Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засіданняСкачати 421,19 Kb.
Сторінка2/7
Дата конвертації14.04.2017
Розмір421,19 Kb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботi мiжнародної наукової конференцiї
"Бібліотеки та інформаційні центри
в системі наукового супроводу суспільних реформ",
яка відбудеться в Києві 12—14 жовтня 2004 р.


Органiзатори конференцiї:

  • Нацiональна бiблiотека України iменi В.I.Вернадського

  • Асоцiацiя бiблiотек України

  • Рада директорів наукових бiблiотек та iнформацiйних центрiв академiй наук — членiв Міжнародної асоціації академій наук.

На пленарному та секційних засіданнях, семінарах і круглих столах передбачається обговорити такі проблеми:

  • Бібліотеки та інформаційні центри в реалізації національної інформаційної політики

  • Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти

  • Інтеграція національних інформаційних ресурсів бібліотек та інформаційних центрів

  • Бібліотечні технології інформаційного сервісу

  • Науково-інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

  • Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень

  • Інтернет-технології в інформаційному супроводі процесу суспільних реформ

  • Проблеми наукового забезпечення інноваційного розвитку бібліотек

  • Правове забезпечення науково-інформаційної діяльності

  • Міжнародний досвід бібліотечно-інформаційної діяльності.

Під час конференції відбудуться:

  • Засідання Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук — членів Міжнародної асоціації академій наук

  • Конференція Асоціації бібліотек України

  • Виставки продукції провідних видавництв та книготорговельних організацій, видань НБУВ та бібліотек — членів Асоціації бібліотек України, демонстрація інформаційних ресурсів.

Заїзд та реєстрацiя учасникiв з iнших міст і країн — 11 жовтня 2004 р.
Початок роботи Конференцiї — 12 жовтня 2004 р. о 10 год. у конференц-залi Нацiональної бiблiотеки України iменi В.I.Вернадського.
Заявку на участь у конференцiї, доповiдi та повiдомлення (з анотацією) обсягом 10-12 сторінок стандартного машинописного тексту через 1,5 інтервала (необхідно додати комп'ютерний файл у форматі RTF; гарнітура Times New Roman, кегль 14 пунктів) з короткими вiдомостями про авторiв (прiзвище, iм'я, по батьковi; науковий ступiнь, звання; посада, мiсце роботи, телефон, факс, Е-mail) надсилати до органiзацiйного комiтету до 1 серпня 2004 р. за адресою:

Україна, 03039, м.Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3,
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського;
факс: +38(044) 264-91-17; E-mail: confer@csl.freenet.kiev.ua

Матеріали, що відповідають темі конференції та схвалені редколегією випуску, будуть надруковані в збірнику "Наукові праці Нацiональної бiблiотеки України iменi В.I.Вернадського".


Робочi мови конференцiї: українська, росiйська, англiйська.

Координатори:

 

     

Солоіденко Галина Іванівна
(вчений секретар координаційної групи)

     

+38(044) 264-35-92

     

Смаглова Наталія Іванівна

 

+38(044) 264-35-92

 

Кулаковська Тетяна Леонтіївна

 

+38(044) 264-91-17

 

Баркова Ольга Валентинівна

 

+38(044) 264-95-01

 

Арсеєнко Тетяна Іванівна

 

+38(044) 267-48-47

 

Оргкомітет

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе международной научной конференции
"Библиотеки и информационные центры
в системе научного сопровождения общественных реформ",
которая состоится в Киеве 12-14 октября 2004 г.


Организаторы конференции:

  • Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского

  • Ассоциация библиотек Украины

  • Совет директоров научных библиотек и информационных центров академий наук — членов Международной ассоциации академий наук.

На пленарном и секционных заседаниях, семинарах и круглых столах предполагается обсудить такие проблемы:

  • Библиотеки и информационные центры в реализации национальной информационной политики

  • Информационно-аналитическая деятельность библиотек: направления, структуры, продукты

  • Интеграция национальных информационных ресурсов библиотек и информационных центров

  • Библиотечные технологии информационного сервиса

  • Научно-информационное обеспечение инновационной деятельности

  • Историко-культурное наследие в формировании стратегии общественных преобразований

  • Интернет-технологии в информационном сопровождении процесса общественных реформ

  • Проблемы научного обеспечения инновационного развития библиотек

  • Правовое обеспечение научно-информационной деятельности

  • Международный опыт библиотечно-информационной деятельности.

Во время конференции состоятся:

  • Заседание Совета директоров научных библиотек и информационных центров академий наук — членов Международной ассоциации академий наук

  • Конференция Ассоциации библиотек Украины

  • Выставки продукции ведущих издательств и книготорговых организаций, изданий НБУВ и библиотек — членов Ассоциации библиотек Украины, демонстрация информационных ресурсов.

Заезд и регистрация участников из других городов и стран — 11 октября 2004 г.
Начало работы конференции — 12 октября 2004 г. в 10 ч. в конференц-зале Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского.
Заявку на участие в конференции, доклады и сообщения (с аннотацией) объемом не менее 10-12 страниц стандартного машинописного текста через 1,5 интервала (необходимо предоставить компьютерный файл в формате RTF, гарнитура Times New Roman, кегль 14 пунктов) с короткими сведениями об авторах (фамилия, имя, отчество; научная степень, звание; должность, место работы, телефон, факс, E-mail) присылать в организационный комитет до 1 августа 2004 г. по адресу:

Украина, 03039, г.Киев-39, просп. 40-летия Октября, 3,
Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского;
факс: +38(044) 264-91-17; E-mail: confer@csl.freenet.kiev.ua

Материалы, отвечающие теме конференции и одобренные редколлегией выпуска, будут напечатаны в сборнике "Научные труды Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского".


Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

Координаторы:

 

     

Солоиденко Галина Ивановна
(ученый секретарь координационной группы)

     

+38(044) 264-35-92

     

Смаглова Наталия Ивановна

 

+38(044) 264-35-92

 

Кулаковская Татьяна Леонтьевна

 

+38(044) 264-91-17

 

Баркова Ольга Валентиновна

 

+38(044) 264-95-01

 

Арсеенко Татьяна Ивановна

 

+38(044) 267-48-47

 

Оргкомитет

Міжнародна наукова конференція
"Бібліотеки та інформаційні центри
в системі наукового супроводу суспільних реформ"


Каталог: sites -> default -> files -> all files -> 201305 artilces field dopmat files
201305 artilces field dopmat files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 7 жовтня 2008 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15
201305 artilces field dopmat files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 11 жовтня 2005 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15
201305 artilces field dopmat files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 6 жовтня 2009 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15
201305 artilces field dopmat files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 9 жовтня 2007 року (вівторок) 10 00 12 30 Пленарне засідання
201305 artilces field dopmat files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 10 жовтня 2006 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15
all files -> Інформація про готелі для учасників конференції 7 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання Конференц-зал 13 00 14 00 Перерва
all files -> Інформація про готелі Адреса організатора конференції, контактні телефони 5 жовтня 2010 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 6 жовтня 2009 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 7 жовтня 2008 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 10 жовтня 2006 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 11 жовтня 2005 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі Адреса організатора конференції, контактні телефони 5 жовтня 2010 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 9 жовтня 2007 року (вівторок) 10 00 12 30 Пленарне засідання
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці...
Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції 7 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання Конференц-зал 13 00 14 00 Перерва
Секція 1: Принципи формування стратегії та управління розвитком інноваційної діяльності бібліотек
Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4
Кінцевий термін подання заявок: Вівторок, 15 червня 2016 р. (23: 59) за східним літнім часом США
Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання icon16 квітня 2018 р. 10. 00 – 11. 00 Реєстрація учасників конференції 11. 00 – 17. 00 Пленарне засідання
Вступне слово начальника Управління культури І туризму Харківської обласної державної адміністрації Олега Анатолійовича Яцини
Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconЗасідання десяте сесійний зал Верховної Ради України
В залі зареєстровано 427 народних депутатів України. Вечірнє пленарне засідання оголошується відкритим


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка