Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень


Тема уроку: Підсумковий урок з теми «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси»Сторінка2/5
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0,94 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5

Тема уроку: Підсумковий урок з теми «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси».


Мета уроку:

Навчальна: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми.

Розвиваюча: розвивати пізнавальні інтереси та кругозір учнів.

Виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, толерантне ставлення до товаришів, зацікавленість у вивченні предмета

Тип уроку: урок повторення, систематизації й узагальнення вивченого.

Форма уроку: урок – гра «Найрозумніший».

Засоби навчання:

 Технічні: комп’ютер, проектор, дошка

 Програмні: презентація «Найрозумніший» в програмі MS PowerPoint

Наочність: роздаткові картки.

Гра – це творчість, гра – це праця.

Праця – шлях дітей до пізнання світу. О.М.Горький

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку.ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні у нас урок на якому ми повинні підвести підсумки вивченого з теми «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси». Наш сьогоднішній урок буде нестандартним, тобто ми його проведемо у вигляді гри «Найрозумніший». Гра поділяється на три раунди. У першому беруть участь 15 учасників, у другий проходить 6 учнів, а до третього відбирають трьох фіналістів.

Отже, приступаємо до нашого уроку-гри.

ІІІ. Узагальнення й систематизація знань

І ТУР

У першому турі гри беруть участь 15 учнів. Їхнє завдання – правильно відповісти на запитання шляхом вибору правильної відповіді із чотирьох або п’яти. Учасники пишуть відповіді на аркушах паперу. За правильну відповідь – 1 бал. Десять гравців, які відповіли швидше і отримали найбільшу кількість балів, проходять до 2-го туру. 1. Яке з нижчеподаних тверджень ближче усього розкриває зміст поняття «інформація, використовувана в побутовому спілкуванні»:

  1. послідовність знаків деякого алфавіту;

  2. повідомлення, передане у формі знаків чи сигналів;

  3. повідомлення, що зменшує невизначеність;

  4. відомості про навколишній світ і процеси, що протікають у ньому, сприймані людиною безпосередньо чи за допомогою спеціальних пристроїв (термометр, барометр і ін.);

  5. відомості, що містяться в наукових теоріях.

2. Інформацію, викладену на доступній для одержувача мові називають:


 1. повною;

 2. корисною;

 3. актуальною;

 4. достовірною;

 5. зрозумілою
3.Інформацію, незалежну від особистої думки або судження, називають:


 1. достовірною;

 2. актуальною;

 3. об'єктивною;

 4. повною;

 5. зрозумілою
4.Інформацію, що відображає дійсний стан речей, називають:


 1. повною;

 2. корисною;

 3. актуальною;

 4. достовірною;

 5. зрозумілою
5.Інформацію, істотну і важливу зараз, називають:


 1. повною;

 2. корисною;

 3. актуальною;

 4. достовірною;

 5. зрозумілою.
6.Найбільший об'єм інформації людина отримує за допомогою:


 1. органів слуху;

 2. органів зору;

 3. органів дотику;

 4. органів нюху;

 5. смакових рецепторів.
7.Тактильну інформацію людина отримує за допомогою:


 1. спеціальних приладів;

 2. термометра;

 3. барометра;

 4. органів дотику;

 5. органів слуху.
8.Вимірювання температури є:


 1. процес зберігання інформації;

 2. процес передачі інформації;

 3. процес отримання інформації;

 4. процес захисту інформації;

 5. процес використання інформації.
9.Переклад тексту з англійської мови на російський можна назвати:


 1. процес зберігання інформації;

 2. процес передачі інформації;

 3. процес отримання інформації;

 4. процес захисту інформації;

 5. процес обробки інформації.
10.Обмін інформацією - це:


 1. виконання домашньої роботи;

 2. перегляд телепрограми;

 3. спостереження за поведінкою риб в акваріумі;

 4. розмова по телефону.
11.Збереження повідомлення неможливе без:


 1. ліній зв’язку;

 2. бібліотек, архівів;

 3. комп’ютера;

 4. друкованої продукції(книжок, газет, фотографій);

 5. носія даних.

12.Відеозапис шкільного свята здійснюється для:


 1. оброблення інформації;

 2. зберігання інформації;

 3. передачі інформації;

 4. пошуку інформації;

 5. декодування інформації.
13.Інформаційними процесами називаються дії, пов’язані:


 1. зі створеннями глобальних інформаційних систем;

 2. з організацією всесвітньої комп’ютерної мережі;

 3. з розробкою нових персональних комп’ютерів;

 4. з роботою засобів масової інформації;

 5. із здобуттям(пошуком), зберіганням, передачею, обробленням і використанням інформації.
14.Розслідування злочину – це інформаційний процес:


 1. передачі інформації;

 2. кодування інформації;

 3. пошуку інформації;

 4. оброблення інформації;

 5. зберігання інформації.
15.Для передачі інформації обов’язкова наявність:


 1. джерела і приймача повідомлення, а також канал зв’язку між ними;

 2. надмірності інформації, що передається;

 3. двох людей;

 4. комп’ютерного каналу зв’язку.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
4

5

3

4

3

2

4

3

5

4

5

2

5

4

1

скласти історичний ланцюжок

 1. Носії даних

Папірус, Магнітна стрічка, Камінь, Папір, Оптичні носії.

 1. Технології зберігання даних

Книгодрукування, Писемність, Відеозйомка, Фотографування, Комп’ютерні носії.


ІІ ТУР

У грі залишаються 6 учасників, які правильно й швидше склали ланцюжки. Наступні випробування – відповіді на запитання з певної теми (категорії). Кожен з учасників по черзі обирає певну категорію запитань.

Далі ведучий за визначений час (1 хв.) ставить певну кількість запитань, на які повинен відповісти учасник, який обрав категорію. Після обрання категорії вона не входить до переліку доступних для інших учасників категорій.

Для визначення порядку обрання учасниками категорій проводиться додаткове випробування. Учасникам пропонується на швидкість розшифрувати термін з інформатики. Хто з учнів першим відгадає слово – першим і стартує у другому турі, другий – другим, і так по черзі.Додаткове випробування

3

5

3

8

6

5

7
І. Категорія «Поняття інформації. Повідомлення»:

 1. Що таке інформація?( це відомості про навколишній світ)

 2. Інформація передається за допомогою чого?( повідомлень)

 3. Якщо повідомлення не несе корисної інформації, тоді воно несе…(шум).

 4. Інформація, яку система сприймає від навколишнього середовища називається …(вхідною).

 5. Назви джерело інформації в прикладі: Вчитель диктував, а школярі записували його слова у зошит.

 6. Назви приймач інформації: Задзвонив будильник і Лізонька прокинулася.

 7. Назви джерело інформації: Тетянка читає листа від бабусі.

 8. Інформацію, викладену на доступній для одержувача мові, називають…(зрозумілою).

 9. Інформацію, яка не залежить від чиєїсь думки або судження називають…(об’єктивною).

 10. Інформація, яка надходить вчасно є… (своєчасною).

 11. Вичерпна інформація називається(повною).

 12. Інформація, яка доходить до нас без помилок є …(достовірною).

ІІ. Категорія «Способи подання даних»:

 1. Орган чуття, що сприймає звукову інформацію. (Вухо)

 2. Інформація, яка міститься в усій друкованій літературі або відображається технічними пристроями у вигляді текстів.(Текстова)

 3. Орган чуття, що сприймає інформацію про запах. (Ніс)

 4. Набори числових даних(числова).

 5. Орган чуття, що сприймає інформацію про колір, форму. (Очі)

 6. Картини, малюнки, графіки, діаграми, схеми(графічна).

 7. Орган чуття, що сприймає дотикову інформацію. (Шкіра)

 8. Усне мовлення, музичні композиції, мелодії, шумові ефекти(звукова).

 9. Орган чуття, що сприймає смакову інформацію. (Язик).

 10. Яку інформацію несе смак лимона?(смакову)

 11. В якому вигляді подана інформація: задача з алгебри(текстова).

 12. В якому вигляді подана інформація: опера(звукова).

ІІІ. Категорія «Інформаційні процеси»:

 1. У якому інформаційному процесі може брати участь язик? (Передавання інформації)

 2. У яких інформаційних процесах комп’ютер бере участь? (У всіх)

 3. За допомогою чого може людина обробляти інформацію самостійно, без допомоги пристроїв?( за допомогою мозку)

 4. У якому інформаційному процесі можна використати телефон? (Передавання інформації)

 5. Який інформаційний процес людина здійснює за допомогою мозку? (Зберігання та обробка інформації)

 6. У якому інформаційному процесі можна використати газету? (Передавання інформації)

 7. Назвіть інформаційний процес: Розв’язування математичної задачі(обробка).

 8. Читання вголос (передавання).

 9. Гра за нотами(обробка).

 10. Малювання(зберігання).

 11. Записування розкладу в щоденник(зберігання).

 12. Вимірювання температури повітря є процесом(передавання).

IV. Категорія «Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними»:

 1. Язика не має, а казки розповідає. (Книга)

 2. Предмет, за допомогою якого можна отримати тільки звукову інформацію. (Телефон)

 3. Предмет, за допомогою якого можна не тільки почути, а ще й побачити інформацію. (Телевізор)

 4. Вона містить інформацію про програму телепередач. (Газета)

 5.  За допомогою нього можна отримати інформацію поштою. (Лист)

 6. Пристрій, який виконує обчислення. (Калькулятор)

 7. Електронна машина, яка допомагає людині обробляти велику кількість інформації різного типу. (Комп’ютер).
 1. Сніг зимою, сонце літом,
  Поле, що чарує цвітом - 
  Все на чіп він зберігає – 
  Дуже добру пам’ять має!(Фотоапарат)

 2. Де кого нагородили, 
  Де супутник запустили...
  Фільми, казочки, новини
  Нам транслює щохвилини.(Телевізор)
 1. Кілобайти, гігабайти,
  Папки, файли, блоги, сайти...
  Знань чимало різних має,
  Цілий світ про нього знає.(Комп’ютер)

 2. Коробка передач (Телевізор).

 3. Що це?(Факс)

1
Підсумок уроку

Домашнє завдання

Урок 6.

Тема: Складові комп’ютера(системний блок, пристрої введення, зберігання, виведення), їх призначення

Мета уроку:

Навчальна: допомогти учням засвоїти пристрої комп'ютера, поняття базова конфігурація ПК, дати основні поняття з архітектури ПК, необхідні для роботи на комп'ютері;

Розвивальна: розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати;

Виховна: виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Структура уроку

 1. Організаційний момент

 2. Мотивація

 3. Етап навчальної діяльності

 4. Гра. Закріплення матеріалу.

 5. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Нам вже відомо, що комп’ютери бувають різні, але, коли вживається слово ”комп’ютер”, в більшості мова йде саме про персональний комп’ютер. Персональні комп’ютери мають певний набір пристроїв для здійснення інформаційних процесів.

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Складові комп’ютера(системний блок, пристрої введення, зберігання, виведення), їх призначення». (слайд 1)

ІІ. Мотивація

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з комп’ютером, його складовими частинами та навчитися розбиратися в загальних характеристиках ПК.ІІІ. Етап навчальної діяльності

Інколи говорять «персональний комп'ютер». Уточнення «персональний» тут не випадково – це означає свій, особистий, доступний більшості людей, адже існує велика кількість інших видів комп'ютерів, які персональними ніяк не назвати, – робочі станції для підприємств, сервери для зв'язку безлічі комп'ютерів в мережу і ін. надалі, кажучи «комп'ютер» ми матимемо на увазі саме персональний комп'ютер. (слайд 2)Персональний комп'ютер (ПК)– це комп'ютер, призначений для обслуговування однієї людини.

Базова конфігурація ПК - мінімальний комплект засобів, достатній для початку роботи з комп'ютером. (записати) В даний час для ПК за базову вважається конфігурація, в яку входить чотири пристрої(слайд 3):

 1. Системний блок;

 2. Монітор;

 3. Клавіатура;

 4. Миша.

Апаратне забезпечення — обладнання, що складає комп'ютер(слайд 4).

Апаратна частина складається з таких пристроїв(слайд 5):

 • Внутрішньої пам’яті;

 • Центрального процесора;

 • Пристроїв введення/виводу інформації;

 • Накопичувачів.

Системний блок – основний блок комп'ютерної системи. (записати) У нім розташовуються пристрої, що вважаються внутрішніми. Пристрої, що підключаються до системного блоку зовні, вважаються за зовнішніми.

У системний блок входить (слайд6) процесор, оперативна пам'ять, накопичувачі на жорстких і гнучких магнітних дисках, на оптичних дисках і деякі інші пристрої. (записати) На лицьовій панелі ви бачите декілька кнопок – вже відома вам кнопка Power – включення і кнопка Reset – перезавантаження комп'ютера.

Два дисководи – для компакт-дисків і дискет, в нових ПК також є роз’єми для флеш карт та картрідери.Материнська плата – найбільша плата ПК, на якій розташовується процесор з оперативною пам'яттю. На комп'ютерному жаргоні материнська плата називається «мамою».

Процесор – головна електронна схема, що виконує всі арифметичні обчислення і логічну обробку інформації. Єдиний пристрій, про існування якого процесор «знає від народження» – оперативна пам'ять – з нею він працює спільно.

Оперативна пам'ять (ОЗУ), призначена для зберігання інформації, виготовляється у вигляді модулів пам'яті.(записати) Оперативну пам'ять можна представити як обширний масив вічок, в яких зберігаються дані і команди в той час, коли комп'ютер включений. Процесор може звернеться до будь-якого елементу пам'яті(слайд 7).

Для тривалого зберігання даних і програм широко застосовуються жорсткі диски (вінчестери) (слайд 8). Виключення живлення комп'ютера не приводить до очищення зовнішньої пам'яті. Жорсткий диск – це пакет (набір) дисків з магнітним покриттям для постійного зберігання інформації. Основним параметром є ємкість, вимірювана в гігабайтах. (записати) Середній розмір сучасного жорсткого диска складає 250 — 500 Гбайт, причому цей параметр неухильно зростає.

Дисковод CD-ROM. (слайд 9) Для транспортування даних використовують дискети і компакт-диски CD-ROM. Для читання компакт-дисків служать дисководи CD-ROM. Основний параметр дисковода CD-ROM— швидкість читання. Існують також пристрої однократного запису — CD-R, CD-RW, що дозволяють здійснювати багатократний запис.

Пристрої введення-виведення інформації: клавіатура, маніпулятори(джойстики), сканери, цифрові фото-відеокамери, мікрофон, монітор, відеоконтролер, принтер, плоттер, модем, факс-модем, відеоплати.

Клавіатура — це основний пристрій ручного введения інформації — команд і даних(слайд 10). Інформація вводитися у вигляді алфавітно-цифрових символьних даних. Стандартна клавіатура має 104 клавіші і що 3 інформують про режими роботи світлових індикатора в правому верхньому кутку.

Маніпулятори - це пристрої введення, ще забезпечують природний спосіб спілкування користувача з комп'ютером (джойстик, планшет).

Цифрові фото - та відеокамери призначені для введення графічної та звукової інформації (фотознімків та відеофільмів).

Мікрофон — пристрій для введення звукової інформації.

Монітор (дисплей) — є основним пристроєм виведення обчислювальної системи і призначений для виведення на екран текстової і графічної інформації(слайд 11). Монітори можуть мати різний розмір екрану. Розмір діагоналі екрану вимірюється в дюймах (1 дюйм =2,54 см) і зазвичай складає 15, 17, 19 і більше дюймів.

Периферійними пристроями називають пристрої, що підключаються до комп'ютера ззовні.

Принтери — пристрої друкування, призначені для виведення текстової та графічної інформації на папір, плівку(слайд 12). Існують три типи принтерів:Матричний, Струменевий, Лазерний

Сканери — це пристрої, які дозволяють вводити в комп’ютер зображення з паперу або іншої плоскої поверхні. Сканери бувають двох типів: Ручні, Планшетні.

Плоттери (графопобудувачі) — призначені для друкування графічних зображень великих форматів.

Модеми — це пристрої для обміну інформацією з іншими комп'ютерами через телефонну мережу. Модем буває внутрішній (встановлений усередині системного блоку) і зовнішній (розташовується поряд з системним блоком і з'єднується з ним за допомогою кабелю.

Миша – пристрій «графічного» управління(слайд 13). Мишки бувають оптико-механічні, оптичні, безпровідні. При переміщенні миші по килимку на екрані переміщається покажчик миші, за допомогою якого можна указувати на об'єкти і/або вибирати їх.

Флеш-пам'ять – використовують для збереження даних(слайд 14).

Для організації на безкрайніх Інтернету відео конференцій (або просто базікання) стане в нагоді Веб-камера. За допомогою цих пристроїв, можна у будь-який момент спілкуватися з родичами та друзями, які знаходяться дуже далеко.

Фізкультхвилинка

Буратіно потягнувся,

Раз нагнувся, два нагнувся.

Руки в сторону розвів –

Мабуть, ключик загубив.

А щоб ключик відшукати,

Треба нам навшпиньки стати

ІV. Гра. Закріплення вивченого матеріалу. Оцінювання. (слайд 15)

Відгадай комп’ютерні загадки:

Може він порахувати,
Може він пісні співати,
Малювати і писати,
Помилки перевіряти.
Може він листа прийняти,
З другом швидко нас зв’язати,
Він багато чого може
І завжди нам допоможе! (комп’ютер )

Міцний диск, дуже яскравий,


Містить він кіно цікаве. ( Лазерний диск )

В неї довгий сірий хвіст,


До курсору має хист. (Комп’ютерна мишка )

Він покаже все на світі:


Що малюють, пишуть діти,
Грають як і що співають,
І як пошту відправляють.
Все, що є відображає,
Без нього ПК немає! (Монітор)

Скромний сірий колобок


Довгий, тонкий проводок
Зверху на коробці
Дві великі кнопки
В тебе є хороша книжка,
А в комп'ютера є ......(мишка).

Сотня клавіш, різні знаки


Спершу учні – небораки,
А тепер раз – два і готово
Відстукали слово.
Ось де пальцям фізкультура
І це все – ......(клавіатура).

Ось на нім комп'ютер пише


І малює без зупинки
Найцікавіші картинки
А влаштовує цей хор
Чарівник наш - ......(монітор)

В блоці цім живе процесор


Помічник він, не агресор
В ньому щось гуде, співає
Одним оком нам моргає.
Головний він недаремно,
А зовуть його .....(системним)

І комп'ютери порою


Розмовляють між собою
А для цього їм потрібна
Річ відома не усім
До телефону підключай
І повідомлення приймай,
Адже мову ми ведем
Про зв'язок через .....(модем)

Ось я кнопку натискаю


І папір вже заправляю.
Він друкує без зупинки
Вірші, пісні і картинки
І швидкий він, наче спринтер
Відгадайте, що це ...(принтер)

 1. Домашнє завдання (слайд 16)

1. Вивчити терміни

2. § 5


3. Виконати завдання 1, 2 на ст. 46-47.

Урок 7

Тема: Види сучасних персональних комп’ютерів

Мета уроку:

Навчальна: ознайомити учнів з видами сучасних персональних комп'ю-терів;

Розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять; формувати вміння узагальнювати;

Виховна: виховувати відповідальне ставлення до навчання.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, інструктивні картки, картки із завданнями, картки «Інфолото».

ХІД УРОКУI. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання Завдання за підручником

1. Пристрої введення: клавіатура, миша, мікрофон, сканер, джойстик, ручний сканер.

Пристрої виведення: плеєр, принтер, монітор, навушники, на¬вігатор, колонки.

Пристрої, що не під’єднуються до комп’ютера: плеєр, навігатор.

2. Миша, монітор, принтер, джойстик, колонки, клавіатура, сканер, мікрофон.

III. Актуалізація опорних знань

Установіть відповідність між назвами компонентів системного блоку та їх призначенням. Для цього складіть обидві частини кожної картки.

Системна (материнська) плата – На неї встановлюють основні компоненти комп’ютера

Оперативна пам’ять – Зберігає дані програм під час їх виконання

Вінчестер – Пристрій для зберігання інформації

DVD-привід – Пристрій для роботи з оптичними дисками

Процесор – Керує пристроями комп’ютера, виконує арифметичні операції

Відеокарта – Пристрій, призначений для обробляння зобра¬ження з подальшим його виведенням на екран

Звукова карта – Пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп’ютері

IV. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Розгляньте комп’ютери нашого комп’ютерного кабінету. Як ви вважаєте, чи бувають якісь ще види комп’ютерів? Якщо так — то які саме?

Це й буде темою нашого сьогоднішнього уроку.

V. Вивчення нового матеріалу

Комп’ютери різняться за розмірами та можливостями. Існують суперкомп’ютери, дуже великі комп’ютери з тисячами з’єднаних мікропроцесорів, які можуть виконувати надскладні обчислення. Також є маленькі комп’ютери, вбудовані в авто, телевізори, стерео¬системи, калькулятори та домашні прилади. Ці комп’ютери створе¬ні для виконання обмеженої кількості завдань.

Слово комп’ютер є похідним від англійського слова computer, яке перекладається як «обчислювач». Сучасні комп’ютери виконують безліч завдань, не пов’язаних безпосередньо з математикою.

Персональний комп’ютер, або ПК, — це комп’ютер, призначений для одночасного використання однією людиною.

Є надзвичайно багато сучасних комп’ютерів. Існують також і різні класифікації комп’ютерів.

— То які види комп’ютерів ви знаєте?

 Персональні комп’ютери
Стаціонарні Портативні

Офісний Ноутбук

Домашній Нетбук

Ігровий Планшет

Комутатор(смартфон)

Найчастіше використовують настільні та портативні комп’ютери.

Стаціонарний комп'ютер — це звичайний комп’ютер, який має такі складові: системний блок, монітор, миша, клавіатура, звукові колонки. Цей вид комп’ютерів ми вивчали на попе¬редньому уроці. Стаціонарний — означає непереносний, який стоїть на одному місці. Зазвичай такі комп’ютери більші та потужніші за інші типи персональних комп’ютерів.

Портативні — означає переносні. Портативні комп’ютери — це легкі мобільні ПК з тонким екраном.

Портативні комп’ютери можуть працювати від батарей, тож їх можна взяти з собою куди завгодно. На відміну від настільних ПК, портативні комп’ютери поєднують ЦП, екран і клавіатуру в одному корпусі.

Існує багато типів переносних комп’ютерів, і їх по-різному класифікують. Найчастіше виділяють ноутбуки, нетбуки, ігрові ноутбуки тощо.

Ноутбук (англ. notebook — блокнот, блокнотний ПК) — портативний персо¬нальний комп’ютер, у корпусі якого об’єднані типові компоненти ПК, вклю¬чаючи дисплей, клавіатуру і вказівний пристрій (звичайно сенсорна панель або тачпад), а також акумуляторні батареї.

Ноутбуки відрізняються невеликими розмірами і вагою, час автономної роботи ноутбуків варіюється в межах кількох годин. Іноді вважають, що всі інші варіанти портативних комп’ютерів є різновидом ноутбука. Наприклад, нетбуки відрізняються малими габаритами і вагою. Однак маленький розмір екрана знижує зручність роботи з таким пристроєм. У деякі моделі не встановлюється дисковод оптичних дисків.

Нетбуки орієнтовані на перегляд веб-сторінок, роботу з електро¬нною поштою та офісними програмами.

Малий розмір екрана, невелика клавіатура й низька продуктивність подібних пристроїв компенсується помірною ціною і відносно тривалим часом автономної роботи.

Планшетні комп'ютери — клас комп’ютерів, обладнаних планшетним пристроєм рукописного введення, об’єднаним з екраном. Планшетний комп’ютер дозволяє працювати за допомогою спеціального пера, стилуса або пальців без використання клавіатури і миші.

Також такі комп’ютери можуть перетворювати рукописний текст на друкований. Деякі планшетні комп’ютери мають універ¬сальну будову — екран, який обертається та відкриває приховану під ним клавіатуру.

Комунікатор — кишеньковий персональний комп’ютер (КПК), доповнений функціональністю мобільного телефону.

Комунікатори відрізняються від звичайних мобільних телефонів наявністю досить розвиненої операційної системи. Встановлення додаткових програм дозволяє значно поліпшити функціональність комунікаторів порівняно зі звичайними мобільними телефонами.Фізкультхвилинка

Хто ж там, хто вже так стомився?

І наліво нахилився.

Треба дружно всім нам встати,

Фізкультпаузу почати.

Руки вгору, руки вниз.

Вгору трошки подивись.

Руки склали, як вітряк,

І покрутимося так.

Вище руки підійміть

І спокійно опустіть.

Будем дружно ми сідати

І до праці приступати.
Працюємо в парах

Придумайте назву для таблиці. Обговоріть особливості роботи людини кожної професії, поданої на схемі


Назва професії

Інструменти

Як використовує персональний комп’ютер

Який комп’ютер доцільно обрати?

Художник

Мольберт, фарби, пензлі

Вдосконалює зображення, створює ескізи, публікує свої роботи для обговорення, вивчає досвід інших митців

стаціонарний
Бібліотекар

Вчитель


Перукар

Механік


Продавець

Космонавт

Вчений

Агроном


Композитор

Лікар
Головоломка

Прочитати назви різних пристроїв. Читати можна в різних напрямках: по вертикалі, горизонталі, діагоналі.н

о

у

т

б

е

т

к

а

о

н

у

н

б

с

е

ф

п

к

л

у

е

л

т

р

о

я

к

т

а

р

и

т

л

ь

о

м

с

н

н

а

к

к

п’

ю

т

е

р

с
 1. Контрольно-оцінювальний етап

Сьогодні ми з вами ознайомилися з комп’ютером та його різновидами.

Учитель оцінює роботу учнів на уроці 1. Домашнє завданняУрок 8


Каталог: tbkp
tbkp -> Усього 0 год. На тиждень год. Резервний час год
tbkp -> Урок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до
tbkp -> Науково-методичний центр
tbkp -> Очікувані результати: Знати
tbkp -> Урок пам'яті В. А. Чабаненка «Про сина вірного шумить Великий Луг»
tbkp -> Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика
tbkp -> Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень iconІнформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4
Кінцевий термін подання заявок: Вівторок, 15 червня 2016 р. (23: 59) за східним літнім часом США
Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень iconПовідомлення про Б. Хмельницького та його сподвижників. Учитель демонструє портрети та ілюстрації на ст. 94-95 підручника. Завдання: На основі повідомлень та ілюстрацій визначте риси характеру Б. Хмельницького і його соратників
Прочитати пункт 1 § 14 І документ на ст. 92 «Б. Хмельницький про основну причину національно-визвольної війни»
Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень iconІнформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації
Бібліографічна інформація це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні І достатні для їх пошуку,...
Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень iconВсесвітня історія, 11 клас Тема: США мета
Обладнання: політична карта світу, історичні документи, додаткова інформація ( повідомлення учнів), портрети президентів США
Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень iconПовідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень iconВимоги до оформлення доповідей І повідомлень

Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень iconРезюме Прізвище, ім’я, по-батькові Контактна інформація
Контактна інформація: вкажіть свій телефон, адреса електронної пошти та домашньої сторінки (якщо є). Вказувати домашню адресу бажано,...
Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень iconПовідомлення має бути точним, нейтральним, швидким, повним, цікавим, містким
Кожне повідомлення має містити джерело. Якщо джерело сумнівне або неточне, перевага віддається надійності, а не швидкості. Отже треба...
Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень iconНайдьонова Л. А. Кібер-булінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання І захист дитини методичні рекомендації Київ 2011
Найдьонова Л. А. Кібер-булінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання І захист дитини / Л. А. Найдьонова //Методичні рекомендації...
Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка