Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання


Секція 1 Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продуктиСкачати 421,19 Kb.
Сторінка4/7
Дата конвертації14.04.2017
Розмір421,19 Kb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7

Секція 1
Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек:
напрями, структури, продукти

13 жовтня, 10.00 — 17.30, зал бібліотекознавства (к. 335)


Наукові керівники:

Горовий Валерій Микитович,
заступник генерального директора НБУВ, керівник СІАЗ, к. філос. н., с. н. с.
Нечай Микола Іванович,
зав. відділу Управління стратегічних ініціатив Адміністрації Президента України

Учений секретар:

Гранчак Тетяна Юріївна,
зав. відділу НБУВ, к. і. н.


Нечай Микола Іванович,
зав.відділу Управління стратегічних ініціатив Адміністрації Президента України
Особливості використання електронних інформаційних ресурсів у сучасній інформаційній діяльності

Горовий Валерій Микитович,
заступник генерального директора НБУВ, керівник СІАЗ, к. філос. н., с. н. с.
Особливості комплектування фондів бібліотек в контексті розвитку глобальних інформаційних процесів

Чуприна Леонід Андрійович,
зав.відділу НБУВ
Використання інноваційних технологій у забезпеченні наукового підходу у супроводі суспільних реформ

Вітушко Наталія Сергіївна,
зав.відділу НБУВ
Досвід Центру політичної кон'юктури Росії у забезпеченні інформаційно-аналітичного супроводу суспільно-політичних процесів

Гранчак Тетяна Юріївна,
зав. відділу НБУВ, к. і. н.
Дослідження впливу електронних ЗМІ на перебіг суспільно-політичних процесів як один з напрямів підвищення ефективності інформаційно-аналітичного продукту

Кулицький Сергій Петрович,
с. н. с. НБУВ, к. е. н.
Забезпечення наукового супроводу економічних реформ як напрям діяльності інформаційно-аналітичних центрів

Добко Тетяна Василівна,
зав. відділу НБУВ, к. і. н. , с. н. с. Міжнародний досвід довідково-бібліографічного забезпечення інформаційних запитів владних структур

Лавриненко Ірина Андріївна,
м. н. с. НБУВ
Інформаційні ресурси депозитарію ООН з питань реформування українського суспільства

Ворошилов Олег Володимирович,
с. н. с. НБУВ, к. і. н.
Дослідження впливу газетної періодики на перебіг суспільно-політичних процесів як один з напрямів підвищення ефективності інформаційно-аналітичного продукту

Мищак Іван Миколайович,
с. н. с. НБУВ, к. і. н.
Досвід оперативно-організаційної та методичної роботи щодо інформаційного забезпечення управлінських рішень

Омельянчик Наталія Ізяславівна,
с. н. с. НБУВ, к. е. н.
Економічна тематика у відображенні електронних джерел інформації (на прикладі Центру політичної кон'юктури Росії)

Вишневська Ірина Анатоліївна,
н. с. НБУВ
Забезпечення інформаційно-аналітичного супроводу суспільно-політичних та економічних перетворень в регіонах

Чиж Марія Андріївна,
н. с. НБУВ
Інформаційно-бібліографічне забезпечення органів влади і управління Республіки Білорусь

Тарасенко Наталія Вікторівна,
м. н. с. НБУВ
Проблеми інформаційно-аналітичного супроводу суспільних перетворень в удосконаленні діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек

Дацькова Наталія Степанівна,
м. н. с. НБУВ
Інформаційне забезпечення державного управління: аналіз російського досвіду

Єрмусевич Олена Іванівна,
н. с. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України
Організація інформаційної діяльності в реалізації програм психологічної допомоги різним категоріям населення України

Данчук Ігор Григорович,
м. н. с. НБУВ
Використання Інтернет-технологій у забезпеченні реалізації важливих суспільних проектів

Половинчак Юлія Миколаївна,
м. н. с. НБУВ
Характеристика і специфіка використання інформаційних джерел у роботі інформаційно-аналітичних відділів бібліотек

Якименко Юрій Анатолійович,
м. н. с. НБУВ
Інформаційно-аналітичні продукти: характеристика і актуальні вимоги

Присяжна Лілія Василівна,
м. н. с. НБУВ
Інформаційно-інноваційні технології забезпечення прийняття управлінських рішень

Натаров Олег Олександрович,
м. н. с. НБУВ
Електронна джерельна база як оперативний інструмент інформування владних структур з питань дотримання законодавства про свободу совісті в Україні

Чернявська Ліна Павлівна,
м. н. с. НБУВ
Технополіси і технопарки в задоволенні сучасних інформаційних запитів суспільства

Пальчук Валентина Едуардівна,
м. н. с. НБУВ
Основні тенденції вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності в контексті впровадження нових інформаційних технологій

Петращук Олександра Володимирівна,
провідний редактор НБУВ
Трансформація бібліотечних закладів в умовах розвитку інформатизації

Чебан Олена Вікторівна,
м. н. с. НБУВ
Бібліотечні інформаційні продукти в контексті запитів сучасних замовників

Романча Леся Анатоліївна,
бібліотекар І кат. НБУВ
Роль бібліотечних закладів у підвищенні ефективності наукових досліджень

Міжнародна наукова конференція
"Бібліотеки та інформаційні центри
в системі наукового супроводу суспільних реформ"

Секція 2
Бібліотечні технології інформаційного сервісу
та інтеграція науково-інформаційних ресурсів

13 жовтня, 10.00 — 17.30, конференц-зал


Наукові керівники:

Костенко Леонід Йосипович,
керівник Центру бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ, к. т. н., с. н. с.
Костишин Олексій Максимович,
зав. відділу Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, к. ф.-м. н.

Учений секретар:

Жабін Олександр Іванович,
н. с. НБУВ


Костенко Леонід Йосипович,
керівник Центру бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ, к. т. н., с. н. с.
Наукова електронна бібліотека України

Онищенко Олексій Семенович,
академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України
голова Інформаційно-бібліотечної ради НАН України,
генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,
академік НАН України
Широков Володимир Анатолійович,
директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, д.т.н., професор
Костенко Леонід Йосипович,
керівник Центру бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ, к. т. н., с. н. с.
Костишин Олексій Максимович,
зав. відділу Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, к. ф.-м. н.
Організація всеукраїнського бібліографічного діалогу на основі віртуальної бібліографічної лабораторії

Крючин Андрій Андрійович,
заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, д. т. н.
Мініна Наталія Микитівна,
н. с.
Волошин Сергій Олександрович,
інженер
Роль баз даних реферативної інформації в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек

Катунін Юрій Андрійович,
головний редактор журналу "Культура народов Причерноморья", д. і. н. (Автономна республіка Крим, Сімферополь)
Науковий журнал "Культура народов Причерноморья": від друкованої до електронної версії

Чекмарьов Анатолій Олексійович,
заступник генерального директора НБУВ, к. е. н., с. н. с.
Помазков Юрій Володимирович,
генеральний менеджер фірми IBS, к. т. н.
Електронна бібліотека стародруків: мета створення та досвід НБУВ

Влащенко Людмила Георгіївна,
зав. відділу автоматизації наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки,
Нікітенко Олександр Миколайович,
с. н. с., к. т. н., доцент
Створення повнотекстових документів у форматі DjVu

Костишин Олексій Максимович,
зав. відділу Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, к. ф.-м. н.
Сидорчук Надія Миколаївна,
аспірантка
Системотехнічні та лінгвістичні принципи проектування українського лінгвістичного корпусу

Ядрова Галина Василівна,
директор Центру інформаційних технологій Міжвузівського центру "Крим" (Сімферополь)
Методологія та інформаційна технологія створення електронних журналів з бібліотечної справи

Ляпін Сергій Хамзеєвич,
директор некомерційного підприємства "Центроконцепт" (Росія, Архангельск), к. ф. н., доцент
Електронна бібліотека T-Libra: нова концепія бібліотечного інформаційного сервісу

Резніченко Валерій Анатолійович,
провідний науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України, канд. фіз-мат. наук,
Проскудіна Галина Юріївна,
старший науковий співробітник
Програмне забезпечення Greenstone для створення колекцій електронних бібліотек

Букшина Тамара Федотівна,
заступник директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського
Web-технології як засіб розширення інформаційного потенціалу ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

Акімова Ольга Андріївна,
зав. науковою бібліотекою Інституту біології південних морів НАН України
Сучасний інформаційний пошук: можливості бібліотеки та Інтернет

Кислова Олена Петрівна,
заступник директора Херсонської обласної бібліотеки для дітей
Інтернет-сервіси дитячої бібліотеки

Андрієнко Людмила Вікторівна,
заступник директора Чернігівського центру науково-технічної інформації
Гончаренко Оксана Михайлівна,
провідний інженер Всеукраїнської асоціації інформаційних служб
Інформаційно-аналітична система нормативної документації: формування та перспективи використання

Савенко Володимир Андрійович,
зав. відділу Українського інституту науково-технічної та економічної інформації, к. т. н.
Спільник Ганна Станіславівна,
провідний програміст Всеукраїнської асоціації інформаційних служб
Інформаційно-аналітична система нормативної документації: програмне забезпечення баз даних нового покоління

Артемов Юрій Іванович,
зав. відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, к. т. н.
Проблеми вибору архітектури корпоративної мережі в контексті реформування діяльності освітянських бібліотек

Березна Тетяна Іванівна,
директор фірми "Матрикс Прес"
Нові послуги для підвищення ефективності бібліотечного сервісу

Мойсеєнко Валентина Станіславівна,
зав. відділу Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН
Інформаційні видання Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН та перспективи здійснення спільних проектів з НБУВ

Кирпаль Зінаїда Петрівна,
зав. сектору Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН, к. е. н., с. н. с.
Створення національної інформаційної бази даних з історії наукових установ і навчальних закладів аграрного профілю

Гриненко Людмила Олегівна,
зав. сектору Національного заповідника "Херсонес Таврійський", координатор проекту "Мегаріка"
Семенов Олександр Вадимович,
технічний директор проекту "Мегаріка"
Кондюк Андрій Миколайович,
інженер-графік проекту "Мегаріка"
Романов Олексій Олександрович,
інженер-адміністратор проекту "Мегаріка"
Кондюк Одльга Сергіївна,
реставратор Національного заповідника "Херсонес Таврійський"
Унікальна система для унікального музею: реалізація інформаційного проекту в Національному заповіднику "Херсонес Таврійський"

Захарова Ольга Вікторівна,
старший науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України, канд. фіз-мат. наук,
Захарова Ельвіра Григоріївна,
науковий співробітник,
Резніченко Валерій Анатолійович,
провідний науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України, канд. фіз-мат. наук,
Аналіз автоматизованого бібліотечного сервісу провідних бібліотек світу

Проскудіна Галина Юріївна,
старший науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України,
Овдій Ольга Михайлівна,
аспірантка
Онтології в бібліотечних інформаційних системах

Дзюба Наталія Йосипівна,
зав. відділу Національної бібліотеки України для дітей
Лінгвістичне забезпечення електронних каталогів дитячих бібліотек

Копанєва Вікторія Олександрівна,
провідний спеціаліст з програмного забезпечення підприємства інформаційних технологій "Обрій" (Київ)
Інформатизація публічних бібліотек м.Києва: досягнення, проблеми, перспективи

Жабін Олександр Іванович,
н. с. НБУВ
Трансформація сайта НБУВ у науково-інформаційний портал України

Зайченко Надія Яківна,
н. с. НБУВ
Реферативні ресурси — інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки

Павлуша Ірина Анатоліївна,
зав. відділу НБУВ, к. і. н.
Розвиток інформаційних сервісів бібліотеки в електронному середовищі

Шерепа Тетяна Анатоліївна,
м. н. с. НБУВ
Наукові електронні видання бібліотеки в системі її інформаційних сервісів

Баркова Ольга Валентинівна,
н. с. НБУВ
Технологічні вимоги до наукової електронної інформації в умовах розвитку мережевих сервісів

Соболевський Орест Йосипович,
н. с. НБУВ
Інформаційна технологія конвертування бібліографічних записів

Симоненко Тетяна Василівна,
м. н. с. НБУВ
Доступ до науково-інформаційних ресурсів Інтернет

Самохіна Наталія Федорівна,
провідний бібліотекар НБУВ
Аналіз функціональної ефективності бібліотечно-інформаційного сервісу

Пономаренко Віктор Миколайович,
провідний інженер НБУВ
Підходи до обробки наукових інформаційних ресурсів Інтернет

Корнілова Євгенія Олександрівна,
провідний інженер НБУВ
Агрегація інформаційних ресурсів бібліотек на порталі НБУВ

Шульга Ірина Олександрівна,
аспірантка НБУВ
Формати представлення текстів у електронних виданнях

Яковлєва Юлія Вікторівна,
м. н. с. НБУВ
Оцінка інформативності документів як напрям інтелектуалізації пошукових систем наукових бібліотекЗвіт про роботу секції "Бібліотечні технології інформаційного сервісу та інтеграція науково-інформаційних ресурсів" і семінару-практикуму "Електронні бібліотеки та нові інформаційні технології"

Міжнародна наукова конференція
"Бібліотеки та інформаційні центри
в системі наукового супроводу суспільних реформ"


Каталог: sites -> default -> files -> all files -> 201305 artilces field dopmat files
201305 artilces field dopmat files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 7 жовтня 2008 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15
201305 artilces field dopmat files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 11 жовтня 2005 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15
201305 artilces field dopmat files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 6 жовтня 2009 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15
201305 artilces field dopmat files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 9 жовтня 2007 року (вівторок) 10 00 12 30 Пленарне засідання
201305 artilces field dopmat files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 10 жовтня 2006 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15
all files -> Інформація про готелі для учасників конференції 7 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання Конференц-зал 13 00 14 00 Перерва
all files -> Інформація про готелі Адреса організатора конференції, контактні телефони 5 жовтня 2010 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 6 жовтня 2009 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 7 жовтня 2008 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 10 жовтня 2006 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 11 жовтня 2005 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі Адреса організатора конференції, контактні телефони 5 жовтня 2010 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 9 жовтня 2007 року (вівторок) 10 00 12 30 Пленарне засідання
Відкриття книжкової виставки "Фонд сприяння розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) — Національній бібліотеці...
Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про готелі для учасників конференції 7 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання Конференц-зал 13 00 14 00 Перерва
Секція 1: Принципи формування стратегії та управління розвитком інноваційної діяльності бібліотек
Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconІнформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4
Кінцевий термін подання заявок: Вівторок, 15 червня 2016 р. (23: 59) за східним літнім часом США
Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання icon16 квітня 2018 р. 10. 00 – 11. 00 Реєстрація учасників конференції 11. 00 – 17. 00 Пленарне засідання
Вступне слово начальника Управління культури І туризму Харківської обласної державної адміністрації Олега Анатолійовича Яцини
Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання iconЗасідання десяте сесійний зал Верховної Ради України
В залі зареєстровано 427 народних депутатів України. Вечірнє пленарне засідання оголошується відкритим


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка