід уроку

І. Організаційний момент. Привітання. Постановка теми, мети та завдань уроку.
ІІ. Основна частина. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

  1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

15 травня 2011 року виповнилося 120 років від народження Михайла Булгакова, який народився в Києві і де пройшло його дитинство та юність.

М.О.Булгаков – видатний російський письменник-сатирик, автор відомих романів «Біла гвардія», «Життя пана де Мольєра», «Мастер и Маргарита», сатиричних повістей «Собаче серце", «Фатальні яйця». Він автор п'єс, що не сходять з підмостків сцен провідних театрів світу, – «Дні Турбіних», «Зойчина квартира», «Біг». У його численних оповіданнях, фейлетонах, нарисах відбилася драматична епоха російської дійсності 20—30-х років ХХ століття.


¹. Цикл уроків відповідає навчальній програмі для старшої профільної 11-річної школи.

«Світова література. 10-11 класи. Академічний рівень».


Письменницька доля нині всесвітньо визнаного класика літератури ХХ ст. складалася драматично: він не побачив надрукованими свої кращі твори, а все опубліковане стало об'єктом жорстокої критики, ідеологічних і політичних обвинувачень. Його творчість пройшла випробування часом і зайняла своє місце в скарбниці світової культури.

  1. Випереджальне завдання учням. Біографія письменника (дивись слайд-шоу).

Михайло Опанасович Булгаков народився 15 травня 1891 р. у Києві, на Воздвиженській вулиці, 10. Ім’я ж отримав Михаїл на честь заступника і охоронця Києва, архангела Михаїла. c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\86-22-3.jpg

Батько письменника (Опанас Іванович (1859-1907) - професор духовної семінарії, був людиною високоосвіченою і запам'ятався синові невтомним трудівником, завжди заглибленим у книжки.

Мати (Варвара Михайлівна (1869-1922) замолоду вчителювала, а після одруження присвятила себе вихованню сімох дітей.c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\86-22-2.jpg

Після смерті батька Михайло, якому на той час виповнилося п’ятнадцять, став її першим помічником.

Багато чому у своєму ставленні до життя і тематиці своїх творів письменник завдячував рокам дитинства та юності. Саме тоді йому було прищеплене поняття честі, яке визначило його моральну та мистецьку позицію і стало одним із головних критеріїв оцінки створених ним героїв. c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\p5_pr9_bulgakov1.jpg

Михайло навчався у Першій київській гімназії (закінчив її в 1909 р.). Особливою старанністю він не відзначався: в атестаті зрілості, отриманому після закінчення цього закладу, було лише дві оцінки з відзнакою - із закону Божого та географії. Натомість рано далася взнаки його пристрасть до літератури та театру. Він писав невеличкі оповідання, сатиричні вірші, драматичні сценки для домашнього театру, залюбки грав у домашніх виставах, відвідував оперу («Аїду», за спогадами, слухав близько сорока разів) і навіть деякий час мріяв стати оперним співаком.

В 1908 р. Михайло Булгаков познайомився з саратовською гімназисткою Тетяною Миколаївною Лаппа, що приїхала в Київ на канікули, з якою в 1915 р. і одружився. c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\первая любовь писателя — татьяна лаппа.jpg

М.О.Булгаков був випускником медичного факультету Київського університету. Якраз йшла І світова війна із Німеччиною. Він, як й інші випускники, отримав звання ратника ополчення ІІ розряду. Це було зроблено для того, щоб молоді недосвідчені лікарі не йшли одразу на фронт, а заміняли старших лікарів у лікарнях та шпиталях.

Булгаков надіявся продовжувати працювати у своєму рідному місті Києві, але доля розпорядилась інакше – він отримує призначення в Кам’янець-Подільський шпиталь Червого Хреста Південно-Західного фронту. Зазвичай його біографи пишуть, що бажання йти працювати у військовий шпиталь було добровільним. У ті часи вважалося, що людина, яка працювала у такій структурі, беззаперечно, береже у собі якусь високу традицію людяності та милосердя. Таким чином, з травня по серпень 1916 року майбутній письменник провів у прифронтових шпиталях: спершу у Кам’янці-Подільському, пізніше - у Чернівцях.

«По воспоминаниям первой жены молодого врача, еще не успев получить диплом лекаря с отличием, двадцатипятилетний Булгаков заведовал целой больницей в Сычовском уезде. Работал до ночи, ночью садился в сани и ехал на вызов, в пургу, в какое-нибудь глухое село. Оперировал, принимал роды, не жалуясь на беспросветность, не раздражаясь, когда больные досаждали ему. Он любил свою работу.

Стал заядлым морфинистом, не способным прожить без укола и дня, он излечил себя сам! В 1918 году двадцатисемилетний врач самолично нашел средство от неизлечимого людского пристрастия, которое иные слепцы неспособны сыскать до сих пор! ¹c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\1266846066_bulgakov_zapiski_yunogo_vracha_300.jpg

1918 p. М. Булгаков повернувся до Києва. Намагаючись триматися осторонь політичної боротьби, що стрясала рідне місто, він відкрив приватний лікарський кабінет, а вільні від прийому пацієнтів години використовував для літературної творчості. Однак божевільний час заколотів ламав усі плани на мирне життя: у тогочасному Києві, за підрахунками Булгакова, відбулося чотирнадцять переворотів. Влада з блискавичною швидкістю переходила з рук у руки.

Булгаков ретельно змалював будинок № 13 на Андріївському узвозі у власному творі «Біла гвардія». Сім’я письменника проживала тут з 1906 по 1919 р., арендуючи весь другий поверх - «все семь полных и пыльных комнат». c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\img00441280x768.jpg

На початку лютого 1919 р. Булгаков мобілізувався як військовий лікар в армію Української Народної Республіки, а при відступі українських військ з Києва успішно дезертирував. В кінці серпня цього ж року він, імовірно, був мобілізований в Червону Армію як військовий лікар і разом з нею залишив Київ.

14-16 жовтня 1919 р. разом з частинами Червоної Армії він повернувся в Київ і в ході боїв на вулицях міста перейшов на бік Збройних сил Півдня Росії (або потрапляє до них у полон). Тоді в третьому Терському козацькому полку Булгаков почав працювати військовим лікарем і в його складі прибуває на Північний Кавказ, де брав участь в поході на Чечен-аул і Шалі-аул проти повсталих чеченців.

_____________________________________________________________¹ Л.Лузіна. Київські відьми. Постріл в опері. ст. 170

21 жовтня 1920 р. - прем’єра п’єси «Брати Турбіни (Пробив час)».«Он уйдет с деникинцами. В 1921 он приедет в Москву. Придет пешком, будет голодать. Когда в феврале 1922 в Киеве умрет его мать, он не сможет поехать в Киев на похороны — у него не будет денег на билет. Но роман «Белая гвардия» начинается с похорон матери. И именно с «Белой гвардии» начинается писатель Булгаков» ²

Білий рух взагалі аполітичному Булгакову був близький тому, що обстоював стару, дореволюційну Росію, у якій письменник був закорінений самим своїм вихованням і культурною атмосферою дитинства та юності.

Восени 1921 р. Булгаков приїхав в Москву і працював секретарем Літературного відділу, завідувачем хронікою тижневика «Торгово-промышленный вестник», репортером газети «Рабочий».

Восени 1922 р. Булгаков бере участь в засіданнях літературного гуртка «Зеленая лампа», де читає свої оповідання, а пізніше - глави роману «Біла гвардія», повісті та п’єси.

20 квітня 1923 р. Булгаков вступив у Всеросійський Союз письменників, а в кінці літа закінчив повість «Дияволіада».c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\ради любови белозерской булгаков разрушил брак с татьяной лаппа.jpg

В січні 1924 р. на вечорі, що був влаштований видавцями «Накануне» в центрі обслуговування іноземців, він познайомився з Любов’ю Білозерською, яка нещодавно повернулася з-за кордону і яка цього ж року стане його другою дружиною.

На початку жовтня 1924 р. Булгаков закінчив повість «Фатальні яйця». Публікує оповідання «Три вида свинства», «Записна книжка».

За 1925 р. виходить перша, а потім друга частина булгаковського роману «Біла гвардія». В січні 1925 р. Булкаков починає писати повість «Собаче серце», яка вже наступного року мала б інсценізуватися у МХАТі, але так і не інсценізувалася у зв’язку із забороною повісті.

² Л.Лузіна. Київські відьми. Постріл в опері. ст. 389

7 травня 1926 р. у кімнаті Булгакова відбувся обшук – було вилучено машинописні примірники повісті «Собаче серце», а також рукописи щоденника, після чого письменник поїхав у Ленінград. Там виступав на літературно-художньому вечорі з читанням фельєтону «Пригоди Чичикова» і познайомився з Михайлом Зощенко, Євгеном Замятіним та Анною Ахматовою, з якими потім заприятелював. У Ленінграді Булгаков також провів переговори з театрами щодо постановок його вже написаних і нових п’єс.

В травні 1929 р. Булгаков написав Сталіну, Калініну, Горькому листи-заяви з проханням дозволити йому виїхати з СРСР, оскільки на батьківщині йому не вдається заробити на існування. В січні 1930 р. він пише братові в Париж про своє тяжке матеріальне становище. Але продовжує працювати далі – презентує літературно-репертуарному комітету МХАТа свою нову п’єсу «Кабала святош» про Мольєра, а в березні отримує заборону на неї від Главреперткому.

18 квітня 1930 р. Булгакову телефонував Сталін і в розмові було вирішено, що драматург звернеться з проханням зарахувати його режиссером-ассистентом у МХАТ. Там він працює над інсценуванням гоголівських «Мертвих душ», але художня рада МХАТа не приймає його першу редакцію. Він продовжує свою роботу над «Мертвими душами» і починає писати п’єсу «Адам і Єва». c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\последняя любовь писателя — третья жена елена шиловская.jpg

Тоді, в кінці грудня 1930 р. – на початку січня 1931р., в підмосковному будинку відпочинку Булгаков зустрівся с Оленою Сергіївною Шиловською, яка потім стане його третьою дружиною.

«Прекрасная Елена» – майбутня Маргарита, також була одружена вдруге.

Але випробування тільки розпочиналися: дуже важко було їй розірвати стосунки з чоловіком... Та все ж таки вона спромоглася піти на цей крок, тому що без Булгакова для неї вже «не было ни смысла жизни, ни оправдания ее»... «Он мне сказал: «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках»... Пізніше наступили важкі часи: Майстер став опальним письменником, а здоров’я його значно похитнулося. Маргарита стала його втіхою та опорою. Він зізнавався їй: «Против меня был целый мир – и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно». c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\59091_or.jpg

4 марта 1936 р. у газетах оголошується конкурс на шкільний підручник з історії СРСР і Булгаков вирішує взяти в ньому участь.

В 1938 р. Булгаков завершує останню рукописну редакцію роману «Майстер і Маргарита». Цього ж року в нього різко погіршується зір – перша ознака нефросклерозу і тоді він диктує дружині останні виправлення до свого славетного роману.

«…… Умер от той же болезни, что его батюшка. Он умер от того, что мог бы научиться лечить! Его смерть была страшной. Его мучили боли в животе и в голове, столь сильные, что уже не поддавались воздействию препаратов. Он ослеп. Болезнь лишила его языка. Временами наступали периоды помутнения рассудка. Весь его организм был отравлен частицами мочи, это действовало на нервную систему и мозг...» ¹c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\bulgakov1.jpg

13 лютого 1940 р. Булгаков востаннє диктує поправки до тексту «Майстра і Маргарити», а 10 березня вмирає.

2. Слово вчителя. Булгаков і Київ

«Ех, перлина - Київ! Неспокійне ти місто», - так писав Булгаков про рідне місто. І дійсно, неспокійне. Всі квапляться, квапляться у своїх справах, не помічаючи перебігу часу. А воно відносить удалину ті часи, коли ступав по київській землі Михайло Опанасович Булгаков.¹ Л.Лузіна. Київські відьми. Постріл в опері. ст. 170

Булгаков дуже добре знав своє рідне місто.

Коли він вчився в гімназії, його вчитель часто водив своїх учнів на екскурсії по Києву. Побували на Аскольдовій могилі, в Києво-печерській лаврі, в церкві Спаса на Берестові і біля Золотих воріт, у Царському парку і біля Центрального мосту, зробили екскурсію пароплавом до Дніпровських порогів. Хлопчика вразила сила, яку несли в собі води Дніпра. В «Білій гвардії» Булгаков дуже точно відтворив ту картину, яка назавжди залишилася в його пам'яті: «Прямовисні стіни... переходили в берегові гаї... в'юнкі по берегу великої річки, яка вирушала туди, куди навіть з міських висот не вистачає очей, де сиві пороги, Запорізька Січ, і Херсонес, і далі море».

Це відчуття не змогли затьмарити найпрекрасніші міста і екзотичні куточки на землі. «Ах, які зірки на Україні. Ось сім років майже живу в Москві, а все-таки тягне мене на батьківщину. Серце щемить, хочеться інколи болісно в поїзд... і туди. Знову побачити обриви, занесені снігом, Дніпро... Немає красивіше за місто на світі, чим Київ. Ех, Перлина-Київ!» — скаже він в нарисі «Київ-місто».«...Це були часи легендарні, ті часи, коли в садах найпрекраснішого міста нашої батьківщини жило безжурне юне покоління. Тоді-то в серцях цього покоління народилася упевненість, що все життя мине в білому кольорі, тихо, спокійно, зірки, надвечір’я, Дніпро, Хрещатик, сонячні вулиці влітку, а взимку – не холодний, не колючий, лапатий, ласкавий сніг...»

ІІІ. Заключна частина.

Підсумкове слово. Назвати Булгакова російським письменником тільки тому, що він писав російською, - на наш погляд, лишити Київ та Україну одного з найвидатніших майстрів слова. Булгаков пов’язаний з Києвом кровно. Він любив Київ до кінця своїх днів.

Домашнє завдання.

1. Підготувати історичну довідку «Суспільство Москви 30-х рр..».

2.Повторити життєві відомості Ісуса Христа.

3. Проаналізувати систему образів твору.Урок 2. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості Булгакова.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Інформаційно-методичний центр iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет інформаційно-методичний центр Яснозірської зош І-ІІІ ступенів
В даному посібнику зібрано матеріали образотворчого мистецтва, які можна використати на уроках української мови та в позакласній...
Інформаційно-методичний центр iconСучасна освіта Новограда-Волинського-2014 Зміст Інформаційно-методичний центр 2 Навчально-виховний комплекс «Гімназія ім. Лесі Українки – школа І ступеня»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів «Школа сприяння здоров’ю» 8
Інформаційно-методичний центр iconВиконання плану роботи окз «Харківський організаційно-методичний центр туризму»
В межах функціональних обов’язків окз «Харківський організаційно-методичний центр туризму» (далі – Заклад) визначено перелік напрямків,...
Інформаційно-методичний центр iconНауково-методичний центр
Войтюк Т. В. – Хмельницький: Хмельницький центр науки інновацій та інформатизації, 2014. – 48 с
Інформаційно-методичний центр iconДепартамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Інформаційно-методичний центр
Слово Тараса – наша зброя І окраса (збірник сценаріїв позакласних заходів на відзначення Шевченківських свят)./ Упор.: А. Рудак,...
Інформаційно-методичний центр iconУправління освіти Миколаївської міської ради Науково-методичний центр Психолого-педагогічний
Методичний посібник містить теоретичні поняття, які розкривають особливості обдарованої дитини, демонструє методи виховання та розвитку...
Інформаційно-методичний центр iconІнформаційно-методичний
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка