Інформаційно-методичний центр


Пропонуються різні варіанти контролю знань учнівСторінка3/3
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,51 Mb.
1   2   3

Пропонуються різні варіанти контролю знань учнів.
І. Тести для самоконтролю. Життя та творчість письменника. Знайдіть правильну відповідь:

1. За життя митець був відомий насамперед як:

А журналіст-фейлетоніст;

Б талановитий драматург;

В автор роману «Майстер і Маргарита».2. Наслідком письмового звернення Булгакова до Уряду СРСР стало те, що письменник отримав можливість:

А вільно друкувати свої твори на батьківщині;

Б виїхати за межі СРСР;

В працювати режисером-асистентом у МХАТі.Знайдіть неправильну відповідь:

3. До кола провідних ідей творчості М. Булгакова належать:

А моральниіі вибір російської інтелігенції за доби історичних потрясінь;

Б викриття небезпечних наслідків втручання людини у природний хід речей у науці та суспільно-політичному житті;

В взаємини митця із владою та сучасниками;

Г осмислення революції як прологу до великого очищення світу.

4. Сатира М. Булгакова була спрямована на:

А події громадянської війни;

Б експерименти у науці та суспільному житті;

В міфи радянської ідеології, створені навколо ідей революції та соціалістичного будівництва, формування нового типу особистості та ін.Знайдіть зайве:

1. Творчість М.Булгакова увібрала духовний і художній досвід таких класиків XIX ст., як: Й.В.Ґете; Дж.Г.Байрон; О.Пушкін; М.Гоголь; М.Салтиков-ІЦедрін; Ф.Достоевський; Л.Толстой; А.Чехов.

2. Перу М.Булгакова належать твори: «Біла гвардія»; «Дні Турбіних»; «Дияволіада»; «Фатальні яйця»; «Перевтілення»; «Собаче серце»; «Майстер і Маргарита».

ІІ. Запитання та завдання для розгорнутої відповіді

1. Як у творах письменника відбилася його особистість?

2. У чому виявлялася його прихильність до традиції?

3. Які моральні цінності стверджував у своїй творчості М. Булгаков?

4. Розкрийте зміст самохарактеристики письменника: «Я - містичний письменник». Чи згодні ви з нею?

5. Які твори М. Булгакова мають риси антиутопії?

6. Чим був зумовлений інтерес М. Булгакова до теми митця? Які проблеми він порушував у річищі цієї теми? Порівняйте напрямки осмислення даної теми у М. Булгакова та Т. Манна.

7. Які твори М. Булгакова ви хотіли б мати у власній бібліотеці?

ІІІ. Проза й драматургія 20 - 40-х років. Творчість М. Булгакова


 1. Як в одному з творів назвав свою матір М. Булгаков?

А «доброю чарівницею»;

Б «невтомною ластівкою»;

В «крилатим янголом»;

Г «світлою королевою». 1. У якому з поданих творів М.Булгаков віддає данину любові рідному Києву?

А «Іван Васильович»;

Б «Дні Турбіних»;

В «Собаче серце»;

Г «Майстер і Маргарита». 1. Які життєві обставини спонукали М. Булгакова до написання циклу оповідань «Нотатки юного лікаря»?

А робота лікарем за отриманим фахом;

Б розповіді знайомого лікаря;

В переданий рукопис лікаря, загиблого під час І світової війни;

Г тривале перебування в лікувальних закладах у зв'язку з хворобою. 1. Навколо якої газети в Москві згуртувалися талановиті письменники Ю.Олеша, В.Катаєв, І.Ільф, М.Булгаков?

А «Правда»; Б «Россия»; В «Гудок»; Г «Накануне».

 1. Які життєві обставини спонукали М. Булгакова звернутися з листом до уряду СРСР?

А позбавлення умов для творчого й фізичного виживання;

Б бажання виїхати за межі країни, щоб зібрати матеріал для нової книги;

В усвідомлення необхідності проведення реформ у сфері культури;

Г необхідність виступити на захист опального літератора. 1. Світосприйняття якого соціального прошарку відображається у прозі і драматургії М. Булгакова?

А інтелігенції; Б робітничого класу; В селянства; Г дворянства.

7. Визначте одну з характерних рис творчості М. Булгакова:

А настрої прощання зі старим світом і вітання нового життя;

Б зображення побутових реалій, сповнених багатобарвної гри смислів;

В протиставлення вічних засад духовного буття історичній сучасності у всіх її вибухових і спотворених виявах;

Г утвердження активно творчого ставлення до життя.


 1. На сторінках рукопису якого твору М. Булгаковим було зроблено напис: «Дописати раніше, ніж вмерти»?

А «Біла гвардія»;

Б «Театральний роман»;

В «Останні дні»;

Г «Майстер і Маргарита».Завдання з вибором кількох правильних відповідей

 1. Кого з персонажів роману «Майстер і Маргарита» Воланд карає за порушення моральних норм?

А Левій Матвія;

Б Берліоза;

В Степана Лиходєєва;

Г Азазелло;

Д Геллу.


 1. Які філософсько-моральні проблеми розкриває роман Майстра?

А Проблему зрадництва;

Б проблему влади і народу;

В проблему морального злочину, скоєного під тиском страху;

Г проблему духовних шукань;

Д проблему морального вибору.

Завдання на встановлення відповідності


 1. Установіть відповідність між твором М. Булгакова та персонажем.

 1. Шариков; А «Майстер і Маргарита»;

 2. Варенуха; Б «Собаче серце»;

 3. Малишев; В «Біла гвардія»;

 4. Римський; Г «Фатальні яйця»;

5 Рокк. Д «Мольер».

Завдання на встановлення правильної хронологічної послідовності

12. Установіть, у якій послідовності ми дізнаємося про такі події у романі «Майстер і Маргарита»:

А зустріч Маргарити з Майстром;

Б розмова незнайомця з двома літераторами на Патріарших ставах;

В сеанс чорної магії у вар'єте; Г великий бал у Сатани.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

13. Кому належать слова «Рукописи не горять»?14. Чим Воланд винагороджує Майстра за велінням Єшуа?
ІV. Діагностичний тест «Сюжет роману «Майстер і Маргарита»

 1. З якого твору взято епіграф до роману?

А Пушкін «Беси»; Б Ґете «Фауст»; В Лєрмонтов «Демон»

 1. Як Ієшуа звертався до всіх?

А «добрі люди»; Б «божі люди»; В «заблудші вівці»

 1. Хто такий Понтій Пілат?

А прокуратор Іудеї; Б великий кесар; В фараон Єгипту.

 1. Хто міг приховуватись за ім'ям Ієшуа Га-Ноцрі?

А Іуда; Б Ісус; В Воланд

 1. Хто такий Іван Бездомний?

А поет; Б художник; В музикант

 1. Хто пролив олію на рейки?

А Мар'юшка; Б Аннушка; В Дар'юшка

 1. Як загинув Берліоз?

А помер від інфаркту; Б впав з мосту; В потрапив під трамвай

 1. Будинок організації МАССОЛІТ яку мав назву?

А «Грибоєдов»; Б «Пушкін»; В «Асторія»

 1. Який був номер «нехорошої квартири», де оселився Воланд?

А 13; Б 66; В 50

 1. Куди потрапив Іван Бездомний після смерті Берліоза?

А до в'язниці; Б до психлікарні; В до іншої країни

 1. Де опинився директор вар'єте Лиходєєв?

А в Ялті; Б у Сочі; В в Одесі

 1. Якого кольору були у Воланда очі?

А чорні; Б чорний та сірий; В чорний та зелений

 1. Як звали Майстра?

А Іван; Б Михайло; В немає імені

 1. Ким був Майстер за освітою?

А мистецтвознавець; Б актор; В історик

 1. Які квіти були в Маргарити у день знайомства з Майстром?

А червоні; Б білі; В жовті

 1. Про кого писав роман Майстер?

А про сатану; Б про Маргариту; В про Пілата

 1. Чи була Маргарита заміжньою жінкою?

А так; Б ні; В про це мова не йшла

 1. Який вигляд мав Іуда?

А старенький дідусь; Б виродок середніх років; В молодий красень

 1. Яку суму отримав Іуда за продаж Ієшуа?

А 13; Б 30; В 300

 1. Хто вбив Іуду?

А Левій Матвій; Б Понтій Пілат; В це було самогубство.

Ключі: 1б, 2а, За, 4б, 5а, 6б, 7в, 8а, 9в, 10б,11а, 12в, ІЗв, 14в, 15в, 16в, 17а, 18в, 19б, 20б.

V. Вправа «Незакінчені речення» (усно)

1.Подіі, зображені в романі про Понтія Пілата, відбувалися в ……(місто,час)?

2.Вирок про страту Ієшуа було винесено…………….(ким?)

3.Представником духовної влади в Єршалаїмі був …………(прізвище)?

4.Прізвище розбійника, який був відпущений в честь свята пасхи……?

5.Хто автор цих слів: «Бог! За что гневаешься на него? Пошли ему смерть».

6.Кого вважають єдиним учнем Ієшуа?

7.Афраній - це…….(посада)?

8. Іуду із Кіріафи було вбито….(ким і в який спосіб)?

9. Ієшуа Га-Ноцрі знав …..(кількість) мов?Розділ 2

Книжки, які нас обирають

Немає жодного сумніву, що деякі твори М.Булгакова добре відомі, навіть якщо ви ніколи не відкривали книжок цього письменника. Кінострічки, зняті за ними, вже багато років вважаються справжньою прикрасою кінематографа радянських часів. Саме про них ітиметься у цьому розділі. c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\9d7199ccb373.jpg

Передусім варто згадати іскрометну кінокомедію, створену в 70-х роках, яка й сьогодні збирає до телеекранів тисячі глядачів. Це - фільм «Іван Васильович змінює професію», знятий за п'єсою М.Булгакова «Іван Васильович». Свого часу ця п'єса була відхилена напередодні прем'єри у Театрі сатири. Йшов 1936 p., на повні оберти розкручувалася машина репресій, і чимало блискучих дотепів і шпильок щодо Івана Грозного та його доби у булгаковській п'єсі здавалися занадто прозорими натяками на деспота, який оселився у червоному Кремлі у XX ст. Проте головною причиною для заборони вистави було, напевне, те, що автор драми знову погрішив проти генеральної лінії вождя. Адже у 30-і роки Сталін схилявся до ідеалізації постаті Івана Грозного як свого попередника у російській історії (цікаво, що до цього образу приблизно тими ж роками звернувся у кінематографі геніальний режисер С.Ейзенштейн). Тож комічне зображення жорстокого монарха минулого у булгаковській драмі суперечило бажанню вождя створити з його образу піднесено-патетичну емблему влади. Цар Булгакова -постать аж ніяк не грізна. Драматург показує його безнадійним анахронізмом, висміює його наївну велич, що за доби XX ст. сприймається як кумедний пережиток. Так сміх зацькованого митця здіймався над страхом, що його Сталін нав'язував країні...

Не меншу любов глядачів здобула також кінострічка «Собаче серце», створена на основі однойменної сатиричної повісті М.Булгакова. Твір, написаний 1925 p., не друкувався за життя автора, та й, власне, не мав жодного шансу на оприлюднення через свою відверту «контрреволюційну» спрямованість.c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\8fcfb6954172dbfea62b9e6db0667272.jpeg

Рукопис «Собачого серця» був разом зі щоденниками конфіскований співробітниками ОДІТУ під час обшуку на квартирі Булгакова у 1926 р. Митець неодноразово звертався до відповідної канцелярії з проханням повернути його папери і, врешті-решт, розлючений мовчанням, написав заяву, в якій довів до відома, що демонстративно вийде з Всеросійської спілки письменників, якщо не отримає вилучені рукописи. Цей ризикований крок мав несподівано позитивний ефект. Запросивши письменника, слідчий сказав, що віддасть папери і обмін на те, що той забере свою заяву. Булгаков погодився, і рукописи справді до нього повернулися.

На поверхні сюжету «Собачого серця», як і у «Фатальних яйцях», порушується проблема відповідальності науки за її відкриття. Професор Преображенський пересаджує вуличній дворняжці гіпофіз людини - люмпен-пролетарія Клима Чугункіна. З наукової точки зору, експеримент можна вважати успішним: після операції собака перероджується в людину -Поліграфа Поліграфовича Шарикова. Однак внаслідок цього дива з'являється моральний монстр - хам із вдачею собаки та звичками «гегемона революції». Політичний підтекст твору очевидний: у гротескно-сатиричному ключі тут змальовано ситуацію, коли соціальні низи внаслідок спричинених революцією змін стали господарями життя. Сюжет повісті насичений алюзіями щодо тогочасних суспільно-політичних реалій.

Утім, зміст повісті виходить далеко за межі політичної сатири. У ній письменник доводить думку про приреченість російської соціалістичної революції з її ставкою на неосвічені пролетарські маси, претензіями на побудову ідеального суспільства та «виведення» досконалої людської породи. В образі професора Преображенського (його прізвище також відсилає до ідеї «перетворення», тобто до ідеї революції) порушується проблема відповідальності російської інтелігенції за «революційні» мутації народу. Важливе місце у повісті посідають також теми долі культури та традиції за умов нового суспільства, що взяло курс на їх знищення.

«Біг» — кінострічка режисерів Олександра Алова та Володимира Наумова була створена в 1970 році за мотивами творів М.Булгакова: «Біг», «Біла гвардія», «Чорне море».

1920 рік. Громадянська війна у Росії наближається кінця. Після вторгнення військ Червоної Армії до Криму починається масовий ісход всіх, хто шукав порятунку від «окаянных дней» (за словами Івана Буніна) революції.c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\булгаков\396px-beg_poster.jpg

У цьому жахливому потоці опиняються різні люди – беззахисна Серафіма Корзухіна, полкова дама Люська, приват-доцент Голубков, генерал Хлудов. Кинуті у «тараканьи бега» стамбульського еміграційного життя, інтелігенти втрачають землю та впевненість під ногами.

Ця екранізація чудова ще тим, що знімальну групу консультувала третя дружина Булгакова та головна жінка його життя, Олена Сергіївна Шиловська. Режисер визнавав, що через присутність Олени Сергіївнии на майданчику постійно відчувалась присутність самого Булгакова. У цьому ж році Олена Сергіївна вмерла.

Булгаковські твори давно завоювали читацьку любов та інтерес літературознавців у різних країнах. Одним із численних знаків всесвітнього визнання було те, що ім'я цього митця увійшло до «Пантеону XX століття», створеного в Америці для увічнення найвидатніших людей епохи.


ВИСНОВКИ


«Постепенно открылось мне, что линия,

разделяющая добро и зло, проходит не между

государствами, не между классами, не между

партиями - она проходит через каждое

человеческое сердце... Нельзя изгнать зло из мира,

но можно в каждом сердце его потеснить».

О. Солженіцин


Лише за кілька десятиліть після своєї смерті М.Булгаков був «перевідкритий» як письменник світового масштабу, ім'я якого заслуговує стояти у золотому переліку таких корифеїв світової літератури, як М.Гоголь, М. Салтиков-Щедрін, В.Шекспір, А.Чехов.

За зловісною іронією долі, письменник, посмертно уславлений в усьому світі, жив і писав за умов, що заперечували саму можливість творчої праці. Під прицільним вогнем критиків, під гнітом табу, що перекривали вихід до читачів, Булгаков-письменник упродовж багатьох років почував себе заживо похованим. Однак, попри тиск тоталітарного режиму, він писав, «зціпивши зуби», днями й ночами. Писав до останніх тижнів свого життя, доки працювала свідомість. Писав і тоді, коли вже не мав жодної надії побачити свої твори надрукованими. Його творча праця була взірцем героїчної відданості мистецтву та свідченням мужнього опору художника тоталітарній владі, що намагалася зламати його дух.

«Чому ж я спізнився народитися! Чому я не народився сто років тому!» - шкодував М.Булгаков 1917 p., коли головні випробування долі й розчарування у сучасній добі були ще попереду. Ці слова, сказані до початку справжньої літературної кар'єри, виражають важливе для розуміння творчості цього письменника почуття його глибокого зв'язку з культурною традицією минулого.

Справді, булгаковська творчість виростає на ґрунті російської класики XIX ст., який утворюють «Капітанська дочка» О.Пушкіна з її описом «безглуздого й безпощадного» російського бунту, щедра на вигадку й «сміх крізь сльози» проза М.Гоголя, «Історія одного міста» М.Салтикова-Щедріна з її гротескно-сатиричним змалюванням минулого російської держави, «Брати Карамазови» Ф.Достоєвського з його невичерпним пластом філософсько-релігійних та моральних питань, епопея «Війна і мир» Л.Толстого, в якій широкоформатні історичні полотна монтуються з любовно виписаними картинами дворянської російської культури, оповідання та п'єси А.Чехова, що розкривають внутрішній світ російського інтелігента. Спирався письменник і на найвищі досягнення європейської літератури XIX ст. - фантасмагоричні картини «Фауста» Й.В.Ґете та фантазійну прозу Е.Т.А.Гофмана.«В Киеве стоит тысяча памятников, включая памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги, который у нас никогда не бывал. А Булгакову памятника нет! Хотя он единственный в мире писатель, который написал роман о Киеве. Единственный! Как такое возможно.¹ c:\documents and settings\администратор\рабочий стол\519px-bulgakov_monument_in_kiev.jpg

А это все равно, что университет имени Тараса Шевченко построил царь. Ну и что, что он русский царь, — он же его построил. Это исторический факт, его нельзя вычеркнуть! Почему мы не можем быть благодарны? Почему это нельзя спокойно принять? Принять, что он был и нашим царем, частью нас самих, и в этой части нет ничего ужасного!»²

____________________________________________________________

¹ Пам’ятник М.Булгакову був встановлений лише у 2007 р. на Андріївському Узвозі (авт.).

² Л.Лузіна. Київські відьми. Постріл в опері. ст.267

ДЖЕРЕЛА


 1. Барков А.Н. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: Альтернативное прочтение. - К.: Текна А/Т, 1994. - 296 ст.

 2. Варламов А. Михаил Булгаков. ЖЗЛ. - М.: Молодая гвардия, 2008. - 840 ст.

 3. Лузина Л. Киеские ведьмы. Выстрел в опере. - Х.: Фолио 2010. - 445 с.

 4. Неділько В. Концептуальні питання викладання літератури в середній школі // Українська мова і література в школі. – 1990. - №2.


http://studentam.net.ua/content/view/8563/97/

http://school.xvatit.com/index

http://www.primetour.ua/files

http://www.interesniy.kiev.ua/storage

www.hrono.ru/biograf/ bio_k/kuprin_ai.php

www.nr2.ru/sevas/ 231039.html

http://uk.wikipedia.org/wiki/Булгаков_Михайло_Опанасович

http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=152

http://www.parta.com.ua/ukr/composition/view/181/

http://www.pro-robotu.com.ua/

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-27121/

http://www.day.kiev.ua/80624

http://bulgakov.pp.ua/http://www.newsland.ru/news/detail/id/546517/

http://bulgakov.pp.ua/?cat=3

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Інформаційно-методичний центр iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет інформаційно-методичний центр Яснозірської зош І-ІІІ ступенів
В даному посібнику зібрано матеріали образотворчого мистецтва, які можна використати на уроках української мови та в позакласній...
Інформаційно-методичний центр iconСучасна освіта Новограда-Волинського-2014 Зміст Інформаційно-методичний центр 2 Навчально-виховний комплекс «Гімназія ім. Лесі Українки – школа І ступеня»
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів «Школа сприяння здоров’ю» 8
Інформаційно-методичний центр iconВиконання плану роботи окз «Харківський організаційно-методичний центр туризму»
В межах функціональних обов’язків окз «Харківський організаційно-методичний центр туризму» (далі – Заклад) визначено перелік напрямків,...
Інформаційно-методичний центр iconНауково-методичний центр
Войтюк Т. В. – Хмельницький: Хмельницький центр науки інновацій та інформатизації, 2014. – 48 с
Інформаційно-методичний центр iconДепартамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради Інформаційно-методичний центр
Слово Тараса – наша зброя І окраса (збірник сценаріїв позакласних заходів на відзначення Шевченківських свят)./ Упор.: А. Рудак,...
Інформаційно-методичний центр iconУправління освіти Миколаївської міської ради Науково-методичний центр Психолого-педагогічний
Методичний посібник містить теоретичні поняття, які розкривають особливості обдарованої дитини, демонструє методи виховання та розвитку...
Інформаційно-методичний центр iconІнформаційно-методичний
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка